Form of Work
Książki
(13)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(14)
Author
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Buzek Ludgarda
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grudkowski Piotr
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Jan
(1)
Janikowski Ryszard
(1)
Jeżowski Piotr
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kowalczewski Wiesław
(1)
Kramer Matthias
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Matuszak-Flejszman Alina
(1)
Miłaszewski Rafał
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Nowak Krystian
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pochyluk Robert
(1)
Poskrobko Bazyli
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Strebel Heinz
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Szołtysek Katarzyna
(1)
Szymański Jarosław
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zrałek Jacek
(1)
Ładoński Wiesław
(1)
Łaguna Teresa Maria
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Środowisko człowieka
(13)
Ochrona środowiska
(5)
Ekorozwój
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Gospodarka
(3)
Ekologia
(2)
Inżynieria środowiska
(2)
Odpady
(2)
Woda
(2)
Zarządzanie
(2)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bhp
(1)
Controlling
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Ekoturystyka
(1)
Energia
(1)
Geologia
(1)
Gleba
(1)
Górnictwo
(1)
Jakość
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Koszty
(1)
Krajobraz
(1)
Las
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Mandat radnego
(1)
Markieting
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Produkty ekologiczne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przestrzeń
(1)
Przyroda
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Surowce
(1)
Surowce roślinne
(1)
Turystyka
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Ścieki przemysłowe
(1)
Świadomość ekologiczna
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-911077-1-X
Wybrane aspekty realizacji polityki ekologicznej państwa w kontekście systemu zarządzania środowiskowego i integracji z Unią Europejską; Systemy zarządzania środowiskowego w polityce ekologicznej państwa; Warunki efektywności systemu zarządzania środowiskowegosterowanie operacyjne; Przesłanki wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w polskich przedsiębiorstwach; Certyfikat ISO 14001 i co dalej?; Od ISO 14001 do 14040 - doświadczenia ABB; Rola auditora w SZŚ. Prezentacje firm: -Philips Lichting Poland; -Prezentacja doświadczeń ABB Alstom Power Sp. z o.o. przy wdrażaniu systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001; -Wdrażanie i rozwój systemu zarządzania w Amice Wronki S.A.; -Efektywność funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego w Delphi Automotive Systems Poland o/Ostrów Wlkp.; -Wdrożenioe systemu zarządzania środowiskowego w Zakładach Oponiarskich Dębica S.A.; -System zarządzania środowiskiem Polskiego Koncernu Naftowego S.A.; -System zarządzania środowiskiem Fabryki Wodomierzy Po-Wo-Gaz S.A.; ISO 14001 "Zrozumieć nasze środowisko". Oferta firm; Usługi szkoleniowe doradcze: Bureau Veritas.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-57-4
Cz. I Zasoby środowiska: 1.Środowisko, 2.Zasoby środowiska i ich podział, 3.Kategorie ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi. Cz. II Naturalne zasoby środowiska : 4.Przestrzeń, 5.Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 6.Gospodarka zasobami leśnymi, 7.Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 8.Zasoby wodne, 9.Gospodarka kopalinami. Cz. III Zarządzanie środowiskiem : 10.Prawne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 11.Emisja substancji i energii oraz gospodarka odpadami, 12.Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, 13.Rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914252-1-5
R.I Znaczenie ochrony środowiska w życiu człowieka: Rola środowiska w życiu człowieka i jego powiązania gospodarką; Ochrona środowiska w świetle wybranych dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych; Regulacje prawne dot. ochrony środowiska w wybranych państwach. R.II Ekonomiczne przesłanki i warunki realizacji przedsięwzięć ekorozwojowych: Degradacja środowiska naturalnego; Ekorozwój a ochrona środowiska; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. R.III System zarządzania środowiskowego: Systemowe podejście do ochrony środowiska; Zarządzanie środowiskiem; Porównanie wymagań ISO 14001 i EMAS; Przesłanki i korzyści z wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. R.IV Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001: Wstępny przegląd środowiskowy; Polityka środowiskowa; Planowanie SZŚ; Wdrażanie i funkcjonowanie; Sprawdzanie i działanie korygujące; Przegląd wykonywany przez kierownictwo. R.V Efektywność wdrażania systemu zarządzania środowiskowego: Istota i pojęcie efektywności wdrażania SZŚ wg normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach; Czynniki wpływające na efektywność wdrażania ISO 14001. R.VI Efekty wdrażania systemu zarządzania środowiskowe go w polskich przedsiębiorstwach: Doświadczenia z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w polskich przedsiębiorstwach; Przesłanki ubiegania się o certyfikat ISO 14001; Bariery związane z wdrażaniem SZŚ wg normy ISO 14001; Koszty związane z wdrażaniem systemu zarządzania środowiskowego; Spodziewane i osiągnięte korzyści związane z wdrożeniem SZŚ. R.VI Integracja systemów zarządzania: Przesłanki integracji systemów zarządzania; Sposoby integracji; Powiązania wymagań pomiędzy różnymi systemami zarządzania; Korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania; Problemy związane z integracją systemów zarządzania. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-680-4
1.Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, 2.Proekologiczne ukierunkowanie w obszarach funkcyjnych przedsiębiorstwa: Ekologiczne projektowanie produktu, Proekologiczne zaopatrzenie i logistyka, Proekologiczne zarządzanie produkcją i gospodarka cyrkulacyjna 3.Technicze aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwie: Stan techniki i potencjały innowacji na przykładzie Niemiec, Polski i Republiki Czeskiej, Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, Podstawy ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w przedsiębiorstwie, Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie, Zarządzanie strumieniem materiałów i odpadami w przedsiębiorstwie, Wykorzystanie gleby i terenów. 4.Proekologicznie ukierunkowanie w obszarach przekrojowych przedsiębiorstwa : Ekobilansowanie, Rachunek kosztów środowiskowych, Controlling ekologiczny i systemy wskaźników środowiskowych, Organizacja ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, Proekologiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing ekologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka ; Nr 82)
R.I Zarządzanie gminą w warunkach zrównoważonego rozwoju: Zarządzanie gminą; Wskaźniki trwałego i zrównoważonego rozwoju w lokalnych układach terytorialnych Długookresowe programowanie zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego a przedsiębiorczość lokalna. R.II Uwarunkowania funkcjonowania jednostek gospodarczych: Nowoczesne metody zarządzania gospodarką wodno-ściekową; Doskonalenie jakości wyrobów; Społeczne i ekonomiczne pojmowanie ryzyka i niepewności. R.III Zrównoważony rozwój w dokumentach strategicznych państwa: Kierunki zmian polityki ekologicznej państwa; "Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-907317-5-4
I. Działalność proekologiczna w przedsiębiorstwie: Ochrona środowiska nowym wzorcem cywilizacyjnym; Proekologiczne działania marketingowe przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej; Promocja wyrobów i procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach włókienniczych; Działalność przedsiębiorstw włókienniczych w dziedzinie ekologii. II. Zarządzanie w przedsiębiorstwie: Zarządzanie i rozwój form zarządzania; Zarządzanie środowiskiem naturalnym; Program Czystej Produkcji. III. Czynniki rozwoju ekologiczności przedsiębiorstwa: Cele przedsiębiorstwa; Kultura organizacyjna; Innowacje ekologiczne; Strategia przedsiębiorstwa; Pozostałe czynniki. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu / red. nauk. Wiesław Kowalczewski. - Warszawa : Difin, 2008. - 229, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-962-7
1. Wybrane aspekty metodologii nauk o zarządzaniu: Metodologia nauk o zarządzaniu; Podstawy filozoficzne nauk o zarządzaniu; Przesłanki kształtowania nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu; Znaczenie etyki w zarządzaniu. 2. Granice zarządzania: Geneza i filary przywództwa i władzy; Klasyczne rozumienie zarządzania i jego ograniczenia; Interdyscyplinarność zarządzania i nowe rubieże; Wszystko jest zarządzaniem? 3. Koncepcja przedsiębiorstwa i kierunki jej zmian: Początki tworzenia koncepcji przedsiębiorstwa; Kryzys korporacyjny; Arogancja korporacyjna; Kierunki zmian. 4. Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu: Druga rewolucja menedżerska wkroczyła do przedsiębiorstw; Poszukiwanie doskonałości w zarządzaniu trwa; Kulturowy wymiar doskonałości w zarządzaniu; W XXI wieku trwać będzie walka o jakość, doskonałość i przenikliwość; wiedza fundamentem i źródłem doskonałości zarządzania. 5. Jakość zarządzania: Paradygmat jakości w zarządzaniu; Pojęcia i determinanty jakości zarządzania; Jakość zarządzania a Model Znakomitości EFQM i ENJ; Jakość zarządzania a zasady zarządzania jakością w rodzinie norm ISO 9000:2000; Efekty rynkowe jakości zarządzania; Spojrzenie w przyszłość. 6. Integracja marketingu i logistyki w procesach zarządzania: Co to znaczy - zarządzanie marketingowe? Zarządzanie logistyczne; Marketing i logistyka - sprzężenie zwrotne; Zarządzanie marketingowo-logistyczne; Rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwach; Marketing i logistyka na studiach wyższych. 7. Partycypacyjny system zarządzania wynagrodzeniem: Udział pracowników w zysku polskich przedsiębiorstw; Udział w zysku w krajach UE i Japonii; Refleksje końcowe: trzy główne powody konieczności rozszerzenia udziału pracowników w zysku w polskich przedsiębiorstwach. 8. Wirtualizacja procesów edukacyjnych w kreowaniu społeczeństwa wiedzy: System kształcenia jako czynnik rozwoju społeczeństwa; Wymagania nowoczesnych systemów edukacyjnych; Kierunki rozwoju edukacji e-learningowej; Czynniki decydujące o powodzeniu wdrażania zdalnego nauczania. 9. Paradygmaty nauki o zarządzaniu środowiskiem: Podstawowe pojęcia nauki o zarządzaniu środowiskiem; Społeczno-ekonomiczne paradygmaty nauki o zarządzaniu środowiskiem; Problemowe paradygmaty nauki o zarządzaniu środowiskiem; Problemowe paradygmaty nauki o zarządzaniu środowiskiem; 10. Zarządzanie międzykulturowe; od przystosowania do rozwoju: Kultura jako adaptacja, przetrwanie czy rozwój?; Dwie orientacje w rozumieniu komunikacji; Wielopoziomowość komunikacji; Poza rodowodem menedżera
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wybrane problemy zarządzania środowiskowego / Jan Jabłoński. - Poznań : Politechnika Poznańska, 1999. - 365 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm.
ISBN: 83-7143159-7
R.1 Wartość ekowskaźnika a udział zarządzania środowiskowego w procesie zarządzania organizacją; R.2 Uwarunkowania ekologiczne a wartość ekowskaźnika; R.3 Uwarunkowania spowodowane zastosowaniem instrumentów prawnych a wartość ekowskaźnika; R.4 Uwarunkowania spowodowane zastosowaniem instrumentów ekonomicznych a war tość ekowskaźnika; R.5 Uwarunkowania spowodowane zastosowaniem instrumentów marketingowych a wartość ekowskaźnika; R.6 Wybór systemu zarządzania środowiskowego a wartość ekowskaźnika; R.7 Proces projektowania systemu zarządzania środowiskowego a wartość ekowskaźnika; R.8 Proces wdrażania systemu zarządzania środowiskowe go a wartość ekowskaźnika; R.9 Proces kontroli systemu zarządzania środowiskowego a wartość ekowskaźnika; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 83-7011-767-8
1. Wprowadzenie do zagadnień jakości. 2. Postępy wiedzy o jakości. 3. Koncepcja Total Quality Management. 4. Normalizacja i normy w zarządzaniu jakością. 5. Planowanie jakości, koszty jakości. 6. Normy serii ISO 9000 jako podstawa budowy systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. 7. Dokumentacja systemu jakości w przedsiębiorstwie.8. Certyfikacja systemu jakości. 9. Audyt systemu jakości. 10. Systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. 11. Wybrane branżowe standardy zarządzania jakością.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
ISBN: 83-87981-42-7
1. Obszary przyrodniczo cenne jako rejony recepcji turystycznej, 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, 3. Wybrane problemy zarządzania turystyką, 4. Wybrane problemy marketingu w turystyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7225-178-9
Cz. I Zarządzanie w sektorze publicznym: New public managment - nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym; Ochrona zdrowia jako dobro publiczne. Cz. II Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska - strategia i instrumenty: O niektórych definicjach rozwoju zrównoważonego; Wybrane kategorie teoretyczne i instrumenty w ekonomii ekologicznej; Programowanie ekorozwoju jako obszarów wiejskich; Programy ekologiczne jako instrument kierowania ekorozwojem; Finansowanie ochrony środowiska w Polsce; Ryzyko zdrowotne - strategia rozwiązywania problemów środowiskowych. Cz. IV Ekonomiczna wycena środowiska: Metoda deklarowanych preferencji; Metoda kosztów podróży; Metoda kosztów choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-911107-1-0
Cz. I Wprowadzenie: Wstęp; Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania środowiskowego?; Geneza systemu zarządzania środowiskowego; Koncepcja systemu zarządzania środowiskowego; Normy dot. zarządzania środowiskowe go. Cz. II Wymagania: Interpretacja wymagań normy ISO 14001 Cz. III Wdrażanie: Etapy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego; Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wdrażania systemu zarządzania środowiskowego; Wstępny przegląd środowiskowy; Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego; Integracja systemów zarządzania. Cz. IV Doskonalenie: Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego; Europejski system ekozarządzania i eko-auditów - EMAS; Ocena efektywności działań środowiskowych i benchmarking - zastosowanie normy ISO 14031; Analiza cyklu życia produktu; Ekoetykietowanie wyrobów; Raporty środowiskowe; Wybrane metody stosowane w analizie i rozwiązywaniu problemów oraz w doskonaleniu procesów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again