Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Poskrobko Bazyli
(2)
Fiedor Bogusław
(1)
Górka Kazimierz
(1)
Jeżowski Piotr
(1)
Małachowski Krzysztof
(1)
Radecki Wojciech
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Łaguna Teresa Maria
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Środowisko człowieka
(6)
Ekorozwój
(3)
Ekologia
(2)
Surowce
(2)
Ekoturystyka
(1)
Gleba
(1)
Gospodarka
(1)
Krajobraz
(1)
Las
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpady
(1)
Polska
(1)
Przestrzeń
(1)
Przyroda
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rolnictwo
(1)
Sektor publiczny
(1)
Surowce roślinne
(1)
Turystyka
(1)
Woda
(1)
Zarządzanie
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88771-57-4
Cz. I Zasoby środowiska: 1.Środowisko, 2.Zasoby środowiska i ich podział, 3.Kategorie ekonomiczne w zarządzaniu środowiskiem i zasobami naturalnymi. Cz. II Naturalne zasoby środowiska : 4.Przestrzeń, 5.Rolnicza przestrzeń produkcyjna, 6.Gospodarka zasobami leśnymi, 7.Ochrona gruntów rolnych i leśnych, 8.Zasoby wodne, 9.Gospodarka kopalinami. Cz. III Zarządzanie środowiskiem : 10.Prawne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, 11.Emisja substancji i energii oraz gospodarka odpadami, 12.Wycena środowiska przyrodniczego i ocena cenności ekologicznej, 13.Rozwój zrównoważony i zarządzanie środowiskiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Gospodarka a środowisko i ekologia / red. Krzysztof Małachowski. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 240 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-60089-39-2
1.Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka, 2.Społeczne aspekty ochrony środowiska, 3.Prawne aspekty ochrony środowiska, 4.Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, 5.Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, 6.Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka, 7.Ochrona środowiska przyrodniczego, 8.Podstawy polityki ekologicznej, 9.Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1104-X
Wstęp; Społeczne czynniki ochrony środowiska; Pod- stawy polityki ekologicznej; Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska; Problemy prawne ochrony środowiska Wybrane problemy harmonizacji instrumentów prawnych i ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce i Unii Euro- pejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7110-868-0
Teoretyczne podstawy ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami, Problemy ekologiczne w teorii ekonomii, Ogólna charakterstyka ekonomicznej te orii środowiska , Podstawy ekonomicznej analizy problemu zanieczyszczenia i ochrony środowiska w gospo darce rynkowej, Internalizacja śrdowiskowych niekorzyści zewnętrznych - istota i metody, teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi, Ekonomiczna teoria zachowania przyrody, Ochrona i zanieczyszczenie środowiska a wzrost gospodarczy , Korzystanie z zasobów środowiska w gospodrace rynkowej, Globalne problemy ekologiczne oraz ekologiczne aspekty transformacji systemowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
ISBN: 83-87981-42-7
1. Obszary przyrodniczo cenne jako rejony recepcji turystycznej, 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, 3. Wybrane problemy zarządzania turystyką, 4. Wybrane problemy marketingu w turystyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7225-178-9
Cz. I Zarządzanie w sektorze publicznym: New public managment - nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym; Ochrona zdrowia jako dobro publiczne. Cz. II Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska - strategia i instrumenty: O niektórych definicjach rozwoju zrównoważonego; Wybrane kategorie teoretyczne i instrumenty w ekonomii ekologicznej; Programowanie ekorozwoju jako obszarów wiejskich; Programy ekologiczne jako instrument kierowania ekorozwojem; Finansowanie ochrony środowiska w Polsce; Ryzyko zdrowotne - strategia rozwiązywania problemów środowiskowych. Cz. IV Ekonomiczna wycena środowiska: Metoda deklarowanych preferencji; Metoda kosztów podróży; Metoda kosztów choroby.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Środowisko człowieka - ekonomika (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again