Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Diakonow Aleksander
(1)
Kałwa Anna
(1)
Micherda Bronisław
(1)
Pacyna Marcin
(1)
Tarka Michał
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Środki trwałe
(3)
Amortyzacja
(2)
Podatek
(2)
Bilans księgowy
(1)
Leasing
(1)
Podatek dochodowy
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-925032-0-0
1. Składniki majątku podlegające amortyzacji oraz wyłączone z amortyzacji; 2. Wpływ wartości składników majątku oraz przewidywanego okresu używania na odpisy amortyzacyjne; 3. Wartość początkowa składników majątku podlegających amortyzacji. Ulepszenie środków trwałych. 4. Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku. Rodzaje amortyzacji. 5. Amortyzacja liniowa środków trwałych. Podwyższanie i obniżanie stawek amortyzacyjnych. 6. Indywidualne stawki amortyzacyjne środków trwałych. 7. Amortyzacja degresywna środków trwałych. 8. Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych (uchylona od 01.01.2007 r.). 9. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. 10. Amortyzacja taboru morskiego w budowie, przyjętego do używania taboru morskiego oraz taboru konnego.. 11. Amortyzacja składników majątkowych oddanych do odpłatnego korzystania. 12. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. 13. Amortyzacja budynków lokali mieszkalnych oraz praw spółdzielczych. 14. Amortyzacja u podmiotów powstałych z przekształcenia, połączenia oraz podmiotów, przejmujących inne podmioty. Amortyzacja w razie zmiany formy prawnej. 15. Amortyzacja składników majątku przewłaszczonych na zabezpieczenie. 16. Ewidencja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 17. Amortyzacja składników majątku u podatników opłacających podatek w formach zryczałtowanych. 18. Amortyzacja "powodziowa". 19. Wybrane akty prawne związane z amortyzacją podatkową - stan na 01.01.2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-700-5
1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 2.Wartość początkowa środków trwałych, 3.Stawki amortyzacyjne i regulacja okresu amortyzacji, 4.Orzecznictwo sądów administracyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo bilansowe a prawo podatkowe / pod red. Bronisław Micherda. - Warszawa : Difin, 2007. - 274, [6] s. : wykr., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-804-0
1. Zarys teorii wyceny bilansowej, 2. Wartości niematerialne i prawne, 3. Środki trwałe, 4. Środki trwałe w budowie, 5. Inwestycje długoterminowe w akcje i papiery dłużne, 6. Leasing, 7. Zapasy, 8. Należności, 9. Krótkoterminowe instrumenty finansowe, 10. Pożyczki, kredyty, udziały i akcje przeznaczone do sprzedaży, 11. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again