Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(15)
Author
Białek-Szwed Olga
(1)
Bogucka Teresa
(1)
Braun Juliusz
(1)
Chłopecki Jerzy
(1)
Gmerek-Rajchel Maria
(1)
Halawa Mateusz
(1)
Hess Agnieszka
(1)
Kowalczyk Ryszard
(1)
Krawczyk Dariusz
(1)
Leppert Roman
(1)
Lisowska-Magdziarz Małgorzata
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Michalczyk Stanisław
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Polak Rafał
(1)
Pułka Leszek
(1)
Sasińska-Klas Teresa
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Wojtasik Bożena
(1)
Woźny Aleksander
(1)
Wódz Kazimiera
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Środki masowego przekazu
(16)
Telewizja
(4)
Komunikacja społeczna
(3)
Kultura masowa
(3)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(2)
Radiofonia
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Aspiracje
(1)
Celebryci
(1)
Czasopisma dla mężczyzn
(1)
Czasopisma kobiece
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Gazety
(1)
Gazety brukowe
(1)
Integracja europejska
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Miłość
(1)
Młodzież
(1)
Opinia publiczna
(1)
Polityka
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Programy telewizyjne
(1)
Public relations
(1)
Publicystyka polska
(1)
Płeć
(1)
Radio Zet
(1)
Reklama
(1)
Rozgłośnia radiowa
(1)
Rozgłośnia regionalna
(1)
Serial filmowy polski
(1)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Teleturnieje
(1)
Telewizja publiczna
(1)
Transformacja systemu społeczno
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Środki masowego przekazu regionalne
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(7)
1945-
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
16 results Filter
Book
In basket
Formatowanie radia lokalnego / Maria Gmerek-Rajchel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - 205 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7441-145-7
1. Radio lokalne a wspólnota lokalna w Polsce, 2. Charakterystyka wybranej społeczności, 3. Propozycja oferty medialnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis)
ISBN: 83-229-2539-5
Kultura mediów i jej spektakle; Hipermarket jako teatr narodowy; Reality show- jedna z faktur neotelewizji; Awanturnicza czasoprzestrzeń sceny hiphopowych muzykantów; Sezonowe spektakle ciała w cyberprzestrzeni; Manga, czyli teatr animacji rysunkowej; Podwójne Zycie heroiny domku dla lalek; O komiksowym spektaklu lęku i okrucieństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1785-2
1. Polska chata w globalnej wiosce, 2. Rola komunikowania masowego. Cz.I Systemy medialne wybranych państw europejskich, Cz.II Opinia publiczna i rola mediów w procesie integracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-76-6
1. Czy media zagrażają demokracji?, 2. Społeczne funkcje prasy lokalnej (uwagi i refleksje dotyczące Warszawy), 3. Przesunięci centrum władzy : media jako pierwsza siła systemu politycznego, 4. Wolność słowa w myśl litery prawa i w praktyce prasy lokalnej, 5.Czy media lokalne są środkami masowego przekazu?, 6. Prasa lokalna i regionalna jako element społeczeństwa obywatelskiego, 7. Relacje między władzą samorządową a gazetą lokalną, 8. Nie trzeba myśleć, wystarczy kliknąć, 9. Media lokalne w społeczeństwie sieci, 10. Prasa lokalna i sublokalna w województwie podkarpackim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Media lokalne w Polsce. Tom 1. / Ryszard Kowalczyk. - Poznań : Wydawnictwo CONTACT, 2008. - 482, [2] s. : rys.; tab.; wykr. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-60251-12-6
1. Społeczność lokalna; 2. Komunikowanie lokalne; 3. Wybrane problemy komunikowania lokalnego; 4. Definiowanie mediów lokalnych; 5. System mediów lokalnych; 6. Typologia mediów lokalnych; 7. Rodzaje mediów lokalnych; 8. Misja mediów lokalnych; 9. Pojęcie wydawcy i zarządzania mediami lokalnymi; 10. Formy własności i typy wydawcy mediów lokalnych; 11. Transformacja mediów lokalnych; 12. Funkcje i zadania mediów lokalnych w społeczeństwie obywatelskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2636-6
I. Media w strukturze codzienności: Polacy na semiotycznym poligonie; Projekt Ulica; Badania zbiorowości i jej stan posiadania; Media na co dzień - telewizja; Media na co dzień - radio, gazeta, magazyn, sieć; Ubogie i bogate korzystanie z mediów (i możliwa alternatywa). II. Szerokie paradygmaty medialne i ich interpretacje: Gatunki medialne; Adaptowanie, hybrydyzacja, nowe gatunki medialne; Serwisy informacyjne i infotainment; Tabloidy i tabloidyzacja; Talk show - podglądactwo i democratainment; Teleturnieje i edutainment; Męskie/kobiecie - media rodzajowe i konsumpcja; Prasa dla kobiet i prasa kobieca; Magazyny dla mężczyzn; Opera mydlana - melodramat w mediach; Reklama - szeroki kontekst
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-30-9
I: Młodzież i paradoksy kultury współczesnej. Młodzież a przemiany kultury współczesnej; Kampanie społeczne w mediach - doświadczenia polskie; Poznawanie rzeczywistości w przenikających się światach - realnym i wirtualnym; Dyplom akademicki i społeczne kariery kobiet. De(kon)strukcje przestrzeni emancypacji; Temporalne wzory organizacji życia młodzieży w szkole, czyli o poczuciu niedogodności w czasie; (Re)socjalizacja a edukacja w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family); Młodzież, kapitał kulturowy i sukces życiowy, czyli o kilku paradoksach nierówności społecznej. II: (Re)konstrukcje tożsamości młodzieży współczesnej. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym; O niezaspokojonym głodzie miejsca; Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej; Zachowania ekshibicjonistyczno-narcystyczne młodzieży jako forma poszukiwania własnej podmiotowości; Blogowanie jako próba oswojenia niegościnnej przyszłości; Tożsamość jako obietnica. Zmaganie (coping) młodzieży z krytycznymi wydarzeniami życiowymi; Refleksywny akcjonizm - ku postradycyjnej konstrukcji tożsamości; Wschodnioniemiecka młodzież w czasach transformacji systemowej - doświadczenie "podwójnego rozczarowania". III: Edukacyjne wybory i perspektywy życiowe młodzieży. Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w "społeczeństwie ryzyka"; Młodzież wobec edukacyjno-zawodowej przyszłości - kontekst transformacji kulturowych; Planowanie kariery przez młodych dorosłych w niejednoznacznej rzeczywistości; Edukacyjne kredencjały i sukces życiowy młodzieży współczesnej; Drugoroczność w europejskich systemach szkolnych - szansa czy zagrożenie?; Różnicowanie perspektyw edukacyjnych, czyli "cztery stopnie budowania przewagi". Zakres praktyk dyskryminacyjnych stosowanych względem studentów zaocznych gdańskiej politologii; Młody pracownik na nowym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88936-16-6
R.I Obraz polityków w oczach dziennikarzy : 1. Metodologiczne podstawy podjętych badań, 2. Wizerunek polityka w oczach dziennikarzy, 3. charakterystyka poszczególnych aspektów postulowanego wizerunku polityka w oczach dziennikarzy. R.II Obrazy kobiet i mężczyzn w mass mediach - raport z badań : 1.charakterystyka procedury badawczej, 2. Wyniki zawartości przekazów telewizyjnych i prasowych, 3. Stereotypy płci w obrazie kobiet i mężczyzn, 4. wnioski z badań. R.III Rekonstrukcja stereotypowych obrazów kobiet i mężczyzn w prasie rozrywkowej : 1. zagadnienia metodologiczne, 2. Analiza zawartości, 3. Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926995-0-7
1. Koncepcja społeczeństwa medialnego w medioznawstwie; 2. Metamorfizm mediów na przykładzie Polski; 3. Przestrzeń wirtualna jako ważny obszar działań public relations na podstawie badań wykorzystania Internetu w zarządzaniu komunikacją Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Struktura procesu i próba oceny efektywności przyjętych rozwiązań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Przestrzenie życia społecznego / Andrzej Kaleta, Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski, Paweł Śpiewak, Paweł Woroniecki, Andrzej Wójtowicz)
ISBN: 978-83-7611-346-3
Miłość i związki uczuciowe w społeczeństwie późnonowoczesnym i cywilizacji medialnej. 1. "ů Bo miłość jest niewiadomą". Wzory osobowe miłości: Miłość - co to takiego? (Re)definiowanie miłości; Jak pisać o miłości? Od psychologii ewolucyjnej do teorii querr; Namiętność, bliskość czy zobowiązanie - analiza związków według trójczynnikowej teorii miłości R. Sternbergea; Miłość w twórczości Antoniego Kępińskiego - odniesienie do współczesności; Trzy rodzaje samo-bycia. Nietzscheańskie obrazy samotności; Homo amans oeconomicus - współczesne przejawy merkantylizacji miłości romantycznej. 2. "Na dobre i na złe". Miłość w ujęciu religii: Etos miłości chrześcijańskiej; Miłość w nauczeniu Jana Pawła II i Benedykta XVI; Wartość psychoprofilaktyczna instytucji narzeczeństwa; Odwołana decyzja; Małżeństwo jako związek miłości dwojga ludzi w rozumieniu konfesyjnym; Miłość i związki partnerskie w ujęciu buddyzmu Diamentowej Drogi. 3. "Z tobą chcę oglądać świat?". Miłość w mediach:" O, o co tyle zamieszania? Dość już mam tego kochania", czyli media kipiące od nadmiaru miłości;' T jak telewizja o miłości; Para, bez pary. Miłość, bez miłości. Analiza modeli życia w polskim serialu telewizyjny,; "ůmalowana zasłona, którą żyjący Życiem zowiąů". Walka o miłość przy dźwiękach Gnosssienne w filmie Malowany welon Johna Currana; Bolywood. Prozac zaprawiony masalą. 4. "Sto lat czekam na twój list". Miłość w Internecie: Realna więź w wirtualnym świcie? Pokolenie Click w poszukiwaniu miłości; Internetowe poszukiwania miłości, czyli samotni w sieci; Rozczarowanie związkiem, czyli samotność w sieci; Miłość w Internecie - poszukiwanie emocjonalnych związków w cyberprzestrzeni. 5. "Widzę obraz twój". Miłość w czasopismach: Jak zdobyć Ją, jak zdobyć Jego? Miłość w czasopismach dla młodzieży; Miłość i seks w wybranych czasopismach młodzieżowych; Wzory miłości, małżeństwa i rodzicielstwa upowszechniane w polskiej prasie poradniczej XXI wieku. Refleksje z perspektywy "gender"; Obraz miłości partnerskiej w reklamach. 6. "Nad wszystko uśmiech twój". Miłość w życiu celebrytów : Związki celebrytów w zwierciadle plotek - Doda i Majdan w polskich serwisach plotkarskich; Związki celebrytów w zwierciadle komentarzy for(um)owiczów - przypadek Dody i Majdana; "Parki narodowe"? Związki partnerskie celebrytów jako przedmiot zainteresowania prasy kolorowej i portali internatowych. 7. "ůCzy to jest kochanie?". Miłość w ujęciu współczesnych twórców: By nie dotknąć ziemi ni razuů- miłosne tragedie bohaterów młodej prozy; Figury miłości w powieściach Margaret Atwood. Od wyobrażenia do gorzkiego spełnienia; W stronę nowej klasowości - seksualność jako system hierarchii społecznej w prozie Michela Houellebecqa; Miłość w czerwieni i bieli. Bohaterowie powieści Dawida Bieńkowskiego w zbyt ciasnych spodniach tradycji; Obraz rodziny toksycznej na przykładzie Gnoju Wojciecha Kuczoka; "Przez całe życie miłość?" Miłość w twórczości Ludmiły Marjańskiej; "Kochaj, dopóki jesteś". Związki uczuciowe w życiu i twórczości Agaty Budzyńskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-64-2
1. Definicje, komponenty, typologia kultury politycznej: Pojęcie "kultura polityczna" w polskim dyskursie publicznym; Kultura polityczna i jej komponenty; Typologia kultury politycznej; Koncepcje oparte na typologii G. A. Almonda; Obywatelska kultura polityczna; Demokratyczna kultura polityczna; 2. Środki przekazu w modelu kultury politycznej; 3. Zmiany modelu organizacyjnego państwowej i publicznej telewizji w Polsce: Rozwój mediów elektronicznych w Polsce do roku 1989; Koncepcja mediów publicznych w świetle projektów przełomu lat 80. i 90. XX wieku; Porozumienia Okrągłego Stołu; Komisja ds. Reformy; Rządowe projekty ustaw dotyczących radiofonii i telewizji oraz prace legislacyjne w Sejmie X kadencji (lata 1990-1991); Senat I kadencji wobec projektu sejmowego; "Pakt legislacyjny" i weto prezydenta; Prace legislacyjne w Sejmie I kadencji; Senat II kadencji wobec sejmowych projektów ustaw: o radiofonii i telewizji oraz o zmianie Konstytucji; Przyjęcie przez Sejm I kadencji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o zmianie Konstytucji; Powołanie Krajowej Rady Radiofionii i Telewizji; Nowelizacje i projekty zmian ustawy o radiofonii i telewizji w latach 1995-2005; Zmiana sposobu wyboru przewodniczącego KRRiT; Próby nowelizacji w latach 1997-1999; Koncepcja "licencji programowych"; Definicja "misji publiczne"; 4. Spór o koncepcję niezależności mediów publicznych: Niezależność a ograniczenia i powinności dotyczące treści; Niezależność formy zarządzania i nadzoru; 5. Model mediów publicznych jako konsekwencja kultury politycznej 200
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-962-5
Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy? Przemiany polskiego systemu medialnego; 1. Rytualna koncepcja komunikacji w praktyce: Wizerunek Lecha Kaczyńskiego w mediach- przed i po katastrofie smoleńskiej; Casus krzyża na Krakowskim Przedmieściu- wprawka do analizy dyskursu prasowego "Gazety Polskiej"; Miedzy strukturą a communitas: listy do telewizji w czasie żałoby; 2. Polscy celebry ci- idole popkultury- medialne gwiazdy: Idol pokultury w blogu młodzieżowym; Ciąża i rodzicielstwo cele brytów w świetle plotkarskich portali internetowych; Celebryci w roli życiowych przewodników; 3. Media lokalne- strategie na przetrwanie: Prasa lokalna- jaka była, jest, będzie?; Oczekiwania i rozczarowania; Współczesne strategie rozwoju szczecińskich dzienników regionalnych- samodzielnie czy w ramach koncernu?; Konflikt interesów a praca dziennikarza lokalnego; 4. Problemy prasy w nowej rzeczywistości medialnej w Polsce: Nowe technologie w "starych" mediach. Kilka uwag o transformacji technologicznej prasy po 1989 roku; Kolportaż w polskim rynku pracy po 1989 roku; Konkurencja na polskim rynku prasowym na przykładzie Axel Springer w latach 2000-2010; Kultura organizacyjna dziennikarzy i jej znaczenie dla zarządzania na rynku mediów; Postrzeganie wizerunku i roli kobiety przez współczesna prasę masowa w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86308-95-8
1. Słowo elektroniczne. strategie werbalne w epoce nowych mediów, 2. Partwork - tekst medialny - tekst krytyczny. Przykład pragmatycznej analizy zawartości, 3. Przedwyborczy wizerunek Sojuszu Lewicy Demokratycznej w " Gazecie Wyborczej ", 4.Kształtowanie wizerunku medialnego Radia Zet
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Oblicza Mediów)
ISBN: 978-83-7780-511-4
1. Podłoże i genealogia współczesnego voyeuryzmu medialnego; 2. Voyeuryzm medialny a wybrane problemy etyczno-prawne; 3. Inwigilacja a ekshibicjonizm; 4. Voyeurystyczny wizerunek kobiety; 5. Voyeuryzm medialny a agresja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Popkultura i Media / red. nauk. Wiesław Godzic)
ISBN: 978-83-88498-05-3
1. Czarny ekran we wnętrzu. Fragmenty z socjologii wizualnej pokoju telewizyjnego. 2. Artykuł pierwszej potrzeby. Fragmenty z historii społecznej telewizora w Polsce. 3. Do czego służy telewizor. Społeczne konteksty używania odbiornika. 4. Co widzowie robią z telewizją. Oglądanie jako zawłaszczanie i inne perspektywy interpretacji. 5. Telewizyjne realizmy i ich rodzaj. Hipoteza " męskiego" i "kobiecego" prawdopodobieństwa. 6. Greenpoint, dziewiętnasta trzydzieści. Telewizja i odtwarzanie tożsamości narodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again