Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Yalom Irvin D
(2)
Dodziuk Anna
(1)
Gajdzińska Monika
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Helms Donald B
(1)
Herbert Martin
(1)
Lis Stanisława
(1)
Mańk-Kowalska Jadwiga
(1)
Mesjasz Joanna
(1)
Radomska Anna
(1)
Rzepka Jerzy
(1)
Tanalska-Dulęba Anna
(1)
Turner Jeffrey S
(1)
Wojciechowska Ludwika
(1)
Zagórska Wanda
(1)
Zawadzka dorota
(1)
Zych Adam A
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Śmierć
(7)
Dziecko
(2)
Ludzie starzy
(2)
Lęk
(2)
Żałoba
(2)
Chorzy w rodzinie
(1)
Cierpienie
(1)
Dorosłość
(1)
Dziecko chore przewlekle
(1)
Gerontologia
(1)
Młodzież
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Rodzina
(1)
Sens życia
(1)
Starzenie się
(1)
Terapia psychodynamiczna
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wola
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Śmiertelność
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Klątwa czy dar przemijania? Studium z tanatopsychologii / Joanna Mesjasz. - Warszawa : Difin, 2010. - 199, [1] s. : tab.; wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-270-2
1. Bliżej definicji; 2. Społeczny kontekst; 3. Zrozumieć lęk; 4. Drogi do prawdy; 5. Lek przed śmiercią a rozwój człowieka; 6. Wybrane determinanty leku fanatycznego; 7. Lęk przed śmiercią z perspektywy badawczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60747-11-7
1. Rana śmiertelności, 2. Rozpoznawanie lęku przed śmiercią, 3. Doświadczenie przebudzenia, 4. Potęga myśli, 5. Przezywciężanie lęku przed śmiercią poprzez kontakty z ludźmi, 6. Świadomość śmierci: Pamiętnik, 7. Jak zajmować się lękiem przed śmiercią. Rady terapeutów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 978-83-7164-567-9
Zawiera: R. 1 Wieloaspektowość edukacji a starzenie się i starość – od tradycji do ponowoczesności. R. 2 Moderacja rozwoju – wyzwaniem dla gerontologii edukacyjnej: Wielowymiarowość starzenia się; Nowe spojrzenie na starzenie się człowieka; Moderacja ludzkiego rodzaju; Implikacje moderacji rozwoju dla polityki społecznej i gerontologii edukacyjnej. R. 3 Geragogika specjalna – konieczność, potrzeba czy moralny obowiązek?: Niepełnosprawność ważnym problemem społecznym; Starość osób niepełnosprawnych różne oblicza ma; Niepełnosprawność osób starzejących się i starych; W kierunku niepełnosprawnej osoby starszej; Cele i zadania geragogiki specjalnej; Polityka społeczna wobec starości osób niepełnosprawnych i niepełnej sprawności ludzi starszych. R. 4 Globalne starzenie się a potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne odchodzącej generacji. R. 5 Trzy szkice o starości: „Oczekując starości”; „Szczęśliwi nie liczą godzin…”; „Panie, Ty wiesz, że się starzeję…”. R. 6 Czynniki płci i rodzaju a wielowymiarowość starzenia się i starości. R.7. „Czymże jest starość bez miłości?” R. 8 Etniczność a starzenie się – wyzwania edukacyjne. R. 9 Dawanie – nadawaniem sensu życia, czyli o wsparciu i pomocy ludziom starszym. R. 10 Formy opieki i pomocy dla ludzi starszych w Polsce i innych krajach. R. 11 Jakość życia seniorów we współczesnym świecie. R. 12 Przemoc wobec osób starzejących się i starych. R. 13 Egzystencjalne niepokoje i zagrożenia w starości: Czas bezowocny, czas daremny; Czas osamotnienia, czas pusty; Czas wyłączenia, czas rozczarowania; Czas osłabienia, czas zmęczenia; Czas bólu, czas cierpienia; Czas ogołacania, czas nagości; Czas przemijania, czas umierania. R. 14 Zapomniany paradygmat – schola mortis. R. 15 Ból, cierpienie i umieranie w cyklu życiowym człowieka. R. 16 Psychologiczna analiza podstawowych faz umierania. R. 17 Trajektoria umierania w ujęciu tanatopsychologii. R. 18 Rozpacz, aby żyć – żałoba w życiu człowieka. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60747-12-4
1. Śmierć: Życie, śmierć i lęk; Jak dzieci pojmują śmierć; Śmierć i psychopatologia; Śmierć i psychoterapia; 2. Wolność: Odpowiedzialność; Wola; 3. Izolacja: Izolacja egzystencjalna; Izolacja egzystencjalna i psychoterapia; 4. Brak sensu: Brak sensu i psychoterapia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-393-2
Zawiera: Wstęp. Rozdział I Tanatopedagogiczne konteksty życia rodziny: 1. Niezawinione cierpienie dziecka; 2. Dziecko w cierpieniu totalnym; 2.1. Nieuleczalna choroba dziecka; 2.2. Wymiary cierpienia chorego dziecka; 3. Skutki choroby dziecka w rodzinie; 4. Tanatopedagogika wobec zagrożenia życia dziecka; 4.1. Ogólne założenia tanatopedagogiki; 4.2. Tanatopedagogiczny wymiar funkcjonowania rodziny chorego dziecka. Rozdział II Rodzina wobec sytuacji tanatologicznej: 1. Dążenie do podniesienia jakości życia dziecka; 2. Adaptacja do trudnej sytuacji; 3. Wykorzystanie resilience; 4. Wzrost potraumatyczny; 5. Znaczenie wsparcia hospicyjnego; 6. Rola edukacji; 6.1. Edukacja w rodzinie chorego dziecka; 6.2. Edukacja formalna. Rozdział III Metodologia badań własnych: 1. Orientacja jakościowa w badaniach empirycznych; 1.1. Ogólne założenia badań jakościowych; 1.2. Konstruktywistyczne ujęcie teorii ugruntowanej; 1.3. Zastosowanie teorii ugruntowanej w opiece paliatywnej; 2. Badania własne; 2.1. Problematyka badawcza i metody gromadzenia danych; 2.2. Środowisko realizacji badań i ich przebieg. Rozdział IV Budowanie oraz wykorzystanie zasobów indywidualnych i rodzinnych: 1. Zdrowe i chore dziecko; 2. Ojcostwo i macierzyństwo; 3. Filozofia życiowa; 4. Wiara w Boga; 5. Praca i odpoczynek; 6. Wspólny potencjał rodziny; 7. Zasoby materialne; 8. Plany i marzenia. Rozdział V Sprzeciw rodziców wobec własnej bezradności: 1.Dbanie o jakość życia dziecka; 2. Blaski i cienie komunikacji z personelem szpitalnym; 3. Uczestniczenie w edukacji formalnej; 4. Podejmowanie inicjatyw własnych; 5. Dzielenie się doświadczeniem; 6. Własny rozwój bliskich dziecka; 6.1. Poznanie i akceptacja samego siebie; 6.2. Zmiany w hierarchii wartości i w postawach; 6.3. Akceptacja nieuchronności cierpienia i śmierci; 6.4. Własny rozwój duchowo-religijny; 6.5. Samokształcenie i nabywanie kompetencji. Rozdział VI Współpraca rodziny z hospicjum: 1. Hospicjum jako istotna forma wsparcia rodziny; 1.1. Postrzeganie hospicjum i początek współpracy; 1.2. Korzyści płynące ze wsparcia; 2. Trudności we współpracy; 3. Ku wzajemnemu zrozumieniu. Rozdział VII Edukacja chorego dziecka w rodzinie: 1. Organizowanie doświadczeń w celu „przybliżenia dziecku świata”; 2. Wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego; 3. Wzmacnianie samodzielności; 4. Kształtowanie postaw prospołecznych; 5. Wzmacnianie aktywności duchowo-religijnej dziecka; 6. Nagradzanie i karanie. Rozdział VIII Edukacja zdrowego dziecka w rodzinie: 1. Diagnoza i zaspokajanie potrzeb dziecka; 1.1. Deficyt obecności i uwagi bliskich; 1.2. Brak informacji o chorobie; 1.3. Potrzeba planowania przyszłości; 1.4. Poszukiwanie kontaktów społecznych; 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka; 3. Troska o rozwój duchowo-religijny; 4. Wdrażanie do obowiązków; 5. Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec chorego rodzeństwa; 6. Korygowanie i wzmacnianie zachowań dziecka. Zakończenie: 1. Rodzina wobec choroby dziecka; 2. Dyskusja wyników; 3. Postulaty. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-02-07118-8
Zawiera: R. 1. Wstęp do psychologii rozwoju w ciągu życia: Co o tym sądzisz?; Przegląd psychologii rozwoju w ciągu życia; Zagadnienia i tematy psychologii rozwoju w ciągu życia; Metody badawcze psychologii rozwoju w ciągu życia. R. 2. Teorie rozwoju w ciągu życia: Co o tym sądzisz?; Co sprawia, iż teoria rozwoju w ciągu życia jest uznawana za dobrą?; Psychologiczne teorie rozwoju w ciągu życia; Socjologiczne teorie rozwoju w ciągu życia; Biologiczne teorie rozwoju w ciągu życia. R. 3. Genetyka, dziedziczność a środowisko: Co o tym sądzisz?; Genetyka życia; Genetyka biochemiczna: podstawowe pojęcia; Behawioralna genetyka; Aberracje i mutacje genetyczne; Poradnictwo genetyczne. R. 4. Rozwój prenatalny, narodziny i przystosowanie w okresie noworodkowym: Co o tym sądzisz?; Moment zapłodnienia; Rozwój prenatalny; Środowiska prenatalne; Zaburzenia w przebiegu ciąży; Proces narodzin; Poporodowa adaptacja noworodka; Bezpłodność. R. 5. Okres niemowlęcy i poniemowlęcy: Co o tym sądzisz?; Rozwój fizyczny; Rozwój umysłowy; Osobowość i rozwój społeczny; Teorie rozwoju osobowości. R. 6. Wczesne dzieciństwo: Co o tym sądzisz?; Rozwój fizyczny; Rozwój umysłowy; Osobowość i rozwój społeczny; Teorie rozwoju osobowości. R. 7. Średnie dzieciństwo: Co o tym sądzisz?; Rozwój fizyczny; Rozwój umysłowy; Osobowość i rozwój społeczny; Teorie rozwoju osobowości. R. 8. Okres dorastania: Co o tym sądzisz?; Rozwój fizyczny; Rozwój umysłowy; Osobowość i rozwój społeczny; Teorie rozwoju osobowości. R. 9. Wczesna dorosłość: Co o tym sądzisz?; Rozwój i umysłowy; Osobowość i rozwój społeczny; Możliwości wyboru stylu życia; Kariera. R. 10. Średnia dorosłość: Co o tym sądzisz?; Rozwój i umysłowy; Osobowość i rozwój społeczny; Rodzina; Rozwój zawodowy. R. 11. Późna dorosłość: Co o tym sądzisz?; Rozwój i umysłowy; Osobowość i rozwój społeczny; Rodzina; Emerytura. R. 12. Śmierć i żałoba: Co o tym sądzisz?; Śmierć i umieranie z perspektywy współczesnego społeczeństwa; teorie psychologicznych aspektów procesu umierania; Umierać z godnością; W chwili śmierci; Definicje komponenty śmierci; Czy istnieje życie pośmiertne?; Żałoba.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wychowanie dzieci ; 3)
ISBN: 978-83-60083-24-X
1. Kiedy umiera dziecko; 2. Opieka psychologiczna i medyczna; 3. Żałoba dzieci i ludzi dorosłych; 4. Jak dziecko reaguje na śmierć?; 5. Jak pomóc osobom przeżywającym żałobę?; Wskazówki dla rodziców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Śmierć - psychologia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again