Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Siemianowicz Jerzy
(2)
Bylok Felicjan
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Lityński Adam
(1)
Marszałek Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Gospodarka
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Śląskie, województwo (od 1999)
(2)
Bezrobocie
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Etyka biznesu
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kobieta
(1)
Kompania Węglowa
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Polityka
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo do informacji
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzemiosło
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zakład Doskonalenia Zawodowego (Katowice)
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Subject: place
Śląskie, województwo (od 1999)
(3)
Polska
(2)
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo ( od 1999 r.)
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-55-4
1. Dwadzieścia lat transformacji w Polsce; 2. Proces transformacji systemowej w ocenach ekonomistów; 3. Państwo a proces transformacji polskiej gospodarki; 4. Parametryczne metody oceny realizacji zagadnień podejmowania optymalnych decyzji w procesach transformacji i optymalizacji ; 5. Postęp w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce; 6. Tworzenie warunków dla pobudzania wzrostu gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości; 7. Sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego w okresie restrukturyzacji; 8. Transformacja polskiego hutnictwa żelaza i stali na tle hutnictwa światowego; 9. Przekształcenia energetyki makroregionu południowego na przykładzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Efekty po roku funkcjonowania; Budownictwo- czyli polska kwadratura Koła; 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec przystąpienia Polski do UE; 11. Edukacja zawodowa ważny czynnik transformacji- doświadczenia ZDZ Katowice w kształceniu dorosłych na tle transformacji gospodarki regionu; 12. Rynek pracy woj. Śląskiego w perspektywie dwunastu lat transformacji; 13. Kady jutra potrzebne są dzisiaj; 14. Kto odpowiada za zdrowie narodu?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-66-X
1. Województwo śląskie w procesie transformacji i integracji; 2. Losy naszej transformacji czyli droga przez mękę; 3. Proces transformacyjno-integracyjny w Kampanii Węglowej S.A.; 4. Ocena procesu transformacyjno-integracyjnego w koksownictwie województwa śląskiego; 5. Konkurencyjność polskiego hutnictwa żelaza i stali na tle hutnictwa europejskiego i światowego; 6. Bilans przekształceń energetyki śląskiej w procesie transformacji i integracji- stan zamknięcia i otwarcia energetyki śląskiej w UE; 7. Omówienie transformacji regionalnej; 8. Infrastruktura transportowa w Polsce oraz jej dostosowanie do Standarów Unii Europejskiej; 9. Śląsk w nowym międzynarodowym podziale pracy i wymiany; 10. Problem ochrony środowiska w procesie transformacji i integracji; 11. Transformacja ustrojowa 1989-2004 i jej oddziaływanie na działalność Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926737-6-7
Zawiera: 1. Opis zastosowanej metodologii badania: 1.1. Cel i problematyka badania; 1.2. Metody badawcze; 1.3. Próba badawcza. 2. Charakterystyka badanych: 2.1. Część ilościowa badania; 2.2. Część jakościowa badania. 3. Wyniki badania - część ilościowa: 3.1. Sieci społeczne; 3.2. Aktywność społeczna; 3.3. Zaufanie; 3.4. Wartości sprzyjające rozwojowi kapitału społecznego; 3.5. Opinia o miejscu zamieszkania i poczucie bezpieczeństwa. 4. Wyniki badania - część jakościowa: 4.1. Kondycja badanych organizacji pozarządowych; 4.2. Sieci interakcyjne; 4.3. Aktywność społeczna w ocenie organizacji pozarządowych; 4.4. Opinie badanych o poziomie bezpieczeństwa i problemach społecznych miejscowości, w których funkcjonują organizacje; 4.5. Opinie organizacji pozarządowych o działalności jednostek samorządu terytorialnego; 4.6. Uwagi dodatkowe rozmówców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-10-4
1. O polityce chadecji śląskiej wobec mniejszości niemieckiej na forum I Sejmu Śląskiego (1922-1929), 2.Współpraca transgraniczna na przykładzie województwa śląskiego, 3. O pojęciu konsumenta w prawie prywatnym, 4. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa do informacji, 5. Zawód biegłego rewidenta i odpowiedzialność osób zawód ten wykonujących, 6. Polityka a postępowanie cywilne (1945-1964), 7. Zasada materialnej niepołączalności mandatu parlamentarnego w III RP, 8. Pojęcie organu administracji publicznej w kodeksie postępowania administracyjnego, 9. Uprawnienia Rady Ministrów Republiki Włoskiej, 10. Samorząd terytorialny w Konstytucji RP a prawo wspólnot Europejskich, 11. Organy regionalnej izby obrachunkowej. Struktura organizacyjna, zadania i kompetencje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-218-6
1. Sytuacja gospodarcza województwa śląskiego; 2. Bezrobocie w województwie śląskim; 3. Rozwój demograficzny ludności województwa śląskiego; 4. Stan zdrowia ludności śląska; 5. Narodowy program zdrowia- jego realizacja w województwie śląskim; 6. Siedliskowe uwarunkowania zdrowia; 7. Rozwój zrównoważony w regionie śląskim; 8. Edukacja w województwie śląskim; 9. Zmiany w zakresie prawa do emerytury górniczej w zreformowanym systemie ubezpieczenia emerytalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-43-6
1. Rynek konsumencki i jego determinanty rozwoju we współczesnym wysoko rozwiniętym społeczeństwie. 2. Etyka działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 3. Wybrane czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. 4. Społeczne uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet. 5. Wyższe wykształcenie i jego wartość w poglądach osób aktywnych zawodowo i studiujących zaocznie w uczelniach częstochowskich. 6. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i ekonomiczne przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. 7. Sytuacja społeczno-ekonomiczna częstochowskiego rzemiosła na rynku lokalnym w świetle badań empirycznych. 8. Społeczno-polityczne determinanty funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego. 9. Przestrzeń społeczna Częstochowy w świadomości jej użytkowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 1/2002)
ISBN: 83-88789-35-X
1. Źle się dzieje, ale nie w Państwie Duńskim. Kilka uwag o sytuacji w naszej gospodarce; 2. Konkurencyjny i zrównoważony rozwój gospodarki Polski w dobie integracji i globalizacji; 3. Unia Europejska przed zamierzonym rozszerzeniem; 4. Polskie przedsiębiorstwa usługowe w otoczeniu międzynarodowym; 5. Bezrobocie rejestrowane na obszarach gmin górniczych województwa śląskiego; 6. Wpływ Japonii na przemiany regionalne w Azji; 7. Czynniki wytwórcze w dobie globalizacji; 8. Gospodarka wiedzy jako segment Nowej Gospodarki; 9. Wpływ transportu na koszty przedsiębiorstwa produkcyjnego i handlowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again