Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Boczkowska Magdalena
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Knapczyk Krzysztof
(1)
Korzeniowski Marek
(1)
Lipok-Bierwiaczonek Maria
(1)
Rojek-Adamek Paulina
(1)
Rusek Halina
(1)
Sekuła Elżbieta Anna
(1)
Tabor Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Śląsk
(3)
Śląsk, Górny
(3)
Pluralizm społeczny
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Etnografia
(1)
Europa
(1)
Gliwicki Teatr Muzyczny
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Iluminatorstwo polskie
(1)
Jakość życia
(1)
Kościół a państwo
(1)
Książka
(1)
Kultura
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Naród
(1)
Poezja polska
(1)
Regionalizm
(1)
Ruch Autonomii Śląska
(1)
Rękopisy iluminowane łacińskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Sztuka polska
(1)
Teatr muzyczny polski
(1)
Ubóstwo
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(3)
Śląsk, Górny
(2)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-42-2
1. Zawód, środowisko i kapitał w socjologii - krótkie wprowadzenie, 2 .Słowami Marii Gołaszewskiej - kim jest artysta?, 3. Profesjonalna kultura plastyczna Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego - zarys tradycji, 4. Od sztalugi do mecenasa - artyści plastycy regionu w świetle badań empirycznych, 5. Przestrzeń społeczna i kulturowe zasoby, czyli kapitał społeczno-kulturowy. Ujęcie teoretyczne, 6 .O grupie i o zaufaniu, czyli kapitał społeczno-kulturowy śląskich twórców, 7 .Młodzi adepci sztuk plastycznych - społeczno-demograficzny portret uczniów i studentów szkół artystycznych Górnego Śląska i Zagłębia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60743-33-1
1."I mówi mi: Pisz. I ja piszę"; 2. "Uważaj co mówisz, bo zaraz znajdziesz się w jego wierszu"; 3. "Czasem trzeba być ślepym, żeby dostrzec"; 4. "Patrzę, więc widzę. Piszę wiersze, więc jestem?"; 5. "To, co najważniejsze, znajdę zawsze w ostatnich słowach"; 6. Poetyckie korespondencje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Etnologiczne i Antropologiczne ; Tom 6)
Zawiera: 1. Wokół tożsamości współczesnej Europy : Symbole europejskiej tożsamości, Płaszczyzny integracji dawnej i współczesnej Europy, Folklorystyczne przesłanki kulturowej jedności Europy, Kulturowa jedność w różnorodności z perspektywy etnologicznej, Chrześcijaństwo w Europie. Jedność czy różnorodność, Technologia porozumienia dziedzictwem współczesnej kultury. Metody transmisji i sens przekazu, Przyrodnicze podastawy dziedzictwa kultorowego na przykładzie wybranych obszarów krasowych Polski i Europy. 2. Etniczność-tożsamość narodowa-tożsamość kulturowa : Osobowościowe typy reakcji na zderzenia kultur w procesie emigracji; Wzbogacanie zasobów kulturowych przez mniejszości narodowe-casus plastyki polonijnej na Węggrzech, Pobocza Europy : Białoruś, Religijność Polaków we Lwowie - raport z badań, Rola niemieckiego dziedzictwa kulturowego w procesie transformacji społeczno-kulturowych na pograniczu zachodnim (na przykładzie środkowego Nadodrza), Wilamowice. Mit flamandzki, stereotypy i rzeczywistość kulturowa. 3. Dawne i współczesne formy lokalności kulturowej : Świadomość kulturalna mieszkańców Polski lokalnej, czyli od zapaski do Internetu, Śmierć w tradycji mieszkańców regionu radomskiego na tle europejskiej tanatologii, Ślązacy-Polacy-Niemcy. Stereotypy a wartości pracy , "Gołębiorze" na Górnym sląsku. Rozważania o subkulturze hodowców gołębi, Strava ako etnoidentifikacny znak. 4. Regionalny i globalny wymiar edukacji kulturalnej : Aksjologiczne problemy edukacji kulturalnej - od regionalizacji do globalizacji, edukacja europejska w zreformowanej szkole. Uwagi i propozycje etnologa, Zbiory i muzea atnograficzne wobec wyzwań współczesnej Europy, średniowieczne zabytki w skansenach Europy. 5. Kultura artystyczna Europy - przeszłość i teraźniejszość : O wspólnocie europejskich dramatów i ich bohaterów (na podstawie obecności mitu Hamleta w Polsce współczesnej), PRL boi się Europy. Kilka przykładów z filmów fabularnych, Malarstwo w teatrze. Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora i Jana Polewki, Odmiany czasu w teatrze Gardzienice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-44-1
Zawiera: 1. Kultura muzyczna regionu: 1.1. Kultura muzyczna regionu jako podsystem kultury; 1.2. Tradycje muzyczne na Górnym Śląsku; 1.3. Tradycje muzyczne w Zagłębiu Dąbrowskim; 1.4. Instytucjonalny wymiar kultury muzycznej; 1.5. Teatr muzyczny w Polsce – geneza i współczesność. 2. Teatr w Gliwicach w panoramie instytucji kultury Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego: 2.1. Początku Operetki Śląskiej; 2.2. Przekształcenie Operetki Śląskiej w Gliwicki Teatr Muzyczny; 2.3. Zmierzch GTM; 2.4. Dziedzictwo GTM. Udział artystów gliwickiej sceny w musicalu „Karol” o życiu Jana Pawła II. 3. Działalność artystyczna Gliwickiego Teatru Muzycznego: 3.1. Repertuar; 3.2. Zespół artystyczny; 3.3. Regionalne inicjatywy edukacyjne i popularyzatorskie GTM.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku / Dariusz Tabor. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008. - 332, [8] s., [66] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7188-068-1
1. Zagadnienia podstawowe: stan badań; Śląsk - podstawowe wyznaczniki kultury; Kultura książki na Śląsku w XIV wieku. 2. Stylistyczne przemiany w XIV stuleciu - zróżnicowanie i geneza: Poszukiwania dróg w pierwszej połowie XIV wieku; Ukrzyżowanie - problem plastyczny rozwiązywany w ciągu stulecia i ujawniający przebieg zmian stylowych; Kontynuacja czy przełom? Legenda obrazowa o świętej Jadwidze - Kodeks lubiński; Nowości stylistyczne i ikonograficzne drugiej połowy XIV stulecia; Wielorakość stylistyczna u schyłku stulecia. 3. Ikonografia. Obrazy i idee w miniatorstwie śląskim XIV stulecia: Liturgia jako paradygmat ciągu przedstawieniowego; Biblia pauperum jako wzorzec przedstawień ikonograficznych; ukrzyżowanie poprzedzające Canon Romanus jako wizualny, ikonograficzny odpowiednik ofiary eucharystycznej. Przedstawienie Ukrzyżowanego wraz z Marią i Janem w relacji treści Kanonu Rzymskiego; Początki rodu, kanonizacja, wzorzec świetności mistyka Wcielenia; Wizja władzy, państwa i prawa w miniaturach Saskiego Zwierciadła i prawa magdeburskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-54-5
Cz.I Województwo śląskie i Górny Śląsk. Zróżnicowanie etnograficzne i dylematy tożsamości; Odkrywanie małej ojczyzny; Pałace i familoki. O Śląsku pańskim i Śląsku plebejskim; Zmierzch tak zwanej kultury robotniczej; Chrystus Frasobliwy i McŚwiat. Sztuka ludowa we współczesnym świecie; Cz.II W cieniu książęcego pałacu. Współczesny rzut oka na ziemię pszczyńską; Tychy i "mit surowego korzenia"; Sacrum w przestrzeni nowego miasta. Tyskie kościoły; Świat górali śląskich; Istebna - wieś pod Złotym Groniem; Wiatr od groni. Stare i nowe w góralskiej kulturze; Wilamowice i mit flamandzki; Cz.III Woda żywa. Rzecz o studniach i źródłach; Drzewa wyskokie. Swojskość i epifania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Kultura - Śląsk, Górny - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
Śląsk - kultura (hasło przedmiotowe)
Authority data
Śląsk - kultura - 14 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Śląsk, Górny - kultura (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Śląsk, Górny - kultura - 21 w (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again