Form of Work
Książki
(8)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Bernátová Renáta
(1)
Bonar Jolanta
(1)
Cudak Sławomir
(1)
Forma Paulina
(1)
Groeger Lidia
(1)
Janowska Zdzisława
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Kowalczuk Karol
(1)
Lulek Barbara
(1)
Majer Andrzej
(1)
Piwowarska Ewa
(1)
Ruszkiewicz Dorota
(1)
Skłodowski Henryk
(1)
Stawasz Edward
(1)
Szymańska Maria
(1)
Wojciechowski Marek
(1)
Wrońska Marta
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(5)
Kadry
(2)
Badania etnologiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Gimnazja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Jakość życia
(1)
Konwergencja mediów
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Małżeństwo
(1)
Metody nauczania
(1)
Miasta
(1)
Myśli samobójcze
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Pokolenie Z
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina wielopokoleniowa
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samokształcenie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samotność
(1)
Sektor publiczny
(1)
Stereotyp
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Test Rysunku Rodziny
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Więź rodzinna
(1)
Zachowania samobójcze
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Łódź (woj. łódzkie)
(2)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Preszów (Słowacja)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Warszawa (okręg)
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17372-2
1. Humanistyczne wartości w zarządzaniu organizacji; 2. Innowacje społeczne; 3. Innowacje społeczne w koncepcjach realizacji funkcji personalnej i społecznej odpowiedzialności biznesu; 4. Absorpcja innowacji społecznych w organizacjach gospodarczych; 5. Inwestowanie w innowacje społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Koszt władzy w polskim samorządzie terytorialnym / Marek Wojciechowski. - Warszawa : Difin , 2014. - 191, [1] s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7930-165-2
1. Sektor publiczny w państwie i gospodarce; 2. Tendencje modernizacyjne w sektorze publicznym; 3. Koszt władzy samorządowej w kraju i w miastach wojewódzkich; 4. Koszty władzy samorządowej w województwie łódzkim; 5. Wnioski z badań i rekomendacje dla praktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 21/2020)
I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Wybrane aspekty sytuacji szkolnej uczniów z zespołem Aspergera; Nauczyciel i uczeń wobec ery konwergencji medialnej; Kreatywne wykorzystanie potencjału wirtualnej rzeczywistości w dydaktyce; Resentyment a społeczna akceptacja rodzin wielodzietnych. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Obserwacja etnograficzna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji; Po co jest szkoła? Funkcje szkoły z perspektywy kandydatów do zawodu nauczyciela; Rodzice w przestrzeni szkolnej; Dziecięce prace graficzne jako źródło informacji o rodzinie; Myśli i groźby samobójcze jako elementy zachowań presuicydalnych przejawiane u osób pozbawionych wolności. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: The development paths of hermeneutic competences: the end of an alibi, the beginning of a “sunny adventure”; Information and communication technology in the life of university students - future pre-school and first grade of primary school teachers.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-027-5
I. Przedsiębiorczość, samozatrudnienie a tworzenie nowych miejsc pracy na terenach marginalizowanych w regionie łódzkim: Tendencje i bariery rozwoju przedsiębiorczości i MSP w Polsce; Samozatrudnienie, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - doświadczenia krajowe i zagraniczne; Rozwój regionalny - ujęcie teoretyczne; Wybrane aspekty oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu łódzkiego; Wybrane aspekty rozwoju sektora MSP w regionie łódzkim; Partnerstwo między przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu a tworzenie i rozwój przedsiębiorstw - w regionie łódzkim; Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w regionie łódzkim - stan i ograniczenia; Rynek pracy i bezrobocie w Polsce i w województwie łódzkim. II. Badania nad predyspozycjami osobowościowymi ułatwiającymi samozatrudnienie i poszukiwanie pracy w regionach marginalizowanych województwa łódzkiego: Wpływ cech osobowości na efektywność zawodową; Metodyka badań; Analiza wyników badań;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-057-2
1. Polityka miejska - nowy obszar badań socjologii miasta 2. Zasoby i struktura kapitału społecznego mieszkańców Łodzi 3. Miejski collage. Wariant postsocjalistyczny 4. Wyznaczniki i przestrzenne zróżnicowanie więzi mieszkańców Łodzi ze swoim miastem 5. Czytelność i tożsamość przestrzeni miasta w czasach zaniku tradycyjnych wartości 6. Wartościowanie przestrzeni zamieszkania na przykładzie Łodzi 7. Ewolucja przestrzeni miejskiej w koncepcji memetyki 8. Przestrzenie znaczące i puste. Percepcja przestrzeni miejskiej Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca 9. Wymiar społeczny współczesnej przestrzeni publicznej 10. Centrum handlowe nowej generacji jako nowe centrum miasta 11. Systemowy charakter kreacji struktur społeczno-przestrzennych. Przypadek Towarzystw Budownictwa Społecznego 12. Nowe jednostki osadnicze Katowic i ich miejsce w systemie społecznym i urbanistycznym miasta 13. Nowe przestrzenie klasy metropolitalnej 14. Promocja wewnętrzna w historycznym mieście europejskim jako czynnik kształtujący jakość życia społeczności lokalnej 15. Perspektywa społeczno-przestrzenna Marka Gottdienera jako propozycja teoretyczno-metodologiczna badań polskich miast na początku XXI w.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-860-8
1. Rewolucja technologiczna i nowy paradygmat rozwoju; 2. Terytorium - koncepcje i charakterystyka. 3. Terytorialne formy organizacji produkcji. 4. Procesy konstrukcji terytorium. 5. Innowacje i środowiska przedsiębiorczości. 6. Środowiska przedsiębiorczości czy "przedsiębiorczość rozproszona" (budowanie sieci powiązań i układów partnerskich w regionie łódzkim. Studium przypadku).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty / Maria Szymańska. - Warszawa : Difin, 2010. - 176 s. : rys.; tab.; wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-260-3
1. Planowanie rozwoju szkoły jako czynnik zmian w oświacie: Znaczenie problematyki zmiany w oświacie- krytyczny przegląd wybranej literatury przedmioty; 2. Reforma systemu edukacji w Polsce jako przykład zmiany w oświacie: Historia organizacji oświaty w Polsce. Ekonomiczne aspekty zmiany w systemie zarządzania oświatą; Koncepcja zmian w polskim systemie edukacji w okresie transformacji a wyzwania dla polskiego systemu edukacji; Istota transformacji programowej w Polsce a kryteria jakości pracy szkoły; Zmiany strukturalne systemu kształcenia; Planowanie rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum; 3. Metodologiczne podstawy badań własnych: Cele badań, problemy badawcze, hipotezy oraz teren badań; Identyfikacja oraz operacjonalizacja zmiennych; Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach; 4. Wyniki badań empirycznych: Aspekty społeczno-pedagogiczne w planowaniu rozwoju szkoły; programy rozwoju szkoły- gimnazjum w świetle analizy ilościowo-jakościowej; Planowanie a warunki pracy szkół; 5. Podsumowanie wyników badań oraz wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7525-874-5
W opracowaniu zwrócono uwagę na istotne z punktu widzenia geografa problemy, zależności i uwarunkowania związane z kształtowaniem i wartościowaniem przestrzeni mieszkaniowej. Problematyka pracy jest istotna z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, mieści się ona w głównym nurcie współczesnych badań miejskich, a przedstawione zagadnienia pozwalają na uzyskanie zasobu nowej, uporządkowanej i prawidłowo uzasadnionej wiedzy w dziedzinie wymagającej kompleksowych opracowań. Po drugie, funkcja mieszkaniowa jest pod wieloma względami najważniejsza w kształtowaniu zróżnicowań wewnątrzmiejskich, stąd badania nad nią są szczególnie potrzebne. Pozwalają one poznać mechanizmy rozwoju miast. Po trzecie, kwestie utylitarne są priorytetowe dla rozwoju lokalnego. Jest to o tyle istotne, że w warunkach polskich, a szczególnie w takich miastach jak Łódź, kwestie zabezpieczenia mieszkaniowego i zapewnienia odpowiedniej jakości życia nie zostały dotychczas rozwiązane w zadowalającym stopniu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-269-6
1. Samotność człowieka - rozważania teoretyczne, 2. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, 3. Życie w pojedynkę zamiast rodziny, 4. Podstawy metodologiczne badań własnych, 5. Małżeństwo i rodzina w percepcji osób żyjących w pojedynkę, 6. Jakość życia osób żyjących w pojedynkę - wybrane aspekty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again