Form of Work
Książki
(43)
Status
only on-site
(40)
available
(21)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(40)
Author
Skoczny Tadeusz
(7)
Jurkowska Agata
(6)
Ryć Kazimierz
(4)
Skrzypczak Zofia
(4)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(3)
Śliwa Jan
(3)
Bernatt Maciej
(2)
Grzenkowicz Nikodem
(2)
Kusak Aleksander
(2)
Nowak Alojzy Z
(2)
Piątek Stanisław
(2)
Turyna Jan
(2)
Bednarska Hanna
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Chibowski Robert
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Dobrzyński Marian
(1)
Fołtyn Hanna
(1)
Gajewski Maciej
(1)
Glinka Beata
(1)
Grzywacz Waldemar
(1)
Gwiazda Tomasz
(1)
Górski Marian
(1)
Hajduk-Popławska Krystyna
(1)
Hensel Przemysław
(1)
Kiryło Jacek
(1)
Kosiński Bohdan
(1)
Kostera Monika
(1)
Kowalczyk Jacek
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Kołtuniak Michał
(1)
Krakowińska Ewa
(1)
Maciejowska Danuta
(1)
Masojć Marta
(1)
Miąsik Dawid
(1)
Orłowska Natalia
(1)
Podgórski Zygmunt
(1)
Postuła Igor
(1)
Sobczak Alicja
(1)
Sobolewska Olga
(1)
Sopoćko Andrzej
(1)
Stasiak Dorota
(1)
Surdek Małgorzata
(1)
Szałański Mariusz
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zborowska Władysława
(1)
Ziller Jacques
(1)
Żyżyński Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(41)
Country
Poland
(43)
Language
Polish
(43)
Subject
Przedsiębiorstwo
(10)
Konkurencja
(9)
Monopol
(4)
Służba zdrowia
(4)
Zarządzanie
(4)
Zdrowie publiczne
(4)
Finanse
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Polska
(3)
Administracja
(2)
Banki internetowe
(2)
Controlling
(2)
Cło
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Handel
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Informatyka
(2)
Internet
(2)
Kapitał
(2)
Kredyt
(2)
Leasing
(2)
Pieniądz
(2)
Popyt
(2)
Rynek
(2)
Rynek finansowy
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(2)
Umowa
(2)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bogactwo
(1)
Dokumenty
(1)
Dyskonto
(1)
Dług
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Excel
(1)
Factoring
(1)
Faktoring
(1)
Forfaiting
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Holdingi
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kalkulatory elektroniczne
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Komputery
(1)
Konflikt
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konwent Europejski (2002-2003 ; Bruksela)
(1)
Korupcja
(1)
Koszty
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Licencje (umowy)
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Menedżerowie
(1)
Microsoft Corporation
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nadużycie funkcji publicznej
(1)
Nadużycie prawa
(1)
Organizacja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo komputerowe
(1)
Procent
(1)
Produkcja
(1)
Programy UE
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko handlowe
(1)
Ryć, Kazimierz (1935- )
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Statystyka opisowa
(1)
Służby mundurowe
(1)
Telekomunikacja
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(1)
43 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-73-3
1. Wprowadzenie do ekonomii 2. Funkcjonowanie rynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Konsument jako podmiot rynku 5. Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku 6. Rynek konkurencji doskonałej 7. Rynek monopolu pełnego 8. Rynek konkurencji niedoskonałej 9. Rynki czynników produkcji 10. Sprawność systemu rynkowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie Antyminopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-61276-27-2
1. Koncepcja społeczne odpowiedzialności biznesu: Rodowód i definicja społecznej odpowiedzialności biznesu; Płaszczyzna prawna; Otoczenie przedsiębiorcy- kontrahenci przedsiębiorcy; Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce; 2. Instrumenty i prawodawstwo międzynarodowe: Organizacja Narodów Zjednoczonych; Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; Zasady Międzynarodowej Organizacji Pracy; Unia Europejska- regionalne ujecie społecznej odpowiedzialności biznesu; Międzynarodowa regulacja społecznej odpowiedzialności biznesu- stan obecny; 3. Relacja między Konstytucją RP a społeczną odpowiedzialnością biznesu: Konstytucja jako źródło norm prawnych i pozaprawnych skutkujących w stosunkach między podmiotami prywatnymi; Założenia Konstytucji RP a społeczna odpowiedzialność biznesu; 4. Normy Konstytucji RP a normy społecznej odpowiedzialności biznesu: Uwagi ogóle; Równość i zakaz dyskryminacji; Prawa pracownicze; Wolność słowa, prawo do krytyki; Prawo do prywatności; Wolność zrzeszania się; Ochrona konkurencji i konsumentów; Ochrona środowiska naturalnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63962-56-2
Rozdział I. Wprowadzenie: 1.1. Problem społecznej odpowiedzialności organizacji; 1.2. Korupcja jako przejaw nieetycznego działania; 1.3. Patologie w relacjach międzyludzkich. Rozdział II. Organy władzy, urzędy centralne i samorządowe: 2.1. Rodzaje patologii w administracji publicznej; 2.2. Nieprawidłowości i nadużycia przy stanowieniu prawa; 2.3. Niegospodarność i afery finansowe; 2.4. Przykłady naruszenia dóbr osobistych; 2.5. Patologie w samorządzie terytorialnym. Rozdział III. Wymiar sprawiedliwości: 3.1. Niesłuszne aresztowania i kontrowersyjne wyroki; 3.2. Korupcja w służbach mundurowych; 3.3. Patologiczne stosunki międzyludzkie; 3.4. Błędy i przekroczenie uprawnień podczas akcji. Rozdział IV. Nadużycia w sektorze finansowym: 4.1. Sektor bankowy; 4.2. Nadużycia w innych instytucjach związanych z sektorem finansowym. Rozdział V. Nieprawidłowości w służbie zdrowia: 5.1. Uwarunkowania systemowe; 5.2. Korupcja i łapownictwo; 5.3. Błędy medyczne; 5.4. Mobbing i molestowanie; 5.5. Inne nieprawidłowości w służbie zdrowia; 5.6. Nieprawidłowości w pracy pogotowia ratunkowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-29-6

1. Ekonomiczna infrastruktura komputerowych systemów zarządzania.
Polish Way to Eurozone; Koncepcje ekonomii behawioralnej w ocenie jakości oprogramowania; Prosumcja w inżynierii systemów informatycznych zarządzania; Ryzyko informatyczne jako ważny element ryzyka operacyjnego w banku - wybrane zagadnienia finansowania zarządzania ryzykiem informatycznym; Wartość informacji i sposoby jej podwyższania w informatycznych systemach wspomagających zarządzanie; Infrastruktura obliczeń wszechobecnych jako podstawa komputerowego wspomagania kreatywności; Przestrzeń człowieka w systemach informatycznych; Wykorzystanie komputerowych systemów zarządzania w monitorowaniu otoczenia polskich przedsiębiorstw.
2. Systemy informacyjne zarządzania.
Rzecz o metodologicznych aspektach budowy współczesnych systemów informatycznych zarządzania - wybrane zagadnienia; Informacyjne aspekty ewidencyjnego rachunku kosztów w organizacjach gospodarczych: model obiegu informacji; Semantyczny opis dokumentów w systemie CRM - analiza przypadku; Narzędzia wspomagania wdrożeń systemów zintegrowanych jako źródło przewagi konkurencyjnej adaptacji do zmian zachodzących w otoczeniu; Cicer cum caule - czyli myśli nieuczesane na temat jak projektować i wdrażać systemy informacyjne zarządzania; Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w branży drzewnej na przykładzie producenta materiałów dla przemysłu meblarskiego; Ontologiczne aspekty systemów informacyjnych controllingu; Wymiarowanie funkcjonalne produktów programowych w standardach ISO/IEC.
3. Systemy e-biznesu.
Możliwości zastosowania metody konwersji do oceny serwisów branży sportowej; Telepraca - przesłanki i bariery rozwoju w Polsce; Wirtualizacja informatycznych systemów zarządzania; Ocena zdalnego nauczania jako wynikowa postrzeganej użyteczności oraz łatwości obsługi w świetle badań; Realizacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 na przykładzie stron internetowych administracji rządowej w Polsce; Rozwój zjawiska web 2.0 i jego wpływ na funkcjonowanie współczesnych organizacji; Czynniki rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce.
4. Zarządzanie wiedzą w systemach informatycznych.
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu wiedzą; Kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą; Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie; Zarządzanie wiedzą w elektroenergetyce; Metody i techniki sztucznej inteligencji w zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem; Komputerowe systemy w sferze Facility Management; Business Inteligence jako remedium na aktualne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na informację i wiedzę; Zastosowanie hierarchii poziomów opisu wiedzy Wiiga na potrzeby definiowania elementów wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie.
5. Uwarunkowania technologiczne zastosowań komputerowych systemów zarządzania.
Nowe rozwiązania biznesowe firmy Microsoft Dynamics na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce elektronicznej; O pierwszych próbach ilościowego ujęcia informacji; Narzędzia wspomagające procesowe zarządzanie organizacją; Kokpit menedżerski - narzędzie wczesnego ostrzegania; Adaptacyjne przeszukiwanie internetu - przeszukiwaniem racjonalnym. Propozycja rygorystycznego podejścia w warunkach prywatnej eksploatacji internetu; WCMS jako narzędzie wspomagające zarządzanie treścią witryny internetowej organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-72-5
I. Prawie nowe zjawiska w zarządzaniu. (R)ewolucja w zarządzaniu i co z niej wnika dla środowiska akademickiego; Wiedza i kapitał intelektualny jako wyznaczniki przedsiębiorczego zarządzania w okresie transformacji; "Governance" jako partnerskie rządzenie i ład; Rola mediów w kształtowaniu wyobraźni ekonomicznej Polaków; Krytyczne studia nad konsultingiem; "Kultowość korporacyjna" - patologia, czy zapomniany potencjał motywacyjny firmy?; Zarządzanie przez wartości; Psychologia w zarządzaniu - czy biotechnologowie będą klonować idealnych pracowników?; Rola wizji organizowania w dyfuzji technologii informatycznych CZĘŚĆ II. Programy specjalności na wydziale zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Założenia reformy programów specjalności na WZ UW; Programy specjalności: Rozwój potencjału społecznego, Marketing, E-biznes, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunkowość i finanse, Bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy, Zarządzanie międzynarodowe; Preferencje studentów III roku wobec programów specjalności na Wydziale Zarządzania UW; W poszukiwaniu źródeł przewagi na rynku wyższych uczelni w Polsce; Kształcenie studentów w warunkach otwartego rynku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-25-8
1. Menedżerowie współczesnych organizacji; 2. Miejsce kadry kierowniczej we współczesnych firmach; 3. Menedżerowie w strukturach organizacji; 4. Działania menedżerów i ich kształcenie; 5. Praca własna menedżerów; 6. Organizacja i doskonalenie pracy menedżerów; 7. Profesjonalizm i rozwój menedżerów; 8. Kierowanie i przywództwo; 9. Menedżerowie w zespołach; 10. Spotkanie - praca zespołowa kierowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-18-0
1. Struktura prawa; 2. Akty normatywne; 3. Stosowanie prawa; 4. System organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Konstytucyjne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej; 6. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca; 7. Podejmowanie działalności gospodarczej; 8. Działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego; 9. System ochrony konkurencji; 10. Administracyjna regulacja obrotu towarami i usługami; 11. Wykorzystanie zasobów środowiska; 12. Gospodarowanie nieruchomościami; 13. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców; 14. Odpowiedzialność prawna w działalności gospodarczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-98-6
1. Struktury organizacyjne - podstawowe informacje, 2. Projektowanie i analiza struktur organizacyjnych, 3. Tradycyjne i współczesne konfiguracje strukturalne, 4. Wpływ struktur organizacyjnych na procesy decyzyjne i przetwarzania informacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-19-9
Cz.1 Pieniądz i instrumenty finansowe : 1.Pieniądz, 2.Instrumenty fiannsowe, 3.Stopy procentowe i dyskontowe, Cz.II Podmioty systemu finansowego gospodarki : 4.Struktura podmiotowa systemu finansowego gospodarki, 5.Depozytowo-kredytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 6.Niedepozytowe instytucje pośrednictwa finansowego, 7.Ryzyko w działalności posredników finansowych. Cz.III Rynki finansowe : 8.Rynki finansowe - podmioty, klasyfikacja, 9.Rynki terminowych instrumentów finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89069-40-5
1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, 2. Metody analizy ekonomicznej, 3. Badanie i diagnoza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, 4. Analiza sytuacji kapitałowej, 5. Analiza produkcji - wilkość, struktura i sprzedaż, 6. Analiza i ocena poziomu kosztów, 7. Ekonomiczna efektywność procesów logistycznych, 8. Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich, 9. Wskaźniki w ocenie działalności przedsiębiorstwa, 10. Analiza gospodarki pieniężnej, 11. Analiza rentowności na podstawie rachunku zysków, 12. Zastosowanie ekonomicznej analizy decyzyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-22-7
1. Jakość - istota, cele, cechy i funkcje zarządzania jakością, 2. Prawne aspekty regulacji jakości produktów, 3. Zasady zarządzania jakością, 4. Zarządzanie jakością w cyklu życia jakości wyrobu. Controlling procesów decyzyjnych, 5. Ekonomiczna ocena jakości produkcji, 6. Metody zarządzania jakością, 7. Controlling kosztów jakości, 8. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 1)
ISBN: 83-89069-42-3
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach konkurencji w latach 1962-1989
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 3)
ISBN: 83-89069-24-5
Doktryny orzecznicze Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach konkurencji z lat 1990-2004. Orzeczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej : orzecznictwo / Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego ; Tom 2)
ISBN: 83-89069-38-5
Podstawowa literatura; Dorobek Sądu Pierwsze Instancji w sprawach konkurencji z lat 1990-2004; Orzeczenia; Tabele i indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie Antyminopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-61267-10-4
1. Zagadnienia ogólne; 2. Wyłączenia porozumień kooperacyjnych; 3. Wyłączenia porozumień wertykalnych; 4. Wyłączenia porozumień samochodowych; 5. Wyłączenia porozumień transferu technologii; Wyłączenia porozumień kooperacji ubezpieczeniowej; Wyłączenia porozumień żeglugowych; Wyłączenia porozumień lotniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-62-8
Informacyjna Technologia w usprawnianiu administracji publicznej; Integracja w systemach wspomagających zarządzanie produkcją - przykład Zakładów Przemysłu Mięsnego; MOKATE - Zastosowanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w firmach średniej wielkości; Wdrożenie serwisu WWW w prywatnej wyższej uczelni; Wykorzystanie systemów Business Intelligence do podejmowania decyzji zarządczych na przykładzie wydawnictwa EGMONT; Citibank Asia-Pacyfic: Przebudowa infrastruktury IT jako metoda na podniesienie kondycji finansowej firmy; Zastosowanie TI w modernizacji systemu administracji ubezpieczeń społecznych w Stanach Zjednoczonych; Wolne i Otwarte Oprogramowanie w administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Informatyka w Zarządzaniu ; Nr 3)
ISBN: 83-914975-3-4
Wstęp; System zarządzania a system informatyczny; Środki techniczne informacji; Komunikacja użytkownik komputer; Oprogramowanie komputerów; Sieci komputerowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-51-2
1.System zarządzania a system informatyczny, 2.Komputer i jego struktura, 3.Komunikacja użytkownik-komputer, 4.Oprogramowanie, 5.Sieci komputerowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again