Form of Work
Książki
(38)
Status
only on-site
(31)
available
(11)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(32)
Author
Mróz Remigiusz (1987- )
(4)
Sikorska Liliana
(3)
Szafrański Wojciech
(3)
Szwarc Andrzej J
(3)
Hudomięt Łukasz
(2)
Milczarek Małgorzata
(2)
Ambroziak Wiesław
(1)
Czubiński Antoni
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Fisiak Jacek
(1)
Golat Rafał
(1)
Hensel Paul K
(1)
Henska Paulina
(1)
Jamrożek Wiesław
(1)
Jarząb Joanna
(1)
Jochmann Werner
(1)
Kabacińska Katarzyna
(1)
Kamosiński Sławomir
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Kiwerska Jadwiga
(1)
Kołecki Hubert
(1)
Krzyżaniak Dagmara
(1)
Lorenc Magdalena
(1)
Maciulewicz Joanna
(1)
Marciniec Berenika M
(1)
Mosiołek-Kołasińska Katarzyna
(1)
Mrozewicz Bolesław
(1)
Musielak Michał
(1)
Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów (11 ; 1999 ; Jena)
(1)
Olszewski Henryk
(1)
Popowska Bożena
(1)
Posern-Zieliński Aleksander
(1)
Ratajczak Krzysztof
(1)
Setecka Agnieszka
(1)
Skrzypek Andrzej
(1)
Sobczak Barbara
(1)
Sobkowiak Włodzimierz
(1)
Steinach Peter
(1)
Szczegóła Lech
(1)
Szulakiewicz Władysław
(1)
Taylor Edward
(1)
Wojtkowiak Jakub
(1)
Zgółka Tadeusz
(1)
Zgółkowa Halina
(1)
Zieliński Florian
(1)
Żołądź-Strzelczyk Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(30)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Kultura
(3)
Literatura angielska
(3)
Ochrona zabytków
(3)
Ekonomia
(2)
Joanna Chyłka
(2)
Joanna Chyłka (postać fikcyjna)
(2)
Język angielski
(2)
Kordian Oryński
(2)
Kordian Oryński (postać fikcyjna)
(2)
Niemcy
(2)
Perswazja
(2)
Powieść polska
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo pierwokupu
(2)
Rasizm
(2)
Retoryka
(2)
Sztuka
(2)
Agresywność
(1)
Antysemityzm
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Ceny
(1)
Ciąża
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dokumenty
(1)
Dziecko
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Etyka
(1)
Europa
(1)
Fonetyka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Historia
(1)
Historia społeczna
(1)
Hitleryzm
(1)
Innowacje
(1)
Irak
(1)
Izrael
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konflikt palestyńsko-izraelski
(1)
Konkurencja
(1)
Kościoły protestanckie
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kujawsko-pomorskie, województwo
(1)
Kłamstwo
(1)
Leseferyzm
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Młodociani przestępcy
(1)
NATO
(1)
NKWD
(1)
Nauczyciele
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niemowlę
(1)
ONZ
(1)
Owoc, Mirosław (1936- )
(1)
Oświata
(1)
Palestyna
(1)
Parki technologiczne
(1)
Partnerstwo dla Pokoju
(1)
Państwo
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pieniądz
(1)
Pismo
(1)
Piłka nożna
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo państwowe
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemoc
(1)
Przemysł
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Prześladowania polityczne
(1)
Reklama
(1)
Republika Południowej Afryki
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Sołeczeństwo
(1)
Sport
(1)
Sterylizacja ludzi
(1)
Stylizacja językowa
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Terroryzm
(1)
Tolerancja
(1)
Ubezpłodnienie
(1)
Walka informacyjna
(1)
Wojna
(1)
Wojna 1990-1991 r. iracka
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Subject: time
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
1917-1953
(1)
Subject: place
Bliski Wschód
(2)
Afryka
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Czeczenia (Rosja)
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Powieść
(2)
Literatura irlandzka
(1)
38 results Filter
Book
In basket
Historia powszechna XX wieku / Antoni Czubiński. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006. - 860 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7177-432-X
Cz. I.: Narodziny wieku. Cz. II.: Pierwsza wojna światowa (1914-1918). Cz. III.: Świat okresu międzywojennego (1919-1939): Kształtowanie nowego oblicza świata (1919-1932); W dobie względnej stabilizacji (1924-1929); Wielki kryzys ekonomiczny i jego następstwa (1929-1935); Konflikty wojenne lat 1935-1939; Układ sil politycznych i wyścig zbrojeń w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej; nauka, technika, kultura i sztuka okresu międzywojennego. Cz. IV. Druga wojna światowa (1939-1945): Najazd na Polskę i wybuch wojny; Powstanie bloku wojennego Niemiec, Włoch i Japonii; Wojna Trzeciej Rzeszy z ZSRR w 1941 roku; Przejście Japonii do podboju basenu Oceanu Spokojnego i Azji Południowo-Wschodniej; Okupacja państw podbitych i ruch oporu narodów uzależnionych; Podział świata na bloku wojenne i układ sił na świecie; Wypieranie państw osi i likwidacja zagrożenia z ich strony; Skutki zmagań wojennych. Część V. Zimna wojna (1945-1991): W cieniu wojny (1945-1947); Zaostrzenie walki o wpływy na Bliskim Wschodzie i rozpad systemu kolonialnego w Azji Południowo-Wschodniej; Na krawędzi pokoju i wojny nuklearnej; Stabilizacja powojennej Europy (1953-1956); Dekolonizacja Afryki, ruch państw Trzeciego Świata i kryzys kubański; Rewolucja społeczna i ideowo-polityczna lat sześćdziesiątych; Tendencje odprężeniowe w świecie w latach 1970-1975; Rozpad bliku komunistycznego i upadek Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich (1976-1991). Cz. VI. Ostatnia dekada XX wieku (1991-2000): Świat wobec rozpadu Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich; Ostatnie lata XX. Cz. VII. Główne aspekty i trendy rozwojowe świata w XX wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Poznańska Biblioteka Niemiecka / pod red. Hubert Orłowski, Christoph KleBmann)
ISBN: 83-7177-216-5
Cz.I Pierwsze przybliżenie zagadnień ustrojowych, Cz.II Doświadczenie i praktyka : 1.Polityka gospodarcza leseferyzmu, 2.Eksperymentalna polityka gospodarcza, 3.Polityka centralnego kierowania procesem gospodarczym - wprowadzenie, 4.Proces gospodarczy w gospodarce centralnie sterowanej (teoria gospodarki centralnie sterowanej), 5.Polityka gospodarcza oparta na centralnym sterowaniu : krytyka, 6.Polityka wybierania dróg pośrednich w gospodarce, 7.Eksperymentalna polityka gospodarcza: rezultat. Cz.III Wolność i ustrój : 1.Problem raz jeszcze, 2.Mit nieuchronności rozwoju, 3.Historyczy san faktyczny - konsekwencje dla polityki gospodarczej, 4.Technika, koncentracja i ustrój gospodarczy. Cz.IV Ustrój oparty na konkurencji i jego wprowadzenie w życie : 1.Polityka ustroju opartego na konkurencji - wprowadzenie, 2.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady konstytuujące, 3.Polityka ustroju opartego na konkurencji - zasady regulujące, 4.Polityka ustroju opartego na konkurencji - współzależność polityki ustroju gospodarczego. Cz.V Siły nośne : 1.Siłu porządkujące, 2.Egoizm, zasada gospodarności i dobro ogólne,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7177-003-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 811
Book
In basket
ISBN: 83-7177-350-1
Rozdział I: Zagadnienia o charakterze ogólnym. 1. Odniesienia do kultury w Konstytucji RP. 2. Międzynarodowy aspekt prawa kultury. 3. Systemowy kontekst prawa kultury. Rozdział II: Przedmiotowe ujęcie działalności kulturalnej. 1. Brak prawnej definicji pojęcia kultury. 2. Dobro kultury jako przejaw działalności kulturalnej. 3. Istota działalności kulturalnej. Działalność kulturalna a inne rodzaje działalności. Rozdział III: Podmiotowe aspekty prawa kultury. 1. Struktura publicznego zarządzania sprawami kultury. 2. Instytucje kultury jako podstawowa forma aktywności w sferze kultury. 3. Angażowanie się prywatnych podmiotów w działalność kulturalną. Rozdział IV: Specyfika zatrudnienia w sferze kultury. 1. Specyfika czasu pracy w instytucjach kultury. 2. Wymagania kwalifikacyjne pracowników instytucji kultury. 3. Specyfika wynagradzania w sferze kultury. 4. Szczególne zasady ubezpieczeń społecznych twórców i artystów. 5. Szczególne zasady bhp w sferze kultury. 6. Zasady przeprowadzania konkursów na dyrektorów instytucji kultury. Rozdział V: Cywilnoprawny kontekst działalności kulturalnej. 1. Obrót umowny w działalności kulturalnej.2. Podstawy prawa autorskiego w kulturalnej działalności. Rozdział VI: Szczególne uwarunkowania finansowe kulturalnej działalności. 1. Wydatkowanie publicznych środków na kulturalną działalność. 2. Zakres i zasady opodatkowania działalności kulturalnej. Rozdział VII: Omówienie wybranych dziedzin praw kultury.. 1. Prawne podstawy funkcjonowania bibliotek. 2. Podstawy prawne działalności muzeów. 3. Nowy system ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 4. Wybrane zagadnienia, dotyczące organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych. 5. Podstawy prawa filmowego. 6. Podstawy prawa medialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7177-561-1
Biografistyka w polskiej historiografii edukacyjnej; Jadwiga i Jagiełło a odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego 1390-1400; Eustachego i Marianny Potockich troska o edukację swoich dzieci; Uwarunkowania rodzinne działalności pedagogicznej Grzegorza Piramowicza; Ekologiczne przesłanki w twórczości naukowej Jana i Jędrzeja Śniadeckich; Wkład rodziny Czackich w rozwój polskiej teorii i praktyki edukacyjnej; W kręgu Hoffmanowej; Działalność edukacyjna wybranych przedstawicieli rodu Potockich; Działalność rodziny Arctów na rzecz edukacji; Powiązania rodzinne wśród nauczycieli lwowskich szkół gla głuchoniemych i niewidomych dzieci (1830-1939); Andrzej Samulowski (1840-1928) jako przedstawiciel rodu warmińskich działaczy kulturalno-oświatowych; Społeczno-edukacyjna działalność sióstr Sokolnickich; Wpływ pokolenia dziadków na kształtowanie się drogi życiowej nauczycieli śląskich; Środowisko rodzinne a działalność pedagogiczna rodzeństwa Wandy, Stefana i Henryka Szumanów; Rodzina w kontekście wyborów życiowych Marii Weryho-Radziwiłłowiczowej; Społeczno-edukacyjna aktywność rodziny Krzywickich; Życie rodzinne nauczycieli męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873 (na przykładzie nauczycieli gimnazjów w Kielcach i Radomiu); Izabella Moszczeńska i jej rodzina - w służbie polskiej oświaty; Rodzina i jej wpływ na poglądy i działalność Heleny Witkowskiej (1870-1938) i Janusza Jędrzejewicza (1885-1951); Wkład Teodory i Wacława Męczkowskich w rozwój polskiej pedagogiki; Społeczno-edukacyjna działalność Ludwika Posadzy i Stefanii Marianny z Marciszewskich Posadzowej; Dom rodzinny i jego oddziaływanie na zainteresowania i działalność pedagogiczną Stanisława Mariana Dobrowolskiego; Rzeczpospolita Lutycka - marzenie Olgi i Andrzeja Małkowskich; Ignacy i Zofia Solarzowie - twórcy wiejskiego uniwersytetu ludowego; Ewa i Feliks Przyłubscy oraz Janina i Antoni Maćkowiakowie na rzecz edukacji wczesnoszkolnej; Biograficzne uwarunkowania systemu wychowawczego Kazimierza Lisieckiego; "Kamykowe małżeństwo". O Janinie i Aleksandrze Kamińskich; Niepubliczne średnie szkoły ogólnokształcące w Łodzi prowadzone przez rodziny - przeszłość i teraźniejszość; Lwowsko-krakowskie korzenie Jana Hulewicza - zarys problemu; Wkład par małżeńskich w rozwój teorii i praktyki edukacyjnej w polskich szkołach poza granicami kraju; Studenci z rodzin nauczycielskich w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 1999-2004.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; Tom 1)
ISBN: 978-83-7177-592-5
Wernera Jochmanna badania nad rodowodem nazizmu w Niemczech, Środowisko akademickie a wrogość wobec Żydów w Niemczech w latach 1866-1918, Antysemityzmu w cesarstwie Niemieckim w latach 1971-1914, Rozprzestrzenianie się antysemityzmu w Niemczech w latach 1914-1923, Stoecker jako narodowo-konserwatywny polityk i antysemicki agitator, Antysemityzm i jego znaczenie dla upadku Republiki Weimarskiej, Niemiecki liberalizm wobec wyzwań ze strony narodowego socjalizmu, Koniec Republiki Weimarskiej. Spojrzenie po pięćdziesięciu latach, Ustanowienie narodowosocjalistycznego panowania w Hamburgu, Ludność niemiecka a narodowosocjalistyczna polityka wobec Żydów do ogłoszenia ustaw norymberskich, Ku pamięci deportacji niemieckich Żydów, Antyżydowskie tradycje w niemieckim protestantyzmie a narodowosocjalistyczne prześladowania Żydów, Luterański biskup między politycznymi nadziejami a celami Kościoła, Kościół ewangelicki a polityczna reorientacja w Niemczech w 1945 roku, Niemiecki Kościół ewangelicki a polityka w okresie powojennym (1945-1950), Republika Federalna-kraj bez historii? Uwagi o genezie sporu historyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poznańskie Studia Historyczne / red. Ryszard Wryk)
ISBN: 978-83-7177-420-1
Wstęp, I. Przemiany w strukturze gałęziowej i branżowej przemysłu województwa bydgoskiego, 1. Nakłady inwestycyjne na rozwój przemysłu województwa bydgoskiego w latach 1950-1980, 2. Rozmieszczenie przemysłu.Okręgi przemysłowe, 3. Przemiany w strukturze gałęziowej przemysłu, II. Przemiany w technice i technologii produkcji, 1. Park maszynowy zakładów produkcyjnych, 2. Technologia produkcji, III. Jakośc produkcji, 1. Jakość produktów, 2. Zewnetrzne oddziaływanie na jakość produkcji w przedsiębiorstwie, IV. Kierunki i asortyment eksportu, 1. Lata 1950-1970, 2. Lata 1971-1980, V. Pracownicy przemysłu, 1. Źródła rekrutacji pracowników, 2. Dojazdy do pracy, 3. Dostępnośc wykwalifikowanych kadr, 4. Struktura zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwach, 5. Postawy pracowników wobec pracy, 6. Postawa etyczna pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7177-308-0
1. Zjednoczenie Niemiec, 2. Otwarcie NATO na wschód, 3. Wojny na Bałkanach, 4. Konflikt bliskowschodni, 5. Koniec apartheidu, 6. Czeczenia w walce o niepodległość, 7. Od "Pustynnej Burzy" do "Irackiej Wolności", 8. Międzynarodowy terroryzm - wyzwanie XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / komitet red. Hubert Kołecki, Stanisław Stachowiak, Andrzej J. Szwarc ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; T. 12)
ISBN: 978-83-7177-523-9
Część I. Problematyka karnomaterialna i karnoprocesowa: 1. Błąd co do znamienia uprzywilejowującego w polskim procesie karnym (analiza teoretycznoprawna), 2. Karnoprocesowe i pomostowe aspekty podpisywania protokołu, 3. "Fałsz materialny" protokołu jako "dowodu z przeznaczenia" w sprawie karnej, 4. Rozbudowywanie możliwości wydania wyroku sądu I instancji na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym, 5. Kilka uwag o wyrokowaniu poza rozprawą, standardzie rzetelnego procesu i realizacji prawa do wysłuchania w roku posiedzenia wyrokowego sądu karnego pierwszej instancji, 6. Postepowanie przyspieszone - tzw. sądy 24-godzinne, 7. Multimedialna prezentacja opinii biegłego w procesie karnym. Wybrane zagadnienia, 8. Teoretyczne zagadnienia kontroli ekspertyzy i oceny biegłego, 9. Effective defense w amerykańskim systemie prawnym, 10. Międzynarodowe organizacje pozarządowe o naukowym charakterze, współpracujące z ONZ i ich rola w procesie harmonizacji prawa karnego. Część II Badania dokumentow: 1. Z problematyki patologii pisma, 2. Zespół Downa a pismo, 3. Analiza graficzno-językowa rękopisu w badaniach grafologicznych jako podstawa opiniowania o zdolności do testowania, 4. Powtarzalności "a rebour" i "lustrzana" - nowymi cechami pisma, 5. Cechy językowe podpisów, 6. Naturalna zmienność wybranych cech topograficznych podpisów, 7. Problem atramentowy, 8. Problematyka badania materiałów pisarskich w Instytucie Ekspertyz Sądowych, 9. Znaczenie technicznych badań dokumenów i ocena wartości dowodowej ich kopii, 10. Ocena wiarygodności dokumentów kserowanych na podstawie analizy cech pozaosobniczych, 11. Dylematy "grafometry" w postępowaniu lustracyjnym, 12. Problematyka badań wieku dokumentów, 13. Weryfikacja kwalifikacji biegłych wydających opinie kryminalistyczne (na przykładzie opinii fonoskopijnych). Część III. Kryminalistyka - varia: 1. Wybrane uwarunkowania i czynniki sprzyjające zagrożeniom, 2. Broń czarnoprochowa współcześnie, 3. Prawnokryminalistyczna problematyka replik broni, 4. Metan - zagrożenie toksyczne czy wybuchowe?, 5. Analiza możliwości identyfikacji N.N. zwłok na miejscu ujawnienia, 6. Okazanie bliźniaka a teoria dowodów, 7. Efektywność wykrywania sprawców przestepstw. Problematyka teoretyczna, 8. Badania identyfikacyjne śladów w postaci wyrobów włókienniczych - kilkanaście lat później, 9. Daktyloskopia wyłącznie czaro-biała?, 10. Czy "niewinny nie musi się bać"? Rozważania na kanwie sprawy Brandona Mayfielda, 11. Perspektywy wykorzystania kryminalistycznej ekspertyzy wariograficznej w polskim procesie karnym, 12. Etyczne problemy związane z ekspertyzą poligraficzną (wariograficzną), 13. Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy poziomu stresu w głosie ludzkim na przykładzie urządzenia LVA 6.50, 14. Symptomy i ślady przestępstw gospodarczych (zagadnienia wybrane), 15. Zakres i sposób uprawiania kryminalisyki w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Poznańskie Studia Historyczne / red. Ryszard Wryk)
ISBN: 978-83-7177-499-7
1. Konfrontacja, 2. Zawiedzione nadzieje, 3. Kwadratura koła
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Anglistyka / red. Jacek Fisiak)
ISBN: 978-83-7177-455-3
1. The Restoration: Dryden; Wilomt; Earl of Rochester; Wycherley; Congreve; Behn; Delariviere; 2. The Age of Reason: Pope; Johnson; Gay; Swift; Sheridan; Gay; Defoe; Richardson; Fielding; Sterne; Smollett; Swift; 3. Pre-Romanticism and Romanticism: Mackenzie; Walpole; Lewis; Radcliffe; Love Peacoc; Moore; Thompson; Gray; Macpherson; Crabbe; Burns; Blake; Smart; Young; Cowper; Goldsmith; Wordsworth; Coleridge; Byron; Shelley; Keats; Chatterton; Barrett Browning; Tennyson; Hallam; Browning; Bronte; Arnold; Patmore; Rossetti; Meredith; Rossetti; Carroll; Morris; Swinburne; Hardy; Hopkins; Carlyle; Gaskell; Thackeray; Dickens; Sheridan Le Fanu; Bronte; Eliot; Gissing; Stevenson.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7177-560-4
1. Wpływ innowacji na rozój gospodarki opartej na wiedzy, 2. Funkcjonowanie parków naukowo-technologicznych w nowoczesnych gospodarkach opartych na wiedzy, 3. Znaczenie działalności parków naukowo-technologicznych we wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7177-257-2
1. Perswazja - jak ją widzą, jak ją piszą, 2. Socjologiczne zaplecze języka perswazji publicznej, 3. Potoczne emocje w perswazji, 4. Perswazja językowa - prolegomena historyczne, 5. Perswazja w nauczaniu Kościoła katolickiego, 6. Perswazja w tekstach reklamowych - wprowadzenie do dyskusji, 7. Perswazja w tekstach reklamowych - spojrzenie językoznawcy, 8. Perswazja w tekstach reklamowych - spojrzenie psychologa, 9. Tekst i obraz w reklamie prasowej, 10. Perswazja w tekstach politycznych - wprowadzenie do dyskusji, 11. Perswazja w tekstach politycznych - spojrzenie politologa, 12. Perswazja w tekstach politycznych - spojrzenie socjologa, 13. Funkcja perswazyjna w polskiej poezji lat dziewięćdziesiątych, 14. Edukacyjna wartość perswazji, 15. Perswazja w słownikach, 16. Perswazja w języku prawnym i prawniczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7177-555-0
1. Geneza, rozwój i konsekwencje eugeniki; 2. Sterylizacja ludzi jako metoda powstrzymywania "degeneracji społecznej"; 3. Przymusowa sterylizacja w Stanach Zjednoczonych; Sterylizacja przymusowa w Niemczech hitlerowskich; 5. Próby wprowadzenia ustaw sterylizacyjnych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7177-0073
Cz. I.: Integracja europejska jako wyzwanie dla prawa konstytucyjnego: 1. Proces tworzenia europejskiego prawa konstytucyjnego: Konstytucja europejska w procesie tworzenia; Proces powstawania europejskiego prawa konstytucyjnego; 2. Europeizacja narodowego prawa konstytucyjnego: Europeizacja Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec; Głos w dyskusji; Integracja europejska jako wyzwanie dla prawa konstytucyjnego: sprawozdanie z dyskusji; Cz. II. Reforma administracji a prawo administracyjne: 1. Reforma- potrzeby- impulsy- koncepcje: Rola administracji i prawa administracyjnego; Reformy administracji publicznej w Polsce; Polska reforma ustroju terenowej administracji publicznej: potrzeby, założenia, zagrożenia; 2. Administracja i prawo administracyjne w kooperatywnym państwie administracyjnym: Administracja i prawo administracyjne w kooperatywnym państwie administracyjnym; Administracja i prawo administracyjne w kooperatywnym państwie prawnym; Głos w dyskusji; Reforma administracji a prawo administracyjne: sprawozdanie z dyskusji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7177-512-1
1. Wybory samorządowe jako zagadnienie prawa administracyjnego, 2. Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań, 3. Świadczenie przez gminę usług o charakterze użyteczności publicznej a ochrona konkurencji, 4. Świadczenie usług przez podmioty wspólnotowe w Polsce - wpływ zasady traktowania narodowego i zasady kraju pochodzenia na funkcje administracji gospodarczej, 5. Realizacja wolności gospodarczej w zakresie świadczenia pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Polsce, 6. Zarządzanie mieniem publicznym w świetle teorii rzeczy publicznych na przykładzie zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, normowanych ustawą o gospodarce nieruchomościami, 7. Zamówienia publiczne w realizacji funkcji zarządu mieniem publicznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk / Komitet Nauk Etnologicznych PAN ; Nr 13)
ISBN: 83-7177-277-7
I. Tolerancja: między antropologią a polityką; Tolerancja w dyskursie antropologicznym; Negocjowanie tolerancji, czyli między groźbą konfliktu a dążeniem do współdziałania; Tolerancja a prawo w relacjach między etnicznych; Tolerancja a władza. O kształtowaniu tożsamości kulturowych w przestrzeni polityki; Tolerancja wobec wizji przeszłości i jej granice; II. Tolerancja: konteksty środkowoeuropejskie; Tolerancja - jej zakres, znaczenie i realizacja w nowych demokracjach Europy Środkowoeuropejskiej; Tolerancja czy akceptacja? Etniczne stosunki mniejszościowe w Polsce po 1989 roku; Nowi obcy w przestrzeni etnicznej; Światopogląd tradycjonalistyczny, modernistyczny i postmodernistyczny a współczesny dyskurs na temat tolerancji w sieci internetowej w Polsce; Praktyczny wymiar tolerancji; III. Tolerancja: perspektywa intekulturowa; Tolerancja wśród alzackich elit - trzy przypadki; Tolerancja racjonalna czy subiektywna? Europa wobec okaleczania narządów płciowych; Ideologizacja jako źródło nietolerancji na przykładzie Europy i Chin; Tolerancja ograniczona w polityce mniejszościowej Chin; "Zamorskie diabły, długie nosyů". Recepcja obcych ludów i narodów w języku Chińczyków Han; tolerancja i nacjonalizmy małych narodów. Dylematy pracy antropologa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
A short history of English literature / Liliana Sikorska. - 4 ed. rev. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 2011. - 777, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7177-810-0
1.The Middle Ages; 2. The Renaissance and the Beginning of the Seventeenth Century; 3. The Puritan Age and the Restoration; 4. The Age of Reason: Augustan Classicism; 5. Pre-Romanticism; 6. Romanticism; 7. Victorian Literature; 8. Late Victorian and Edwardian Literature; 9. Literature 1910-1945; 10. Post-War Literature.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Anglistyka / red. Jacek Fisiak)
ISBN: 978-83-7177-454-6
1. Old English Literature: Caedmon; Cynewulf; Bede; Aelfric; Wulfstan; 2. Middle English Literatury: Malory; Chaucer; Gower; Langland; Hoccleve; Lydgate; Skelton; Dunbar; Henryson; Rolle; Norwich; Kempe; Hilton; Miracle plays; Morality plays; Skelton; Rastell; 2. The Renaissance: Wyatt; Howard; Sidney; Spenser; Shakespeare; Marlowe; Raleight; Donne; Herbert; Marvell; Crashaw; Carew; Herrick; Lovelance; Heywood; Udall; Sackwille; Norton; Kyd; Shakespeare; Jonson; Tourner; Middleton; Rowley; Webster; Beaumont; Ford; Lyly; Greene; Nashe; Deloney; Wrtoh; 3. The Puritan Period: Bunyan; Milton; Butler.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7177-835-3
1.The Irish described; 2. The Irish Whiting: Eighteenth century Ireland; Early nineteenth century: Romanticism (1800-1837); Victorian Ireland (1837-1890); The Literary Revival (1890-1920); Irish literature (1920-1960); Contemporary Irish Literature.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again