Source
Książki
(10)
Form of Work
Książki
(10)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(9)
Author
Podgórski Ryszard Adam
(2)
Gumienny Beata
(1)
Górniak Ewelina
(1)
Salcher Andreas
(1)
Smoleń Marek
(1)
Sowa Józef
(1)
Szabłowski Stanisław
(1)
Szempruch Jolanta
(1)
Warchoł Krzysztof
(1)
Wojciechowski Franciszek
(1)
Zalewski Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Nauczyciele
(2)
Społeczeństwo
(2)
Szkolnictwo
(2)
Agencja Rynku Rolnego
(1)
Dom dla Dzieci "Nasza Chata" (Przemyśl)
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grupy społeczne
(1)
Głusi
(1)
Internet
(1)
Interwencjonizm
(1)
Komputery
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Metody nauczania
(1)
Multimedia
(1)
Muzyka
(1)
Muzykoterapia
(1)
Naród
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niedorozwój umysłowy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niewidomi
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polska
(1)
Porażenie mózgowe dziecięce
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Sieroctwo społeczne
(1)
Socjologia
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Towarzystwo "Nasz Dom"
(1)
Wartość
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(1)
Śpiew
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Kultura fizyczna i sport
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88845-48-9
1. Pedagogiczno-psychologiczny kontekst sieroctwa społecznego, 2. Dom dziecka jako forma kompensacji sieroctwa społecznego, 3. Działalność Towarzystwa "Nasz Dom", 4. Dom dla dzieci "Nasza Chata" w Przemyślu, 5. Grupa Usamodzielniająca, 6. Grupa Małych Dzieci - miejsce schronienia i opieki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7586-001-6
1. Człowiek wobec aksjologicznego wymiaru życia społecznego, 2. Klasyfikacja wartości, 3. Problemy identyfikacji i relacji aksjologicznych, 4. Problemy relacji aksjologicznych, 5. Przeobrażenia aksjologiczne wobec problemów współczesności, 6. Nowoczesność w przemianach społecznych w strukturze aksjologicznej, 7. Aksjologia myślenia współczesnego człowieka, 8. Wartości w procesie przemian gospodarczych, 9. Społeczna interakcja aksjologiczna, 10. Szkic do portretu człowieka współczesnego,11. Krystalizacja wartości warunkiem rozwoju osobowego człowieka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88845-67-3
Część I: Wczoraj. 1. Rozwój nauk społecznych. Geneza i rozwój socjologii. 2. Początki nauki socjologii. 3. Koncepcje definicyjne socjologii. Część II: Dzisiaj. 4. Formy społeczne. 5. Godność człowieka. 6. Deprecjacja człowieka. 7. Konflikt społeczny. 8. Patologia społeczna. 9. Mobbing - terror psychiczny w miejscu pracy. 10. Manipulacja człowiekiem. 11. Rodzina jako naturalne środowisko człowieka. 12. Grupa społeczna. 13. Społeczeństwo. 14. Socjalizacja. 15. Komunikacja interpersonalna. 16. Pojęcie kultury w socjologii. 17. Naród. 18. Państwo. 19. Sposób rozumienia świata: ideologia. 20. Struktury społeczne. Część III: Jutro. 21. Komunikowanie w społeczeństwie informacyjnym. 22. Obywatel społeczeństwa informacyjnego. 23. Komunikacja interpersonalna w społeczeństwie informacyjnym. 24. Wiek XXI stuleciem alienacji człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7586-011-5
1. Dziesięć wielkich tematów tabu związanych ze szkołą: Masowe niszczenie talentów albo dlaczego już nie stać nas na systematyczne unicestwianie talentów naszych dzieci; Indywidualne uzdolnienie jako przeszkoda albo dlaczego szkoła próbuje z utalentowanych sprinterów zrobić słabych maratończyków; Szczera prawda albo dlaczego najlepsze szkoły na świecie nie kosztują więcej niż najgorsze; Dyktatura średniaków albo dlacz4ego najlepsi nauczyciele w szkole są szykanowani, a nie są wspierani; Ciemna strona bezsilności albo ile odrzucenia i błędnych wyroków zniesie młody człowiek; Niewychowane pokolenie albo dlaczego coraz więcej rodziców obwinia szkołę za własne porażki; Czarna dziura albo gdzie znikają talenty wielu młodych ludzi w drodze do dorosłości; Zasada samoodpowiedzialności albo jak rodzice mogą prawidłowo wspierać rozwój talentów swoich dzieci; Szkoła jako dobry trening przed walką albo trudna droga do wychowania samego siebie; Wróg czai się w nas samych albo czego mogą nauczyć się przyjaciele utalentowanego ucznia od Harry'ego Pottera; 2. Duży krzyku o nic: Dlaczego pytaniu, czy droga do raju prowadzi przez szkołę łączoną nadano wymiar religijny; Dlaczego debata na temat Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów- PISA poruszyła lawinę pytań, które zmierzają w złym kierunku; Szkoła przyszłości albo dlaczego już dawno temu wynaleziono koło; Przyjaciel utalentowanego ucznia; Gdzie talenty Waszych dzieci będą odkryte i wspierane. Przykłady szkół w Austrii i Niemczech, które starają się uczyć lepiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88845-79-6
1. Zarys problemu, 2. Elementy mechanizmu rynkowego, 3. Geneza i zakres interwencjonizmu, 4. analiza instrumentu polityki interwencyjnej, 5. Wpływ polityki państwa na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, 6. Finansowanie polskiego rolnictwa ze środków przedakcesyjnych, 7. Charakterystyka i zadania agencji rynku rolnego, 8. Kształtowanie sytuacji na rynku zbóż na szczeblu regionalnym, 9. Handel zagraniczny zbóż oraz sytuacja na rynku krajowym, 10. Działania realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, 11. Wdrażanie sektorowego programu operacyjnego, 12. Gospodarowanie mieniem państwowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88845-01-2
Część I: Rehabilitacja a proces edukacji. 1. Niepełnosprawność człowieka. 2. Klasyfikacje i typologie niepełnosprawności - kryteria, kategorie, tendencje. 3. Aksjologiczne i prakseologiczne aspekty procesy rehabilitacji. 4. Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością w procesie rehabilitacji. 5. Ekologiczny i edukacyjny kontekst procesu rehabilitacji. 6. Życie człowieka z niepełnosprawnością - stereotypy i oczekiwane standardy. Część II: Struktura i dynamika procesu rehabilitacji. 1. Swoiste problemy kształtowania się zadań rehabilitacyjnych. 2. Systemowe ujęcie procesu rehabilitacji. 3. Podstawowe strategie i procedury w procesie rehabilitacji. 4. Zasady procesu rehabilitacji. 5. Postępowanie w procesie rehabilitacji. 6. Przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością. Część III: Specyfika procesu rehabilitacji różnych kategorii osób. 1. Dobór treści w procesie rehabilitacji i edukacji. 2. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 3. Rehabilitacja osób niesłyszących i niedosłyszących. 4. Rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących. 5. Rehabilitacja osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo. 6. Rehabilitacja osób z upośledzeniami wielozakresowymi. Część IV: uwarunkowania, komponenty i ewaluacja procesu rehabilitacji. 1. Diagnoza podstawą procesu rehabilitacji. 2. Funkcja poradnictwa i doradztwa w toku rehabilitacji. 3. Podmiotowa rola rodziców w procesie rehabilitacji. 4. Instytucje i organizacje wspomagające proces rehabilitacji. 5. Prawne podstawy procesu rehabilitacji i wsparcia społecznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7586-012-2
1. Teoretyczne podstawy e-lerningu: Wprowadzenie e-lerningu; Modele kształcenia w e-lerningu; Standardy w e-lernigu; Przegląd koncepcji pedagogicznych e-lerningu; Multimedia w e-lerningu; 2. Tworzenie opracowań metodycznych na potrzeby e-lerningu: Zintegrowane narzędzia edytorskie; Edycja multimediów; Narzędzia sieciowe; Narzędzia pomiaru dydaktycznego i ewaluacji; 3. E-lerning na platformie edukacyjnej: Platformy e-lerningowe; ABC platformy Modle; Inne platformy open source; Platformy online; 4. E-lerning oparta na technologii Web 2.0: Technologie internetowe Web 2.0; Aspekty pedagogiczne i psychologiczne wykorzystania Web 2.0 w dydaktyce; Kanały RSS; Serwisy pracy grupowej; Blog edukacyjny; Social bookmarking; Webcasty; Podsumowanie; 5. Metodyka projektowania i wdrażania e-lerningu w szkole: Metody kształcenia w e-lerningu; Model behawiorystyczny nauczania; Model konstruktywistyczny uczenia się; Cechy dobrego kursu online; Konkluzje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87602-15-9
1. System edukacji w Polsce w XXI wieku, 2. Nauczyciel wobec przemian edukacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Wychowanie fizyczne według założeń reformy programowej systemu edukacji; 2. Metody w procesie wychowania fizycznego; 3. Formy organizacyjne procesu wychowania fizycznego; 4. Zasady nauczania – uczenia się; 5. Lekcja wychowania fizycznego; 6. Tok lekcji wychowania fizycznego; 7. Ocena osiągnięć ucznia w szkolnym wychowaniu fizycznym – próba refleksji teoretycznej i praktycznej; 8. Sport szkolny w procesie wychowania fizycznego; 9. Hospitacja w procesie wychowania fizycznego; 10. Środki dydaktyczne w procesie wychowania fizycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Muzyczna zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2008. - 125, [3] s. : rys.; schem.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-88845-98-7
I. Część teoretyczno-praktyczna: 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z głęboką niepełnosprawnością: Dziecięce porażenie mózgowe- definicje i klasyfikacja; Charakterystyka rozwoju psychofizycznego osób z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej; Rehabilitacja osób ze sprzężonymi upośledzeniami- metody oddziaływań rehabilitacyjnych w odniesieniu do osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym; Muzykoterapia w teorii i praktyce; 2. Wspomaganie rozwoju dzieci przedszkolnych: Wspomaganie rozwoju mowy dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 roku życia w kontekście kompetencji językowych i komunikacyjnych- terapia śpiewem; II. Część praktyczna: 1. Repertuar piosenek i propozycje aktywności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again