Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(25)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(25)
Author
Mruk Henryk
(3)
Patryas Wojciech
(2)
Pawłowski Sławomir
(2)
Andrzejewski Piotr
(1)
Antoszewski Andrzej
(1)
Diallo Boubacar Sidi
(1)
Drozdowicz Zbigniew
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Kapusta Franciszek
(1)
Korczak Jerzy
(1)
Koszel Bogdan
(1)
Kot Wiesław
(1)
Kubów Adam
(1)
Nowacka Ewa
(1)
Orliński Ryszard
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Pawłowski Sławomir. Ustrój i zadania samorządu zawodowego w Polsce
(1)
Puślecki Zdzisław W
(1)
Staniszewski Michał
(1)
Waligórski Michał A
(1)
Zawadzki Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(27)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Samorząd terytorialny
(4)
Rynek pracy
(3)
Kadry
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Marketing
(2)
Norma prawna
(2)
Polska
(2)
Prawo
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd powiatowy
(2)
Samorząd województwa
(2)
Samorząd zawodowy
(2)
Unia Europejska
(2)
Wolne zawody
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Banki internetowe
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Demokracja
(1)
Drogi
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Elita władzy
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Feminizm
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Instytucje użyteczności publicznej
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Język
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kultura
(1)
Lewica (polit.)
(1)
Liberalizm
(1)
Logika
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing narodowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nieruchomości
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacja Jedności Afrykańskiej
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Outsourcing
(1)
Partie polityczne
(1)
Patenty
(1)
Państwo
(1)
Podatek
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Pracownicy samorządowi -- prawo -- Polska
(1)
Prawica (polit.)
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Public relations
(1)
Public relatiosn
(1)
Płaca
(1)
Rachunkowość
(1)
Referendum lokalne
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Reklama
(1)
Retoryka
(1)
Rolnictwo
(1)
Samorząd gospodarczy
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Transport
(1)
Wojewoda
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Wynik finansowy
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zatrudnienie elastyczne
(1)
Znaki towarowe
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-63-2
1. Partie polityczne w procesie demokratyzacji Europy Środkowej i Wschodniej. 2. Partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne. 3. Partie konserwatywne i chrześcijańsko-demokratyczne. 4. Partie liberalne. 5. Partie ekstremalne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-78-0
1. Wprowadzenie do problematyki sporów międzynarodowych, 2. Pokojowe regulowanie sporów Międzynarodowych w świetle postanowień Karty Narodów Zjednoczonych, 3. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jako organ Główny Organizacji Narodów Zjednoczonych, 4. Kompetencje Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w procesie pokojowego regulowania sporów międzynarodowych, 5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w procesie regulowania sporów międzynarodowych w Afryce, 6. Znaczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jako głównego organu sądowego Organizacji Narodów zjednoczonych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-04-7
Część I: Liberalizm w perspektywie historycznej. 1. Liberalizm angielski. 2. Liberalizm francuski. 3. Liberalizm niemiecki. 4. Liberalizm włoski. Część II: Liberalizm współczesny. 5. Czas wojen i powojennych podziałów. 6. Liberalizm przeciw totalitaryzmem. 7. Liberalizm a demokracja. 8. Przeciwnicy i sojusznicy liberalizmu. 9. Liberalne cnoty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-28-4
1.Warunki funkcjonowania systemów bankowych Unii Europejskiej, 2.Europejski Bank Centralny, 3.Przegląd systemów bankowych w wybranych krajach UE, 4.Charakterystyka wybranych obszarów i form bankowości w UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-61053-02-6
1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący, 2. Rynek pracy jako otoczenie i obszar gospodarowania w przedsiębiorstwie, 3. Role właścicielskie i menedżerskie w alternatywnych teoriach przedsiębiorstwa, 4. Teoretyczne podstawy motywowania do pracy, 5. Wynagrodzenia za pracę i ich rola w motywowaniu do pracy, 6. Mikroekonomiczne teorie rynku pracy a efektywność gospodarowania, 7. Oceny pracownicze a zarządzanie zasobami pracy w organizacjach gospodarczych, 8. Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania i wynagradzania pracowników, 9. Elastyczne formy zatrudniania i organizacji pracy w przedsiębiorstwie, 10. Zatrudnianie i wynagradzanie menedżerów - aspekty teoretyczne i realizacyjne, 11. Transformacja ustrojowa a gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-88544-44-6
1. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansów, 2. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunków wyników, 3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunków przepływów pieniężnych, 4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa metodą wskaźnikową, 5. Kompleksowa analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 4. Identyfiakcja syptomów zagrozenia upadłością przedsiębiorstwa, 7. Różnice między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym i podstawą opodatkowania oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorstwa, 8. Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w Niemczech, 9. Poziom fiskalizmu i pozapodatkowe obciążenia przedsiębiorców w Polsce, 10. Opodatkwoanie przedsiębiorców w powiecie wrzesińskim ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie działaniami logistycznymi / Franciszek Kapusta. - Poznań, Wrocław : Wydawnictwo Forum Naukowe, 2006. - 278 s. : tab., rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-88544-29-2
1. Logistyka i istota zarządzania działaniami logistycznymi, 2. Infrastruktura i jej znaczenie w działaniach logistycznych, 3. System logistyczny przedsiębiorstwa i jego struktura, 4. Logistyka w ujęciu funkcjonalnym według faz przepływu produktu, 5. Miejsce i rola logistyki w obsłudze klienta, 6. Lokalizacja obiektów logistycznych, 7. Transport, 8. Składy i składowanie, 9. Zapasu i ich kontrola, 10. Organizacja logistyki w przdsiębiorstwie, 11. Logistyka w analizie działalności firmy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-56-X
1. Kompetencje wójta, 2. Kompetencje zarządu gminy,3. Kompetencje Rady Gminy, 4. Kompetencje starosty, 5. Kompetencje zarządu powiatu, 6. Kompetencje Rady Powiatu, 7. Kompetencje marszałka, 8. Kompetencje zarządu województwa, 9. Kompetencje sejmiku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-19-5
Cz.I Socjologia. Teoria i praktyka: 1. Geneza, przedmiot, zakres badawczy i funkcje socjologii, 2. Socjotechnika. Praktyczne zastosowanie socjologii. Cz.II Życie społeczne i jego uczestnicy: 3. Przyrodnicze, ekonomiczne i kulturowe podstawy życia społecznego, 4. Socjologiczna koncepcja osobowości i zachowań człowieka, 5. Psychosocjologiczne podstawy zachowań człowieka. Cz.III Zbiorowości i ich funkcjonowanie: 6. Więź społeczne jako podstawa powstania zbiorowości, 7. Analiza społeczeństwa, 8. Procesy zmieniające jednostkę i zbiorowości, 9. Socjologiczne ujęcie zakładu pracy Cz.IV Metody badań: 10. Metodologiczne problemy badań socjologicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-57-X
Cz.I Zarządzanie i marketing : 1.Przesłanki i koncepcja euromarketingu, 2.Wykorzystanie Interentu w biznesie międzynarodowym - wybrane aspekty, 3.Ewolucja turystyki uzdrowiskowej w Europie, 4.Doświadczenia współczesnej reklamy w przekazie religijnym?, 5.Integracja Polski z Unią Europejską w świetle załozeń teorii sytemów, 6.Kluczowe kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, 7.Globalizacja gospdoarcza oraz kultura medialna pod kontrolą społeczeństwa otwartego, 8.Problemy wyższych uczelni w Polsce i w Europie Zachodniej. Cz.II Prawo : 1.Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, 2.Odpowiedzialność prawna za szkody ekologiczne w Unii europejskiej, 3.System zabezpieczenia emerytalnego w Poslce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, 4.Granice wolnośći prasy w świetle prawa polskiego i europejskiego, 5.Polityczne znaczenie władzy sądowniczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-61053-12-5
Marketing: Ewolucja koncepcji marketingu - od praktyki do teorii; Wartość dla klienta a kształtowanie działań marketingowych; Strategie wojenne w marketingu; Neuromarketing źródłem wyższej skuteczności działań przedsiębiorstwa; Marketing sensoryczny; E-marketing; Ekomarketing; Marketing sportowy jako szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo: Współczesne tendencje w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi; Znaczenie innowacyjnych koncepcji zarządzania dla funkcjonowania przedsiębiorstw; Przywództwo czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa; Zasady budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa; Podstawowe składniki organizacyjnego uczenia się; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a cel jego istnienia. Komunikacja: Komunikacja marketingowa - kierunki zmian; Pułapki myślowe w podejmowaniu decyzji; Między rozumem a sercem - rola czynników metapoznawczych; Marketing a efekt placebo; Ambient media jako nowoczesny instrument komunikacji; Promocja sprzedaży - wzrost znaczenia; wykorzystanie zasad percepcji w reklamie prasowej; Kontrowersje wokół reklamy szokującej. Konsumenci: Makroterndy a zachowania konsumentów; Transumeryzm i trysumeryzm i zastosowania; Gender marketing - koncepcja i zastosowania; Model marketingowy GendreTrends
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-96-9
1.Marka i jej miejsce w marketingu, 2.Uwarunkowania zarządzania markę, 3.Marka pośrednia, 4.Marka na różnych rynkach, 5.Metody wyceny marki, 6.Skuteczność promowania marki w Internecie w swietle badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-17-9
1. Administracja publiczna a decentralizacja państwa, 2. Samorząd terytorialny w konstrukcjach RP, 3. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, 4. Uwarunkowania prawnoustrojowe polityki regionalnej państwa, 5. Pozycja ustrojowa wojewody jako terenowego organu rządowej administracji ogólnej, 6. Związki komunalne w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA, 7. Nowe trendy w rozwoju administracji publicznej w wielkiej Brytanii, 8. Reformy administracyjne w Szkocji, 9. Rozwój struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego w USA, 10. Polityka regionalna Unii Europejskiej, 11. Tendencje zmian administracji publicznej w systemie politycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-13-6
1.Majątek i źródła jego pochodzenia, 2.Operacja gospodarcze, 3.Konta księgowe i ich funkcjonowanie, 4.Ewidencja środków pieniężnych, 5.Ewidencja rozrachunków, 6.Ewidencja materiałów i towarów, 7.Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów, 8.Ewidencja aktywów trwałych, 9.Ewidencja przychodów ze sprzedaży, 10.Ustalanie i podział wyniku finansowego, 11.Ewidencja działalności gospodarczej jednostek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88544-26-8
1. Rola samorządu terytorialnego w procesie kreatywno-rozwojowym lokalizmu, 2. Socjologiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, 3. Wybrane wartości syndromu kreatywno-rozwojowego samorządu terytorialnego, 4. Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-76-4
1. Nazwy, 2. Funktory, 3. Zadania, 4. Prawa logiki, 5. Definicje, 6. Zbiory i relacje, 7. Normy, 8. Przepisy prawne, 9. Akty normatywne, 10. Wykładnia prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-90-X
1. Struktura norm prawnych, 2. Złożoność norm prawnych, 3. Upraszczanie norm prawnych, 4. Eksplanacyjna rola norm prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61053-13-2
1. Samorząd zawodowy: Prawna definicja samorządu; Samorządy i ich rodzaje. Ujednolicenie terminologii; Instytucja samorządu zawodowego; Samorząd zawodowy a inne rodzaje samorządu; 2. Podstawy samorządu zawodowego w III Rzeczypospolitej: Samorząd zawodowy po 1989 roku; Samorząd zawodowy samorządem zawodów zaufania publicznego; Poszczególne samorządy; Wnioski; 3. Ustrój i zadania samorządu zawodowego w RP: Struktura organizacyjna samorządu zawodowego; Zadania i kompetencje organów samorządu zawodowego; Uchwały organów samorządów zawodowych jako akty prawa wewnętrznego; Odpowiedzialność dyscyplinarna; Nadzór i kontrola nad samorządem zawodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustrój i zadania samorządu zawodowego w Polsce / Sławomir Pawłowski (229, [1] s.).
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-61053-03-3
R I. Teoretyczne aspekty integracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską w warunkach globalizacji R II. Nowe uwarunkowania rozwoju wzajemnej współpracy ekonomicznej R III. Główne formy współpracy R. IV: Makroekonomiczne efekty członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie Polski R. V Mikroekonomiczne efekty członkostwa w Unii Europejskiej, R VI Członkostwo w Unii Europejskiej a rynek pracy na przykładzie Polski, R. VII Dostosowania rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, R. VIII Polityka spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej w warunkach rozszerzenia i globalizacji, R. IX Rola edukacji w strategii budowania gospodarki opartej na wiedzy w ramach UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski, R. X Innowacje we wzroście gospodarczym Unii Europejskiej - wyzwania dla Polski, R. XI Unia Europejska wobec nowej fali globalizacji, R.XII Unia Europejska a dalsza redukcja barier handlowych w ramach WTO w warunkach globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again