Form of Work
Książki
(49)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(46)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(46)
Author
Wódz Kazimiera
(4)
Faliszek Krystyna
(3)
Kawula Stanisław
(3)
Białobrzeska Katarzyna
(2)
Ciesielka Marta
(2)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(2)
Janke Andrzej W
(2)
Jędrzejko Mariusz Z
(2)
Kantowicz Ewa
(2)
Karwacki Arkadiusz
(2)
Kromolicka Barbara
(2)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(2)
Morańska Danuta (1963- )
(2)
Olubiński Andrzej
(2)
Pawlas-Czyż Sabina
(2)
Żukiewicz Arkadiusz
(2)
Baranowska Aneta
(1)
Bartnikowska Urszula
(1)
Bulska Joanna
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Chmielewska Małgorzata
(1)
Denek Kazimierz. O nowy kształt eduakcji
(1)
Dobrowolska Barbara
(1)
Gosek Małgorzata
(1)
Greń Mateusz
(1)
Grotowska-Leder Jolanta
(1)
Guzy-Steinke Halina
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Hübner Mateusz
(1)
Ilnicka Renata Małgorzata
(1)
Jastrząb Jadwiga
(1)
Kantyka-Dziwisz Karolina
(1)
Karłyk-Ćwik Anna
(1)
Kopińska Violetta
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Kościńska Elżbieta
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Kruszewski Tomasz
(1)
Lenartowska Krystyna
(1)
Majewska Pyrkosz Ewelina
(1)
Malinowski Jan A
(1)
Naumiuk Agnieszka
(1)
Orzechowska Grażyna
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Piestrzyński Filip
(1)
Piątek Krzysztof
(1)
Rymsza Marek
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Staśko Renata
(1)
Szczepkowski Jacek
(1)
Szykut Michał
(1)
Walancik Marek
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M
(1)
Wilk Teresa
(1)
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1)
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O nowy kształt eduakcji
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Zandecki Aleksander
(1)
Zaorska Marzenna
(1)
Zieliński Krzysztof
(1)
Ćwirynkało Katarzyna
(1)
Świętek Wacława
(1)
Żyta Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(34)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(49)
Language
Polish
(49)
Subject
Opieka społeczna
(11)
Młodzież
(8)
Wykluczenie społeczne
(5)
Pracownicy socjalni
(4)
Rodzina
(4)
Wolontariusze
(4)
Wychowanie
(4)
Agresywność
(3)
Bezrobocie
(3)
Dziecko
(3)
Ludzie starzy
(3)
Marginalizacja społeczna
(3)
Nauczanie
(3)
Niedostosowanie społeczne
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Polityka społeczna
(3)
AIDS
(2)
Bezdomność
(2)
Domy dziecka
(2)
Edukacja medialna
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kształcenie
(2)
Kultura
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Nauczanie na odległość
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Niepełnosprawni umysłowo
(2)
Patologia społeczna
(2)
Pedagogika
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Sieroctwo społeczne
(2)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Twórczość dzieci i młodzieży
(2)
Ubóstwo
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Adopcja
(1)
Alkoholizm
(1)
Asystenci rodzin
(1)
Bibliotekarstwo szkolne
(1)
Biblioterapia
(1)
Caritas Polska
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Duszpasterstwo więzienne
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Edukacja teatralna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Głuchociemni
(1)
HIV
(1)
Higiena
(1)
Integracja społeczna
(1)
Język migowy
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kraków)
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele edukacji zdrowotnej
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oceny szkolne
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Oświata
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagodzy szkolni
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Pismo dla niewidomych
(1)
Podmiotowość
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Postawy
(1)
Praca społeczna
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przestępczość
(1)
Rodzina adopcyjna
(1)
Rynek pracy
(1)
Samobójstwo
(1)
Samotne matki
(1)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Subject: time
1989-
(7)
2001-0
(3)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
49 results Filter
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-63955-05-2
1. Starość w perspektywie transdyscyplinarnej: Strategia "Dodać życia do lat" i jej uwarunkowania- perspektywa społeczno-pedagogiczna; Doświadczenie starości w perspektywie psychologicznej; Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje- perspektywa socjologiczna; 2. Osoba starsza w rodzinie i społeczeństwie: Senior w XXI wieku- rola i zadania w rodzinie i społeczeństwie polskim; Rola rodziny w życiu człowieka starego w opiniach seniorów; Stereotyp starego człowieka w społeczeństwie a jakość relacji między młodymi i starszymi osobami; Wizerunek seniora w społeczeństwie na przykładzie reklam telewizyjnych w opinii osób starszych; Społeczne i rodzinne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych u osób starszych; Przemoc wobec osób starszych- skala zjawiska; 3. Aktywność społeczna osób starszych: Znaczenie aktywności społeczno-kulturowej w funkcjonowaniu społecznym osób starszych; uwarunkowania aktywności bydgoskich seniorów z Osiedla Leśnego w Bydgoszczy; Banki czasu- jako sposób na aktywizację osób starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-27-1
1. Dorośli z niepełnosprawnością - przegląd badań, 2. Założenia metodologiczne, 3. Dorastanie z niepełnosprawnością, 4. Trudne problemy teraźniejszości dorosłych osób z niepełnosprawnością, 5. Wybrane sposoby radzenia sobie z niepełnosprawnością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63955-32-8
Zawiera: R. 1 Znaczenie religii duchowej w procesie resocjalizacji: Wybrane konteksty pedagogiki resocjalizacyjnej; Duchowość i rozwój duchowy w procesie resocjalizacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych; Kościół katolicki w służbie osobom uwięzionym. R. 2 Podstawy moralne i religijne w resocjalizacji: Pojęcie religijności i postaw religijno-moralnych; Typologie i fazy rozwoju religijnego; Kształtowanie i wpływ religijności na funkcjonowanie osobowości uwięzionych. R. 3 Religia w resocjalizacji osób pozbawionych wolności: Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej; Stosunek do religii i religijność osób pozbawionych wolności; Opieka religijna nad więźniami w świetle przepisów prawa. R. 4 Metodyczne konteksty oddziaływań religijnych w resocjalizacji: Zasady resocjalizacji w aspekcie religijnym; Metody resocjalizacji w aspekcie religijnym; Programy profilaktyczne i resocjalizacyjne odwołujące się do religii. R. 5 Religijność i praktyki religijne wychowanków zakładów resocjalizacyjnych dla nieletnich: Założenia metodologiczne oraz charakterystyka badanej zbiorowości; Uwarunkowania rodzinne wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych; Charakterystyka poziomu religijności wychowanków placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich i ich rodzin; Postawa badanych wobec podstawowych zasad moralnych, prawd religijnych i nauczania Jana Pawła II; Religijność i praktyki religijne badanych w trudnej rzeczywistości placówki resocjalizacyjnej. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-19-5
Pedagogika społeczna wobec zjawiska marginalizacji i normalizacji; Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia; W potrzasku globalizacji; Ubóstwo w Polsce w okresie przemian: fakty i mity; Wykluczenie i marginalizacja społeczna jako zagrożenia człowieka współczesnego; Modele demokracji a problem równych szans edukacyjnych; Biograficzny wymiar uczestnictwa społecznego i jego marginalizacja; Wykluczeni z ojczyzn prywatnych; Między stygmatyzacją a "nową etnicznością". Wybrane problemy edukacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce; Stygmat HIV/AIDS, wykluczenie i dyskryminacja: wyzwania dla pedagogów; Marginalizacja i wykluczenie społeczne rodziny - perspektywa pedagogiczna; Matki samotnie wychowujące dzieci - marginalizacja czy wykluczenie społeczne?; Marginalizacja społeczna młodzieży w kontekście ograniczenia jej podmiotowości; Młodzież studencka. Rozwój, problemy, pomoc i wsparcie; Marginalizacja starości w dobie późnonowoczesnego konsumeryzmu - spojrzenie feminologii na media masowe; Seniorzy wobec marginalności i marginalizacji społecznej; Śmierć i przemijanie człowieka w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych; Wolontariat - definicja. Prawa i obowiązki wolontariusza; O funkcjonowaniu trzech pojęć: żebracy (żebractwo), włóczędzy (włóczęgostwo), bezdomni (bezdomność); Podmiotowość jednostki ludzkiej w aspekcie systemu społecznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-23-3
Społęczne włączanie i integracja - wyzwaniem dla pedagogów i pracowników socjalnych; Jakość życia człowieka w obliczu wykluczenia społęcznego; Ubodzy - mechanizmy i wymiary wykluczenia społecznego na podstawie analizy przypadków; Przyczyny ubóstwa w województwie lubleskim; Marginalizacja społeczno-zawodowa długotrwale bezrobotnych; Dynamika zagrożeń i zaburzeń współczesnej socjalizacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży; Społęcznie zmarginalizowani w ośrodku MARKOT w Turowie; Choroba przewlekła jako czynnik wykluczający ludzi z życia zawodowego i społecznego (na przykładzie badań osób z cukrzycą typu II); Migracje zagraniczne z peryferyjnych terenów Polski a marginalizacja społeczna emigrantów; Dwa spojrzenia na problematykę marginalizacji polskich emograntów w Niemczech; Transkulturowy charakter pogranicza a stereotypy i uprzedzenia; Przyczyny i konsekwencje chwiejności i/lub stabilizacji zawodowej nauczycieli - próba analizy; Zasady skutecznej komunikacji w relacjach między przedsiębiorcą a pracownikami; Edukacyjne wykorzystanie koncepcji Jane Elliot w przeciwdziałaniu uprzedzeniom i dyskryminacji; Wychowanie jako szansa minimalizacji zjawiska marginalizacji i wykluczenia; Marginalizacja społeczna i wykluczenie - zjawiska wpisane w oblicze edukacji szkolnej; Czy muszą być wykluczeni? - refleksje pedagoga społęcznego o "trudnej" młodzieży; Marginalizacja wartości wyższego wykształcenia. Casus prywatyzacji powiatu koszalińskiego; Bezradni wobec przyszłości? Doradztwo biograficzne jako wyzwanie edukacyjne; łode pokolenie z osiedli byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych - pokolenie straconych czy nowych szans?; Stowarzyszenie "Trawa" albo "droga donikąd"; Edukacja nieformalna jako katalizator inkluzji społecznej; Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób starszych; Środowisko wiejskie - teren wykluczenia czy integracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-50-9
1. Zdrowie i jego społeczno-środowiskowe uwarunkowania, 2. Znaczenie wybranych środowisk w budowaniu zdrowia człowieka, 3. Rola i kompetencje osób realizujących edukację zdrowotną, 4. Uczenie się - nauczanie w edukacji zdrowotnej, 5. Edukacja zdrowotna w profilakyce wybranych zagrożeń zdrowia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-63-9
1.Niepełnosprawność intelektualna; 2. Funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia; 3. Autonomia osób z lekką niepełnosprawnością intelektualna; 4. Podmiotowość osób z lekką niepełnosprawnością intelektualna; 5. Metodologia badań; 6. Teren, organizacja badań i charakterystyka badanych osób; 7. Autonomiczne funkcjonowanie uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej; 8. Podmiotowość w interakcjach z uczniami z lekka niepełnosprawnością intelektualna; 9. Funkcjonowanie społeczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualna; 10. Poczucie autonomii i podmiotowość uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej z ich funkcjonowanie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-905248-3-X
1. Wartości w edukacji szkolnej; 2. Projektowanie celów edukacji systematycznej w szkole podstawowej; 3. Treści kształcenia ogólnego na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia; 4. Dylematy edukacji w Polsce i próby ich przezwyciężania; 5. Wybrane problemy przemian edukacyjnych; 6. Edukacja a rynek pracy. Między stagnacją a zaangażowaniem; 7. Rola języka w edukacji szkolnej; 8. Ojczyzna- podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu; 9. Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 10. Powodzenia i niepowodzenia szkolne w kontekście badan; 11. Edukacja nauczycieli wobec wyzwań XXI wieku: Edukacja nauczycieli; Pedagogiczne praktyki nauczycieli; Doskonalenie zawodowe nauczycieli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Ku dobrej edukacji / Kazimierz Denek. - Toruń, Leszno : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2005. - 243, [1] s. : ryc.; tab. ; 24 cm.
(Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanitycznej w Lesznie / przewodniczący Aleksander Zandecki)
ISBN: 83-89163-13-6
1. Reforma systemu edukacji; 2. Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji; 3. W stronę dobrej szkoły; 4. Podmiotowość uczestników procesu kształcenia; 5. Edukacja z perspektywy kapitału ludzkiego; 6. Czas wolny i związana z nim edukacja; 7. Wartości edukacji szkolnej; 8. Teologiczne aspekty edukacji szkolnej; 9. Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów; 10. Ewaluacja uczniowskich postępów w nauce; 11. Decydują nauczyciele
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
O nowy kształt eduakcji / Kazimierz Denek, Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział (259, [3] s.: ryc.; tab.).
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-55-4
1. Współczesne koncepcje twórczości w psychologii i pedagogice, 2. Postawy twórcze - ich różne płaszczyzny i predykatory, 3. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, 4. Rozpoznawanie i wspieranie postaw twórczych uczniów w praktyce edukacyjnej, 5. Pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych nauczyciela, 6. Badawczy charakter pracy nauczyciela jako pedagogiczny warunek oraz element kompetencyjności zawodowej, 7. Rozpoznawanie i wspieranie postaw twórczych a możliwości kreatogenne szkoły, 8. Nowe obszary kompetencyjności nauczyciela w zakresie rozpoznawania i wspierania postaw twórczych uczniów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-07-3
1. Proces kształcenia wobec terroru ekonomii; 2. Szkoła u progu reformy w świetle narracji studentów- przyszłych nauczycieli; 3. Program Ministerstwa Edukacji Narodowej Zero tolerancji dla przemocy w szkole- analiza pedagogiczna pojęcia tolerancja; 4. Nikłe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z obszarów biedy. Bariery i szanse; 5. Główne założenia edukacji wielokulturowej a problematyka barier psychospołecznych; 6. Perspektywa konstruktywistyczna w edukacji przedszkolnej; 7. Nowe konteksty odpowiedzialności moralnej nauczyciela; 8. Zdolności specjalne dziecka w szkole- zakopywanie czy mnożenie talentów; 9. Dylematy współczesnej teorii wychowania- potrzeba nowych odczytań i ich podręcznikowej prezentacji; 10. Edukacyjny obraz świata w narracjach studentów pedagogiki; 11. Pedagogika specjalna w procesie zmian edukacyjnych; 12. Kategoria "innego" w narracjach nauczycieli wczesnej edukacji; 13. Idea "kształcenia na odległość" w szkolnictwie wyższym- rozwiązania teoretyczne i dylematy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-11-X
1. Teoretyzne i praktyczne aspekty wykluczenia społecznego.: Wokół istoty "społecznego wykluczenia" oraz "społecznego włączania', Ekskluzja społeczna - aspekty teoretyczne i metodologiczne, Ekskluzja i inkluzja - diwe strony tego samego problemu?, Podstawy polityki społecznej w społeczeństwie globalnym.2. Obszary społecznego wykluczenia. : Uwagi o eksluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec ludzi starych, Oblicza bezdomności.Teoria i praktyka, Peegerowska i popegeerowska lokalność.Kierunki zmian i wyzwania w kontekscie działań inkluzywnych, Długotrwali świadczeniobiorcy pomocy społecznej w Radmiu, Wielkomiejscy rozbitkowie."złomiarstwo" jako sposób na życie osób ubogich, Wyrównywanie szans? Reforma polskiego systemu edukacji a realizacja idei inkluzji społecznej, Marginalizacja młodzieży w społeczeństwie ludzi dorosłych, Nierówność w dostępie polskiej młodzieży do programów edukacyjnych Unii Europejskiej (na przykładzie programu SOCRATES?ERASMUS), Na obrzeżach społeczeństwa. Samowykluczenie i wykluczenie ze społeczeństwa chorych na anorexia nervosa, Kara śmierci jako szczególna forma ekskulzji społecznej - na przykłądzie USA.3. Działania inkluzywne - różnorodność i efektywność. 4. Zamiast zakończenia - ekskluzja i inkluzja w mediach.: Dochód podstawowy (basic income) jako narzędzie społecznej inkulzji, Program Pierwsza Praca jako instrument inkluzji społecznej (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego), Nieformalne zatrudnienie czynnikiem szpołecznej inkluzji?, Środowiskowa pomoc społeczna i praca socjalna wobec wykluczenia społecznego, Praca socjalna a problem wykluczenia społeczno-zawodowego osób chorujących psychicznie, Ocena funkcjonowania organizacji sektora pozarządowego zajmujących się społeczną kwestią bezdomności.Prezentacja zjawisk inkluzji bezrobotnych i biednych w informacyjnych programach telewizyjnych TVP1 i TVN
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-63955-46-5
Zawiera: CZĘŚĆ I. PROBLEM UTRWALANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO; ILONA COPIK: Praktyki restytucji dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska w przestrzeni Internetu (na przykładzie działalności stowarzyszenia "Gliwickie Metamorfozy"); ANNA DŁUGOZIMA, IZABELA DYMITRYSZYN, EDYTA WINIARSKA-LISIECKA: Zapomniane dziedzictwo lasów mazurskich - cmentarze ewangelickie. Znaczenie dla współczesnych pokoleń; MARTA MUZIOŁ: Dziedzictwo kulturowe odzwierciedlone w językowej przestrzeni lokalnych cmentarzy; KATARZYNA NAJMROCKA: Kugiel - dziedzictwo kulturowe prowincji. Antropologiczne refleksje na temat lokalnych kulinariów; KONRAD KNOCH: Europejskie Centrum Solidarności a dziedzictwo kulturowe; JUSTYNA ŻYCHLIŃSKA: Percepcja dziedzictwa archeologicznego we współczesnym Społeczeństwie. CZĘŚĆ II. HISTORYCZNY WYMIAR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO; PIOTR HUBNER: Fundamenty polskiej nauki akademickiej; KAZIMIERZ MALISZEWSKI: U źródeł polskiego dziedzictwa kulturowego. Próba ogólnej charakterystyki staropolskiego sarmatyzmu; MACIEJ WOJTYŃSKI: Zbiory programowe Telewizji Polskiej; MATEUSZ HUBNER: Sowietyzacja kultury polskiej - duchowe zniewolenie; AGNIESZKA LADDACH: Refleksje Janusza St. Pasierba na temat dziedzictwa chrześcijańskiego Europy - rekapitulacja z perspektywy trzech dekad; ŁUKASZ KUCZAŁA OSA: Genius loci krakowskiego klasztoru augustianów w kulturze polskiej. Część III. DZIEDZICTWO KULTUROWE W PROCESIE NAUCZANIA I WYCHOWANIA; RADOSŁAW GROSS: Spuścizna przeszłości źródłem wartości, instrumentem kreowania tożsamości politycznej, czy zbędnym balastem? Stosunek do przeszłości współczesnych olsztyńskich organizacji młodzieżowych; WERONIKA POKOJSKA: Do czego może służyć przeszłość - history marketing w koncernach Motoryzacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-41-7
1. Terminologia i problematyka niedostosowania społecznego w literaturze przedmiotu, 2. Środowiska socjalizacji w etiologii niedostosowania społecznego, 3. Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży w świetle wyników badań, Program profilaktyczny. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89163-08-X
Cz. I Pedagogika rodziny i jej przedmiot, Cz. II Perspektywa historyczna badań nad rodziną, Cz. III Kulturowe, społeczne, edukacyjne, filozoficzne aspekty działalności rodziny, Cz. IV Kontekst pedagogiczny dysfunkcji i patologii oraz wsparcia społecznego w rodzinie, Cz. V Stosunki rodziny i szkoły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-45-5
Myślenie pedagogiczne o rodzinie i wychowaniu rodzinnym na początku XXI wieku; Rodzina współczesna: przeobrażenia i przyszłość; Rodzina w kontekście globalizacji komunikacyjnej i rozluźnienia społeczno-moralnego; Środowisko rodzinne a proces kreowania tożsamości jego członków: pułapki krętych ścieżek współczesności; Rodzina migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Polsce. Wybrane aspekty; Mądrość jako zasada budowania stosunków wychowawczych w rodzinie. Perspektywa etyki realistycznej ; Kierunki, metody i wyniki badań nad rodziną jako środowiskiem wychowawczym w II Rzeczypospolitej; Role rodzicielskie w świetle dzieł encyklopedycznych okresu pełnego średniowiecza - na przykładzie De rerum proprietatibus Bartłomieja Anglika; Dumne, ambitne, godne swoich przodków, lecz również powód zmartwień i niesławy. Tacyt o córkach; Partnerstwo poprzez małżeński kompromis. Analiza Laudatio Turiae, rzymskiej inskrypcji nagrobkowej z końca I w. p.n.e.; Rodzina zastępcza a sytuacja szkolna dziecka; Więź wychowawcza rodziców w świetle teorii przywiązania. Możliwe następstwa transformacji ustrojowej w Polsce; Więź emocjonalna z rodzicami w percepcji młodzieży; Rodzinne uwarunkowania agresji młodzieży - dylematy bezradności; Edukacja medialna w rodzinie. Dziecko w średnim wieku szkolnym a telewizja; Młodzież o starości . O potrzebie wychowania do starości; Rodzina jako wartość w życiu młodzieży licealnej. Przypadek jednej szkoły; Wulgaryzacja języka dzieci w wieku przedszkolnym. Uwarunkowania rodzinne problemu; Wybrane uwarunkowania kontynuowania zawodu rodziców przez dzieci. Próba interpretacji pedagogicznej; Rodzina jako wyznacznik szans edukacyjnych młodzieży akademickiej - perspektywa retrospektywna; Rodzina w partnerstwie z przedszkolem - doświadczenia i wizje; Etyczne wymiary współpracy rodziny i szkoły; Specyfika wychowania w rodzinie dzieci w młodszym wieku szkolnym; Możliwość wsparcia i terapii rodziców z dzieckiem uzależnionym od narkotyków; Przemoc wobec dziecka w rodzinie - możliwości rozpoznawania i pomocy w środowisku szkolnym; Co rodzicom warto przypomnieć, a co warto podpowiedzieć?; Internat jako drugi dom w aspekcie wychowania rodzinnego; Wychowanie rodzinne jako fundament rozwoju pedagogicznej orientacji familiologicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915476-3-9
Część I: Koncepcja i realizacja Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. 1. Szkoła Terapeutyczna - projekt autorski. 2. Specjalne potrzeby edukacyjne. 3. Program wychowawczy Szkoły Terapeutycznej. 4. Edukacja terapeutyczna. 5. Dyrektor Szkoły Terapeutycznej. Część II: Działalność edukacyjna. 6. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. 7. Praktyka edukacji wczesnoszkolnej. 8. Edukacja polonistyczna. 9. Historia i społeczeństwo. 10. Przyroda. 11. Język angielski. 12. Matematyka. 13. Terapia wychowawcza. 14. Wychowanie fizyczne. 15. Edukacja techniczna. 16. Edukacja muzyczna. 17. Edukacja plastyczna. 18. Katecheza. 19. Ścieżki edukacyjne - założenia i realizacja. 20. Ścieżki edukacyjne realizowane w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej. Część III: Działalność terapeutyczna. 21. Terapia logopedyczna. 22. Terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii. 23. Terapia matematyczna. 24. "Dziecięca matematyka" w terapii matematycznej. 25. Socjoterapia. 26. Szkoła dla rodziców. Część IV: Działalność wspomagająca rozwój i wychowanie. 27. Baza Szkoły Terapeutycznej. 28. Działalność pedagoga i psychologa szkolnego oraz opieka medyczna. 29. Szkolna świetlica terapeutyczna. 30. Biblioteka szkolna i czytelnictwo uczniów. 31. Formy aktywności pozalekcyjnej. 32. Wybrane scenariusze szczególnych wydarzeń szkolnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63955-07-6
1. Procesy stereo typizacji i naznaczania w pracy opiekuńczo-wychowawczej: Stereotypizacja rodzin wielodzietnych- mity i realia; Śladami rzeźbiarza Pigmaliona- etykietowanie jako element ukrytego programu szkoły. W kręgu rozważań o stereotypach utrwalanych za szkolnymi murami; Pedagogika ulicy wobec stereotypu w pracy z dziećmi ulicy; Czy wychowanie bez rodziny może Stanowic powód naznaczania społeczeństwa i marginalizowania dziecka? Obszary przeciwdziałania; Licealiści naznaczeni bezrobociem rodziców- stereotyp czy rzeczywistość?; 2. Wykluczenie i stereotypy w pracy socjalnej: Povertyism, czyli dyskryminacja z powodu ubóstwa jako bariera profesjonalnej pracy socjalnej; Obraz klienta pomocy społecznej w percepcji studentów i pracowników socjalnych- komunikat z badań; Charakterystyka zawodu i stereotyp pracownika socjalnego; 3. Stygmatyzacja i praktyki antydyskryminacyjne w pracy resocjalizacyjnej: problem uzależnień w świetle dotychczasowych stereotypów; Stygmatyzacja byłych skazanych w kontekście uwarunkowań procesu readaptacji społecznej; Homoseksualizm w zakładach karnych- norma czy patologia; O potrzebie działań antydyskryminacyjnych w pracy kuratorów sądowych; Wiem, ze to możliwe. Praktyka łamiąca stereotypy pracy resocjalizacyjnej; Przeciw stereotypizacji. Ludzka twarz piętna w ujęciu Ervinga Goffmana.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again