Form of Work
Książki
(98)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(88)
available
(40)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(41)
Czytelnia
(89)
Author
Arendt Hannah
(3)
Ehrlich Andrzej
(3)
Grinberg Daniel
(3)
Kostera Monika
(3)
Koźmiński Andrzej K
(3)
Szawiel Mariola
(3)
Wawrzyk Piotr
(3)
Aleksandrowicz Tomasz
(2)
Furman Wojciech
(2)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(2)
Jakubowicz Karol
(2)
Jemielniak Dariusz
(2)
Konieczny Jerzy
(2)
Piwnicka Anna
(2)
Próchniak Rafał
(2)
Szymański Sebastian
(2)
Wolny-Zmorzyński Kazimierz
(2)
Zięba Ryszard
(2)
Ackoff Russell L
(1)
Adamowski Janusz W
(1)
Addison Herbert J
(1)
Anderson Peter J
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Bejgier Waldemar
(1)
Benkler Yochai
(1)
Bober Wojciech Jerzy
(1)
Borradori Giovanna
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Bryc Agnieszka
(1)
Bąk Dariusz
(1)
Calhoun Craig
(1)
Całkiewicz Monika
(1)
Chmielewski Adam
(1)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(1)
Cypryański Piotr
(1)
Czerniawska Ewa
(1)
Czerniawska-Far Joanna M
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Damodaran Aswath
(1)
Derrida Jacques
(1)
Drałus Dorota
(1)
Drzał-Sierocka Aleksandra
(1)
Filipowicz Stanisław
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Freeman Samuel
(1)
Fung Victor K
(1)
Fung William K
(1)
Furman Wojciech (1946- )
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Gasparski Wojciech
(1)
Goc Mieczysław
(1)
Godzic Wiesław
(1)
Goryńska Anna
(1)
Gołębiewski Janusz
(1)
Grabowska Magda
(1)
Gruza Ewa
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Gumkowska Anna
(1)
Gumkowska Anna. 2 Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja
(1)
Habermas Jürgen
(1)
Halawa Mateusz
(1)
Hatch Mary Jo
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jung Bohdan
(1)
Kaczmarski Marcin
(1)
Kaliszewski Andrzej
(1)
Kaliszewski Andrzej (1954- )
(1)
Karalus Andrzej
(1)
Kilanowski Marcin
(1)
Klaus Witold
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Konik Anna
(1)
Kotler Philip
(1)
Kowalczyk Marcin
(1)
Kowalski Sergiusz
(1)
Kowalski Tadeusz
(1)
Kołodko Grzegorz W
(1)
Kończak Jarosław
(1)
Król Henryk
(1)
Kulesza Joanna
(1)
Kurczewska Joanna
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Lee Nancy
(1)
Lessig Lawrence
(1)
Luterek Mariusz
(1)
MacIntyre Alasdair
(1)
Maciejewski Adam
(1)
Magdison Jason
(1)
Marcjanik Małgorzata
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Mizielińska Joanna
(1)
Modrzewska Aldona
(1)
Morawski Witold
(1)
Moszczyński Jarosław
(1)
Mądrzejowski Wiesław
(1)
Nikitorowicz Jerzy
(1)
Olczyk Tomasz
(1)
Olejniczuk-Merta Anna
(1)
Orlewski Bartosz
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(79)
Country
Poland
(98)
Language
Polish
(98)
Subject
Internet
(11)
Środki masowego przekazu
(11)
Społeczeństwo informacyjne
(8)
Dziennikarstwo
(5)
Administracja
(4)
Gospodarka
(4)
Komunikacja społeczna
(4)
Organizacja
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Unia Europejska
(4)
Zarządzanie
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Etyka
(3)
Filozofia
(3)
Kadry
(3)
Kryminalistyka
(3)
Policja
(3)
Przestępczość zorganizowana
(3)
Stany Zjednoczone
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Demokracja
(2)
Etyka biznesu
(2)
Francja
(2)
Hipertekst i hipermedia
(2)
Indie
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kultura masowa
(2)
Menedżerowie
(2)
Młodzież
(2)
Polityka
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polska
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Przywództwo
(2)
Rodzina
(2)
Rosja
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Tekst
(2)
Telewizja
(2)
Terroryzm
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Ścieżki edukacyjne
(2)
Śledztwo i dochodzenie
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Agencje ochrony osób i mienia
(1)
Agenda 2000
(1)
Alkoholizm
(1)
Antysemityzm
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Butler, Joseph
(1)
Cheiloskopia
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Cyberkultura
(1)
Cło
(1)
Daktyloskopia
(1)
Detektyw prywatny
(1)
Dietetyka
(1)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja europejska
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ekonomia
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Energetyka
(1)
Etyka dziennikarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Europeistyka
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Film europejski
(1)
Grafologia
(1)
Granice
(1)
Habermas, Jürgen (1929- )
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Hobbes, Thomas (1588-1679)
(1)
Hume, David (1711-1776)
(1)
Identyfikacja zwłok
(1)
Imperializm
(1)
Informacja publiczna
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość
(1)
Japonia
(1)
Język
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(2)
Subject: place
Chiny
(3)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Białoruś
(1)
Brazylia
(1)
Rosja
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Literatura
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Podręcznik
(1)
Publicystyka
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
98 results Filter
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-60807-28-6
1. System medialny Stanów Zjednoczonych, 2. System medialny Wielkiej Brytanii, 3. System medialny Niemiec, 4. System medialny Francji, 5. System medialny Hiszpanii, 6. System medialny Federacji Rosyjskiej, 7. System medialny Japonii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60807-30-9
1. Prawne uwarunkowania zawodu detektywa, 2. Taktyka, 3. Realia i moralność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60807-56-9
1. Zjawisko terroryzmu - ustalenia teoretyczne: Uwagi wprowadzające; Od Hassana Ben Sabaha po Osamę Bin Ladena - historia rozwoju terroryzmu; Definicje terroryzmu, Medialność terroryzmu; Koncepcja nowego terroryzmu; Terroryzm jako konflikt asymetryczny. 1. Prawnomiędzynarodowe regulacje dotyczące zwalczania terroryzmu: Dorobek prawny Organizacji Narodów Zjednoczonych; dorobek prawny Rady Europy; Regulacje unii Europejskiej o zwalczaniu terroryzmu; Organizacje regionalne o zwalczaniu terroryzmu; Podsumowanie dorobku prawnomiędzynarodowego. 3. Terroryzm a wojna: Terroryzm a walka narodowowyzwoleńcza; Prawa i obowiązki uczestników konfliktów zbrojnych; Wojna z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego; Zwalczanie terroryzmu użycie siły w prawie międzynarodowym; Interwencje humanitarne - koncepcja odpowiedzialności za ochronę. 4. Obowiązki państw w zwalczaniu terroryzmu: Model współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu w umowach wielostronnych; współpraca w zwalczaniu terroryzmu w ramach Unii Europejskiej; NATO wobec działań terrorystycznych; OBWE a zagrożenie terroryzmem; Obowiązek przestrzegania praw człowieka a zwalczanie terroryzmu; Konwencja z Prum - nowy kierunek rozwoju prawa międzynarodowego w zakresie zwalczania terroryzmu?; Patriot Act - ustawa dotycząca zwalczania terroryzmu w Stanach Zjednoczonych; Wnioski - między wolnością a bezpieczeństwem. 5. Zagrożenia terrorystyczne dla Polski: Udział Polski w konwencjach antyterrorystycznych; Prawnokarne regulacje dotyczące zwalczania terroryzmu w prawie polskim; Polska jako cel zamachu terrorystycznego? Perspektywa Euro 2012
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-7644-013-2
Część I. Główne zagadnienia dotyczące dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach: 1. Wstęp, 2. Ewolucja dziennikarstwa, Konkurujące modele dziennikarstwa i demokracji, 4. Wyzwania dla dziennikarstwa. Część II Rynek brytyjski: 5. Brytyjskie dzienniki ogólnokrajowe, 6. Brytyjskie dzienniki regionalna i lokalne, 7. Brytyjskie radio, 8. Dziennikarstwo internetowe, 9. Brytyjskie wiadomości telewizyjne, 10. Zmienne oblicze dziennikarstwa sportowego i jego związek z poważnymi wiadomościami. Część III Rynki innych rozwiniętych krajów demokratycznych: 11. Dziennikarstwo w Japonii, 12. Dziennikarstwo w Niemczech, 13. Dziennikarstwo w USA, 14. Dziennikarstwo we Włoszech, 15. Dziennikarstwo we Francji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60501-83-2
1. Antysemityzm jako zniewaga dla zdrowego rozsądku, 2. Żydzi, państwo narodowe i narodzuny antysemityzmu, 3. Żydzi a społeczeństwo, 4. Sprawa Dreyfusa, 5. Polityczna emancypacja burżuazji, 6. Myślenie w kategoriach razy poprzedzajacej rasizm, 7. Rasa a biurokracja, 8. Imperializm na kontynencie europejskim, 9. Zmierzch państwa narodowego i koniec praw człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60807-92-7
10 Społeczeństwo bezklasowe, 11. Ruch totalitarny, 12. Totalitaryzm u władzy, 13. Ideologia i terror: nowatorska forma rządów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Popkultura i Media / red. nauk. Wiesław Godzic)
ISBN: 978-83-60807-31-6
1. Społeczeństwo konsumpcyjne, 2. Homo consumens, 3. Życie jako szereg konsumenckich wyborów, 4. Poszukiwanie godności w świecie konsumpcji, 5. Konsumpcja jako powołanie?, 6. Konsumpcjonizm jako gromadzenie wrażeń, 7. Zasada rzeczywistości i zasada przyjemności ubijają interes, 8. Wybór gwarancji, gwarantowany wybór, 9. Konsumpcja jako remedium na niepokoje i lęki, 10. Praca oceniana przez estetykę, 11. Wolność do konsumpcji, 12. Kultura płynnej nowoczesności, 13. Nie wypaść z obiegu, 14. Zakupy jako egzorcyzm, 15. Robienie zakupów, 16. Karta kredytowa i życie na kredyt, 17. Syndrom niecierpliwości, 18. Od zdrowia do "sprawności fizycznej", 19. Funkcje spożywczo-ludyczne, 20. Ponowoczesna niepewność i poradnictwo, 21. Eastenders i wchodzenie w książki, 22. Seks, erotyzm i ekspertyza, 23. Powinowactwo a "bycie razem", 24. Tymczasowość związków międzyludzkich, 25. Dzieci i uczuciowa konsumpcja, 26. Jane Fonda i nadmiar autorytetów, 27. Rozrywka - strategia godzenia się z nieuchronną śmiercią, 28. Kultura jako spółdzielnia spożywcza, 29. Masowa produkcja kopii, 30. Czy po epoce panopticonu jest jakieś życie?, 31. Telewizja : bycie świadkiem bez możliwości działania, 32. Nowe media i nieobecność oryginału, 33. Świat z telewizją, świat w telewizji, 34. Celebrity, 35. Nowy i stary Wielki Brat, 36. Reality show - model współczesności, 37. Rzeczywistość a telewizyjna inscenizacja, 38. Bierni widzowie, 39. Telewizyjne obrazy cierpienia, 40. Obcy w telemieście, 41. Lokalna bieda w globalnych mediach, 42. Architektura lęku, 43. Włóczęga i turysta : typy ponowoczesne, 44. Turystyka i włóczęga, 45. Mobilni i niemobilni w społeczeństwie, 46. Bycie ubogim w społeczeństwie konsumpcyjnym, 47. Wybrakowani konsumenci, Wywiad: Kultura do spożycia na miejscu. Z Zygmuntem Baumanem rozmawia Wojciech J. Burszta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60501-86-3
Część ogólna: 1. Proces kształtowania się komercyjnego rynku ochrony w Polsce; 2. Czynniki determinujące stan bezpieczeństwa osobistego; 3. Geneza systemu ochrony osób i mienia w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Część szczegółowa: 4. Ustawa o ochronie osób i mienia; 5. Planowanie działań ochronnych; 6. Organizacja i taktyka w ochronie osób i mienia; 7. Konwojowanie; 8. Ochrona osób; 9. Zasady współpracy z Policją i innymi służbami publicznymi; 10. Nadzór i kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników ochrony; 11. Ochrona informacji niejawnych; 12. Bezpieczeństwo imprez masowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60807-37-8
Cz.I Usieciowiona gospodarka informacyjna: 2. Wybrane cechy ekonomiczne produkcji informacji oraz innowacyjności, 3. Produkcja partnerska i dzielenie się, 3. Ekonomika produkcji społecznej. Cz.II Ekonomia polityczna własności i wspólnot: 5. Wolność osobista - autonomia, informacja, prawo, 6. Wolność polityczna - część 1 Problem ze srodkami masowego przekazu, 7. Wolność polityczna - część 2. Powstanie usieciowionej sfery publicznej, 8. Wolność kultur - kultura plastyczna i krytyczna, 9. Sprawiedliwość i rozwój, 10. Więzi społeczne - wspólne działalnie w sieci, Cz.III Polityka wolności w momencie zmiany: 11. Bitwa o ekosystem instytucjonalny środowiska cyfrowego, 12. Wnioski - o co chodzi w grze, jaką prowadzą prawo i polityka informacyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
ISBN: 978-83-60807-54-5
1. Komputer: urządzenie techniczne i fakt kultury. 2. Etyka w świecie cyfrowym: zakres rozważań. 3. Etyka komputerowa jako etyka zawodowa. 4. Problem nowości i stosowania norm moralnych. 5. Normatywne problemy informatyzacji i ich wyjątkowość. 6. Normatywność w cyberprzestrzeni. Dodatek: własność oprogramowania - przykład analizy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60501-97-9
1. Uwarunkowania polityki zagranicznej Rosji, 2. Rosja na obszarze po radzieckim, 3. Rosja w Europie, 4. Rosja - USA, 5. Rosja w Azji Wschodniej, 6. Rosja na Bliskim Wschodzie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna Myśl Humanistyczna. Wykłady akademickie)
ISBN: 978-83-60807-08-8
1. Współczesne formy nacjonalizmu i różnice między nimi. 2. Pokrewieństwo, etniczność i tożsamości kategorialne. 3. Nacjonalistyczne roszczenia historyczne. 4. Państwo, naród i legitymizacja. 5. Uniwersalizm i prowincjonalizm. 6. Imperializm, kolonializm i światowy system państw narodowych..
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia wobec współczesności. Zdrowie, patologie, psychoprofilaktyka)
ISBN: 978-83-60807-58-3
1. Efekty krótkotrwałego i długotrwałego działania alkoholu na organizm człowieka; 2. Szkodliwe używanie i uzależnienie od alkoholu; 3. Modele genetyczne i koncepcje psychologiczne zaburzeń związanych z używaniem alkoholu; 4. Rodzina i małżeństwo z problemem alkoholowym- podejścia interakcyjne i systemowe; 5. Funkcjonowanie dzieci alkoholików- psychospołeczne źródła deficytów i zasobów; 6. Modele i programy terapii jednostki i rodziny z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu; 7. Profilaktyka. Podstawowe zagadnienia; 8. Etapy konstruowania programu profilaktycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60807-20-0
1.Znaczenie węchu dla człowieka; 2. Metody badania węchu i pamięci węchowej; 3. Zarys fizjologii funkcji węchowych; 4. Pamięć węchowa: jedyna w swoim rodzaju?; 5. Rozwój węchu i pamięci węchowej; 6. Różnice indywidualne w zakresie węchu i pamięci węchowej; 7. Zapachy jako kontekst i wskazówka pamięciowa; 8. Zastosowanie zapachów w praktyce: perfumy, aromaterapia, marketing; 9. Patologia węchu i pamięci węchowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Dyskursu Publicznego. Kultura, Retoryka, Demokracja / red. nauk. Marek Czyżewski, Tomasz Tabako)
ISBN: 978-83-61408-76-5
Retoryka i polityka- zamiast wstępu; 1. Ze świata antycznego do Polski: Sofiści kontra platonicy: polskie kontynuacje; W krzywym zwierciadle tradycji klasycznej; 2. Nowa polska: Konstrukcja i dekonstrukcja III RP. Symetrie i asymetrie; O języku preambuły do Konstytucji z 1997. Retoryczna inżynieria zgody; Rewolucja, Solidarność, słowo; Czy Polacy są wciąż narodem wybranym? Ideologia, religia, retoryka; Obszary sporu: Polskie rozmowy o płci. Dyskurs publiczny III Rzeczypospolitej z feministycznej perspektywy; Upiory przeszłości: Jedwabne i Kielce. Zmagania z pamięcią; Problem lustracji w dyskursie prasowym po 1989 r.; Notatki o dzisiejszej mowie politycznej; Obrachunek z kategorią "klasy" w dyskursie politycznym postkomunistycznej Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-61408-81-9
1. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej- aspekty instytucjonalno- prawne: Ewolucja ochrony praw człowieka w systemie prawa wspólnotowego; Karta Praw Podstawowych UE; Mechanizmy dochodzenia roszczeń jednostki w systemie prawa wspólnotowego; Prawa podstawowe w polityce zagranicznej Unii Europejskiej; 2. Jednostka w systemie prawa wspólnotowego: Prawa jednostek na wspólnym rynku Unii Europejskiej; Prawa jednostek wynikające z obywatelstwa Unii; Prawa społeczne w Unii Europejskiej; Zakaz dyskryminacji w systemie prawnym Unii Europejskiej; Prawa konstytucyjne w UE; Ochrona uchodźców w systemie prawa wspólnotowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Pejzaże społeczne / red. nauk. Ireneusz Krzemiński)
ISBN: 978-83-60807-83-5
Kobiety w ponadpaństwowych przestrzeniach politycznych. Współczesne debaty, spory i konteksty; Metodologia badań; (Re)negocjowanie tożsamości. Wpływ roszczenia Unii Europejskiej na relacje w ramach ruchu kobiecego w Polsce; Relacje między kobiecymi organizacjami pozarządowymi a politykami w okresie akcesji do Unii Europejskiej; Polskie organizacje kobiece w procesie tworzenia ponadpaństwowych przestrzeni politycznych w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60807-32-3
1. Wprowadzenie w istotę przestępczości zorganizowanej: Wyjaśnienie pojęcia przestępczości zorganizowanej; Tło społeczne rozwoju przestępczości; Analiza powstawania grup przestępczych tworzących przestępczość zorganizowaną; Ewolucja grup przestępczych w przestępczości białych kołnierzyków; 2. Praca operacyjna i jej wykorzystanie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej: Początki działań operacyjnych; Praca operacyjna- jej znaczenia dla zwalczania przestępczości; Cechy pracy operacyjnej; Cele czynności operacyjno-rozpoznawczych; 3. Kontrola operacyjna jako narzędzie pracy operacyjnej: Cele i ustawowe wytyczne stosowania kontroli operacyjnej; Zakres czynności w ramach kontroli operacyjnej; Wymogi formalne przeprowadzania kontroli operacyjnej; Sytuacje szczególne przeprowadzania kontroli operacyjnej; 4. Obserwacja- metoda pracy operacyjnej: Znaczenie obserwacji jawnej; Obserwacja niejawna w pracy Policji; Cele obserwacji; 5. Zasadzka- szczególny sposób postępowania operacyjnego: Cechy zasadzki jako metody pracy policji; Zasady organizowania zasadzki; Rodzaje zasadzek ze względu na sposób przygotowania; 6. Osobowe źródła informacji w pracy operacyjnej: Znaczenie pozyskiwania informacji; Motywacje policyjnych informatorów; 7. Wykorzystywanie zgromadzonych zasobów informacji. Analiza kryminalna: Pozyskiwanie informacji; Zakres informacji przechowywanych w kartotece; Analiza kryminalna metod ą pracy operacyjnej; 8. Wykorzystywanie informacji ubezpieczeniowych oraz stanowiących tajemnicę bankową: Zakres tajemnicy ubezpieczeniowej lub bankowej; Zasady związane z wykorzystywaniem informacji niebezpiecznych lub bankowych przez Policję; 9. Prowokacja policyjna jako sposób pracy operacyjnej: Prowokacja policyjna jako odpowiedź na konspirację przestępczą; Cel i sposób organizacji prowokacji; Zasady formalne przeprowadzania prowokacji; 10. Przesyłka niejawnie nadzorowana jako narzędzie operacyjne: Znaczenie przesyłki niejawnie nadzorowanej w działalności operacyjnej; Warunki zastosowania procedury przesyłki kontrolowanej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60807-10-1
1. Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki, 2. Czynności wstępne zmierzające do ustalenia i ujęcia sprawcy przestępstwa, 3. Wybrane działania rozpoznawczo - wykrywcze, 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, 5. Planowanie postępowania przygotowawczego i wersje kryminalistyczne, 6. Psychologia zeznać, 7. Uzyskiwanie osobowych środków dowodowych, 8. Przesłuchania szczególne, 9. Ocena zeznań i wyjaśnień, 10. Inne czynności procesowo-kryminalistyczne, 11. Ślady kryminalistyczne, 12. Oględziny, 13. Ekspertyza kryminalistyczna, 14. Fotografia kryminalistyczna, 15. Antropometryczne metody identyfikacji człowieka, 16. Daktyloskopia, 17. Inne metody identyfikacji kryminalistycznej, 18. Badania dokumentów, 19. Fonoskopia, 20. Mechanoskopia, 21. Badania broni palnej, 22. Traseologia, 23. Badania fizykochemiczne, 24. Badania biologiczne, 25. Osmologia, 26. Informatyka kryminalistyczna, 27. Kryminalistyczne bazy danych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again