Form of Work
Książki
(36)
Status
only on-site
(29)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(29)
Author
Iwanek Tadeusz
(3)
Jarowiecki Jerzy
(3)
Piałucha Marek
(3)
Jarco Jerzy
(2)
Knecht Zdzisław
(2)
Koćwin Lesław
(2)
Niewiadoma Maria
(2)
Adamska-Poszwa Magdalena
(1)
Blazek Ladislav
(1)
Frankowicz Zdzisław
(1)
Hasińska Zofia
(1)
Kiełczewski Stanisław
(1)
Knecht Damian
(1)
Knecht Zadzisław
(1)
Kowal Jolanta
(1)
Leniartek Mieczysław K
(1)
Lewandowska Bianka
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Mielecki Jerzy
(1)
Ochman Jacek
(1)
Slany Antonin
(1)
Stasiuk Joanna
(1)
Stavkowa Jana
(1)
Styś Aniela
(1)
Szocki Józef
(1)
Szubert-Zarzeczny Urszula
(1)
Turcinkova Jana
(1)
Wersty Bolesław
(1)
Węgłowska-Rzepa Krystyna
(1)
Łukaszewicz Ryszard (1942- )
(1)
Żebrowski Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Przedsiębiorstwo
(8)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Zarządzanie
(4)
Polska
(3)
Rachunkowość
(3)
Turystyka
(3)
Finanse
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Menedżerowie
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Public relations
(2)
Rynek
(2)
Usługi
(2)
Biegli rewidenci
(1)
Budżet państwowy
(1)
Czasopisma nielegalne polskie
(1)
Decyzje
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka
(1)
Grupy producenckie*
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kooperacja przemysłowa
(1)
Koszty -- rachunkowość -- ćwiczenia i zadania
(1)
Krajobraz
(1)
Kryzys
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Księgowość
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kępno (woj. Wielkopolskie)
(1)
Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okręg)
(1)
Kłodzko (woj. dolnośląskie)
(1)
Lwów
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Miasta
(1)
Monopol
(1)
Multimedia
(1)
Niemcy
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje gospodarcze
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka strukturalna
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- badanie -- ćwiczenia i zadania
(1)
Przemysł
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Rachunkowość -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Rosja
(1)
Ryzyko
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Spożcyie
(1)
Spożycie
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szlaki turystyczne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Uzdrowiska
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1801-
(1)
1901-
(1)
1939-
(1)
Subject: place
Kraków
(2)
Białoruś
(1)
Czechy
(1)
Galicja
(1)
Lwów
(1)
Ukraina
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Genre/Form
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Monografia
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-31-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.112.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 83-87708-51-8
1. Ramy koncepcyjne, 2. Przemiany pracy, 3. Organizacja w rozwoju społeczności industrialnej, 4. Od hierarchii do sieci, 5. Przedsiębiorstwo wysoko wartościujące, 6. Przedsiębiorstwo w pojęciu stakeholenderskim (intersariuszy), 7. Przedsiębiorstwo jako społeczność, 8. Praca zespołowa, 9. Przemiany stylu kierowania ludźmi, 10. Kultura przedsiębiorstwa versus kultura narodowa, 11. Etyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, 12. Czeskie standardy kulturowe z niemieckiej perspektywy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Eduka cja"; nr 5)
ISBN: 83-87708-55-0
. Wstęp; Koncepcja kierowania przedsiębiorstwem w warunkach społeczeństwa informacyjnego; Koncepcja systemu kształcenia menedżerów dla współczesnych organizacji; Koncepcja kształcenia menedżerskiego studentów uczelni technicznych i jej implementacja w Politechnice Warszawskiej; Model kształcenia inżyniera-menedżera na przy kładzie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy; Kształcenie menedżerów w zakresie metod i technik organizacji i zarządzania; Kształcenie menedżerów w świetle wejścia Polski do UE; Polski menedżer w dobie globalizacji; cechy osobowościowe menedżerów i kandydatów na menedżerów; Aksjologia normatywna w kształtowaniu osobowości menedżera; Umiejętności kierownicze; Właściwości osobowe menedżera; Zasady kształtowania umiejętności menedżerskich; Kontakty i opcje menedżerskie jako narzędzia motywacji w kierowaniu organizacją funkcjonującą w społeczeństwie informacyjnym; Kierowanie działalnością logistyczną za pomocą technologii wirtualnych; Zarządzanie sprzedażą w Internecie; Selekcja psychologiczna kandydatów na kierownicze stanowiska we flocie handlowej; Problemy selekcji kandydatów na stanowisko menedżerskie w społeczeństwie informacyjnym; Profesjonalizm a kariera zawodowa w systemie kształcenia szkoły wyższej społeczeństwa postindustrialnego; Zakres logiki praktycznej na studiach menedżerskich. Składnia logiczna jako element konstytutywny informacji i komunikacji; Miejsce i rola menedżera w organizacji wirtualnej; Optymalne wielozmianowe modele regresji w jakościowych badaniach sondażowych rynku; Ocena efektywności finansowej spółki handlowej na podstawie wartości dodanej; Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki podatkowej przedsiębiorstwa; Zintegrowany system zarządzania statkiem; kontrolowana przez komputer gra kierownicza w treningach i kształceniu menedżerów; Procesy organizacyjnego uczenia się jako narzędzia rozwoju personelu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 8)
ISBN: 83-87708-06-2
Wprowadzenie; Szkolenie bezrobotnych w systemie urzędów pracy; Zatrudnienie urzędnika służby cywilnej; Wy brane formy kształcenia i doskonalenia zawodowego w kontekście obecnej sytuacji na rynku pracy; Kształcenie ustawiczne jako element rynku pracy; Edukacja bez robotnych elementem kształtowania wizerunku administracji; Doskonalenie i rozwój pracowników w praktyce przedsiębiorstw; Kapitał ludzki w systemie kształcenia ustawicznego; Postawy wrocławskiej młodzieży (wyniki badań sondażowych); Nauczyciel jako wzorzec przedsiębiorczości dla młodzieży; Zamierzenia edukacyjne opolskich studentów w świetle badań ankietowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-76-3
1.Pojęcie i definicje kryzysu, 2.Typologia sytuacji kryzysowych, 3.Kryzys ekologiczny, 4.Kryzys psychospołeczny, 5.Kryzys ekonomiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 83-87708-37-2
CZ. I. Uwarunkowania turystyki uzdrowiskowej: Niektóre uwarunkowania społeczne i dylematy współczesności a turystyka uzdrowiskowa. Zarządzanie marketingowe w działalności uzdrowisk. Strategia błękitnego oceanu jako filozofia rozwoju powiatu kłodzkiego i jego uzdrowisk. Kulturowe konteksty turystyki uzdrowiskowej. Internet jako instrument promocji turystyki uzrowiskowej. Kształtowanie stosunków partnerskich między podmiotami prywatnymi a publicznymi działającymi w uzdrowiskach. Bioelektryczna metoda określania komponentów tkankowych człowieka w aspekcie turystyki uzdrowiskowej (propozycje badawcze i praktyczne). Nowoczesne uzdrowiska starego kontynentu. Analiza wybranych rozwiązań organizacyjnych w działalności europejskich uzdrowisk. CZ.II. Działalność uzdrowiskowa w Polsce i Europie: Możliwości i szanse wykorzystania walorów uzdrowiskowych i turystycznych Krasnobrodu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Oferta talasoterapii we Francji. Turystyka uzdrowiskowa w Hiszpanii na przykładzie Galicji. Polska turystyka uzdrowiskowa w liczbach - zasoby gospodarcze i tendencje rozwojowe. CZ.III. Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej: Elementy krajoznawcze w ofercie uzdrowisk sudeckich. Wizerunek produktu uzdrowiskowego Ziemi Kłodzkiej. Szanse rozwoju oferty pobytowej Długopola-Zdroju. Analiza pozycji konkurencyjnej uzdrowisk powiatu kłodzkiego. Walory dla turystyki zdrowotnej w dawnych uzdrowiskach północnej części Dolnego Śląska. Architektura zrównoważona katalizatorem rozwoju uzdrowisk kłodzkich. Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłodzkiego na temat atrakcji turystycznych i uzdrowiskowych Kotlin Kłodzkiej. Architektura obiektów w dolnośląskich zdrojach związanych z turystyką. Struktura społeczno-zawodowa mieszkańców Cieplic Zdroju według księgi adresowej z 1903 roku. Zapomniane schroniska górskie jako cel wędrówek turystycznych z Dusznik Zdroju. Trendy w turystyce i ich implikacje treściowe w przewodnikach turystycznych. Uwarunkowania koncepcji turystycznych tras narciarstwa śladowego w rejonie gór Orlickich i Bystrzyckich jako przykład transgranicznej współpracy w Euroregionie "Glacensis". Turystyka uzdrowiskowa z programem edukacyjnym promocji zdrowia i prewencji wtórnej chorób układu krążenia na przykładzie Polanica Zdrój. Uzdrowiska Dolnego Śląska na tle kraju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-71-2
1. Pojęcie i odmiany wartości, 2. Charakterystyka metod majątkowych, 3. Charakterystyka metod dochodowych, 4. Charakterystyka metod mieszanych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 11)
ISBN: 83-87708-21-6
1. Wstęp. Natura stereotypu, 2. Socjologia wiedzy i mechanizmy percepcji społecznej, 3. U źródeł uprzedzeń i konfliktów polsko-żydowskich w XIX i XX wieku, 4. Stereotyp polskiego Żyda. wnioski z przeprowadzonej ankiety, 5. Stereotyp polskiego Żyda, 6. Stereotyp polskiego Żyda , 7. Polacy w oczach Rosjan. Uwagi i spostrzeżenia, 8. Ba danie stereotypu Niemca, Polaka, Rosjanina, Ukraińca, Czecha, Słowaka, Białorusina w ocenie Rosjanina, 9. Stereotyp i postawy Polaków wobec siebie i sąsiednich nacji, 10. Autostereotyp Polaka oraz ich stereotypy wobec sąsiednich nacji, 11. Badanie stereotypu Niemca, Polaka i Rosjanina w ocenie Niemca, 12. Dygresja o poglądach J.S. Bystronia na temat megalomanii narodowej, 13. Studencki stereotyp Polaka, 14. Stereotyp ateisty, 15. Stereotyp polskiego katolika, 15. Stereotyp polskiej kobiety , 16. Stereotyp polskiego mężczyzny, 17. Stereotyp polskiego polityka, 18. Stereotyp postsolidarnościowa, 19 . Stereotyp typowego polskiego urzędnika, 20. Stereotyp polskiego rolnika, 21. Stereotyp bezrobotnego w Polsce, 22. Stereotyp polskiego przedsiębiorcy, 23. Stereotyp polskiego klienta bankowego, 24. Stereotyp polskiego pracownika naukowego, 25. Stereotyp polskiego lekarza, 26. Stereotypowe oblicza kapitalizmu, 27. Zrównoważony rozwój we współczesnej polskiej polityce ochrony środowiska, 28. Poziomy identyfikacji. Predykcje z teorii tożsamości społecznej Henry-ego Tajfela, 29. Stereotypy w polityce światowej, 30. Wartości polityczne współczesnego społeczeństwa rosyjskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-45-3
R.1 Socjologia i polityka społeczna: Przedmiot i geneza socjologii; Kultura i natura; Jednostka a społeczeństwo. Społeczne uwarunkowania osobowości. Typy osobowości. Role społeczne; Więź społeczna. Grupy społeczne ich struktura i funkcje. Rodzina i tłum jako małe grupy społeczne; Teorie uwarstwienia społecznego; Państwo Naród i ideologie narodowe; Regulacja społeczna; Ideo logia; Społeczeństwo masowe i kultura masowa; Zagadnienia rozwoju społecznego; Przedmiot i zadania polityki społecznej. R.2 Komunikacja społeczna: Podstawowe zagadnienia komunikacji społecznej; Kultura logiczna jako płaszczyzna dialogu; Sztuka słuchania; Komunikacja niewerbalna; Co to znaczy - dobrze się komunikować? Skuteczna komunikacja- jej uwarunkowania i zakłócenia; Wywieranie wpływu i manipulowanie w komunikacji; Grupy społeczne a style komunikowania się; Podstawowe pojęcia analizy transakcyjnej; Umiejętność asertywnego komunikowania się; O tym, jak nie godzimy się z bezsensem, czyli teoria redukcji dysonansu poznawczego Leona Festingera Kobiecość, męskość, androgynia - płeć psychologiczna człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-64389-65-8
Zawiera: 1. Prasa konspiracyjna nośnikiem treści literackich i wartości kulturalnych: Polityka kulturalna i propaganda niemiecka; Prasa konspiracyjna i jej rola w komunikacji literackiej; Czasopisma społeczno-kulturalne i literackie. 2. „Watra. Pismo Młodzieży Polskiej” - krakowskie konspiracyjne czasopismo społeczno-literackie z 1943-1944: Opis pisma i zawartości; Powstanie „Watry” i jej redaktorzy; Program i tendencje „Watry”; Związki „Watry” z innymi środowiskami; Tragiczny finał; Aneks. Zawartość „Watry”. 3. „Na ucho. Tygodnik Satyryczno-Humorystyczny” (1943-1944) - krakowskie czasopismo konspiracyjne: Prasa podziemna w Krakowie; Opis czasopisma i zawartość; Powstanie pisma i jego redaktorzy; Z tekstów satyrycznych tygodnika „Na ucho”. 4. Poezja - przykładem walki o zachowanie godności człowieka w niemieckich obozach koncentracyjnych; Słowo wstępne; Twórczość poetycka w obozach - jej główne nurty. 5.Konspiracyjne środowisko literackie i dziennikarskie Krakowa w latach 1939-1945.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-64389-20-7
Zawiera: Badania nad prasą w Polsce w latach 1996-2001 i ich tradycja; Badania nad polską prasą lokalną. Studium przeglądowe; Prasa wydawana w Krakowie - przedmiotem badań nad prasą lokalną; Czy Lwów był „pustynią kulturalną”? Czasopisma społeczno-kulturalne i literackie w latach autonomii galicyjskiej; Polska i ukraińska prasa pedagogiczna w Galicji w okresie autonomii w latach 1867-1918; Prasa ukraińska we Lwowie w okresie autonomii Galicji (1867-1918).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87708-96-8
1.Problemy metodyczne tworzenia koncepcji i oceny polskiej transformacji, 2.Prezentacja i ocena transformacji systemowej :Polityka (strategia) społeczno-gospodarcza państwa, Polityka (strategia) społeczno-gospodarcza władz lokalnych, Przedsiębiorstwo (firma) i jego strategia, Kapitał w restrukturyzacji polskiej gospodarki, Współdziałanie strategiczne, Restrukturyzacja przemysłu polskiego. 3.Kierunki działań strategicznych i szanse ich realizacji - plansze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 83-87708-12-7
R.1 Grupy producenckie: Uwarunkowania i tendencje rozwoju grup producenckich w Polsce; Związek gospodarczy - przykład integracji na tle działalności floty samochodowej; Konsorcjum "Turystyczna Szóstka" jako forma marketingowej integracji w turystyce; Wpływ przystąpienia do grupy rynkowej (producenckiej) na realizowaną strategię marketingową przedsiębiorstwa; Grupy producenckie; Działalność grupy producentów trzody chlewnej w świetle badań ankietowych; Menedżerowie małych firm rejonu kępińskiego. Wybrane aspekty w kontekście Unii Europejskiej. R.2 Formy wspierania zintegrowanej działalności: Praca zespołowa kluczem do sukcesu; Promocja "zagłebia meblowego"; Konsekwencje przekształceń i konsolidacji przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne w podmioty prawa handlowego. Studium przypadku; Wpływ grupy interesów na konkurencyjność gospodarki; Wiedza organizacji a związki gospodarcze. R.3 Koordynacja gospodarcza: Współpraca partnerska jako nowe źródło sukcesu przedsiębiorstwa; Skala oraz intensywność procesów fuzji i przejęć w Polsce i w innych krajach; Franchising jako wyższa forma związku gospodarczego; Rozwój współpracy przedsiębiorstw poprzez eurotfansformację; Związki gospodarcze na rynku obrotu wyrobami hutniczymi w Polsce; Ubzepieczenia finansowe jako metoda wspierania eksportu; Firmy meblarskie rejonu kępińskiego i ich menedżerowie. R.4 Lokalne inicjatywy w dziedzinie koordynacji gospodarczej: Funkcje Samorządowych Funduszy Pożyczkowych "Karbona" w kreowaniu rozwoju regionalnej przedsiębiorczości; Lokalny potencjał szansą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie powiatu kępińskiego; Bogactwo gospodarki lokalnej w kreowaniu silnej marki "kępińskie meb;e"; Wpływ outsourcingu na bezpieczeństwo funkcjonowania zrzeszeń instytucji bankowych; Nowoczesne metody zarządzania samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej; Systemy zintegrowanej gospodarki odpadami; Szanse rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej (raport badawczy); Mandragoń - wielkopolskie deja vu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 14)
ISBN: 83-87708-61-5
R.1 Orientacja rynkowa - zagadnienia teoretyczne i dotychczasowe doświadczenia w restrukturyzacji podmio tów gospodarczych: Polskie MSP w "Przedsiębiorczej Europie"; Analiza SWOT potencjalnej konkurencyjności sektora polskich MSP na rynku unijnym; Kontroling jako system wspierający dla strategii marketingowych w przedsiębiorstwie usługowym u progu wejścia do Unii Europejskiej; Influence of consumer symbolism on marke ting in European Union; Przedsiębiorczość struktur terytorialnych (uwarunkowania rozwoju w ramach UE). R.2 Związki polskiej gospodarki z państwami Unii Euro pejskiej - doświadczenia i wnioski dla krajowych firm: Skutki zniesienia kontroli granicznej (po przystąpie niu Polski do Unii Europejskiej); Venture capital - jako sznasa pozyskania kapitału przez MSP w Polsce; Polskie przedsiębiorstwo transportu pasażerskiego na rynku Unii Europejskiej. Uwarunkowania prawne; Orienta cja rynkowa Zakładów Samochodowych Jecz SA; Kształce nie jako czynnik konkurencyjności rynkowej przedsię biorstwa; Rola samorządów w zwiększeniu konkurencyjno ści przedsiębiorstw z sektora MSP w perspektywie inte gracji z UE; Procesy dostosowawcze polskiego transpor tu samochodów do wymogów UE. R.3 Polskie przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej - bar iery, sznase i zagrożenia: Bariery rozwoju przedsię biorstw polskich a warunki ich sukcesu na rynkach unij nych; Dylematy i szanse polskich MSP wobec przystąpie nia do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej; Zarzązanie zasobami ludzkimi w świetle wyzwań związanych z inte gracją Polski ze strukturami UE: Rola i znaczenie funk cji personalnej w procesie konsolidacji podmiotów sek tora bankowego; Reengineering - a Great Disappointment Biopaliwa - paliwami przyszłości; Informatyzacja i wir tualizacja filharmonii elementem budowania orientacji rynkowej instytucji kultury; Outsourcing usług w bran ży budowlanej w perspektywie integracji z UE; Broker unijny; Zagrożenie i bariery dla polskich przedsiębior stw handlowych po wejściu Polski do UE; Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe w Polsce w dobie integracji europejskiej - szansa czy zagrożenie; Perspektywy roz woju polskiego rynku usług ochrony osób i mienia w kon tekście przystąpienia Polski do UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 4)
ISBN: 83-87708-25-9
Uwarunkowanie pracy menedżera, Wybrane narzędzia kierowania, Doświadczenia sektorowe w zarządzaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 83-87708-56-9
R.1 Promocja w działalności przedsiębiorstw: Ch-ka działalności marketingowej; Planowanie marketingowe; Rola promocji w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem; Formy promocji; Etyka promocji. R.2 Public relations jako forma promocji mix: Cele i funkcje public relations; Planowanie public relations; Metody, techniki i środki public relations; Bariery i trudności - efekt bumerangowy; Skuteczność public relations. R.3 Organizowanie public relations: Wyznaczanie zadań w zakresie public relations; Specjalista do spraw public relations; Informacje i komentarz; Wizerunek przedsiębiorstwa i produktu; Public relatins w sytuacjach kryzysowych; Finansowanie public relations. R.4 Studia przypadków public relations: Policja; Wojsko; Gmina; Toyota Tsusho Corporation; Kombinat "PZLhydral" S.A.; ABB Instal LTD; Fabryka samochodów; Elektrociepłownia "Opole"; Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia "Jurex"; Szkoła średnia. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu / Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-87708-50-4
Państwo: Niedialogiczność demokratycznej polityki; Pułapka implikacji - rozważania o demagogii i populizmie; Demokratyzacja debaty o polityce zagranicznej (na przykładzie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu V kadencji); Trudne sąsiedztwo. Sprzeczności interesów w stosunkach polsko-niemieckich na przełomie XX i XXI wieku; Przewodniczący Parlamentu Europy wobec ideologii BdV; Trudne sąsiedztwo. Relacje polsko-rosyjskie w pierwszej dekadzie XXI wieku; Polityka wschodnia Polski w kontekście nowej polityki sąsiedzkiej Unii Europejskiej; Polityczne oblicza Kościoła katolickiego w III Rzeczypospolitej; Politycy i społeczeństwo: Polska scena polityczna w poglądach Władysława Frasyniuka; Leszek Balcerowicz - gospodarka Polski w okresie przemian; Wartości i motywacje studentów zarządzania (na podstawie badań sondażowych); Kultura polityczna współczesnej młodzieży w Polsce; Geneza i działalność stowarzyszeń politycznych w Polsce na wybranych przykładach; Mass Media: Rola mediów w państwie demokratycznym; Nowomowa - "Nowa mowa" - mit (ks. Andrzej Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych); Polak 2.0 przedstawicielem " piątej władzy"? Jak wielką rolę w przemianach polskiej przestrzeni politycznej odgrywa Internet; Współistnienie nowoczesności i tradycji, czyli słów kilka o kreowaniu wizerunku samorządu lokalnego u progu XXI wieku - powiat dzierżoniowski; Dolny Śląsk: Wymiar rywalizacji w samorządowych wyborach prezydenckich na Dolnym Śląsku w 2006 roku; Kształtowanie regionalnych związków pomiędzy województwem dolnośląskim a Wolnym Krajem Związkowym Saksonia na przykładzie lubańskiego Związku Kupców i Agentów Handlowych oraz Fröderverein Oberlausietser Gewerbe - und Leistungsschau e. V. "Konvent'a w Löbau.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 16)
ISBN: 83-87708-86-0
Cz.I Wybrane problemy teorii turystyki: Problemy turystyki w gospodarce opartej na wiedzy; Wyzwania marketingowe w usługach turystycznych; Wizerunek firmy turystycznej; Franchising na tle wybranych polskich sieci hotelarskich; Jakość produktu turystycznego regionu; Zarządzanie turystyką; Psychologiczne aspekty osobowości menedżera turystyki; Prognozy ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski; Rola nauczania języków obcych na przykładzie studentów kierunku turystyka i rekreacja; Marketing wirtualny w turystyce; Tworzenie marki dla jednostki terytorialnej. Cz.II Doświadczenia i praktyka rozwoju i promocji działalności turystycznej: Polityka turystyczna gminy; Promocja usług turystycznych na przykładzie doświadczeń firmy "Globtroter"; Rola kultury w rozwoju i promocji turystyka na przykładzie programów samorządowych Wrocławia i województwa dolnośląskiego; Globalne determinanty rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce, z koncentracją na Ziemi Kłodzkiej; Turystyka w aglomeracji wrocławskiej; Stan środowiska naturalnego i jego wpływ na rozwój turystyki Ziemi Kłodzkiej; Rozwój turystyki w pasie przygranicznym miast i gmin należących do Euroregionu Glacensis; Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na Ziemi Kłodzkiej; Niektóre aspekty prawa turystycznego a rozwój oraz funkcjonowanie turystyki i hotelarstwa; Kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa turystycznego; Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego i Strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka - przygotowanie samorządu do wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki; Analiza i ocena możliwości rozwoju turystyki prowadzona na potrzeby tworzenia strategii na przykładzie :Strategii Rozwoju Turystyki w Mieście Jelenia Góra i Powiecie Jeleniogórskim"; Rola liderów społeczności lokalnych w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysy; Profesjonalna turystyka zdrowotna - szansą rozwoju regionu Kotliny Kłodzkiej czy wyzwaniem, ktróemu nie potrafimy sprostać? Cz.III Przyszłość turystyki w rozwoju regionu: Warunki rozwoju turystyka na Ziemi Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem promocji i przykładowych przedsięwzięć rozwojowych; Forteczny Park Kultury - Twierdza Kłodzka - turystyczną przepustką do Europy; Inwestycje szansą rozwoju turystyki lokalnej w świetle literatury naukowej; Strategiczne uwarunkowania rozwoju Ziemi Kłodzkiej; Odnowa wsi szansą rozwoju turystyki wiejskiej; Perspektywy rozwoju turystyki wyjazdowej Polaków do Hiszpanii w ujęciu marketingowym; Znaczenie turystyki w rozwoju regionu; Nowe formy organizacji i promocji aktywnego wypoczynku jako alternatywa rozwoju regionu; Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rekreacyjnych; Rozwój turystyki biznesowej w Polsce; Turystyka przyjazdowa w Polsce; Problemy gospodarki turystycznej w Polsce. Wybrane aspekty regionalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 10)
ISBN: 83-87708-16-X
Cz. I Etyczne i humanistyczne wartości zarządzania organizacją: Wartości etyczne i humanistyczne w zarządzaniu - niektóre problemy i wyzwania; Etyka organizacji globalnych; Problemy etyki na tle działalności administracji publicznej i samorządowej; Zarządzanie przez wartość; Efekty humanistyczno -etyczne w zarządzaniu czynnikami wytwórczymi; Charakter a psychologiczne prawo Kopernika-Greshama; Etyczne kwestie ewaluacji w zarządzaniu; etyczne dylematy PR-owca; Mobbing i inne grzechy menedżerów. Cz. II Psychospołeczne i metodologiczne aspekty badań rynkowych: Co zyskują "szczury"? Odwrócona perspektywa korzystania z badań rynku; Rozwój badań rynkowych w Polsce a efekt "świadomego respondenta". Uwagi badacza praktyka; Niektóre etyczne, metodologiczne i pragmatyczne aspekty badań statystycznych; Poznanie biografii pracownika jako element polityki personalnej; Projekcyjny obraz siebie i świata społecznego u przyszłych menedżerów; Wartościowanie a kreatywność menedżerów; System wartości prywatnych przedsiębiorców - raport z badań; Symbole w reklamie a preferencje konsumentów; Oczekiwania edukacyjne uczniów kończących gimnazjum, poziom ich realizmu i zgodności z rynkiem pracy. Raport z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87708-64-1

Przestrzeń fizyczna.
Beskidzki krajobraz kulturowy Bielska-Białej, atrakcja codzienności z uwarunkowań historycznych; Zakopane - terra incognita; Architektura schronisk i zajazdów w miejscach zapomnianych turystycznie na ziemi wałbrzyskiej; Opactwo cysterskie w Fontenay - model turystycznego wykorzystania założenia poklasztornego; Terra incognita Fortificata; Krajobraz kulturowy wsi jako atraktor turystyczny województwa podkarpackiego; Nowe w starym - projekt inwestycji turystycznych w starym podzłotogórskim krajobrazie; Interpretacja poprzemysłowych obiektów na potrzeby turystyki na wybranych przykładach Sudetów Kłodzkich; Kształtowanie zabudowy na terenach cennych przyrodniczo i wypoczynkowo - pustka, osadnicze przesycenie; Terra incognita dla turystycznych eksploracji. Przestrzeń eksploracji turystycznej jako miejsce ekstremalnych podróży i ekscytacji; Droga Śródsudecka jako przykład drogi w krajobrazie górskim; Region Toskanii jako przykład obszaru o wyjątkowym potencjale turystycznym; Teatralizacja przestrzeni muzealnej na przykładzie Muzeum Ikona w Supraślu.
Przestrzeń społeczna.
Obszar chroniony: walor czy przekleństwo turystyki?; Zrównoważony rozwój a agroturystyka na przykładzie gminy Międzylesie; Lokalne sieci agroturystyczne a rozwój turystyki wiejskiej w województwie pomorskim; Wurwiwal jako integralna część turystyki wysokogórskiej; Osoba niepełnosprawna - turystą (przykład definicji i pojęć); Przedwojenne polskie wyprawy alpinistyczne a rozwój współczesnej turystyki wysokogórskiej; Nieocenione zrzeszenia: rola niemieckich towarzystw górskich w turystycznym oswajaniu Sudetów; Charakterystyka strefy nadmorskiej Ziem Odzyskanych po 1945 roku; Błękitna Szkoła stymulatorem rozwoju edukacji i turystyki w województwie pomorskim; Forteczna działalność Sekcji Historycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia jako forma integracji społeczności lokalnej; Centrum handlowe jako "produkt turystyczny"; Wioski tematyczne jako produkt turystyczny i ich rola w rozwoju społeczności lokalnych; Nowy etap współpracy na obszarze Euroregionu Glacensis w latach 2007-2013, w płaszczyźnie turystyki; Wybrane aspekty prawne ochrony przyrody w Polsce; Źródła informacji o terenie wykorzystywane przez turystów odwiedzających Park Narodowy Gór Stołowych; Aspekty środowiskowego oddziaływania turystyki w krajobrazie kulturowym na przykładzie wiosek Goszowa, Starego i Nowego Gierałtowa oraz Bielic w Kotlinie Kłodzkiej; Analiza osobowości menedżerów zakładów uzdrowiskowych według typologii osobowości Rene Le Senne'a.
Przestrzeń duchowa.
Turystyka konceptualna, czyli podróż nad morza południowe; Miasto jako obiekt detektywistycznych odkryć turysty; Ślęża - manowce turystyki kulturowej; Dawne cmentarze dolnośląskie jako miejsca godne uwagi turystów; Odkrywanie śląskich atrakcji. Mity i literatura a turystyka; Pierścień św. Kinki jako produkt turystyczno-kulturowy; Znana i nieznana społeczność żydowska ziemi kłodzkiej. Analiza przypadku Kudowy Zdroju i Polanicy Zdroju; Muzeum w Sztutowie i jego percepcja jako destynacji turystycznej w opinii turystów; Koncepcja trasy turystycznej "Droga kultury przemysłowej" w Wałbrzychu; Szlaki kulturowej Europy jako produkt turystyczny; Atrakcje historyczne w strukturze produktu turystycznego - przykład Tunezji, Egiptu i Jordanii; Sztuka spacerowania, czyli śladami flaneura po nowoczesności i ponowoczesności (?)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again