Form of Work
Książki
(59)
Status
only on-site
(56)
available
(30)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(56)
Author
Gasparski Wojciech
(4)
Dobija Dorota
(3)
Ehrlich Andrzej
(3)
Góralczyk Wojciech jr
(3)
Kołodko Grzegorz W
(3)
Garbarski Lechosław
(2)
Gierszewska Grażyna
(2)
Jackowicz Krzysztof
(2)
Kieżun Witold
(2)
Kuzińska Hanna
(2)
Kwiatkowski Stefan
(2)
Lewicka-Strzałecka Anna
(2)
Oniszczuk Jerzy
(2)
Runiewicz Małgorzata
(2)
Sopoćko Andrzej
(2)
Tomkiewicz Jacek
(2)
Ackoff Russell L
(1)
Addison Herbert J
(1)
Barcz Jan
(1)
Bąk Dariusz
(1)
Ciszewska Mariola
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Dąbrowski Jan
(1)
Fung Victor K
(1)
Fung William K
(1)
Glinka Beata
(1)
Goryńska Anna
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Gwiazda Tomasz D
(1)
Hensel Przemysław
(1)
Kalwasińska Monika
(1)
Kamiński Marek B
(1)
Karpiński Jakub
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kostera Monika
(1)
Kotler Philip
(1)
Kowalewski Oskar
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Krzyżanowska Magdalena
(1)
Król Henryk
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Lee Nancy
(1)
Magdison Jason
(1)
Mucha Joanna
(1)
Myszewski Jan M
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Obłój Krzysztof
(1)
Ożyński Antoni
(1)
Pasieczny Jacek
(1)
Postuła Marta
(1)
Rok Bolesław
(1)
Szaban Jolanta
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Szmigielska Teresa Urszula
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Szulczewski Grzegorz
(1)
Wind Yoram (Jerry)
(1)
Woźniakowski Artur
(1)
Wyczański Andrzej
(1)
Zacher Lech W
(1)
Year
2000 - 2009
(54)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(59)
Language
Polish
(59)
Subject
Przedsiębiorstwo
(12)
Organizacja
(6)
Polska
(6)
Etyka biznesu
(5)
Gospodarka
(5)
Banki
(4)
Finanse publiczne
(4)
Marketing
(4)
Finanse
(3)
Kadry
(3)
Podatek
(3)
Prawo
(3)
Unia Europejska
(3)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Gospodarka elektroniczna
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Normy ISO 9000
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przywództwo
(2)
Rachunkowość
(2)
Sektor publiczny
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Akcjonariusze
(1)
Akcyza
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Decyzje
(1)
Demokracja
(1)
Edukacja
(1)
Ekonomia polityczna
(1)
Estonia
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość
(1)
Kapitał intelektualny przesiębiorstwa
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Litwa
(1)
Menedżerowie
(1)
Metodologia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Myślenie
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauka
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Oceny pracowników
(1)
Oświata
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka
(1)
Polska Akademia Nauk
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postęp techniczny
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo naturalne
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Publicystyka polska
(1)
Publicytyka polska
(1)
Racjonalność
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozumowanie
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Socjologia
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
59 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89437-65-5
1. Stan debaty o reformie UE w przededniu spotkania Rady Europejskeij 14-15 grudnia 2006 r., 2. Priorytety Prezydencji Niemiec w Unii Europejskiej, 3. Znaczenie Traktatu konstytucyjnego dla reformy ustrojowej UE i stan procedury ratyfikacyjnej, 4. Niemiecka Prezydencja a przyszłosć europejskiego Trybunału konstytucyjnego, 5. Możliwości reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego, 6. Stan dyskusji w Polsce nad reformą Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie wiedzą)
ISBN: 83-89437-46-5
1. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - przegląd badań, 2. Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą, 3. Procesy zarządzania wiedzą - badania pogłębione, 4. Modele polityki personalnej a zarządzanie wiedzą, 5. Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą - badania pogłębione, 6. Studia przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie wiedzą)
ISBN: 83-89437-08-2
R.I Kapitał intelektualny jako podstawa nowego paradygmatu gospodarowania, R.2 teoria rachunkowości a zagadnienia pomiaru i sprawozdawczości wartości intelektualnych, R.3 modele pomiaru indywidualnego kapitału ludzkiego, R.4 W kierunku standardów rachunkowości zasobów ludzkich i kapitału intelektualnego.
teorii ekonomii, 2.Podejście badawcze do kapitału int elektualnego, 3.Możliwości pomiaru kapitału intelektua lnego w tradycyjnych systemach rachunkowości, 4.Wpływ kapitału intelektualnego na wzrost firmy - rezultaty b adań empirycznych. R.II Teoria rachunkowości a zagadnienia pomiaru i spra wozdawczości wartości intelektualnych. R.III Modele pomiaru idywidualnego kapitału ludzkiego. R.IV W kierunku standartów rachunkowości zsobów ludzki ch i kapitału intelektualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-17-8
Od autorki; Rachunkowość.Podstawowe terminy, pojęcia, koncepcje; Ewidencja operacji gospodarczych; Zapisy do stosowawcze i zapisy zamykające okres sprawozdawczy; Przygotowanie sprawozdań finansowych i zapisów zamyka jących na przykładzie firmy usługowej; Rachunkowość w firmie handlowej; Należności bieżące; Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe; Operacje zakupu materiałów i towarów; Aktywa trwałe, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; Zobowiązania krótko terminowe; Zobowiązania długoterminowe; Spółki zwykłe; Spółki kapitałowe; Firma przemysłowa; Tablice dyskontu jące.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-19-8
R.1 Podstawowe koncepcje i zasady rachunkowości; R.2 Bilans majątkowy; R.3 Rachunek zysków i strat; R.4 Przetwarzanie informacji księgowych; R.5 Zapisy dostosowawcze; R.6 Wycena aktywów i pasywów; R.7 Rachunek przepływów pieniężnych; R.8 Rachunkowość i raportowanie w firmie usługowej; R.9 Rachunkowość i raportowanie w firmie handlowej; R.10 Rachunkowość i sprawozdawczość firmy produkcyjnej; R.11 Analiza sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-32-1
Wprowadzenie; Przedsiębiorstwo bankowe i jego specyfika; Operacje pozyskiwania pieniądzy przez bank; Inwestycje bankowe; Kredyty; Rozliczenia bankowe i inne operacje pośredniczące; Ryzyko w działalności banku komercyjnego; Polskie banki a integracja z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-33-3
Cz.I Tożsamość marketingu : 1.Marketing jako funkcja i koncepcja działania, 2.Koszty i efekty działań marketingowych, 3.Obszary wykorzystywania marketingu. Cz.II Etyczne problemy marketingu w Polsce : 1.Marketing a kształtowanie postaw społecznych, 2.Marketing a interesy nabywców, 3.Etyczne dylematy specjalistów marketingu. Cz.III Przyszłość marketingu : 1.Kierunki rozowju marketingu, 2.Możliwości i zagrożenia rozowju marketingu w Polsce, 3.Oczekiwania wobec marketingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86946-99-2
Rynek i jego funkcjonowanie, Istota i podstawowe załoz enia marketingu, Analiza mozliwości i zagrożeń działań , Postępowanie nabywców na rynku, Wybór rynku docelowe go, Podstawy badań marketingowych, Produkt jako elemen t marketingu, Działania związane z produktem, Cena ja ko element marketingu, Dystrybucja jako element market ingu, Mechanizm oddziaływania promocji, Instrumenty pr omocji, Marketing bezpośredni, Marketing dóbr i usług zaopatrzeniowych, Marketing usług
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-00-7
1. Etyczne abecadło. 2. Etyczny wymiar lobbingu. 3. Czas na etykę biznesu. 4. Etyka zachowań społecznych. 5. Rak korupcji. 6. Etyczne decydowanie. 7. Polska, świat i etyka; Zamiast zakończenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-07-4
Cz.I Standardy w Europie i na świecie: Społeczna odpowiedzialność korporacji - wyzwania stojące przed uniwersalnymi standardami korporacyjnej uczciwości; Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej. Cz.II Znaczenie norm i zasad: Partykularność czy uniwersalność europejskich standardów etycznych?; Stan przygotowań prawno-administracyjnych do wprowadzenia europejskich standardów odpowiedzialności społecznej funkcjonariuszy publicznych; Zmiana roli Polski z kraju dostosowującego się w kraj pomagającym innym we wprowadzeniu europejskich standardów etyki i społecznej odpowiedzialności; Etyka biznesu a konsumenci; Standardy nadzoru korporacyjnego; Zasady etycznego postępowania w firmie; Czy należy ukrywać strategiczny wymiar etyki? Cz.III Badania i zastosowania: Sześćdziesiąt zasad etycznych w społecznej encyklice Centesimus annus wkładem do europejskich standardów; Etyczne implikacje jakości; Inicjatywy tworzenia zasad ładu korporacyjne go w wybranych krajach postsocjalistycznych; Standardy etyczne w kontekście wielokulturowości, zmiennego otoczenia i wirtualnej rzeczywistości; Etyka zawodowa badaczy; Europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów; Usługi turystyczne w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu; Sygnalizowanie zachowań nieetycznych w organizacjach w perspektywie europejskich standardów etyki biznesu; Europejskie standardy reklam.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-36-8
Część 1: Pojęcia i zagadnienia etyki dotyczącej działalności finansowej. Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia; Wyzwania etyczne w działalności finansowej. Część 2: Znaczenie zaufania w świecie finansów. Zaufanie inwestorów do rynku w Polsce; Bariery inwestowania w Polsce; Rola zakładów ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego. Część 3: Elementy ładu etycznego w świecie finansów. Ład korporacyjny: uczciwość a koniunktura giełdowa; Kształtowanie relacji bank-klient; Stosowanie zasad etyki w działalności Deutsche Bank Polska S.A. Część 4: Słabości świata finansów i związane z tym wyzwania. Fałszowanie finansowych sprawozdań spółek publicznych - pokusy i okazje; Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów; Koszty bezpieczeństwa danych; Wyzwania etyczne banków detalicznych w dobie komunikacji elektronicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-43-7
Czy etyka biznesu?, Działalność gospodarcza z punktu widzenia filozofii: między prakseologią a etyką; Prakseologia i GOMOPOP: szkice do portretu; Między auto - heteronomią, Sprawna moralność i etyczna sprawność a zagadnienie dzielności gospodarki, Co studenci myślą o etycznym wymiarze przekształceń gospodarczych w Polsce; Jedna czy wiele etyk biznesu? Europejskie standardy etyki biznesu; Etyka biznesu jako przedmiot badań, nauczania i zastosowań, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie Decyzje i etyka, Znaczenie etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego dla etyki partycypacyjnej w biznesie i nie tylko.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-42-9
Zarządzanie strategiczne jako proces; Misja, strategia, cele, zadania organizacji, Przedsiębiorstwo jako organizacja - model McKinseya; Ewolucja zarządzania strategicznego; Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa; Otoczenie konkurencyjne; Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa; Formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie Restrukturyzacja sektora w kontekście zarządzania strategicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-37-2
Podstawowe pojęcia związane ze strukturą organizacyjną; Projektowanie organizacji - spojrzenie z punktu widzenia przepływu informacji; Podstawowe parametry struktury organizacyjnej i ich projektowanie; Uwarunkowania struktury organizacyjnej i ich konsekwencje; Zmiana organizacyjna a struktura - wybrane aspekty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-06-6
R.1 Pojęcie prawa, R.2 Tworzenie prawa (źródła prawa), R.3 Stosunek prawny i podmioty prawa, R.4 Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa, R.5 Systematyka prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-59-7
R.1 Pojęcie prawa, R.2 Tworzenie prawa (źródła prawa), R.3 Stosunek prawny i podmioty prawa, R.4 Obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa, R.5 Systematyka prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-60-0
Cz.I Informacja jako instytucja prawna i przedmiot prawa: 1. Geneza i rozwój prawa do informacji, 2. Prawo informacji - zagadnienia podstawowe, 3. Wykładnia prawa jako źródło informacji w świetle poglądów zachodniej doktryny, 4. Dostęp do informacji publicznej w Kanadzie. Cz.II Informacja w gospodarce i prawie gospodarczym: 1. Udostępnianie z udziałem wyspecjalizowanego pośrednika informacji o zobowiązanich pieniężnych konsumentów i przedsiębiorców, 2. Podstawowe zasady oceny wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów, 3. Tajemnica przedsiębiorstwa a dostę do informacji o działalności przedsiębiorców, 4. Informacja podatkowa. Cz.III Informacja w prawie pracy: 1. Informacja jako element treści stosunku pracy, 2. Prawo zakładowej organizacji związkowej do żądania od pracodawcy informacji a ochrona informacji dotyczących prawcodawcy i danych osobowych pracownika. Cz.IV Organiczenia prawa do informacji: 1. Charakter prawny umów o zachowanie poufności i kodeksowa ochrona informacji poufnych w trakcie negocjacji. Cz.V Informacja i patologia: 1. Uwarunkowania patologii informacji i drogi jej zwalczania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-19-4
Wstęp; Cz.1 Teoria algorytmów genetycznych: Model klasycznego algorytmu genetycznego; Matematyczne podstawy teorii algorytmów genetycznych; Rozwinięcie klasyczne go modelu algorytmu genetycznego; Cz.2 Zastosowania w finansach: Niestandardowy algorytm gen. dla dywersyfi kacji ilościowej i wartościowej portfela akcji giełdowych; Śledzenie indeksu - pasywne zarządzanie portfelem; Prognozowanie upadłości; Obrona przed włamaniami do bankowych systemów komput.; Modele operacji na rynkach walutowych; Ocena ryzyka kerdytowego; Prognozowanie trendów giełdowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-32-5
1.Dyscyplina rynkowa w bankowości - podstawowe zagadnienia, 2.Wpływ dyscypliny regulacyjnej na dyscyplinę rynkową w bankowości, 3.Dyscyplina dysponencka, 4.Niedepozytowa dyscyplina wierzycielska, 5.Dyscyplina rynkowa ze strony akcjonariuszy, 6.Dyscyplina rynkowa w sferze operacji pozabilansowych, 7.Pośrednia dyscyplina rynkowa w bankowości - wykorzystanie sygnałów rynkowych w procesie nadzorczym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-53-8
1. Metodologia nauk jako nauka o nauce, 2. Elementy logiki, 3. Przedmiot badań, Języki nauki, 5. Wiedza, 6. Pytania, 7. Dobór badanych obiektów i zmiennych, 8. Organizacja i jej zapis, rodzaje badań, macierz danych, kodowanie, 9. Kondensacja danych i wnioskowanie, 10. Badania strukturalne, 11. Badania porównawcze, 12. Badania diachroniczne, 13. Badania eksperymentalne, 14. Nauka i wartości, 15. Szkoły w nauce, 16. Schematy metodologiczne,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again