Form of Work
Książki
(35)
Status
only on-site
(32)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(32)
Author
Bogdalski Piotr
(4)
Wiśniewski Bernard
(4)
Bukowiecka Danuta
(3)
Częścik Robert
(3)
Zdrodowski Bogdan
(3)
Hryszkiewicz Dominik
(2)
Jałoszyński Kuba
(2)
Masiul Krzysztof
(2)
Szafrański Jerzy
(2)
Truchan Jarosław Radosław
(2)
Zubrzycki Waldemar
(2)
Babiński Aleksander
(1)
Cymerski Jarosław
(1)
Dąbrowski Mariusz
(1)
Falecki Janusz
(1)
Gawroński Piotr
(1)
Gudzbeler Grzegorz
(1)
Jakubczak Ryszard
(1)
Jurczak Justyna
(1)
Kozioł Jerzy
(1)
Kudrelka Jan
(1)
Kędzierski Włodzimierz
(1)
Letkiewicz Arkadiusz
(1)
Liedel Krzysztof
(1)
Majer Piotr
(1)
Marcinkowski Tadeusz
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Pawłowicz Małgorzata
(1)
Penc Józef
(1)
Pokruszyński Witold
(1)
Pływaczewski Wiesław
(1)
Rajchel Kazimierz
(1)
Skiba Ferdynand
(1)
Stefański Marek
(1)
Suchanek Paweł
(1)
Tyburska Agata
(1)
Urban Andrzej
(1)
Wiśniewski Benard
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Wrona Jacek
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(35)
Subject
Policja
(12)
Bezpieczeństwo narodowe
(11)
Terroryzm
(7)
Wojsko
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Administracja
(2)
Chuligaństwo
(2)
Jednostki antyterrorystyczne
(2)
Obrona terytorium kraju
(2)
Organizacja
(2)
Poczucie bezpieczeństwa
(2)
Straż graniczna
(2)
System obronny państwa
(2)
Służby specjalne
(2)
Anatomia patologiczna
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Ekologia
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Etyka biznesu
(1)
Fundamentalizm
(1)
Gesty
(1)
Gry kierownicze
(1)
Kadry
(1)
Kibice
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Medycyna sądowa
(1)
Miasta
(1)
Motywacja pracy
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Ochrona osób
(1)
Oględziny kryminalistyczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Piłka nożna
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Psychologia
(1)
Serologia
(1)
Siły specjalnego przeznaczenia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Symbole
(1)
Symulacja
(1)
Szalikowcy
(1)
Terroryzm - zwalczanie
(1)
Transmisja danych
(1)
Wypadki
(1)
Zabójstwo
(1)
Zarządzanie
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-0
(10)
1989-
(3)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
1918-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
35 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-416-9
BEZPIECZEŃSTWO JAKO STAN ŚWIADOMOŚCI; GLOBALIZACJA I JEJ ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA; WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO; BAŁKAŃSCY TERRORYŚCI; DĄŻENIA NIEPODLEGŁOŚCIOWE A EKSTREMIZM POLITYCZNY - TERRORYZM W POLSCE OKRESU ZABORÓW I PIERWSZYCH DEKAD NIEPODLEGŁOŚCI; ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU. ANALIZA I PRÓBA PROGNOZY; TERRORYZM JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; BEZZAŁOGOWE (NIE)BEZPIECZEŃSTWO(?); MIĘDZYRESORTOWE INICJATYWY W ZAKRESIE ZWALCZANIA TERRORYZMU W POLSCE; POCZĄTKI WYWIADU W LEGIONACH POLSKICH (1914-1916); SŁUŻBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POLSCE NA PRZESTRZENI DZIEJÓW; ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PUBLICZNYCH. ZABÓJCY I ICH MOTYWACJE; JĘZYKOWO-PSYCHOLOGICZNA ANALIZA WYPOWIEDZI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB USTAWOWO PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE WOBEC ZAGROŻEŃ W XXI WIEKU; BEZPIECZEŃSTWO DYPLOMATÓW W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA; PAŃSTWO WOBEC OBYWATELA POLSKIEGO W SYTUACJI ZAKŁADNICZEJ POZA; GRANICAMI KRAJU; UODPORNIANIE OBIEKTÓW, OBSZARÓW I URZĄDZEŃ WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA; POLSKIE FORMACJE OCHRONNE NA PRZESTRZENI LAT 1924-2014; POLITYCZNY ASPEKT DZIAŁANIA BIURA OCHRONY RZĄDU; PODEJMOWANIE DECYZJI W PROCESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM USTAWOWO PODLEGAJĄCYM OCHRONIE; DOSKONALENIE ZAWODOWE FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU; ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DZIAŁANIACH OCHRONNYCH BIURA OCHRONY RZĄDU; PRAWNO-ORGANIZACYJNE ASPEKTY OCHRONY VIP; KIERUNKI MODYFIKACJI SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA WAŻNYCH OSOBISTOŚCI W POLSCE NA TLE WYDARZEŃ NA UKRAINIE; WSPARCIE SIŁ SPECJALNYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH VIP W REJONIE OBJĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM; OCHRONA VIP-a A CZWOROKĄT BUSHIDO STUDIUM JAPOŃSKIEJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA; OCHRONA OSÓB I MIENIA W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Z 2013 ROKU; WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BROŃ PALNĄ OSOBOM USTAWOWO PODLEGAJĄCYM OCHRONIE; PODSTAWOWY INDYWIDUALNY ZESTAW WSPARCIA LOGISTYCZNEGO NA WYPADEK ZAGROŻEŃ KRYZYSOWYCH - NIEZBĘDNY PODCZAS SAMOEWAKUACJI.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-409-1
Zawiera: Ujęcie bezpieczeństwa; Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim; Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa w perspektywie socjologicznej; Kultura strategiczna w Polsce - pojęcie, ocena i prognoza rozwoju; Rola intelektualizacji w procesie szkolenia grup dyspozycyjnych; Bezpieczeństwo państwa a przygotowanie psychofizyczne policjantów do działań interwencyjnych; Style rozwiązywania konfliktów wśród funkcjonariuszy Policji; Współdziałanie sił specjalnych Policji i Żandarmerii Wojskowej jako wybranych komponentów grup dyspozycyjnych państwa; Potencjalne możliwości współdziałania policji i straży miejskiej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym; Potrzeby i oczekiwania społeczne w budowaniu odpowiedzialnej społecznej Policji; Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań; Idea dzielności w służbie funkcjonariuszy grup dyspozycyjno-mundurowych; Aktualne tendencje zachowań przestępczych nieletnich w kontekście czynników determinujących ich występowanie i kompetencji podmiotów mogących im zapobiegać; Aktywność fizyczna i środowisko a zdrowie człowieka; Przygotowanie studentów akademii wychowania fizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych; zainteresowania trzynastoletnich gimnazjalistów związane z edukacja przygotowująca do pracy w służbach dyspozycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-409-1
Zawiera: Zadania i obowiązki grup dyspozycyjnych w projekcie ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym; Karnomaterialna odpowiedzialność funkcjonariuszy Policji za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków; Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza grup dyspozycyjnych - linia orzecznictwa; Przestępczość, nauka a policja; Prawne i instytucjonalne formy współdziałania Policji ze strażą miejską/gminną w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego; Policja Państwowa, Milicja Obywatelska, Policja. Motywowanie i karanie - zarys; Propozycje funkcjonariuszy Policji zmierzające do podniesienia efektywności ścigania i zwalczania wymuszeń rozbójniczych; Grupy dyspozycyjne sił zbrojnych RP w świetle obowiązującego prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-409-1
Zawiera: Praworządnie, skutecznie, bezpiecznie - trudna sztuka interweniowania; Realizm szkolenia taktycznego policyjnych sił specjalnych warunkiem wysokiego poziomu umiejętności bojowych policjantów; Wybrane zagadnienia przeprowadzania interwencji policyjnej z uwzględnieniem doświadczeń w Niemczech I Stanach Zjednoczonych; Profesjonalny trening policjantów jako istotny element w kształtowaniu podstawowych czynności służbowych; Utylitarne I aksjologiczno-etyczne zalety unifight w szkoleniu funkcjonariuszy policji I wojska; Przygotowanie Biura Ochrony Rządu do przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa w wymiarach wewnętrznym i międzynarodowym; Kształtowanie umiejętności psychospołecznych funkcjonariuszy Służby Więziennej; Wsparcie działań antykryzysowych przez wykorzystanie systemów symulacyjnych w działaniach realnych; Profesjonalizacja kadr dowódczych w zakresie dowodzenia operacjami policyjnymi z wykorzystaniem symulatora działań policji w sytuacjach kryzysowych jako inteligentnego elementu podnoszenia kompetencji dowódczych; Nordic wal king jako element kształtowania sprawności fizycznej policjantów; Crossfit - nowa forma treningu w Policji; Wpływ długotrwałego wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności na skuteczność strzelania - raport badań pilotażowych; Urazy narządu ruchu związane z aktywnością fizyczną i szkoleniowa; Zadania służby zdrowia w zapobieganiu narkomanii. Szkolenie w dziedzinie uzależnień; Europejskie ramy kwalifikacji w dziedzinie kształcenia medycznego dla zawodu ratownika wodnego; Szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie pierwszej pomocy; Pomiar sprawności fizycznej w procesie doboru kandydatów do wybranych służb dyspozycyjnych społeczeństwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-400-8
1. Akty prawne oraz rozwiązania praktyczne regulujące proces szkolenia dowódców operacji policyjnych w kontekście obsługi zdarzeń o charakterze kryzysowym; 2. Dowodzenie w Policji; 3. Opis działania systemu symulacyjnego; 4. Opis funkcjonalny poszczególnych stanowisk symulatora; 5. Obsługa systemu symulacyjnego; 6. Konfiguracja pracowni systemu symulacyjnego i ich rola w symulacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-468-8
1. Szkolnictwo Policji i Straży Granicznej w literaturze naukowej; 2. Filozoficzne i aksjologiczne konteksty dydaktyki zadaniowej; 3. Pedagogiczne konteksty dydaktyki zawodowej; 4. Dydaktyka zadaniowa [w] Policji i Straży Granicznej w świetle badań sondażowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-420-6
1.Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego; 2. Analiza strategiczna; 3. Planowanie strategiczne; 4. Zarządzanie strategiczne w Policji jako organizacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek publiczny; 5. Planowanie strategiczne w Policji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-536-4
1. Żywotne kwestie dla współczesnej teorii bezpieczeństwa narodowego; 2. Zakres znaczeniowy pojęć: wyzwania, szanse, zagrożenie i ryzyko; 3. Ogólna dynamika wpływu wewnętrznych procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych na bezpieczeństwo RP; Wyzwania i szanse dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym; 5. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP, możliwa ich dynamika oraz ryzyko wystąpienia w wymiarze wewnętrznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-291-2
1. Chuligaństwo stadionowe- analiza zjawiska: Definicja chuligaństwa stadionowego; Chuligaństwo stadionowe w ujęciu historycznym; Problem rasizmu, ksenofobii i szeroko pojętej dyskryminacji w piłce nożnej; Międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne związane z przestępczością stadionową i rasizmem w sporcie; 2. Przegląd wybranych symboli i gestów charakterystycznych dla zachodnich subkultur: Przegląd wybranych terminów związanych z zachodnią symboliką stadionową; Symbolika stadionowa- charakterystyka i opis graficzny wybranych symboli; Specyfika wybranych gestów; Przegląd wybranych incydentów o charakterze rasistowskim; 3. Prezentacja wyników przeprowadzonych badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-061-1
1. Kryminalistyka w systemie nauk, 2. Charakterystyka śladów kryminalistycznych, 3. Identyfikacja kryminalistyczna, 4. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, 5. Ogledziny, 6. Dokumentowanie techniczne przebiegu i wyników czynności dowodowych, 7. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny, 8. Ekspertyza, biegli, 9. Nadzór służbowy i kontrola w technice kryminalistycznej, 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w technice kryminalistycznej, 11. Badania wariograficzne w postępowaniu karnym, 12. Badania pozostałości powystrzałowych (GSR), 13. Kryminalistyczna problematyka wybuchów, 14. Odorologia kryminalistyczna, 15. Odtwarzanie wyglądu osób
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-292-9
Nowe perspektywy zarządzania. Ku etycznemu paradygmatowi zachowań organizacji; Realizacja celów strategicznych organizacji; Etyka biznesu w ujęciu międzynarodowym. Implikacje dla polskiego biznesu; Etyka przełożonego policyjnego - próba zestawienia głównych problemów; Etyczny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi; Etyczne aspekty zarządzania policją w zróżnicowanym społeczeństwie; Kodeksy etyczne i promowanie etyki w organizacji; Etyczny wymiar służb mundurowych; Kryterium społeczne w ocenie efektywności pracy polskiej Policji; Nadużycie władzy przez funkcjonariuszy Policji w świetle przeprowadzonych badań kryminologicznych; Standardy równości stron w kontekście modelu skutecznego procesu karnego; Kształtowanie się etyki mediatora na bazie polskich uregulowań prawnych statuujących pozycję mediatora w procesie karnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-287-315-2
1. Bezpieczeństwo wewnętrzne w dawnej Polsce. X-XVIII wiek; 2. Sprawy wewnętrzne jako czynnik modernizacji państwa XVII-CC wiek; 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne w II Rzeczypospolitej. 1918-1945; 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce Ludowej. 1944/45-1989.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Medycyna sądowa dla prawników / Tadeusz Marcinkowski. - Wyd. 5 popr. i uzupeł. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2010. - 747, [1] s. : rys., tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7462-250-9
1.Zakres i znaczenie medycyny sądowej oraz jej miejsce w nauce; 2. Podstawy anatomii i fizjologii; 3. Zaburzenia czynności narządów. Rozstrój zdrowia; 4. Podstawy antropologii w związku z ustaleniem tożsamości; 5. Tanatologia sądowo-lekarska; 6. Śmierć z przyczyn naturalnych; 7. Obrażenia ciała i śmierć wskutek urazu mechanicznego; 8. Uduszenie gwałtowne; 9. Działanie wysokiej i niskiej temperatury. Ultradźwięki; 10. Skutki promieniowania jonizującego; 11. Rażenie prądem elektrycznym (technicznym lub piorunem); 12. Postrzałowe uszkodzenia ciała; 13. Zatrucia; 14. Dzieciobójstwo; 15. Poród, połóg, przerwanie ciąży; 16. Przestępstwa seksualne i zagadnienia związane z życiem płciowym; 17. Laboratoryjne badania śladów biologicznych; 18. Serologia sądowo-lekarska; 19. Podstawy toksykologii przemysłowej; 20. Alkohol a przestępstwo. Nadużywanie alkoholu; 21. Medycyna wypadkowa; 22. Samouszkodzenia; 23. Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach przestępstw przeciwko zdrowiu; 24. Zasady opiniowania w sprawach odszkodowawczych, inwalidzkich i innych cywilnych; 25. Sposoby zabezpieczania dowodów rzeczowych i zagadnienia wydolności stosowanych metod; 26. Niektóre przepisy kodeksu postępowania karnego dotyczące biegłych i ich ekspertyz.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-414-5
1. Treść i zakres pojęcia "bezpieczeństwo Polski"; 2. Międzynarodowe i narodowe dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku; 3. Bezpieczeństwo Polski a dynamika stosunków międzynarodowych; 4. Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy; 5. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP a problemy i wyzwania w zakresie WPBiO Unii Europejskiej; 6. Polityka spójności Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; 7. Mniejszości narodowe zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski?; 8. Możliwości sił zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski; 9. Przeciwdziałanie terroryzmowi w lokalnym wymiarze- wybrane elementy badań własnych; 10. Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie a bezpieczeństwo Polski; 11. Bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego. Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym i metoda ich badania; 12. Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania realizacyjne; 13. Bezpieczeństwo ludzkie w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP; 14. Jakość życia jako miernik bezpieczeństwa społecznego?; 15. Bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski; 16. Bezpieczeństwo zdrowotne w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowych. Problemy metodologii badań; 17. Bezpieczeństwo zdrowotne w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP- weryfikacja ustaleń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-414-5
1. Treść i zakres pojęcia "bezpieczeństwo Polski"; 2. Międzynarodowe i narodowe dylematy bezpieczeństwa na początku drugiej dekady XXI wieku; 3. Bezpieczeństwo Polski a dynamika stosunków międzynarodowych; 4. Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy; 5. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP a problemy i wyzwania w zakresie WPBiO Unii Europejskiej; 6. Polityka spójności Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski; 7. Mniejszości narodowe zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski?; 8. Możliwości sił zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski; 9. Przeciwdziałanie terroryzmowi w lokalnym wymiarze- wybrane elementy badań własnych; 10. Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie a bezpieczeństwo Polski; 11. Bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego. Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym i metoda ich badania; 12. Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Wybrane zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania realizacyjne; 13. Bezpieczeństwo ludzkie w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP; 14. Jakość życia jako miernik bezpieczeństwa społecznego?; 15. Bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski; 16. Bezpieczeństwo zdrowotne w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowych. Problemy metodologii badań; 17. Bezpieczeństwo zdrowotne w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP- weryfikacja ustaleń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-072-7
1. Nauka o organizacji i zarządzaniu - teoria i praktyka 2. Organizacja i kierowanie - rys historyczny 3. Ewolucja nauki o organizacji i zarządzaniu 4. Strukturalne ujęcie organizacji instytucji 5. Wprowadzenie do problematyki kierowania 6. Przywództwo i dynamika procesów grupowych 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi 8. Podejmowanie decyzji w organizacjach 9. Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji 10. Zarządzanie strategiczne 11. Komunikacja interpersonalna i rola informacji w organizacji 12. Systemy informacyjne w zarządzaniu 13. Strategia działalności promocyjnej w Policji 14. Elementy nauki administracji 15. Samorząd terytorialny jako zdecentralizowana forma administracji publicznej 16. Przeobrażenia modelu zarządzania w dziedzinie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce w latach 90.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-510-4
1. Teleinformatyka policyjna w obliczu globalnej informatyzacji; 2. Jakość projektów teleinformatycznych w Policji; 3. Organizacyjno-prawne kierunki zmian w obszarze zarządzania projektami teleinformatycznymi w Polsce; 4. Metodyka zarządzania projektami teleinformatycznymi w Polsce; 5. Wpływ rezultatów projektów teleinformatycznych w Policji na bezpieczeństwo organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
ISBN: 978-83-7462-107-6
1. Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości, 2. Zarządzanie z myślą o jutrze, 3. Badanie potencjału i dynamiki otoczenia, 4. Badanie potencjału i perspektywy rozwoju organizacji, 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, 6. Formułowanie i wybór strategii firmy, 7. Wdrażanie i kontrola realizowanej strategii, 8. Zarządzanie zmianami i tworzenie warunków ich powodzenia, 9. Tworzenie uczącej się przedsiębiorczej organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-269-1
Bezpieczeństwo imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym, w prawie ; Zorganizowane formy przestępstwa na tle zjawiska tzw. przestępczości stadionowej ; Etiologia przestępczości stadionowej i chuligaństwa futbolowego oraz analiza wybranych koncepcji ich zwalczania ; Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych w kontekście Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 ; Przestępczość stadionowa w świetle badań empirycznych. Uwagi systematyzujące ; Znaczenie definicji pojęć ustawowych dla określenia zakresu stosowania ustawy na przykładzie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ; Przestępstwa i wykroczenia w świetle ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ; Konstrukcje prawnowykroczeniowe w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych ; Zakaz wstępu na imprezę masową - prawnokarne i kryminologiczne aspekty nowego środka karnego w kodeksie karnym ; Charakter chuligański wykroczenia a tryb przyspieszony ; Zatrzymanie stadionowe i okołostadionowe ; Wizerunek pseudokobica w świetle przepisów prawodawstwa polskiego - wybrane zagadnienia; Przestępczość stadionowa - wykorzystywanie zapisów z systemu monitoringu TV w postępowaniu karnym ; Zjawisko faszyzmu i rasizmu wśród kibiców piłkarskich na tle art. 256 i 257 k.k. ; Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody wyrządzone w czasie imprez masowych ; Rola delegata wydziału bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich a bezpieczeństwo meczu piłkarskiego na przykładzie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej ; Wykorzystanie baz danych oraz innych źródeł w procesie analizy kryminalnej do zwalczania przestępczości pseudokibiców; Wykorzystanie badań poligraficznych w walce z przestępczością pseudokibiców - wybrane aspekty; Wykorzystywanie systemów informatycznych w poprawianiu efektywności rozpoznawania zagrożeń, planowania sił i środków przy organizowaniu zabezpieczania imprez masowych; Zadania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych w zakresie ich kompetencji wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w kontekście meczów piłki nożnej, Możliwości zapobiegania przestępstwom wobec policjantów zabezpieczających imprezy masowe; Straż Ochrony Kolei a przestępczość okołostadionowa; Przestępczość stadionowa w Polsce na poziomie III i IV ligi piłki nożnej na przykładzie Mazowsza. Charakterystyka, zapobieganie i współpraca na linii dowódca Policji - klubowy kierownik ds. bezpieczeństwa - delegat wojewódzkiego związku piłki nożnej ; Charakterystyka działań wybranych nieformalnych grup kibiców ; Subkultura "szalikowców" w Polsce ; Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie międzynarodowych meczów piłki nożnej rozgrywanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-047-5
1. Ogólne rozumienie bezpieczeństwa, 2. Uwarunkowania geopolityczne, 3. Uwarunkowania ideologiczno-polityczne, 4. Uwarunkowania prawno-instytucjonalne, 6. Uwarunkowania militarne, 7. Uwarunkowania społeczne, 8. Uwarunkowania ekologiczne, 9. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, 10. Zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again