Form of Work
Książki
(72)
Status
only on-site
(70)
available
(26)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(70)
Author
Auleytner Julian
(5)
Grewiński Mirosław
(4)
Guz Sabina
(4)
Żegnałek Kazimierz
(4)
Bałachowicz Józefa
(3)
Pielecki Andrzej
(3)
Stanik Jan M
(3)
Biegański Zdzisław
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(2)
Goriszowski Włodzimierz
(2)
Głąbicka Katarzyna
(2)
Jeruszka Urszula (1952- )
(2)
Kantyka Sławomir
(2)
Rabczuk Wiktor
(2)
Rejzner Andrzej
(2)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(2)
Sokołowski Marek
(2)
Sokołowski Tadeusz
(2)
Andrukowicz Wiesław
(1)
Barański Marek
(1)
Bednarczyk Henryk (1943- )
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Cudak Henryk
(1)
Dankowska-Kosman Małgorzata
(1)
Drynda Danuta
(1)
Falińska Barbara
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Gębska Marta
(1)
Gębski Bogdan
(1)
Jackowicz Jerzy
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Kamiński Stanisław
(1)
Kania Jan
(1)
Kantyka Jan
(1)
Karaś Stanisław
(1)
Karp Anna
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Kowlaska Anna
(1)
Krzysztoszek Zofia
(1)
Kubas Sebastian
(1)
Kubielski Wiesław Wojciech
(1)
Kuś Małgorzata
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Moroz Henryk
(1)
Mysłek Wiesław
(1)
Myśliwczyk Iwona
(1)
Nowacki Tadeusz W. (1913-2011)
(1)
Nowak Julitta
(1)
Ochmański Marian
(1)
Olszewski Lucjan
(1)
Piejko Daria
(1)
Plak Joanna
(1)
Sadowski Sławomir
(1)
Siwek Helena
(1)
Skołowska-Dzioba Teresa
(1)
Solak Adam Roman
(1)
Stanek Janusz (1968- )
(1)
Stanisławiak Ewa
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka
(1)
Szczurkowska Stefania
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Tuszyńska Ligia
(1)
Wiatrowski Zygmunt (1928- )
(1)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
(1)
Zając Wojciech
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
Zwierzchowska Iwona
(1)
Łastawski Kazimierz
(1)
Łopaciński Mariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(57)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(72)
Language
Polish
(72)
Subject
Polityka społeczna
(11)
Pedagogika
(9)
Unia Europejska
(7)
Rodzina
(6)
Integracja europejska
(5)
Opieka społeczna
(5)
Oświata
(5)
Nauczanie
(4)
Nauczanie początkowe
(4)
Nauczyciele
(4)
Nauczyciele nauczania początkowego
(4)
Komunikacja społeczna
(3)
Kształcenie
(3)
Młodzież
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Zawód
(3)
Agresywność
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezrobocie
(2)
Dziecko
(2)
Edukacja regionalna
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Pedagogika pracy
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika rodziny
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rodzice
(2)
Rynek pracy
(2)
Samokształcenie
(2)
Szkolenie zawodowe
(2)
Uczenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Arteterapia
(1)
Budżety terenowe
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Ekologia
(1)
Erasmus (program)
(1)
Etyka
(1)
Europa
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gleba
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kapuściński, Ryszard (1932-2007)
(1)
Kobieta
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Kultura
(1)
Leonardo da Vinci (program)
(1)
Logopedia
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Metodologia
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Metody nauczania
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież szkolna
(1)
NATO
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele edukacji regionalnej
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauka
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(3)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Księga pamiątkowa
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
72 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-49-5
1. Komplementarność poznania, 2. Materiał i struktura edukacji komplementarnej, 3. Podstawowe procesy rozwoju i kształcenia, 4. Cele edukacji komplementarnej, 5. Metoda rozwoju i kształcenia komplementarnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-39-8
I. Teoretyczne podstawy nauki o polityce społecznej: Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; Kwestia socjalna jako przedmiot nauki o polityce społecznej; Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-45); Doktryny polityki społecznej; Liberalizm i jego niektóre szkoły społeczne; Myśl narodowa agraryzm i konserwatyzm a polityka społeczna; Socjalizm i jego niektóre szkoły społeczne; Doktryna socjalna Kościoła katolickiego i prawosławnego; Katolicyzm społeczny w Polsce; Ekorozwój. II. Podmioty polityki społecznej i ich aktywność: Organizacja Narodów Zjednoczonych jako podmiot globalnej polityki społecznej; Instytucje europejskiej polityki społecznej; Państwowe podmioty polskiej polityki społecznej; Fundusze celowe i składkowe w polityce społecznej; Samorząd terytorialny jako lokalny podmiot polityki społecznej; Pozapaństwowe podmioty polityki społecznej; Zakończenie - prognoza polskiej polityki społecznej. Anek - Międzynarodowe dokumenty dot. polityki społecznej - Dokumenty ONZ: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; Pakty Praw Człowieka; Konwencja o Prawach Dziecka; Wykaz ratyfikowanych przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dokumenty Rady Europy: Europejska Karta Społeczna; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego; Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego; Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci; Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych; Europejska konwencja o Wykonaniu Praw Dzieci. Dokumenty Unii Europejskiej: Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej; Wyciąg z Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-904054-0-7
Naukowe podstawy polityki społecznej, Polityka społe- czna w Polsce po 1945 r; Demografia i zdrowie, Roz- wój demograficzny Polski do roku 2000, Sytuacja zdro- wotna - prognoza zmian; Rodzina i problemy jej egzy- stencji, Polityka rodzinna - stan i potrzeby, Wybrane kwestie społeczne 1989-1994, Kwestie społeczne z per- spektywy Polski parafialnej; Zatrudnienie i ruchliwość przestrzenna, Elementy programu przeciwdziałania bez- robociu, Niektóre cechy bezrobocia w Polsce, Migracja jako nowa kwestia społeczna; Rolnicy i sprawni inaczej Kwestia rolna w Polsce w latach 1989-19974, Rehabili- tacja zawodowa osób niepełnosprawnych; W poszukiwaniu wartości i strategii, Polityka społeczna - zagrożenia i szanse, Polityka społeczna a reforma gospodarcza, Partycypacyjny system wynagrodzeń i motywacji, Prawo pracy i prawo socjalne w okresie transformacji, Ubez- pieczenia społeczne w Polsce w latach 1990-1994; Strategia ekologii w świadomości społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-52-7
1. Teoretyczne podstawy polskiej polityki społecznej; 2. Globalna polityka społeczna; 3. Europejska polityka społeczna; 4. Główne problemy społeczne Polski; 5. Organizacja i finansowanie polskiej polityki społecznej; 6. Scenariusze Polityki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-52-5
Wstęp: Tło polskiej polityki społecznej. 1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina; 2. Teoretycy polskiej polityki społecznej do II wojny światowej; 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944); 4. Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej; 5. Państwo praw i zobowiązań społecznych; 6. Niepubliczne podmioty polityki społecznej; 7. Prognoza polskiej polityki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-67-3
1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa, 2. Teoretycy polskiej polityki społecznej do II wojny światowej, 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944), 4. Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej, 5. Państwo praw i zobowiązań socjalnych, 6. Niepubliczne podmioty polityki społecznej, 7. Prognoza polskiej polityki społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-41-1
1. Dialog pokoleń; 2. Gwary w edukacji wczesnoszkolnej; 3. Dawne Zycie mieszkańców gminy Somianka; 4. Rybienko Nowe- moja mała ojczyzna; 5. Obraz kurpiowskiej wsi Ramiona; 6. Dziedzictwo kulturowe gminy Goworowo; 7. Wieś Sadykierz i okolice; 8. Tradycje kulturowe Łukawy i okolicznych wsi; 9. Sochaczew- moja mała ojczyzna; 10. Przeszłość kulturowa mieszkańców Stoczka; 11. Tradycyjna kultura mieszkańców Wierzby; 12. Tradycje górnicze w Piekarach Śląskich; 13. Wychowanie w rodzinie w doświadczeniach dwóch pokoleń kobiet ze środowiska wiejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-07-7
1. Podmiotowość człowieka a wyzwania współczesności; 2. Podmiotowość jako kategoria analityczna i kreatywna we współczesnej humanistyce; 3. Kontekst edukacyjny rozwoju podmiotowego dziecka; 4. Kategoria podmiotowości w praktyce edukacyjnej klas początkowych; 5. Podmiotowość dziecka w teorii indywidualnej nauczycieli klas początkowych; 6. Kształtowanie doświadczeń podmiotowych dzieci na zajęciach w badanych klasach; 7. Style działań edukacyjnych nauczycieli a szkolne doświadczenia uczniów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-74-6
Część I: Pedagogika a edukacja dziecka. Studia. Wczesna edukacja dziecka - problemy teoretyczne i praktyczne. Janusz Korczak - wybitny myśliciel - humanista - lekarz i pedagog. Przygotowanie do nauki czytania i pisania w systemie Montessori. Rola przedszkola i szkoły w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka. Rozwijanie umiejętności myślenia uczniów w procesie edukacji zintegrowanej. Arteterapia jako metoda korygowania zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Nowe kierunki w edukacji matematycznej dziecka. Część II: Nauczyciel a potrzeby edukacyjne dziecka. Komunikaty z badań. Udział dziecka we własnym procesie korekcyjnym. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym. Opieka logopedyczna w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Tematyka regionalna w praktyce nauczania początkowego. Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po trzyletniej realizacji reformy oświaty w opinii nauczycieli klas początkowych (komunikat z badań). Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współczesnej szkole. Jak przedszkolaki widzą i różnicują odcienie barwne. Możliwość prognozowania przez nauczycieli rozwoju umiejętności czytania i pisania uczniów klas I-III na podstawie wyników orientacyjnej oceny stanu słuchu fonetycznego sześciolatków. Edukacja regionalna w przedszkolu. Komputerowe pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela przedszkola. Dojrzałość emocjonalno-społeczna dzieci sześcioletnich (komunikat z badań).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-88-6
1. Samorządność i podmiotowość samorządu terytorialnego. Władza i polityka lokalna, 2. Zasada decentralizacji oraz pomocniczości w funkcjonowania administracji publicznej, 3. Historia rozwoju samorządności w Polsce i jej formy, 4. Modele europejskiego samorządu lokalnego, 5. Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce, , 6. Proces decyzyjny w działalności finansowej i gospodarczej samorządu terytorialnego, 7. Pojęcie wspólnoty lokalnej, jej formy i wspływ na rozwój samorządności, 8. Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne a społeczeństwo obywatelskie, 9. Lokalne społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-97-5
Cz. I. W kręgu sporów o kształt integracji europejskiej: Mocarstwowe atrybuty Unii Europejskiej. Aspekty polityczne. ; Granice integracji. Kierunki poszerzania Unii Europejskiej. ; Atomizacja versus Integracja - potrzeba nowego paradygmatu badawczego dla Europy. ; Ku przyszłości. ale którą drogą? ; Ewolucja roli władz lokalnych i regionalnych w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej ; Unia Europejska - Stany Zjednoczone - NATO: Transatlantycki węzeł gordyjski ; Nowa koncepcja wspólnej polityki zagraniczne i bezpieczeństwa wobec państw obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw ; Droga Bułgarii do Unii Europejskiej ; Unia Europejska wobec Białorusi ; Etnocentryzm polski i rumuński w Europie ojczyzn Cz. II. W poszukiwaniu koncepcji tożsamości europejskiej: Problemy Tożsamości europejskiej ; Europa - niedokończona przygoda. Kilka uwag o tożsamości i sztuce na marginesie propozycji Zygmunta Baumana ; Idea Narodu Europejskiego w warunkach kształtowania się ładu ponowoczesnego ; Narodowość versus europejskość - źródła potencjalnych konfliktów we współczesnej Europie ; Europejska Akademia Filmowa (1988-2006) - promocja kina europejskiego ; Edukacja europejska społeczeństwa polskiego - kompromis między dążeniem do globalizacji a renesans regionalizmu Cz. III. Prawa człowieka i problematyka prawna w Unii Europejskiej : Obywatelstwo europejskie - miraże, rzeczywistość, polskie złudzenia ; Prawne aspekty obywatelstwa Unii Europejskiej ; Prawa człowieka w procesie integracji europejskiej ; Nieustający dylemat. Dyskusje wokół stosowania kary śmierci w perspektywie integracji europejskiej ; Integracja policyjna jako trwały element państw Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-96-7
Cz I. W kręgu koncepcji społecznych; 1. Rozważania o nowym modelu społecznym w świetle redefiniowanej strategii lizbońskiej; 2. Europejska przestrzeń socjalna jako wyraz integracji socjalnej obywateli UE; 3. Priorytety polskiej polityki społecznej po przystąpieniu RP do UE; 4. Jan Paweł II wobec kwestii społecznej w Europie; 5. Zadania i wyzwania polityki rodzinnej w UE; 6. Status prawny pracowników migrujących i ich rodzin na obszarze UE; 7. Obywatelska polityka społeczna w Polsce- w kierunku welfare socjety?; 8. Polski model rodziny w świetle europejskiego trendu zmian zachowań demograficznych; Cz. II. W kręgu koncepcji gospodarczych; 9. Nowa dyrektywa usługowa. Czy jednolity rynek usług służy interesom państw członkowskich?; 10. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego; 11. Współpraca UE z Bankiem Światowym na rzecz spójności społeczno-ekonomicznej UE- przykład Polski; 12. Lobbing gospodarczy na forum UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-53-3
1. Socjopedagogiczne problemy integracji w warunkach polskiej szkoły, 2. Specjalne potrzeby edukacyjne w zakresie społecznego funkcjonowania uczniów z ograniczeniami biologicznymi w środowiskowymi, 3. Metodologiczne podstawy badań własnych, 4. Przygotowanie środowiska szkolnego dla potrzeb uczniów z obciążeniami biologicznymi, 5. Funkcjonowanie szkoleń uczniów z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą, 6. Społeczne funkcjonowanie w klasie szkolnej uczniów z rodzina obciążonych problemem alkoholowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-08-8
1. Współczesna rodzina polska- wybrane zagadnienia; 2. Przygotowanie małżonków do rodzicielstwa; 3. Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze rodziców na dziecko w wieku niemowlęcym; 4. Rozwój i wychowanie dziecka w wieku poniemowlęcym; 5. Wiedza i umiejętności wychowawcze rodziców optymalizujące zachowania dziecka w wieku poniemowlęcym; 6. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; 7. Oddziaływania wychowawcze rodziców na dziecko w wieku przedszkolnym; 8. Zabawa jako podstawowa działalność dziecka w wieku szkolnym; 9. Wpływ środowiska rodzinnego na twórczą aktywność dziecka w wieku przedszkolnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-94-0
1. Media: Pojecie mediów w literaturze naukowej; Zagrożenia kreowane przez media; Wartości kreowane przez media; Badania nad oddziaływaniem środków masowego przekazu; Postawy odbiorców wobec środków masowego przekazu. 2. Komunikowanie: Etymologia procesów komunikowania; Funkcje, formy i typy komunikowania; modele procesu komunikowania; Adresaci przekazów medialnych. 3. Media a ich odbiorcy: Problematyka badawcza; Różnice międzypokoleniowe w percepcji treści przekazywanych przez media; Typ mediów preferowanych przez respondentów; Postawy wobec środków masowego przekazu; Media a wartości. 4. Odbiór środków komunikowania masowego: Uwarunkowania i preferencje odbioru środków masowego przekazu; Selekcja treści; Zmiany światopoglądu; Media w kontaktach interpersonalnych; Udział środków masowego przekazu w podejmowaniu decyzji; ?Rodzaje szans i zagrożeń wynikające z kontaktu z mediami; Preferowane treści.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-76-2
Narodziny i rozwój historii wychowania w Polsce, jej twórcy i przedstawiciele. 2. O koncepcjach historii wychowania - jako dyscypliny naukowej w Polsce drugiej połowy XX wieku. 3. Dzieje edukacji w starożytności klasycznej. 4. Oświata i wychowanie w wiekach średnich. 5. Wychowanie i kultura w epoce renesansu. 6. Korzenie szkoły i pedagogiki współczesnej - XVII/XVIII wiek. 7. Reformy szkolne w czasach saskich. 8. Komisja Edukacji Narodowej i jej rola w rozwoju szkoły. 9. Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich w okresie zaborów. 10. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej. 11. Oświata i szkolnictwo w okresie II Rzeczypospolitej. 12. Jawne i tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji 1939-1945. 13. Szkoła i wychowanie po drugiej wojnie światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-33-9
Cz.I: Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju; Model samorządu terytorialnego w procesie reformy społeczno-administracyjnej państwa; Finanse samorządu terytorialnego; O potrzebie samorządowej polityki społecznej i jej uwarunkowaniach. Cz.II: Samorządowy model kreowania rynku pracy; Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego w Polsce; Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej; Samorządowa polityka ochrony zdrowia; Niepełnosprawni w działaniach samorządu terytorialnego; Organizacje pozarządowe- partner samorządu; Programy pomoce dostępne dla samorządów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-81-9
1.Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego; 2. Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego; 3. Diagnozowanie socjalne na szczeblu lokalnym na przykładzie środowiska radomskiego- od diagnozy ku strategii; 4. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 5. Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; 6. Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy; 7. Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego; 8. Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego; 9. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego; 10. Zadania samorządu terytorialnego na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych; 11. Polityka kulturalna; 12. Organizacje pozarządowe- partner samorządu, teoria, praktyka, przyszłość; 13. Elektroniczny wymiar usług publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-82-7
1. Problemy eduakcyjne we współczesnym świecie, 2. Bank Światowy jako globalny podmiot polityki edukacyjnej, 3. Działalność Banku Światowego na rzecz rozwiązywania kwestii edukacyjnych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-03-9
1. Spojrzenie na problematykę metodologiczną, 2. Podejścia metodologiczne w badaniach społecznych, 3. Indukcyjne versus dedukcyjne myślenie w naukach społecznych, 4. Zagadnienia zależności w naukach społecznych, 5. Przygotowanie danych socjologicznych do analizy, 6. Przykładowe analizy problematyk badawczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again