Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(11)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(11)
Author
Sprengel Bolesław
(2)
Stefański Marek
(2)
Białocerkiewicz Jan
(1)
Churski Paweł
(1)
Gawroński Adam
(1)
Gołembowska Monika
(1)
Nieżurawski Lech
(1)
Owczarczyk--Szpakowska Grażyna
(1)
Pietraszewski Michał
(1)
Popławski Wojciech
(1)
Sołtysiak Teresa
(1)
Strzelecki Adam
(1)
Stępień Henryk
(1)
Wiatrowski Zygmunt (1928- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Administracja publiczna
(1)
Analiza SWOT
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Dziecko
(1)
Ekologia
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Inwestycje
(1)
Kontrola
(1)
Młodzież
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pedagodzy
(1)
Policja
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rodzina
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Unia Europejska
(1)
Urzędnicy
(1)
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88500-37-6
Wprowadzenie; R.1 Prawo europejskie jako podstawowy składnik standardów prawnych; R.2 Europejska Komisja Gospodarcza ONZ i jej standardy prawne; R.3 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz jej standardy prawne; R.4 Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie/ Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz jej standardy prawne; R.5 Rada Europy i jej standardy prawne; R.6 Instytucje i prawo integracji europejskiej; R.7 Regulowanie sporów w prawie europejskim; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-64-3
1.Obszary problemowe polityki regionalnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, 2.Obszary problemowe w Polsce, 3.Obszary problemowe a poziom rozowju społeczno-gospodarczego, 4.Podział wsparcia finansowego funduszy strukturalnych dla rozowju gospodarczego obszarów problemowych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-75-9
1. Charakterystyka zarządzania strategicznego, 2. Cele przedsiębiorstwa, 3. Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, 4. Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, 5. Globalne przywództwo strategiczne, 6. Kontrola strategiczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88500-93-0
I. Fundusze private equity - przyczyny powstania, definicja oraz obszar działania: Powstanie instytucji private equity; Definicja private equity i venture capital; Private equity a inne formy finansowania inwestycji; Obszar działania private equity; Zalety i wady finansowania inwestycji za pomocą private equity; Budowa i funkcjonowanie funduszy private equity; Dawca kapitałów - właściciele funduszy; Rodzaje funduszy i podstawowa charaktersytyka ich działalności; Formy prawno-organizacyjne fynduszy private equity; Rozwój rynku private equity na świecie; Wpływ funkcjonowania instytucji private equity na gospodarkę na przykładzie Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej; Otoczenie private equity - pozostałe rodzaje inwestorów; Sektor publiczny na rynku kapitału dla małych i średnich firm innowacyjnych II. Polski rynek private equity: Historia private equity w POlsce; Obecny stan rynku i jego segmentacja; Uwarunkowania funkcjonowania funduszy private equity w Polsce; Charakterystyka inwestycji funduszy private equity w Polsce; Preferencje branżowe inwestycji funduszy private equity na polskim rynku; Założenia publicznego wsparcia polskiego rynku private equity III. Charakterystyka procesu inwestycyjnego funduszy private equity: Model procesu inwestycyjnego charakterystyczny dla funduszy private equity; Ryzyko pojawiające sie podczas realizacji projektu inwestycyjnego; Poszczególne etapy typowego procesu inwestycyjnego private equity; Zasady i formy współpracy funduszy z przedsiębiorstwami; Sposoby dezinwestycji stosowane przez fundusze private equity; IV. Główne czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity działających w Polsce - analiza wyników badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-43-0
R.1 Środki pomocowe z Unii Europejskiej : 1.Fundusze strukturalne UE, 2.Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle integracji europejskiej. R.2 Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw : 1.Instrumanty pomocy bezpośredniej, 2.Instrumenty ułatwiające dostęp do kredytów bankowych
i pożyczek, 3.Instrumenty ułatwiające dostęp do rynku
dóbr kapitałowych. R.3 Leasing i weksel komercyjny w działalności gospoda rczej : 1.Leasing, 2.Weksel komercyjny. R.4 Finansowanie rozwoju nałych i średnich przedsię biorstw w Polsce przy wykorzystaniu funduszy venture c apital. R.5 Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przed siębiorstw w polityce lokalnej (na przykładzie miasta Włocławka). R.6 Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw-z li nii zagranicznych i preferencyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88500-96-1
Część I: Trudności, nieprawidłowości i zaburzenia w funkcjonowaniu polskich rodzin. Tradycyjne i współczesne spojrzenie na rodzinę w kontekście jej funkcji, pozycji społecznej i stanu zagrożeń; Rodziny ryzyka w Polsce współczesnej; Współczesny wymiar zagrożenia dzieci i młodzieży; Zaburzenia realizacji wybranych funkcji we współczesnych rodzinach; Senior w rodzinie - źródło i ofiara zaburzeń funkcjonowania rodziny; Rola seniorów w profilaktyce zaburzeń w funkcjonowaniu współczesnej rodziny polskiej. Część II: Sieroctwo społeczne i możliwości zapobiegania temu zjawisku. Dysfunkcyjność i patologia rodzin a sieroctwo społeczne; Sytuacja ekonomiczna i społeczna rodziny dotkniętej rozwodem; Prawna ingerencja w wychowanie dziecka w rodzinie; Blaski i cienie samotnego ojcostwa (komunikat z badań); "Znalazłem mamę, znalazłem tatę..." - rodzina zastępcza i adopcyjna szansą na odzyskanie dzieciństwa. Część III: Trudności w funkcjonowaniu rodzin z chorobami oraz niepełnosprawnościami. Rola rodziny w normalizowaniu sytuacji społecznej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie; "Mam upośledzoną umysłowo matkę" - rzecz o trajektorii cierpienia; Małżeństwo i macierzyństwo w zamiarach i oczekiwaniach kobiet z niepełnosprawnością; Potrzeby wsparcia psychospołecznego matek wychowujących niepełnosprawne dzieci; Rola rodziny w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie z perspektywy pedagoga specjalnego; Wspierająca rola rodziny w przebiegu choroby nowotworowej piersi u kobiet; Międzypokoleniowy przekaz orientacji zdrowotnych w rodzinie wiejskiej. Część IV: Zjawiska patologiczne w rodzinie i możliwości ich przezwyciężania. Przemoc w rodzinie zagrożeniem podstawowych praw i wolności dziecka; Przemoc w rodzinie w oczach kobiet; Subiektywne determinanty przemocy wobec kobiet; Interpretacja zjawiska przestępczości młodocianych w świetle teorii kontroli Travisa Hirschiego ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych uwarunkowań aktywności przestępczej; Kazirodztwo w aspekcie fenomenologicznym i etiologicznym; Środowisko rodzinne nieletnich przebywających w zakładzie poprawczym; Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym; Wychowawcze następstwa nieprawidłowego zaspokajania potrzeb na gruncie rodziny; Kary stosowane przez rodziców w percepcji uczniów szkół podstawowych; Aktywne formy wypoczynku w rodzinie wobec jej zagrożeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-78-3
1. Wzór urzędnika administracji publicznej w myśli obozu narodowego 1918-1939, 2. Hieronim Michalis "przykazania związkowe" (z komentarzem Zdzisława Murawskiego), 3. Model współczesnego urzędnika administracji publicznej, 4. Jednolitość czy deferencjacja zatrudnienia w administracji publicznej, 5. Dostęp do informacji o urzędnikach, 5. Etyka kierownika w administracji publicznej, 6. Etyka zawodowa policjanta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-68-6
1. Podstawowe pojęcia, 2. Konstytucyjne organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3. Rzecznicy interesu publicznego, 4. Służby operacyjne i śledcze, 5. Służby ochronne i straże, 6. Organy kontroli i inspekcje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-55-4
1.Proekologiczna polityka państwa, 2.Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska, 3.System finansowania ochrony środowiska, 4.Środki finansowe i realizaowane zadania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-83-X
1. Wpływ ustawodawstwa na kształtowanie nowoczesnego sektora bankowego 2. Sektor bankowy w okresie transformacji 3. Stabilność sektora bankowego 4. Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków 5. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju sektora bankowego w Polsce 6. Polski sektor bankowy na tle sektorów bankowych państw Unii Europejskiej - analiza porównawcza (wybrane zagadnienia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-85-6
1. Przesłanki decentralizacji środków publicznych i funkcjonowania samorządności lokalnej. 2. Podstawy prawne polityki finansowej samorządu lokalnego. 3. Charakterystyka źródeł podatkowych samorządu lokalnego. 4. Dochody transferowe jednostek samorządu lokalnego. 5. Pozostałe elementy dochodów i przychodów samorządów lokalnych. 6. Budżet w samorządach lokalnych. 7. Przekazywanie zadań samorządom lokalnym w latach 2001-2004 w świetle praktyki (gmina miasto Włocławek - analiza przypadku). 8. Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61609-62-9
Zawiera: Wprowadzenie; R. 1 Nauki pedagogiczne w Polsce - dawniej-dziś-jutro; R. 2 Obszar szkolnictwa wyższego i związane z nim problemy; R. 3 Aktualne spojrzenie i sposób traktowania edukacji pedagogicznej w szkole niepublicznej - ze szczególnym uwzględnieniem WSHE we Włocławku; R. 4 Założenia metodologiczne przeprowadzonych badań empirycznych oraz charakterystyka terenu badań i osób badanych; R. 5 Absolwenci pedagogiki o swoich studiach i wynikach w kontekście aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych; R. 6 Absolwenci pedagogiki WSHE o swoich losach profesjonalnych. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again