Source
Książki
(73)
Form of Work
Książki
(73)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(58)
available
(37)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(39)
Czytelnia
(58)
Author
Ogińska-Bulik Nina
(7)
Stasiak Makary K
(6)
Chomczyńska-Rubacha Mariola
(4)
Szczepanik Renata
(3)
Wilmańska-Sosnowska Stanisława
(3)
Gryz Jarosław
(2)
Jung Elżbieta
(2)
Kaflik-Pieróg Martyna
(2)
Karolak Wiesław
(2)
Kołodziejczyk-Olczak Izabela
(2)
Olczak Artur
(2)
Palczewski Marek
(2)
Pobojewska Aldona
(2)
Ruszkiewicz Dorota
(2)
Sikorski Czesław (1943- )
(2)
Wawrzyniak Joanna
(2)
Worsowicz Monika
(2)
Baranowska Wanda
(1)
Bednarek Mariusz
(1)
Białas Marcin
(1)
Bohdziewicz Piotr
(1)
Borkowska Stanisława (1939- )
(1)
Budzyńska-Jewtuch Izabela
(1)
Chodkiewicz Jan
(1)
Chrząszcz Agnieszka
(1)
Chudzik Aleksandra
(1)
Cudak Sławomir
(1)
Czerniawska Olga
(1)
Dawidczyk Andrzej
(1)
Dunin Janusz
(1)
Grzeszczyk Tadeusz
(1)
Hibner Elżbieta
(1)
Jaśkiewicz Włodzimierz
(1)
Juraś-Krawczyk Barbara
(1)
Jędrzejczak Marian
(1)
Karbowiak Henryk
(1)
Karkowska Magda
(1)
Korzec Zdzisław
(1)
Koziej Stanisław
(1)
Kusiak Jan
(1)
Marfo-Yiadom Edward
(1)
Mischke Herzy
(1)
Pietrzak Edyta
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Stasiak Makary Krzysztof
(1)
Stolińska-Pobralska Nella
(1)
Szałowski Ryszard
(1)
Tokarski Zbigniew
(1)
Turowski Janusz (1927- )
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Urbanek Piotr
(1)
Urbański Maciej
(1)
Wasiak Andrzej
(1)
Wiak Sławomir
(1)
Wiatr Jerzy J
(1)
Wlaźlik Barbara
(1)
Worach-Kardas Halina
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zaorski-Sikora Łukasz
(1)
Świderska Mariola
(1)
Year
2000 - 2009
(71)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(73)
Language
Polish
(73)
Subject
Kobieta
(5)
Kadry
(4)
Mężczyzna
(4)
Płeć
(4)
Stres
(4)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Wypalenie zawodowe
(4)
Zarządzanie
(4)
Administracja
(3)
Internet
(3)
Jakość życia
(3)
Kultura
(3)
Nauczanie na odległość
(3)
Osobowość
(3)
Policja
(3)
Polska
(3)
Rola społeczna
(3)
Socjalizacja
(3)
Zachowanie
(3)
Zawód
(3)
Zespół ADHD
(3)
Agresywność
(2)
Arteterapia
(2)
Choroby
(2)
Dziecko
(2)
Feminizm
(2)
Globalizacja
(2)
Jakość kształcenia
(2)
Lekarze
(2)
Marketing
(2)
Menedżerowie
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Organizacja
(2)
Organizacje
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Patologia społeczna
(2)
Państwo
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Polityka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przemoc
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przywództwo
(2)
Ratownictwo
(2)
Rodzina
(2)
Rolnictwo
(2)
Socjologia kultury
(2)
Strażacy
(2)
Tożsamość płciowa
(2)
Unia Europejska
(2)
Wartość
(2)
Wolontariusze
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Zło
(2)
Agencje muzyczne
(1)
Anatomia
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Banki internetowe
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biologia
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dane osobowe
(1)
Dobro
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Dziennikarze
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edytorstwo
(1)
Elita władzy
(1)
Etyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Fizjologia
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Gerontologia
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gry i zabawy
(1)
Hurtownia danych
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet -- stosowanie -- nauczanie -- Polska
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Kompetencje menedżerskie
(1)
Komputery -- stosowanie -- nauczanie
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Korporacjonizm
(1)
Książka
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Publicystyka
(1)
Szkic
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
Inżynieria i technika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
73 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-234-4
1. Teoria, ADHD-czyj to problem?, Sytuacja dziecka z ADHD w polskim systemie diagnostycznym, Neurofizjologia mózgu a syndrom ADHD, Zespół ADHD jako współtowarzyszący dysleksji w aspekcie edukacyjnym, Współwystępowanie u dzieci i młodzieży z ADHD innych zaburzeń klinicznych i ich etiologia, 2. Praktyka, Wybrane zasady postepowania z dziećmi i młodzieżą z ADHD, Wybrane propozycje działań podejmowanych podczas terapii pedagogicznej dzieci z ADHD, Przegląd metod wspomagania rozwoju dziecka z ADHD w polskim systemie edukacyjnym, 3. Scenariusze zajęć, Scenariusz zajęć kształcenia integracyjnego, Scenariusz lekcji języka polskiego w gimnazjum, Scenariusz lekcji języka polskiego w gimnazjum, Scenariusz zajęć terapii pedagogicznej, Scenariusz zajęć terapii pedagogicznej, Scenariusz zajęć integrujących, Scenariusz zajęć integrujących.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-51-2
R.I Kierunki rozwoju zarządzania w przedsiębiorstwie przyszłości: 1. Globalizacja i rewolucja naukowo-techniczna, 2. Cele i paradygmaty przedsiębiorstwa przyszłości, 3.Rodzaje i formy przedsiębiorstwa przyszłości, 4. Trendy zmian w organizacji gospodarczej na świecie, 5. Funkcjonowanie organizacji przyszłości w otoczeniu konkurencyjnym. R.II Model restrukturyzacji przedsiębiorstw: 1.Konieczność restrukturyzacji przedsiębiorstw, 2.Współczesne metody restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, 3.Model restrukturyzacji przedsiębiorstw, 4. Elementy modelu restrukturyzacji przedsiębiorstw. R.III Analiza i ocena efektów wdrażania metod restrukturyzacji: 1. Kompleksowe Zarządzanie jakością (TQM), 2. Metoda restrukturyzacji procesowej Reenginering, 3. System Dostaw na Czas (JIN). R.4 metody wdrażania procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw: 1. Typowe programy restrukturyzacyjne, 2. Tworzenie programu restrukturyzacyjnego, 3. Ciągłe Doskonalenie Zarządzania jako alternatywa restrukturyzacji typowej, 4. Metoda analizy i oceny wyników restrukturyzacji, 5. Wdrażanie Ciągłego Doskonalenia zarządzania. R.V Wyniki wdrożeń modelu Ciągłego Doskonalenia Zarządzania na przykładzie przedsiębiorstw meksykańskich: 1. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Korporacji jako obiekty badawcze, 2. Identyfikacja stanu firm przed restrukturyzacja, 3. Restrukturyzacja typowa i jej wyniki, 4. Badanie przypadku Ciągłego Doskonalenia Zarządzania, 5. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jako wynik wdrożenia Ciągłego Doskonalenia Zarządzania. R.VI Wnioski końcowe i rekomendacje: 1. Czy metodą Ciągłego Doskonalenie Zarządzania można wdrożyć w Polsce?, 2. Wnioski końcowe, 3. Rekomendacje dla przyszłych badań, 4. Podsumowanie.
restrukturyzacji przedsiębiorstw, 4.Elementy modelu restrukturyzacji przedsiębiorstw. R.III Analiza i ocena efektów wdrażania metod restrukt uryzacji : 1.Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 2.Metoda restrukturyzacji procesowej Reengineering ( BPR), 3.System Dostaw na Czas (JiT). R.IV Metody wdrażania procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw : 1.Typowe programy restrukturyzacyjne , 2.Tworzenie programu restrukturyzacyjnego, 3.Ciągłe Doskonalenie Zarządzania jako alternatywa restruktury zacji typowej, 3.Metoda analizy i oceny wyników restru kturyzacji, 4.Procedury stosowania metody analizy i oc eny wyników restrukturyzacji, 5.Wdrażanie Ciągłego Do skonalenia Zarządzania. R.V Wyniki wdrozeń modelu Ciągłego Doskonalenia Zarzą dzania na przykładzie przedsiębiorstw meksykańskich : 1.Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Korporacji jako o biekty badawcze, 2.Identyfikacja stanu firm przed res trukturyzacją, 3.Restrukturyzacja typowa i jej wyniki,
4.Badanie przypadku Ciągłego Doskonalenia Zarządzania , 5.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jako wynik
wdrożenia Ciągłego Doskonalenia Zarządzania. R.VI Wnioski końcowe i rekomendacje : 1.Czy metodę Ciągłego Doskonalenia Zarządzania można wdrożyć w Pol sce?, 2.Wnioski końcowe, 3.Rekomendacje dla przyszłych
badań, 4.Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-246-7
R. I. : Próba usystematyzowania pojęcia miłości: Miłość w naukach Jana Pawła II; Miłość wiktymologiczna jako pułapka współuzależnienia; Miłość w różnych okresach życia; Rozmaitości myślenia o miłości; Miłosne manewry na łamach wybranych czasopism młodzieżowych. Nauki pedagogiczne wobec wyzwań kultury masowej; R. II. : Wychowanie do miłości w rodzinie i szkole: Geniusz miłości w życiu kobiety- żony i matki; Realizacja praw dziecka wyrazem rodzicielskiej miłości; Deprywacja potrzeby miłości w rodzinie a funkcjonowanie emocjonalne dzieci i młodzieży; Miłość jako środek i najwyższy cel wychowania; Wychowanie w miłości i do miłości; Dziecko i jego poczucie wartości w domu rodzinnym; W poszukiwaniu miłości. Strategie szukania partnera przez osoby żyjące w pojedynkę; Wychowanie do wartości miłości w edukacji zintegrowanej; R. III. : Seksualny aspekt miłości: Fizyczny wymiar miłości osób żyjących w pojedynkę; "Świnki", czyli miłość na sprzedaż; R. IV. Miłość w służbie niepełnosprawnym: W poszukiwaniu utraconej miłości; Dorosły jako pośrednik w procesie interioryzacji systemu językowego przez dziecko z uszkodzonym słuchem; Wolontariat wyrazem miłości do człowieka niepełnosprawnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-00-8
Zawiera: Cz.I: Przedsiębiorstwo w perspektywie przemian. Cz.II: Wizerunek menedżera I dekady XXI wieku. Cz.III: Problemy rozwoju menedżerów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7405-118-3
1. Człowiek w relacjach z innymi, 2. Psychologia a zdrowie, 3. Radzenie sobie ze stresem, 4. Zmaganie się z chorbą, 5. Kryzys, uzależenienia, przemoc, 6. Zasoby osobiste i społeczne, sprzyjające zdrowiu jednostki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7405-161-2
Część I: Płeć i rodzaj w kulturze współczesnej. 1. Rekonstrukcje kobiecości i męskości w kulturze współczesnej. Teoria i praktyka. 2. Indywidualizm, liberalna edukacja i paradoksy emancypacji kobiet. 3. "Kobiecość w klasie". Kształtowanie gender w perspektywie socjopedagogicznej. Część II: Płeć i rodzaj w szkole. 4. Warunki edukacji szkolnej dziewcząt i chłopców: różnice, ich przyczyny i skutki. 5. Nauczycielskie i uczniowskie przekazy socjalizacyjne związane z płcią. 6. Egzaminy zewnętrzne - czy mają płeć? Część III: Płeć i rodzaj a nauczyciele. 7. Schematy rodzaju (gender) w pracy pedagogicznej nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. 8. Nauczycielskie koncepcje ról społecznych kobiety i mężczyzny - czynnik wzmacniający czy osłabiający szanse rozwojowe dziewcząt i chłopców 9. Nauczyciele wobec zachowań szkolnych uczniów i uczennic starszych klas szkoły podstawowej. 10. Getto nauczycielek - w pułapce stereotypu. Część IV: Płeć i rodzaj w podręcznikach. 11. Wizerunki dziewczynek i chłopców w podręcznikach do nauczania początkowego i do nauczania zintegrowanego. 12. Podwójny standard w edukacji. Kobiecość i męskość w podręcznikach szkolnych dla klas pierwszych. 14. Obrazy rzeczywistości konstruowane w podręcznikach szkolnych. 15. Czy płód jest mężczyzną - ukryte przekazy dotyczące płci w podręcznikach do biologii? 16. Balansowanie na "genderowej" linie. Nancy Drew jako model roli dla dorastających dziewczynek. Część V: Płeć i rodzaj w edukacji seksualnej. 17. Bezdroża szkolnej edukacji seksualnej. 18. Przygotowanie do życia w rodzinie. W poszukiwaniu przedmiotu o przejrzystej tożsamości. 19. Modele funkcjonowania kobiet i mężczyzn w podręcznikach wychowania do życia w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-218-4
Cz.I Wzorce ról płciowych w kulturze: 1. Poglądy przedstawicieli Kościoła na temat miejsca i roli kobiet we współczesnym świecie - spojrzenie przez pryzmat feminizmu, 2. Wizerunki kobiet w mass mediach i reklamie a autostereotypy, 3. Ekspresja kobiecości w sztuce, 4. O wybranych problemach społecznego rynku książek dla dziewczynek i chłopców w Polsce i na świecie, 5. "Harry Potter" i tradycyjny świat podziałów płciowych, 6. Kościół, kino, rówieśnicy - determinanty socjalizacji w filmie Perdo Almodovara Złe wychowanie. Cz.II Edukacja a role płciowe: 1. Wpływ działań edukacyjnych na spostrzeganie stereotypów płciowych, 2. Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej, 3. Doświadczenia socjalizacyjne młodych kobiet i mężczyzn w zakresie domowej edukacji seksualnej, 4. Kontrowersje wokół wzorców kobiet w podręcznikach do wychowania seksualnego - próba poszukiwania kompromisowych rozwiązań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-217-7
Cz.I Role płciowe w cyklu życia: 1. W jaki sposób płeć może różnicować jakość życia w różnych stadiach rozwoju człowieka?, 2. Kobiety i mężczyźni wobec trudności i kryzysów, 3. Czym jest schemat płci w świetle poprzedzania kategorialnego?, 4. Ideał dziewczyny i chłopaka - rola stereotypów w młodzieńczych związkach uczuciowych, 5. Zmiany w obrazie siebie u osoby po operacji zmiany płci. Studium przypadku. Cz.II Socjalizacja a funkcjonowanie społeczne kobiet i mężczyzn: 1. Efekty socjalizacji rodzajowej dla rozwoju i twórczego funkcjonowania kobiet i mężczyzn, 2. Kobiecość i męskość w porządku pól społecznych. Polsko-francuskie studium porównawcze, 3. Perspektywy zawodowego funkcjonowania kobiet, 4. Socjalizacja rodzajowa a pozycja społeczno-zawodowa kobiet artystek, 5. Doświadczenia socjalizacyjne a tożsamość rodzajowa - raport z badań pilotażowych, 6. Płeć jako zmienna różnicująca orzeczenie stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców, 7. Pleć jako czynnik odrzucenia społecznego. Zjawisko odrzucenia społecznego jako czynnik ryzyka w prawidłowym rozwoju psychicznym jednostki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-238-2
Modernizm, postmodernizm, feminizm. Teoretyczne konfrontacje; Tożsamość płciowa jako kategoria teoretyczna w badaniach nad edukacją rodzajową; Kontrowersje wokół koncepcji kształtowania się rodzaju; Nieobecność kobiet w przestrzeni publicznej w świetle różnych teorii psychologicznych; Tożsamość kobiet a socjalizacja rodzajowa. Wyzwania rozwojowe i emancypacyjne; Różnice, podobieństwa i nierówności rodzajowe w perspektywie teorii społecznej Pierre'a Bourdieu; Problematyka gender w perspektywie analizy transakcyjnej; Przyczyny i skutki różnic rodzajowych w świetle teorii schematów Ja Hazel Markus; Płeć a teoria statusów tożsamości Jamesa Marcii; Moratorium psychospołeczne u mężczyzn w świetle teorii rozwoju Erika H. Eriksona; Społeczne i osobowościowe uwarunkowania kobiecości i męskości; Teoretyczne podstawy badań nad pozycją społeczną kobiet artystek; Teoretyczne perspektywy interpretacji przestępczości kobiet i mężczyzn. Teoria ugruntowana w badaniach społecznego świata zabaw w zabawek dzieci - procedury metodologiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7405-177-5
Dwa cele i dwa modele e-learningu: model minimalnych kosztów masowego kształcenia oraz model maksymalnej jakości kształcenia elitarnego (Streszczenie). E-learning i strategie społeczeństwa informacyjnego. E-learning we współczesnej szkole wyższej. Rola firm teleinformatycznych w rozwoju e-learningu. Polski Uniwersytet Wirtualny - przykład partnerstwa przywatno-publicznego w zakresie e-nauczania w Polsce. Needs for synergy towards the e-learning development. The EADTU experience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-297-9
Część I Funkcjonowanie człowieka w świecie przemian i nowych wartości: Czy polska szkoła przygotowuje młodzież do życia w zglobalizowanym świecie?, Stare wartości w nowej rzeczywistości, Poszukiwanie autorytetów a poczucie własnej wartości u młodzieży, Kształtowanie osobowości - charakteru w myśli Witołda Rubczyńskiego, Ubóstwo u dzieci jako determinant rozwoju osobistego oraz warunków egzystencji w życiu dorosłym, Tajemnica ludzkiego cierpienia a normatyw osobowej godności człowieka, Zmiana zachowań pod wpływem zmian językowych,. Wpływ brutalizacji języka na zachowania agresywne, Wybrane aspekty patologicznego użytkowania Internetu, Szczęście wewnętrzne, Świadomość ekologiczna młodzieży - analiza wstępna. Część II. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży: Żywienie i alergeny pokarmowe a ADHD, Nieprawidłowe zachowania jedzeniowe młodzieży, Nadwaga i otyłość jako współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, Doświadczanie wsparcia ze strony rodziców a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej. Część III Zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży: Środowisko rodzinne dziecka z ADHD. Wstępne doniesienie z badań własnych, Problemy diagnozowania i orzekania o ADHD w Polsce w kontekście szkolnych wymagań edukacyjno-społecznych. Doniesienia z badań pilotażowych., Problem trudności szkolnych z ADHD w świetle analizy przypadku, Rola wychowawcy w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych małych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego noworodków z Sieradza, "Świat dorosłych" źródłem zagrożeń dzieci i młodzieży. Część IV Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz sposoby ich przezwyciężania: Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży, Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich, Przedszkole wspierające rodzinę szansą pomocy dziecku zagrożonemu w rozwoju, Systemowe zagrożenia procesu socjalizacyjno-wychowawczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-250-4
1. Rodzina jako środowisko wychowawcze i rozwojowe dziecka niepełnosprawnego, 2. Niepełbosprawność dzieci i młodzieży i jej charakterystyka, 3. Metodologia badań własnych, 4. Przezycia emocjonalne rodziców związane z akceptacją niepełnosprawności dziecka, 5. Podstawy rodzicielskie wobec dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, 6. Zaspokajanie przez rodziców potrzeb psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, 7. Świadomość i oddziaływania wychowawcze rodziców w stosunku do dziecka niepełnosprawnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-232-0
1. Edukacja jako pomoc w rozwoju w andragogice i gerontologii. 2. Dylematy andragogiki. Między nauczaniem, uczeniem się a autoedukacją. 3. Andragogika a perspektywy badań biograficznych. 4. Funkcja nauczyciela akademickiego - andragoga. 5. Od badań biograficznych do dydaktyki. 6. Edukacyjna funkcja dydaktyki biograficznej na przykładzie seminariów licencjackich i magisterskich. 7. Wokół projektu polsko-francuskich badań biograficznych. Wydarzenia osobiste, wydarzenia globalne. 8. Wydarzenia globalne i osobiste starszego pokolenia Polaków w świetle badań biograficznych. 9. Drogi edukacyjne osób starszych, ich początki. 10. Warsztaty biograficzne a rynek edukacyjny. 11. Edukacyjna funkcja badań biograficznych. Wydarzenia globalne i wydarzenia osobiste trzech generacji. 12. Edukacyjne dylematy pamięci. 13. Pamięć szkoły w badaniach andragogicznych. 14. Podróż i jej andragogiczny wymiar. 15. Podróż w pamięci ludzi starszych. 16. Instytucje drugiej szansy w badaniach biograficznych. 17. Nowe instytucje oświaty dorosłych we Włoszech. 18. Oświata dorosłych wobec emigrantów we Włoszech. 19. Prasa dla seniorów na przykładzie francuskich miesięczników. 20. Trzydziestolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Założenia i tendencje rozwoju. 21. Nowe tendencje na UTW.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7405-196-5
R. I. Zarządzanie bezpieczeństwem jako przedmiot badań naukowych: Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem z punktu widzenia nauki, Badania nad zarządzaniem strategicznym bezpieczeństwem, Perspektywy badań w obszarze zarządzania strategicznego bezpieczeństwem, Konkluzje; R.II. Zarządzanie bezpieczeństwem jako praktyka kierowania i administrowania państwem: System zarządzania (kierowania) bezpieczeństwem, Zarządzanie (kierowanie i administrowanie) w stanach nadzwyczajnych. R.III. Zarządzanie bezpieczeństwem jako przedmiot dydaktyki: Obecny stan dydaktyki zarządzania bezpieczeństwem, Polska dydaktyka w dziedzinie zarządzania strategicznego bezpieczeństwem, Pożądane kierunki rozwoju edukacji w dziedzinie strategicznego zarządzania bezpieczeństwem w Polsce, Konkluzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-75-X
Od autora; Co to jest edytorstwo?; Struktura książki i czasopisma; Morfologia i edytorstwo czasopism; Uwagi historyczne dotyczące edytorstwa druków; Co to jest tekst?; Pozyskiwanie tekstu; Opracowanie redakcyjne tekstu; Korekta i znaki korektorskie; Druk i jego przemiany; Czytelność druku; Estetyka druku; Wydawnictwa bibliofilskie; Praca wydawcy nad rozpowszechnianiem publikacji; Ekonomiczne problemy wydawców; Prawo autorskie; Edytorstwo naukowe zwane tekstologią; Ustalanie autorstwa; Wydawanie dzieł naukowych; Wydawanie dzieł tłumaczonych; Edytor a polityka; Typografia a komputer; Konkluzja; Ważniejszepozycje bibliograficzne, Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87814-78-4
Wymiar kulturowy : 1.Proces integracji a świadomość eu ropejska, 2.Polska i UE a obce wzorce kulturowe. Wymiar ekonomiczny : 1.Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym. Implikacje integracji z Unią Eu ropejską, 2.Polityka handlowa WE a Polska. Wymiar polityczny : 1.III Rzeczypospolita w obliczu wy zwań Unii Europejskiej : imponderbilia polskiej racji stanu, 2.Natura procesu akcesyjnego do Unii Europej skiej, 3.Szansa i zagrozenia wspólnej polityki bezpie czeństwa Unii Europejskiej w perspektywie etyki glo balnej, 4.Bezpieczeństwo i obrona w relacjach trans atlantyckich, 5.Wspólna polityka zagraniczna i bezpiec zeństwa Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-98-9
Wprowadzenie, 1. Zarządzanie rozwojem województwa w obywatelskim społeczeństwie otwartym, 2. Planowanie strategiczne rozwoju województwa, 3. Programowanie operacyjne rozwoju województwa, 4. Województwo jako podmiot międzynarodowej konkurencji, 5. Rozwój województwa w gospodarce opartej na wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87814-96-2
Wizja przyszłości. Cz.I Przegląd współczesnych instrumentów zarządzania: Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie trwałym rozwojem; Trwały rozwój a jakość życia; Zarządzanie jakością; Zarządzanie projektami; Zarządzanie rozwojem terytorialnym; Zarządzanie wiedzą; Zarządzanie innowacjami. Cz.II Organizacja systemów ochrony zdrowia: Wprowadzenie; Rozwiązania organizacyjne w krajach "piętnastki". Cz.III System ochrony zdrowia w Polsce w dobie reformy Wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; Program restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2000 i perspektywy działań w latach następnych; Ch-ka programów restrukturyzacji w województwach; Wyniki realizacji programu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej w latach 1999-2000; Zintegrowane ratownictwo medyczne; Organizacja zakładów opiekuńczo-leczniczych; Ustrój ochrony zdrowia; Ustawy uzupełniające; Przekształcenia w lecznictwie uzdrowiskowym. Cz.IV Przyszłość systemu ochrony zdrowia: Polityka Unii Europejskiej w ochronie zdrowia; Budowanie rynku usług medycznych; Partnerstwo publiczno-prywatne; Rejestr Usług Medycznych; Regionalna polityka zdrowotna; Nowa Ekonomia w ochronie zdrowia. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 5 (37) 2003)
1. Wprowadzenie, 2. Funkcja personalna i jej organizowanie, 3. Funkcja personalna organizacji a struktura działań menedżerskich, 4. Elementy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji, 5. Kształcenie kadry menedżerskiej a zapotrzebowania biznesu, 6. Bariery udziału kobiet w zarządzaniu, 7. Płeć w rekrutacji, 8. Przedsiębiorca-kreator nowego oblicza wsi, 9. Rekrutacja w wybranych instytucjach Unii Europejskiej, 10. Proces aplikacji systemu ocen-studium przypadku, 11. Plusy i minusy kafeteryjnego systemu motywacji, 12. Sprawozdania i recenzje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Koncepcje, propozycje, metody; Filozofia i edukacja; Jakość kształcenia; Wydarzenia, recenzje, polemiki
1.Koncepcje, propozycje, metody. 2.Techniki wspomagajace nauczanie, 3.Jakość kształcenia, 4.Informacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again