Źródło opisu
Książki
(90)
Forma i typ
Książki
(90)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(81)
dostępne
(60)
Placówka
Wypożyczalnia
(60)
Czytelnia
(81)
Autor
Sadowska-Snarska Cecylia
(23)
Horodeński Ryszard
(7)
Al-Kaber Munir
(5)
Horodeński Ryszard Czesław
(4)
Muczyński Maciej
(4)
Stasiak Andrzej
(4)
Żynel Małgorzata
(4)
Horodeński Ryszard Cz
(3)
Kowalak Tadeusz
(3)
Kożuch Barbara (1950- )
(3)
Ozorowski Edward
(3)
Poskrobko Bazyli
(3)
Zarzecki Jan
(3)
Cywoniuk Mirosława
(2)
Czyżewska Maria
(2)
Klamecka-Roszkowska Grażyna
(2)
Nosowicz Jan Franciszek
(2)
Piekarska Ewa
(2)
Arendt Łukasz (1979- )
(1)
Barteczko Krzysztof
(1)
Bocian Andrzej F
(1)
Brajczewska-Rębowska Ewa
(1)
Breczko Anetta
(1)
Dańko Wiktor
(1)
Dyhdalewicz Anna
(1)
Elżbieta Kryńska
(1)
Głogosz Dorota
(1)
Hałaburda Dorota A
(1)
Ignatiuk Stefan
(1)
Ignatiuk Sławomir
(1)
Kozłowska-Burdziak Mirosława
(1)
Kożuch Antoni (1939- )
(1)
Kucharski Leszek
(1)
Kukulak-Dolata Iwon
(1)
Kwiatkowska Anna
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz
(1)
Machol-Zajda Lucyna
(1)
Mączyńska Elżbieta (1944- )
(1)
Niczyporuk Piotr
(1)
Nowakowska Agnieszka
(1)
Oliwniak Sławomir
(1)
Pawluczuk Włodzimierz
(1)
Perło Dorota
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Podedworny Henryk (1927-2015)
(1)
Poliwczak Iwona
(1)
Pysz Piotr (1941- )
(1)
Roszkowski Zenon
(1)
Sadowski Andrzej
(1)
Sienkiewicz Jolanta
(1)
Skarzyński Michał
(1)
Skarzyński Ryszard
(1)
Skibicka-Sokołowska Elwira
(1)
Sobocka-Szczapa Halina
(1)
Talecka Aniela
(1)
Wasiak Andrzej
(1)
Wnorowski Henryk
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(78)
1990 - 1999
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(90)
Język
polski
(90)
Temat
Rynek pracy
(15)
Rodzina
(11)
Gospodarka
(9)
Bezrobocie
(8)
Praca
(8)
Podlaskie, województwo
(7)
Kobieta
(6)
Regiony przygraniczne
(6)
Ekorozwój
(5)
Zatrudnienie elastyczne
(5)
Finanse
(4)
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
(4)
Papiery wartościowe
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Zarządzanie
(4)
Zatrudnienie
(4)
Banki
(3)
Budżety terenowe
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Informacja naukowa
(3)
Macierzyństwo
(3)
Matematyka
(3)
Regionalizacja
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Rezerwaty i parki narodowe
(3)
Rolnictwo
(3)
Rynek finansowy
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Ubóstwo
(3)
Wieś
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(2)
Akcje (ekon.)
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Biblioteki akademickie
(2)
Czas pracy
(2)
Finanse przedsiębiorstwa
(2)
Innowacje
(2)
Kadry
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Migracje
(2)
Mężczyzna
(2)
Obligacje
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polska
(2)
Regionalizm
(2)
Siła robocza
(2)
Telepraca
(2)
Umowa
(2)
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
(2)
Agroturystyka
(1)
Algorytmy
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Anarchizm
(1)
Bank Centralny
(1)
Bank centralny
(1)
Baza danych
(1)
Bezdomność
(1)
Bibliografia terytorialna
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Czwarta rewolucja przemysłowa
(1)
Decyzje
(1)
Demografia
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dziecko
(1)
Dzierżawa
(1)
Dług publiczny
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja ekonomiczna
(1)
Ekologia
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomika przedsiębiorstwa
(1)
Ekoturystyka
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Europa 2020
(1)
Europa Środowo-Wschodnia
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Euroregiony
(1)
Finanse publiczne
(1)
Finlandia
(1)
Geografia społeczna
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Granice
(1)
Grunt
(1)
Hipoteka
(1)
Hiszpania
(1)
ISPA
(1)
Informatyka
(1)
Języki
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Krajobraz
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kształcenie
(1)
Temat: czas
1989-
(7)
2001-
(4)
2001-0
(4)
1989-2000
(2)
1701-
(1)
1701-1800
(1)
1801-
(1)
1801-1900
(1)
1901-
(1)
1901-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(5)
Białystok (woj. podlaskie ; okręg)
(3)
Białystok (woj. podlaskie)
(2)
Biebrza (dolina)
(1)
Biebrzański Park Narodowy
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Województwo podlaskie (1999- )
(1)
Gatunek
Podręcznik
(3)
Praca zbiorowa
(2)
Dramat amerykański
(1)
Literatura angielska
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Raport z badań
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Zarządzanie i marketing
(4)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
90 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-26-5
Cz.1 Funkcjonowanie rynku kapitałowego : R.1 Cechy wsp tura rynku kapitałowego.Cz.2 Instytucje organizujące obrót papierami wartościowymi : R.3 Instytucje organi zujące publiczny obrót papierami wartościowymi. R.4 Nieurzędowy rynek pozagiełdowy-centralna tabela ofert SA. R.5 Instytucje nadzorujące, rozliczające i pośred niczące na rynku kapitałowym. Cz.3 Inwestorzy na rynku kapitałowym : R.6 Skłonnosci do oszczędzania gospo darstw domowych a inwestycje na rynku kapitałowym. R.7 Kapitał zagraniczny-inwestycje bezposrednie. R.8 In stytucje zasilające rynek kapitałowy. Cz.4 Metody inwe stycji w akcje na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie : R.9 Analiza fundamentalna. R.10 Analiza te chniczna. R.11 Znaczenie rynku kapitałowego w Polsce.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Rynki finansowe i instytucje / Munir Al-Kaber. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2004. - 510,[4] s. : tab., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-87981-81-8
Cz.I Przegląd środowiska finansowego: Rola rynków finansowych; Poziom stopy procentowej; Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Struktura stóp procentowych. Cz.II Rynki papierów wartościowych: Rynki pieniężne; Rynki obligacji; Rynki akcji; Rynki hipotetyczne. Cz.III Rynki instrumentów pochodnych: Rynki kontaktów finansowych forward i futures; Rynki opcji; Rynki swapów; Rynki walutowe. Cz.IV Bank Centralny i polityka pieniężna: Bank Centra lny; Polityka pieniężna Banku Centralnego. Cz.V Instytucje obrotu papierami wartościowymi: Insty tucje obrotu papierami wartościowymi; Banki komercyjne Banki inwestycyjne; Fundusze inwestycyjne; Otwarte fundusze emerytalne i pracownicze programy emerytalne; Firmy ubezpieczeniowe; Inne instytucje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-87981-04-4
Cz.I Przegląd środowiska finansowego: Rola rynków finansowych; Poziom stopy procentowej; Ceny obligacji, rentowność obligacji i ryzyko stopy procentowej; Struktura stóp procentowych. Cz.II Rynki papierów wartościowych: Rynki pieniężne; Rynki obligacji; Rynki akcji; Rynki hipotetyczne. Cz.III Rynki instrumentów pochodnych: Rynki kontaktów finansowych forward i futures; Rynki opcji; Rynki swapów;Rynek instrumentów pochodnych (terminowych) na świecie i w Polsce; Rynki walutowe.Cz.IV Bank Centralny i polityka pieniężna: Bank Centra lny; Polityka pieniężna Banku Centralnego. Cz.V Instytucje obrotu papierami wartościowymi: Insty tucje obrotu papierami wartościowymi; Banki komercyjne i spółdzielcze, Banki inwestycyjne; Instytucje pozabankowe oraz instytucje niebankowe świadczące usługi finansowe; Fundusze inwestycyjne;Fundusze typu private equity/venture capital; Otwarte fundusze emerytalne. pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne; Firmy ubezpieczeniowe; Inne instytucje.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-87981-54-9
1. Rynek kapitałowy i jego otoczenie, 2. Struktura współczesnego rynku kapitałowego, 3. Znaczenie rynku papierów wartościowych w rozwoju rynku kapitałowego, 4. Rynek transakcji terminowych jako czynnik rozowju rynku kapitałowego, 5. Rynek skryptów dłużnych jako element zasilający rozwój rynku kapitałowego, 6. Rynek hipoteczny i jego znaczenie w rozwoju rynku kapitałowego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-12-5
1.Rynek kapitałowy i jego sprawność, 2.Struktura rynku kapitałowego, 3.Rynek papierów wartościowych a sprawność rynku kapitałowego, 4.Rynek transakcji terminowych jako warunek sprawności rynku kapitałowego, 5.Rynek skryptów dłużnych a sprawność rynku kapitałowego, 6.Rynek hipoteczny a sprawnosć rynku kapitałowego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-8387981-97-6
1. modelowanie makroekonomiczne w kształtowaniu polityki gospodarczej. 2. Modele wizji rozwojowych. 3. Modele studiów strategicznych. 4. Modelowanie wybranych obszarów gospodarki. Suplement: wybrane metody prognozowania i analizy danych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-60-5
1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego, 2. Część ogólna prawa cywilnego, 3. Prawo rzeczowe, 4. Zobowiązania, 5. Postępowanie cywilne
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-37-0
Część 1. Zagadnienia ogólne: 1. Jakich badań potrzebują biblioteki w Polsce? 2. Czy biblioteki wyższych szkół niepaństwowych można nazwać naukowymi? Raport z badań ankietowych dotyczących działalności naukowej bibliotek 3. Potrzeby informacyjne użytkownika - rozważania na przykładzie biblioteki naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu. Część 2. Formy i podmioty działalności naukowej i informacyjnej 1. Bibliografia regionalna w przestrzeni informacyjnej biblioteki akademickiej 2. Bibliografia "Regiony Polski Wschodniej" 3. Pokazy multimedialne jako jedna z form działalności informacyjno-dydaktycznej Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie 4. Optymalizacja dostępu do informacji w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ze szczególnym uwzględnieniem zadań bibliotekarza - specjalisty ds. informacji 5. Kulturotwórcza rola Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego 6. Strony WWW bibliotek wyższych szkół niepaństwowych - próba porównania 7. Rola i zadania bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotece akademickiej 8. Autorytet, motywacja i doświadczenie w pracy naukowej bibliotekarzy Część 3. Warsztat naukowy i jego udostępnianie: 1. Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu jako warsztat naukowo-dydaktyczny studentów i pracowników naukowych 2. Jakość usług bibliotecznych. Wyniki ankiety przeprowadzonej w Bibliotekach Wyższych Szkół Bakowych 3. Porównanie udostępniania zasobów informacji naukowych na nośnikach elektronicznych w Bibliotece Chemicznej i Bibliotece Chemii Spożywczej - filiach Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej 4. Badanie jakości usług w budowaniu relacji czytelnik - bibliotekarz na podstawie doświadczeń Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu Część 4. Z doświadczeń bibliotek uczelnianych. 1. Proces tworzenia zbiorów, bazy naukowej i informacyjnej małej biblioteki uczelnianej na przykładzie Biblioteki Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu 2. Realizacja zadań naukowych wynikających z ustawy o bibliotekach w Bibliotece Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Wrocławiu 3. Nowe zadania i możliwości Biblioteki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w świetle zmian organizacyjnych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 002 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 002 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-87981-39-6
Cz.I Wizerunek bibliotekarza: 1. Wizerunek bibliotekarki - czy się zmienia?, 2. Kształtowanie wizerunku bibliotkarza i jego ocena w oczach studentów bibliotekoznawstwa, 3. Wpływ wykształcenia kadry bibliotecznej na wizerunek biblioteki. Cz.II Wizerunek biblioteki: 1. Wizerunek biblioteki a przewaga konkurencyjna szkół wyższych, 2. Znaczenie biblioteki w kształceniu akademickim na tle wyzwań społeczeństwa wiedzy, 3. Wizerunek biblioteki jako instytucji dydaktycznej na przykładzie bibliotek uczelni technicznych, 4. Dobra biblioteka wizytówką uczelni (na przykładzie WSEiA w Bytomiu), 5. Wizerunek biblioteki w literaturze pięknej., 6. Komunikacja w bibliotece,7. Jakość usług w kształtowaniu wizerunku współczesnej biblioteki, 8. Edukacja biblioteczna a kształtowanie wizerunku biblioteki, 9. Działalność informacyjna a wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w lubelskim środowisku akademickim, 10. Wizerunek Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku po komputeryzacji w opinii studentów i pracowników uczelni, 11. Działaność Sekcji Biblioteka Naukowych, 12. Podlaskie Forum Bibliotekarzy i działalność promocyjna Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 002 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-87981-14-3
1. Wprowadzenie do problematyki algorytmicznego modelowania zjawisk losowych, 2. Skończenie stanowe łańcuchy Markowa, 3. Iteracyjne algorytmy probabilistyczne skończone interpretacje, 4. Przykłady, 5. Uwagi końcowe, 6. Zadania
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 004 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-87981-88-4
1. Finanse samorządu terytrialnego w Polsce - najważniejsze problemy i wyzwania, 2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych. Czynniki rozwoju w Polsce, 3. Solidarność społeczna w finansowaniu gminnego samorządu terytorialnego, 4. Budżet jako instrument polityki finansowej gminy, 5. Kształtowanie wysokości dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych poprzez prowadzenie polityki w zakresie ulg i zwolnień podatkowych, 6. Dochody własne gmin a samodzielność finansowa, 7. finansowanie zadań gminy w sferze oświaty, 8. Finansowanie oświaty w gminie Nowe Piekuty w latach 2000-2006, 9. Działalność inwestycyjna jednsotek samorządu terytorialnego w świetle determinant realizacyjnych (doświadczenia polskie w latach 1999-2005), 10. Przydatność ratingu komunalnego w polityce finansowej gmin, 11. Zarządzanie płynnością finansową w gminach, 12. Kredyt bankowy dla jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji prawnych, 13. Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce, 14. Współfinansowanie zadań samorządu gminnego ze srodków Europejskiego Funduszu Regionalengo w rmach ZPORR (na przykładzie gmin województwa podlaskiego), 15. Finansowanie gmin jako podstawowych jednostek samorządu terytorialnego ze środków pomocowych Unii Europejskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351.72 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-91-5
1.Cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej, 2.Wzrost i rozwój gospodarczy, 3.Polityka strukturalna, 4.Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 5.Polityka regionalna, 6.Polityka ekologiczna, 7.Polityka pieniężna, 8.Polityka budżetowa, 9.Polityka dochodowo-cenowa, 10.Polityka rynku pracy, 11.Współpraca gospodarcza z zagranicą, 12.Zagraniczna polityka ekonomiczna i inne instrumenty, 13.Polityka gospodarcza a proces integracji Polski z Unią Europejską
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-17-6
Cz.I Wartość życia rodzinnego : 1. Nieprzemijalna wartość rodziny, 2. Etyczne problemy życia rodzinnego, 3. Dokumenty Magisterium Kościoła o roli rodziny w społeczeństwie, 4. Rodzina w Biblii, 5. Blaski i cienie rodziny polskiej w XVIII wieku, 5. Przygotowanie do życia w rodzinie. Cz.II Pomoc rodzinie: Polityka rodzinna w Polsce w XXI w., 2. Problemy polityki rodzinnej w Polsce na przełomie wieków, 3. Aksjologiczne aspekty polityki rodzinnej, 4. Pomoc społeczna rodzinie wielodzietnej, 5. Wybrane aspekty zabezpieczenia rodziny w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, 6. Formy wsparcia społecznego dla rodzin dotkniętych bezrobociem. Cz.III Warunki życia rodzin ; 1. Statystyczny wizerunek rodziny polskiej w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, 2. Perspektywy wzrostu gospodarki polskiej, 3. Sytuacja ekonomiczna i oczekiwania zawodowe osób bezrobotnych w świetle badań w województwie podlaskim, 4. Wpływ nielegalnej pracy na emigracji na życie rodziny wiejskiej, 5. Warunki życia ludności wiejskiej w Polsce w świetle statystyki publicznej, 6. Rodzina polska wobec bezrobocia i ubóstwa
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 2/2000)
1.Współpraca przygraniczna - ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego obszaru Północno-Wschopdniego Polski, 2.Rola i funkcje województw północno-wschodnich i wschodnich w strategii przestrzennego zagospodarowania kraju, 3.Wschodnia granica polski, granicą wschodnią europejskich procesów integracyjnych, 4.Podaż i popyt na pracę w województwach północno-wschodnich Polski, 5.Polityka rozwoju regionalnego - doświadczenia i perspektywy, 6.Komplementarność i konkurencyjność działań samorządowych między województwami Polski Wschodniej, 6.Środki pomocowe a rozwój regionalny pogranicza wschodniego Polski, 7.Efekty przemian strukturalnych w regionie Północno-Wschodniej Polski, 8.Szkolnictwo wyższe w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, 9.Asymetrie rozwoju regionalnego, 10.Rekomendacje dla strategii rozwoju eksportu na poziomie regionalnym, 11.Modelowanie systemowe a rozwój podtrzymywany, 12.Białoruś-Polska. Transgraniczna stosunki gospodarcze, 13.Rozwój regionalny w Euroregionie Niemen, 14.Poziom rozwoju a rynek pracy na wsi wschodniego pogranicza Polski, 15.Podlasie-perspektywy rozwojowe na początku XXI wieku, 16.Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportu województwa podlaskiego w aspekcie powiązań międzynarodowych, 17.Szanse i zagrożenia rozwoju współpracy transgranicznej w województwie lubelskim, 18.Gospodarczo-społeczne uwarunkowania rozwoju regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce i w Europie, 19.System komunikacji w województwie warmińsko-mazurskiemm jako determinanta rozwoju współpracy ze wschodnimi sąsiadami Polski, 20.Społeczno-gospdoarcze problemy rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego w aspekcie powiązań krajowych i międzynarodowych, 21.Rozwój pogranicza województwa podkarpackiego w świetle realizowanych zadań inwestycyjnych na drogowych przejściach granicznych, 22.Problem obszarów wschodniego pogranicza województwa podkarpackiego, 23.Przygraniczne położenie województwa podkarpackiego determinantem jego rozwoju regionalnego, 24.Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa na terenie Zielonych Płuc Polski, 25.Możliwości rozwoju uzdrowisk na wschodnim pograniczu Polski, 26.Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego rejonu Puszczy Białowieskiej, 27.Sugestie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Powiatów i gmin Nadbużańskich a Instytutem Badań Systemowych PAN w dziedzinie strategii rozwoju regionu. Bariery i szanse rozwoju obszarów nadbużańskich, 28.Szanse i bariery rozwoju Siematycz, 29.Możliwości i perspektywy rozwoju powiatu siemiatyckiego w nowych uwarunkowaniach wewnątrzregioanlanych i międzynarodowych, 30.Omówienie dyskusji
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-31-1
1.Przyrodnicze podstawy zagospodarowania przestrzennego, 2.Społeczno-gospodarcze funkcje obszarów chronionych, 3.Zasoby i walory przyrodnicze a rozwój regionalny, 4.Zasoby i walory przyrodnicze a rozwój lokalny
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-10-9
1.Uwarunkowania geopolityczne Wschodniej strefy Aktywności Gospodarczej, 2.O konieczności strategii rozwoju regionalnego wschodniego pogranicza Polski, 3.Wykorzystanie zasobów środowiska geograficznego wschodniego pogranicza Polski do lecznictwa i turystyki, 4.Jakość środowiska przyrodniczego jako czynnik rozwoju Polski północno-wschodniej, 5.Problematyka demograficzna wschodniego pogranicza Polski, 6.Zmiany strukturalne w przemyśle wschodnich województw przygranicznych Polski w latach 1988-1997, 7.Wschodnia Strefa Aktywności Gospdoarczej w krajowej i kontynetalnej sieci transportowej (Dynamika układów komunikacyjnych, przejscia graniczne, ruch tranzytowy), 8.Rola sektora usług w procesie przekształceń wschodniego pogranicza Polski, 9.Struktura przestrzenna rolnictwa i gospodarki żywnościowej we wschodnim regionie przygranicznym Polski, 10.Wpływ dzierżawy na przekształcenia struktury agralnej na przykładzie woj. suwalskiego, 11.Uwarunkowania rozwoju eksportu regionu w okresie dostosowawczym do integracji z Unią Europejską i współpracy z rynakmi wschodnimi (na przykładzie regionu północno-wschoniego), 12.Szkolnictwo wyższe wschodniej Polski, 13.Województwo podlaskie.Warunki startu
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61247-18-0
1. Poziom i struktura popytu na pracę w województwie podlaskim w latach 1999-2008: Wprowadzenie; Istota popytu na pracę; Zmiana poziomu popytu na pracę w województwie podlaskim w latach 1999-2008; Popyt na pracę według sektorów gospodarki; Struktura popytu na pracę wedlug dziedzin działalności gospodarki; Struktura popytu na pracę w sektorze usługowym; Struktura popytu na pracę w przemyśle; 2. Potrzeby kadrowe podlaskich firm w świetle badań ilościowych: Uwagi metodologiczne; Ogólna charakterytyka badanych przedsiębiorstw; Sytuacja ekonomiczna podlaskich firm oraz perspektywy ich rozwoju; Charakterytyka zatrudnionych oraz ruch kadrowy w badanych firmach; Polityka kadrowa firm; Trudności w pozyskiwaniu pracowników; Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy; Sposoby rekrutacji nowych pracowników; Przewidywane zmiany kadrowe i ich przyczyny; Perspektywiczne potrzeby kadrowe podlaskich firm a edukacja zawodowa; Kierunki kształcenia zawodowego w kontekście bieżących i perspektywicznych potrzeb kadrowych; Przyszłościowe kierunki kształcenia zawodowego na Podlasiu w opinii pracodawców; 3. Potrzeby szkoleniowe podlaskich firm w świetle badań ilościowych: Zakres działalności szkoleniowej; Przyczyny braku szkoleń pracowników; Tematyka dotychczasowych szkoleń kierownictwa i pracowników; Źródła finansowania szkoleń; Typy dotychczasowych szkoleń; Kryteria wyboru ofert szkoleniowych; Preferowane terminy odbywania szkoleń; Bariery uczestnictwa pracowników w szkoleniach; Szkolenia a system motywacyjny pracowników, kształtowanie ścieżki kariery i ocen pracowniczych; Obszary potrzeb szkoleniowych podlaskich firm; 4. Potrzeby kadrowe i szkoleniowe podlaskich firm w swietle badań jakościowych: Metodologia badań; Opis próby badawczej; Ocena poziomu i struktury popytu na pracę w województwie podlaskim; Wpływ kryzysu na kondycję podlaskich firm i poziom zatrudnienia; Ocena poziomu zatrudnienia w firmach oraz ruchu kadrowego; Potrzeby kadrowe a system edukacji zawodowej; Potrzeby szkoleniowe podlaskich przedsiębiorców; 5. Wnioski końcowe
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87981-06-0
1. Rozwój myśli strategicznej, 2. Rodzaje strategii, 3. Metody analiz strategicznych, 4. Formowanie strategii przedsiębiorstwa, 5. Elementy procesu zarządzania strategicznego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-87981-13-6
1. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw. 2. Aktywność innowacyjna instytucji naukowo-badawczych. 3. Aktywność innowacyjna instytucji otoczenia biznesu. 4. Wnioski z badań.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-87981-38-9
1. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw. 2. Aktywność innowacyjna instytucji naukowo-badawczych. 3. Aktywność innowacyjna instytucji otoczenia biznesu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 338 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej