Form of Work
Książki
(46)
Status
only on-site
(36)
available
(30)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(37)
Author
Kowalska Krystyna
(4)
Wódz Kazimiera
(4)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(3)
Morańska Danuta
(3)
Wieczorek Tadeusz
(3)
Bratnicki Mariusz
(2)
Chwistecka-Dudek Halina
(2)
Jędrzejko Mariusz
(2)
Kisiel Mirosław
(2)
Nehring Anna
(2)
Pochopień Bolesław
(2)
Sroka Włodzimierz
(2)
Walica Henryk
(2)
Wódz Jacek
(2)
Altkorn Jerzy
(1)
Batorski Jarema
(1)
Chmielarska Marzanna
(1)
Czempas Jan
(1)
Dzienniak-Pulina Danila
(1)
Gruz Maria
(1)
Grzywak Andrzej
(1)
Klamka Jerzy
(1)
Klimczak-Ziółek Jolanta
(1)
Kojs Wojciech (1940- )
(1)
Kuzior Anna
(1)
Kędzior Zofia
(1)
Lisiński Marek
(1)
Lubaś Władysław
(1)
Morbitzer Janusz
(1)
Musiał Emilia
(1)
Piecha Jan
(1)
Rostańska Eugenia
(1)
Siadkowski Adrian K
(1)
Strużyna Janusz
(1)
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Walancik Marek
(1)
Witkowski Maciej
(1)
Wójcik Katarzyna (1984- )
(1)
Zaborowski Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(46)
Language
Polish
(46)
Subject
Przedsiębiorstwo
(12)
Społeczeństwo informacyjne
(5)
Internet
(4)
Zarządzanie
(4)
Marketing
(3)
Rynek pracy
(3)
Systemy informatyczne
(3)
Controlling
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Innowacje
(2)
Kadry
(2)
Kariera
(2)
Komputery
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kształcenie
(2)
Multimedia
(2)
Muzyka
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Szkolnictwo
(2)
Układy cyfrowe
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Algebry Boole'a
(1)
Alians strategiczny (ekon.)
(1)
Antropologia społeczna
(1)
BPM (informat.)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Cyberkultura
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja medialna
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Język polski
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty
(1)
Lotnictwo cywilne
(1)
MRP
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing polityczny
(1)
Miasta
(1)
Mikroprocesor
(1)
Muzykoterapia
(1)
Myślenie twórcze
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacja
(1)
Oświata
(1)
Perswazja
(1)
Procesor
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(1)
Przestępczość
(1)
Public relations
(1)
Płeć
(1)
Rachunkowość
(1)
Reklama
(1)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(1)
Rola społeczna
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Spółka europejska
(1)
Statystyka
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Systemy operacyjne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transport powietrzny
(1)
Tychy (woj. śląskie)
(1)
Układy elektroniczne
(1)
Układy logiczne
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Uzależnienie od komputera
(1)
Wybory
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zintegrowane systemy informatyczne
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Środki trwałe
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(2)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
46 results Filter
Book
In basket
Wizerunek firmy / Jerzy Altkorn. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2004. - 212 s. : tab., rys. ; 20 cm.
ISBN: 83-88936-12-3
R.1 Tożsamość i wizerunek - koncepcja i znaczenie; R.2 Adresaci wizerunku firmy; R.3 Wyróżniki tożsamości przedsiębiorstwa; R.4 Wizualizacja firmy; R.5 Tożsamo śc i wizerunek firm a strategie marketingowe; R.6 Public relations w procesie tworzenia wizerunku firmy; R.7 Zarządzanie wizerunkiem firmy w czasie; R.8 Bada nie wizerunku firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacja efektywnie ucząca się / Jarema Batorski. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2002. - 94, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-88936-02-6
1. Podstawowe problemy organizacyjnego uczenia się: Pojęcie organizacyjnego uczenia się; Perspektywy organizacyjnego uczenia się; Znaczenie uczenia się dla sukcesu przedsiębiorstwa; 2. Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się: Istota przedsiębiorstwa uczącego się; Ewolucja organizacji uczącej się; Wybrane modele organizacji uczącej się; 3. Tworzenie zdolności przedsiębiorstwa do uczenia się: metodyka efektywnego wzmacniania organizacyjnego uczenia się; Bariery organizacyjnego uczenia się; Programy, procedury i techniki; Projektowanie przedsiębiorstwa uczącego się; Podstawy zarządzania wiedzą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913301-2-5
R.1 Mobilizowanie niewykorzystanej inteligencji organizacji; R.2 Zarządzanie kapitałem intelektualnym bez łatwych odpowiedzi; R.3 Zarządzanie dynamiką strategicznego manewrowania; Zamiast zakończenia: W poszukiwaniu nowego czasu organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88936-44-9
1. Koncepcja aliansów strategicznych w literaturze przedmiotu, 2. Typologia alinasów strategicznych, 3. Tworzenia aliansów strategicznych, 4. Zarządzanie aliansami strategicznymi, 5. Nowe trendy w zakresie współpracy przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-909136-9-0
1. Pojęcia podstawowe; 2. Miary średnie; 3. Miary zróżnicowania; 4. Miary asymetrii; 5. Analiza korelacji i regresji; 6. Analiza dynamiki; 7. Przykładowe zestawy egzaminacyjne z rozwiązaniami; 8. Przykłady badań; 9. Zadania do samodzielnego rozwiązania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88936-23-9
Rozdział I. Społeczeństwo informacji i wiedzy - wizja a rzeczywistość : 1. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym 2. Edukacyjny paradygmat biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy 3. Społeczeństwo informacyjne a czytelnictwo 4. Potrzeby informacyjne - klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej 5. Biblioteki naukowe wobec przemian społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej 6. Specjalista informacji i jego warsztat jako element społeczeństwa wiedzy na przykładzie Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Rozdział II. Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności 1. Bibliotekarz jako główne ogniwo społeczeństwa informacyjnego 2. Bibliotekarz przyszłości - synteza tradycji i nowoczesności 3. Wizerunek zawodu bibliotekarza XXI wieku 4. Rola bibliotekarza w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy 5. Bibliotekarz jako zawód sfeminizowany - przyczyny i skutki 6. Stres w pracy bibliotekarza - subiektywne odczucia pracowników bibliotek i czytelników Rozdział III. Rola bibliotek w rozwiązywaniu informacyjnych problemów współczesności 1. Kultura organizacyjna w niewielkiej bibliotece niepaństwowej szkoły wyższej 2. Biblioteka jako organizacja ucząca się 3. Informatyczne aspekty nowoczesnych publikacji elektronicznych 4. Customer Relationship Management (CRM) jako metoda zarządzania wiedzą biblioteki naukowej 5. Zarządzanie relacjami z klientem w bibliotece szkoły wyższej 6. Współpraca z czytelnikiem w tworzeniu kolekcji przewodników turystycznych w bibliotece Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 7. Biblioteki akademickie z perspektywy public relations 8. Standardy w ocenie bibliotek akademickich 9. Ograniczenia w dostępie do zasobów bibliotek szkół wyższych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64927-37-9
1. Innowacje w kontekście społecznym: Rola kadr menedżerskich we współczesnej gospodarce; Nadawanie marki miejscu pracy jako trend zarządzania talentami proinnowacyjnej organizacji; Wzorce zachowań personelu wobec zmian innowacyjnych w organizacji; Innowacje w przedsiębiorczości społecznej w koncepcjach i rozwiązaniach prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Polsce; Wielokulturowość jako stymulator tworzenia innowacji w międzynarodowych zespołach; Przywództwo czynnikiem wspierającym innowacyjność w przedsiębiorstwach sektora MSP; Organizacja ucząca się jako koncepcja z przyszłością w zarządzaniu. Rola innowacji pedagogicznych w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy; 2. Społeczny wymiar przedsiębiorczości: zagadnienie konsumenckie społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa. Studium przypadku; Audyt personalny determinantem przedsiębiorczości; Determinanty rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce; telepraca jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Rynek kapitałowy : wybrane problemy / Maria Gruz. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2003. - 162 s. : wykresy, tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-88936-03-4
Wprowadzenie; 1. Rola rynków i instytucji w gospodarce rynkowej; 2. Instytucje rynku kapitałowego; 3. Giełda papierów wartościowych; 4. Giełda i gospodarka - analiza makroekonomiczna; Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88936-11-5
1.Wstęp, 2.Komputery klasyczne i komputery kwantowe, 3 .Sieci komputerowe-rozwój i zastosowanie, 4.Sieci konw ergentne, 5.Bezpieczne przechowywanie i przesył infor macji, 6.Systemy gospodrki elektronicznej, 7.Wirtualne sieci prywatne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-01-8
Dzieło sztuki jako produkt w ujęciu marketingowym (podejście teoretyczne); Ośrodki handlowe trzeciej generacji; ztuczne sieci neuronowe w badaniach marke tingowych (refleksje metodyczne); Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Tychach na rynku usług ciepłowni czych; Dostawca usług aplikacyjnych jako model połącze nia technologii i biznesu; Informacje w procesie decy zyjnym przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku dóbr inwestycyjnych; Wybrane wskaźniki analizy rentowności klientów; Jakość jako element elastyczności usług profesjonalnych - wybrane matody badania; Zastosowanie metod analizy dwuwymiarowej w badaniach marketingo wych; Zastosowanie programu SPSS w badaniach marketin gowych; Metody badania rozumienia przekazów w komunika cji marketingowej; Determinanty popytu restytucyjnego na rynku samochodów osobowych w Polsce; Postawy użytko wników samochodowych wobec marek (próba identyfikacji) Ogłoszenia prasowe "Dam pracę" jako identyfikatory popytu na rynek pracy (W świetle analizy zawartości ogłoszeń w Gazecie Wyborczej); Dylematy promocji muzyki (na przykładzie promocji fonogramów koncernu muzycznego Warner Music Poland); Porównanie natężenia tendencji etnocentrycznych w wybranym segmencie rynków Europy Wschodniej i Środkowej; Specyfika międzynarodo wych badań porównawczych na przykłądzie badania postaw polskich, czeskich i norweskich menedżerów wobec inte gracji z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN: 978-83-88936-57-9
Zawiera: 1.Aktywność muzyczna dziecka i rola nauczyciela w tym procesie – z teorii i praktyki pedagogicznej: Przeżycie estetyczne jako jedno z zagadnień pedagogiki muzycznej okresu międzywojennego (1918-1939); Pedagogiczno-dydaktyczne implikacje dziecięcego przeżywania, doświadczania, poznawania i działania w obszarze muzyki; Metoda aktywnego słuchania muzyki w praktyce edukacyjnej; Improwizacja w twórczości muzycznej dziecka; Motywacje do podejmowania aktywności muzycznej przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym; Kompetencje muzyczne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej; Zróżnicowanie formy kontaktu dziecka z muzyką artystyczną w przedszkolu; Aplikacyjny wymiar edukacji estetycznej dziecka; Muzyka i jej formy aktywności a preferencje nauczycieli w nauczaniu zintegrowanym; Kompetencje nauczyciela w zakresie emisji głosu, stymulatorem aktywności muzycznej dziecka; Twórczość polskich kompozytorów w repertuarze muzycznym uczniów klas 0-III; Wizualizacje przestrzenne a kształtowanie plastyczności wytworów dziecięcych w kierunku swobodnej ekspresji artystycznej; Muzyka w edukacji religijnej dziecka. 2.Doświadczanie muzyki przez młodego odbiorcę w środowisku pozaszkolnym, mediach oraz w działaniach terapeutycznych: Rola środowiska rodzinnego w stymulowaniu aktywności muzycznej dziecka; Doświadczenia odtwórcze i twórcze uczestników Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Ślązaczek”; Media inspiracją aktywności muzycznej dziecka; Działania muzyczne stymulatorem aktywności twórczej dziecka nadpobudliwego w klasie szkolnej; Terapeutyczna i kompensacyjna rola muzyki w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. 3.Z badań i doniesień naukowych kształcenia muzycznego w innych krajach Europy: Kreatywne tworzenie muzyki w realiach szkolnictwa niemieckiego; Ukraiński folklor muzyczny płaszczyzną rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym; Implikacje muzyczno-estetycznego wychowania dzieci, Z zagadnień myśli pedagogicznej Ukrainy; Kultivovanost hlasového projevu jako součást profesionální kompetence učitelů; Educational inspitarions for a child’s encounters with and experiences of music.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN: 978-83-88936-40-1
1. Znaczenie muzyki w edukacji dziecka: Dziecko poznaje siebie językiem sztuki; Ekspresja muzyczna w przedszkolu; Muzyka i jej formy w rozwijaniu aktywności dziecka wczesnoszkolnego; 2. Aktywne formy wspomagające rozwój głosu i mowy dziecka: Proces powstawania dźwięku i kształtowanie się głosu dziecka; Muzyka czynnikiem stymulującym aktywność językowa dziecka; Różne formy aktywności muzycznej w usprawnianiu narządów mowy; Muzyka, zabawa i taniec w pracy nad głosem i mową dziecka; Kształtowanie głosu i mowy dziecka w aspekcie dydaktycznym; 3. Muzykoterapia dziecięca: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole; Istota muzykoterapii- znaczenie edukacyjne; 4. Implikacje empiryczne wykorzystywania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka: Motywowanie uczniów do nauki i czynniki determinujące aktywność taneczna; 2. Muzyka, taniec i praca nad mową- w opinii nauczycieli i terapeutów; Projekty działań edukacyjno-kompensacyjnych opartych na muzyce: Zintegrowane formy wprowadzania dziecka w świat muzyki; Muzyka Mozarta w procesie wspierania rozwoju dziecka; Projekt "Mój Portret"= poznanie siebie, poszukiwanie tożsamości; Muzyczna aktywność dziecka specjalnej troski- ujęcie case study w quasi- eksperymencie indywidualizującym; Idea integracji- współczesne wyzwania muzykoterapii: Optyka nauczycieli i terapeutów; Integracja- w postrzeganiu dziecka o harmonijnym rozwoju; Zysk terapeutyczny- perspektywa dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-913301-8-4
Światowe trendy w nawiązywaniu aliansów strategicznych: Współdziałanie strategiczne przedsiębiorstw a alianse strategiczne; Granice menedżerskiego myślenia o granicach organizacji. Pytania dla zaawansowanych; Alianse jako forma realizacji strategii dywersyfikacji; Fuzja lub przejęcie jako jedna z form zakończenia aliansów strategicznych; Przygotowanie aliansu strategicznego - klucz do sukcesu przyszłego porozumienia; Alianse technologiczne - kilka refleksji nad powodami ich powstawania; Przesłanki powstawania aliansów polskich przedsiębiorstw: Transakcje typu fuzje i przejęcia firm budowlanych w Polsce jako przejaw aliansów strategicznych; Fuzje i alianse strategiczne w branży hutniczej; Formy konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym; Logika aliansów strategicznych w sektorze telekomunikacyjnym w Polsce; Przesłanki tworzenia grup kapitałowych w węglu brunatnym; Grupy kapitałowe; Konsolidowanie przedsiębiorstw w celu zwiększenia siły finansowej i pozycji rynkowych; Alianse strategiczne małych przedsiębiorstw - źródło szans i zagrożeń; Partnerstwo społeczne przedsiębiorstw w dobie tworzenia aliansów strategicznych: Kadry dla aliansów; Partnerstwo społeczne wyzwaniem dla aktywnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-913301-5-X
Elementy controllingu strategicznego; Zasady budżetowania w przedsiębiorstwie wytwórczym (ogólne zasady budżetowania; funkcje budżetowania i problem konfliktu funkcji; praktyczne aspekty procesu budżetowania; mechanizmy opracowania budżetu gł. przedsiębiorstwa; precyzowanie budżetów operacyjnych; budżet działalności inwestycyjnej; budżety finansowe); Zadania i organizacja controllingu w przygotowaniu i realizacji inwestycji rozwojowych przedsiębiorstwa; Controlling w logistyce przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 668.1/.5, 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN: 978-83-88936-43-2
I. Teoretyczne podstawy konkurencyjności: Ekonomiczno-marketingowy mechanizm konkurencji. Próba nowej koncepcji; Konkurencyjność narodów na rynku pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej R&D; Teoretyczne podstawy kształtowania zachowań przedsiębiorczych jako element budowania przewagi konkurencyjnej. II. Ekonomiczne uwarunkowania konkurencyjności w Polsce: Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i bariery jego rozwoju; Determinanty i uwarunkowania konkurencyjności polskiego handlu; Obsługa klienta w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych; Zapewnienie sprawności i efektywności działania środków i urządzeń produkcyjnych gwarantem konkurencyjności przedsiębiorstw. III. Instrumenty marketingowe w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej: Marketing jako narządzie walki konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego; Reklama internetowa narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-18-2
1.Polityka restrukturyzacyjna regionów, 2.Restrukturyzacja przedsiębiorstw wybranych gałęzi przemysłu, 3.Rynek pracy w dobie restrukturyzacji, 4.Restrukturyzacja jako proces wdrażania nowych metod zarządzania przedsiębiorstwem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88936-19-0
Część I: Podstawy rachunkowości. 1. Rachunkowość w systemie informacyjnym podmiotu gospodarczego. 2. Zasoby podmiotu i ich ujęcie w bilansie. 3. Ewidencja operacji gospodarczych. 4. Ewidencja na kontach wynikowych. 5. Organizacja rachunkowości. 6. Koszty działalności, ich ewidencja i rozliczanie. 7. Wynik finansowy. 8. Sprawozdawczość finansowa. Część II: Wybrane problemy rachunkowości finansowej. 9. Wycena i ewidencja zapasów. 10. Rzeczowe aktywa trwałe. 11. Sprawozdawczość finansowa jednostek powiązanych i połączonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN: 978-83-88936-39-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again