Form of Work
Książki
(182)
Status
only on-site
(108)
available
(76)
unknown
(29)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(78)
Czytelnia
(136)
Author
Nowicka Elżbieta
(4)
Hykawy Rafał
(3)
Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta
(3)
Bielska Agnieszka
(2)
Gancarz Marcin
(2)
Jatczak Marcin
(2)
Kaczmarczyk Paweł
(2)
Kałużyńska Małgorzata
(2)
Okólski Marek
(2)
Budzyńska Małgorzata
(1)
Burnewicz Jan
(1)
Byrt Agnieszka
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Dumała Andrzej
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Fihel Agnieszka
(1)
Gieroczyńska Edyta
(1)
Grochowska Renata
(1)
Górzyński Michał
(1)
Jasiński Filip
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kolasińska Elżbieta
(1)
Kołodziej Tomasz
(1)
Kraśniewski Andrzej
(1)
Kułakowski Jan
(1)
Kwasowski Marcin
(1)
Kwieciński Leszek
(1)
Michalski Ryszard
(1)
Mroczek Wojciech
(1)
Mrówka Barbara
(1)
Niemczyk Józef
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Pawłowska Zofia
(1)
Pietrzyk-Reeves Dorota
(1)
Piotrowicz Radosław
(1)
Poczta Walenty
(1)
Pęciłło Małgorzata
(1)
Rokicki Bartłomiej
(1)
Rotuska Adrianna
(1)
Ryba Jacek
(1)
Serafin Piotr
(1)
Smoter Katarzyna
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Szałucki Krzysztof
(1)
Szewczyk Marcin K
(1)
Szwabe Michał
(1)
Szwaja Janusz (1934- )
(1)
Umiński Stanisław
(1)
Wapiennik Ewa
(1)
Wiśniewski Jakub
(1)
Woodward Richard
(1)
Woźnicki Jerzy
(1)
Wtorek Jakub
(1)
Wójcik Karolina
(1)
Władyniak Aleksandra
(1)
Zdanowicz Mieczysław
(1)
Łukowicz-Oniszcuk Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(178)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(182)
Language
Polish
(182)
Subject
Unia Europejska
(112)
Polska
(52)
Integracja europejska
(20)
Polska a Unia Europejska
(19)
Społeczeństwo
(16)
Urząd Komitetu Intergacji Europejskiej
(10)
Unia Europejska a Polska
(7)
Harmonizacja prawa
(5)
Konstytucja Europejska
(5)
Rolnictwo
(5)
Konwent Europejski (2002-2003 ; Bruksela)
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Wspólna Polityka Rolna UE
(4)
Jednolity rynek UE
(3)
PHARE
(3)
Polityka strukturalna UE
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rada Unii Europejskiej
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Zatrudnienie
(3)
Emigracja zarobkowa
(2)
Gospodarka
(2)
Innowacje
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Migracje
(2)
Młodzież
(2)
Niemcy
(2)
Obywatelstwo
(2)
Opinia publiczna
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Prawo
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rada Europy
(2)
Ruchliwość społeczna
(2)
Rynek
(2)
Sport
(2)
Sprawiedliwość
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Transport
(2)
Transport samochodowy
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Administracja
(1)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Biała Księga o Europejskim Rządzeniu
(1)
Bibliologia
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Cło
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Edukacja
(1)
Energetyka
(1)
Energia
(1)
Energia elektryczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finlandia
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hiszpania
(1)
Hutnictwo
(1)
Integracja Europejska
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Izby gospodarcze
(1)
Kadry
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Klimat
(1)
Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej
(1)
Korupcja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kultura
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Meblarstwo
(1)
Medycyna
(1)
Mleczarstwo
(1)
Mleko
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Negocjacje
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Ośrodki informacji europejskiej
(1)
Parlament
(1)
Parlament Europejski
(1)
Podatki
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1901-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(13)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Wielka Brytania
(1)
Włochy
(1)
182 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Unia Europejska w przededniu wielkich debat; 2. Nicolas Sarkozy o przyszłości UE: w jakim punkcie znajduje się Europa?; 3. Jak ocalić traktat konstytucyjny? Propozycja Andrew Duffa; 4. Skład liczebny Komisji Europejskiej w świetle postanowień traktatu nicejskiego oraz traktatu konstytucyjnego; 5. Czy "poszerzenie" jest przyczyną kryzysu w Unii?; 6. Problem delokalizacji podczas negocjacji pakietu legislacyjnego polityki spójności na lata 2007-2013; 7. Globalne inwestycje zagraniczne w perspektywie 2010 roku- początek patriotyzmu ekonomicznego?; 8. Wyzwania dla rynku wewnętrznego- między ekonomią, prawem a jakością życia w UE; 9. Perspektywy pogłębienia wymiaru społecznego integracji europejskiej w świetle badań opinii publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 42)
ISBN: 978-83-89972-96-5
1. Ogólna sytuacja gospodarcza. 1. Rynki pracy, migracje i edukacja. 3. Rolnictwo. 4. Przepływy finansowe i absorbcja środków. 5. Trzy lata członkostwa w doświadczeniach społecznych. 6. Proces decyzyjny po rozszerzeniu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89218-61-5
1. Skutki w zakresie infrastruktury transportowej w Polsce; 2. Skutki w sferze polskich przedsiębiorstw transportowych; 3. Skutki dla społeczeństwa i użytkowników transportu; 4. Podsumowanie i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89218-71-2
1. Tendencje w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie; 2. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dziedzinie Szkolnictwa Wyższego; 3. Wnioski; 4. Teza końcowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 23)
ISBN: 83-89218-25-9
Modelowe założenia zasady elastyczności oraz próba kategoryzacji; Pogłębiać czy poszerzać Unię Europejską Rozwój Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim; Wzmocniona współpraca a mechanizm wykluczenia; Polska a zasada elastyczności na przykładzie acqusi Schenegen; Traktat z Nicei - początek końca reformowania Unii Europejskiej. Analiza zapisów traktatowych; Kierunek transformacji Unii Europejskiej w aspekcie przewidywanych reform instytucjonalnych; Kościoły i związki wyznaniowe w regulacji prawnej Unii Europejskiej; Posiedzenie Rady Europejskiej w Sewilli 21-22 czerwca 2002 r. Wnioski prezydencji; Przygotowania do konferencji Międzyrządowej 2004 Analiza podstawowych pojęć z punktu widzenia supranarodowego rozwoju Unii Europejskiej; Koncepcje rozwoju integracji europejskie j Gerharda Shcredera i Lionela Jospina w kontekście procesu postnicejskiego; Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne; Europejska tożsamość bezpieczeństwa i obrony - rozwój koncepcji w ramach Unii Europejskie i NATO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 22)
ISBN: 83-89218-20-8
Agencje w systemie Unii Europejskiej; Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training); Europejska Fundacja Poprawy warunków życia i pracy (European Foundation for the Improvement of living and
working conditions, Eurofound); Europejska Agencja środowiska (European Environment Agency, EEA); Europejska Agencja Oceny produktów Medycznych (Europea n Agency for the Evaluation od medicinal Products, EMEA: Urząd harmonizacji rynku wewnetrznego (Office fo r harmonization in the Internal Market, OHIM); Europejska fundacja do spraw szkoleń (european training foundation, ETF); Europejskie centrum monitoringu narkotyków i uzaleznienia narkotykowego European monitoring center for drugs and drug addiction, EMCDDA; Wspólnotowy urząd odmian roslin (community plant variety office, CPVO); Europejska Agencja bezpieczeństwa i Hignieny pracy (European agency for safety and health at work EUOSHA); Centrum tłumaczeń dla organow Unii Europejskiej (Translation centre for bodies of the european Union, CdT; Europejskie centrum monitoringu rasizmu i ksenofobii (European monitoring centre of racism and xenofobia, EUMC: Europejska agencja odbudowy (European agency for reconstrucion, EAR): Europejski Urząd bezpieczeństwa zywności (European food safety authority, EFSA).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 37)
ISBN: 83-89972-81-6
1.Delokalizacja, 2.Liberalizacja swobodnego przepływu usług, 3.Usługi interesu ogólnego, 4.Europejski model społeczny, 5.Haromnizacja podatków dochodowych od przedsiębiorstw, 6.Przedsiębiorstwa, 7.Inicjatywa better regulation, 8.Badanie i rozwój, 9.Aspekty środowiskowe konkurencyjności, 10.Otwartość zewnętrzna, 11.Społeczeństwo informacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 40)
ISBN: 978-83-89972-90-3
1. Wprowadzenie. 2. Wielkość i struktura migracji z Bułgarii i Rumunii w okresie transformacji. 3. Mechanizm migracji z nowych krajów akcesyjnych. 4. Ocena skali przyszłej migracji do krajów UE. 5. Konkluzje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 27)
ISBN: 83-89218-02-X
1. Wprowadzenie; 2. Ewolucyjny charakter regulacji rynku mleka; 3. Finansowanie rynków rolnych z budżetu unijnego; 4. Proces podejmowania decyzji w zakresie rolnictwa; 5. System informacyjny o cenach na rynku mleka; 6. Mechanizmy systemu regulacji unijnego rynku mleka; 7. Wyniki negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89972-63-8
1. Blance of costs and benefits of Poland's accession to the European Union - first attempt at verification of forecasts, review of conclusions from sectoral reports. 2. Membership in the EU and selected social aspects. 3. Membership in the EU - participation in decision-making process, priorities of european policies and perceptions of Poland after accession.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89972-29-8
Doświadczenia pierwszego roku członkostwa - najważniejsze elementy: Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - pierwsza próba weryfikacji prognoz, przegląd wniosków z raportów sektorowych; Członkostwo w UE a wybrane aspekty społeczne; Członkostwo w UE - udział w procesie decyzyjnym, priorytety polityki europejskiej oraz postrzeganie Polski po akcesji; Podsumowanie. Analizy sektorowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89972-52-2
1.Historia współpracy w dziedzinie wymairu sprawiedliwości i spraw wewnetrznych: od Trevi do Tampere, 2.Rozwiązania instytucjonalne i proces decyzyjny w obszarze wymiaru sprawidliwości i spraw wewnętrznych UE. Cz.I Sprawy wewnętrzne : 1.Swobodny przepływ osób i polityka wizowa, 2.Polityka imigracyjna i azylowa, 3.Ochrona granic zewnętrznych w kontekście współpracy Schengen, 4.Współpraca celna w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 5.Wspólpraca policyjna i narkotykowa, 6.Walka z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem, 6.Olaf i ochorna interesów finansowych wspólnot europejskich. Cz.II Wymiar sprawiedliwości : 1.Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, 2.Współpraca w sprawach karnych, 3.Organy ochrony prawnej w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zakończenie: 1.Zwenętrzny wymiar obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 2.Ocena wykonania "Agendy z Tampere" jako punkt wyjścia dla opracowania programu haskiego, 3.Traktat Konstytucyjny UE - nowy wymiar współpracy w obszarze wolności, bezpieczenstwa i sprawiedliwości, 5.Polska w obszarze wolności, bezpieczenstwa i sprawiedliwości UE
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 36)
ISBN: 83-89972-80-8
1.Mobilność międzynarodowa ludności, 2.Międzynarodowa mobilność kapitału ludzkiego, 3.Przepływ kapitału ludzkiego w najnowszych migracjach ludności Polski, 4.Migracje pracowników wysoko wykwalifikowanych w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska)
ISBN: 83-89972-83-2
1. Projekt pilotowy zastosowania standardowego modelu kosztowego w Polsce, 2. Badanie społeczne dotyczące obciążeń administracyjnych w transporcie drogowym, 3. Porównanie obciążeń administracyjnych w sektorze transportu drogowego między Holandią i Polską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 35)
ISBN: 8389972-68-9
I.Wprowadzenie, II.Analiza zmian handlu wyrobami rolnymi: 1.Liberalizacja handlu rolnego między Polską a Unią Europejska w latach 1992-2003, 2.Analiza zmian w polskim handlu rolnym z unią Europejską, 3.Liberalizacja handlu rolnego a zmiany w obrotach artykułami rolnymi Polska-Unia Europejska. III.Analiza zmian handlu wyrobami przemysłowymi: 1.Dynamika, 2.Struktura towarowa, 3.Główne grupy towarowe z eksporcie i imporcie i ocnea tempa zmian strukturalnych w handlu zagranicznym, 4.Główne towary, w których Poslka ma przewagę konkurencyjną nad UE, 5.Zmiany w handlu Polski z UE na tle pozostałych nowych krajów członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej, 6.Saldo bilansu handlowego, 7.Handel wewnątrzgałęziowy, 8.Ocena zmian ilościowych i struktury handlu. IV.Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89972-86-7
1. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 2. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 3. Europejska Agencja Ochrony Środowiska 4.Europejska Fundacja Kształcenia 5. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 6. Europejska Agencja ds. Leków 7. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) 8. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 9. Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin 10. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej 11. Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii 12. Europejska Agencja Odbudowy 13. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 14. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu 15. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 16. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 17. Europejskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom 18. Europejska Agencja Kolejowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
1. PHARE w pierwszym okresie realizacji i inne programy komisji europejskiej; 2. PHARE- program nowej orientacji; 3. PHARE przedakcesyjny- system zarządzania EDIS; 4. PHARE rozwój instytucjonalny; 5. Projekty inwestycyjne realizowane w ramach programu PHARE; 6. Rola ewaluacji w zarządzaniu projektami programów PHARE i środki przejściowe; 7. Wpływ czynników zewnętrznych na realizację projektów; 8. Elementy oceny programu PHARE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89972-88-3
1. Charakterystyka polityki spójności UE; 2. Teoria ekonomii a założenia i realizacja działań prowadzonych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Proponowane kierunki przyszłych reform; 3. Pozaekonomiczna wartość dodana polityki spójności Unii Europejskiej; 4. Wstępne szacunki wielkości budżetu polityki spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 44)
ISBN: 978-83-7567-000-4
Unia Europejska - Polska - Dolny Śląsk: w kierunku innowacyjnej gospodarki; Warunki rozwoju procesów innowacyjnych w krajach UE; Innowacyjna Europa, wspólna przestrzeń badawcza, innowacyjny jednolity rynek - czy to możliwe; Rola dialogu społecznego w kształtowaniu innowacyjnego jednolitego rynku; Budowanie sieci współpracy badawczej między ośrodkami naukowymi - Europejski Instytut Technologiczny; Od EIT do EIT+. Szansa dla Polski, konieczność dla Wrocławia; Budowa gospodarki opartej na wiedzy w przekroju regionów jako wyzwanie dla procesów integracji krajów Unii Europejskiej; Inicjatywy środowiskowe na rzecz rozwoju Dolnego Śląska. Rola szkół wyższych; Europejski Instytut Technologiczny (EIT) we Wrocławiu: uwarunkowania i perspektywy rozwoju biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych; Innowacyjność w praktyce. Platformy technologiczne i ich rola w generowaniu innowacji w nauce i gospodarce; Innowacje w praktyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again