Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(23)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(23)
Author
Kupiec Leszek
(3)
Bołtromiuk Artur
(2)
Mikołajczyk Marian
(2)
Aleksandrowicz-Pędich Lucyna
(1)
Borowski Jerzy
(1)
Ciborowski Robert
(1)
Dobrzańska Bożena M
(1)
Dudel Barbara
(1)
Dziemianowicz Ryta Iwona
(1)
Gołaszewska-Kaczan Urszula
(1)
Gołębiowska Alicja
(1)
Grabowski Jerzy
(1)
Głoskowska-Sołdatow Małgorzata
(1)
Kamiński Jacek
(1)
Kiełczewski Dariusz
(1)
Kozłowska-Burdziak Mirosława
(1)
Kupiec Leszek. Tom 4 Polityka regionalna
(1)
Kupiec Leszek. Tom 5 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
(1)
Kupiec Leszek. Tom 6 Infrastruktura społeczna
(1)
Machol-Zajda Lucyna
(1)
Meredyk Kazimierz
(1)
Niedźwiedzki Arkadiusz
(1)
Proniewski Marek
(1)
Przygodzka Renata
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Truskolaski Tadeusz
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Wyszykowska Dorota
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Rolnictwo
(4)
Gospodarka
(3)
Unia Europejska
(3)
Ekorozwój
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(2)
Integracja europejska
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Lityński, Adam
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Podatek
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska
(2)
Prawo
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek pracy
(2)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekonomia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Flexicurity
(1)
Globalizacja
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Języki
(1)
Kadry
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Litwa
(1)
Ludność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marketing
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Negocjacje
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Państwo
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przyroda
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony problemowe
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rynek
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Spożycie
(1)
Transport
(1)
Transport morski
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wieś
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Subject: time
1989-
(4)
Subject: place
Bałtycki, region
(1)
Białoruś
(1)
24 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7431-030-8
1. kultura i międzykulturowość a języki obce; 2. Międzykulturowość jako kompetencja w nauczaniu języków obcych; 3. Nauczyciel języka obcego jako pośrednik kulturowy; 4. Obserwacja praktyki lekcyjnej: metodologia i materiał badawczy; 5. Wyniki badań obserwacyjnych; 6. praktyka lekcyjna a poglądy nauczycieli w świetle badań w różnych krajach europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87884-83-9
Cz. I Instytucjonalne uwarunkowania działalności gospodarczej na obszarach chronionych, Cz. II Przyrodnicze i społeczne aspekty gospodarowania na obszarach chronionych, Cz. III Ekologizacja gospodarki rolnej na obszarach chronionych, Cz. IV Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach chronionych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-151-9
Część I: Proces globalizacji na przełomie wieków. 1. Pojęcie globalizacji, cechy globalizacji. 2. Mechanizmy globalizacji. 3. Miary globalizacji. 4. Nowe aspekty udziału krajów wschodzących w globalizacji. Część II: Konkurencyjność międzynarodowa kraju i przedsiębiorstwa. 5. Zmienność pojęcia konkurencyjności międzynarodowej. 6. Tradycyjne teorie konkurencyjności międzynarodowej kraju. 7. Konkurencyjność międzynarodowa w warunkach globalizacji. 8. Modele konkurencyjności międzynarodowej. 9. Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle raportów WEF i IMD. 10. Polityka wzrostu poziomu konkurencyjności międzynarodowej. Część III: Strategie przedsiębiorstw produkcyjnych i banków w warunkach globalizacji. 11. Potrzeba nowego podejścia wyjaśniającego międzynarodową przewagę konkurencyjną kraju i firmy. 12. Strategia konkurencyjna firmy - uniwersalne narzędzie konkurencji. 13. Strategie ogólne w warunkach globalizacji - próba klasyfikacji. 14. Ewolucja strategii koncernów w warunkach globalizacji. 15. Strategie koncernów międzynarodowych na rynkach wschodzących. 16. Strategie megakorporacji w warunkach globalizacji. 17. Budowaie strategii na przykładzie banku komercyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-144-1
1. Uwarunkowania instytucjonalne i ekonomiczne współpracy krajów Unii Europejskiej: Reakcje i interakcje w koegzystencji narodów i krajów europejskich; Dylematy wyboru kierunku polityki ekonomicznej w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej; Czy aktywność Unii Europejskiej sprzyja poprawie międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Europy Wschodniej. 2. Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej: czy istnieje "polityka wschodnia'?; Polityka zagraniczna UE w kontekście debaty o przyszłości UE; Polityka Unii Europejskiej wobec regionów Polski Wschodniej w latach 2007-2013 - szansą na rozwój gospodarczy najbiedniejszych województwp; Unijna polityka innowacyjna szansą na rozwój polskiej gospodarki; Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej z punktu widzenia interesów Polski; Rola napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski z krajów Unii Europejskiej; 3. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski i Litwy: Współpraca gospodarcza polsko-litewsko-białoruska i jej miejsce w europejskiej polityce sąsiedztwa; Problemy rozwoju regionalnego współczesnej Litwy; Zmiany WPR i ich wpływ na rozwój przemysłu mleczarskiego Polski i Litwy. 4. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski z Białorusią: Współczesna recepcja Białorusi w Polsce (po 1989 r.); Stosunki Unii Europejskiej z Białorusią - rola Polski; Wymiana handlowa Polski z Białorusią; Polsko-bialoruska granica państwowa jako zewnętrzna granica Wspólnoty Europejskiej (wybrane zagadnienia ruchu osobowego). 5. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski z Rosją i Ukrainą: Członkostwo w Unii Europejskiej jako atut w stosunkach z Rosją; Polsko- rosyjska współpraca handlowa i perspektywy jej rozwoju; Tendencje przemian gospodarki rolnej na Ukrainie i ich konsekwencje dla współpracy z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-146-5
1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, 2. Obszary przyrodniczo cenne, 3. Teoretyczne podstawy budowy strategii rozwoju, 4. Specyficzne elementy budowy strategii zrównoważonego rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa / Ryta Iwona Dziemianowicz. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2007. - 463, [1] s. : rys., wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7431-139-7
1. Rola państwa i polityki podatkowej w gospodarce, 2. Teoretyczne podstawy konstrukcji optymalnego systemu podatkowego, 3. Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa, 4. Opodatkowanie rolnictwa - doświadczenia krajów unii Europejskiej i USA, 5. Konstrukcja systemu opodatkowania rolnictwa w Polsce, 6. Budżetowanie i sektorowe skutki opodatkowania rolnictwa w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89031-19-1
R.I Istota i etapy procesu kadrowego, R.II Planowanie personelu, R.III Rekrutacja kandydatów, R.IV Selekcja kandydatów, R.V Wprowadzenie do pracy, R.VI Szkolenie i rozwój pracowników, R.VII Motywowanie pracowników, R.VIII Oceny pracownicze, R.IX Przemieszczenia pracowników, R.X Odejście pracownika z pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-071-0
1.Zagadnienia teorii negocjacji: 1.1.Konflikt. 1.2.Wzajemna zależność i cechy relacji łączącej strony negocjacji. 1.3. Pojęcie negocjacji. 1.4.Perspektywy teoretyczne wykorzystywane w opisie negocjacji. 1.5.Kontrowersje związane z oceną wyniku negocjacji. 2.Negocjacje w biznesie i marketingu: 2.1.Negocjacje w biznesie jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych. 2.2.Działalność marketingowa przedsiębiorstwa. 2.3.Negocjacje w związku z realizacją zadań marketingowych prowadzone w przedsiębiorstwie. 2.4.Negocjacje na rynku. 3.Wykorzystanie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów powstałych w zwiażku z działalnością jednostki marketingu w przedsięiorstwie: 3.1.Przyczyny konfliktów marketingu z innymi działami przedsiębiorstwa. 3.2.Przeciwdziałanie konfliktom. 3.3.Metody rozwiązywania konfliktów pomiędzy marketingiem a innymi działami przedsiebiorstwa. 3.4.Warunki skuteczności negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów powstałych w związku z działalnością jednostki marketingu w przedsiębiorstwie. 3.5.Analiza możliwości wykorzystania negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów związanych z działalnością jednostki marketingu w świetle własnych badań empirycznych. 4.Negocjacje w zakupach zaopatrzeniowych: 4.1.Podstawowe pojęcia dotyczące zakupów zaopatrzeniowych. 4.2.Znaczenie i orgaznizacja funkcji zakupów w badanych przedsiębiorstwach. 4.3.Strategie zakupu i ich rodzaje. 4.4.Czynniki warunkujące wybór strategii zakupu. 4.5.Sposób kształtowania relacji z dostawcami a poziom innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 4.6.Strategie zakupów stosowane przez badane przedsiebiorstwa. 4.7.Konsekwencje wyboru strategii zakupu. 4.8.Negocjacje w zakupach zaopatrzeniowych w świetle badań własnych. 5.Negocjacje w kanałach marketingowych: 5.1.Przesłanki wykorzystania kanałów marketingowych. 5.2.Negocjacje jako przepływ w kanale marketingowym. 5.3.Przesłanki wykorzystania negocjacji w koordynacji kanłu marketingowego. 5.4.Sposoby przeciwdziałąnia ryzyku relacji w kanale marketingowym. 5.5. Koordynacyjna rola negocjacji. 5.6.Znaczenie siły przetargowej na wyniki negocjacji w kanale marketingowym - badania własne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7431-011-1
1.Trwały i zrównoważony rozwój, 2.Konsumpcja w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju, 3.Wpływ zmian w układzie podmiotowym konsumpcji na perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, 4.zmiany w układzie przedmiotowym konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój, 5.Struktura układu organizacyjnego konsumpcji a trwały i zrównoważony rozwój, 6.Perspektywy zrównoważenia konsumpcji w układzie przestrzennym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-074-0
1.Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych w rolnictwie polskim. 2.Instytucjonalne aspekty prywatyzacji rolnictwa. 3.Tempo i kierunki prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych w Polsce. 4.Wpływ gospodarki gruntami rolnymi Skarbu Państwa na przemiany struktury obszarowej polskiego rolnictwa. 5.Skutki społeczne przekształceń rolnictwa państwowego w Polsce. 6.Wpływ zmian systemowych w rolnictwie państwowym na wykorzystanie podstawowych czynników produkcji. 7.Rozwiązania instytucjonalne w procesie przemian własnościowych w rolnictwie wybranych państw europejskich. 8.Zmiany instytucji prawno-organizacyjnych a kierunki gospodarowania państwowymi nieruchomościami rolnymi w Polsce po roku 2002.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87884-72-3
1.Pojęcie i istota polityki regionalnej, 2.zarys rozwoju polityki regionalnej, 3.Podmioty i instytucje polityki regionalnej, 4.Przedmioty polityki regionalnej, 5.Cele i zadania polityki regionalnej, 6.Czynniki i bariery rozwoju regionalnego, 7.Wizje, koncepcje, modele i scenariusze rozwoju, 8.Rola samorządu terytorialnego, 9.Instrumenty sterowania rozwojem regionalnym, 10.Instrumenty planistyczne rozwoju regionalnego w Polsce, 11.Finansowanie rozwoju regionalnego, 12.Polityka regionalna elementem integracji Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Istota planowania przestrzennego, 2.Elementy planu i planowania, 3.Rola prognoz w kształtowaniu przyszłości, 4.System planowania przestrzennego w Polsce, 5.Rola prawa budowlanego w procesie zagospodarowania przestrzeni, 6.Informacja o planowaniu przestrzennym we Francji i Niemczech
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89031-90-6
1. Pojęcie i właściwości infrastruktury społecznej, 2. Układ społeczny infrastruktury społecznej, 3. Układ instytucjonalny infrastruktury społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tom 4. Polityka regionalna / red. nauk. Leszek Kupiec (187 s. : wykr.); Tom 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne / red. nauk. Leszek Kupiec (279 s.); Tom 6. Infrastruktura społeczna / Leszek Kupiec (245, [5] s. : rys., wykr., tab.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89031-68-X
1.Gospodarka z przyległościami, 2.Teoria ekonomii, 3.Problem badawczy, 4.Piramida hipotez, 5.Weryfikacja hipotez, 6.Zastosowanie teorii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-094-9
1. Państwo a rolnictwo - przesłanki aktywności. 2. Rola państwa w rozwoju rolnictwa. 3. Fiskalne instrumenty oddziaływania na rolnictwo. 4. Metodologiczne podstawy oceny skuteczności fiskalnych działań państwa. 5. System opodatkowania i jego rola w rozwoju rolnictwa. 6. System transferów socjalnych i jego oddziaływanie na rozwój rolnictwa. 7. Pozasocjalne transfery do rolnictwa i ich wpływ na jego rozwój.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-082-6
Wprowadzenie; R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza w Europie w ujęciu historycznym; R.2 Unia Europejska i jej prawo; R.3 System instytucjonalny Unii Europejskiej; R.4 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej; R.5 Polityka budżetowa; R.6 Polityka monetarna; R.7 Polityka regionalna; R.8 Polityka rolna; R.9 Polityka zatrudnienia; R.10 Polityka ochrony środowiska; R.11 Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-081-9
I. Wzrost gospodarczy i jego związki z transportem w świetle teorii ekonomicznych: 1.Wybrane teorie rozwoju i wzrostu gospodarczego. 2.Teorie i prawa rozwoju transportu. 3.Znaczenie transportu we wzroście gospodarczym. 4. Transport na tle czynników i barier wzrostu gospodarczego. II.Infrastruktura transportowa w gospodarce: 1.Infrastruktura jako element systemu gospodarczego. 2.Miejsce transportu w infrastrukturze gospodarczej - podstawowe pojęcia. 3.Infrastruktura a determinanty wzrostu poputy na transport. 4.Analiza relacji transport - środowisko. III. Zmiany w polityce transportowej w kontekście transformacji ustrojowej i przystąpienia do Unii Europejskiej: 1.Teoretyczne rozważania dotyczące transportu w okresie transformacji ustrojowej. 2.Cechy i założenia polityki transportowej. 3. Integracja europejska w zakresie ujenolicenia polityki transportowej. 4.Ogólne uwarunkowania rozwoju transportu w badanych krajach. IV. Transport samochodowy a wzrost gospodarczy państw bałtyckich: 1.Transport samochodowy w kontekście uwarunkowań rozwojowych. 2.Transport samochodowy a transportochłonność gospodarki. 3.Transport samochodowy a dynamika wzrostu gospodarczego. 4.Związek pomiędzy popytem na transport samochodowy a wzrostem gospodarczym - analiza korelacji kanonicznej. V. Transport kolejowy a wzrost gospodarczy państw: 1.Poziom rozwoju transportu kolejowego. 2.Składniki infrastruktury ekonomicznej kolei i ich wykorzystanie. 3.Przewozy ładunków, poziom pracy przewozowej i ich uwarunkowania. 4.Determinanty rozwoju transportu multimedialnego z wykorzysaniem kolei. 5.Zależności pomiędzy zaopatrzeniem na transport kolejowy a wzrostem gospodarczym - analiza korelacji kanonicznej. VI. Transport morski a wzrost gospodarczy państw bałtyckich: 1.Transport morski a gospodarka. 2.Produkcja usług i praca przewozowa w transporcie morskim. 3.Związek pomiędzy popytem na transport morski a zrostem gospodarczym - analiza korelacji kanonicznej. VII. Pozostałe rodzaje transportu i ich interakcje ze wzrostem gospodarczym: 1.Rynek usług transportu wodnego śródlądowego. 2.Żegluga śródlądowa w systemie transportowym poszczególnych krajów. 3.Substytucyjność i komplementarność żeglugi śródloądowej. 4.Transport lotniczy jako ogniwo systemu transportowego. 5.Transport rurociągowy w południowo-wschodnich krajach bałtyckich. 6. Zależność pomiędzy zaopotrzebowaniem na transport lotniczy. VIII. Model transportu i kierunki polityki transportowej południowo-wschodnich krajów bałtyckich: 1.Ogólny model transportu w krajach południowo-wschodniego Bałtyku. 2.Prognozy w zakresie rozwoju transportu. 3.Instytucje i kierunki polityki transportowej południowo-wschodnich krajów bałtyckich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again