Forma i typ
Książki
(83)
Dostępność
tylko na miejscu
(72)
dostępne
(42)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(44)
Czytelnia
(72)
Autor
Dębniewska Maria
(4)
Sołoma Andrzej
(4)
Dąbrowski Zdzisław
(3)
Juchniewicz Małgorzata
(3)
Kantowicz Ewa
(3)
Białocerkiewicz Jan
(2)
Chmaj Marek
(2)
Figiel Szczepan
(2)
Kosakowski Czesław
(2)
Kozłowski Wojciech
(2)
Krause Amadeusz
(2)
Niedzielski Eugeniusz
(2)
Nowak Władysław
(2)
Organiściak-Krzykowska Anna
(2)
Pilarski Stanisław
(2)
Suświłło Małgorzata
(2)
Walkowiak Ryszard
(2)
Bajerowski Tomasz
(1)
Białobrzeska Renata
(1)
Chrostowska Bożena
(1)
Ciukszo Danuta
(1)
Cymerman Iwona
(1)
Czapka Elżbieta
(1)
Dobkowski Jarosław
(1)
Doliwa Urszula
(1)
Fordoński Radosław
(1)
Godlewska-Lipowa Wacława A
(1)
Grabarczyk Iwona
(1)
Górecka Halina
(1)
Górniewicz Józef
(1)
Gąsiorowski Andrzej
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Kisiel Roman
(1)
Klimiuk Ewa
(1)
Kopacz Marta
(1)
Kowalewski Mirosław
(1)
Kozłowska Irena
(1)
Krajewski Piotr
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kucka Elżbieta
(1)
Kuśmierczyk Bożena
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Lelusz Henryk
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Lubiszewski Maciej
(1)
Machinek Marian
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Młynarczyk Krzysztof
(1)
Narojczyk Krzysztof
(1)
Nieżurawski Lech
(1)
Opara Stefan
(1)
Ostrowski Janusz Y
(1)
Pikus Hanna
(1)
Pirjanowicz Wincenty
(1)
Piszczek Piotr
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Przybyszewski Roman
(1)
Puczkowski Benedykt
(1)
Radziszewska-Szczepaniak Danuta
(1)
Romańczuk-Grącka Marta
(1)
Ropiak Sławomir
(1)
Sawczuk Wiktor
(1)
Sikora Ewa
(1)
Sitek Magdalena
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Stankiewicz Leszek
(1)
Stańczak Małgorzata
(1)
Szkoda Jerzy
(1)
Sztychmiler Ryszard
(1)
Szymańska Urszula
(1)
Tańska Halina
(1)
Tkaczuk Maria
(1)
Tunkiewicz Michał
(1)
Wajszczyk Józef
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Wiśniewski Radosław
(1)
Woroniecki Paweł
(1)
Zębek Elżbieta
(1)
Łuczak Elżbieta
(1)
Źróbek Ryszard
(1)
Żukowski Arkadiusz
(1)
Żyta Agnieszka
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(82)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(83)
Język
polski
(83)
Temat
Opieka społeczna
(8)
Przedsiębiorstwo
(6)
Banki
(5)
Zarządzanie
(4)
Kadry
(3)
Kredyt
(3)
Nieruchomości
(3)
Organizacje międzynarodowe
(3)
Pedagogika opiekuńcza
(3)
Polska
(3)
Pracownicy socjalni
(3)
Prawa człowieka
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rolnictwo
(3)
Studenci
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Administracja
(2)
Bezdomność
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Innowacje
(2)
Inteligencja (psychol.)
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Motywacja pracy
(2)
Młodzież
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Organizacja
(2)
Partie polityczne
(2)
Państwo
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Policja
(2)
Polityka
(2)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo publiczne
(2)
Prawo wojenne
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rodzina
(2)
Rynek
(2)
Sekty i ruchy religijne
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Usługi
(2)
Wychowanie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Agroturystyka
(1)
Akademia Techniczno
(1)
Algorytmy
(1)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Bank centralny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bilans księgowy
(1)
Bioetyka
(1)
Biotechnologia
(1)
Budżety gminne
(1)
Bulimia
(1)
Choroby
(1)
Chorzy po transplantacji
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Dokumenty elektorniczne
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Domy pomocy sołecznej
(1)
Drogi
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko wiejskie
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Ekologia
(1)
Emerytura
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Fundacja
(1)
Gardner, Howard (1943- )
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Humanizacja pracy
(1)
Ideologia
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Internet
(1)
Interwencja (politol.)
(1)
Jakośc życia
(1)
Jakość produktu
(1)
Java (język programowania)
(1)
Kara śmierci
(1)
Koalicja polityczna
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja sołeczna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół
(1)
Temat: czas
1989-
(4)
1901-
(2)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
Temat: miejsce
Warmińsko-mazurskie, województwo
(5)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
83 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-259-2
I. Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej : 1.Po jęcia podstawowe; 2.Klasyczne teorie gospodarki przestrzennej; 3.Współczesne paradygmaty gospodarki przestrzennej. Wybrane zagadnienia; 4.Prognozowanie układów przestrzennych. II. Zarządzanie przestrzenią : 5.Wybrane zagadnienia zarządzania przestrzenią
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 332 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-231-2
R.1 Geneza współpracy transgranicznej na pograniczu wschodnim. R.2 Współpraca transgraniczna w polskim systemie prawnym. R.3 Zasady funkcjonowania i sposoby finansowania współpracy transgenicznej.R.4 Cele i dotychczasowy przebieg współpracy transgenicznej. R.5 Szanse
rozwoju gmin przygranicznych. R.6 Ocena stanu współ pracy transgenicznej na pograniczu wschodnim. R.7 Ogra niczenia i bariery wspóldziałania transgranicznego. R.8 Rola euroregionów w stymulowaniu lokalnej wspólpra cy transgranicznej. R.9 Udział instytucji rządowych i pozarzadowych w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej. R.10 Perspektywy rozwoju wspólpracy transgranicznej i euroregionów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-251-7
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa międzynarodowego,3. Podmioty prawa międzynarodowego, 4.Terytorium w prawie międzynarodowym, 5. Ludność w prawie międzynarodowym, 6. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Spory międzyanrodowe i ich rozwiązy wanie, 9. Prawo konfliktów zbrojnych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (2 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-382-3
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa międzynarodowego,3. Podmioty prawa międzynarodowego, 4.Terytorium w prawie międzynarodowym, 5. Ludność w prawie międzynarodowym, 6. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Spory międzyanrodowe i ich rozwiązy wanie, 9. Prawo konfliktów zbrojnych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-411-0
1. Teoretyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania rządów koalicyjnych 2. Powstawanie i funkcjonowanie rządu w III RP w aspekcie prawno-instytucjonalnym 3. Rząd Tadeusza Mazowieckiego (12.12.1989-14.12.1990) 4. Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego (12.01-5.12.1991) 5. Rząd Jana Olszewskiego (23.12.1991-5.06.1992) 6. Rząd Hanny Suchockiej (11.07.1993-26.10.1993) 7. Rząd Waldemara Pawlaka (26.10.1993-1.03.1995) 8. Rząd Józefa Oleksego (4.03.1995-26.01.1996) 9. Rząd Włodzimierza Cimoszewicza (7.02.1996-31.10.1997) 10. Rząd Jerzego Buzka (31.10.1997-18.10.2001) 11. Rząd Leszka Millera (19.10.2001-2.05.2004) 12. Rząd Marka Belki (2.05.2004-31.10.2005) 13. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza (31.10.2005- )
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7299-478-3
1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje, 2. Ewolucja ustawodawstwa dotyczącego partii politycznych w Polsce, 3. Tworzenie partii politycznych w Polsce, 4. Członkowstwo w partiach politycznych, 5. Struktura i zasady działania partii politycznych, 6. Finansowanie partii politycznych, 7. Delegalizacja partii politycznych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-584-1
1. Młodzież jako element struktury społecznej, 2. Marginalizacja społeczna i jej identyfikacja - dylematy definicyjne, 3. Działalność Stowarzyszenia Tratwa w latach 1996-2004, 4. Młodzież i dorośli w Stowarzyszeniu Tratwa, 5. Stowarzyszenie Tratwa jako miejsce profilaktyki marginalizacji młodzieży
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7299-563-6
1. Problem dynamicznego ujmowania przemian roli społecznej w literaturze naukowej: Interpretacja podstawowych pojęć teorii roli społecznej; Konkluzje metodologiczne; 2. Geneza społecznej roli dziecka wiejskiego: Określenie rodzaju analizowanych materiałów; Stosunek do prokreacji i do dziecka w łonie matki; Społeczne aspekty relacji między matka a dzieckiem; Reakcja otoczenia na śmierć matki, płodu, noworodka; Stosunek do antykoncepcji, aborcji oraz dzieciobójstwa; Role przypisane przez Boga i ludzi; Przyjęcie dziecka do wspólnoty rodzinnej i religijnej; Dziecko jako wartość; Dziecko przedmiotem planowania i kalkulacji; Wiedza ludowa a psychologia prenatalna; Przemiany obrzędowości; 3. Zabawa a role społeczne dziecka wiejskiego- kiedyś i współcześnie: Zabawa w ujęciu socjologicznym; Czas, miejsce i przestrzeń zabaw; Wiek i płeć dziecka a zabawa; Sposoby zabawiania dziecka a uczenie ról społecznych; Aspekt organizacyjny zabawy w grupach rówieśniczych; Uwikłanie ról zabawowych dzieci w strukturę i stosunki społeczne grup lokalnych; Odbicie kultury w treści ról zabawowych; Role w zabawie a realne role dziecka; Formy spędzania czasu wolnego; 4. Przemiany roli społecznej dziecka wiejskiego w Polsce. Tradycja i globalizacja: Rola dziecka wynikająca z tradycji; Szansa zmian- dziecko wiejskie w roli ucznia; Przemiany społeczności wiejskiej po drugiej wojnie światowej a rola społeczna dziecka wiejskiego- etap konfiguracji; Problem przyszłości kultury wiejskiej- wyobrażenia i potencjał dziecka wiejskiego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7299-523-0
Cz.I Doświadczanie jakości życia jako problem badawczy: 1. Jakośc życia z perspektywy filozoficznej, 2. Problematyka badań w świetle literatury przedmiotu, 3. Transplantacja narządów jako problem biomedyczny, prawny i religijno-etyczny, 4. Założenia metodologiczne badań własnych. Cz.II Doświadczanie nowej jakości życia po przeszczepie organu - badania wąłsne: 5. Doświadczanie jakości życia przed przeszczepaem organu, 6. Doświadczanie jakości życia przez pacjentów po zabiegu transplantacji organu, 7. Życie po przeszczepie - podstawy doświadczania nowej jakości egzystencji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Stereotyp uchodźcy / Elżbieta Czapka. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006. - 183 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7299-459-2
1. Stereotypy- definicje i funkcje, 2. Uchodźcy jako kategoria społeczna, 3. Dynamika i geografia uchodźstwa, 4. Uchodźcy w Polsce, Wielkiej Brytanii i Jugosławi, 5. Przebieg badań i charakterystyka badanej zbiorowości, 6. Wiedza o uchodźcach studentów z Polski, Wielkiej Brytanii i Jugosławi, 7. Wizerunek uchodźcy na podstawie wypowiedzi studentów w trzech badanych krajów, 8. Przekonania studentów na temat uchodźców jako potencjalnego źródła zagrożenia dla kraju przyjmującego, 9. Interpretacja wyników badań
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tom 1. Tom 1 (269 s. : rys.); Tom 2. Tom 2 (235 s. : rys., tab.).
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7299-463-9
1. Pedagogika opiekuńcza (pedagogika opieki) jako dyscyplina naukowa. 2. Pojęcie opieki międzyludzkiej. 3. Zakresy opieki. 4. Kategorie opieki. 5. Struktura opieki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7299-464-6
6. Formy i metody opieki. 7. Stosunek opiekuńczy. 8. Proces opieki. 9. Funkcje opieki. 10. Opieka a wychowanie. 11. Wychowanie przez opiekę i wychowanie opiekuńcze. 12. Zasady opieki wychowawczej (procesu opiekuńczo-wychowawczego) 13. O planowaniu pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-265-7
Cz. I Przemiany w polskiej bankowości: Banki na rynku finansowym; Wpływ globalizacji na przemiany w bankowości; Wybrane elementy rynku finansowego w czasie transformacji z uwzględnieniem roli banku centralnego; Przemiany w polskiej bankowości spółdzielczej w powiązaniu z wymogami UE i jej rola na rynku finansowym; Efekty restrukturyzacji spółdzielczego sektora bankowego w latach 1995-2000 na przykładzie wybranych banków; Działalność banków na rynku pieniężnym w Polsce; Banki na rynku obligacji komunalnych w Polsce; Banki na rynku ubezpieczeń w Polsce; Transmisja impulsów polityki pieniężnej; Wybrane metody oceny kondycji finansowej banków; Metody analizy i oceny banków na potrzeby nadzoru; Nowa Umowa Kapitałowa Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego jako czynnik ograniczania ryzyka w funkcjonowaniu banków; Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa; Innowacyjność produktowa na rynku bankowym; Bankowość internetowa - nowy kierunek rozwoju banków w Polsce; Bankowość elektroniczna - nowe produkty bankowe (istota, zakres, przykłady); Uwarunkowania rozwoju bankowości elektronicznej; Rozwój bankowości internetowej; Wybrane zagadnienia i tendencje rozwojowe banków amerykańskich; Polskie banki w Rosji - rozliczenia zagraniczne; Kataster nieruchomości a zabezpieczanie wierzytelności bankowych; List zastawny jako źródło finansowania długoterminowych inwestycji; Fundusze inwestycyjne jako alternatywne instrumenty lokat. Cz. II Banki komercyjne we współpracy z jednostkami gospodarczymi, samorządowymi i instytucjami finansowymi: System bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw; Mała i średnia przedsiębiorczość w Polsce a polityka kredytowa banków; Ocena zdolności kredytowej jako podstawowy element zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym - niektóre aspekty teorii i praktyki; Dywersyfikacja jako metoda ograniczania ryzyka kredytowego w banku komercyjnym; Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw stosowane przez banki; Wykorzystanie Funduszy Poręczeń Kredytowych w celu zwiększenia dostępności małych i średnich przedsiębiorstw do kredytów bankowych (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego); Przewidywania zagrożenia upadłością firm w warunkach polskich jako element metod oceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych; Kredytowanie gospodarstw rolnych i agroturystycznych; Produkty bankowe banków spółdzielczych (uwarunkowania działania i praktyka); Wpływ kredytów Agrolinia na modernizację sektora rolno-spożywczego; Ochrona środowiska: banki i klienci; Bankowa obsługa samorządu terytorialnego; Współpraca banków z jednostkami samorządu terytorialnego - wybrane problemy; Specyfika funkcjonowania banku hipotetycznego na rynku finansowym; Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce; Role kredytów mieszkaniowych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego; Tendencje w bankowości inwestycyjnej; Zastosowanie metody Value at Risk w kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej w banku komercyjnym; Produkty bankowe w opinii respondentów; -Wpływ zmian stóp procentowych na wielkość marży odsetkowej w wybranym banku w 2001r.; Innowacyjność produktowa a efektywność banków komercyjnych na wybranych przykładach w Polsce; Rola marketingu w polityce jakości banku; Ocena efektywności banków metodą DEA (Data Envelop ment Analysis) na przykładzie banków spółdzielczych - zrzeszenia GBPZ SA; Bancassurance - współpraca banków i towarzystw ubezpieczeniowych; Strategia bancassurance jako element podnoszący konkurencyjność banku komercyjnego; Zarządzanie ryzykiem banków za pomocą kredytowych instrumentów pochodnych; Banki a indywidualni akcjonariusze - rynek w Polsce; Ocena efektywności banków z uwzględnieniem ryzyka na przykładzie banków notowanych na GWP w Warszawie; Działalność przedsiębiorstw maklerskich w latach 1998-2001; Zasady współpracy urzędów skarbowych z bankami przy poborze podatków.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336.71 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-270-3
R.1 System bankowy w Polsce; R.2 Polityka pieniężna banku centralnego; R.3 Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym; R.4 Działalność kredytowa banku komercyjnego; R.5 Działalność depozytowa i rozliczeniowa banku; R.6 Zarządzanie aktywami i pasywami bilansu banku komercyjnego; R.7 Marketing bankowy; R.8 Konsolidacja w sektorze bankowym; R.9 Fundusze inwestycyjne; Zadania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336.71 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-405-6
1.Konsulting finansowy - zagadnienia ogólne, 2.Konsulting finansowy w działalności przedsiębiorstw, 3.Wykorzystanie konsultingu w obsłudze klientów przez banki, 4.Konsulting na rynku kapitałowym
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-210-X
1. Finanse w procesie zarządzania, 2. Instrumenty finansowe na rynku nieruchomości - pieniądz i ryzyko, 3. Nieruchomości jako przedmiot zarządzania, 4. Rynek kapitałowy - segmenty rynku oraz instrumenty finansowe, 5. Finansowanie działalności bieżącej, 6. Zarządzanie gospodarką finansową nieruchomości mieszkaniowych, 7. Wykorzystanie rachunkowości w procesie decyzyjnym na rynku nieruchomości, 8. Rozliczenia w zakupie i sprzedaży nieruchomości, 9. Kredytowanie przez banki inwestycji w nieruchomości, 10. Metody oceny projektów inwestycyjnych, 11. Analiza finansowa nieruchomości nadzorowanej przez zarządcę
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 332 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Radio studenckie w Polsce / Urszula Doliwa. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - 187, [5] s. : tab.; wykr. ; 24 cm.
(Studia z Teorii Komunikacji I Medioznawstwa / red. nauk. Andrzej Staniszewski, Aleksander Kiklewicz ISSN 1899-4253 ; 1)
ISBN: 978-83-7299-562-9
1. Radio studenckie jako element kultury studenckiej i systemu medialnego w Polsce: Kultura studencka w Polsce (próba charakterystyki i oceny); Dziennikarstwo studenckie od PRL do czasów współczesnych; Radiofonia studencka w Polsce na tle rozwiązań systemowych przyjętych w innych krajach; 2. Radiofonia studencka w PRL (próba charakterystyki i oceny): Powstanie radia studenckiego i jego rozwój w latach 1950-1989; Charakterystyka poszczególnych ośrodków radiofonii studenckiej; 3. Koncesjonowane stacje studenckie. Struktura organizacyjna- oferta programowa- funkcje społeczne: Charakterystyka koncesjonowanych stacji studenckich; Budżet nadawców akademickich; Pracownicy radia; Program stacji koncesjonowanych; Działalność pozaprogramowa stacji koncesjonowanych; Charakterystyka funkcjonowania koncesjonowanych stacji studenckich w Internecie; Analiza wyników słuchalności koncesjonowanych stacji studenckich; Funkcje społeczne koncesjonowanych stacji studenckich; 4. Nikoncesjonowane stacje studenckie. Struktura organizacyjna- oferta programowa- funkcje społeczne: Charakterystyka grupy niekoncesjonowanych stacji studenckich; Budżet niekoncesjonowanych stacji studenckich; Pracownicy radia; Działalność programowa i pozaprogramowa; Charakterystyka funkcjonowania niekonwencjonalnych stacji studenckich w Internecie; Funkcje społeczne niekoncesjonowanych stacji studenckich
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-107-3
1. Koncepcja i funkcjonowanie systemu agrobiznesu: Koncepcja agrobiznesu; Struktura systemu agrobiznesu; Przesłanki funkcjonowania i rozwoju agrobiznesu. 2. Łańcuch marketingowy w agrobiznesie: Pojęcie i funkcje łańcucha marketingowego; Integracja w obrębie łańcucha marketingowego; Sprawność łańcucha marketingowego. 3. Mechanizm rynkowy w agrobiznesie: Pojęcie rynku; Popyt i podaż; Elastyczność cenowa popytu i podaży; Równowaga rynkowa; Samoregulacja i stabilność rynku. 4. Efektywność funkcjonowania rynku: Pojęcie i uwarunkowania efektywnego rynku; Infrastruktura rynku żywnościowego; Informacja rynkowa; Interwencjonizm rządowy. 5. Ryzyko rynkowe w agrobiznesie: Źródła i metody ograniczania ryzyka rynkowego; Handlowe metody ograniczania ryzyka rynkowego; Giełdy towarowe transakcji terminowych; Prognozowanie cen rolnych. 6. Podstawy strategii marketingowej firmy: Rola i miejsce marketingu w firmie; Strategia marketingowa na tle strategii firmy; Ocena i kształtowanie pozycji rynkowej firmy; Przewaga konkurencyjna; Separacja rynkowa produktu; Mieszanka marketingowa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 379.85 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej