Source
Książki
(61)
Form of Work
Książki
(61)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(53)
available
(17)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(53)
Author
Laska Eugenia Iwona
(4)
Furman Wojciech (1946- )
(3)
Grabowska Sabina
(3)
Kozaczuk Franciszek
(3)
Pęczkowski Ryszard
(3)
Barłóg Krystyna
(2)
Chodkowski Zbigniew
(2)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(2)
Furmanek Waldemar (1945- )
(2)
Kocór Maria
(2)
Lewicki Czesław
(2)
Maszke Albert Wojciech
(2)
Miąso Janusz
(2)
Pieprzny Stanisław
(2)
Piątek Teresa
(2)
Szluz Beata
(2)
Walc Wiesława
(2)
Wrońska Marta
(2)
Śniegulska Anna
(2)
Barabas Magdalena
(1)
Bielak Agnieszka
(1)
Binkowska-Bury Monika
(1)
Christ Magdalena
(1)
Cynarski Wojciech J
(1)
Czernieckaja Tatiana
(1)
Czopek Jakub
(1)
Czudec Adam
(1)
Dusza Bożena
(1)
Dylak Stanisław
(1)
Dynia Elżbieta
(1)
Frk Vladimir
(1)
Galanciak Sylwia
(1)
Gdulewicz Ewa (1944- )
(1)
Grabowski Radosław
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Grzybek Grzegorz
(1)
Hermaniuk Tomasz
(1)
Horbowski Adam
(1)
Iwanicka Agnieszka
(1)
Januszewicz Paweł
(1)
Jarzyńska Irenea
(1)
Juŕíkov Jana
(1)
Karaś Piotr
(1)
Kata Ryszard
(1)
Kawiak Ewelina
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Kitowski Jerzy
(1)
Klejnowska Monika
(1)
Krupa Kazimierz
(1)
Kuźmicz Krzysztof
(1)
Kłosowska Katarzyna
(1)
Lukas Marek
(1)
Lulek Barbara
(1)
Maj Przemysław
(1)
Marczykowska Izabela
(1)
Markowska-Gos Ewa
(1)
Marmola Małgorzata
(1)
Mazur Artur
(1)
Michniuk Anna
(1)
Miś Teresa
(1)
Moczuk Eugeniusz
(1)
Múčka Jan
(1)
Ochojska Danuta
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Potoczny Jerzy
(1)
Pstrąg Dorota
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rodionow Michaił
(1)
Rogalski Maciej (1966- )
(1)
Romanek Beata
(1)
Rybak Wojciech
(1)
Sikora Dorota
(1)
Skrzydlewski Wojciech
(1)
Socha Piotr
(1)
Solak Adam
(1)
Szluz Beata. Tom 1 Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska
(1)
Szreniawski Piotr
(1)
Szydło Tomasz
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Tomińska Edyta
(1)
Topol Paweł
(1)
Tuziak Bożena
(1)
Tłuściak-Deliowska Aleksandra
(1)
Uberman Marta
(1)
Ura Elżbieta (1957- )
(1)
Uryga Danuta
(1)
Walc Wiesława. Tom 2 Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska
(1)
Waltes Natalia
(1)
Wańczyk-Welc Anna
(1)
Wolny-Zmorzyński Kazimierz (1957- )
(1)
Zachariasz Andrzej L
(1)
Zając Dariusz
(1)
Zawora Jolanta
(1)
Zielińska Monika
(1)
Zięba-Załucka Halina (1952- )
(1)
Zubrzycka-Maciąg Teresa
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Żółty Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(56)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(61)
Language
Polish
(61)
Subject
Szkolnictwo
(6)
Nauczyciele
(5)
Pedagogika
(5)
Administracja
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Dziennikarstwo
(3)
Nauczanie początkowe
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Prawo karne procesowe
(3)
Przemoc
(3)
Rodzina
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Dane osobowe
(2)
Demokracja
(2)
Dziecko
(2)
Dziecko maltretowane
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(2)
Internet
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Młodzież
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Opieka społeczna
(2)
Oświata
(2)
Pedagodzy
(2)
Postawy
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Promocja zdrowia
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Public relations
(2)
Referendum
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Budżety terenowe
(1)
Bundesverfassungsgericht
(1)
Conseil Constitutionnel
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziennikarze
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja techniczna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ekorozwój
(1)
Elita władzy
(1)
Etyka dziennikarska
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy społeczne
(1)
Higiena szkolna
(1)
Informatyka
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Konstytucja
(1)
Kościół katolicki
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Marketing
(1)
Miasta
(1)
Monopol
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele edukacji medialnej
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauczyciele wiejscy
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Nauka
(1)
Nauki ekonomiczne -- metodologia
(1)
Nierówności społeczne -- Polska
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Odżywianie
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Osobowość
(1)
Ośrodki przystosowania społecznego
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedofilia
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Pogotowie opiekuńcze
(1)
Policja
(1)
Praca
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Subject: work
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Subject: time
2001-
(5)
1989-
(4)
1989-2000
(4)
2001-0
(2)
Subject: place
Polska
(7)
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Media i komunikacja społeczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
61 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-367-8
1. Ekosystem rozwoju i wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: Pedagogiczne, społeczne i medyczne problemy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych a wielokontekstowe wymiary koncepcji rozumienia niepełnosprawności; Rozwój dziecka w okresie edukacji wczesnoszkolnej; Holistyczne wspomaganie dzieci z trudnościami w rozwoju; Wczesne wspomaganie zdrowotno-rozwojowe dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Systemowa diagnoza dla rozwoju; Rodzina jako system wspomagania rozwoju i społecznego wsparcia (jako dawca i biorca wsparcia). Sytuacje wspomagania rozwoju dziecka w rodzinie; Szkoła jako miejsce edukacji, zdrowia i "równych szans" kształcenia uczniów niepełnosprawnych; Możliwości i konteksty rozwoju oraz wychowania w perspektywie integracji i normalizacji życia osób niepełnosprawnych. 2. Problematyka pracy i metodologiczna charakterystyka badań własnych: Przedmiot, cel oraz charakter badań; Podstawowe założenia badawcze, problemy, hipotezy; Metoda badań i techniki badań; Teren badań i dobór próby badawczej; Organizacja i przebieg badań. 3. Warunki wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w rodzinie: Sytuacja materialna rodziny z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim i jej znaczenie dla wypełniania funkcji wspomagania jego rozwoju i wychowania; Pedagogiczne aspekty wypełniania funkcji wspomagania rozwoju przez badane rodziny. 4. Szkoła jako system wspomagania rozwoju, profilaktyki, zdrowia i edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: Szkoła w perspektywie rozwoju; Profilaktyczno-terapeutyczna gotowość szkoły na przyjęcie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; Diagnostyczno-rewalidacyjna gotowość szkoły na przyjęcie i usprawnianie uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim; Atmosfera pomocy; wsparcia w środowisku szkoły; Zmiany dokonywane w szkole dla zabezpieczenia specjalnych potrzeb uczniów; 5. Środowisko lokalne jako system wspomagania rozwoju dziecka oraz wsparcia jego rodziny: Formy pomocowego wsparcia dla rodziny podejmowane ze strony lokalnego środowiska; Wsparcie rodziny ze strony instytucjonalnych form pomocy; Możliwości zapewnienia dzieciom specjalistycznych zajęć terapeutyczno-wychowawczych wspomagających rozwój; Globalna ocena środowiska lokalnego jako systemu wspomagania rozwoju dziecka - profilaktyki, zdrowia i edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 6. Intensywność i wszechstronność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju w zakresie wzajemnych kontaktów i więzi na poziomie mikrosystemu dziecka: Zakłócenia atmosfery emocjonalno-wychowawczej w rodzinie wynikające z reakcji rodziców na wiadomość o niepełnosprawności dziecka; Konflikty w rodzinie wynikające z niepełnosprawności; Konflikty między rodzeństwem; Wzajemne postawy członków rodziny i dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim; Bilans uczuciowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. 7. Intensywność oraz wszechstronność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju w zakresie wzajemnych kontaktów rówieśniczych na poziomie mezosystemu dziecka: Samopoczucie w społeczności klasy szkolnej oraz relacje niepełnosprawnych dzieci z kolegami szkolnymi; Stosunki emocjonalne dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z nauczycielami; Globalna ocena intensywności i wszechstronności oddziaływań systemu wspomagania rozwoju w zakresie wzajemnych kontaktów na poziomie dziecka. 8. Różnorodność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju w zakresie uruchamiania strategii optymalizujących rozwój oraz pomoc dziecku i jego rodzinie na poziomie ekosystemu: Rodzaje pomocy udzielanej dziecku z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; Oczekiwania oraz otrzymywania przez dziecko pomoc ze strony szkoły; Wsparcie społeczne rodziny dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; Współpraca rodziców ze szkoła; Warunki wzajemnej współpracy organizowane prze szkołę. 9. Intensywność i wszechstronność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju dla eliminowania barier, społecznych stereotypów, w tym prezentowane postawy i wartości na poziomie makrosystemu dziecka: Hierarchia wartości dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; Postawy nauczycieli wobec osób niepełnosprawnych; Hierarchia wartości nauczycieli; Postawy środowiska lokalnego wobec niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny. 10. Warunki wspomagania badanych dzieci oraz intensywność i wszechstronność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju tych dzieci a ich wszechstronny rozwój, w tym ich psychospołeczna integracja ze szkolnymi kolegami-rówieśnikami: Interpersonalne i intrapersonalne kompetencje rozwoju i wychowania dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; Psychospołeczna integracja dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; Warunki oraz intensywność i wszechstronność oddziaływań systemu wspomagania rozwoju a kompetencje rozwojowe dzieci i psychospołeczna integracja z pełnosprawnymi rówieśnikami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-485-9
1. Pojęcie zdrowia i jego uwarunkowania, 2. Salutogenetyczna koncepcja zdrowia Aarona Antonovsky'ego, 3. Zachowania związane ze zdrowiem w środowisku młodzieży akademickiej, 4. Metodologiczne podstawy pracy, 5. Wyniki badań własnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7996-644-8
Zawiera: R. 1 Psychospołeczna struktura środowiska pracy: Środowisko pracy jako jedno z podstawowych środowisk życia człowieka dorosłego; Praca zawodowa w strukturze środowiska pracy; Role zawodowe i ich statusy „w roli” konstruktorów środowiska pracy; Aksjologiczne podstawy pracy i środowiska pracy; Przyszłość pracy i środowiska pracy w kontekście wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego. R. 2 Podmiotowe czynniki adaptacji do środowiska pracy: Adaptacja i jej wymiary, z uwzględnieniem środowiska pracy; Kompetencje komunikacyjne a adaptacja w środowisku pracy; Aspiracje zawodowe jako czynnik adaptacji w środowisku pracy; Postawy wobec pracy i środowiska pracy; Motywacja zawodowa a jakość funkcjonowania człowieka w środowisku pracy; Motywowanie do pracy; Identyfikacja z zawodem i środowiskiem pracy. R. 3 Czynniki fizyczne a adaptacja w środowisku pracy: Klasyfikacja czynników fizycznych; Znaczenie światła i barwy w środowisku pracy; Hałas; Temperatura, wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne; Zapylenie; Minimalizowanie barier adaptacji w fizycznym środowisku pracy. R. 4 Korzyści z adaptacji w środowisku pracy: Satysfakcja zawodowa a zadowolenie z pracy; Czynniki warunkujące osiąganie satysfakcji zawodowej; Znaczenie satysfakcji zawodowej dla jednostki i organizacji, z uwzględnieniem problemów adaptacji zawodowej; Kariera i sukces jako efekt adaptacji zawodowej. R. 5 Psychospołeczne czynniki nasilające ryzyko dezadaptacji w środowisku pracy: Stres i frustracje; Konflikty w środowisku pracy; Agresja i przemoc w stosunkach zawodowych; Sposoby przeciwdziałania agresji; Mobbing – charakterystyka problemu; Przyczyny, symptomy i konsekwencje mobbingu; Przeciwdziałanie i obrona przed mobbingiem. R. 6 Konsekwencje dezadaptacji zawodowej dla bio-psycho-społecznego funkcjonowania pracownika: Wypalenie zawodowe; Pracoholizm; Choroby zawodowe. R. 7 Kształcenie ustawiczne w przygotowaniu do adaptacji zawodowej: Kształtowanie kompetencji zawodowych w zintegrowanym procesie edukacyjnym; Miejsce edukacji dorosłych w kształceniu zawodowym; Rozwój zawodowej edukacji dorosłych w Polsce; Formy edukacji zawodowej dorosłych w Polsce w kontekście rozwiązań wybranych krajów Unii Europejskiej; Uwarunkowania i bariery edukacji zawodowej dorosłych Polaków; Orientacja, poradnictwo i doradztwo zawodowe. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-766-9
Zawiera: R. 1 Organizacja edukacji dorosłych w Polsce i w Europie: historia i teraźniejszość w warunkach integracji: Wyjaśnienia terminologiczne; rys historyczny polskiej edukacji dorosłych na tle dokonań europejskich; Współczesne funkcje i cele edukacji ustawicznej dorosłych; Formy edukacji ustawicznej dorosłych Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych. R. 2 Wybrane czynniki sytuacji zawodowej: Pojęcie sytuacji zawodowej; Motywacja do pracy; Motywacja osiągnięć a decyzje edukacyjno-zawodowe; Postawy i ich struktura; Postawy zawodowe a decyzje edukacyjne; Satysfakcja zawodowa i czynniki warunkujące jej osiąganie; Satysfakcja zawodowa a aktywność edukacyjna pracowników; Wypalenie zawodowe i jego uwarunkowania; Zapobieganie ryzyku wypalenia zawodowego z uwzględnieniem decyzji edukacyjnych; Współzależność omawianych czynników sytuacji zawodowej. R. 3 Założenia metodologiczne badań własnych: Celem badań; Problemy badawcze; Metoda, techniki i narzędzia badawcze; Teren badań; Dobór i charakterystyka osób badanych. R. 4 Sytuacja zawodowa badanych osób studiujących w systemie komercyjnym i grantowym: Wprowadzenie; Forma realizowanych studiów podyplomowych a obiektywne czynniki sytuacji zawodowej; Forma realizowanych studiów podyplomowych a subiektywne czynniki sytuacji zawodowej; Forma realizowanych studiów podyplomowych a motywacja osiągnięć; Forma realizowanych studiów podyplomowych a postawy zawodowe; Forma realizowanych studiów podyplomowych a wypalenie zawodowe; Forma realizowanych studiów podyplomowych a satysfakcja z warunków pracy; Podsumowanie. R. 5 Staż pracy a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych: Wprowadzenie; Staż pracy a motywacja osiągnięć; Staż pracy a postawy zawodowe; Staż pracy a wypalenie zawodowe; Staż pracy a satysfakcja zawodowa; Podsumowanie. R. 6 Forma zatrudnienia a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych: Wprowadzenie; Forma zatrudnienia a motywacja osiągnięć; Forma zatrudnienia a postawy zawodowe; Forma zatrudnienia a wypalenie zawodowe; Forma zatrudnienia a satysfakcja zawodowa; Podsumowanie. R. 7 Funkcjonowanie badanych słuchaczy studiów podyplomowych w zawodach nauczycielskich i nienauczycielskich: Wprowadzenie; Charakter wykonywanego zawodu a motywacja osiągnięć; Charakter wykonywanego zawodu a postawy zawodowe; Charakter wykonywanego zawodu a wypalenie zawodowe; Charakter wykonywanego zawodu a satysfakcja zawodowa; Podsumowanie. R. 8 Zajmowanie stanowisk kierowniczych a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych: Wprowadzenie; Zajmowanie stanowisk kierowniczych a motywacja osiągnięć; Zajmowanie stanowisk kierowniczych a postawy zawodowe; Zajmowanie stanowisk kierowniczych a wypalenie zawodowe; Zajmowanie stanowisk kierowniczych a satysfakcja zawodowa; Podsumowanie. R. 9 Status zawodowy a funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych: Wprowadzenie; Status zawodowy a motywacja osiągnięć; Status zawodowy a postawy zawodowe; Status zawodowy a wypalenie zawodowe; Status zawodowy a satysfakcja zawodowa; Podsumowanie. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-381-4
1. Perspektywa teoretyczna, 2. Sport i sztuki walki w procesie globalizacji, 3. Turystyka i rekreacja a dialog kulturowy, 4. Turstyka sztuk walki, 5. Spotkanie i dialog kulturowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-384-5
1. Miejsce rolnictwa w gospodarce i współczesne koncepcje jego rozwoju. 2. Znaczenie instytucji w procesach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 3. Otoczenie instytucjonalne rolnictwa. 4. Problemy rozwojowe rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw; 5. Zróżnicowanie zasobów i siły ekonomicznej gospodarstw rolnych w obszarze rolnictwa rozdrobnionego w świetle badań empirycznych. 6. Wykorzystanie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne. 7. Relacje rolników z otoczeniem instytucjonalnym. 8. Efekty i bariery współpracy rolników z instytucjami. 9. Znacznie lokalnych instytucji w procesach rozwoju rolnictwa rozdrobnionego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-477-4
Wstęp: Pedagogika społeczna w dobie transformacji ustrojowych i wizji naukowych: 1. Tło i zarys pedagogiki systemowej; 2. Od dezintegracji po dezintegracje pozytywną do integracji pedagogiki; 3. Integrowanie pedagogiki społecznej: humanistyczne potrzeby a szanse; 4. Profilaktyka trudności wychowawczo-opiekuńczych i pomocowych- dezintegracja pozytywna; 5. Zadania społeczne, wychowawcze i opiekuńcze pedagogów; Uogólnienie: wyzwania a perspektywy modernizowania integracji i pedagogiki społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-480-4
I. Przesłanki warsztatowe i rzeczowe poznawania rodziny: Między integracja a dezintegracją pedagogiki społecznej: na użytek familiologii; Rola metod jakościowych w diagnozowaniu problemów rodzin obciążonych niepełnosprawnością; Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Wiedza o bezpieczeństwie kompleksowym składnikiem świadomości współczesnej rodziny; Rozumienie ojcostwa dawniej a obecnie; Wybrane problemy współczesnej rodziny - badania i zagadnienia do dyskusji; II. Model rodziny w projektach i diagnozach: Wyobrażeniowy model rodziny własnej na podstawie badań młodzieży szkół średnich; Zadania regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wobec rodziny; Rodzina silna obecnością ojca - przykład działalności inicjatyw Tato.Net; Rodzinne korelaty perspektyw życiowych współczesnej młodzieży polskiej; Tęczowa rodzina - szczęśliwa rodzina: jej wartości; Młodzież o aktywności seksualnej i czystości przedmałżeńskiej; Porównanie ról małżonków w różnych okresach ich dorosłości; Rodzina XXI w. w oczach studentów; Rodzina w opinii dorastającej młodzieży; Opieka na człowiekiem starym w rodzinie: wyzwania. III. Profilaktyka i wsparcie zaburzonego funkcjonowania rodziny: Czynności "nieprocesowe" sądu w sprawach rodzinnych; Mediacja w sprawach o rozwód i separację; Drzewo problemów - sposób na efektywniejszą pracę ze współczesną rodzina; Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży; Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłączonej z powodu wyjazdu rodziców za granicę; Przemoc i agresja wśród młodego pokolenia we współczesnej rodzinie; Modelowanie zachowań agresywno-przemocowych u dzieci i młodzieży w rodzinie; Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich; Koegzystencja życia - matka i dziecko w okresie prenatalnym: zagrożenia i skutki FAS; Muzykoterapia w rodzinie; Działalność Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego na rzecz wsparcia rodzin dysfunkcyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-484-2
1. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle postanowień traktatu z Lizbony; 2. Uznanie Kosowa w świetle prawa międzynarodowego; 3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości a kontrola konstytucjonalności prawa europejskiego; 4. Status prawnomiędzynarodowy zatoki Wielka Syrta; 5. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej; 6. Kilka uwag o stwierdzeniu zagrożenia dla pokoju przez Radę Bezpieczeństwa; 7. Zasady świadczenia pomocy humanitarnej we współczesnym prawie międzynarodowym; 8. Polska a Karta Praw Podstawowych - skuteczność protokołu brytyjskiego w świetle celu przedstawionego przez Polskę; 9. Prawnomiedzynarodowe konsekwencje jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa; 10. Atrybucja odpowiedzialności prawnomiedzynarodowej państwa za akty sprzeczne z prawem międzynarodowym; 11. Bezpieczeństwo człowieka jako najwyższy cel nowego lądu światowego; 12. Polska w Unii Europejskiej, czyli integracja a'la carte; 13. Ewolucja podmiotowości funkcjonalnej organizacji międzynarodowych; 14. Funkcjonalna koncepcja podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowych a kompetencje domniemane; 15. Uwagi na temat ram czasowych prawa do samoobrony; 16. Pozycja słuszności w prawie międzynarodowym; 17. Rozwój prawnomiędzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego w ramach UNESCO; 18. Prawna ochrona Oceanu Światowego; 19. Rozwój prawa międzynarodowego w zakresie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego; 20. Prawo międzynarodowe publiczne wobec współczesnych zagrożeń zbiorowego bezpieczeństwa; 21. Negocjacje Rundy z Doha- wybrane aspekty; 22. Status zatrzymanych w Guantanamo Bay- jeńcy wojenni czy nielegalni kombatanci?; 23. Prawo międzynarodowe wobec śmierci- krótkie studium z zakresu wybranych problemów; 24. Uwagi o zastosowaniu koncepcji marginesu oceny w prawie międzynarodowym; 25. Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnej medycyny; 26. Polityka wizowa Unii Europejskiej; 27. Pojecie i zasady globalnego prawa administracyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-466-8
1. Działanie i komunikowanie; 2. Interes wspólny a dziennikarstwo; 3. Interes praktykularny a public relations; 4. Modele interakcji dziennikarzy i specjalistów PR; 5. Zastosowanie modeli interakcji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-232-9
Wstęp. I. Komunikowanie: 1. Działanie. 2. Komunikowanie. 3. Media i znaki. 4. Kodowanie i dekodowanie. 5. Język i jego funkcje. 6.Transmisja sygnałów czy stymulowanie działania? 7. utrwalanie pamięci czy interpretowanie przekazu? 8. Interakcja czy socjalizowanie? 9. Perswazja czy dialog? 10. Komunikowanie masowe. 11. Komunikowanie telepatyczne. 12. Pięć typów komunikowania masowego. 13. Nieuważny odbiorca. II. Dziennikarstwo: 1. Wstępne określenia dziennikarstwa. 2 Perspektywa funkcjonalna: 2.1. Luhmann: Sterowanie samoobserwacją i tworzenie pamięci. 2.2. Funkcje a gatunki dziennikarskie. 2.3. Burkart: Funkcje masowych mediów. 3. Perpektywa teorii konfliktu: 3.1. dziennikarze w społeczeństwie obywatelskim. 3.2. Dwie pozycje dziennikarzy. 4.Perspektywa teorii wymiany: 4.1. Dygresja: od oświecenia do technopolu. 5. Perspektywa interakcjonizmu symbolicznego: 5.1. Ramy i fasady. 5.2. Trzy światy. 6. Modele dziennikarstwa. 7. Wnioski. III. Public relations: 1. Wstępne określenie PR. 2. Perspektywa funkcjonalna. 3. Perspektywa teorii konfliktu. 4. Perspektywa torii wymiany. 5. Perspektywa interakcjonizmu symbolicznego. 6. Spojrzenie zbiorcze. 7. Modele PR. 8. Perswazja i manipulacja w działaniach PR. 9. Wnioski. IV. Wprowadzenie do analizy: 1. Trzy rodzaje zależności dziennikarstwa i PR. 2. Synergiczna współpraca: 2.1. Gazeta popularna " Fakt". 2.2. Gazeta poważna " Rzeczpospolita". 2.3 Metoda badania. 3. Silne PR i słabe dziennikarstwo: 3.1. Prasa Samorządowa. 3.2. Metoda badania. 4. Silne dziennikarstwo i słabe PR: 4.1. Siła mniejszości: " Nasz Dziennik" i " Trybuna". 4.2. Metoda badania. V. Wyniki analizy: 1. Przykłady współpracy dziennikarzy i specjalistów PR: reagowanie na krytykę. 1.1." Fakt". 1.2." Rzeczpospolita" 1.3. Wnioski. 2. Przykłady silnych PR i słabego dziennikarstwa: gazeta samorządowa: 2.1." Tygodnik Sanocki" 2.2 "Korso". 2.3. W nioski. 3. Przykłady silnego dziennikarstwa i słabych PR: 3.1." Nasz Dziennik". 3.2." Trybuna". 3.3. Wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Jutro edukacji technicznej / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - 426, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7338-263-3
Część I: Edukacja techniczna w polskich szkołach ogólnokształcących. Diagnoza systemu. 1. Stan polskiej edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących. 2. Ocena dotychczasowego rozwoju powszechnej edukacji technicznej w Polsce. 3. Niektóre trudności edukacji technicznej. 4. Dysfunkcjonalność znanych rozwiązań modelowych systemu edukacji technicznej w szkołach ogólnoksztalcących. 5. Wnioski z analizy diagnostycznej. Część II: Technika zjawiskiem cywilizacyjnym. 1. Cywilizacja a technika. 2. Facylitacyjne funkcje techniki. Część III: Technika współczesna czynnikiem przemian cywilizacyjnych. 1. Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych. 2. Wyzwania globalne cywilizacji informacyjnej. 3. Zmiana funkcji techniki współczesnej. 4. Technologie informacyjne - technologiami kluczowymi. 5. Cena postępu i upowszechniania nowych technologii informacyjnych. 6. Problemy edukacji w okresie transformacji cywilizacyjnej. 7. Potrzeba i kierunki przebudowy systemu edukacji technicznej. Część IV: Poszukiwania idei dla projektowania powszechnej i obowiązkowej edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących. 1. Problematyka humanistycznych aspektów współczesnej edukacji technicznej. 2. Kryteria jakości życia człowieka wytycznymi teleologii kształcenia technicznego w szkołach ogólnokształcących. 3. Konieczność przebudowy modelu kształcenia ogólnego. Część V: Edukacja techniczna i informatyczna wobec wyzwań cywilizacyjnych. 1. Pilna potrzeba badań nad edukacją techniczną. 2. Podstawowe paradygmaty edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących. 3. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji technicznej. Częśc VI: Jutro polskiej szkoły wyznacznikiem jutra edukacji technicznej. 1. Dobra szkoła. Eksplikacja pojęcia. 2. Szkoła na miarę cywilizacji wiedzy. 3. Postulaty raportów dotyczących globalnych procesów edukacji. 4. Przykłady rozwiązań problemu tzw. Szkoły przyszłości. 5. Przemiany na rynku pracy wyznacznikiem przemian szkołyu. 6. Warunki unowocześnienia systemu szkolnego 7. Prace nad przyszłą szkołą w Polsce. 8. Wnioski do modelowania polskiej edukacji technicznej. Część VII: Projektowanie modelu powszechnej i obowiązkowej edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących. 1. Założenia ogólne do projektowania modelu systemu edukacji technicznej. 2. Modelowanie horyzontalne edukacji technicznej w szkołach ogólnokształcących. 4. Założenia pedagogiczne do projektowania podstaw programowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-349-4
Obywatelstwo polskie w Konstytucji RP ; Stan i perspektywy immunitetu parlamentarnego w Polsce ; Konstytucja i odpowiedzialność ; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wobec postępów integracji europejskiej. Diagnoza stanu europeizacji ustawy zasadniczej ; Wotum nieufności wobec członka Rady Ministrów w uregulowaniach obowiązującej konstytucji i praktyce lat 1997-2007 ; Rada Ministrów i administracja rządowa RP a członkostwo w Unii Europejskiej ; Społeczeństwo obywatelskie a konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej ; Konstrukcja art. 90 ust. 1 Konstytucji RP a problem określenia tzw. " Jądra suwerennościowego " ; Konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej ; W sprawie oddziaływania Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. na prawo morskie i politykę morską państwa ; Kilka uwag o trwałości i zmianach Konstytucji RP z 1997 r. na tle 10-lecia praktyki konstytucyjnej ; III Rzeczpospolita państwem guasi-wyznaniowym ( 10 lat obowiązywania konfesyjnych postanowień Konstytucji z 1997 r. ) ; Odesłania do umów międzynarodowych w Konstytucji RP ; Prawo do dobrej demokracji i zasada zaufania jednostki do państwa ; Integracyjna funkcja Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. ; Konstytucyjny system źródeł prawa o charakterze powszechnym ; Konstytucja RP z 1997 r. - nowe interpretacje podziałuu władz ; O zmianach Konstytucji RP z 1997 r. ( w 10-lecie jej obowiązywania ) ; Dwie płaszczyzny praw konstytucyjnych ; Model prezydentury polskiej w Konstytucji z 1997 r. w porównaniu z rozwiązaniami Francji, Niemiec i Włoch ; Czy konstytucjonalizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pomogła w zachowaniu jej niezależności?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-440-8
Cz. I. Referendum: 2. Geneza instytucji referendum w Europie; 3. Instytucja referendum- jego pojecie i rodzaje; 4. Referendum w Republice Austrii; 5. Referendum w Królestwie Hiszpanii; 6. Referendum konstytucyjne w Rzeczypospolitej Polskiej; 7. Referendum w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa w Rzeczypospolitej; 8. Referendum w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 9. Referendum w Konfederacji Szwajcarskiej; 10. Referendum konstytucyjne w Republice Włoskiej; 11. Referendum w sprawie okręgów terytorialnych w Republice Włoskiej; Cz. II. Inicjatywa ludowa: 12. Geneza instytucji inicjatywy ludowej w Europie; 13. Instytucja inicjatywy ludowej- jej pojęcie i rodzaje; 14. Inicjatywa ludowa w sprawie zmiany konstytucji w Konfederacji Szwedzkiej; 15. Inicjatywa ludowa ustawodawcza w Republice Austrii; 16. Inicjatywa ludowa ustawodawcza w Królestwie Hiszpanii; 17. Inicjatywa ludowa ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej; 18. Inicjatywa ludowa ustawodawcza w Republice Włoskiej; 19. Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenia referendum ustawodawczego w Rzeczypospolitej; Cz. III. Inne formy demokracji bezpośredniej: 20. Inicjatywa weta ludowego- jego pojęcie; 21. Weto ludowe w Konfederacji Szwajcarskiej; 22. Weto ludowe w Republice Włoskiej; 23. Instytucja plebiscytu- jego pojęcie i geneza; 24. Plebiscyt w Republice Austrii; 25. Zgromadzenie ludowe i konsultacje ludowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7338-220-8
1. Instytucja inicjatywy ludowej jako forma demokracji bezpośredniej, 2. Inicjatywa ludowa w sprawie zmian konstytucji, 3. Inicjatywa ludowa w sprawie uchwalenia ustawy, 4. Inicjatywa ludowa w sprawie referendum konstytucyjnego, 5. Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenia referendum zwykłego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-336-4
1. Trybunał konstytucyjny Republiki Austrii, 2. Sąd konstytucyjny Republiki białorusi, 3. Sąd konstytucyjny Republiki Bułgarii, 4. Sąd Konstytucyjny Republiki Francuskiej, 5. Trybunał Konstytucyjny Królestwa Hiszpanii, 7. Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej, 8. Sąd konstytucyjny Republiki Łotewskiej, 9. Federalny Trybunał Konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec, 10. Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Poslkiej, 11. Trybunał Konstytucyjnym Republiki Portugalii, 12. Sąd konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, 13. Sąd konstytucyjny Republiki Rumunii, 14. Sąd konstytucyjny Republiki Słowackiej, 15. Sąd konstytucyjny Republiki Turcji, 16. Trybunał Konstytucyjny Republiki Węgierskiej, 17. Trybunał Konstytucyjny Republiki Włoskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-343-2
Cz I. Teoretyczne podstawy badań; 1. Filozoficzne i prawne interpretacje pojęcia "wolność"; 2. Społeczne konteksty wolności; Cz. II. Analiza wyników badań własnych; 1. Założenia metodologiczne badań własnych; 2. Charakterystyka demograficzno-społeczna badanej populacji; 3. Definiowanie przez badanych pojęć: wolność, odpowiedzialność, tolerancja i ich wzajemnych relacji; 4. Badani wobec wolności w wybranych kontekstach społecznych; 5. Młodzieżowe interpretacje odpowiedzialności i tolerancji; 6. Suplement. Dynamika interpretacji wolności w wypowiedziach uczniów- uczestników wywiadu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338-226-7
Subject
1. Badania marketingowe jako podstawa decyzji rynkowych 2. Przygotowanie barań marketingowych 3. Metody gromadzenia danych i prowadzenia badań 4. Opracowanie kwestionariusza badawczego 5. Analiza i interpretacja danych 6. Prezentacja wyników badań 7. Obszary zastosowań badań marketingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-300-5
Cz. I. Współczesna edukacja dorosłych- tendencje, przemiany i propozycje teoretyczno-praktyczne: Pozaszkolna edukacja ustawiczna wobec wyzwań i problemów polskiej transformacji oraz gospodarki opartej na wiedzy; Pedagogika językowa i kulturalna młodzieży oraz osób dorosłych w świecie cywilizacji technicznej; Poziom kompetencji językowej społeczeństwa polskiego i jego uwarunkowania; Autokreacja zawodowa jako przedmiot badań andragogiki pracy; Wychowanie społeczne dla tożsamości wspólnoty i wielokulturowości; Spór o status metodologiczny inteligencji; Symptomy cywilizacji początku XXI wieku; Cz. II. Współczesny nauczyciel i uczeń dorosły w teorii i praktyce oświatowej: Dorosły uczeń wobec tendencji edukacyjnych; Uwarunkowania aktywności osób dorosłych w procesie kształcenia w świetle wyników hospitacji diagnozującej w Policealnym Studium Zawodowym; Motywy i potrzeby kształcenia ludzi dorosłych; Proces boloński wyznacznikiem rozważań o nauczycielu akademickim edukacji jutra; Efektywność doskonalenia zawodowego nauczycieli; Nauczyciel wobec wyzwań cywilizacji informacyjnej i społeczeństwa wiedzy; Kulturowe uwarunkowania postaw w procesie edukacji studentów; Rozwój kompetencji pedagogicznych nauczycieli w teorii i praktyce; Nauczyciel w edukacji ustawicznej i pozaszkolnym kształceniu dorosłych; Rola nauczyciela w edukacji dorosłych; Metody narracyjne w edukacji psychologicznej dorosłych; Cz. III. Zagrożenia rozwoju człowieka dorosłego: Andragogika wobec problemów społecznej marginalizacji; Społeczne aspekty edukacji kandydatów na opiekunów zastępczych; Obraz starzenia się, postawy wobec starości i ocena jakości życia osób starszych w percepcji młodzieży szkół średnich; Moralna powinność pracowników domów pomocy społecznej w aspekcie poczucia sensu życia jej mieszkańców; Niestandardowe formy zatrudnienia jako jedna z dróg walki z bezrobociem; Problemy wieku senioralnego na przykładzie syndromu opuszczonego gniazda- refleksje psychologiczno-socjologiczne; Analfabetyzm cywilizacyjny dorosłych skutkiem wykluczenia społecznego; Ocena stymulatorem społecznej aktywności młodocianych przestępców. Aspekty teoretyczne i zastosowanie; Rola wychowawcy penitencjarnego w systemie resocjalizacji skazanych; Samotność osób starszych jako czynnik ryzyka nadużyć strukturalnych; Przyjaźń wartością człowieka dorosłego; Wolność i sprawiedliwość w edukacji dorosłych; Cz. IV. Animacja społeczno-kulturalna i jej miejsce w społecznościach lokalnych: Dziedzictwo kulturowe w edukacji regionalnej pogranicza; Animacja społeczno-kulturalna człowieka dorosłego wobec uwarunkowań ponowoczesności; Znaczenie systemu wczesnej pomocy dla rodziców dziecka z trudnościami w rozwoju; Edukacja estetyczna w koncepcjach andragogicznych; Czytelnicze "potwory" czyli literatura dziecięca w recepcji dorosłych; Kształcenie muzyczno-ruchowe animatorów społeczno-kulturowych; kulturalne młodzieży- założenia a rzeczywistość; Kształcenie animatorów kultury w Uniwersytecie Rzeszowskim; Rola animatora kultury w promowani sztuki; Cz. V. Tradycja, potrzeby i rzeczywistość kształcenia dorosłych: Edukacja dorosłych. Teorie i doświadczenia przeszłości. Perspektywy przyszłości; Potrzeby edukacyjne ludzi starszych; Edukacja zawodowa dorosłych- konieczność czy wolny wybór?; Znaczenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla poczucia jakości życia ludzi w wieku senioralnym- na przykładzie UTW w Częstochowie; Działalność edukacyjna w Arboretum Bolestraszyce; Internat i bursa szkolna jako środowisko wychowawcze dla dorosłej młodzieży; Alfabetyzacja społeczeństwa powiatu tarnowskiego w Galicji doby autonomicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Zdrowie Publiczne ; 1)
ISBN: 978-83-7338-462-0
1. Żywienie i zdrowie publiczne; 2. Fizjologiczne podstawy trawienia i wchłaniania jelitowego; 3. Programowanie żywieniowe; 4. Zwyczaje żywieniowe kobiet cieżarnych; 5. Farmakoterapia a karmienie piersią; 6. Realizacja zaleceń dotyczących żywienia niemowląt a zwyczaje żywneiniowe; 7. Zwyczaje żywieniowe dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa 2 i 3 rok życia); 8. Nawyki żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym; 9. Nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym; 10. Zwyczaje żywieniowe młodzieży w wieku szkolnym; 11. Zwyczajowe zywienie młodzieży akademickiej; 12. Rola mediów w żywieniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again