Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Benner Dietrich
(1)
Bąk Tadeusz
(1)
Chrobak Stanisław
(1)
Cieślak Zbigniew (1954- )
(1)
Dycht Marzena
(1)
Dylus Aniela
(1)
Kamiński Tadeusz
(1)
Krajewska Beata
(1)
Majchrzyk Zdzisław
(1)
Marchwicki Piotr
(1)
Marszałek Lidia
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Rudowski Andrzej
(1)
Sandner Jan
(1)
Starnawski Witold
(1)
Stochmiałek Jerzy
(1)
Stępkowski Dariusz
(1)
Szczepankowski Bogdan
(1)
Zaborski Marcin
(1)
Zapłata Rafał
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Kultura
(2)
Młodzież
(2)
Administracja
(1)
Demokracja
(1)
Digitalizacja
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekorozwój
(1)
Iława (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Język migowy
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja wspomagająca
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Kryzys
(1)
Nauki polityczne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Personalizm
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postawy
(1)
Prawda
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Religia
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Subkultura
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Telewizja
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Zabójcy
(1)
Zabójstwo
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-478-8
1.Subkultury młodzieżowe: Pojęcie subkultur; Socjologiczne teorie powstania subkultur; Wybrane rodzaje subkultur młodzieżowych. 2. Uwarunkowania subkultur młodzieżowych: Badania własne; Aksjologiczne uwarunkowania kreacji; Uspołecznienie a kreacja subkultur; Społeczne zróżnicowanie subkultur młodzieżowych jako czynnik kreacji; Teorie a realia kreacji subkultur młodzieżowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-494-8
Wybór pism: Przekaz moralności przez doświadczenie negatywne i etyka eksperymentalna jako adekwatne formy współczesnego wychowania moralnego; Kształcenie i demokracja; Kształcenie a Kultura. Uwagi na podstawie artykułu Immanuela Kanta "Co to jest oświecenie?" i Mosesa Mendelssohna "W kwestii: Co znaczy oświecać?"; Wychowanie a przekaz tradycji. Główne problemy innowacyjnej teorii i praxis transmisji kultury; Kształcenie a religia. Rozważania o ichproblematycznym stosunku oraz współczesnych zadaniach nauczania religii w szkole; Rozumienie krytyki na podstawie rozróżnienia afirmatywnych i nieafirmatywnych koncepcji kształcenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-570-9
1. Filozoficzno-antropologiczna interpretacja nadziei w perspektywie pedagogicznej: Nadzieja jako kategoria ludzkiego życia; Psychospołeczny wymiar nadziei; Postawy pokrewne i przeciwne wobec nadziei. 2. Specyfika i motywy nadziei chrześcijańskiej: Źródła nadziei chrześcijańskiej; Uniwersalizm nadziei chrześcijańskiej; Nadzieja chrześcijańska w "wydarzeniach ostatecznych";. 3. Biblijne egzemplifikacje pedagogiki nadziei: Nadzieja wbrew nadziei - Abraham; Nadzieja - spełnione obietnice: Dawid; Siła nadziei - Hiob; Nadzieja: dać świadectwo - oddać życie; Uświadomiona nadzieja - św. Paweł; Znak niezawodnej nadziei - Maryja. 4. Personalistyczno-chrześcijańskie aplikacje pedagogiki nadziei: Nadzieja w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II i nauczania posoborowego; Nauczanie posoborowe; Tożsamość człowieka w perspektywie nadziei; Nadzieja w działaniu pedagogicznym. 5. Nadzieja jako źródło inspiracji pedagogicznych: Nadzieja - etos nauczyciela-wychowawcy; Fakt "bycia wychowankiem"; Edukacyjne miejsca nadziei; Nadzieja w erze globalnych wyzwań. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7072-397-7
Prekursorzy i twórcy polskiej pedagogiki specjalnej: Józefa Joteyko, Maria Grzegorzewska, Franciszek Jakub Falkowski. Tyflopedagogika: Róża Czacka, Włodzimierz Dolański, Zofia Sękowska. Olifrenopedagogika: Kazmimierz Kirejczyk. Surdopedagogika: Tytus Benni. Pedagogika terapeutyczna: Janina Doroszewska, Aleksanda Hulek. Pedagogika resocjalizacyjna: Otton Lipkowski, Stanisław Jedlewski, Czesław Czapów. Pedagogika korekcyjna. Pomoc logopedyczna: Wacław Otłuszewski, Aleksandra Mitrinowicz-Modrzejewska, Halina Koneczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-716-1
1.O nieoczywistości oczywistych związków politologii, polityki społecznej i pracy socjalnej; 2. Związki między polityką społecznej i pracą socjalną; 3. Lokalna polityka społeczna wobec pomocy społecznej i pracy socjalnej; 4. Redystrybucja dochodów w perspektywie starzenia się ludności Polski; 5. O bolesnych związkach ideologii, polityki społecznej i pracy socjalnej: casus chińskiej polityki rodzinnej; 6. Zindywidualizowane formy pracy socjalnej. Doświadczenia i dylematy; 7. Praca socjalna w polityce i resocjalizacji penitencjarnej; 8. Jakiego PR potrzebuje praca socjalna w Polsce?; 9. Coaching w polskiej praktyce pracy socjalnej: możliwości i bariery; 10. Zaburzenia odżywiania jako wyzwanie dla polityki społecznej; 11. Techniki żebracze w kontekście teorii manipulacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-523-5
1. Środki masowego przekazu. 2. Telewizja medium XXI wieku; 3. Metodologiczne podstawy pracy. 4. Wybrane aspekty funkcjonowania telewizji w życiu dorosłych i ich rodzin - analiza i interpretacja wyników badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-504-4
1. Wojna, zabójstwo i agresja w dziejach ludzkości; 2. Opisy przemocy w świeci biblijnym; 3. Rozmiary przestępczości przeciwko zdrowiu i życiu; 4. Wybrane teorie przestępczości kobiet i mężczyzn; 5. Przemoc domowa i jej związek z zabójstwem; 6. Agresja i przemoc w ujęciu psychologii; 7. Zagadnienia motywacji u sprawców zabójstw; 8. Zabójczynie i zabójcy w świetle badań kryminologicznych i psychologicznych; 9. Cele i metody badań; 10. Ogólna charakterystyka badanych; 11. Analiza porównawcza grupy zabójczyń i zabójców; 12. Porównanie testowych badań psychologicznych w obu grupach; 13. Wpływ czynników sytuacyjnych na motywy zabójstw; 14. Motywacja zabójstw w świetle statystycznej analizy skupień; 15. Związek motywów z dyspozycjami osobowości; 16. Podsumowanie i wnioski; 17. Opinia psychologiczna w sprawach o zabójstwa; 18. Ekspertyza psychologiczna. Nowe formy agresji- jako istotne w wyjaśnianiu agresywnej przemocy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-572-3
1. Podstawowe założenia i rozwój teorii przywiązania: Etologiczna teoria przywiązania J. Bowlby'ego; Przywiązanie w poszczególnych okresach rozwojowych; Indywidualne różnice w przywiązaniu; 2. Przegląd głównych kierunków badań psychologicznych nawiązujących do teorii przywiązania: Style przywiązania a : cechy osobowości i kompetencje społeczne, a psychopatologia, a bliskie relacje interpersonalne, a religijność, a przekazywanie wartości; 3. Program badań własnych: Problem i hipotezy badawcze; Metody pomiarowe; Zastosowane metody statystyczne; Sposób przeprowadzenia badań; Charakterystyka osób badanych; 4. Wyniki badań; Style przywiązania a : wymiary osobowości mierzone poprzez realny obraz siebie, a wymiar personalny religijności, a poziom trudności w wartościowaniu, a potrzeba sensu życia; Różnice między stylami przywiązania w sile przywiązania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-497-9
1. Charakterystyka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym: Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; Zaburzenia rozwojowe wieku przedszkolnego; 2. Zaburzenia procesów wykonawczych w wieku przedszkolnym: Motoryka i jej zaburzenia; Lateralizacja i orientacja przestrzenna w wieku przedszkolnym- rozwój i zaburzenia; 3. Zaburzenia procesów percepcyjnych: Zaburzenia percepcji wzrokowej w wieku przedszkolnym; Percepcja słuchowa, zaburzenia, diagnoza, terapia; 4. Mowa w wieku przedszkolnym- rozwój i zaburzenia: Mowa jako sposób porozumiewania się człowieka; Stadia rozwoju mowy dziecka, anomalia rozwojowe; Zaburzenia mowy wieku przedszkolnego; Terapia zaburzeń mowy; 5. Specyficzne zaburzenia nerwicowe u dzieci w wieku przedszkolnym; 6. Gotowość szkolna; 7. Trudności wychowawcze wieku przedszkolnego; 8. Trudności dzieci trzyletnich a adaptacji do warunków przedszkolnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919603-0-7
Zawiera: Wstęp; Sesja plenarna: Wprowadzenie w problematykę Zjazdu; Czy prawo do dobrej administracji jest pojęciem normatywnym; Prawo do dobrej administracji (tezy wystąpienia); Podstawowe idee i rozwiązania reformy sądownictwa administracyjnego; Dylematy administracji publicznej w państwie prawa; Prawo do dobrej administracji w świetle aktów prawa międzynarodowego. Proceduralne aspekty prawa do dobrej administracji: Problemy prawnej regulacji rozpatrywania petycji , ze szczególnym uwzględnieniem petycji w sprawach z zakresu administracji publicznej; Pojęcie interesu prawnego jako kryterium wyznaczenia strony w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; Kwestia prejudycjalna w postępowaniu administracyjnym; Zastosowanie podpisu elektronicznego w postępowaniu administracyjnym w świetle prawa do dobrej administracji; Pełnomocnictwo administracyjne; Kontrola czynności materialno-technicznych administracji publicznej przez sąd administracyjny. Materialne aspekty prawa do dobrej administracji: Związanie administracji publicznej prawem, wartościami i interesem publicznym; Blaski i cienie administracji. Rys historyczny; w poszukiwaniu dobrej administracji; Administracja publiczna w Polsce wobec wyzwań XXI w.; Konstytucyjność nowego prawa ochrony środowiska; Prawotwórstwo organów administracji publicznej w świetle prawa do dobrej administracji (wybrane zagadnienia). Prakseologiczne aspekty prawa do dobrej administracji: Wybrane zagadnienia relacji miedzy interesantem a urzędem; Zagadnienie wykorzystywania konstrukcji umowy publicznoprawnej dla usprawnienia realizacji zadań administracji publicznej (uwagi wstępne); Pojęcia i kryteria sprawności działania administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji; Kultura organizacyjna w administracji; Administracja bliska ludziom i bliska ludzi. Pozostałe referaty: Zasady ogólne w prawie ochrony środowiska; Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązki (uwagi na tle art. 31 ust. 2 ustawy o NAS); Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wznowienia postępowania administracyjnego; Praktyka stosowania wybranych instytucji prawnych ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w latach 1995-2001 w gminach województwa warmińsko-mazurskiego; Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu normatywnej bezprawności administracji; Uniwersalistyczna teoria samorządu terytorialnego (teoria ponadpaństwowych determinant modelu samorządu terytorialnego); Prawne elementy ochrony radnego jako funkcjonariusza publicznego; Przeciwdziałanie korupcji w systemie samorządu terytorialnego (wybrane aspekty prawne); Udział społeczeństwa w działaniach administracji publicznej na rzecz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i prawa do środowiska; Ograniczenia antykorupcyjne członków zarządu, sekretarzy i skarbników jednostek samorządu terytorialnego; Poszukiwanie konsensusu w miejsce jednostronności, czyli administracji inaczej; Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego; Problemy regionu w działaniu administracji publicznej (tezy); Podpis elektroniczny na tle wybranych zagadnień administracyjnoprawnych; Ograniczenia egzekucji administracyjnej. Zarys problematyki; Ewolucyjność prawa samorządowego a prawo do dobrej administracji; Dobre ustawodawstwo jako jeden z elementów „dobrej administracji”; Koncepcje samorządu terytorialnego; Kryteria doboru (kryteria selekcyjne) członków korpusu służby cywilnej; Samorządowa policja administracyjna (zagadnienia podstawowe); Jawność działania administracji publicznej; Wieloznaczność terminu ”zezwolenie” w świetle ustawodawstwa gospodarczego; Poglądy nauki niemieckiej jako przyczynek do dyskusji o prawie do dobrej administracji; Samorząd architektów; Milczenie organu w postępowaniu administracyjnym; Sankcja karna jako instytucja prawa administracyjnego - rozważania teoretyczno-prawne; Zmiana lub uchylenie decyzji w ramach postępowania odwoławczego przed organem pierwszej instancji (zagadnienia wybrane); Uczestnik postępowania sądowo administracyjnego w kontekście instytucji wznowienia postępowania przed NSA; Interes publiczny - dobro wspólne. Wartości uniwersalne jako kategorie kształtujące pojęcie administracji; Próby realizacji zapisu art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w aktach prawodawczych, przyznającego cudzoziemcom polskiego pochodzenia prawo do osiedlania się w Polsce; W sprawie podmiotowości administracyjnoprawnej; Zasady dobrej administracji; Opłaty adiacenckie o zakres przedmiotowy i podmiotowy; Znaczenie kontroli instancyjnej w postępowaniu administracyjnym; Odwaga służenia dobru wspólnemu; Konkurencja w administracji publicznej; Udzielanie koncesji na działalność gospodarczą; Samorząd zawodowy psychologów; Precyzyjne określenia form prawnych działania administracji jako warunek konieczny dobrego administrowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-516-7
I. Aspekty epistemologiczne i metodologiczne w zakresie problematyki: biosfery, środowiska naturalnego, czy przyrodniczego II. Aspekty epistemologiczne i metodologiczne w zakresie problematyki: holistycznej, mereologicznej, etycznej, ontologicznej, ekosystemów III. Aspekty epistemologiczne i metodologiczne w zakresie problematyki: ekologii, harmonii natury, filozofii ekologicznej, świadomości ekologicznej, zrównoważonego rozwoju IV. Wybrane aspekty metodologiczne holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju V. Wybrane aspekty w zakresie metodyki badań holistycznych edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju wraz z dyskusja wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-517-4
Część I: Założenia metodologiczno-poznawcze. 1. Fundament poznawczy - doświadczenie człowieka. 2. Teoretyczny i praktyczny aspekt pedagogii. 3. Metoda pedagogii - aspekt poznawczy. Część II: Doświadczenie wychowania jako źródło pedagogii. 1. Ontyczno-antropologiczne implikacje doświadczenia wychowania. 2. Wychowanie integralne. 3. Charakterystyka doświadczenia wychowania. Część III: Filozoficzne wymiary prawdy. 1. Prawda poznawcza, ontyczna i absolutna. 2. Doświadczalny aspekt prawdy. 3. Osobowy aspekt prawdy. Część IV: Moc prawdy. 1. Poznawcza moc prawdy. 2. Normatywna moc prawdy. 3. Osobowa moc prawdy - świadectwo. 4. Siła fałszu. 5. Milczenie prawdy. Część V: Prawda jako czynnik wyzwalający. 1. Związek prawdy i wolności w osobie - zniewolenie i wyzwolenie. 2. Człowiek jako byt zadany sobie - doskonalenie. 3. "Prawdziwość osoby". 4. "Zniewolenie" przez prawdę. Część VI: Prawda jako zasada wpływu wychowawczego. 1. Charakter wpływu wychowawczego. 2. Metafizyczne ujęcie wpływu. 3. Osobowe ujęcie wpływu. 4. Spotkanie - dynamiczny aspekt wpływu. 5. Subiektywne warunki efektywności wpływu. 6. Zasada prawdy a przymus w wychowaniu. Część VII: Wychowanie prawdziwościowe. 1. Podstawy wychowania prawdziwościowego. 2. Naśladowanie jako metoda pedagogii. 3. Wychowanie prawdziwościowe we wspólnocie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-552-5
1. Teoretyczna analiza sytuacji trudnych i kryzysowych; 2. Kryzysy w rodzinie i zjawisko samotności; 3. Kryzysy w sytuacji bezrobocia, społecznego wykluczenia i ubóstwa; 4. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem starzenia się; 5. Kryzysy w sytuacji umierania i śmierci; 6. Pomoc w przezwyciężaniu kryzysów życiowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7072-520-4
1. Dźwięki 2. Słuch 3. Mowa 4. Kody manualne wspomagające językowe komunikowanie się 5. Język migowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8090-056-1
Zawiera: Rafał Zapłata: Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków - przekrojowo o projekcie, kształceniu oraz badaniach cyfryzacji i digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Polsce. Anetta Kepczyńska-Walczak, Bartosz M. Walczak: Cyfrowe zasoby wiedzy o zabytkach - teoria i codzienna praktyka. Agnieszka Oniszczuk: Polityka europejska, dziedzictwo kulturowe i cyfryzacja. Andrzej Radomski: Wizualne analizy, interaktywne narracje. Marek Słoń: Słowo jako nośnik tożsamości, indeksy i bazy danych. Bartłomiej Gutowski: Digital Art History (DAH) 2016. Jacek Tomczyk: Cyfryzacja a problematyka ciała ludzkiego i szczątków ludzkich. Małgorzata Wrześniak, Mirosław Borusiewicz: Kiedy drukarki 3D wydrukują ramiona Wenus z Milo? - czyli multimedia w muzeach. Rafał Zapłata: Przeszłość, zabytki i technologie cyfrowe-o zagrożeniach słów kilka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again