Źródło opisu
Książki
(51)
Forma i typ
Książki
(51)
Dostępność
tylko na miejscu
(46)
dostępne
(16)
Placówka
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(46)
Autor
Kuć Małgorzata
(4)
Chyrowicz Barbara
(3)
Turowski Jan
(3)
Świtka Jan
(3)
Cekiera Czesław
(2)
Dyczewski Leon
(2)
Francuz Piotr
(2)
Kornas-Biela Dorota
(2)
Niewiadomska Iwona
(2)
Andrzejczuk Robert
(1)
Biela Adam
(1)
Borkowska Małgorzata
(1)
Chlewiński Zdzisław
(1)
Chwaszcz Joanna
(1)
Fischer Zofia
(1)
Fortuna Paweł
(1)
Gałkowska-Jakubik Maria
(1)
Gałkowski Jerzy W
(1)
Gozdór Grzegorz
(1)
Grygielski Michał
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Herbet Andrzej
(1)
Kasprzyk Piotr
(1)
Kowalczyk Stanisław
(1)
Krieger-Kneja Jolanta
(1)
Krukowski Józef
(1)
Ledwoch Marian
(1)
Magomedow Magomedrasuł
(1)
Mazur Jan
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Okła Wiesława
(1)
Oleś Maria
(1)
Paprocka-Piotrowska Urszula
(1)
Partycki Sławomir
(1)
Potrzeszcz Jadwiga
(1)
Siekańska Małgorzata
(1)
Smyczek Leon
(1)
Steuden Stanisław
(1)
Stępień Antoni B
(1)
Szubielska Magdalena
(1)
Sękowski Andrzej E
(1)
Theisen Otto
(1)
Tucholska Stanisława
(1)
Walczak Renata
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Witkowska Bogumiła
(1)
Wiącek Grzegorz
(1)
Wiśniewski Piotr
(1)
Wójcik Stanisław
(1)
Zaleski Zbigniew
(1)
Zemło Mariusz
(1)
[ i in.]
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(49)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(51)
Język
polski
(51)
Temat
Osobowość
(6)
Dziecko
(4)
Postawy
(4)
Prawa człowieka
(4)
Psychologia kliniczna
(4)
Rodzina
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Struktura społeczna
(3)
Więźniowie
(3)
Duszpasterstwo więzienne
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Filozofia
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Młodzież
(2)
Nałóg
(2)
Polska
(2)
Praca
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Stres
(2)
Telewizja
(2)
Testy
(2)
Wartość
(2)
Zawód
(2)
AIDS
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Ból
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy
(1)
Decyzje
(1)
Depresja
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Ekologia
(1)
Encykliki
(1)
Etyka biznesu
(1)
Etyka lekarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Eutanazja
(1)
Fromm, Erich (1900-1980)
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Grupy społeczne
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Języki
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krajobraz
(1)
Kształcenie integracyjne
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej (Rybnik)
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich (Rybnik)
(1)
Lubelskie, województwo (od 1999)
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Menedżerowie
(1)
Mężczyzna
(1)
Narkomania
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
ONZ
(1)
Osobowość -badanie
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika
(1)
Perswazja
(1)
Pieniądz
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawo
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Programy telewizyjne
(1)
Przemoc
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępstwo
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Psychoterapia
(1)
Referendum
(1)
Religia
(1)
Rodzice
(1)
Rosja
(1)
Rozumienie
(1)
Rybnik (woj. śląskie)
(1)
Rynek
(1)
Rzecznik Praw Dziecka
(1)
Samopoznanie
(1)
Samostanowienie narodów
(1)
Temat: czas
1989-
(3)
2001-0
(1)
51 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7306-194-0
1. Podmiotowość w kontekście prawa międzynarodowego, 2. Generacje praw człowieka, 3. Samostanowienia narodów, 4. Funkcjonowanie prawa narodów do samostanowienia, 5. Prawo narodów do samostanowienia a ochrona własności
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7306-007-3
Specyfika pracy na stanowisku kierowniczym; Wyznaczniki czynności informacyjnej w sytuacjach decyzyjnych menedżera; Modele poszukiwania informacji i ich przydatność w analizie decyzji menedżerskich; Metody i wyniki badań modelowo-eksperymentalnych nad czynnością informacyjną menedżera w sytuacji decyzyjnej; Decyzja optymalnego poszukiwania przez menedżera nowej informacji; Możliwość wykorzystania wielowymiarowego w analizach decyzyjnych menedżera.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 74)
ISBN: 83-7306-076-6
Wprowadzenie; Zasady etyki zawodowej - etyka biznesu; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; Czy opłaca się być uczciwym przedsiębiorcą?; Bezbożna gospodarka? Dyskusja panelowa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych; nr 68)
ISBN: 83-7306-040-5
Różnorodność zjawisk patalogii społecznej: -Psychospołeczne aspekty patalogii społecznych w Pol sce u progu trzeciego tysiąclecia; -Zjawiska patalogii społecznej w Polsce. Diagnoza i profilaktyka. Wartości a zdrowie człowieka: -Rola Kościoła i wartości religijnych w proflilaktyce uzależnień; -Znaczenie harcerstwa w kształtowaniu postaw prozdrowo tnych dzieci i młodzieży; - Wartości a zdrowie człowieka w aspekcie akulturacji; -Style reagowania na stres przez młodzież z zespołem pogranicznym. Diagnoza i psychoprofilaktyka; -Wartościowanie perspektywy czasu a style reagowania na stres przez młodzież o predyspozycjach do uzale żnień; -Rola wartości w utrzymywaniu abstynencji anonimowych alkoholików. Przegląd programów zapobiegania patalogii społecznej: -Zagrożenia ze strony nowych ruchów religijnych. Zarys programu profilaktycznego; -Pedagogika ulicy jako inicjatywa profilaktyczna wobec dzieci i młodzieży zagrożonej patalogią; -Dysfunkcjonalna rodzina jako jedna z przyczyn uzale żnień i współuzależnień; -Zastosowanie psychodramy w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży; - Wychowanie do miłości formą psychoprofilaktyki społe cznej; -Zastosowanie metod terapii kognitywnej w leczeniu osób z problemem alkoholowym; -Grupa terapeutyczna jako sposób leczenia uzależnień; -Praca profilaktyczna w centrum Adaptacyjnym Dzieci i Młodzieży w Mińsku; -Model opiek nad pacjentami uzależnionymi w Ośrodku Diagnostyki i terapii AIDS w Chorzowie; -Terapia indywidualna w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży "Nadzieja" w Bielsku-Białej -Sposoby zapobiegania uzależnieniom w Wielkiej Brytanii.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 47)
ISBN: 83-87703-00-1
1. Z problematyki psychoprofilaktyki uzależnień toksycznych, 2. Dzieci i młodzież zagrożone w środowisku wychowawczym, 3. Metody diagnozowania w uzależnieniach narkotycznych, 4. Programy profilaktyki, ośrodki terapii i resocjalizacji, 5. System profilaktyki, rehabilitacji i resocjalizacji, 6. Metody zapobiegania narkomanii i reedukacji w różnych religiach, 7. Psychoprofilaktyka wobec narkomanów, nosicieli wirusa HIV, 8. Rozwój ku wyższym wartościom profilaktyką uzależnień
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 94)
ISBN: 83-7306-186-X
O konieczności obserwacji sytuacji naturalnych: przemoc palestyńsko-izraelska jako laboratorium zachowań społecznych. Transakcyjny Model Temperamentu: analiza właściwości temperamentu z perspektywy nomotetycznego oraz idiograficznego badania osobowości. Dylematy społeczne. My czy ja? Procesy świadome i nieświadome w negocjacjach mózgu z rzeczywistością. Integracje i dysocjacje. Uwaga: od metafory w badaniach psychologicznych do procesów neuronalnych opisywanych z perspektywy neuronauki poznawczej. Perspektywa integracji nauki o osobowości czy metateoria? Psychologia kliniczna - o nowych aspektach w teorii, badaniach i praktyce. Psychologia kliniczna w trzecim tysiącleciu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Filozoficznego ; 100)
ISBN: 83-7306-242-4
1. Prawo do życia - prawo do śmierci - prawo do wolności. Wprowadzenie, 2. Z dziejów pojęcia eutanazji, 3. Eutanazja w świadomości społecznej: między odrzuceniem a akceptacją, 4. Eutanazja wśród decyzji o zakończeniu życia - punkt widzenia lekarza praktyka, 5. O dobrej śmierci, 6. Pochwała eutanazji, 7. Eutanazja i spór o argumenty, 8. Ustawa o kontroli zakończenie życia na żądanie i pomocy w samobójstwie (Holandia), 9. Kongregacja Nauki Wiary. Deklaracja o eutanazji Iura et bona
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 17 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Filozoficznego ; 95)
ISBN: 83-7306-140-1
1.Etyka w gąszczu informacji. Wprowadzenie, 2. Społeczny charakter informacji, 3. Kultura wobec społeczeństwa sieci, 4.Mass media w perspektywie prawdomówności i kłamstwa, 5. Dlaczego nie powinniśmy się obawiać społeczeństwa informacyjnego?, 6. Syndrom spóźnionego przybysza . Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, 7. Społeczeństwo wiedzy a społeczeństwo informatyczne, 8. Kodeks etyczny Stowarzyszenia (Użytkowników) Sprzętu Komputerowego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
ISBN: 83-7306-120-7
Temat
1. Rodzina uczestnikiem przemian społecznych i kulturowych; 2. Rodzina grupą kulturotwórczą; 3. Symbolika domu i ogrodu; 4. Święto w rodzinie i jego rola kulturotwórcza; 5. Kultura niedzieli w rodzinie; 6. Symbolika świąteczna i jej funkcje w rodzinie polskiej; 7. Rodzina ogniwem polskiej tożsamości społeczno-kulturowej 8. Kultura telewizyjna w rodzinie; 9. Rodzina katolicka środowiskiem kształtowania kultury alternatywnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 82)
ISBN: 83-7306-116-9
Wstęp; 1. Definicja więzi rodzinnej i jej rodzaje; 2. Czynniki niesprzyjające więzi międzypokoleniowej we współczesnej rodzinie polskiej; 3. Czynniki kulturowe sprzyjające więzi międzypokoleniowej we współczesnej rodzinie polskiej; 4. Różnorodność form życia rodzinne go; 5. Wzrost w społeczeństwie odsetek osób starszych i spadek liczby urodzin; 6. Stan cywilny i typy rodzin osób starszych; 7. Od wspólnoty do bliskości zamieszkiwania pokoleń; 8. Oddzielnie, ale w ścisłym kontakcie; 9. Od pomocy z konieczności do pomocy dobrowolnej; 10. Wzrost egalitaryzmu i autonomii pokoleń; 11. Bogactwo i jawność uczuć między pokoleniami w rodzinie; 12. Od jedności do zróżnicowania kulturowego; 13. Wnioski i postulaty.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Matenatyczno-Przyrodniczego / Tow. Naukowe Katolockiego Uniwersyt ; 4)
ISBN: 83-7306-167-3
Wprowadzenie; Określenia i pojęcia; Struktura i zestaw komponentów krajobrazu; Podstawy funkcjonowania krajobrazu; Podstawowe typy krajobrazów; Charakterystyka krajobrazów kształtowanych klimatem i rzeźbą terenu; Człowiek jako czynnik kształtujący krajobrazy; Krajobrazy kształtowane pod silnym wpływem człowieka; Podstawowe typy krajobrazów Polski; Wpływ działalności człowieka na przepływ energii w krajobrazie; Zagadnienia metodyczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 96)
ISBN: 83-7306-200-9
1. Magia obrazu, 2. Perswazyjne oddziaływanie telewizji - możliwości obrony, 3. Mitologizowanie przemocy ekranowej, 4. Uwaga i rozumienie w odbiorze przekazu audiowizualnego przez dzieci, 5. Psychologiczne funkcje odbioru telewizji, 6. Torowanie intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych: w kierunku rozumienia narracji, 7. Torowanie intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych: efekty asymilacji i kontrastu, 8. Zapamiętanie treści telewizyjnych programów informacyjnych o zróżnicowanym nasyceniu emocjonalnym, 9. Poziom refundacji i rodzaj ekspozycji materiału audiowizualnego a rozpoznawanie informacji telewizyjnych, 10. Ocena programu telewizyjnego w zależności od miejsca logo stacji, 11. Wpływ źródła przekazu na odbiór i ocenę telewizyjnych programów informacyjnych, 12. Czego możemy nauczyć się o naszej pamięci na podstawie analizy rozpoznawania treści słownych i obrazowych umieszczonych w materiale audiowizualnym w pobliżu ciecia montażowego?
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 80)
ISBN: 83-7306-109-6
1. Kognitywne teorie rozumienia tekstu, 2. Rozumienie przekazu audiowizualnego, 3. Wybrane determinanty rozumienia tekstu, 4. Założenia i hipotezy badawcze, 5. Metoda, 6. Wyniki badań, 7. Rozumienie przekazu telewizyjnego - synteza wyników i ogólna dyskusja
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 51)
ISBN: 83-87703-45-1
R.1 Teoretyczne podstawy badań: Wieloznaczność terminu "identyfikacja"; Gł. koncepcje identyfikacji dziecka z rodzicami; Problem uwarunkowań identyfikacji dzieci z rodzicami w teoriach i badaniach psychologicznych; Komunikacja rodziców z dziećmi jako istotny element wzajemnej interakcji; Charakter komunikacji rodziców z dzieckiem a jego identyfikacja z rodzicami - hipotezy badawcze. R.2 Program badań: Paradygmat badań; Osoby badane; Techniki pomiaru zmiennych; Procedura badań. R.3 Wyniki przeprowadzonych badan oraz ich psychologiczna interpretacja : Komunikacyjne korelaty identyfikacji z matką; Komunikacyjne korelaty identyfikacji z ojcem; Podsumowanie wyników - komponenty stylu komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dziecka z rodzicami; Dyskusja. Zakończenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 81)
ISBN: 83-7306-094-4
Ochrona praw człowieka w instytucjach Rady Europy; Kościoły a jedność Europy; Co dzieje się z przeszło ścią? Parę uwag w sprawie rozliczeń w Polsce (z Czecha mi i Węgrami w tle); Trzy obrazy współczesnej Rosji: A.Sołżenicyn, A.Zinowiew, E.Limonow; Europejska idea państwa-narodu w perspektywie azjatyckiej; Polska i Po lacy w opiniach młodych Europejczyków.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 23)
ISBN: 83-7306-201-7
Komentarz do działu III tytułu II Kodeksu spółek handlowych
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347.7 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 69)
ISBN: 83-7306-045-6
1. Dzieciństwo w świetle antopologii i teologii 2. Historyczno-kulturowy kontekst dzieciństwa 3. Psychopedagogiczne podejście do dzieciństwa 4. Rozwojowe aspekty dzieciństwa 5. Świat dzieciństwa 5. Trudne dzieciństwo 6. Zagrożenia dzieciństwa
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 63)
ISBN: 83-7306-012-X
Część I: Wartość rodziny we współczesnym świecie. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń; Wyzwania kultury śmierci - wolność i prawo, za czy przeciw życiu; Małżeństwo, rodzina i dziecko w systemie norm i wartości współczesnych społeczeństw europejskich; Rodzina wobec wartości: rozpad czy transformacja; rodzina w opinii młodego pokolenia Polaków. Częśc II: Rodzicielstwo jako zadanie. Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II; Płciowość jako dar i zadanie; Zgoda na płodność - umieć żyć z płodnością; Rola rodziny w kształtowaniu postaw wobec własnego rozwoju; Rodzice i dzieci: jak mogą pomagać sobie nawzajem w sytuacjach trudnych? Część III: System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe; Rola rodziny w kształtowaniu postawy wobec życia jako fundamentalnej wartości; Rodzina środowiskiem wychowania prospołecznego; Rola rodziny w kształtowaniu umiejętności psychospołecznych u dzieci; Doświadczenie osamotnienia u młodzieży a postawy rodzicielskie; Style reagowania na stres w kontekście postaw rodzicielskich. Badania młodzieży wnoszone do rodziny przez dziadków. Część IV: Trudne rodzicielstwo. Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II; Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jego uwarunkowania; Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnym i jego uwarunkowania; Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z nepełnosprawnością umysłową; Rola rodziców we wspomaganiu rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu; Rodzinne i społeczne uwarunkowania jadłowstrętu psychicznego. Część V: Rodzicielstwo wymagające szczególnych umiejętności. O potrzebie pomocy dla rodzin wychowujących dzieci z uszkodzeniami słuchu; Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka. Doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów; Trudne wybory rodziców wychowujących dzieci niesłyszące; Rola języka migowego w życiu rodziny dziecka niesłyszącego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 76)
ISBN: 83-7306-097-9
1. Ontologia sportu, 2. Społeczny wymiar sportu, 3. Etyka sportu, 4. Estetyka sportu, 5. Teologia sportu
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7306-067-7
1. Etos współczesnego dziennikarstwa, 2. Media i demokracja w Polsce, 3. Konflikt między wolnością mediów a ochroną dóbr osobistych. Doświadczenia i zasady w wykładni prawa Republiki Federalnej Niemiec, 4. Wolność słowa w mediach a poszanowanie godności człowieka w prawie polskim, 5. Zasady dostępu Kościoła do środków społecznego przekazu w prawie polskim, 6. Kościół w Polsce a media, 7. O odpowiedzialności dziennikarza, 8. Wartości i normy dziennikarskiego etosu na podstawie kodeksów etyki dziennikarskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.77 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej