Źródło opisu
Książki
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Autor
Barcikowska-Kotowicz Maria
(1)
Barczak Anna
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Gabryelewicz Tomasz
(1)
Mossakowska Małgorzata
(1)
Obrębowski Andrzej
(1)
Więcek Andrzej
(1)
Żerdziński Maciej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Choroba Alzheimera
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Jąkanie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mowa
(1)
Nerwica natręctw
(1)
Neurologopedia
(1)
Otępienie
(1)
Starzenie sie społeczeństwa
(1)
4 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7988-257-1
Zawiera: 1.Czym jest otępienie? 1.1. Wprowadzenie. 1.2. Diagnostyka. 1.3. Rola lekarza rodzinnego w rozpoznaniu otępienia. 1.4. Częstość występowania otępienia. 2. Otępienie rzekome. 3. Diagnostyka przesiewowa otępienia. 3.1. Wprowadzenie. 3.2. Metody oceny przesiewowej. 3.3. Podsumowanie. 4. Badanie neuropsychologiczne w rozpoznaniu otępień. 5. Łagodne zaburzenia poznawcze. 6. Choroba Alzheimera. 6.1. Epidemiologia choroby Alzheimera. 6.2. Patogeneza. 6.3. Czynniki ryzyka niepodlegające modyfikacji. 6.4. Czynniki ryzyka podlegające modyfikacji. 6.5. Rozpoznanie choroby Alzheimera. 6.6. Badania neurologiczne. 6.7. Badania diagnostyczne. 6.8. Rozpoznani różnicowe. 6.9. Faza przedkliniczna choroby. 6.10. Objawy kliniczne. 6.11. Leczenie objawowe. 6.12. Leczenie eksperymentalne. 6.13. Profilaktyka. 7. Warianty choroby Alzheimera. 7.1. Wprowadzenie. 7.2. Wariant językowy choroby Alzheimera. 7.3. Wariant wzrokowy choroby Alzheimera. 7.4. Wariant czołowy choroby Alzheimera. 7.5. Wariant choroby Alzheimera z zespołem korowo-podstawnym. 8. Otępienie naczyniopochodne i mieszane. 8.1. Wprowadzenie. 8.2. Epidemiologia. 8.3. Czynniki ryzyka. 8.4. Patogeneza otępienia naczyniopochodnego. 8.5. Rozpoznanie. 8.6. Postępowanie diagnostyczne. 8.7. Objawy kliniczne. 8.8. Przebieg choroby. 8.9. Rozpoznanie różnicowe. 8.10. Leczenie. 9. Otępienie czołowo-skroniowe. 9.1. Wprowadzenie. 9.2. Wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego. 9.3. Wariant skroniowy otępienia czołowo-skroniowego. 9.4. Wariant semantyczny pierwotnej afazji postępującej. 9.5. Wariant z zaburzoną płynnością mowy lub agramatyzmem. 9.6. Różnicowanie typów afazji pierwotnej postępującej. 10. Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie w chorobie Parkinsona. 10.1. Wprowadzenie. 10.2. Otępienie z ciałami Lewy’ego. 10.3. Otępienie w chorobie Parkinsona. 10.4. Różnicowanie otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienia w chorobie Parkinsona i choroby Alzheimera. 11. Otępienie w chorobach rzadkich. 11.1. Wprowadzenie. 11.2. Choroby pierwotnie neurozwyrodnieniowe. 11.3. Choroby naczyniopochodne. 11.4. Choroby prionowe. 11.5. Choroby zakaźne. 11.6. Choroby metaboliczne. 12. Zaburzenia neuropsychiczne w przebiegu otępienia. 13. Zaburzenia zachowania u osób z otępieniem. 13.1. Wprowadzenie. 13.2. Leczenie niefarmakologiczne. 13.3. Leczenie farmakologiczne. 14. Depresja i apatia w łagodnych zaburzeniach poznawczych i różnych typach otępienia. 14.1. Wprowadzenie. 14.2. Łagodne zaburzenia poznawcze. 14.3. Choroba Alzheimera. 14.4. Otępienie z ciałami Lewy’ego. 14.5. Otępienie w chorobie Parkinsona. 14.6. Otępienie czołowo-skroniowe. 14.7. Otępienie naczyniopochodne. 15. Zaburzenia psychotyczne w otępieniu. 15.1. Wprowadzenie. 15.2. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia z ciałami Lewy’ego i otępienia w chorobie Parkinsona. 15.3. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu otępienia czołowo-skroniowego. 16. Opieka nad chorym z otępieniem. 16.1. Wprowadzenie. 16.2. Opiekun. 16.3. Prawa chorego i opiekuna. 16.4. Polskie organizacje opieki nad chorym z otępieniem. 16.5. Podsumowanie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-62138-81-4
1. Opis projektu; 2. Stan zdrowia i sprawność osób starszych: Ocena stanu funkcjonalnego u osób w starszym wieku; Stan wzroku i słuchu u osób w wieku podeszłym; Zaburzenia funkcji poznawczych u osób w starszym wieku; Występowanie objawów depresyjnych u osób starszych; Rozpowszechnianie wybranych chorób neurologicznych w wieku podeszłym; Rozpowszechnianie, świadomość i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego u osób powyżej 65 roku życia w Polsce; Cukrzyca i jej powikłania w podeszłym wieku; Choroby nowotworowe w polskiej populacji osób w podeszłym wieku; Choroby układu oddechowego u osób w wieku podeszłym; Częstość wstępowania chorób wątroby u osób w wieku podeszłym w Polsce; Zaburzenia czynności tarczycy w populacji osób w podeszłym wieku; Występowanie niedokrwistości w populacji starszych Polaków; Gospodarka wapniowo-fosforanowa u osób w wieku podeszłym w Polsce; Upadki i ich następstwa w populacji osób starszych w Polsce. Złamania bliższego końca kości udowej i endoprotezo plastyka stawów biodrowych; Analiza występowania bólu przewlekłego u osób starszych w Polsce; Indeks wolnych androgenów i wolnego estradiolu jako czynnika ryzyka chorób układu krążenia u Polaków po 55 roku życia; Choroby gruczołu krokowego u osób w wieku podeszłym w Polsce; Stan odżywienia i uzębienia u osób w wieku podeszłym w Polsce; Zwyczaje żywieniowe osób w wieku podeszłym; Farmakoterapia u osób starszych w Polsce; 3. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne: Sytuacja materialna osób starszych; Aktywność zawodowa; Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości; potrzeby opiekuńcze osób starszych; Dostępność i poziom satysfakcji z opieki medycznej; Przemoc w stosunku do osób starszych; Warunki zamieszkiwania seniorów- główne ustalenia badawcze; Aktywność fizyczna Polaków wieku podeszłym; Ocena jakości życia Polaków w wieku podeszłym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wprowadzenie do neurologopedii / pod red. Andrzeja Obrębowskiego. - Wyd. 2 uaktual. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne , 2018. - 488 s. : il., fot., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7988-210-6
Zawiera: Przedmowa do II wydania; Rozdział 1. Podstawy neuroanatomii; Rozdział 2. Mózgowa organizacja funkcjonowania poznawczego; Rozdział 3. Badanie narządu mowy; Rozdział 4. Zagadnienia psychologiczne w neurologopedii; Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z neurologii klinicznej i ich znaczenie w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 6. Wybrane zagadnienia psychiatryczne w neurologopedii; Rozdział 7. Problemy foniatryczne w zaburzeniach obwodowego narządu mowy; Rozdział 8. Problemy foniatryczne w ośrodkowych zaburzeniach mowy; Rozdział 9. Aspekty foniatryczne w zaburzeniach płynności mowy; Rozdział 10. Psychospołeczne aspekty jąkania; Rozdział 11. Zaburzenia czytania i wpisania w neurologopedii; Rozdział 12. Zaburzenia głosu w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 13. Zaburzenia mowy w chorobach neurologicznych; Rozdział 14. Wybrane zagadnienia z neurologii wieku rozwojowego w neurologopedii; Rozdział 15. Komunikacja słowna z udziałem osoby upośledzonej umysłowo; Rozdział 16. Logoneurozy; Rozdział 17. Wczesne wspomaganie rozwoju językowego u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych; Rozdział 18. Problematyka audiologiczna w neurologopedii; Rozdział 19. Zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 20. Powszechny skrining słuchowy i jego znaczenie we wczesnym wykrywaniu dysfunkcji słuchowych; Rozdział 21. Zasady protezowania słuchu u osób w wieku rozwojowym i dorosłych; Rozdział 22. Zasady rehabilitacji słuchu, głosu i mowy u głuchych; Rozdział 23. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji; Rozdział 24. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 25. Zaburzenia połykania w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 26. Rehabilitacja zaburzeń połykania; Rozdział 27. Zasady rehabilitacji chorych po chirurgicznym leczeniu zmian nowotworowych krtani (całkowite i częściowe laryngektomie); Rozdział 28. Zasady diagnostyki neurologopedycznej; Rozdział 29. Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Kontekst diagnostyczno-terapeutyczny; Rozdział 30. Zasady postępowania terapeutycznego w neurologopedii; Rozdział 31. Zadania neurologopedy w szkole; Rozdział 32. Orzecznictwo lekarskie w neurologopedii. Piśmiennictwo. Indeks.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Natręctwa / Maciej Żerdziński. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne , 2018. - 337 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7988-051-5
Zawiera: 1. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – rys historyczny; 2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – syndromologia: Obsesje, Kompulsje, Problematyka wglądu w natręctwa, Rytuały obsesyjno-kompulsyjne, Lęk, Natręctwa religijne, Natręctwa węchowe – kazuistyka czy jeden z objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych?. 3. Osobowość o cechach obsesyjno-kompulsyjnych (osobowość anankastyczna); 4. Definicja i przynależność klasyfikacyjna zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych; 5. Epidemiologia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych; 6. Jakość życia chorych na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne; 7. Przebieg i prognoza kliniczna zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych; 8. Etiopatogeneza zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, 9. Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych; 10. Problematyka występowania natręctw w innych chorobach psychicznych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej