Form of Work
Książki
(39)
Status
only on-site
(35)
available
(18)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(35)
Author
Doliwa-Klepacki Zbigniew M
(5)
Breczko Anetta
(2)
Doliwa-Klepacka Anna
(2)
Hofmański Piotr (1956- )
(2)
Jamróz Adam
(2)
Laskowska Katarzyna
(2)
Perkowski Maciej
(2)
Szczygieł Grażyna B. (1954- )
(2)
Wierzbicki Bogdan
(2)
Zdanowicz Mieczysław
(2)
Aleksandrowicz Maciej
(1)
Bagan-Kurluta Katarzyna
(1)
Bożyk Stanisław
(1)
Cudowski Bogusław
(1)
Etel Leonard (1960- )
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Guzik-Makaruk Ewa M
(1)
Jamróz Lech
(1)
Kiercel Tomasz S
(1)
Kryszeń Grzegorz
(1)
Kulesza Cezary
(1)
Kuźmicz Karol
(1)
Melezini Mirosława (1951- )
(1)
Mohyluk Mariusz
(1)
Niczyporuk Piotr
(1)
Nożyk Stanisław
(1)
Oliwniak Sławomir
(1)
Popławski Mariusz
(1)
Prokop Krzysztof
(1)
Prutis Stanisław
(1)
Radwanowicz-Wanczewska Joanna
(1)
Sanetra Walerian (1943- )
(1)
Stankiewicz Janusz
(1)
Szyszkowska Maria
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor
(1)
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(1)
Zwierzchowski Krzysztof
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Subject
Polska
(6)
Unia Europejska
(6)
Integracja europejska
(4)
Państwo
(4)
Prawa człowieka
(4)
Demokracja
(3)
Prawo
(3)
Prawo międzynarodowe
(3)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Finanse publiczne
(2)
ONZ
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Podatki i opłaty lokalne
(2)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Spory zbiorowe
(2)
Sądownictwo
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Wspólnota Europejska
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Adopcja
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety terenowe
(1)
Decyzje
(1)
Etyka
(1)
Europa
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Filozofia
(1)
Fumdusze strukturalne Unii Europejskiej
(1)
Fundusze celowe
(1)
Gazy cieplarniane
(1)
Granice
(1)
Głosowanie
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Podkomisja ustroju sądownictwa
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kontrola parlamentarna
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Kryminologia
(1)
Litwa
(1)
Lokaut
(1)
Narkomania
(1)
Narkomania -- zapobieganie i zwalczanie
(1)
Narkotyki
(1)
Narkotyki -- handel -- prawo międzynarodowe -- 20 w.
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opozycja parlamentarna
(1)
Parlament
(1)
Parlament Europejski
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo kosmiczne
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo prywatne
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo publiczne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Rada Europejska
(1)
Rada Europy
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Referendum
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sejm
(1)
Skarga konstytucyjna
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Straż graniczna
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Transplantacja
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Umowy zbiorowe
(1)
Urzędnicy
(1)
Wartość
(1)
Więziennictwo
(1)
Wybory
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Białoruś
(1)
Polska
(1)
Ukraina
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
39 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89620-70-5
1. Kształtowanie się ustroju Szwajcarii; 2. Konstytucja Federalna z 1999r.; 3. Ustawy, rozporządzenia i umowy międzynarodowe; 4. Prawo miejscowe (kantony i gminy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przysposobienie międzynarodowe dzieci / Katarzyna Bagan-Kurluta. - Białystok : Temida 2, 2009. - 516 s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-89620-64-4
1.Ewolucja przysposobienia w prawie materialnym, 2. Przysposobienie w prawie kolizyjnym, dziecko i rodzina jako podmioty ochrony, 4. Dobro dziecka jako podstawowa zasada przysposobienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89620-13-8
R. I Istota i funkcje opozycji parlamentarnej; R. II Prawo do opozycji w świetle konstytucyjnych zasad ustroju RP; R. III Przemiany w systemie partyjnym oraz w prawie wyborczym RP a wzajemne relacje między większością parlamentarną i opozycją w Sejmie; R. IV Opozycja parlamentarna w strukturach organizacyjnych i funkcjonowaniu Sejmu; R. V Wpływ opozycji na kształtowanie decyzji ustawodawczych parlamentu; R. VI Opozycja parlamentarna a realizacja funkcji kontrolnej przez Sejm RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86137-98-3
1. Moralność i etyka na gruncie orientacji filozoficznych, 2. Stosunek wybranych szkół w prawie do wartości, 3. Relacje między prawem a moralnością w demokratycznych państwach, 4. Etyczne problemy współczesności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89620-24-8
1. Społeczeństwo. Państwo. Prawo: Normy społeczne i ich rola w społeczeństwie; Państwo a prawo; Źródła prawa. 2. Norma prawna. Przepis prawny. Akt prawny: Różnice znaczenia pojęć: "przepis prawny", "norma prawna"; Struktura przepisu prawnego; Typologia przepisów prawnych; Struktura normy prawnej; Klasyfikacja norm prawnych; Akt normatywny - pojęcie i budowa; Zasady prawa; Język prawny a język prawniczy. 3. Norma prawna jako regulator rzeczywistości społecznej: Stosunek prawny; Fakty prawne; Gałęzie prawa. 4. System prawa. Jego charakterystyka: Pojęcie systemu prawa. Więzi między normami prawnymi w systemie prawa; Hierarchiczność systemu prawa. Kryteria hierarchii systemu prawa; Niesprzeczność systemu prawa. Reguły kolizyjne I i II stopnia; Zupełność systemu prawa . Zupełność w sferze stanowienia prawa i w sferze stosowania prawa. Luki w prawie. Reguły wnioskowań prawniczych; Obowiązywanie prawa. 5. Stosowanie prawa: Pojęcie stosowania prawa; Etapy stosowania prawa; Wykładnia prawa. 6. System prawa wewnątrzpaństwowego a inne systemy normatywne: System prawa wewnątrzpaństwowego a system prawa międzynarodowego publicznego; System prawa RP a system prawa Unii Europejskiej; Prawo a moralność. 7. Przestrzeganie prawa. Praworządność: Formalna i materialna koncepcja praworządności; Przestrzeganie prawa w sferze stanowienia i w sferze stosowania prawa; Formalne (instytucjonalne) gwarancje praworządności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Spory zbiorowe w polskim prawie pracy / Bogusław Cudowski. - Białystok : Temida 2 , 1998. - 225, [3] s. : 24 cm.
ISBN: 83-86137-52-5
Zawiera: R. 1 Pojęcie sporu zbiorowego: Czasowe i przestrzenne granice sporu zbiorowego; Zbiorowy charakter sporu; Przedmiot sporu zbiorowego; Wnioski. R. 2 Strony sporu zbiorowego: Strona pracownicza; Strona pracodawcza. R. 3 Pokojowe procedury rozwiązywania sporów zbiorowych: Uwagi wstępne; Rokowania; Mediacja; Charakter prawny porozumień kończących rokowania i mediację; Arbitraż społeczny. R. 4 Strajk: Geneza; Definicja; Rodzaje strajków; Zasady legalnego strajku; Ograniczenia prawa do strajku; Tryb ogłoszenia i zasady prowadzenia strajku; Skutki udziału pracownika w strajku. R. 5 Akcje protestacyjne: demonstracja, pikietowanie, blokada; Bojkot. R. 6 Lokaut: Lokaut w Republice Federalnej Niemiec; Lokaut w innych państwach; Wnioski. R. 7 Możliwości stosowania przez pracodawców innych środków wymierzonych przeciwko zbiorowości pracowników: Zakończenie działalności, zwolnienia grupowe; Obowiązek zapewnienia wykonywania pracy. R.8 Odpowiedzialność prawna uczestników sporu zbiorowego: Odpowiedzialność pracownicza; Odpowiedzialność cywilna; Odpowiedzialność z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy. R. 9 Rola państwa w rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89620-30-9
Część I: Członkostwo zwyczajne. 1. Zakres podmiotowy. 2. Zakres terytorialny. 3. Negocjacje w sprawie przystąpienia. 5. Prawa i obowiązki państw członkowskich. 6. Wystąpienie z Unii Europejskiej. 7. Zawieszenie w prawach członkowskich. 8. Wykluczenie członka z Unii Europejskiej. 9. Perspektywa poszerzenia się Unii Europejskiej o nowych członków. Część II: Polska a Unia Europejska. Rozdział 1. Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 1. Geneza stowarzyszenia. 2. Zasady stowarzyszenia. 3. Ocena założeń i zasad stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. 4. Funkcjonowanie stowarzyszenia w praktyce. 5. Pozytywne i negatywne aspekty stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Rozdział II: Polska w Unii Europejskiej. 1. Przedsięwzięcia na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2. Negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 3. Stosunek społeczeństwa polskiego do kwestii wejścia Polski do Unii Europejskiej. 4. Dokumenty akcesyjne. 5. Zasady, na jakich Polska weszła do Unii Europejskiej. 6. Ocena Traktatu w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. 7. Ocena pierwszych trzech lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1.05.2004 r. - 30.04.2007 r.). 8. Pozycja Polski w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89620-67-5
Wstęp: Specyfika organów UE; Nazwy elementów tworzących strukturę organizacyjną UE; Problem przynależności podstawowych organów (instytucji) do filarów UE; Hierarchia organów międzynarodowych; Zasady działania instytucji i organów UE; Języki oficjalne (urzędowe) i robocze organów UE. 1. Organy główne Unii Europejskiej: Rada Europejska; Rada; Komisja; Parlament Europejski; Trybunał Sprawiedliwości; Trybunał Obrachunkowy, ECA; Europejski Bank Centralny, ECB. 2. Organy pomocnicze Unii Europejskiej: Ograny pomocnicze wspólne dla kilku głównych organów UE; Ograny pomocnicze Rady; Organy pomocnicze Komisji; Ograny pomocnicze Parlamentu Europejskiego; Ograny pomocnicze Trybunału Sprawiedliwości. 3. Ograny Autonomiczne: Organy o kompetencjach rozciągających się na wybrane problemy w całej UE; Organy funkcjonujące w ramach filaru I; Organy funkcjonujące w ramach filaru II; Organy funkcjonujące w ramach filaru III
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Integracja europejska : (po Amsterdamie i Nicei) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. - Wyd.3 rozsz. i uaktual. - Białystok : Temida 2, 2001. - 616,[3] s. ; 24 cm.
Cz. wstępna: Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej, jej pojęcie oraz historia: 1. Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej; 2. Pojęcie oraz modele i formy współczesnej międzynarodowej integracji gospodarczej; 3. Zarys historii integracji europejskiej. Cz. I Integracja w ramach Unii Europejskiej: 1.Historia powstania UE; 2.Podstawy prawne funkcjonowania; 3.Członkostwo i stosunki zewnętrzne; 4.Organy; 5.Założenia integracyjne i ich realizacja; 6.Finanse UE; Kalendarium. Cz. II Integracja w ramach innych niż UE Europejskich Ugrupowań Integracyjnych: 1.Integracja krajów Beneluksu; 2.Integracja krajów nordyckich; 3.Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ( EFTA); 4.Europejski Obszar Gospodarczy (EEA); 5.Współpraca i integracja krajów Europy Środkowo- Wschodniej po 1989r.; 6.Integracja w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw ( WNP). Cz. III Dokumenty: Traktat w sprawie utworzenia UE; Traktat w sprawie utworzenia WE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86137-96-7
Cz. wstępna Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej, jej pojęcie oraz historia: Geneza międzynarodowej integracji gospodarczej; Pojęcie oraz modele i formy współczesnej międzynarodowej integracji gospodarczej; Zarys historii integracji europejskiej. CZ.I Integracja w ramach Unii Europejskiej: Historia powstania Unii Europejskiej; Podstawy prawne funkcjonowania; Kontrola i przestrzeganie prawa unijnego; Członkostwo i stosunki zewnętrzne; Polska a Unia Europejska Organy; Założenia integracyjne i ich realizacja w ramach filaru pierwszego; Założenia i procesy integracyjne w ramach drugiego filaru; Założenia i procesy integracyjny w ramach trzeciego filaru; Fundusze; Finanse Unii Europejskiej; Przyszłość UE. Cz. II Integracja w ramach innych, niż Unia Europejska europejskich ugrupowań integracyjnych: Integracja krajów Beneluksu; Integracja krajów nordyckich; Integracja w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); Europejski Obszar Gospodarczy (EEA); Współ praca i integracja krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 1989r.; Próba utworzenia nowego ugrupowania integracyjnego w postaci Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) Cz. III Wybrane dokumenty dot. Unii Europejskiej: Traktat w sprawie utworzenia Unii Europejskiej; Traktat w sprawie utworzenia Wspólnoty Europejskiej; Traktat dot. przystąpienia 10 nowych państw do UE; Akt akcesyjny dot. warunków przystąpienia 10 nowych państw do UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-00-6
Cz. I Uchwały samorządu jako akt prawa miejscowego; 1. Pojęcie prawa miejscowego, 2. Prawo miejscowe w Konstytucji, 3. Ustawowe uregulowania stanowienia aktów prawa miejscowego, 4. Miejscowe prawo podatkowe. Cz. II Pojęcie uchwały podatkowej organu samorządu terytorialnego; 1. Uwagi ogólne, 2. Rodzaje uchwał podatkowych, 3. Uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości, 5. Uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych, 6. Uchwały w sprawie stawek podatku od posiadania psów, 7. Uchwały w sprawie stawek podatku opłat lokalnych, 8. Uchwały dotyczące stawek podatku rolnego i podatku leśnego, 9. Uchwały w sprawie zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych, 10. Uchwały w sprawie trybu i warunków płatności podatków i opłat samorządowych, 11. Uchwały wprowadzające opłaty publicznoprawne. Cz. III Procedura podejmowania uchwał; 1. Uwagi ogólne, 2. Inicjatywa uchwałodawcza, 3. Przygotowanie projektu uchwały, 4. Przedłożenie projektu radzie, 5. Postępowanie z projektem na sesji, Cz. IV Ogłaszanie uchwał; 1. Ogólne zasady ogłaszania uchwał, 2. Moc wsteczna uchwał rad. Cz. V Forma uchwał podatkowych; 1. Uwagi ogólne, 2.Rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Cz. VI Nadzór nad legalnością uchwał podatkowych; 1. Uwagi ogólne, 2. Sprawowanie nadzoru przez regionalną izbę obrachunkową, 3. Nadzór sądu administracyjnego nad legalnością uchwał podatkowych, 4. Skarga konstytucyjna, 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organ nadzoru nad uchwałami rad
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Marian Grzybowski. - Białystok : Temida 2, 2008. - 423,[1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89620-8
1. pojęcie, przedmiot i źródła prawa konstytucyjnego, 2. Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego, 3. Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu, 4. Podstawowe zasady ustrojowe, 5. Konstytucje wolności, prawa i obowiązki czlowieka i obywatela, 6. Konstytucyjny system źródeł prawa, 7. System organów państwowych, 8. Instytucje demokracji bezpośredniej, 9. Prawo wyborcze do parlamentu. Status prawny posłów i senatorów, 10. parlament Rzeczpospolitej Polskiej, 11. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 12, Rada MInistrów i administracja rządowa, 13. Samorząd terytorialny, 14. Wladza sadownicza. Wymiar sprawiedliwości, 15. Trybunał Konstytucyjny, 16. Trybunał Stanu, 17. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 18. Finanse publiczne, 19. Stany nadzwyczajne, 20. Rzeczpospolita Polska w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89620-46-0
R. I. Zagadnienia wstępne: Geneza transplantacji; Pojęcie, rodzaje transplantacja i systemy prawnie dopuszczalnego pobierania organów od dawcy zmarłego; Przegląd modeli transplantacyjnych w Europie; Prawne modele transplantacji pomiędzy żyjącymi; Zagadnienia alokacji organów; R. II. Europejskie dokumenty prawa międzynarodowego: Regionalny system ochrony i promocji praw człowieka; Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny; Rezolucja Komitetu Rady Ministrów Rady Europy; Akty Unii Europejskiej; R. III.. Prawna regulacja transplantacji w RFN: Problemy medycyny transplantacyjnej na tle Ustawy Zasadniczej z uwzględnieniem orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego; Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu organów- uwagi wprowadzające; R. IV. Niemiecka ustawa o darowaniu, pobieraniu i przeszczepianiu organów z 1997 roku: Struktura ustawy, jej wykładnia i przepisy ogólne; Pozaustawowe źródła uzupełniające- umowy i wytyczne aktualnej wiedzy medycznej; Transplantacja "ex mortuo"; Transplantacja "ex vivo"; Pobranie, pośrednictwo i transplantacja "ex mortuo"; Zgodność ustawy z aktami prawa międzynarodowego; R. V. Regulacje prawnokarne w obszarze medycyny transplantacyjnej w RFN: Ogólne zasady odpowiedzialności karnej; Przesłanki prawnej dopuszczalności zabiegów leczniczych; Ustawa transplantacyjna; R. VI. Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych na tle niemieckiej ustawy transplantacyjnej i Internet jako źródło ofert handlowych dotyczących organów ludzkich: Orzecznictwo sądowe w sprawach karnych na tle niemieckiej ustawy transplantacyjnej; Sprawa sądu dla nieletnich w Kassel; Sprawa sądu krajowego w Monachium; Sprawa sądu rejonowego w Kassel; Internet jako źródło ofert handlowych dotyczących organów ludzkich; R. VII. Prawna regulacja transplantacji organów w Austrii: Geneza regulacji transplantacji organów; Transplantacja postmoralna; Transplantacja "ex vivo"; R. VIII. Prawa regulacja transplantacji organów w Szwajcarii: Stan prawny do dnia 1 lipca 2007 r.; Ustawa o transplantacji organów, tkanek i komórek z dnia 8 października 2004; Przepisy prawnokarne; Prawna regulacja transplantacji organów w Polsce: Stan prawny do dnia 1 stycznia 2006r.; Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 roku; Przepisy prawnokarne w ustawie transplantacyjnej z 2005 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89620-15-4
Cz. I: Dwa wymiary postkomunistycznej transformacji i panowanie (złego) prawa. Esej na pograniczu socjologii i teorii prawa; Jürgen Habermas o kryzysie uprawomocnienia we współczesnych społeczeństwach demokratycznych,; Język jako kategoria prawoznawstwa; zasada wolnych wyborów w dokumentach prawa międzynarodowego; Międzynarodowe obserwowanie wyborów jako czynnik demokratyzacji procesów wyborczych; Legitymizacja i instytucjonalizacja opozycji parlamentarnej we współczesnych systemach ustrojowych; zasada braku domniemania ratyfikacji; Konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych we współczesnych państwach demokratycznych (wybrane problemy); Cz. II: Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w świetle Konstytucji RP; Zasada wolności działalności gospodarczej w rzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w świetle art. 79 ust. 1 Konstytucji RP; Sąd Najwyższy a Trybunał Konstytucyjny - wybrane problemy wzajemnych relacji z punktu widzenia ochrony praw jednostki; Związanie Sądu Najwyższego wykładnią Trybunału Konstytucyjnego; O specyficznych postaciach politycznej odpowiedzialności prezydenta; Prawno - konstytucyjne pojecie poprawki senackiej - kilka uwag; Status prawny radnych jednostek samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. III: Konstytucja Unii Europejskiej w świetle literatury niemieckiej. Przełom czy kolejny etap ewolucji?; Rola sadownictwa w ochronie konstytucji na tle ogólnych rozważań o systemie prawnym Wielkiej Brytanii; Prawne aspekty separacji Quebeku - opiniotwórcza rola Sadu Najwyższego Kanady; Instytucja odwołania 9recall) w stanach USA; Przemiany instytucjonalne na rynku pracy we Francji począwszy od lat 80-tych; Elementy systemu parlamentarnego w aktach konstytucyjnych Finlandii z 1919 i 1999 r.; Odpowiedzialność konstytucyjna głowy państwa w Republice Litewskiej (na tle kazusu Rolandasa Paksasa); Rozporządzenie władz federalnych Szwajcarii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Skarga konstytucyjna : wstępne rozpoznanie / Lech Jamróz. - Białystok : Temida 2 , 2011. - 259, [1] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89620-95-8
Rozdział I: Model polskiej skargi konstytucyjnej na tle porównawczym; Rozdział II: Ogólna charakterystyka wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej; Rozdział III: Ostateczne orzeczenie jako przesłanka materialna skargi konstytucyjnej; Rozdział IV: Zaskarżony akt prawny przesłanką materialną skargi konstytucyjnej; Rozdział V: Naruszenie prawa i wolności konstytucyjnej jako przesłanka materialna skargi konstytucyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 97883-89620-28-6
I: Rola wyborów parlamentarnych w państwie demokratycznym. 1. Typologia funkcji wyborów parlamentarnych. 2. Kreowanie składu parlamentu. 3. Legitymizowanie. 4. Funkcja polityczno-programowa. 5. Kontrolowanie i egzekwowanie odpowiedzialności deputowanych. 6. Aktywizowanie społeczeństwa. II: Zasada wolnych wyborów w aktach prawnych i dokumentach politycznych. 1. Wolność wyborów w dokumentach międzynarodowych. 2. Wolne wybory jako instytucja prawa konstytucyjnego. 3. Zagadnienie wolnych wyborów do izb drugich parlamentów. III: Pojęcie wolnych wyborów. 1. Poglądy na istotę wolnych wyborów. 2. Specyfika wolnych wyborów w świetle dokumentów organizacji międzynarodowych. 3. Orzecznictwo sądowe a zasada wolnych wyborów. 4. Próba zdefiniowania wolnych wyborów. IV: Zasada wolnych wyborów a inne elementy prawa wyborczego. 1. Wpływ na realizację zasady wolnych wyborów innych podstawowych zasad prawa wyborczego. 2. System wyborczy. 3. Struktura okręgów wyborczych. V: Ograniczenia podmiotowe wolnych wyborów parlamentarnych. 1. Wyłączenie z procesu wyborczego określonych partii politycznych. 2. Działania mające na celu wzmocnienie reprezentacji parlamentarnej kobiet. 3. Przywileje mniejszości etnicznych w procesie wyborczym.. VI: Wolność kandydowania. 1. Zakres biernego prawa wyborczego. 2. Selekcja i zgłaszanie kandydatów. 3. Wewnątrzpartyjne mechanizmy wyłaniania kandydatów. VII: Wolność rywalizacji wyborczej. 1. Pojęcie kampanii wyborczej. 2. Ramy czasowe kampanii wyborczej. 3. Podstawowe standardy rywalizacji wyborczej. 4. Zasada równego statusu prawnego podmiotów rywalizacji wyborczej. 5. Zasada uczciwego i zgodnego z prawem prowadzenia kampanii wyborczej. 6. Zasada neutralności organów władzy publicznej i organów wyborczych. VIII: Wolność wyrażania preferencji wyborczych. 1. Termin wyborów. 2. Procedury głosowania. 3. Zakres i treść decyzji wyborczej. 4. Wolne wybory a przymus wyborczy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
System wymiaru sprawidedliwości a media / pod red. Cezary Kulesza. - Białystok : Temida 2, 2009. - 291 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-89620-3
Domniemanie niewinności w świecie mediów; Zasada jawności a prawo do obrony; Wiarygodność i rzetelność w procesie karnym - wybrane zagadnienia; Publikacja treści wyroku w prasie a interes pokrzywdzonego; Refleksje na temat właściwości sądu w sprawach o przestępstwa popełnione za pomocą środków masowego komunikowania; Media a zasady procesowe i cele postępowania przygotowawczego; Śledztwo dziennikarskie - wybrane problemy; Prowokacja jako forma śledztwa dziennikarskiego; Jawność postępowania jako warunek rzetelnego procesu karnego na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Zasad domniemania niewinności a wolność słowa; Sposoby budowania relacji pomiędzy prokuratorem a dziennikarzami; Media a prawo karne islamu; Opinia publiczna a wymiar sprawiedliwości w Szwajcarii; Rzetelności pewności prawa a jednolitość wykładni; Granice krytyki wymiaru sprawiedliwości a zagrożenia demokratycznego państwa prawa; Relacje prasowe a zasada obiektywizmu; Granice dozwolonej krytyki osób pełniących funkcje publiczne; Łowiectwo a kryminalistyka; Kilka refleksji o sprawozdawczości procesowej z procesów karnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
Nielegalny handel narkotykami w Polsce / Katarzyna Laskowska. - Białystok : Temida 2, 1999. - 247, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-86137-64-9
R.I Narkomania jako zjawisko społeczne : 1.Pojęcie narkomanii, środka odurzającego i psychotropowego, 2.Rodzaje i właściwości środka odurzającego i psychotropowego, 3.Etiologia, tendencje i skutki współczesnej narkomanii, 4.Związki narkomanii z przestępczością. R.II Polski rynek narkotykowy i jego źródła : 1.Ogólna charakterystyka polskiego rynku narkotykowego, 2.Źródła nielegalnego handlu narkotykami, 3.Nielegalny handel narkotykami a "pranie brudnych pieniędzy". R.III Problemy prawne przeciwdziałania i zwalczania nielegalnego handlu narkotykami w substancjami psychotropowymi w Polsce : 1.Dozowlony a niedozwolony handel narkotykami w świetle polskiego prawa, 2.Prawonokarne środki przeciwdziałania i zwalczania nielegalnego handlu narkotykami i substancjami psychotropowymi w Polsce. R.IV Aspekty organizacyjne przeciwdziałania i zwalczania nielegalnego handlu narkotykami i substancjami psychotropowymi w Polsce : 1.Policja, 2.Urząd Ochrony Państwa, 3.Straż Graniczna, 4.Główny Urząd Celny oraz Generalny Inspektor Celny, 5.Biuro Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych Interpol, 6.Prokuratura, 7.Ocena działalności organów zajmujących się zwalczaniem nielegalnego handlu narkotykami. R.V Międzynarodowe inicjatywy w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnego handlu narkotykami i substancjami psychotropowymi : 1.Przedsięwzięcia podejmowane na forum międzynarodowym zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania nielegalnego handlu narkotykami i substancjami psychotropowymi, 2.Udział organizacji międzynarodowych w systemie kontroli narkotyków, 3.Udział Polski w międzynarodowych przedsięwzięciach. R.IV Narkomania i nielegalny handel narkotykami w Białymstoku w świetle wyników badań ankietowych : 1.Cel i metoda badań, 2.Charkaterystyka badanej grupy młodzieży, 3.Przyjmowanie środków odurzających, 4.Nielegalny handel narkotykami w Białymstoku, 5.Podsumowanie wyników badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-19-7
R.1 Pojęcie rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej; R.2 Metoda badań rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej; R.3 Geneza przestępczości zorganizowanej w ZSRR i państwach powstałych po jego rozpadzie; R.4 Organizacja i struktura rosyjskojęzycznych zorganizowanych grup przestępczych; R.5 Przejawy działalności rosyjskojęzycznych zroganizowanych grup przestępczych. Prognozy zagrożeń; R.6 Międzynarodowa działalność rosyjskojęzyczna zorganizowanych grup przestępczych; r.7 Polska jako obszar działania rosyjskojęzycznych zroganizowanych grup przestępczych; r.8 Możliwości przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w państwach byłego ZSRR
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again