Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(13)
Author
Najder-Stefaniak Krystyna
(2)
Świątkowska Monika
(2)
Duda Przemysław
(1)
Gromadzka-Ostrowska Joanna
(1)
Gutkowska Krytyna
(1)
Górska-Warsewicz Hanna
(1)
Jeznach Maria
(1)
Kowrygo Barbara
(1)
Kozłowski Waldemar
(1)
Mikuta Beata
(1)
Orłowski Arkadiusz
(1)
Podstawka Marian
(1)
Sawicka Janina
(1)
Staranowicz Agnieszka
(1)
Toeplitz Zuzanna
(1)
Wendland Zbigniew
(1)
Wyleżałek Joanna
(1)
Włodarek Dariusz
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Etyka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Access
(1)
Baza danych relacyjna
(1)
Budżet
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Ceny
(1)
Dziecko trudne
(1)
Etyka biznesu
(1)
Excel
(1)
Filozofia
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Higiena
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informatyka
(1)
Marketing
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele
(1)
Opakowania
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
PowerPoint
(1)
Praca
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Stopa życiowa
(1)
Studenci
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Visual Basic
(1)
Wieś
(1)
Word
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Znaki towarowe
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7244-416-1
I. Organizacja służby medycznej w Polsce; II. Zagadnienia zdrowia publicznego i ochrony środowiska; III. Mechanizmy obronne organizmu ludzkiego; IV. Choroby i ich profilaktyka; V. Pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach; VI. Powstawanie i profilaktyka wad słuchu, wzroku, narządu żucia i postawy; VII. Uzależnienia i metody zapobiegania im; VIII. Zaburzenia odżywiania; IX. Wybrane zagadnienia zdrowia psychicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-353-X
1. Wiejskie gospodarstwa domowe - istota i cechy wyróżniające, 2. Czynnik ludzki w wiejskich gospodarstwach domowych i jego zmiany, 3. Ocena sytuacji finansowej wiejskich gospodarstw domowych i jej zmiany, 4. Mieszkania na wsi oraz ich wyposażenie, 5. Poziom zaspokojenia potrzeb żywnościowych w wiejskich gospodarstwach domowych, 6. Poziom zaspokojenia potrzeb zdrowotnych w wiejskich gospodarstwach domowych, 7. Poziom zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych na wsi w zakresie edukacji, 8. Poziom zaspokojenia potrzeb wiejskich gospodarstw domowych w zakresie kultury i wypoczynku, 9. Zakres oczekiwanej i otrzymywanej pomocy wśród wiejskich gospodarstw domowych, 10. Oczekiwania wiejskich gospodarstw domowych wobec poziomu zaspokojenia potrzeb w perspektywie integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-805-1
1. Artykuły żywnościowe jako produkt marketingowy, 2. Opakowanie - istota i funkcje w odniesieniu do artykułów spożywczych, 3. Marka - definicje, podział i poziomy w przypadku produktów żywnościowych, 4. Cena - jej uwarunkowania, strategie, formuły stanowienia i różnicowania, 5. Instrumenty marketingowe związane z dystrybucją i ich rodzaje, 6. Promocja artykułów żywnościowych, 7. Reklama i jej znaczenie na rynku produktów spożywczych, 8. Sponsoring, 9. Marketing bezpośredni, 10. Marketing produktów ekologicznych, 11. Marketing żywności funkcjonalnej, 12. Marketing produktów dla niemowląt i małych dzieci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7244-411-0
1.Podstawowe pojęcia związane z organizacją i zarządzaniem w przedsiębiorstwie, 2.Ewolucja teorii organizacji i zarządzania, 3.Nowe tendencje w zarządzaniu, 4.For my organizacyjno-prawne współczesnych przedsiębiorstw, 5. Działalność gospodarcza w aspekcie procesu planowania, 6. Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji, 7. Analiza strategii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod portfelowych, 8. Struktury organizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 9. Osobowość i umiejętności kierownicze, 10. Style kierowania, 1. Motywacja w organizacji (techniki motywacyjne), 12. Komunikacja i negocjacje w organizacji, 13. Kultura organizacyjna, 14. Wybrane instrumenty controllingu w przedsiębiorstwie.
5.Działalność gospodarcza w aspekcie procesu planowan ia, 6.Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji, 7. Analiza sstrategii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod portfelowych, 8.Struktury organizacyjne w zarzą dzaniu prezedsiębiorstwem, 9.Osobowość i umiejętnośći kierownicze, 10.Style kierowania, 11.Motywacja w orga nizacji (techniki motywacyjne), 12.Komunikacja i negoc jacje w organizacji, 13.Kultura organizacyjna, 14.Wybr ane instrumenty controllingu w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-775-6
1. Motywacja osiągnięć, 2. Cele uczenia się, 3. Cele studentów a ich osiągnięcia w nauce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7244-980-1
1.Istota turystyki i usług turystycznych; 2. Podstawowe informacje z zakresu historii turystyki i hotelarstwa; 3. Podstawowe informacje z zakresu turystyki i usług hotelarsko-turystycznych; 4. Wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne z zakresu prowadzenia działalności turystycznej i hotelarskiej; 5. Struktura podaży i organizacja rynku hotelarskiego; 6. Organizacja pracy w hotelu; 7. Funkcjonowanie biur podróży; 8. Impreza turystyczna jako produkt biura podróży; 9. Organizacja usług agroturystycznych w Polsce; 10. Turystyka na terenach chronionych; 11. Jakość usług turystycznych; 12. Żywienie w turystyce z elementami obsługi konsumenta; 13. Finansowe aspekty działalności turystycznej i hotelarskiej; 14. Elementu marketingu usług turystycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-819-1
1. O etyce, wartościach i wartościowaniu, 2. Zadanie nauczyciela
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-810-8
1. Swoistość etyki biznesu, 2. Historyczny zarys etyki działalności gospodarczej, 3. Specyfika etyki, 4. Kategorie etyki, 5. Etyka indywidualna i etyka społeczna, 6. Dwa sposoby uzasadniania propozycji etyki biznesu, 7. Problematyka etyki zawodowej, 8. Etyczny wymiar pracy, 9. Współczesny kontekst dla rozważań o etyce gospodarowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-643-1
I. Finanse w teorii. II. Publiczny system finansowy. III. Pieniądze i system bankowy. IV. System podatkowy i charakterystyka niektórych podatków. V. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. VI. Finanse przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-124-3
1. Drobna przedsiębiorczość w warunkach gospodarki rynkowej; 2. Znaczenie zasady równości szans na rynku pracy dla przedsiębiorczości kobiet; 3. Rozpoczęcie działalności produkcyjne lub usługowej; 4. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; 5. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe; 6. Rynek i marketing; 7. Specyfika usług agroturystycznych jako formy przedsiębiorczości; 8. Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; 9. Formy finansowego i pozafinansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; Adresy organizacji i instytucji wspierających MSP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-851-5
I. Edytor Tekstu Microsoft Word: 1. Uwagi wstępne, 2. Wprowadzenie i poprawianie tekstu, 3. Formatowanie tekstu, 4. Wypunktowanie i numerowanie, konspekty numerowane, 5. Definiowanie i wykorzystywanie miejsc tabulacji, znaki wiodące, 6. Tabele - tworzenie i formatowanie, 7. Podział dokumentu na sekcje, 8. Korespondencja seryjna, 9. Wstawianie obiektów, 10. Tworzenie i wykorzystywanie szablonów, 11. Tworzenie i wykorzystywanie styli, 12. Elementy konfiguracji Worda. II. Akrusz kalkulacyjny Microsoft Excel: 1. Uwagi wstępne, 2. Uruchomienie Excela, 3. Budowa zeszytu, 4. Budowa arkusza, 5. Wprowadzanie danych do komórek arkusza i ich poprawianie, 6. Formuły, 7. Adresowanie komórek, 8. Zaznaczenie bloków komórek, wierszy, kolumn i całego arkusza, 9. Formatowanie elementów arkusza, 10. Funkcje arkuszowe, 11. Drukowanie, 12. Operacje na bazach danych, 13. Wykresy, 14. Menedżer scenariuszy, 15. Visual Basic dla Excela: 1. Makropolecenia - ogólne informacje, 2. Rejestrowanie makr, 3. Uruchamianie makr, 4. Typy danych i ich deklaracje, 5. Instrukcje warunkowe, 6. Instrukcje pętli, 7. Często używane funkcje wbudowane, 8. Obiekty excela i odwołania do komórek, 9. Przykłady funkcji, 10. Przykłady procedur. III. Bazy danych w programie Microsoft Access: 1. Projektowanie tabel, 2. Formularze, 3. Kwerendy (zapytania), 4. Raporty, 5. Ćwiczenie - baza kredyty, 6. Kwerendy, 7. Przenoszenie rezultatów kwerend do Excela, 8. Raporty, 9. Aplikacja baza kredytów. V PowerPoint - tworzenie prezentacji: 1. Wstępne informacje i podstawowe pojęcia, 2. Widok prezentacji, 3. worzenie slajdów w pustej prezentacji, 4. Wzorzec slajdów, 5. Efekty specjalne w prezentacji, 6. Przygotowanie i wypróbowanie czasu wyświetlenia slajdów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-358-0
1. Przedmowa i ogólne zagadnienia historii filozofii; 2. Grecka filozofia przyrody; 3. Przełom humanistyczny w filozofii greckiej: sofiści i Sokrates; 4. Systemy filozoficzne Platona i Arystotelesa; 5. Szkoły etyczne w okresie hellenistycznym i rzymski neoplatonizm; 6. Powstanie i rozwój filozofii chrześcijańskiej; 7. Racjonalizm Kartezjusza i koncepcje postkartezjańskie; 8. Nowożytny empiryzm; 9. Filozofia Kanta; 10. Filozofia Hegla; 11. Filozofia Marksa; 12. Początki filozofii współczesnej i filozofia pozytywizmu; 13. Początki filozofii życia: poglądy Schopenhauera i Nietzschego; 14. Filozofia Bergsona; 15. Psychoanaliza; 16. Fenomenologia; 17. Egzystencjalizm i ontologia fundamentalna Heideggera; 18. Hermeneutyka; 19. Współczesna filozofia katolicka: neotomizm i personalizm; 20. Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankruckiej; 21. Psychoanaliza humanistyczna Fromma; 22. Neopozytywizm i szkoła lwowska-warszawska; 23. Krytyczny racjonalizm Poppera; 24. Postmodernizm i filozofia końca XX wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-731-4
I. Cel pracy i przebieg zadań. II. Aktualny stan polskiego systemu opieki i resocjalizacji na podstawie dokumentów źródłowych. III. Specyfika resocjalizacji w warunkach opieki całkowitej. IV. Postawy wychowawców młodzieży niedostosowanej społecznie w przebiegu procesu resocjalizacji. V. Znaczenie wzoru osobowego wychowawcy dla efektywności resocjalizacji w warunkach instytucjonalnych. VI. Opinie ekspertów społecznych na temat wychowania oraz możliwości resocjalizacji dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. VII. Wizje i rekomendacje dotyczące usprawnienia funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych. VIII. Refleksje nad przyszłością. Współczesny stan świadomości i psychosyntetyczne możliwości rozwoju człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again