Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(29)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(29)
Author
Zybert Elżbieta Barbara
(3)
Materska Katarzyna
(2)
Antczak Mariola
(1)
Babik Wiesław
(1)
Batorowska Hanna
(1)
Biliński Lucjan
(1)
Bojar Bożenna
(1)
Buchwald-Pelcowa Paulina
(1)
Burchard Maria
(1)
Burska Joanna
(1)
Chrzan Ewa
(1)
Chuchro Ewa
(1)
Franke Jerzy
(1)
Grygrowski Dariusz
(1)
Górska Elżbieta
(1)
Głowacka Teresa
(1)
Howorka Bolesław
(1)
Janiak Małgorzata
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Kowalska Małgorzata
(1)
Krakowska Monika
(1)
Kuźmina Dariusz
(1)
Lenartowicz Maria
(1)
Leszczyński Grzegorz
(1)
Nowacka Anna
(1)
Nowak Lidia Teresa
(1)
Nowicki Janusz
(1)
Padziński Andrzej
(1)
Paluszkiewicz Anna
(1)
Pietruch-Reizes Diana
(1)
Próchnicka Maria
(1)
Sosińska-Kalata Barbara
(1)
Stefańczyk Elżbieta
(1)
Szmigielska Teresa Urszula
(1)
Tobera Marek
(1)
Woźniak-Kasperek Jadwiga
(1)
Zybert Barbara
(1)
Żmigrodzki Zbigniew
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Bibliotekarstwo
(8)
Zbiory biblioteczne
(4)
Bibliotekarze
(3)
Biblioteki publiczne
(3)
Bibliologia
(2)
Biblioteki szkolne
(2)
Biblioteki wirtualne
(2)
Informacja
(2)
Informacja naukowa
(2)
Język haseł przedmiotowych KABA
(2)
Języki informacyjne
(2)
Książka
(2)
MARC
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Asertywność
(1)
Baza danych
(1)
Bibliografia załącznikowa
(1)
Bibliotekarstwo szkolne
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Cenzura
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edytorstwo
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Kartoteka wzorcowa
(1)
Kultura
(1)
Kultura informacyjna
(1)
Nauczyciele-bibliotekarze
(1)
Opis bibliograficzny
(1)
Organizacja
(1)
Papuzińska, Joanna (1939- )
(1)
Prawo autorskie
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Słownik polski
(1)
Wolność słowa
(1)
Wydawnictwa nielegalne
(1)
Zintegrowane systemy biblioteczne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
Genre/Form
Literatura dziecięca
(1)
Literatura młodzieżowa
(1)
29 results Filter
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 99)
ISBN: 978-83-61464-13-6
1. Informacje ogólne, 2. Tablice zbiorcze: Dokumenty piśmiennicze, 2. Dokumenty elektroniczne, Dokumenty audiowizualne (oglądowo-słuchowe), Dokuemnty wizualne (oglądowe), Dokuemnty audialne (dźwiękowe), Dokumenty graficzne, Dokuemnty kartograficzne, Dokumenty ikonograficzne, #. Tablice uzupełniające: Powołania w tekścia a wykazy przypisów, Przypisy, powołania, Bibliografia załącznikowa w różnych układach, IV. materiały pomocnicze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 107)
ISBN: 978-83-61464-10-5
1. Od alfabetyzacji informacji do kultury informacyjnej; 2. zmiana a rozwój kultury informacyjnej w szkole; 3. Kultura informacyjna w środowisku szkolnym. Diagnoza i terapia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89316-59-5
1. Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek, 2. Organizacja i zarządzania bibliotekami. Finansowanie bibliotek, 3. Zbiory biblioteczne - gromadzenie, w tym: zamówienia publiczne, ewidencja, ochrona, selekcja. Wywóz za granicę materiałów bibliotecznych, 4. Ogólnopolski egzemplarz obowiązkowy i regionalny, 5. Udostępnianie zbiorów, w tym: przepisy prawa autorskiego, odpłatne i nieodpłatne usługi biblioteczne. Wypożyczenia międzybiblioteczne, 6. Kwalifikacje bibliotekarzy: kształcenie, urlopy. Awans zawodowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 24)
ISBN: 83-85778-80-2
1. Edykt i inferencje królewskie, 2. Sprawy książek na Sejmach i sejmikach, 3. Działania urzędów i urzędników w dziedzinie cenzury. Jurysdykcja marszałkowska, 4. Orzeczenia trybunału w sprawach książek i ich autorów, 5. Cenzorskie poczynania władz miejskich, 6. Akademia Krakowska jako instytucja sprawująca cenzurę, 7. Kościół katolicki wobec problemów cenzury książek, 8. Nowe kościoły reformowane a problemy cenzury, 9. Księgi nieprawomyślne i zabronione przez kościół prawosławny, 10. Cenzura książek polskich za granicą i ingerencje zewnętrzne w Rzeczypospolitej, 11. Próba podsumowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Formaty, Kartoteki / przewodnicząca komitetu red. Maria Burchard ; 1)
ISBN: 83-87629-10-3
Język KABA i jego użytkownicy. Język haseł przedmiotowych KABA prezentowany w formie kartoteki haseł wzorcowych; Redakcja językowa haseł KABA; Kompatybilność języka KABA z językami RAMEAU-RVM-LCSH, Współpraca Biblioteque nationale de France i polskich bibliotek akademickich w zakresie prac nad jhp KABA; ABES - zadania i funkcje w zakresie udostępniania języka RAMEAU; Możliwości wykorzystania w toku katalogowania w języku KABA opisów rzeczowych z baz bibliograficznych stosujących języki RAMEAU i LCSH; Problemy związane z modyfikowaniem rekordów kwh; Nazwa osobowa w języku KABA; Nazwa ciała zbiorowego w języku KABA; Nazwa geograficzna w języku KABA; Organizacja pracy Oddziału Opracowania Rzeczowego w Bibliotece Głównej AGH; Wykorzystanie języka KABA w bibliotece uniwersyteckiej o profilu specjalistycznym; Perspektywy języka KABA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / przewodniczący rady red. Stanisław Czajka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Nr 62)
ISBN: 83-89316-26-9
1. Wskazówki dotyczące polityki społecznej, 2. Wskazówki dotyczące zarządzania, 3. Wskazówki techniczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Formaty, Kartoteki / przewodnicząca komitetu red. Maria Burchard ; 9)
ISBN: 83-87629-65-0
Przedmowa; Wprowadzenie; Etykieta rekordu i pola danych kontrolnych; Numery i kody; Międzynarodowy znormalizowany numer książki- ISBN; Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego - ISSN; Numer systemowy; Uwagi; Uwagi o podejmowanych działaniach; Niesformalizowane oznaczenie fizycznej postaci dokumentu; Uwagi dotyczące reprodukcji; Lokalizacja i sposób dostępu; Lokalizacja; Lokalizacja i sposób dostępu do dokumentu elektronicznego; Określenia i wzorzec- informacja ogólna; Określenia i wzorzec- dokument podstawowy; Określenia i wzorzec-dokument towarzyszący; Określenia i wzorzec- indeks; Numeracja- informacja ogólna, Numeracja- dokument podstawowy; Numeracja- dokument towarzyszący; Numeracja- indeks; Niesformalizowane zestawienia zasobów- informacja ogólna, Niesformalizowane zestawienia zasobów- dokument podstawowy, Niesformalizowane zestawienia zasobów- dokument towarzyszący, Niesformalizowane zestawienia zasobów- indeks; Dane o egzemplarzu- informacja ogólna, Dane o egzemplarzu- dokument podstawowy; Dane o egzemplarzu- dokument towarzyszący; Dane o egzemplarzu- indeks; Wykaz pół i podpól; Zasady obowiązujące przy sporządzaniu rekordu zasobu w oprogramowaniu VTLS
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Formaty, Kartoteki / przewodnicząca komitetu red. Maria Burchard ; 8)
ISBN: 83-87629-54-5
1. Wprowadzenie; 2. Kartoteka wzorcowa języka KABA; 3. Podstawy tworzenia języka KABA; 4. Redakcja rekordów haseł wzorcowych języka KABA; 5. Odsyłacze całkowite orientacyjne w kartotece wzorcowej języka KABA; 6. Nazwy geograficzne w kartotece wzorcowej języka KABA, Przykłady
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / przewodniczący rady red. Stanisław Czajka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Nr 60)
ISBN: 83-89316-40-4
1. Problemy organizacyjne i prawne komputeryzacji; 2. Oprogramowanie dla bibliotek; 3. Współpraca bibliotek; 4. Projekty realizowane; 5. Internet w bibliotekach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 76)
ISBN: 83-89316-36-6
1. Joanna Papuzińska-Beksiak. Autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży, 2. Bibliologia dziś, 3. Książka dla dzieci i młodzieży jako przedmiot badań bibliologicznych, 4. Wartość semantyczna i słowotwórcza zapożyczeń, 5. Warianty rozwoju cyfrowych kolekcji, 6. Estetyka książki w dobie przekazu multimedialnego, 7. Piosenka naszej młodości (Adam Kowalski - Marynarka Wojenna), 8. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela bibliotekarza, 9. Bibliotekarze w elicie zawodów społeczeństwa postindustrialnego - życzenie czy pewność?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 131)
ISBN: 978-83-61464-73-0
1. Z historii prawa autorskiego; 2. Przepisy Unii Europejskiej; 3. Twórczość bibliotekarzy i przepisy o kosztach uzyskania przychodów; 4. Utwór; 5. Twórca; 6. Osobiste i majątkowe prawa autorskie; 7. Dozwolony użytek chronionych utworów; 8. Czas trwania autorskich praw majątkowych; 9. Przejście autorskich praw majątkowych; 10. Utwory audiowizualne- przepisy szczególne; 11. Programy komputerowe- przepisy szczególne; 12. Ochrona praw autorskich; 13. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji; 14. Prawa pokrewne; 15. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; 16. Komisja Prawa Autorskiego; 17. Kontrola produkcji nośników optycznych; 18. Fundusz Promocji Twórczości; 19. Odpowiedzialność karna; 20. Przepisy przejściowe i końcowe; 21. Inne ustawy związane z prawem autorskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 97)
ISBN: 978-83-61464-41-9
1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu biblioteka: Kapitał intelektualny biblioteki; Potencjał społeczny a kapitał biblioteki; 2. Rozwój zasobów ludzkich biblioteki: Przeciwdziałanie skutkom negatywnego doboru do zawodu; Rozwój zawodowy pracowników elementem zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotekach; Badanie opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie relacjami wewnętrznymi w bibliotece; Badanie satysfakcji użytkowników jako metoda określania potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy; Rola Kadry zarządzającej w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki; 3. Wybrane metody zarządzania kadrami w bibliotece: Okresowe ocenianie pracowników biblioteki; Ocenianie pracowników biblioteki. Zagadnienia metodyczne na przykładzie Biblioteki WSB w Poznaniu; Zadaniowe i heurystyczne metody rozwiązywania problemów; Etyczne aspekty zastosowania TQM w bibliotekach; Rola inteligencji emocjonalnej w działalności informacyjno-bibliotecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 86)
ISBN: 978-83-89316-68-4
Cz. 1 Zastosowanie techniki cyfrowej w ochronie dziedzictwa dokumentalnego 1. Istota procesu dygitalizacji 2. Organizacyjne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania dygitalizacji zbiorów bibliotecznych 3. Działalność wybranych instytucji i organizacji międzynarodowych na rzecz cyfrowej ochrony światowego dziedzictwa kulturowego 4. "Rozwój polskich treści cyfrowych" w narodowych planach i strategiach rozwoju Cz. 2 Dygitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich 1. Biblioteki centralne 2. Biblioteki naukowe 3. Biblioteki publiczne 4. stan i przyszłość dygitalizacji w bibliotekach polskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 81)
ISBN: 83-89316-60-9
Wprowadzenie, Bibliologia, Rękopis, Techiki druku, Papier, Format, Struktura książki, Oprawa, Układ typograficzny, Estetyka książki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 134.)
ISBN: 978-83-61464-54-9
Dekalog nowoczesności; 1. Triada nowoczesności: ludność, pajdocentryzm, topiczność: Baśń Konopnickiej- dialog kultur, dialog pisarzy; Korczak- dialog filozofów; Miłosz zaczarowany; 2. Dziwne losy nowoczesności: Style lektury dziecięcej; Rycerz, błazen, szaleniec. Proza dla "trudnych czytelników"; Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe; Książki umierają stojąc. O wystawie książek nowoczesnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 94)
ISBN: 978-83-89316-85-1
1. Informacja i wiedza, 1.1. Informacja - kłopoty z różnorodnością, 1.2. Wiedza, 1.3. Dane-informacja-wiedza. Założenia ogólne, 1.4. relacje-transformacje, 2. Informacja i wiedza w organizacji, 2.1. Organizacja, 2.2. Informacja w organizacji, 2.3. Informacja a pracownicy wiedzy (knowledge workers), 2.4. Informacyjny paradygmat organizacji, 2.5. Wiedza w organizacji, 2.6. Kultura organizacyjna organizacji opartej na wiedzy i organizacji uczącej się, 3. Społeczno-gospodarcza przestrzeń informacyjna, 3.1. Rynek informacji i rynek wiedzy, 3.2. Oddziaływania technologii informacyjnej, 3.3. Eksplozja informacyjna, czyli tłok na autostradzie informacyjnej, 3.4. Zniekształcenia informacji, 3.5. Walka informacyjna, 3.6. Informacyjny chaos, 3.7. Ekologia informacji, 3.8. Konteksty gospodarki opartej na wiedzy, 4. Zarządzanie informacją i wiedzą w ogranizacjach, 4.1. Zarządzanie informacją, 4.2. Zarządzanie informacją jako funkcja zarządzania organizacją, 4.3. Strategiczne zarządzanie informacją, 4.4. Zarządzanie informacją a wartość informacji i wiedzy organizacyjnej, 4.5. Przyjazna przestrzeń zarządzania informacją (PPZI), 4.6. Zarządzanie informacją a użytkownik, 4.7. Zarządzanie wiedzą, 4.8. Zarządzanie informacją i wiedzą a zarządzanie zmianą, 4.9. Metody wspomagające zarządzanie informacją i wiedzą w organizacjach, 5. Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy, 5.1. Społeczny potencjał informacyjny, 5.2. Relacje: człowiek-informacja i wiedza, 5.3. Dostęp do informacji - prawo czy przywilej?, 5.4. Zachowania informacyjne i wzory przepływu informacji, 5.5. Uczące się społeczeństwo, 5.6. Profesjonaliści do spraw informacji i wiedzy, 5.7. Infocentryczny model społeczeństwa wiedzy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Miscellanea Informatologica Varsoviensia)
ISBN: 978-83-89316-91-2
1. Modelowe koncepcje informatyzacji naukowej (information science) na początku XXI wieku, 2. Dostęp do wiedzy wobec rozowju rynku publikacji cyfrowych. Zagrożenia i nadzieje, 3. Wolna informacja, wolna kultura, 4. Ujednolicenie elektronicznych systemów informacji publicznej, 5. Organizowanie zasobów wiedzy o kulturze w świetle wybranych narzędzi lingwistycznych, 6. Logiki opisowe jako teoretyczne podstawy budowania ontologii, 7. Microsoft Japanese ime - interfejs języka japońskiego dla Windows XP, 8. Audyt informacyjny - dwa modele
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka, Dydyaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 64)
ISBN: 83-89316-10-2
1. Nasze intencje i działania, 2. Zawód bibliotekarza w świetle przepisów prawnych, 3. Bibliotekarstwo: zawód czy zatrudnienie, 4. Szczęśliwy klient - szczęśliwy pracownik...czyli o satysfakcji bibliotekarzy, 5. Pożądane kwalifikacje bibliotekarza w BN, 6. Bibliotekarz nauczający w szkole wyższej, 7. Bibliotekarz - zawód o wielu obliczach, 8. Przyszłość zawodu bibliotekarskiego, 9. O nowych stanowiskach, specjalnościach i zawodach, 10. Koncepcje uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy, 11. Zasady akredytacji studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 12. Edukacja ustawiczna bibliotekarzy, realia - problemy - prognozy, 13. Zagraniczne stowarzyszenia bibliotekarskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
(Formaty, Kartoteki / przewodnicząca komitetu red. Maria Burchard ; 5)
ISBN: 83-87629-35-9
Przedmowa; 1. Wprowadzenie; 2. Dane kontrolne i numery identyfikacyjne; 3. Hasło rekordu; 4. Odsyłacze; 5. Tropy "zob."; 6. Tropy "zob. też"; 7. Dane dotyczące serii; 8. Uwagi; 9. Pola lokalne stosowane w CKHW; 10. Pola, które nie są jeszcze stosowane w CKHW; Załącznik 1: Przykłady rekordów; Załącznik 2: Wykaz pól i podpól
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again