Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(23)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(23)
Author
Bartkowiak Piotr
(3)
Nowicki Adam
(3)
Sitek Eugeniusz
(3)
Bazan-Bulanda Anna
(2)
Bylok Felicjan
(2)
Głębocki Konrad
(2)
Milian Lech
(2)
Nowicka-Skowron Maria
(2)
Skowron-Grabowska Beata
(2)
Wójcik-Mazur Agnieszka
(2)
Cichobłaziński Leszek
(1)
Cichoń Seweryn
(1)
Gierzyńska-Dolna Monika
(1)
Goliński Jan
(1)
Gorczycka Ewa
(1)
Harciarek Mirosław
(1)
Janik Robert
(1)
Jastrzębowski Zbigniew
(1)
Jelonek Dorota
(1)
Konodyba-Szymański Bogumił
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Pachura Aneta
(1)
Sikora Jan
(1)
Szopa Janusz
(1)
Sztumska Bożena
(1)
Wielgórka Dariusz
(1)
Zachorowska Alfreda
(1)
Łukomska-Szarek Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Praca
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Zarządzanie
(3)
Banki
(2)
Ekorozwój
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Rynek pracy
(2)
Systemy informacyjne
(2)
Systemy informatyczne zarządzania -- podręcznik akademicki
(2)
Unia Europejska
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Agrobiznes
(1)
Baza danych
(1)
Bhp
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Etyka biznesu
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Informatyka
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Inżynierowie
(1)
Jakość produktu
(1)
Joga
(1)
Kariera
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing
(1)
Marketing usług
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Osobowość
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Politechnika Częstochowska. Biblioteka Główna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Psychofizjologia
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Ryzyko środowiskowe
(1)
Rzemiosło
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Stres
(1)
Studenci
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Turystyka
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(3)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
27 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-32-0
Kształtowanie wizerunku przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i w krajach UE; Znaczenie promocji internetowej w małych i średnich przedsiębiorstwach; K problematike uplatnovania efektiveho marketingu v malom a strednom podnikani; Internet jako medium promocji małych i średnich przedsiębiorstw; Polskie przedsiębiorstwa transportowe przed przystąpieniem Polski do UE; Dostosowanie poziom produkcji mleka do wymogów UE; Ekonomiczna ocena stanu produkcji jajczarskiej w Polsce na tle krajów UE; Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty dla przedsiębiorczości turystycznej na przykładzie miejscowości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej; Wiedza i praca w organizacji wirtualnej; Małe i średnie elektrownie wodne jako lokalna konkurencja dla energetyki konwencjonalnej w świetle dyrektyw UE; Elektrownie wiatrowe alternatywnym źródłem energii dla małych i średnich przedsiębiorstw; Małe elektrownie wiatrowe jako przykład lokalnej przedsiębiorczości; Energia geotermalna - niewykorzystane źródło energetyczne ludzkości; Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości - jego wpływ na środowisko pracy i życia człowieka; Telefonia komórkowa - wpływ na życie i środowisko współczesnej cywilizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7193-250-2
1. Studia i po studiach - planowanie kariery zawodowej, 2. Źródła informacji o miejscach pracy, 3. Plan działania, 4. Co umiem? - przegląd kwalifikacji, 5. Doświadczenia zawodowe i nie tylko, 6. Dziesięć przykazań absolwenta, 7. Całe życie w kilku zdaniach, czyli jak przygotować dokumenty aplikacyjne, 8. Mówić, aby nas słuchano - rozmowa kwalifikacyjna, 9. Negocjacje płacowe, 10. Wprowadzenie do pracy, 11. Jak utrzymać pracę?, 12. Dalsza nauka, 13. A może Europa?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-77-0
Aspekty jakości w zarządzaniu strategicznym; Wpływ właściwości materiałowych na jakość wytłoczek; Znaczenie szacowania ryzyka środowiskowego i zdrowotnego powodowanego substancjami chemicznymi w systemach zarządzania środowiskiem; Zastosowanie metody FMEA w ocenie procesu technologicznego z uwzględnieniem zmienności liczb priorytetowych; Jakość docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako nowoczesna koncepcja skutecznego i efektywnego zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; Wybrane problemy ochrony środowiska w powiększonej UE; Jakość wyrobów uzyskiwanych w procesie ciągłego odlewania stali; Uwarunkowania prawne i normatywne w dziedzinie zarządzania jakością stosowane w Polsce i Unii Europejskiej; Zarządzanie środowiskowe w firmie Nokia; System zarządzania bezpieczeństwem w Agencji Ruchu Lotniczego; Zarządzanie jakością w usługach przemysłowych na przykładzie REMAK SA; Wpływ zintegrowanej systemowej optymalizacji konstrukcji "ZIN-OSY" na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy; Czynniki ograniczające przebieg dyfuzji systemów zarządzania jakością stosowanych przez największe korporacje świata; Kultura organizacji jako element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie; Potrzeba stworzenia systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad rolnikami indywidualnymi; Ocena poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Norma PN-N-18001:2004 naturalną i skuteczną metodą doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z wytycznymi międzynarodowej organizacji pracy; Jakość w roli kryterium skuteczności zmian procesów gospodarczych; Integracja systemu zarządzania jakością i systemu HACCP w przedsiębiorstwie; Modelowanie wady materiałowej podczas kucia matrycowego; Ewolucja systemu zarządzania jakością w katedrze uczelni wyższej; Ekobilans jako narzędzie jakością gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego; Blaski i cienie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 761/2001 (tzw. EMAS) jako optymalna droga doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001; System zarządzania jakością usług hotelarskich; Jakość spieków przesycanych nanoczątkami; Zarządzanie wiedzą a zarządzanie jakością; Jakość w urzędach administracji publicznej na przykładzie Urzędu Gminy Kłomnice; Model pomiaru jakości współpracy pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi; Dyrektywa ciśnieniowa nr 97/23/UE jako element dostosowania do wymagań UE; Certyfikacja wyrobów medycznych przepustką na rynki Unii Europejskiej; Jakość usług na rynku ubezpieczeń; Wdrożenie i funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Elektrowni "Bełchatów" SA; Społecznie koszty wypadków przy pracy w Polsce; Efektywność systemów zarządzania jakością; Motywacyjny system ubezpieczeń wypadkowych - skuteczny stymulator poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa; Zastosowanie metody Bellingera do oceny jakości wyrobów; Koncepcja zarządzania środowiskowego na przykładzie firmy Epson; System zapewnienia jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej; Polityka projakościowa w praktyce działania małych i średnich przedsiębiorstw; Metoda opracowania "podejścia procesowego" w systemie zarządzania jakością Instytutu Odlewnictwa; Zastosowanie metody oceny hedonicznej w wycenie walorów środowiskowych miast (na przykładzie Brześcia); Etapy planowania wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-184-0
R.I Wspólnota Europejska - wybrane zagadnienia: Rada Europy - rola i funkcjonowanie; Idea i powstanie Wspól nej Europy; Twórcy i architekci Wspólnoty Europejskiej Zmienione w niezmienionym; Główne akty prawne i doku menty Wspólnoty; Struktura Wspólnoty; Państwa członkow skie; Narodowe czy wspólnotowe?; Polityka socjalna WE; Metody działania, fundusze, programy; Kościoły wobec integracji europejskiej; Flaga i hymn Wspólnoty Euro pejskiej; Polacy o Unii Europejskiej. R.II Wspólnota Europejska w opiniach studentow - wyni ki badań z 1996r.: Zagadnienia teoretyczne i metodycz ne; Opis badanej zbiorowości; Geneza Wspólnoty; Liczba członków UE; Status Polski w UE; Europejska Wspólnota Gospodarcza a UE; Młodzież akademicka o organach UE; Flaga UE w opiniach stdentów; Posatwy studentów wobec UE. R.III Wiedza i postawy studentów wobec Unii Europej skiej - wyniki i analiza badań z 2000r. - analiza po równawcza: Ch-ka badanej zbiorowości (zmienne niezależ ne badań); Wiedza studentów o UE; Za Europą. Podsumowanie. Wnioski. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Politechnika Częstochowska ; Nr 91)
ISBN: 83-7193-192-1
1. Geneza wzrostu ochronnej roli państwa w sferze społecznej. 2. Powstanie państwa opiekuńczego. 3. Państwo opiekuńcze. 4. Państwo opiekuńcze w procesie integracji europejskiej. 5. Materialne i społeczne uwarunkowania istnienia państwa opieki społecznej w Zjednoczonej Europie. 6.Ewolucja tradycyjnego modelu państwa opiekuńcze go w ramach Unii Europejskiej. 7. Prawdopodobne kierunki zmian modelu państwa opieki społecznej w warunkach zaawansowanego procesu jednoczenia Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-181-6
Cz. I Praca: 1. Wielostronne znaczenie pracy w życiu człowieka. Wartościowanie pracy. Praca w wymiarze autotelicznym. Praca w kształtowaniu osobowości i socjalizacji pracowników. 2. Wycena pracy. Etos pracy. Rynek pracy. Prace kwalifikowane i ich ocena. Prace twórcze i odtwórcze. Praca a osobowość. Określenie i ocena pracy przedsiębiorcy (menedżera). Treść pojęciowa słowa "zawód". Świadomość pracownicza i zawodowa. 3. Przedsiębiorstwo - instytucja pracy zbiorowej. Ideologia przedsiębiorstwa w aspekcie gry rynkowej. Cele, zadania i funkcje przedsiębiorstwa. 4. Organizacja przedsiębiorstwa w ujęciu socjologicznym. Struktura organizacyjna i jej znaczenie w relacjach międzypracowniczych. Organizm czy system społeczny? Interakcje międzypracownicze. Kultura pracy. 5. Grupy pracownicze. Ogólna charakterystyka. Rodzaje grup pracowniczych. Rola i pozycja społeczna jednostki w grupie pracowniczej. 6. Przedsiębiorstwo jako organizm żyjący w warunkach rynku. Zrzeszenie czy wspólnota? Poczucie niepewności i wzmacnianie więzi. Czy konkurencja jest potrzebna? Jeszcze raz o dylematach przedsiębiorstwa dużego. Zjawisko dezintegracji. Specyfika socjologiczna przedsiębiorstw polskich. 7. Mierniki pracy ludzkiej: wydajność i sprawność. Pochwała miernika "sprawność pracy". Biopsychiczne uwarunkowania sprawności pracy. Cząstkowe składniki sprawności pracy. Cz. II Osobowość: 1. Uwagi wstępne. Osobowość w naukach społecznych i ekonomicznych. Różne ujęcia osobowości. 2. Praktyczna przydatność wiedzy o osobowości i prawidłowościach jej funkcjonowania: korzystniejsze współ działanie i ocena przydatności zawodowej pracowników. 3. Struktury osobowości i jej sfery. Typy osobowości. Uwarunkowania biologiczne i socjalizacja. Kształtowa nie osobowości w kontekście samodoskonalenia się. 4. Proces stabilizacji osobowości. Fazy rozwoju zawodowego. Pogłębione rozważania o procesie wyrównywania postaw. Przebieg adaptacji zawodowej. Integracja z zawodem. 5. Pogłębione omówienie potrzeb ludzkich w kontekście pracy. Hierarchia zaspokajania potrzeb. Rodzaje motywacji zawodowej. Stres psychologiczny. 6. Metody poznawania osobowości pracownika. Obserwacje inwentarze osobowości oraz testy. Socjometria. Cz. III Kierowanie: 1. Składniki wiedzy o kierowaniu i ich proporcje. Udział treści humanistycznych. Kierowanie czy zarządza nie? Pogłębiona charakterystyka czynności kierowniczych. Znaczenie struktury organizacyjnej w procesie kierowniczym. Rozpiętość kierowania. Korzystna liczebność zespołów. 2. Autorytet kierownika. Style i techniki kierowania. Porady praktyczne. 3. Władza i jej istota. Władza a struktura socjologiczna przedsiębiorstwa i układy zależności. Kompetencje władzy i role funkcyjne. 4. Zachowania przedsiębiorcze w zarządzaniu. Cechy przedsiębiorczości. Przykłady zachowań przedsiębiorczych. Przedsiębiorstwo tyglem przedsiębiorczości. Jak zostać przedsiębiorcą? 5. Kierowanie w aspekcie podejmowania decyzji. Ryzyko i psychologiczny problem współodpowiedzialności. Kierownik pomiędzy młotem a kowadłem. Niedoinformowanie w podejmowaniu decyzji. Czy istnieją optymalne decyzje 6. Sprawne kierowanie. Oceny kierowników w aspekcie sprawności. Jeszcze raz o osobowości kierownika w aspekcie kultury osobistej i wrażliwości humanistycznej. Kierownik w ocenie podwładnych. 7. Konflikt w grupie pracowniczej. Podłoże jego powstania. Rodzaje konfliktów. Czy istnieją konflikty pozytywne? Sposoby zapobiegania. Moralne aspekty konfliktów. 8. Negatywne techniki kierowania. Podłoże podziałów międzyludzkich w przedsiębiorstwach. Problem własności środków produkcji. Płaca jako przedmiot negocjacji i zarazem źródło napięć w przedsiębiorstwach polskich. Czy istnieje możliwość porozumienia? Ludzie ryzyka rynkowego i pracownicy szeregowi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie. Cel i zakres opracowania. 1.Turystyka - zachęta dla przedsiębiorczości wieńczonej sukcesem; 2.Przedsiębiorczość i rynek turystyczny; 3.Praca ludzka w warunkach rynku; 4.Przedsiębiorstwo turystyczne jako instytucja społeczno-gospodarcza; 5.Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i kierowanie załogą; 6.Przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo turystyczne, sukces rynkowy - synteza zależności; 7.Konsument na rynku turystycznym na tle teorii potrzeb; 8.Humanistyczne i ekologiczne aspekty ruchliwości turystycznej; 9.Zarządzanie przedsiębiorstwem jako kompleks czynnościowo-decyzyjny. Kierowanie załogą składnikiem zarządzania kompleksowego; 10.Elementy marketingu usług turystycznych; 11.Uwagi o reklamie turystycznej. Zadania (funkcje) reklamy. Psychofizjologiczne podłoże procesu postrzegania reklamy. Problem prawdy. Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-268-5
Cz. I Przedsiębiorstwo jako środowisko systemu informacyjnego: Istota przedsiębiorstwa; Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Dokumentacja działalności techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Cz. II Podstawy systemów informacyjnych zarządzania: Ch-ka systemu informacyjnego zarządzania; Zasoby systemu informacyjnego; Systemy informatyczne zarządzania; Rozwój systemów informacyjnych zarządzania. Cz. III Technologia informacyjna: Tradycyjna technologia przetwarzanych danych; Technologia komputerowa; Technologia komunikacyjna; Wybrane problemy bezpieczeństwa danych. Cz. IV Metodologia tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: Cykl życia systemu; Fazy tworzenia systemu informatycznego; Podejścia badawcze stosowane w tworzeniu systemu; Wybrane metody i techniki tworzenia systemu; Organizacja tworzenia systemu; Ekonomika tworzenia systemu informacyjnego. Cz. V Przykłady systemów informacyjnych: Systemy informacyjne; Systemy komputerowego wspomagania zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-160-3
Cz. I Przedsiębiorstwo jako środowisko systemu informacyjnego: Istota przedsiębiorstwa; Rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Dokumentacja działalności techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Cz. II Podstawy systemów informacyjnych zarządzania: Ch-ka systemu informacyjnego zarządzania; Zasoby systemu informacyjnego; Systemy informatyczne zarządzania; Rozwój systemów informacyjnych zarządzania. Cz. III Technologia informacyjna: Tradycyjna technologia przetwarzanych danych; Technologia komputerowa; Technologia komunikacyjna; Wybrane problemy bezpieczeństwa danych. Cz. IV Metodologia tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: Cykl życia systemu; Fazy tworzenia systemu informatycznego; Podejścia badawcze stosowane w tworzeniu systemu; Wybrane metody i techniki tworzenia systemu; Organizacja tworzenia systemu; Ekonomika tworzenia systemu informacyjnego. Cz. V Przykłady systemów informacyjnych: Systemy informacyjne; Systemy komputerowego wspomagania zarządzania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1. Część 1 (188 s.: rys., tab., wykr.); Część 2. Część 2 (176 s.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88469-24-4
1. Zarządzanie ryzykiem 2. Ryzyko w inwestycjach i nieruchomościach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88469-29-9
Wprowadzenie, 3. Ryzyko w procesie finansowania i ubezpieczenia działalności gospodarczej, 3.1. Specyfika inwestowania i finansowania rozwoju w grupach kapitałowych, 3.2. Ryzyko w ubezpieczeniach gospodarczych, 3.3. Analiza rynku dźwigni finansowej, 3.4. Ryzyko w transakcji leasingu, 3.5. Zestaw rejestrowy jako instrument zmniejszenia ryzyka niespłacenia kredytu, 3.6. Swapy jako instrumenty ograniczające ryzyko działalności gospodarczej przedsiębiorstw, 3.7. Ryzyko działalności franchisingowej, 4. Różne aspekty ryzyka w działalności gospodarczej, 4.1. Rynek gazu ziemnego w Polsce.Stan i perspektywy rozwoju a ryzyko w systemie zaopatrzenia, 4.2. Analiza i ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych przedsiębiorstw, 4.3. Czynniki ryzyka w działalności eksportowej przedsiębiorstwa, 4.4. Rozwój kapitału intelektualnego a ryzyko wykorzystania kapitału społecznego organizacji, 4.5. Problemy pomocy publicznej w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw, 4.6. Ryzyko związane z projektowaniem i wdrażaniem hurtowni danych, 4.7. Ryzyko funkcjoonowania transgranicznych systemów logistycznych w Europie Wschodniej, 4.8. Ryzyko i uwarunkowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach, 4.10. Możliwości zastosowania geograficznych systemów informatycznych do analizy ryzyka w przedsiębiorstwie, 4.11. Technologia informacyjna jako czynnik zmniejszania ryzyka działalności przedsiębiorstw partnerskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tom 1 / oprac. i red.nauk. Beata Skowron-Grabowska ; oprac. i red. nauk. Piotr Bartkowiak (174 s.: tab., rys.); Tom 2 / oprac. i red.na Anna Bazan-Bulanda ; oprac. i red. nauk. Piotr Bartkowiak (124 s.: rys., tab.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-17-7
Wpływ otoczenia na zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami; Wpływ zmian zachodzących w otoczeniu na rozwój i działalność średniego przedsiębiorstwa handlowego; Formy instytucjonalnego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; Mieszkańcy powiatu sieradzkiego i ich działania na rzecz przedsiębiorczości lokalnej; Samozatrudnienie czyli sposób na przedsiębiorczość; Inkubator przedsiębiorczości jako instrument wspierania rozwoju lokalnego; Inkubator przedsiębiorczości jako miejsce inicjatyw gospodarczych na przykładzie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość w Polsce i krajach Unii Europejskiej w obszarze użyteczności publicznej; Bariery rozwoju przedsiębiorczości w samorządzie gminnym a przedsiębiorstwa użyteczności publicznej; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości agroturystycznej w Małopolsce; Szanse i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w momencie wejścia Polski do UE; Znaczenie znaku CE dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach UE; Programy pomocowe Unii Europejskiej - szansą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Programy regionalne dla małych i średnich przedsiębiorstw realizowane w Polsce w latach 1990-95 - analiza ilościowa i jakościowa; Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw; Rola i znaczenie analizy ekonomicznej w małym i średnim przedsiębiorstwie; Analiza struktury finansowej przedsiębiorstw jako podstawowy aspekt sprawnego zarządzania; Skuteczne zarządzanie finansami kluczem do sukcesu MSP na rynkach UE; Ocena zdolności kredytowej małego i średniego przedsiębiorstwa dokonana przez wybrane banki w Polsce; Kredyt bankowy jako podstawowe źródło finansowania rozwoju sektora MSP; Analiza sytuacji finansowej spółki z o.o. "X" za rok 2002.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7193-327-1
1. Wybrane aspekty działalności banków. Analiza efektywności funkcjonowania sektora bankowego w Polsce z zastosowaniem modeli Data Envelopment Analysis; Analiza stopnia koncentracji banków komercyjnych w polskim sektorze bankowym; Rola depozytów w działalności banku komercyjnego; Strategie postępowania wobec ryzyka kredytowego w świetle zmian rynków finansowych; Elementy zarządzania ryzykiem operacyjnym w działalności bankowej. 2. Determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Planowanie finansowe jako instrument obniżania ryzyka inwestycyjnego; Rola inwentaryzacji w rachunkowości przedsiębiorstwa; Przesłanki wyboru sposobów finansowania zasobów w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego; Zastosowanie wskaźników controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Zastosowania rachunku kosztów w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwa; Ewolucja pojęcia "koszt" w rachunkowości; Źródła kreacji wartości na etapie integracji przedsiębiorstw po zawarciu transakcji przejęcia; Kontrola finansowych i niefinansowych efektów zmiany organizacyjnej na przykładzie integracji przedsiębiorstw po zawarciu transakcji przejęcia. 3. Zachowania podmiotów publicznych w warunkach integracji gospodarczej. Przebieg i efekty procesu przekształceń własnościowych w sektorze usług komunalnych w Polsce; Działalność inwestycyjna samorządów lokalnych w Polsce; Zarządzanie jakością usług bibliotecznych w instytucjach publicznych na przykładzie biblioteki akademickiej; Analiza wykorzystania środków finansowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR); Poziom konwergencji gospodarczej Polski na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej; Skuteczność zarządzania ekologicznego w gminie na przykładzie województwa śląskiego; system finansowania przedsięwzięć ekologicznych w polskich gminach oparty na preferencyjnym pieniądzu; Marketing w służbie zdrowia. 4. Zarządzanie działalnością inwestycyjną przedsiębiorstw. Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw franchisingowych; Aspekty finansowania nakładów inwestycyjnych w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych; Analiza SWOT przemysłu włókienniczego; Zastosowanie metod dynamicznych w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych; Państwo jako źródło niepewności i ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Weryfikacja hipotezy słabej efektywności rynku kapitałowego w Polsce na podstawie analizy skuteczności strategii inwestycyjnej opartej na średnich ruchomych. 5. Zarys problematyki polskiego rynku pracy. Zjawisko płynności bezrobocia na przykładzie częstochowskiego rynku pracy w latach 2000-2005; Wybrane problemy bezrobocia wśród ludzi młodych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7193-326-4
R.I System bankowy w Polsce: 1. Istota i funkcje systemów bankowych, 2. Pojęcie i rodzaje banków, 3. Organizacja systemu bankowego w Polsce, 4. Bankowy fundusz Gwarancyjny. R.II Rola i funkcje NBP: 1. Organizacja i funkcje NBP, 2. Cele i rodzaeje instrumentów polityki pieniężnej NBP, 3. Rola i zadania Komisji Nadzoru Bankowego, 4. Narodowy Bank Polski a Europesjski Bank Centralny. R.III Kierunki i zakres funkcjonowania banków komercyjnych: 1.Interpretacja strategii banku, 2. zasady funkcjonowania i rodzaje działalności banków, 3. Działalność kredytowa banku komercyjnego, 6. Działalność rozliczeniowa banku komercyjnego, 6. Pozostałe usługi bankowe, 7. Operacje bankowości inwestycyjnej, 8. Bankowość elektroniczna jako nowoczesny trend w bankowości. R.IV Ryzyko działalności bankowej: 1. Działalność gospodarcza a ryzyko, 2. Ryzyko kredytowe, 3. Ryzyko płynności finansowej, 4. Ryzyko stopy procentowej, 5. Ryzyko walutowe, 6. Ryzyko operacyjne. R.V Sprawozdawczość finansowa banku komercyjnego: 1. Istota sprawozdawczosći finansowej banku, 2. Charakterystyka bilansu, 3. Specyfika rachunku zysków i strat, 4. Pozostałe składniki sprawozdania finansowego, R.VI Konsolidacja w sektorzy bankowym: 1. Istota i zakres globalizacji rynków finansowych, 2. Proces globalizacji systemów bankowych, 3. Konsolidacja kapitałowa w sektorze bankowym, 4. Systematyka form i metod konsolidacji, 5. Przebieg procesów konsolidacji w wybranych krajach, 6. Analiza zmian i rozwoju procesu konsolidacji polskiego sektora bankowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7193-347-9
1. Proces zmian w edukacji: Wstęp, Rola edukacji w gospodarce rynkowej; Nowe tendencje polityki oświatowej w Deklaracji Bolońskiej; Europejski wymiar edukacji; 2. Nauczyciel w procesie kształcenia: Wstęp; Teoria rozwoju zawodowego nauczyciela ze względu na jego cechy zawodowe; Nauczyciel w dążeniu do właściwej jakości kształcenia studenta; Nauczyciel- jednostka trwale dążąca do rozwoju intelektualnego; 3. Proces kształcenia kandydatów do zawodu nauczyciela: Wstęp; Rola metodyki nauczania w kształceniu nauczycieli zawodu; Przykładowa budowa konspektu lekcji; Specyfika pracy studenta podczas praktyk miesięcznych w szkole średniej; Najczęstsze błędy popełniane przez studentów podczas prowadzenia zajęć; 4. Proces projektowania zajęć dydaktycznych: Wstęp; Cele kształcenia- istota i główne założenia; Metody kształcenia- istota, kwalifikacje; Wybrane przykłady metod kształcenia; Przykładowe projekty zajęć dydaktycznych; 5. Projektowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem doświadczeń własnych: Wstęp; Proces nauczania przedmiotu: ocena jakości świadczonych usług; Przykładowa budowa scenariusza lekcji; Przygotowanie merytoryczne do przedmiotu; 6. Ewaluacja procesu kształcenia jako badanie krytyczne jego celów, programu, metod i efektów: Wstęp; Badania ankietowe jako technika badań sondażowych; Uzyskane wyniki ich interpretacja; 7. Wybrane problemy związane z pracą wychowawczą nauczyciela: Wstęp; Stres w nauczaniu; Metody utrzymania dyscypliny podczas zajęć dydaktycznych; Jak przeciwdziałać lobbingowi w szkole?; Jakość kształcenia w szkole średniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7193-033-X
Dorośli jako uczniowie, System zarządzania w rolnictwie, Formy kredytowania działalności inwestycyjnej w
rolnictwie, Podatki-środki wpływu państwa na działal ność gospodarczą w rolnictwie, Planowanie finansowe w gospodarstwie rolnym, Jak tworzymy plan przedsięwzię cia?, Biznesplan jako element zarządzania strategiczne go w przedsiębiorstwach rolnych, Zarządzanie w przed siębiorstwach przemysłu spożywczego, zarządzanie rolni ctwem na przykładzie regionów częstochowskiego i Cork (Irlandia), Reaktywowania dawnych spółdzielni i tworze nie nowych, Koncepcja powiększania czteroelementowego marketingu mix w rolnictwie, Alternatywne źródła docho du w rolnictwie - przykłady dodatkowej działalności, którą podejmują mieszkańcy wsi z województwa częstocho wskiego, Trendy rozwoju rolnictwa alternatywnego,Agro turystyka alternatywą pracy na terenach wiejskich, Pro duktywność kredytów a procesy innowacji w agroturystyc e, Agrtobiznes i uwarunkowania jego rozwoju w Polsce, Podstawy prawne funkcjonowania agrobiznesu w wojewódz twie częstochowskim, Agrobiznes dodatkowym źródłem doc hodu ludności wiejskiej, Kierunki oceny zdolności pła tniczej spółek akcyjnych w rolnictwie, Alternatywne źródła dochodu w rolnictwie - porównanie Polski na tle
krajów Unii Europejskiej, Stan rolnictwa województwa częstochowskiego, Podstawy analizy ekonomicznej przeds iębiorstwa rolnego, Systemy integracji polskich przed siębiorstw rolnych z Unią Europejską, Warunki tworzeni a przewagi konkurencyjnej polskiego rolnictwa w aspekc ie integracji europejskiej, Eurologistyka przemysłu sp ożywaczego w warunkach integracji Polski z Unią Europ ejską, funkcjonowanie marketu "Real" a dystrybucja pro duktów żywnościowych na rynku częstochowskim, Studium analizy przypadków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-43-6
1. Rynek konsumencki i jego determinanty rozwoju we współczesnym wysoko rozwiniętym społeczeństwie. 2. Etyka działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 3. Wybrane czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. 4. Społeczne uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet. 5. Wyższe wykształcenie i jego wartość w poglądach osób aktywnych zawodowo i studiujących zaocznie w uczelniach częstochowskich. 6. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i ekonomiczne przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. 7. Sytuacja społeczno-ekonomiczna częstochowskiego rzemiosła na rynku lokalnym w świetle badań empirycznych. 8. Społeczno-polityczne determinanty funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego. 9. Przestrzeń społeczna Częstochowy w świadomości jej użytkowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-58-4
1. Klasyfikacja województw ze względu na korzystanie z funduszy Unii Europejskiej służących rozwojowi regionalnemu w latach 90. 2. Model badania wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na strategiczne planowanie rozwoju województwa. Rozdział 3. Badanie wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na strategiczne planowanie rozwoju województw prowadzone w latach 1999-2001. 4. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym województw - analiza dokumentów strategicznych. 5. Wielkość budżetu Unii Europejskiej a finansowanie polityki strukturalnej. 6. Rola funduszy strukturalnych w procesie spójności społeczno-gospodarczej. 7. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a rozwój lokalny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again