Form of Work
Książki
(25)
Status
available
(25)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Author
Radzicki Józef
(4)
Kurcz Ida
(3)
Mussen Paul Henry (1922-2000)
(2)
Szacki Jerzy
(2)
Szewczuk Włodzimierz
(2)
Anglin Jeremy M
(1)
Babska Zofia
(1)
Baley Stefan
(1)
Bartoszewicz Hanna
(1)
Bruner Jerome S
(1)
Brzezińska Maria
(1)
Błachowski Stefan (1889-1962)
(1)
Czarniawska Barbara
(1)
Doroszowa Zofia
(1)
Eysenck H. J. (1916-1997)
(1)
Fraisse Paul (1911-1996)
(1)
Galloway Charles
(1)
Gerstmann Stanisław (1911-1983)
(1)
Guilford Joy Paul (1897-1987)
(1)
Hebb Donald Olding (1904-1985)
(1)
Hilgard Ernest R
(1)
Horoszowska Beatrice
(1)
Hyman Ray
(1)
Idzikowska-Szymańska Maria
(1)
Jasińska-Kania Aleksandra
(1)
Kamiński Bogdan
(1)
Kowaliszyn Artur
(1)
Kozłowski Waldemar
(1)
Kołakowska Tatiana
(1)
Lindsay Peter H
(1)
Linhart Josef (1917-1992)
(1)
Linton Ralph
(1)
Meili Richard (1900-1990)
(1)
Mroziak Barbara
(1)
Norman Donald A
(1)
Nuttin Joseph
(1)
Obniski Zbigniew
(1)
Pałczyński Janusz
(1)
Pieter Józef (1904-1989)
(1)
Przetacznik-Gierowska Maria (1920-1995)
(1)
Siuta Jerzy
(1)
Skinner Charles Edward (1891-1983)
(1)
Strelau Jan (1931-2020)
(1)
Szajek Stanisław (1916- )
(1)
Tomaszewski Tadeusz
(1)
Tyler Leona Elizabeth (1906- )
(1)
Tyszkowa Maria (1932-1993)
(1)
Włodarski Ziemowit
(1)
Włodarski Ziemowit (1925-2014)
(1)
Zawadzki Roman
(1)
Znaniecki Florian (1882-1958)
(1)
Żakowska Małgorzata
(1)
Żebrowska Maria
(1)
Year
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(12)
1960 - 1969
(8)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Psychologia
(11)
Osobowość
(7)
Uczenie się
(6)
Nauczanie
(3)
Psychologia wychowawcza
(3)
Dziecko
(2)
Inteligencja (psychol.)
(2)
Myślenie
(2)
Poznanie
(2)
Psychologia rozwojowa
(2)
Testy psychologiczne
(2)
Wychowanie
(2)
Eksperyment
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Konflikt
(1)
Kultura
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Nauka
(1)
Parapsychologia
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozmowa
(1)
Spostrzeganie
(1)
Uczucia
(1)
Układ nerwowy
(1)
Wiedza
(1)
Wybór zawodu
(1)
Subject: place
Polska
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Zawiera: Cz. I Ogólna metodologia badań nad rozwojem dziecka: Badania nad zachowanie się i rozwojem dziecka; Planowanie badań nad problemami rozwoju; Obserwacyjne badania dziecka; Badania nad zachowaniem się dzieci metoda eksperymentu laboratoryjnego. Cz. II Badania biologicznego wzrostu i rozwoju: Metody badania rozwoju fizycznego; Rozwój procesów biochemicznych i fizjologicznych; Funkcje receptoryczne. Cz. III Badania procesów poznawczych: Zastosowanie metod eksperymentalnych do badania spostrzegania u dzieci; Metody badań nad uczeniem się dzieci; Badania nad rozwiązywaniem problemów myślenia; Badania zdolności za pomocą standaryzowanych testów; Mowa i komunikowanie się; Psycholingwistyczne metody badania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia wychowawcza w zarysie / Stefan Baley ; ze wstępem Stefana Błachowskiego. - Wyd. 3 zm. i uzupeł. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1958. - XV, [1], 415 s. : il. ; 24 cm
Zawiera: Część wstępna: I. Zadania psychologii wychowawczej; II. Stosunek psychologii wychowawczej do innych nauk; III. Ogólne uwagi o metodach psychologii wychowawczej. Część Ogólna:: IV. Zagadnienia swoistości procesów psychicznych uwikłanych w procesie wychowania; V. Psychiczne materiały i produkty wychowania; VI. Ogólne formy procesów wychowawczych; VII. Psychologia wychapania przez drugich i samowychowania. Część Szczegółowa: Rodzina jako instytucja wychowawcza - VIII. Podstawy psychologiczne wychowania rodzinnego; Szkoła jako instytucja wychowawcza - IX. Psychologia programu szkolnego i metod nauczania; X. O zagadnieniach psychodydaktyki; XI. Zmęczenie w pracy szkolnej; XII Psychologia klasy szkolnej; XIII. Psychologiczne uwagi o koedukacji; XIV. Opieka psychologiczna w szkole; XV. Zagadnienie poznania i oceny ucznia-wychowanka przez nauczyciela-wychowawcę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Cz. 1 Spostrzeganie: O gotowości percepcyjnej; Wartość i potrzeba jako czynniki organizujące spostrzeganie; Znajomość sekwencji literowych a ich rozpoznawanie tachistoskopowe; O spostrzeganiu niespójności - paradygmat; Zakłócenia w rozpoznawaniu wzrokowym; Dynamika osobowości a proces spostrzegania; Funkcje spostrzegania - rzut oka wstecz na Nowy Nurt. Cz. 2 Myślenie: Proces tworzenia pojęć; Strategie odbioru w procesie tworzenia pojęć; Rola przeuczenia i poziomu popędu w uczeniu się odwrotności; Rozpoznawanie powtarzającej się prawidłowości; Warunki działalności twórczej; Wychodzenie poza dostarczone informacje. Cz. 3 Sprawność w okresie niemowlęctwa: Rozwój i struktura sprawności; Oko, ręka i umysł; O działaniu dowolnym i jego strukturze hierarchicznej; Kompetencja w okresie niemowlęctwa. Cz. 4 Procesy reprezentacji w dzieciństwie: Rozwój procesów reprezentacji w dzieciństwie; przebieg rozwoju poznawczego; Rozwój transformacji na zasadzie równoważności u dzieci; kultura a rozwój poznawczy. Cz. 5 Kształcenie: Akt dokonywania odkrycia; Dojrzałość szkolna; Reprezentacja a uczenie się matematyki; Rozwój umysł; Różnice kulturowe a wnioskowanie o procesach psychicznych; Wychowanie jako produkt społeczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Problemów ; T. 91)
Zawiera: Cz. I Na rubieżach wiedzy: R. 1 Hipnoza i podatność na sugestie; R. 2 Metody wykrywania kłamstwa; R. 3 Telepatia i jasnowidztwo; R. 4 Interpretacja snów. Cz. II Osobowość a życie społeczne: R. 5 Czy można mierzyć osobowość?; R. 6 Osobowość a uwarunkowanie; R. 7 Psychologia sztuki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Wstęp: W obronie metody eksperymentalnej w spychologii; Uwagi ogólne. I. Wprowadzenie metodologiczne; II. Motoryka i praca; III. Reakcje emocjonalne; IV. Procesy sensoryczne i metody psychofizyczne; V. Spostrzeganie; VI. Uczenie się i pamięć; VII. Czas i rytm; VIII. Skojarzenia i myślenie; IX. Osobowość; X. Psychologia społeczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-05905-2
Zawiera: Cz. II Kierowanie zachowaniem klasy szkolnej i różnice indywidualne: R. 9 Pozytywne ujmowanie motywacji; R. 10 Nauczanie samoorganizacji. Cz. III Rozwój i różnice indywidualne: R. 11 Koncepcje i prawa rozwoju; R. 12 Nauczanie zindywidualizowane. Cz. IV Ocena uczenia się i nauczania: R. 13 Ocena uczenia się i nauczania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Rozmowa i wywiad w psychologii / Stanisław Gerstmann. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1974. - 258, [2] s. : tab. ; 20 cm.
Zawiera: R. 1 Koncepcje metod rozmowy i wywiadu w literaturze: Metoda kliniczna J. Piageta; Stosowanie rozmowy przez zwolenników psychoanalizy; Poglądy i. P. Pawłowa na rozmowę i wywiad; rozmowa i wywiad w nauce radzieckiej; Stanowisko R. C. Oldfielda wobec metody wywiadu H. S. Sullivan i jego teoria wywiadu; Wywiad w rozumieniu amerykańskich psychologów społecznych; Stosunek wywiadu do innych metod w ujęcie niektórych autorów. R. 2 Rozmowa i wywiad jako metody psychologiczne: Uwagi o przedmiocie badań psychologicznych; Odzwierciedlenie rzeczywistości jako składnik przedmiotu badań; Charakterystyka materiału uzyskiwanego za pośrednictwem rozmowy; Charakterystyka materiału uzyskiwanego za pomocą wywiadu; Rozmowa a wywiad - definicje, podobieństwa, różnice. R. 3 Pytania i ich rola: Pytania jako sposób poszukiwania informacji; Trudności językowe jako przeszkoda w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania; Przeszkody emocjonalne występujące przy zadawaniu pytań; Ogólne zasady formułowania pytań; Pytania otwarte i zamknięte; Kolejność pytań; Zagadnienie wartości odpowiedzi uzyskanych od rozmówcy. R. 4 Zasady kierowania rozmowa i wywiadem: Wzajemny stosunek badającego i rozmówcy; Formalność i nieformalność jako cechy rozmowy i wywiadu; Podstawowe czynności prowadzącego rozmowę i wywiad; Zmiana omawianego tematu; Sposoby wpływania na motywację rozmówcy; Taktyka omawiania tematów „trudnych”. R. 5 Przygotowanie badań: Podstawowe problemy przygotowania badań; Przygotowanie rozmówcy do udziału w badaniach; Zewnętrzne warunki przeprowadzania rozmowy i wywiadu. R. 6 Zagadnienie wiarygodności wyników badań metodami rozmowy i wywiadu: „Pomiar” danych; Wiarygodność materiału dostarczonego przez rozmowę i wywiad; Inne przyczyny braku wiarygodności danych; Wpływ uprzedzeń na wiarygodność materiału; Ogólne problemy wiarygodności materiału. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Psychologii Współczesnej / PWN Wydawanictwo Naukowe)
Zawiera: Cz. 1 Wprowadzenie: R.1 Rys historyczny; R.2 Badanie inteligencji; R.3 Ogólna teoria inteligencji. Cz. 2 Struktura inteligencji: R.4 Zdolności inteligencji; R.5 Zdolności pamięci; R. 6 Zdolności wytwarzania dywergencyjnego; R.7 Zdolności wytwarzania konwergencyjnego; R.8 Zdolności oceniania; R.9 Kategorie operacji; R.10 Kategorie informacji. Cz.3 Implikacje dla teorii psychologicznej: R.11 Spostrzeganie a poznawanie; R.12 Uczenie się; R.13 Przechowywanie i przypominanie; R.14 Rozwiązywanie problemów i mylenie twórcze. Cz.4 determinanty inteligencji: R.15 Biologiczne podłoże inteligencji; R.16 Warunki środowiskowe i inne; R.17 Rozwój intelektualny; R.18 Obniża się poziom zdolności intelektualnych. Cz.5 Refleksje: R.19 Ogólne podsumowanie i perspektywy na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: R. 1 Psychika a zachowanie się; R. 2 Wnioskowanie z zachowania się; R. 3 Układ nerwowy - I. Drogi nerwowe w uczeniu się i spostrzeganiu; R. 4 Rodzaje kontroli sensorycznej - zachowanie się wyższe i niższe; R. 5 Uczenie się Typu-R i uczenie się poznawcze; wzmocnienie; R. 6 Uczenie się, pamięć i zapomnienie; R. 7 Dziedziczenie, dojrzewanie, wczesne uczenie się; R. 8 Interludium statystyczne i grupa kontrolna; R. 9 Inteligencja; R. 10 Układ nerwowy - II. Mechanizmy motywacyjne; R. 11 Emocje i motywacja; kontekst społeczny; R. 12 Wrażenie a spostrzeżenie; R. 13 Myślenie; R. 14 Psychologia a metoda naukowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Psychologia jako nauka: 1. Psychologia jako nauka o zachowaniu; 2. Funkcje organizmu; Wzrastanie i rozwój: 3. Wiek niemowlęcy i dziecięctwo; 4. Dorastanie i wiek dojrzały; Motywacja i emocje: 5. Motywacja; 6. Emocje; Spostrzeganie: 7. Spostrzeganie przedmiotów i zdarzeń; 8. Zmysłowe podłoże spostrzegania; Uczenie się i myślenie: 9. Natura uczenia się; 10. Pamięć i zapomnienie; 11. Organizacja procesu uczenia się; 12. Myślenie, mowa i rozwiązywanie problemów; Indywidualność i osobowość: 12. Metody statystyczne i pomiar w psychologii; 13. Badanie uzdolnień i inteligencji; 15. Dziedziczność a środowisko; 16. Metody badan osobowości; Teorie osobowości; Konflikt, przystosowanie i zdrowie psychiczne: 18. Konflikt i przystosowanie; 19. Zdrowie psychiczne i psychoterapia; Zachowanie społeczne: 20. Psychologia społeczna; 21. Zawodowe zastosowanie psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 97)
Zawiera: 1. Metoda i przedmiot procesu badawczego; 2. Proces badawczy; 3. Rodzenie się pomysłów; 4. Zbieranie faktów; 5. Przetwarzanie danych; 6. Interpretacja danych; 7. Przekazywanie wyników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-04689-9
Zawiera: 1. Spostrzeganie: Interpretacja przekazów sensorycznych; Rozpoznawanie obrazów; Znaczenie reguł; Analiza cech; Spostrzeganie bez wyodrębniania cech. 2. Przetwarzanie informacji przez układ nerwowy: Oko żaby; Metody fizjologiczne; Tworzenie obwodów neuronowych; Obwody podstawowe; Wyodrębnianie konturów; Reakcje w czasie; Reagowanie na ruch; Przetwarzanie sygnałów w ciele kolankowatym bocznym; Wyodrębnianie cech; Wnioski. 3. Teorie rozpoznawania obrazów: Pandemonium; Analiza przez syntezę; dokonywanie syntezy przekazu sensorycznego; Cechy a oczekiwania. 4. System wzrokowy: Światło; Droga wzrokowa; Reakcje chemiczne na światło; Neuroanatomia widzenia; Droga do mózgu; Wybór informacji wzrokowej. 5. Podstawowe właściwości widzenia: Spostrzeganie jasności; Adaptacja; Właściwości widzenia związane z czasem; Barwa; Mieszanie barw; Wrażliwość czopków na barwy. 6. System słuchowy: Fizyka dźwięku; Budowa i funkcjonowanie ucha; Reakcje elektryczne na dźwięk. 7. Wymiary dźwięku: Głośność; Wysokość dźwięku; Krytyczne pasmo częstotliwości; Przestrzenne spostrzeganie dźwięku. 8. Nerwowe podłoże pamięci: Systemy pamięci; Przechowywanie informacji; Chemia pamięci; Zaburzenia pamięci; Poszukiwanie lokalizacji pamięci długotrwałej; Jeden mózg czy dwa mózgi?; Wnioski. 9. Pamięć przemijająca: Przechowywanie informacji sensorycznej; Pamięć krótkotrwała; Od pamięci krótkotrwałej, od pamięci długotrwałej; Zjawiska uwagi; Teorie uwagi. 10. Struktura pamięci: Opowiadanie na pytania; Doniosłość rozumienia; Model pamięci. 11. Procesy pamięci: Mechanizmy wejścia i wyjścia; Poszukiwanie informacji w pamięci; Reorganizacja struktur pamięci poprzez procesy myślowe; Porozumienie a zapamiętywanie; Pamięć jako proces przetwarzania informacji. 12. Język: Struktura języka; Uczenie się języka. 13. Uczenie się i rozwój poznawczy: Schematy sensoryczno-motoryczne; Zjawiska uczenia się; Uczenie się poznawcze; Rozwój poznawczy; Myślenie. 14. Rozwiązywanie problemów: Anatomia problemu; Strategie rozwiązywania problemów; Mechanizmy myślenia. 15. Podejmowanie decyzji: Określanie wartości; Podejmowanie decyzji ryzykownych; Gromadzenie dowodów; Efekty następcze podejmowania decyzji; Wnioski. 16. Społeczny kontekst decyzji: Wpływ czynników społecznych na podejmowanie decyzji; Zachowanie się osób postronnych; Decyzje interakcyjne. 17. Motywacja: Mózgowe mechanizmy motywacji; Systemy regulacji motywacyjnej; Reagowanie na niepewność; Interpretacja wzbudzania emocjonalnego; Motywacja a poznanie. Dodatek A: Mierzenie zmiennych psychologicznych. Dodatek B: Charakterystyki funkcjonowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: I.Metodologiczne zagadnienia psychologii uczenia się: Teoria systemów a psychologia; Główne aspekty teorii uczenia się; Określenie problematyki badawczej. II.Strukturalna i funkcjonalna analiza procesów uczenia się: problematyka psychologicznej teorii uczenia się; Eksploracja a aferentacja zwrotna; Zagadnienia aktywacji i motywacji; Antycypacja i wyobrażenie realizacji celu; Rola słowa w uczeniu się; Rozwiązywanie problemów i operacje myślowe; Społeczne uczenie się i normy grupowe. III.Psychologiczne problemy teorii uczenia się: Ogólne założenia systemu teoretycznego; Podstawowe twierdzenia dotyczące struktury i procesów uczenia się; Uwagi do strukturalno-funkcjonalnej teorii uczenia się.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
Zawiera: Wstęp do wydania polskiego; Przedmowa; Wstęp; Jednostka, kultura i społeczeństwo; Pojęcie kultury; Struktura społeczna a uczestnictwo w kulturze; Osobowość; Rola kultury w kształtowaniu osobowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podręcznik diagnostyki psychologicznej / Richard Meili ; tł. Beatrice Horoszowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1967. - 372 , [4] s., [2] k. tabl. : rys., tab., err ; 24 cm.
Zawiera: I.Wstęp: Praktyczne zadania diagnostyki psychologicznej i jej rozwój; Krytyka przednaukowych metod poznania człowieka; Przegląd naukowych metod poznania. II.Zdolności i ich badanie: Teorie inteligencji i testów inteligencji; Badanie inteligencji; Specjalne formy inteligencji a zdolności; Badanie całościowe. III.Osobowość i jej badanie: Podstawy teoretyczne; Metody diagnostyki charakterologicznej. IV.Technika badanie. Ocena i opracowanie wyników testów: Badanie; Ilościowe opracowanie wyników TESTÓW; Orzeczenie psychologiczne. V.Analiza kontrola wyników testów: Rzetelność techniczna; Trafność testu jako środka diagnostycznego. VI.Oddziaływanie niektórych czynników ogólnych na wyniki testów: Poziom osiągu, sprawność i stopień zdolności; Różnice między osiągami obu płci; Wpływ warunków zewnętrznych na osiągi w testach; Wpływ ćwiczenia. DODATEK: Technika niektórych testów; Statystyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Cz. IV Badania rozwoju osobowości: Przeprowadzanie wywiadu z dziećmi; Techniki projekcyjne; Pomiar postaw i wartości u dzieci; Motywacja i emocje; Ocena cech osobowości u dzieci. Cz. V Badania nad społecznym zachowaniem się dziecka i środowiskiem: Grupy dziecięce; Zachowanie interpersonalne; Wkład antropologii do metod badania wychowania dziecka; Mierzenie zmiennych życia rodzinnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Struktura osobowości / Joseph Nuttin ; tł. Tamara Kołakowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1968. - 298, [2] s. : rys., tab., [2] s. tab. fot. ; 20 cm.
Zawiera: R. 1. Pojęcie osobowości w psychologii; różne ujęcia; R.2. Kilka podstawowych pojęć; R. 3. Struktura czynnikowa; R.4. Pochodzenie i teoretyczne podstawy metody typologicznej; R. 5. Struktura charakteru według Heymansa; R. 6. Struktura postaw i funkcji psychicznych według Junga; R. 7. Struktura somatopsychiczna według Kretschmera i Sheldona; R. 8. Struktura ja – Świat. Szkic relacyjnej teorii osobowości. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Historia psychologii / Józef Pieter. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 455 s. ; 24 cm.
Zawiera: R. 1 Warunki powstania i rozwoju psychologii; R. 2 Psychologia starożytna i scholastyczna; R. 3 Warunki powstania psychologii nowożytnej; R. 4 Kartezjusz, kartezjanizm psychologia umysłu; R. 5 Geneza i rozwój nowożytnego asocjacjonizmu; R. 6 Rozwój psychologii umysłu; R. 7 Prekursorzy psychologii eksperymentalnej; R. 8 Geneza i rozwój psychofizyki; R. 9 Psychologia Wilhelma Wundta i jego szkoły; R. 10 Rozkwit i kryzys psychologii eksperymentalnej; R. 11 Typowe wyposażenie pracowni psychologii eksperymentalnej; R. 12 Geneza i rozwój behawioryzmu; R. 13 Geneza i rozwój refleksologii; R. 14 Wkład medycyny do psychologii i geneza psychologii klinicznej; R. 15 Ewolucjonizm w psychologii; R. 16 Geneza psychologii rozwojowej; R. 17 Droga do psychologii pamięci i uczenia się do psychodydaktyki; R. 18 Geneza psychologii różnic i nauki o testach; R. 19 Droga od psychotechniki do psychologii pracy; R. 20 Przeobrażenia psychologii społecznej; R. 21 Rozwój etnopsychologii; R. 22 Geneza i zróżnicowanie psychologii humanistycznej; R. 23 Geneza nauki o osobowości; R. 24 Psychologia w Polsce; R. 25 Zróżnicowanie i integracja nauk psychologicznych; R. 26 Porównania retrospektywne i aktualne perspektywy dalszego rozwoju psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-00463-0
Zawiera: R. 1 Psychologia wychowawcza jako psychologia nauczania i wychowania; R. 2 Nauczanie i wychowanie a rozwój psychiczny. Cz. I Psychologia nauczania: R. 3 Nauczanie jako kierowanie uczeniem się innych osób; R. 4 Analiza sytuacji nauczania. Determinanty przebiegu i efektów, wskaźniki, pomiary; R. 5 Nauczanie przygotowawcze a idea edukacji permanentnej; R. 6 Psychologiczne problemy zewnętrznych warunków nauczania; R. 7 Psychologiczne problemy programu nauczania; R. 8 Psychologiczne problemy sposobu nauczania (zagadnienia ogólne); R. 9 Koncepcja nauczania programowanego; R. 10 Psychologiczne problemy oceniania i egzaminowania; R. 11 Nauczanie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole; R. 12 Problem dojrzałości szkolnej i sposoby jej oceniania. Równy start w szkole; R. 13 Nauczanie szkolne na poziomie podstawowym i średnim (zagadnienia ogólne); R. 14 Pożądane cechy nauczyciela i sposoby porozumiewania się w procesie nauczania; R. 15 Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego; R. 16 Trudności w uczeniu się szkolnym. Cz. II Psychologia wychowania: R. 17 Wychowanie a regulacja stosunków człowieka ze światem zewnętrznym; R. 18 Psychologiczna struktura działalności wychowawczej; R. 19 Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych; R. 20 Wychowanie a kształtowanie osobowości; R. 21 Charakterystyka środowiska wychowawczego; R. 22 Psychologiczne podstawy wychowania w rodzinie; R. 23 Wychowanie małego dziecka w rodzinie i w środowisku pozarodzinnym; R. 24 Psychologiczne problemy wychowania dzieci w wieku przedszkolnym; R. 25 Wychowanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; R. 26 Trudności wychowawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Cz. I Wprowadzenie: Istota i metody psychologii wychowawczej; Nauczanie: sztuka kierowania uczeniem się; Kierowanie uczeniem się: nowy aspekt twórczego nauczania. Cz. II Osobowość i przystosowanie: Teoria osobowości: rozwój, dynamika, ideał; Osobowość a problemy przystosowania u dzieci; Specjalne problemy uczenia się i przystosowania dzieci upośledzonych. Cz. III wzrastanie i rozwój w okresie dzieciństwa o adolescencji: Ogólny charakter rozwoju; Wzrastanie fizyczne i rozwój motoryczny; Rozwój umysłowy; Rozwój emocjonalny; Rozwój społeczny; Rozwój postaw, zainteresowań i wartości; Rozwój jednostki w okresie dzieciństwa i adolescencji. Cz. IV Uczenie się: Podstawowa teoria uczenia się (dla nauczycieli); Istota i warunki uczenia się; Motywacja w uczeniu się szkolnym; Transfer i uczenie się funkcjonalne; Nabywanie sprawności motorycznych i wiedzy; Myślenie twórcze, rozumowanie i rozwiązywanie problemów; Uczenie się podstawowych przedmiotów szkolnych; Specjalne trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów; Statystyka w naukach pedagogicznych; Wykrywanie potencjalnych możliwości dziecka: inteligencja i zdolności; Ocenianie wyników uczenia się; Różnice indywidualne w zdolnościach umysłowych: ich implikacje pedagogiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again