Form of Work
Książki
(93)
Status
available
(70)
only on-site
(65)
unavailable
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(76)
Czytelnia
(65)
Author
Penc Józef
(8)
Tarczyński Waldemar
(7)
Durlik Ireneusz
(6)
Wojcik Krystyna
(6)
Sztucki Tadeusz
(5)
Vollmuth Hilmar J
(5)
Jasiński Zdzisław
(4)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(4)
Schauz Ewa
(4)
Kadysz Piotr
(3)
Sroka Henryk
(3)
Bieniok Henryk
(2)
Christopher Martin
(2)
Grzeszczyk Tadeusz A
(2)
Kubka Janina
(2)
Sasenko Lucjan
(2)
Sobczyk Mieczysław
(2)
Stelmach Waldemar
(2)
Szyjewski Zdzisław
(2)
Szymańska Anna
(2)
Bangs David H. Jr
(1)
Białoń Lidia
(1)
Bratnicki Mariusz
(1)
Brzeziński Marek
(1)
Durlik Marek
(1)
Filipek Agnieszka
(1)
Fryczyńska Marzena
(1)
Geffroy Edgar K
(1)
Gross Stefan F
(1)
Guziejewska Beata
(1)
Jabłońska-Wołoszyn Maria
(1)
Jankowski Marian
(1)
Karnkowska Krystyna
(1)
Kiełtyka Leszek
(1)
Kopertyńska Maria Wanda
(1)
Korpus Joanna
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Kulińska Ewa
(1)
Levine Michael
(1)
Marx Elisabeth
(1)
Muller Uwe Renald
(1)
Muszynski Michel
(1)
Nowak Edward
(1)
Nowicki Adam
(1)
Odlanicka-Poczobutt Monika
(1)
Pastuszak Zbigniew
(1)
Perechuda Kazimierz
(1)
Płowiec Urszula
(1)
Seiwert J.Lothar
(1)
Sikora-Fernandez Dorota
(1)
Smid Wacław
(1)
Sobotkiewicz Dariusz
(1)
Stachowicz-Stanusch Agata
(1)
Stanusch Maciej
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Steinbeck Hans H
(1)
Tarczyński Waldemar. Tom 1 Tom 1
(1)
Tarczyński Waldemar. Tom 2 Tom 2
(1)
Tiwana Amrit
(1)
Treger Anna
(1)
Tuszyński Łukasz
(1)
Waniowski Paweł
(1)
Zwolankowski Marek
(1)
Żemigała Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(55)
1990 - 1999
(35)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(93)
Language
Polish
(93)
Subject
Przedsiębiorstwo
(22)
Zarządzanie
(8)
Marketing
(7)
Public relations
(7)
Praca
(6)
Produkcja
(6)
Rynek kapitałowy
(6)
Zarządzanie strategiczne
(6)
Controlling
(5)
Fundusze strukturalne UE
(5)
Informatyka
(5)
Systemy informatyczne
(5)
Unia Europejska
(5)
Motywacja pracy
(4)
Organizacja
(4)
Informacja dla zarządzania
(3)
Kadry
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Systemy ekspertowe
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Ceny
(2)
Dziennikarze
(2)
Ekologia
(2)
Etyka biznesu
(2)
Gospodarka
(2)
Innowacje
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Matematyka finansowa
(2)
Menedżerowie
(2)
Obsługa klienta
(2)
Oceny pracowników
(2)
Opinia publiczna
(2)
Promocja handlowa
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Public relations w internecie
(2)
Socjotechnika
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Teoria dystrybucji a logistyka gospodarcza
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Analiza SWOT
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biznes
(1)
Bodźce ekonomiczne
(1)
Czas pracy
(1)
Decyzje
(1)
E-logistyka
(1)
Europa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze wspierania przedsiębiorczości
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Jakość
(1)
Język angielski
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja
(1)
Konkurencja
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Odpowiedzialność społeczna*
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Outplacement
(1)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Produkt*
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Płaca
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Reengineering
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Stres
(1)
Strony WWW
(1)
Systemy informacyjne zarządzania
(1)
Szpitale
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Subject: time
1989-
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
93 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-46-1
Wprowadzenie; Określ swoje potrzeby finansowe; Przygotuj prognozy sprzedaży i wydatków; Przygotuj prognozy dochodów; Przygotuj prognozy przepływu środków pieniężnych; Wykorzystanie budżetu przepływu gotówki i analizy odchyleń; Kontroluj należności i zapasy; Zarządza nie dodatnim przepływem środków pieniężnych; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie działalnością innowacyjną / red. nauk. Lidia Białoń. - Warszawa : PLACET, 2010. - 478 s. : rys., tab. ; 24 cm
ISBN: 978-83-7488-153-1
R.1 Zręby teorii innowacji; R.2 Potencjał działowości innowacyjnej; R.3 Systemy i makrosystemy innowacji opartej na wiedzy; R.4 Regionalne Systemy Innowacji; R.5 Firma innowacyjna; R.6 Strategie innowacji; R.7 Korzyści i koszty działalności innowacyjnej; R.8 Finansowanie projektów innowacji; R.9 Marketingowe wsparcie procesów innowacyjnych; R.10 Interakcje między wizerunkiem, tożsamością i reputacją firmy a działalności innowacyjną; R.11 Świadomość innowacyjna społeczeństwa; Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
ISBN: 83-85428-24-0
1. Metody planowania; 2. Metody i techniki organizowania pracy; 3. Metody motywowania; 4. Techniki kontroli menedżerskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
ISBN: 83-85428-24-0
1. Metody planowania; 2. Metody i techniki organizowania pracy; 3. Metody motywowania; 4. Techniki kontroli menedżerskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
ISBN: 83-85428-57-7
Proces badania kompetencji przedsiębiorstwa: treść i struktura, W świątyni konkurencyjności: tworzenie mapy kompetencji przedsiębiorstwa, Analiza zasobów przedsiębiorstwa pod kątem przewagi konkurencyjnej, Analiza i ocena konfiguracji procesów tworzenia strategii, Redefiniowanie przyszłości: strategiczny przegląd przedsiębiorstwa, Wyłanianie źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa: sito kompetencji, W kierunku zarządzania kompetencjami przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
ISBN: 83-85428-77-1
Abecadło organizacji produkcji, Konwencjonalne systemy produkcyjne, Nowoczesne i przyszłościowe systemy produkcyjne, Klasyczne metody sterowania produkcja, Nowoczesne i przyszłościowe metody sterowania produkcją.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-14-3
Koncepcja kompleksowej dystrybucji: logistyka i gospo- darka narodowa, jakie są koszty dystrybucji, komplek- sowe zarządzanie systemami; Rola logistyki w przedsiębiorstwie: wkład logistyki w tworzenie zysku, kapita- łowa podstawa logistyki, poprawa wskażnika ROI przez zarządzanie logistyczne, logistyka w strategii firmy; Obsługa klienta i marketing: określenie pojęcia obsługi klienta (serwisu), rozwój polityki przedsiębiorstwa Koszty dystrybucji: pojęcie analizy kosztów całkowi- tych, koszty obsługi klienta, rachunkowość dla okre- ślenia kosztów zapasów, zasady określania kosztów logistycznych, kalkulacja zyskowności klienta; Kontro- la działalności dystrybucyjnej: potrzeba audytu, kiedy niezbędny jest audyt? strategiczny audyt dystrybucji, taktyczny audyt dystrybucji; Systemy informacyjne lo- gistyki: potrzeba informacji, funkcje systemu informa- cyjnego logistyki, podsystem informacyjny, technologia informacyjna i jej potencjalne możliwości; Planowanie działalności dystrybucyjnej: nowe idee dla starych problemów, planowanie zapotrzebowań, LRP w praktyce, rozszerzenie sposobu myslenia o planowaniu zapotrze- bowań; Dystrybucja i strategia kanałów dostawczych: strategia kanału dostawczego, strategia kanału marke- tingowego, wzmacnianie efektywności kanalu dystrybu- cyjnego; rozwijanie planu dystrybucji: horyzont czaso- wy planowania dystrybucji, zakres planowania dystrybu- cji, systemy wspomagania decyzji w planowaniu dystry- bucji, budowa modeli i symulacja, dynamika przemysło- wa, zarządzanie popytem i plan dystrybucji; Wdrażanie strategii logistycznych: podstawowe umiejętności, po- trzeba akceptacji, bariery organizacyjne, zadania organizacyjne, systemy logistyczne zorientowane na przepływ, autonomia logistyki, uruchomienie działalno- ści.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-12-7
Strategie organizacji i zarządzania produkcją; Proces produkcyjny i wytwórczy; Struktury produkcyjne i produkcyjno-administracyjne; Typy, formy i odmiany organizacji produkcji; Współczesne urządzenia i techniki produkcyjne - aspekty organizatorskie; Planowanie i sterowanie produkcją; Zarządzanie systemami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inżynieria zarządzania : strategi i projektowanie systemów produkcyjnych. Część I. / Ireneusz Durlik. - Wyd.7 uzupeł. - Warszawa : PLACET, 2004. - 339, [3] s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-85428-90-9
Strategie organizacji i zarządzania produkcją; Proces produkcyjny i wytwórczy; Struktury produkcyjne i produkcyjno-administracyjne; Typy, formy i odmiany organizacji produkcji; Współczesne urządzenia i techniki produkcyjne - aspekty organizatorskie; Planowanie i sterowanie produkcją; Zarządzanie systemami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-12-7
Strategie organizacji i zarządzania produkcją; Proces produkcyjny i wytwórczy; Struktury produkcyjne i produkcyjno-administracyjne; Typy, formy i odmiany organizacji produkcji; Współczesne urządzenia i techniki produkcyjne - aspekty organizatorskie; Planowanie i sterowanie produkcją; Zarządzanie systemami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85428-96-8
Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych; Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych; badania marketingowe i prognozowanie; Obliczenia produkcyjne; Projektowanie rozwoju produktu i rynku; Projektowanie procesów produkcyjnych; Projektowanie systemów wytwórczych; Projekt inżynierski systemu produkcyjnego; Ocena projektów i decyzje projektowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85428-12-7
Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych; Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych; badania marketingowe i prognozowanie; Obliczenia produkcyjne; Projektowanie rozwoju produktu i rynku; Projektowanie procesów produkcyjnych; Projektowanie systemów wytwórczych; Projekt inżynierski systemu produkcyjnego; Ocena projektów i decyzje projektowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85428-33-X
Zawiera: Wstęp; Podstawy projektowania restruktury- zacji techniczno - organizacyjnej w warunkach high technology; Modele i procedury radykalnej restruktury- zacji metodą reengineeringu; Pilotowe wdrożenia i pod- sumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7488-135-7
1. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym; 2. System usługowy w ochronie zdrowia i jego otoczenie; 3. Struktury organizacyjne w zarządzaniu szpitalnym; 4. Wybór podstawowej koncepcji struktury organizacyjnej szpitala; 5. Analiza przypadku wdrażania struktur procesowych, pierwsze osiągnięcia i porażki, wnioski; 6. Uwarunkowania wdrażania struktur procesowych w polskim szpitalnictwie; 7. Kreowanie przekształceń strukturalnych w szpitalu klinicznym z wykorzystaniem reengineeringu; 8. Propozycje zasad funkcjonowania szpitali przekształconych w samodzielne podmioty gospodarcze na zasadach non profit
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7488-145-6
1. Cele i ogólne zasady pomocy; 2. Strategiczne podejście do spójności; 3. Programowanie; 4. Skuteczność; 5. Wkład finansowy funduszy; 6. Zarządzanie, monitorowanie i kontrola; 7. Zarządzanie finansowe; 8. Komitety
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / PLACET)
ISBN: 978-83-7488-123-4
R.I Rozwój zawodowy pracowników a rozwój organizacji: 1. Pojęcie oraz obszar rozwoju zawodowego pracowników, 2. Determinanty strategii i cele rozwoju zawodowego pracowników, 3. Ocena efektywności rozwoju zawodowego pracowników, 4. Podmioty odpowiedzialne za rozwój zawodowy pracowników. R.II Diagnoza kompetencji w kontekście rozwoju zawodowego: 1. Ocena kompetencji w kontekście rozwoju zawodowego pracowników, 2. system okresowej oceny pracowników (SOOP) w ujęciu rozwojowym, 3. Centrum Oceny i Rozwoju - Development Center (DC), 4. Diagnoza kompetencji z wykorzystaniem Oceny 360. R.III Formalny rozwój zawodowy pracowników: 1. Proces szkolenia, 2. Coaching, 3. Ścieżka kariery w organizacji, 4. Programy rozwoju kadry kierowniczej. R.IV Rozwój zawodowy przez organizację pracy: 1. Treść i warunki pracy, 2. Tworzenie zespołów zadaniowych, 3. Korzystanie z zasobów wiedzy w organizacji. R.V Rozwój zawodowy poza organizacją: 1. Kariera zawodowa w szerokim ujęciu, 2. Networking jako instrument rozwoju zawodowego, 3. Społeczności praktyków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena / PLACET)
ISBN: 83-85428-16-X
Klient, Przyszłość, Strategia, Kierowanie, Marketing, Sprzedaż, Zmiana trendów, Wyścig z czasem, Heterarchia Informacja, Mindware, Sieci łączności, Clienting.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Biznesmena)
ISBN: 83-85428-45-3
1. Rozpocznij od podstawowej analizy sukcesu; 2. Uczyń z "inteligencji stosunków międzyludzkich" centralny punkt twojej indywidualnej strategii sukcesu; 3. Weź sobie do serca podstawowe zasady realizacji; 4. Traktuj partnera jako "wyjątkową osobowość": okazuj mu szacunek; 5. Wspieraj siłę i motywację partnera: okazuj mu uznanie; 6. Unikaj pochopnego niszczenia kontaktów: szanuj godność partnera; 7. Postaraj się, aby spotkanie z partnerem było dlań niezapomnianym przeżyciem: okaż styl i klasę w komunikacji i współpracy; 8. Wzmocnij pozytywne nastawienie partnera do siebie: działaj fachowo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7488-109-7
1. Absorpcja funduszy Unii Europejskiej w projektach rozwoju społeczno-gospodarczego. 2. Metody strukturyzacji procesu oceny. 3. Metody gromadzenia danych. 4. Metody analizy danych. 5. Metody wspomagające sformułowanie oceny projektu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again