Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Lewandowski Roman
(2)
Walkowiak Ryszard
(2)
Kautsch Marcin
(1)
Woźniak Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Służba zdrowia
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Poradnictwo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
1989-
(2)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-88629-41-9
1. Zarządzanie strategiczne i operacyjne: Strategia zakładu opieki zdrowotnej - mrzonka czy konieczność?; Zrównoważona karta wyników i możliwości jej zastosowania w szpitalach; innowacje operacyjne w jednostkach ochrony zdrowia; Efekty wdrażania planu strategicznego w pionie pielęgniarskim Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej - studium przypadku; Systemowe lekarstwo; Informatyzacja w zakładach opieki zdrowotnej; Stosowanie wybranych planów trwale obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej; Standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w procesie zarządzania szpitalem; Racjonalizacja kosztów jako źródło wzrostu efektywności ZOZ; Analiza porównawcza wybranego szpitala powiatowego w Polsce i USA; 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia: Występowanie negatywnych zachowań w miejscu pracy a etyka zarządzania zasobami ludzkimi; System oceniania pracowników wybranego zakładu opieki zdrowotnej; Praktyki zarządzania personelem w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; Problemy zarządzania kadrami w jednostkach ochrony zdrowia (wyniki badań empirycznych); poziom zgodności istniejącego systemu motywacyjnego z oczekiwaniami pracowników. Studium przypadku; Kompetencje zarządcze pielęgniarki oddziałowej w świetle wyników badań; Wykorzystanie asan i ćwiczeń oddechowych w procesie samoregulacji psychicznej; 3. Kierunki zmian organizacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej: Strategia outsourcingu w polskich szpitalach; Outsourcing w zakładach opieki zdrowotnej - szanse czy zagrożenia?; Zmiany organizacyjne w publicznych jednostkach ochrony zdrowia; Rola Internetu w marketingu świadczeń zdrowotnych; Komunikacja z pacjentem - wymysł public relations czy wymiar bezpieczeństwa opieki w praktyce?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88629-43-3
1. Finansowanie systemu zdrowia ochrony zdrowia: Finansowanie systemu ochrony zdrowia w wybranych krajach "starej" i "nowej" Unii Europejskiej; System finansowania ochrony zdrowia w Polsce; Determinanty rozwoju niepublicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce; Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych na ochronę zdrowia; Partycypacja pacjentów w kosztach leczenia - analiza metod badawczych; Narodowe systemy kalkulacji kosztów leczenia pacjentów - doświadczenia australijskie; Wpływ zmian w systemie podatkowym na rozliczanie się lekarzy; 2. Powiązania kapitałowe i inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej: Budowanie grup kapitałowych w sektorze ochrony zdrowia; Zastosowanie klastrów w usługach medycznych; Polityka cen transferowych dla celów podatkowych w powiązanych jednostkach opieki zdrowotnej; Inwestycje w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia w latach 1999-2007; Zamówienia publiczne na usługi diagnostyki laboratoryjnej w latach 2004-2007; 3. Przekształcenia prawne i własnościowe zakładów opieki zdrowotnej: rola organu założycielskiego w procesie restrukturyzacji szpitali na przykładzie szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy; Przekształcenia własnościowe jednostek ochrony zdrowia w województwie pomorskim; Prawne problemy przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego; Prywatyzacja zarządcza w publicznych zakładach opieki zdrowotnej; Komercjalizacja w służbie zdrowia na przykładzie "Szpital Powiatowy" Sp. z o.o. w Gołubiu-Dobrzyniu;4. Dostosowanie systemu do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa: Wybrane trendy demograficzne i zdrowotne społeczeństwa polskiego a kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej; Regionalna analiza statystyczna dostępności świadczeń ginekologiczno-położniczych; Szacowanie kosztów chorób cywilizacyjnych na przykładzie cukrzycy - poszukiwanie wskaźników ekonomicznych; Prywatna usługa medyczna na przykładzie wad leczenia mowy, jako alternatywa dla medycznej usługi publicznej; Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w medycynie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88629-18-2
R.1 Wprowadzenie do zarządzania wiedzą; R.2 Usługa konsultingowa i jej specyfika; R.3 O mechanizmach stabilizacji wiedzy w firmie szkoleniowej; R.4 Organizacyjne czynniki umożliwiające innowację w firmie szkoleniowej; R.5 O zarządzaniu efektywną sprzedażą wiedzy w firmie szkoleniowej; Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again