Form of Work
Książki
(37)
Status
only on-site
(21)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(21)
Author
Bourdieu Pierre
(2)
Holewińska-Łapińska Elżbieta
(2)
Hopfinger Maryla
(2)
Siemaszko Andrzej
(2)
Szacka Barbara
(2)
Zielińska Eleonora
(2)
Andreski Stanisław
(1)
Berger Peter L
(1)
Chwedeńczuk Bohdan
(1)
Chłopecki Aleksander
(1)
Chłopecki Aleksander. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Dahme Heinz-Jürgen
(1)
Dyl Marcin
(1)
Dyl Marcin. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Gambetta Diego
(1)
Gąsior-Niemiec Anna
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Jarosz Maria
(1)
Kaufmann Jean-Claude
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Krzemieniowa Krystyna
(1)
Krzemiński Ireneusz
(1)
Kutyła Julian
(1)
Marquard Odo
(1)
Nowacki Józef
(1)
Olechnicki Krzysztof
(1)
Pasko-Porys Wojciech
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Rammstedt Otthein
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Sawisz Anna
(1)
Sidorek Janusz
(1)
Simbierowicz Zygmunt
(1)
Simmel Georg
(1)
Szacki Jerzy
(1)
Tarkowska Elżbieta
(1)
Teichman Jenny
(1)
Tobor Zygmunt
(1)
Wacquant Loick J.D
(1)
Waldenfels Bernhard
(1)
Winch Peter
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 3 Dokumenty karne
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 6 Dokumenty karne. Część 2, Wybór tekstów z komentarzami
(1)
Łukasiewicz Małgorzata
(1)
Year
2000 - 2009
(31)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Socjologia
(7)
Prawo karne
(5)
Społeczeństwo
(5)
Harmonizacja prawa
(4)
Odpowiedzialność karna
(4)
Odpowiedzialność prawna
(4)
Terroryzm
(4)
Interakcje społeczne
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Kultura audiowizualna
(3)
Nauki społeczne
(3)
Eutanazja
(2)
Filozofia
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kultura
(2)
Prawo
(2)
Struktura społeczna
(2)
Technika a kultura
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Aborcja
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Dziecko
(1)
Etyka społeczna
(1)
Feminizm
(1)
Fotografia
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Kapitalizm
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kradzież
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kłamstwo
(1)
Mafia
(1)
Obrona konieczna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Politycy
(1)
Polityka
(1)
Poronienie sztuczne
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przestępstwo
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia kryminalistyczna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Publicystyka amerykańska
(1)
Publicystyka francuska
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Simmel, Georg (1858-1918)
(1)
Skazanie bez rozprawy
(1)
Spółki
(1)
Stygmatyzacja społeczna
(1)
Sycylia (Włochy)
(1)
Symbole
(1)
Szczęście
(1)
Szkodliwość społeczna czynu
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sądownictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Tajni współpracownicy służb specjalnych
(1)
Tradycja
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Ubóstwo
(1)
Utopia
(1)
Wariografia
(1)
Wolność słowa
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Związki partnerskie
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Wywiady
(1)
37 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88164-60-0
Przedmowa do wydania polskiego; Po co kalać własne gniazdo?; Dylemat czarnoksiężnika; Manipulacja przez opis; Przez masową produkcję do cenzury; Śladami pana Panglossa i doktora Bowdlera; Dymna zasłona żargonu; Ponętny absurdu; Maski obiektywizmu; Chowanka za parawanem metodologii; Oślepianie znakami matematyki; Rozwiązły kryptokonserwatyzm; Ideologiczne podszepty terminologii; Podstępnie totalitarny technototemizm; Puste beczki łatwo wypływają na wierzch; Łączne działanie praw Parkinsona i Gershama; Świątynie wiedzy czy biurokratyczne kołowroty; Oda do bezduszności; Chwasty ciągle odrastają; Syzyfowe prace.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Terminus ; 5)
(Terminus)
ISBN: 83-85505-35-0
Rewolucja Kapitalistyczna; kapitalizm jako zjawisko, warunki materialne, czyli róg obfitości; Klasy, Kapitalizm a swobody polityczne, kapitalizm a wyzwolenie jednostki, kapitalizm a rozwój, kapitalizm wschodnioazjatycki, Socjalizm przemysłowy, kapitalizm a natura mitu społecznego, Zarys i przydatność teorii kapitalizmu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Terminus ) Bibliografia; Indeksy; Słownik; Publikacje Autora)
ISBN: 83-88164-33-3
I Cele socjologii refleksyjnej: Socjologia jako socjoanaliza; Logika pól; Habitus, illusio i racjonalność; Przemoc symboliczna; Ku polityce realnej Rozumu; Obiektywizacja podmiotu obiektywizującego. II Praktyka antropologii refleksyjnej: Przekazać fach; Myśleć racjonalnie; Wątpienie radykalne; Double bind (zapętlenie) i konwersja; Obiektywizacja uczestnicząca
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Terminus ; 21)
ISBN: 83-88164-33-3
1. Cele socjologii refleksyjnej: Socjologia jako socjoanaliza , Logika pól. Hebitus, illusio i racjonalność, Przemoc symboliczna, Ku polityce Rozumu, Obiektywizacja podmiotu obiektywizującego . 2. Praktyka socjologii refleksyjnej; Przekazać fach, Myśleć racjonalnie, Wątpienie radykalne, Double bind (zapętlenie) i konwersja, Obiektywizacja uczestnicząca
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-29-5
Wprowadzenie: Tworzenie i znaczenie regulacji prawnych UE; cele regulacji dot. rynków kapitałowych. R.1 Podstawowe zasady regulacji rynku kapitałowego UE; R.2 Prawne regulacje rynku kapitałowego w Polsce - opis podstawowych zasad; R.3 Wymogi związane z dopu szczeniem papierów wartościowych do obrotu publicznego i giełdowego; R.4 Obowiązki informacyjne emitanta; R.5 Nabywanie znacznych pakietów akcji; R.6 Rozliczenia w systemie pieniężnym i w depozycie papierów wartościo wych; R.7 Regulacje świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych; R.8 Wymogi kapitało we firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych; R.9 Regulacja zapobiegania wykorzystywaniu informacji poufnych w prawie Unii i w prawie polskim; R.10 Zapo bieganie praniu pieniędzy; R.11 Regulacje zabezpiecza jące ochronę interesów inwestorów; R.12 Regulacja spółek inwestycyjnych; Podsumowanie. DYREKTYWY: -Dyrektywa Rady Wspólnoty Europ. z 5 marca 1979 r. o koordynacji warunków dopuszczenia papierów wartościo wych do urzędowego obrotu na giełdach papierów warto ściowych (79/279/EWG); -Dyrektywa Rady Wspólnoty Europ. z 17 marca 1980 r. o koordynacji warunków sporządzania, kontroli i rozpow szechniania prospektu, który jest publikowany w celu dopuszczenia papierów wartościowych do notowań urzędo wych na giełdzie papierów wartościowych (80/390/EEC); -Dyrektywa Rady Wspólnoty Europ. z 15 lutego 1982 r. o informacjach okresowych publikowanych przez spółki, których akcje dopuszczone są do notowań urzędowych na giełdach papierów wartościowych (82/121/EEC); -Dyrektywa Rady Wspólnoty Europ. z 20 grudnia 1985 r. o koordynacji przepisów prawnych i prawnodaministracyj nych dot. określonych instytucji wspólnego inwestowa nia w papiery wartościowe (85/611/EEC); -Dyrektywa Rady Wspólnoty europ. z 12 grudnia 1988 r. o informacjach wymaganych do publikacji w sytuacji naywania lub zbywania znacznych paketów akcji spółek publicznych (88/627/EEC); -Dyrektywa RAdy Wspólnoty Europ. z 17 kwietnia 1989 r. o koordynacji wymogów dot. sporządzania, badania i roz powszechniania prospektu publikowanego w przypadku ofe rowania papierów wartościowych w sposób publiczny (89/298/EEC); -Dyrektywa Rady Wspólnoty Europ. z 13 listopada 1989 r o ochronie informacji poufnych (89/592/EEC); -Dyrektywa Rady Wspólnoty Europ. z 10 czerwca 1991 r. o zapobieganiu użycia systemu finansowego dla prania pieniędzy (91/308/EEC); -Dyrektywa Rady Wspólnoty Europ. z 15 marca 1993 r. o adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytu cji kredytowych (93/6/EEC); -Dyrektywa Rady Wspólnoty Europ. z 10 maja 1993 r. o usługach inwestycyjnych w zakresie papierów wartościo wych (93/22/EEC); -Dyrektywa Rady Wspólnoty Europ. z 26 marca 1997 r. o systemach zabezpieczających interesy inwestorów (97/9/EC); -Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej z 19 maja 1998 r. o finalnych rozlicze niach w systemie pieniężnym i w depozycie papierów wartościowych (98/26/EC).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7459-081-5
Część pierwsza: Branża ochrony, 1. Rynek, 2. Zasoby, 3. Branża. Częśc druga: Branża na Sycylii 4. Korzenie, 5. Kartel, 6. Znaki firmowe. Część trzecia: Ochrona w praktyce 7. Rozwiązywanie sporów, 8. Rynki uporządkowane, 9. Rynki nieuporządkowane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Symbole w interakcji / Elżbieta Hałas. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. - 380 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-88164-39-2
Symbole w teorii socjologicznej: W kierunku socjologii procesów symbolicznych; Interakcjonizm symboliczny wobec problemu homo aestimans; Konstruowanie wartości społecznych. Kulturalistyczna koncepcja Floriana Znanieckiego; Afektywne społeczeństwo - sentymenty i interakcje symboliczne; Krąg socjologów w Columbia University (1929-1950) a interakcjonizm symboliczny; Temporalność i rozumienie zjawisk społecznych. Koncepcje Roberta M. MacIvera; Działanie symbolu. Założenia teorii Pierr'a Bourdieu a interakcjonizm symboliczny. Symbole i cywilizacja: Proces cywilizacyjny w poglądach Floriana Znanieckiego; Intymne wartości domu; Małżeństwo a kulturowe modele miłości; Thomas S. Eliot o etosie chrześcijańskim w społeczeństwie ponowoczesnym. Symbole i demokracja: Interakcjonizm symboliczny a idea demokracji; Wychowanie do demokracji w ujęciu Floriana Znanieckiego; Tożsamość kulturowa a konflikty międzygrupowe; Dialog jako model interakcji różnych kultur narodowych; Pomniejszy język polski w Europie; Transformacja w wyobraźni zbiorowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prawo w Działaniu / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ; Tom 4)
ISBN: 978-83-7459-068-6
1. Orzekanie o umieszczeniu małotletniego w rodzinie zastępczej, 2. Praktyka sądowa w zakresie ustanawiania i nadzorowania opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, 3. Orzekanie o osobistej styczności z małoletnimi osób innych niż ich rodzice, 4. Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsulatacyjnego w sprawach o ustalenie kontaktów dziecka z osobami innymi niż rodzice,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawy cywilne / red. nauk. Elżbieta Holewińska-Łapińska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. - 299, [3] s. : tab. ; 22 cm.
(Prawo w Działaniu / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ; Tom 6)
ISBN: 978-83-7459-078-5
1. Problemy wymiaru sprawiedliwości: Z problematyki sądowego zwalniania od kosztów w sprawach cywilnych; Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Sądownictwo polubowne (arbitrażowe); 2. Analizy orzecznictwa sądowego: Zwolnienia cudzoziemca z obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa; Praktyka zasądzania "odpowiedniej sumy pieniężnej" w przypadku stwierdzenia przewlekłości postępowania; 3. Opinie sędziów: Opinia sędziów na temat przedstawionego w "Zielonej Księdze" usytuowania prawa rodzinnego w przyszłej kodyfikacji. Wyniki badania ankietowego; 4. Studia i komentarze: Przesłanki i skutki uznania wzorca umowy za niedozwolone; Spółka jednoosobowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Z prac Instytutu Badań Literackich / PAN)
ISBN: 83-88164-50-3
Cz.I Technika- ruch- informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności. -Fotografia: Fotografia i malarstwo; Prawda w fotografii; Portret fotograficzny- duchowość i cielesność; Hiperrealizm. Kwestionowanie widzenia fotograficznego; Fotografia cyfrowa. -Przekazy audialne: radiofon; Radio adwokat; Radio bęben plemienny; Słuchowisko jako tekst słowno-dźwiękowy; Literatura foniczna jako potencjalny przedmiot badań literackich; Fonografia artystyczna; Audiosfera na przełomie stuleci; Wtórna oralność. -Film: Prawo zwierciadła; Człowiek i materia; Film ja ko powieść naszego wieku; Realizm i kreacja w filmie; Film kinowy w perspektywie audiowizualności; Dekonstrukcje widzenia; Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności. -Telewizja i wideo: Perspektywy telewizji; Telewizja i kształt potocznego świata; Słowo w telewizji; Narracja telewizyjna a film etnograficzny; Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego; Wideo, czyli kontrolowanie iluzji wolności; Wprowadzenie do problematy ki sztuki wideo; Rozmowa ze Zbigniewem Rybaczyńskim. -Komputer i sieć: Technika przyszłości; Komputer: ma szyna i narządzie; DNA informacji; Drugi potop; Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata?; Interaktywność gier komputerowych; Net art- nowe terytorium sztuki; Superkomputery i ewolucja. Cz.II: -Horyzont komunikacyjny. Próba diagnozy: Odmasowione środki przekazu; Sztuka i komunikacja: sygnały zmian sygnały zmian całej kultury; Sztuczne reje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach; Obrazy reklamowe; Nowoczesna sztuka a świat reklamy; Sztuka multimediów; Hipertekst a "galaktyka Gutenberga Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. -Triumf techniki nad kulturą?: Kultura i sprawiedliwość społeczna. Witkacy i Peiper wobec przemian cywilizacyjnych; Przemysł kulturalny; Masowy odbiorca; Współ czesne społeczeństwo technologiczne; Ukryte założenia i jawne interpretacje kultury masowej; Elektroniczna wioska; Precesja symularków; Ideologia maszyn: technika komputerowa; Przemiany mediów i zagrożenie kultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Book
In basket
(Z prac Instytutu Badań Literackich / PAN)
ISBN: 83-88164-89-9
Cz.I Technika- ruch- informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności. -Fotografia: Fotografia i malarstwo; Prawda w fotografii; Portret fotograficzny- duchowość i cielesność; Hiperrealizm. Kwestionowanie widzenia fotograficznego; Fotografia cyfrowa. -Przekazy audialne: radiofon; Radio adwokat; Radio bęben plemienny; Słuchowisko jako tekst słowno-dźwiękowy; Literatura foniczna jako potencjalny przedmiot badań literackich; Fonografia artystyczna; Audiosfera na przełomie stuleci; Wtórna oralność. -Film: Prawo zwierciadła; Człowiek i materia; Film ja ko powieść naszego wieku; Realizm i kreacja w filmie; Film kinowy w perspektywie audiowizualności; Dekonstrukcje widzenia; Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności. -Telewizja i wideo: Perspektywy telewizji; Telewizja i kształt potocznego świata; Słowo w telewizji; Narracja telewizyjna a film etnograficzny; Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego; Wideo, czyli kontrolowanie iluzji wolności; Wprowadzenie do problematy ki sztuki wideo; Rozmowa ze Zbigniewem Rybaczyńskim. -Komputer i sieć: Technika przyszłości; Komputer: ma szyna i narządzie; DNA informacji; Drugi potop; Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata?; Interaktywność gier komputerowych; Net art- nowe terytorium sztuki; Superkomputery i ewolucja. Cz.II: -Horyzont komunikacyjny. Próba diagnozy: Odmasowione środki przekazu; Sztuka i komunikacja: sygnały zmian sygnały zmian całej kultury; Sztuczne reje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach; Obrazy reklamowe; Nowoczesna sztuka a świat reklamy; Sztuka multimediów; Hipertekst a "galaktyka Gutenberga Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. -Triumf techniki nad kulturą?: Kultura i sprawiedliwość społeczna. Witkacy i Peiper wobec przemian cywilizacyjnych; Przemysł kulturalny; Masowy odbiorca; Współ czesne społeczeństwo technologiczne; Ukryte założenia i jawne interpretacje kultury masowej; Elektroniczna wioska; Precesja symularków; Ideologia maszyn: technika komputerowa; Przemiany mediów i zagrożenie kultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7459-073-0
1. Wstęp. Polska lustrowana, 2. Jak władza dzieli społeczeństwo: "my" i "oni", 3. Dyskretne formy wykluczenia prawnego, 4. Tajni współpracownicy UB/SB. Próba typologii przypadków, 5. Funkcjonariusze SB 1970-1989 - drogi awansu i modele kariery, 6. Funkcjonariusze służb specjalnych - beneficjenci systemu czy ofiary lustracji?, 7. Elity polityczne i piętno "agenta", 8. Osobowe Źródła Informacji - studia przypadków, 9. Lustracja w odbiorze społecznym, 10. Uczeni w pułapce lustracyjnego prawa, 11. Konkluzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-77-5
Cz.I Społeczna matryca indywidualizacji : 1. Ewolucja : umieszczenie mózgu na jego miejscu, 2. Nauki humanistyczne : krok w przód, dwa kroki w tył, 3. Historia : jednostka jako wytwór nauki Cz.II Człowiek przyzwyczajeń : 4. Druga natura, 5. Różnica między habitusem a przyzwyczajeniem, 6. Dynamika przyzwyczajeń. Cz.III Formy indywidualizacji : 10. Model jednostki demokratycznej, 11. Opakowanie siebie, 12. Ślady siebie, wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-16-3
Reforma administracji publicznej: Główne założenia; Reforma samorządowa a reforma finansów publicznych; Reforma samorządowa w działaniu; Sukcesy i porażki wdrażanej reformy; Reforma systemu zabezpieczeń społecznych: Główne założenia; Wdrażanie nowego systemu emerytalnego; Reforma emerytalna po roku; Ocena zmiennego systemu zabezpieczenia emerytalnego; Czy realizacja celów społecznych musi być obciążeniem dla gospodarki? Uwagi o reformie ubezpieczeń społecznych; Reforma systemu opieki zdrowotnej: Główne założenia; Cele reformy opieki zdrowotnej; Założenia i rzeczywistość w reformowaniu opieki zdrowotnej; Przyczyny niskiej akceptacji społecznej reformy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w 1999 r.; Siedem pól zmian; Uwagi o polskiej reformie systemu oświaty; Bilans osiągnięć i porażek; Społeczne i polityczne efekty reform: Psychologiczne ryzyko reform; Utrwalanie zmian poprzez ich zaniechanie; Polityczne skutki reformatorstwa; Implementacja reform społecznych; Polacy o reformach społecznych: akceptacja, przyzwolenie czy odrzucenie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-34-1
IRENEUSZ KRZEMIŃSKI: Druga rewolucja w małym mieście - nowy ład społeczny w społeczności lokalnej; Nowy ustrój - nowa gospodarka; Obraz samorządu i ocena lokalnej władzy; Dobry ustrój a tworzący się ład społeczny; Wizje struktury społecznej - ideał i stan faktyczny; Obraz zmieniającej się struktury społecznej; Obraz stosunków grupowych i interakcji społecznych w mieście PAWEŁ ŚPIEWAK: Wielka zmiana. Nadzieje - oczekiwania - obawy; Kobiety w opinii mieszkańców małych miast; Co decyduje o sukcesie w nowym ustroju. Czym jest sukces życiowy i co z tego wynika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Terminus ; 23)
ISBN: 83-88164-37-6
Pomiędzy kontyngencją a kompensacją; Szczęście w nieszczęściu: Obrona niedoskonałości; O teorii szczęścia pośredniego między teodyceą a filozofią historii; Rozum jako reakcja graniczna; W sprawie przemiany rozumu za sprawą teodycei; O nieodzowności utartych praktyk; Ciekawość jako bodziec naukowy, czyli odciążenie od obowiązku nieomylności; Futuryzowany antymodernizm; Uwagi na temat filozofii przyrody; Opóźniona moralistyka; Uwagi o nieodzowności humanistyki; Manifest pluralistyczny?; Niepożądany świat obywatelski; Filozofia w republice weimarskiej; Człowiek "po tej stronie utopii"; Uwagi o aktualności filozoficznej antropologii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88164-63-5
Wstęp: Antropologia obrazu jako antropologia współczesności; Obraz i wizualność w naukach społecznych; Fotografia w antropologii obrazu; Aparat fotograficzny w procesie badawczym; Analiza i interpretacja fotografii. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
Przesłuchiwanie i wywiad : psychologia krymininalistyczna / Wojciech Pasko-Porys. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2007. - 552, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7459-048-8
Część I: Przesłuchiwanie i ocena wiarygodności. I: Wywiad i przesłuchanie strukturalne. 1. Uwagi ogólne. 2. Kryminalistyczne wywiady strukturalne. 3. Strukturalne metody przesłuchań. 4. Rozwiązania systemowe w przesłuchaniu. 5. Przesłuchiwanie w Stanach Zjednoczonych ľ praktyka. 6. Rozwiązania taktyczne. 7. Polskie przesłuchanie strukturalne. II: Ocena wiarygodności w przesłuchaniu ľ wiarygodność oceny zachowania zewnętrznego. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Wiarygodność wypowiedzi. 3. Ocena wiarygodności. 4. Problemy oceniania wypowiedzi i zachowania. 5. Ocena zachowania zewnętrznego ľ wiarygodność. Część II: Ocena wiarygodności i uczciwości. III: Ocena stanu faktycznego i zachowania zewnętrznego w badaniu wariograficznym. 1. Uwagi ogólne. 2. Wariograf. 3. Metodyka badania wariograficznego. 4. Trafność i rzetelność badań wariograficznych. 5. Ocena zachowania zewnętrznego i stanu faktycznego. 6. Zagadnienia prawne. 7. Badania wariograficzne: konflikt opinii. 8. Badanie ankietowe opinii o badaniach wariograficznych. IV: Psychologiczne testy uczciwości i wiarygodności. 1. Uwagi wprowadzające. 3. Metody psychologiczne oceny uczciwości. 3. Amerykańskie psychologiczne testy uczciwości (integrity). 4. Testy i wywiad typu integrity. 5. Problemy stosowania i wykorzystania. Część III: Wywiad i profil. V: Wywiad strukturalny w sprawach kradzieży ľ ocena dokładności (trafności) wywiadu i pytań. 1. Zagadnienia wprowadzające ľ komunikacja. 2. Formułowanie pytań. 3. Wywiad strukturalny integrity w sprawach kradzieży ľ pytania i odpowiedzi. 4. Badania sondażowe (eksperymentalne). VI: Grupowy profil sprawców kradzieży. 1. Zagadnienia wprowadzające. 3. Wybrane zagadnienia kryminologiczne. 3. Profilowanie w kryminalistyce. 4. Ocena wiedzy na temat sprawców kradzieży ľ badania ankietowe. 5. Problemy stosowania ľ profil i wywiad. Suplement A: Szczegółowe wyniki badań ľ wywiad strukturalny w sprawach kradzieży (2002-2003). Suplement B: Szczegółowe wyniki badania wiedzy na temat sprawców kradzieży (2005-2006).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85505-52-0
Pierwsza dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 9 marca 1968 (68/151/EWG) zmierzająca do zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek, w znaczeniu art 58 ust 2 Traktatu, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich; Komentarz do pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich; Druga dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 13 grudnia 1976 (Nr 77/91) zmierzająca do zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek, w znaczeniu art 58 ust 2 Traktatu, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, oraz utrzymania i zmian jej kapitału; Komentarz do drugiej dyrektywy Rady Wspólnot Eu¬ropejskich; Trzecia dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 9 października 1978 (78/855/EWG) wydana na podstawie artykułu 54 ust 3 pkt g Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych; Szósta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 17 grudnia 1982 (82/891/EWG), wydana na podstawie artykułu 54 ust 3 pkt g Traktatu, dotycząca podziału spółek; Komentarz do trzeciej dyrektywy oraz do szóstej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich; Jedenasta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1989 (89/666/EWG) dotycząca ogłaszania danych o oddziałach utworzonych w państwie członkowskim przez pewne typy spółek podlegające prawu innego państwa; Komentarz do jedenastej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich; Dwunasta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1989 (89/667/EWG) w zakresie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; Komentarz do dwunastej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich; Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich Nr 2137/85 (EWG) z 25 lipca 1985 dotyczące Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych (EUIG); Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodar¬czych Komentarz do Rozporządzenia Rady Wspólnot Europej¬skich Nr 2137/85 (EWG); Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Nr 77/187 z 14 lutego 1977 w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich od¬noszących się do zabezpieczenia praw pracowniczych w przy¬padku przeniesienia przedsiębiorstw lub ich części; Komentarz do dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 77/187; Komentarz do dyrektywy Rady Wspólnot Euro¬pejskich z 13 listopada 1989 (89/592/EWG); W poszukiwaniu nowych rozwiązań - koncepcja spółki europejskiej (Societas Europaea); Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 13 listopada 1989 (89/592/EWG) dotycząca harmonizowania przepisów odnoszących się do transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawy karne / red. nauk. Andrzej Siemaszko. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. - 240 s. ; 21 cm.
(Prawo w Działaniu / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ; Tom 3)
ISBN: 978-83-7459-063-1
1. Sędziowski wymiar kary pozbawienia wolności, 2. Instytucja obrony koniecznej w praktyce prokuratorskiej i sądowej, 3. Instytucja dobrowolnego poddanie się karze (art. 387 k.p.k.) i skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.p.) w świetle prkatyki. Rezultaty badań ogólnopolskich, 3. Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach publiczno-skargowych, 4. Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again