Form of Work
Książki
(301)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(229)
available
(115)
unavailable
(11)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(126)
Czytelnia
(230)
Author
Dziczek Roman
(5)
Hauser Roman (1949- )
(5)
Manowska Małgorzata
(5)
Bojarski Tadeusz
(4)
Chmielnicki Paweł
(4)
Cieślak Zbigniew (1954- )
(4)
Izdebski Hubert
(4)
Kluszczyńska Zofia
(4)
Koczur Wiesław
(4)
Maciejko Wojciech
(4)
Pietrzykowski Tomasz
(4)
Raczkowski Michał
(4)
Rakoczy Bartosz
(4)
Roszewska Katarzyna
(4)
Rubel Katarzyna
(4)
Skowrońska-Bocian Elżbieta (1948- )
(4)
Szpor Grażyna
(4)
Szumlicz Tadeusz
(4)
Sójka-Zielińska Katarzyna
(4)
Weitz Karol
(4)
Wierzbowski Marek (1946- )
(4)
Zaborniak Paweł
(4)
Adamiak Barbara
(3)
Babiarz Stefan
(3)
Bieniek Gerard
(3)
Brodecki Zdzisław
(3)
Celińska-Grzegorczyk Katarzyna
(3)
Chróścielewski Wojciech
(3)
Ciszewski Jerzy
(3)
Dauter Bogusław
(3)
Gersdorf Małgorzata (1952- )
(3)
Gruszczyński Bogusław
(3)
Hołyst Brunon (1930- )
(3)
Kabat Andrzej
(3)
Kalus Stanisława
(3)
Knysiak-Molczyk Hanna
(3)
Kosikowski Cezary (1942- )
(3)
Lang Jacek (1938- )
(3)
Liszcz Teresa (1945- )
(3)
Niedbała Zdzisław
(3)
Niezgódka-Medek Małgorzata
(3)
Nowińska Ewa
(3)
Pietrzak Michał
(3)
Sczaniecki Michał
(3)
Skoczylas Andrzej
(3)
Stępień-Sporek Anna
(3)
Tarno Jan Paweł
(3)
Ura Elżbieta (1957- )
(3)
Warylewski Jarosław (1959-2020)
(3)
Ważny Andrzej
(3)
Adamus Rafał
(2)
Bogucka Iwona
(2)
Borkowski Jan
(2)
Borowska Katarzyna
(2)
Brolik Jacek
(2)
Brzozowski Adam
(2)
Chojna-Duch Elżbieta
(2)
Ciepła Helena (1939- )
(2)
Czajkowska Alicja
(2)
Czech Tomasz
(2)
Dubel Lech
(2)
Ereciński Tadeusz
(2)
Garlicki Leszek (1946- )
(2)
Gronkiewicz-Waltz Hanna (1952- )
(2)
Grzegorczyk Paweł
(2)
Góralczyk Wojciech (1924-1994)
(2)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(2)
Jagielski Jacek (1951- )
(2)
Jodłowski Jerzy
(2)
Jędrejek Grzegorz
(2)
Kiełtyka Andrzej
(2)
Kisilowska Helena
(2)
Kocot Wojciech. J
(2)
Kolańczyk Kazimierz
(2)
Kornberger-Sokołowska Elżbieta
(2)
Kotowski Wojciech
(2)
Kościńska-Paszkowska Anna
(2)
Kropiwnicki Jarosław
(2)
Księżak Paweł
(2)
Kurzępa Bolesław
(2)
Kwaśniak Piotr
(2)
Lapierre Jerzy
(2)
Lityński Adam
(2)
Lubasz Dominik
(2)
Marciniak Andrzej
(2)
Misiuk-Jodłowska Teresa
(2)
Namysłowska Monika
(2)
Nowacka Ewa J
(2)
Pawelec Kazimierz Jerzy
(2)
Pazdan Maksymilian
(2)
Pałdyna Tomasz
(2)
Piasecki Kazimierz
(2)
Przybysz Piotr
(2)
Resich Zbigniew
(2)
Romańska Marta
(2)
Romer Maria Teresa
(2)
Rudnicki Stanisław
(2)
Rączka Krzysztof
(2)
Sawczyn Wojciech
(2)
Sawicki Stefan
(2)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(224)
2000 - 2009
(73)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(301)
Language
Polish
(301)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Postępowanie administracyjne
(19)
Prawo pracy
(19)
Prawo
(18)
Postępowanie cywilne
(17)
Prawo cywilne
(15)
Nieruchomości
(14)
Spadek
(14)
Samorząd terytorialny
(13)
Prawo rodzinne
(12)
Sądownictwo administracyjne
(12)
Prawo karne
(11)
Postępowanie sądowe
(10)
Prawo rzeczowe
(10)
Przestępstwo
(10)
Księgi wieczyste
(9)
Państwo
(9)
Czas pracy
(8)
Hipoteka
(8)
Podatek
(8)
Prawo cywilne procesowe
(8)
Prawo gospodarcze
(8)
Płaca
(8)
Administracja
(7)
Finanse publiczne
(7)
Planowanie przestrzenne
(7)
Postępowanie podatkowe
(7)
Prawo administracyjne
(7)
Przedsiębiorcy
(7)
Urzędnicy
(7)
Prawo karne procesowe
(6)
Prawo zobowiązaniowe
(6)
Ubezpieczenia społeczne
(6)
Urlopy
(6)
Egzekucja administracyjna
(5)
Egzekucja sądowa
(5)
Emerytura
(5)
Fundusz emerytalny
(5)
Gospodarka komunalna
(5)
Kara (prawo)
(5)
Kobieta
(5)
Konkurencja
(5)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(5)
Własność
(5)
Zbiorowe stosunki pracy
(5)
Alimenty
(4)
Indywidualne konta emerytalne
(4)
Małżeństwo
(4)
Odpowiedzialność cywilna
(4)
Organy ochrony prawnej
(4)
Patenty
(4)
Polska
(4)
Postępowanie zabezpieczające
(4)
Prawo autorskie
(4)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(4)
Prawo lokalowe
(4)
Referendum
(4)
Renty
(4)
Samorząd gminny
(4)
Sądownictwo
(4)
Testament
(4)
Ubezpieczenia chorobowe
(4)
Ubezpieczenia od wypadków
(4)
Umowa
(4)
Upadłość
(4)
Ustrój majątkowy małżeński
(4)
Władza rodzicielska
(4)
Zamówienia publiczne
(4)
Zasiłki pielęgnacyjne
(4)
Zasiłki wychowawcze
(4)
Zastaw
(4)
Apelacja
(3)
Budownictwo
(3)
Dowód sądowy
(3)
Instytucje europejskie
(3)
Kasacja
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(3)
Kuratela
(3)
Młodzież
(3)
Ochrona zabytków
(3)
Opieka społeczna
(3)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(3)
Planowanie regionalne
(3)
Posiadanie
(3)
Prawo ochrony środowiska
(3)
Prawo państwowe
(3)
Prawo prywatne międzynarodowe
(3)
Prawo rzymskie
(3)
Prezydentura (urząd)
(3)
Przedawnienie roszczenia
(3)
Religia
(3)
Rzeczoznawcy majątkowi
(3)
Skarga (prawo)
(3)
Spółki
(3)
Spółki handlowe
(3)
Tajemnica skarbowa
(3)
Wierzytelność
(3)
Wina (prawo)
(3)
Wojsko
(3)
Wolność ekonomiczna
(3)
Subject: time
1989-
(3)
2001-
(3)
1901-
(2)
1-100
(1)
100-1 p.n.e.
(1)
101-200
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
2001-0
(1)
201-300
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
301-400
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
401-500
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
501-600
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
700-601 p.n.e.
(1)
800-701 p.n.e.
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Włochy
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(6)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Ochrona środowiska
(1)
301 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-191-7
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-452-9
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-278-0062-6
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności procesowe postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kompendia / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-149-8
1. Zagadnienia wstępne prawa naprawczego; 2. Zdolność naprawcza i przesłanki wszczęcia postępowania naprawczego; 3. Wszczęcie postępowania naprawczego; 4. Skutki wszczęcia postępowania naprawczego; 5. Sad, nadzorca sądowy, uczestnicy postępowania naprawczego; 6. Plan naprawczy przedsiębiorcy; 7. Lista wierzytelności w postępowaniu naprawczym; 8. Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu naprawczym; 9. Układ w postępowaniu naprawczym i jego skutki. Zakończenie postępowania naprawczego; 10. Realizacja planu naprawczego i wykonanie układu. Uchylenie i zmiana układu zawartego w postępowaniu naprawczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego / Rafał Adamus. - Stan prawny na 20.10.2009 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 26.06.2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 176, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-299-0
Cz.1 Zagadnienia wstępne: R.1 Uwagi wprowadzające; R.2 Uwagi o zmianie stanu prawnego dotyczącego problematyki hipoteki; R.3 Podstawowe zagadnienia intertemporalne w związku ze zmiana stanu prawnego wynikającą z ustawy z 26 czerwca 2009 r. Cz.2 Uwagi ogólne o hipotece w kontekście upadłości: R.1 Pojęcie hipoteki i podstawowe źródła regulacji hipoteki w prawie polskim; R.2 Rodzaje hipoteki; R.3 Uwagi ogólne o powstaniu hipoteki; R.4 Przedmiot hipoteki; R.5 Przedmiot zabezpieczenia hipotecznego; R.6 Sposób wyrażenia hipoteki; R.7 Zakres obciążenia hipoteką; R.8 Zmiana treści wierzytelności hipoteki; R.9 Zmiana treści hipoteki; R.10 Przelew wierzytelności hipotecznej; R.11 Ogólna zasada zaspokojenia wierzyciela hipotecznego; R.12 Zagadnienie pierwszeństwa hipoteki; R.13 Wygaśnięcie hipoteki; R.14 Zasada posuwania się hipotek naprzód i prawo rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym; R.15 Problem ochrony wierzyciela, na rzecz którego została ustanowiona hipoteka; R.16 Roszczenie o ustanowienie hipoteki i inne roszczenia wierzycieli; R.17 Zagadnienie roszczeń związanych z hipoteką w stosunku do wierzyciela hipotecznego. Cz.3 Hipoteka w postępowaniu upadłościowym dłużnika osobistego: R.1 Wierzytelności hipoteczne w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości; R.2 Obciążenia hipoteczne a zagadnienie ogłoszenia upadłości i umorzenia postępowania upadłościowego; R.3 Skutki ogłoszenia upadłości w kontekście hipoteki; R.4 Problematyka zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności powstałej po ogłoszeniu upadłości; R.5 Zasady zgłaszania wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie w postępowaniu upadłościowym; R.6 Regulacja art. 250 p.u.n.; R.7 Wyłączenie z masy upadłości składnika majątku obciążonego hipoteką na mocy uchwały zgromadzenia wierzycieli; R.8 Wierzytelności hipoteczne w upadłości układowej; R.9 Wierzytelność zabezpieczona hipotecznie w upadłości likwidacyjnej; R.10 Hipoteka w przypadku zmiany trybu prowadzenia postępowania upadłościowego; R.11 Hipoteka w upadłości konsumenckiej; Cz.4 Wierzytelność hipoteczna a upadłość dłużnika nie będącego dłużnikiem osobistym. Zarys problematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek. - Wyd. 5 Stan prawny na 20.02.2009 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 7.03.2009 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 1062, [1] s. ; 25 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-109-2
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.). 1. Przepisy ogólne. 2. Organy podatkowe i ich własność. 2a. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. 3. Zobowiązania podatkowe. 4. Postępowanie podatkowe. 5. Czynności sprawdzające. 6. Kontrola podatkoa. 7. Tajemnica skarbowa. 7a. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 8. Przepisy karne. 8a. Zaświadczenia. 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek. - Wyd. 6 Stan prawny na 10.03.2010 r. (uwzględniono zmiany wchodzące w życie 1.01.2011 r. i 20.02.2011 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 1170 , [1] s. ; 24 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-362-1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.). 1. Przepisy ogólne. 2. Organy podatkowe i ich własność. 2a. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. 3. Zobowiązania podatkowe. 4. Postępowanie podatkowe. 5. Czynności sprawdzające. 6. Kontrola podatkoa. 7. Tajemnica skarbowa. 7a. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 8. Przepisy karne. 8a. Zaświadczenia. 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-861-7
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.). 1. Przepisy ogólne. 2. Organy podatkowe i ich własność. 2a. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. 3. Zobowiązania podatkowe. 4. Postępowanie podatkowe. 5. Czynności sprawdzające. 6. Kontrola podatkoa. 7. Tajemnica skarbowa. 7a. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 8. Przepisy karne. 8a. Zaświadczenia. 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-425-3
1. Pojęcie skargi w Polsce i Unii Europejskiej, 2. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 3. Rozpatrywanie skarg przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 4. Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, 5. Ochrona praw podstawowych w prawie wspólnotowym, wybrane naruszenia - orzecznictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-987-6
1. Traktat z Lizbony: finalizacja reform ustrojowych Unii Europejskiej i nowe wyzwania; 2. Konsolidacja państw strefy euro: umocnienie efektywności Unii czy groźba jej fragmentacji; 3. Prezydencja hybrydowa w nowym balansie instytucjonalnym Unii Europejskiej; 4. Prawo pierwotne Unii Europejskiej: nowe Traktaty stanowiące podstawę Unii i procedury ich zmiany; 5. Prawo pochodne Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia; 6. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej: zawieranie umów międzynarodowych; 7. Umocnienie ochrony praw podstawowych; 8. Nowa Unia Europejska a państwa członkowskie w świetle orzeczeń krajowych trybunałów konstytucyjnych i ustaw kooperacyjnych; 9. Rozdział unijny w Konstytucji RP: odpowiedź na wyzwania związane z Traktatem z Lizbony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88296-02-7
Królestwo polskie. Pierwsza Rzeczpospolita, Narodziny państwowości na ziemiach polskich, Monarchia patrymonialna, Monarchia stanowa, Prawo sądowe polskiego średniowiecza, Rzeczpospolita szlachecka, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej, Początki monarchii konstytucyjnej; Polska w dobie zaborów, Ziemie polskie pod zaborami do uwłaszczenia chłopów, Ziemie polskie u schyłku XIX wieku i na początku wieku XX, Prawo i sąd pod zaborami, Ziemie polskie w latach I wojny światowej; Druga Rzeczpospolita, Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r., Ustrój państwowy, Administracja publiczna, Skarbowość, Organizacja wymiaru sprawiedliwości, Unifikacja i kodyfikacja prawa, Prawo i postępowanie cywilne, Prawo i postępowanie karne, Prawo pracy, Charakterystyka II Rzeczypospolitej, Polska w okresie II wojny światowej, Polska po zakończeniu II Wojny światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-127-6
Akt notarialny; Budowa na cudzym gruncie; Części składowe nieruchomości gruntowej; Dobra i zła wiara; Dowody własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości; Droga konieczna; Ekspektatywa nabycia własności; Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości); Fiducjarne nabycie własności nieruchomości; Gospodarka nieruchomościami; Hipoteka; Księgi wieczyste; Kształtowanie ustroju rolnego; Lasy; Mienie; Mienie zabużańskie; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Nieruchomości; Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego; Nieruchomości (grunty) rolne; Nieruchomości małżonków; Nieruchomości poniemieckie; Nieruchomości Skarbu Państwa; Nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych; Nieruchomości warszawskie; Nieruchomość jako wkład niepieniężny do spółek cywilnych i handlowych; Ochrona gruntów rolnych i leśnych; Ochrona własności; Odrębna własność budynków; Odrębna własność lokali; Odstąpienie odmowy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości; Pełnomocnictwo; Podział nieruchomości; Posiadanie; Pożytki; Prawa rzeczowe ograniczone; Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwo nabycia; Prawo sąsiedzkie; Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie; Przynależności; Roszczenia związane z nacjonalizacją nieruchomości; Rozgraniczenie; Scalenie; Służebności; Sprzedaż nieruchomości skarbowych i samorządowych; Trwały zarząd; Umowa darowizny nieruchomości; Umowa dożywocia; Umowa dzierżawy nieruchomości; Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego; Umowa o przeniesienie własności nieruchomości; Umowa przedwstępna i zadatek; Umowa sprzedaży nieruchomości; Umowa zamiany nieruchomości; Urządzenia przesyłowe; Uwłaszczenie; Użytkowanie nieruchomości; Użytkowanie wieczyste; Własność; Wspólnoty gruntowe; Współwłasność; Wywłaszczenie nieruchomości; Wyzbycie się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego; Zasiedzenie nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-317-1
1. Skarb Państwa jako szczególna osoba prawna; 2. Materialnoprawna reprezentacja skarbu Państwa; 3. Reprezentacja Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym; 4. Zastępstwo procesowe skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną; 5. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-501-4
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika - LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-561-8
Rozdział I.: Służebność mieszkania w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym, Rozdział II.: Pojęcie i cechy służebności mieszkania, Rozdział III.: Powstanie służebności mieszkania, Rozdział IV.: Treść służebności mieszkania i jej wykonywanie, Rozdział V.: Uprawnienia i obowiązki względne sprzężone ze stosunkiem służebności mieszkania, Rozdział VI.: Ochrona służebności mieszkania, Rozdział VII.: Wygaśnięcie służebności mieszkania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Etyki Prawniczej / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-121-4
1. Podstawowe wiadomosci o języku etyki, 2. Morlaność i etyka, 3. Głowne kierunki etyki normatywnej, 4. Etyka zawodowa, 5. Infrastruktura etyczna adminsitracji publicznej, 6. Praworządność, 7. Interes publiczny, 8. Bezstronność i neutralność polityczna, 9. Profesjonalizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-403-9
1. Podstawowe wiadomosci o języku etyki, 2. Morlaność i etyka, 3. Głowne kierunki etyki normatywnej, 4. Etyka zawodowa, 5. Infrastruktura etyczna adminsitracji publicznej, 6. Praworządność, 7. Interes publiczny, 8. Bezstronność i neutralność polityczna, 9. Profesjonalizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-503-8
I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego; II. Ogólne postępowanie administracyjne; III. Inne postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego; IV. Postępowanie w sprawach podatkowych; V. Postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych; VI. Postępowanie egzekucyjne w administracji; VII. Postępowanie karne, porządkowe i dyscyplinarne w administracji; VIII. Postępowanie przed sądami administracyjnymi; IX. Postępowanie szczególne w sprawie skargi na przewlekłość postępowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradniki / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-152-8
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Przepisy ogólne; Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej; Budynki i pomieszczenia; Wyposażenie techniczne budynków; Bezpieczeństwo konstrukcji; Bezpieczeństwo pożarowe; Bezpieczeństwo użytkowania; Higiena i zdrowie; Ochrona przed hałasem i drganiami; Oszczędność energii i izolacyjność cieplna; Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks karny : komentarz / pod red. Tadeusz Bojarski. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.10.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2011. - 900, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7620-514-4
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again