Form of Work
Książki
(55)
Status
only on-site
(45)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(45)
Author
Kassay Štefan (1941- )
(5)
Płaza Stanisław
(5)
Kassay Stefan
(4)
Drwięga Marek
(3)
Izdebski Mateusz
(3)
Jong Peter De
(3)
Juchnowicz Ryszard
(3)
Kim Berg Insoo
(3)
Juchniewicz Ryszard
(2)
Szlachta Bogdan
(2)
Antolak Lidia
(1)
Baran Michał
(1)
Bojko Krzysztof
(1)
Borkowski Tadeusz
(1)
Cichoń Paweł
(1)
Czajowski Jacek
(1)
Drzonek Maciej
(1)
Gazda Jadwiga
(1)
Grabowski Andrzej
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Góra Magdalena
(1)
Gąsowski Tomasz
(1)
Herdan Agnieszka
(1)
Jarowiecki Jerzy
(1)
Jedynak Piotr
(1)
Juchniewicz Peter
(1)
Kapiszewski Andrzej
(1)
Karp Janusz
(1)
Kilian Stanisław
(1)
Kuniński Miłowit
(1)
Kłoczowski Paweł
(1)
Lewandowska-Malec Izabela
(1)
Majchrowski Jacek M
(1)
Makiełło-Jarża Grażyna
(1)
Marcinkowski Aleksander
(1)
Markiewicz Lech
(1)
Mazur Grzegorz
(1)
Morszczyński Wojciech
(1)
Nelson Thorana S
(1)
Nowak Marek
(1)
Oherow-Urbaniec Anna
(1)
Polanowska-Sygulska Beata
(1)
Porębski Leszek
(1)
Rau Zbigniew
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Stuss Magdalena Maria
(1)
Tabor Dariusz
(1)
Waśko Andrzej
(1)
Wieciech Tomasz
(1)
Węc Janusz Józef
(1)
Zakrzewski Maciej
(1)
Świtek Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(49)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(55)
Subject
Prawo
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Zarządzanie
(6)
Psychoterapia
(5)
Polityka
(4)
Prawo porównawcze
(4)
Dobro
(3)
Holdingi
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Marketing strategiczny
(3)
Organizacja
(3)
Państwo
(3)
Rozmowa
(3)
Unia Europejska
(3)
Administracja
(2)
Etyka
(2)
Gospodarka
(2)
Leczenie
(2)
Lwów
(2)
Nauki polityczne
(2)
Polska
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Projektowanie
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Aristoteles
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Biocybernetyka
(1)
Bioinformatyka
(1)
Biologia
(1)
Ceny
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Cnota (filoz.)
(1)
Controlling
(1)
Decyzje
(1)
Descartes, René (1596-1650)
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dywidenda
(1)
Dziecko
(1)
Europa
(1)
Ewolucja
(1)
Faszyzm
(1)
Filozofia
(1)
Freud, Sigmund (1856-1939)
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Hitleryzm
(1)
Husserl, Edmund (1859-1938)
(1)
Ideologia
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Iluminatorstwo polskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Inteligencja sztuczna
(1)
Inżynieria biomedyczna
(1)
Izrael
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kompozytorzy polscy
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Komunizm
(1)
Konflikt palestyńsko-izraelski
(1)
Konstytucja
(1)
Korupcja
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Książka
(1)
Księstwo Warszawskie
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Lasswell, Harold D. (1902-1978)
(1)
Logika
(1)
Logistyka
(1)
Ludzie starzy
(1)
Maine de Biran (1766-1824)
(1)
Makroekonomia
(1)
Marcel, Gabriel (1889-1973)
(1)
Marketing
(1)
Marketing polityczny
(1)
Medycyna
(1)
Menedżerowie
(1)
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961)
(1)
Migracje
(1)
Mikroekonomia
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne -- historia
(1)
Oceny pracowników
(1)
Opiekunowie klienta
(1)
Opinia publiczna
(1)
Palestyna
(1)
Papiestwo
(1)
Parlament
(1)
Parlamentaryzm
(1)
Piękno
(1)
Subject: time
1501-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Arabskie, kraje
(1)
Watykan
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Antologie
(1)
Listy polskie
(1)
Literatura
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
55 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-762-0
1. Charakterystyka oraz rodzaje strategii, 2. Wpływ otoczenia na strategię, 3. Formułowanie założeń strategii sfery produkcji, 4. Strategiczna zmiana pozycji konkurencyjnej, 5. Strategie restrukturyzacyjne a sukces przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7188-997-4
Polityka Izraela wobec intifady Al-Aksa w latach 2000-2007: 1. Zatrzymanie procesu pokojowego i wybuch intifady Al-Aksa, 2. Przejęcie władzy w Izraelu przez Ariela Sharona, 3. Załamanie się ofensywnej fazy intifady Al-Aksa i pojawienie się inicjatywy " Mapa drogowa ", 4. Wpływ zaangażowania USA w Iraku na politykę Izraela wobec Palestyńskiej Władzy Narodowej, 5. Propozycja jednostronnego oddzielenia Izraela od Autonomii Palestyńskiej - Plan Sharona, 6. Polityka gabinetu Ehuda Olmerta wobec rządów Hamasu i prezydenta Mahmouda Abbasa, II. Polityka Unii Europejskiej wobec Izraela, Autonomii Palestyńskiej i konfliktu palestyńsko-izraelskiego w latach 2000-2007: 1. Założenia i możliwości Wspólnej POlityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 2. Unia Europejskiej wobec Bliskiego Wschodu i regionu śródziemnomorskiego, 3. Unia Europejska wobec Izraela. 4. Stosunki Unii Europejskiej z Autonomią Palestyńską. 5. Rola Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu palestyńsko-izraelskiego 6. Konkluzje i perspektywy na przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-451-6
1. Globalne i cywilizacyjne determinanty zarządzania, 2. Psychologiczno-socjologiczne aspekty zarządzania, 3. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty zarządzania, 4. Zarządzanie i zmiany w gospodarce: egzemplifikacje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-828-7
I. Administracja Księstwa Warszawskiego: 1. Komisja Rządząca. 2. Organy administracji centralnej. 3. Organy lokalnej administracji rządowej. 4. Organy lokalnej administracji samorządowej. 5. Korpus urzędniczy. II. Koncepcje dotyczące przebudowy administracji publicznej Księstwa Warszawskiego. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Projekty reformy centralnych organów administracyjnych. 3. Propozycje reorganizacji jednostek podziału terytorialnego. 4. Koncepcje dotyczące organizacji i funkcjonowania organów administracji lokalnej. 5. Projekt utworzenia samorządu wiejskiego. 6. Postulaty dotyczące pracowników administracji publicznej. III. Poglądy na zadania administracji. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Funkcje i zadania organów administracji w ogólności. 3. Wpływ administracji na organizację szkolnictwa i rozwój oświaty. 4. Wpływ administracji na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej chłopów. 5. Próby stworzenia tzw. policji wiejskiej. 6. Zadania policji sensu stricte. IV. Postulaty w zakresie roli administracji w gospodarce państwa. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Wpływ protekcjonalizmu na życie gospodarcze państwa. 3. Wpływ liberalizmu na życie gospodarcze państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-813-9
Cz. I Parlamenty jednoizbowe; 1.Eduskunta w nowej konstytucji Finlandii z 1999 r. (na tle ewolucji ustrojowej); 2. Pozycja ustrojowa i funkcje parlamentu w Chorwacji, 3. Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Republiki Macedonii, 4. Grecka Izba Deputowanych, 5. Zgromadzenie Krajowe- parlament Republiki Węgierskiej, 6. Rada Najwyższa jako parlament Ukrainy. Cz. II Parlamentaryzm wieloizbowy; 1. Dwuizbowa struktura parlamentu w państwie jednolitym, 2. Parlamentaryzm byłej Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry, 3. Parlament Federalny Rosji, 4. Rola Parlamentu Federalnego w ustroju konstytucyjnym Republiki Austrii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7188-823-6
1. Między substancją rozciągłą a maszyną. Ciało w filozofii Kartezjusza. 2. Moje i obiektywne. Szczególny opis ciała w filozofii Maine de Birana. 3. Między bryłą cielesną a żywym ciałem. Husseria rozważania o cielesności. 4. Trzy wymiary cielesności w myśli Jeana Paula Sartre'a. 5. Między być a mieć ciało. Gabriel Marcel o cielesności. 6. Semantyczna teoria ciała, czyli Maurice'a Merleau-Ponty'ego rozważania o cielesności. 7. Wcielenie - podstawowa cecha człowieczeństwa. Filozofia żywego ciała Michela Henry'ego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7188-151-0
1. Od etyki wartości do agatologii; 2. Między traumą przemocy a dobrem innego; bycie podmiotem w moralnej przestrzeni - etyka autentyczności; 4. Racjonalna moralność w świecie wielości dóbr i konfliktów - etyka dyskursu; 5. Czy zło jest radykalne czy banalne; 6.Zło wyzwaniem dla filozofia; 7. Czy można mówić o postępie w moralności; 8. W poszukiwaniu doskonałości. Natura ludzka i etyka w dobie inżynierii genetycznej; 9. O działalności i wolności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-937-2
O pojęciu "nieświadomość"; Teoria popędów u Freuda; W sprawie kontrowersji związanych z kompleksem Edypa; Funkcja ojca i kompleks Edypa w psychoanalizie J. Lacana; Spór o podmiotowość; "Ja to Inny?" - o psychoanalaizie Jacques'a Lacana; Miejsce relacji z obiektem w teorii psychoanalitycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Societas / pod red. Bogdan Szlachta ; 2)
ISBN: 83-7188-865-1
I: Wokół Europy i europeizacji. II: Lata 1997-1998: między Brukselą a Watykanem. III: Lata 1999-2000: poszukiwanie stanowiska. IV: Lata 2001-2002: w stronę jednoznacznego stanowiska. V: Stanowisko przed referendum.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7188-031-5
Część I. Poznanie siebie a rozwój podmiotu osobowego; Świadomość zła jako "świadomość szczęśliwa"; Prawda, dobro i piękno w myśli Arthura Shopenhauera; Prawda wielkiego inkwizytora; Na tropie prawdy jako wartości. Neokantyzm - pragmatyzm - antropologia. Część II. Dobro jako korelat racjonalnej postawy; Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy w filozofii Karla R. Poppera; Piętko i dobro jako wartości kulturotwórcze w filozofii Henryka Elzenberga; Pojęcie dobra w Richarda Schaefflera responsorycznej teroii doświadczenia; ; Związki sprawiedliwości z racjonalnością; Pojęcia prawdy i rzeczywistości w poglądach Zygmunta Zawirskiego. Część III. Pojęcie wolności w teoriach wyboru publicznego i w teoriach wyboru społecznego; Prawda filozoficzna a sfera polityki w koncepcji Leo Straussa; Cnota jako usprawnienie do czynienia dobra i jej znaczenie w polityce; Prawda a płeć w procesie poznawczym. Podstawowe założenia epistemologii feministycznej; Perspektywa aksjologiczna logoteorii Viktora E. Frankla; Tajemnica - Piętko - Egzystencja w świetle twórczości i pism Rene Magritte'a.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-756-6
1. Zanim powstanie nowa synteza dziejów Polski, 2. Polska myśl polityczna wieków średnich, 3. Rola umowy w życiu społecznym dawnych Polaków, 4. Instynkt wolności, 5. Pojagiellońskie sejmy elekcyjne - czy słusznie potępiona instytucja?, 6. Samorząd szlachecki wobec zagrożeń w drugiej połowie XVII wieku, 7. Naród polityczny dawnej Rzeczypospolitej - od świetności do upadku, 8. Koncepcje polityczno-ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku, 9. Podług nieba i zwyczaju polskiego, czyli o sarnackiej formie i jej trwałości w kulturze, sztuce i życiu społecznym Polaków, 10. Pielgrzymi wolności, 11. Dlaczego dzieci nie lubią historii? Obraz dawnej Polski w podręcznikach szkolnych do historii po reformie edukacji, 12. Dziedzictwo I Rzeczypospolitej a nowoczesność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-779-5
1. Definiowanie funktorów prawdziwościowych, 2. Tautologie rachunku zadań, 3. Zadania tekstowe, 4. Wnioskowanie z kwadratu logicznego, 5. Przekształcanie zadań kategorycznych, 6. Sylogizm kategoryczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-790-6
Istota i klasyfikacja połączeń przedsiębiorstw; Przesłanki połączeń przedsiębiorstw; Etapy łączenia się przedsiębiorstw; Prawne uwarunkowania zawierania transakcji łączenia się przedsiębiorstw; Metody wyceny przedsiębiorstw; Pomiar efektywności łączenia przedsiębiorstw; Wycena spółki COMPTEH S.A.; Przykładowy pomiar efektów fuzji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7188-742-6
1. Audit znormalizowanych systemów zarządzania, 2. Audyt kultury organizacyjnej, 3. Audyt personalny w przedsiębiorstwie, 4. Audyt finansowy - rewizja sprawozdań finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7188-021-6
Cele przygotowanych ćwiczeń, Nasze podejście, Rodzaje ćwiczeń, 1. Od rozwiązywania problemów do budowania rozwiązań, 2. Budowanie rozwiązań:podstawy, 3. Umiejętności służące postawie niewiedzy, 4. Rozpoczynanie:Jak zwracać uwage na to,czego chce klient, 5. Jak wzmacniać to,czego chce klient:pytanie o cud, 6. Poszukiwanie wyjątków:budowanie na mocnych stronach i sukcesach klienta, 7. Formułowanie informacji zwrotnych dla klientów, 8. Kolejne sesje:odkrywanie,wzmacnianie,i mierzenie postępów klienta, 9. Wywiad z klientem niedobrowolnym:dzieci,diady i klienci niedobrowolni, 10. Prowadzenie wywiadu w sytuacji kryzysowej, 11. Rezultaty, 12. Wartości zawodowe a ludzka różnorodność, 13. Praktyka w instytucji, grupie i środowisku, 14. Implikacje teoretyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
DVD
In basket
ISBN: 978-83-7188-976-9
1. Od rozwiązania problemów do budowania rozwiązań, 2. Budowanie rozwiązań:podstawy, 3. Umiejętności służące postawie niewiedzy, 4. Rozpoczynanie.Jak zwracać uwagę na to,czego chce klient, 5. Jak wzmacniać to,czego chce klient:pytanie o cud, 6. Poszukiwanie wyjątków:budowanie na mocnych stronach i sukcesach klienta, 7. Formułowanie informacji zwrotnych dla klientów, 8. Kolejne sesje:odkrywanie,wzmacnianie i mierzenie postępów klienta, 9. Wywiad z klientem niedobrowolnym:dzieci,diady i klienci niedobrowolni, 10. Prowadzenie wywiadu w sytuacji kryzysowej, 11. rezultaty, 12. Wartości zawodowe a ludzka różnorodność, 13. Praktyka w instytucji,grupie i środowisku, 14. Implikacje teoretyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7188-081-0
R.1 Społeczeństwo i kultura: Obraz Zachodu w oczach arabskiej opinii publicznej; Edycja w świecie arabskim - względność sukcesu; Płeć, islam a zmiana społeczna: dylematy współczesnego dyskursu emancypacyjnego na Bliskim Wschodzie; Język arabski a arabska tożsamość narodowa; Dylematy tożsamości arabskiej we współczesnym świecie; Świat arabski wobec globalziacji na początku XXI wieku. Zarys problematyki; Obszar Madaby w Jordanii w perspektywie historycznych wpływów bizantyjskich. Kwestia Parku Kulturowego w Madabie; Polityka państw Maghrebu wobec mniejszości berberyjskiej: od negacji do akceptacji pluralizm etno-kulturowego społeczeństw; Tradycyjne i współczesne formy niewolnictwa w Maroku; R.2 Demokratyzacja i reformy polityczne: Wspieranie rozwoju społęczeństwa obywatelskiego w krajach arabskich w ramach Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego; Etniczno-kulturowe uwarunkowania procesów politycznych w Afganistanie; Baszszar al-Asad - odziedziczone przywództwo. Ciągłość i zmiana w reżimie politycznym Syrii; Przemiany polityczno-społęczne we współczesnym Maroku; Demokratyzacja systemu politycznego Kuwejtu; Przemiany polityczne w Kurdyjskim Regionie Autonomicznym w Iraku od 1991 roku; Droga do demokracji w Królestwie Jordanii; Działania Unii Europejskiej na rzecz promocji demokracji w państwach arabskich; R.3 Religia a polityka: Sytuacja Asyryjczyków w północnym Iraku po obaleniu Saddama Husajna; Islam i sfera publiczna. Teoretyczne zagadnienia przemian demokratycznych w krajach Bliskiego Wschodu; Propaganda irackiego skrzydła organizacji Al-Ka'ida; Al-Islam huwa al-hall? Egipskie Bractwo Muzułmańskie - zagrożenie czy szansa demokracji?; Emigracja mniejszości religijnych z krajów arabskich - proces nieodwracalny?; R.4 Konflikt arabsko-izraelski i stosunki międzynarodowe: Powstanie Izraela a ukształtowanie się narodu palestyńskiego; Znaczenie osadnictwa żydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu w izraelsko-palestyńskich negocjacjach pokojowych; Japońskie Siły Samoobrony w Iraku: uwarunkowania i rezultaty; Polityka USA wobec libanu po II wojnie światowej i jej wpływ na sytuację wewnętrzną tego kraju; Sytuacja społęczno-polityczna Palestyńczyków w Jerozolimie; Porozumienie z Mekki - szansą na wznowienie procesu pkojowego na Bliskim Wchodzie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-705-1
1.Spór o znaczenie sprawiedliwości społecznej, 2.Sprawiedliwość a sprawiedliwość społeczna, 3.Klasyfikacje teorii sprawiedliwości, 4.Charkaterystyka współczesnych teorii sprawiedliwości społecznej, 5.Prawo a sprawiedliwość, 6.Sprawiedliwość społęczna w polskim prawie konstytucyjnym, 7.Sprawiedliwość społęczna w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część 1. Tendencje rozwoju korporacyjnego (360 s. : wykr.); Część 2. Strategia działalności gospodarczej i strategia marketingowa (280 s. : wykr., tab.); Część 3. Zarządzanie marketingiem strategicznym.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again