Form of Work
Książki
(144)
Status
only on-site
(123)
available
(52)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(53)
Czytelnia
(125)
Author
Niewiadomska Iwona
(10)
Kuć Małgorzata
(7)
Podraza Andrzej
(6)
Świtka Jan
(5)
Chyrowicz Barbara
(4)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(4)
Dyczewski Leon
(4)
Francuz Piotr
(4)
Lisiecki Marek
(4)
Cekiera Czesław
(3)
Chwaszcz Joanna
(3)
Gizicki Wojciech
(3)
Partycki Sławomir
(3)
Turowski Jan
(3)
Bajko Zbigniew
(2)
Fajgielski Paweł
(2)
Głuchowski Jan
(2)
Jóźwiak Bartosz
(2)
Kornas-Biela Dorota
(2)
Kowalczyk Stanisław
(2)
Kłosiński Kazimierz A
(2)
Machowicz Kinga
(2)
Mazur Jan
(2)
Okła Wiesława
(2)
Pomorska Alicja
(2)
Ponikowski Henryk
(2)
Sobol-Kwapińska Małgorzata
(2)
Steuden Stanisław
(2)
Styczeń Tadeusz
(2)
Szołno-Koguc Jolanta
(2)
Szwed Robert
(2)
Ulfik-Jaworska Iwona
(2)
Wawro Franciszka Wanda
(2)
Wrzosek Stanisław
(2)
Wytrążek Wojciech
(2)
Andrzejczuk Robert
(1)
Balicki Adam
(1)
Biela Adam
(1)
Borkowska Małgorzata
(1)
Brzezińska Małgorzata
(1)
Błachnio Agata
(1)
Chaciński Jacek
(1)
Chałas Krystyna
(1)
Chlewiński Zdzisław
(1)
Chudy Wojciech
(1)
Duda Aneta
(1)
Fischer Zofia
(1)
Fortuna Paweł
(1)
Fundowicz Sławomir
(1)
Gajc Diana
(1)
Ganczar Małgorzata
(1)
Gała Aleksandra
(1)
Gałkowska-Jakubik Maria
(1)
Gałkowski Jerzy W
(1)
Giordano Klaudia
(1)
Gozdór Grzegorz
(1)
Gruchoła Małgorzata
(1)
Grygielski Michał
(1)
Guz Tadeusz
(1)
Gózik Aneta
(1)
Hajduk Agnieszka
(1)
Hajduk Zygmunt
(1)
Hałas Elżbieta
(1)
Hałas Radosław G
(1)
Herbet Andrzej
(1)
Izdebski Jan
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Jan Paweł II
(1)
Jarmołowska Anna
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Kacprzyk Wiesław
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kasprzyk Piotr
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych
(1)
Kostkiewicz Janina
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Kołodziej Blandyna
(1)
Krieger-Kneja Jolanta
(1)
Krukowski Józef
(1)
Kulik Agnieszka
(1)
Ledwoch Marian
(1)
Leonek Bernadeta
(1)
Lis Wojciech
(1)
Lis Wojciechowski
(1)
Mackiewicz Robert
(1)
Magomedow Magomedrasuł
(1)
Mariański Janusz
(1)
Mazurek Franciszek Janusz
(1)
Merecki Jarosław
(1)
Mezglewski Artur
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Nepelska Kinga
(1)
Oleś Maria
(1)
Oleś Piotr
(1)
Opozda Danuta
(1)
Orzeszyna Krzysztof
(1)
Otrębski Wojciech
(1)
Paprocka-Piotrowska Urszula
(1)
Pawlak Marek
(1)
Pietruszka Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(135)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(144)
Language
Polish
(144)
Subject
Polska
(11)
Nałóg
(9)
Osobowość
(9)
Rodzina
(7)
Samorząd terytorialny
(7)
Prawa człowieka
(6)
Unia Europejska
(6)
Administracja
(5)
Dziecko
(5)
Gospodarka
(5)
Integracja europejska
(5)
Młodzież
(5)
Telewizja
(5)
Wartość
(5)
Środki masowego przekazu
(5)
Etyka
(4)
Globalizacja
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna
(4)
Postawy
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Psychologia kliniczna
(4)
Rynek kapitałowy
(4)
Społeczeństwo informacyjne
(4)
Więźniowie
(4)
Bezdomność
(3)
Bezrobocie
(3)
Ekologia
(3)
Filozofia
(3)
Finanse publiczne
(3)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Innowacje
(3)
Kara pozbawienia wolności
(3)
Komunikacja społeczna
(3)
Kościół a państwo
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Programy telewizyjne
(3)
Psychologia
(3)
Socjologia
(3)
Struktura społeczna
(3)
Antropologia filozoficzna
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Budżety terenowe
(2)
Choroby psychiczne
(2)
Dane osobowe
(2)
Decentralizacja (adm.)
(2)
Decyzje
(2)
Duszpasterstwo więzienne
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Ekorozwój
(2)
Encykliki
(2)
Etyka chrześcijańska
(2)
Etyka społeczna
(2)
Grupy społeczne
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Małżeństwo
(2)
Metodologia
(2)
Narkomania
(2)
Podatek
(2)
Polityka społeczna
(2)
Praca
(2)
Prawo do prywatności
(2)
Prawo wyznaniowe
(2)
Przemoc
(2)
Psychoanaliza
(2)
Rodzice
(2)
Samorząd gminny
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Statystyka
(2)
Stres
(2)
Testy
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Wolność wyznania
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zawód
(2)
AIDS
(1)
Administracja publiczna
(1)
Adopcja
(1)
Alkoholizm
(1)
Anoreksja
(1)
Antropologia teologiczna
(1)
Autorytet
(1)
Bancassurance
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bioetyka
(1)
Bulimia
(1)
Ból
(1)
Choroby
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Chorzy
(1)
Czas
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demografia
(1)
Depresja
(1)
Dobra osobiste
(1)
Subject: time
1989-
(9)
2001-0
(5)
1801-
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Ukraina
(3)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
144 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-806-8
1. Fundusze Unii Europejskiej we wspólnotowej polityce regionalnej. 2. Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej na lata 2007-2013. 3. Polityka spójności, polityka rolna i polityka rybacka w Polsce - Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. 4. Programy operacyjne polityki spójności dla celu Konwergencja. 5. Programy operacyjne polityki spójności dla celu Europejska Współpraca Terytorialna. 6. Programy operacyjne realizacji polityki rolnej i polityki rybackiej. 7. Regionalne Programy Operacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-946-1
1.Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty wspierające wspólnotowy i polski rozwój społeczno-gospodarczy: Fundusze Unii Europejskiej we wspólnotowej polityce regionalnej; Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej w latach 2007-2013; Polityka spójności, polityka rolna i polityka rybacka w Polsce - Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015; 2. Strategia i programy operacyjne polityki spójności dla celu Konwergencja: Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Program Operacyjny Pomoc techniczna; Regionalne Programy Operacyjne; 3. Programy operacyjne polityki spójności dla Celu Europejska Współpraca terytorialna: Programy Europejskiej Współpracy Transgranicznej; Programy Europejskiej Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej; 4. Programy operacyjne polityki rolnej i polityki rybackiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich; 5. Wybrane aspekty wdrażania programów operacyjnych: Procedura naboru projektów w ramach programów operacyjnych; Udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-803-7
Troska o filozofię mediów godną człowieka; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a polityka (uwagi na tle projektu nowelizacji); Niezależność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (wybrane kwestie prawne); Regulacje prawne kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych (zagadnienia ogólne); Doświadczenia polskiego marketingu politycznego - o roli mediów w sukcesie wyborczym; Znieważenie Prezydenta RP w środkach masowego przekazu; Zniesławienie jako próba kształtowania negatywnego wizerunku - ujęcie karno materialne; Polemika w świetle prawa prasowego; Ingerencja w sferę prywatności uzasadniona interesem publicznym; Działalność mediów a wolność religijna; Rzetelność mediów lokalnych na przykładzie powiatu biłgorajskiego; Media - sprzymierzeniec czy intruz?; Utwory muzyczne wobec wyzwań nowych technologii - analiza zagadnienia samplingu na tle zasad prawa autorskiego; Zastosowanie elektronicznych form komunikacji w postępowaniu cywilnym; Podpis elektroniczny - wybrane zagadnienia prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-566-1
Część I: Mechanizmy emocjonalne. Czy wstyd i poczucie winy to różne emocje? Wstręt pierwotny i moralność; Humor - między emocjami a poznaniem; Doświadczanie szczęścia przez dorosłych i dzieci. Emocjonalny komponent szczęścia dzieci; Szlachetna i wychwalana, lecz wciąż niecodzienna i niepraktykowana? - pogląd literatury psychologicznej na temat wdzięczności; Narracje o miłości osób z osobowością antyspołeczną; Emocjonalne podłoże zemsty; Inni będą lojalni wobec ciebie, jeśli ich o to poprosisz. Wpływ prośby i gratyfikacji na lojalność; Niejęzykowa ekspresja emocji w wykrywaniu kłamstw - przegląd wybranych zagadnień; Zmiany emocjonalne w funkcjonowaniu osób z uszkodzeniami mózgu - kierunki analizy w diagnozowaniu neuropsychologicznym. Część II: Emocje w życiu społecznym. Różnice indywidualne w percepcji ekspresji emocjonalnej w muzyce. Prezentacja Kwestionariusza EEM, badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce; Procesy derywacji i racjonalizacji w kształtowaniu preferencji wyborczych dla kandydatów zwycięskich i pokonanych; Rola nastroju w komunikacji perswazyjnej; Podprogowa modyfikacja preferencji filmowych. Badania eksperymentalne; Wpływ erotyki w reklamie na zapamiętywanie marek; Emocje i przekonania na temat Ja. Dwa kierunki wyjaśniania ich wzajemnych relacji; Emocje w wypowiedziach dzieci upośledzonych umysłowo i dzieci w normie intelektualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-152-6
I. Pojęcie i rodzaje praw podmiotowych: 1. Przegląd wy branych definicji prawa podmiotowego, 2. Analiza pojęci a prawa podmiotowego. II Stosunek prawny i jego przedmiot: 1. Pojęcie stosunku prawnego, 2. Przedmiot stosunku prawnego. III. Analiza pojęcia dobra osobistego; 1. Poglądy polskiej doktryny i stan ustawodawstwa dotyczący dóbr osobistych w okresie międzywojennym, 2. Regulacja dóbr osobistych na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. IV. Poprawność konstrukcji prawa podmiotowego dla ochrony dóbr osobistych; 1. Cechy prawa podmiotowych osobistych, 2. Inne koncepcje ochrony dóbr osobistych, 3. Właściwa metoda ochrony dóbr osobistych, 4. Prawa podmiotowe osobiste a wolność i prawa konstytucyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-555-5
I. Wybrane pedagogiczne inspiracje integralengo rozwoju człowieka 1. Integralny rozwój osoby w ujęciu Karola Wojtyły 2. Koncepcja integralna wychowania i rozwoju w ujęciu Stefana Kunowskiego 3. Środowisko wychowawcze a integralny rozwój osoby II. Fenomenologiczny opis wartości wiejskich 1. Pojęcie i rodzaje wartości wiejskich 2. Wartości wsi tradycyjnej i współczesnej 3. Analiza wybranych wartości wiejskich 3.1 Przyroda 3.2 Ziemia 3.3 Rodzinne gospodarstwo rolne 3.4 Rodzina wiejska 3.5 Gospodarstwo domowe 3.6 Praca na roli 3.7 Godność rolnika 3.8 Kultura ludowa 4. Współczesne zagrożenia wartości wiejskich III. Teoretyczne podstawy integralnego wychowania ku wartosciom wiejskim 1. Potrzeba wychowania ku wartościom wiejskim 2. Sytuacja wychowawcza i jej specyfika w szkole wiejskiej 3. Funckja wartości wiejskich w integralnym rozwoju wychowanka 4. Proces wychowania ku wartościom wiejskim 4.1 Wartości wiejskie w aspekcie celów wychowania 4.1.1 Godność rolnika 4.1.2 Rodzina wiejska 4.1.3 Ziemia 4.1.4 Praca na roli 4.1.5 Gospodarstwo rolne 4.1.6 Gospodarstwo domowe 4.1.7 Kultura ludowa 4.1.8 Przyroda 4.2 Wybrane elementy procesu wychowania ku wartościom wiejskim 4.2.1 Wychowanie ku zachowaniu, poszanowaniu, afirmacji i obrony godności rolnika 4.2.2 Wychowanie zorientowane na poszanowanie i budowanie rodziny wiejskiej 4.2.3 Wychowanie ku miłości ziemi 4.2.4 Wychowanie do pracy przez pracę na roli 4.2.5 Wychowanie zorientowane na rozwój gospodarstwa rolnego 4.2.6 Wychowanie zorientowane na poszanowanie i rozwój gospodarstwa domowego 4.2.7 Wychowanie zorientowane w strone kultury ludowej 4.2.8 Wychowanie zorientowane na poszanowanie i ochronę przyrody IV. Podmiotowe uwarunkowania szans wychowania ku wartościom wiejskim na podstawie opinii badanych podmiotów szkoły 1. Postrzeganie wsi jako źródła wartości przez badane podmioty edukacji. 2. Wieś jako szansa twórczego rozwoju w opinii badanych 3. Stosunek do wartości wiejskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej 4. Przyszłość wsi a urzeczywistnianie wartości wiejskich w opinii badanych 5. Postrzeganie przez młodzież związku między wartościami wiejskimi a integralnym rozwojem człowieka 6. Wychowanie ku wartościom wiejskim w badanych szkołach 7. Wychowanie ku wartosciom wiejskim w rodzinie V. Dodatek: Zarys programów wychowania ku wartościom wiejskim 1. Ku mojej godności i godności rolnika 2. Wychowanie w rodzinie wiejskiej 3. Ziemia wartością "przypisaną" wsi i urzeczywistnianą przez wieś 4. W poszanowaniu pracy rolnika 5. Gospodarstwo rolne - warsztatem pracy rodziny wiejskiej 6. Gospodarstwo domowe - ogniskiem domowym 7. W stronę kultury ludowej 8. Przyroda źródłem życiodajnych sił
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Filozoficznego ; 98)
ISBN: 83-7306-204-1
1. Doskonałość - marzenia nigdy nie spełnione. Wprowadzenie, 2. DNA - cząsteczka niezwykła, ale i niedoskonała, 3. Genetyka medyczna - nadzieja i rzeczywistość, 4. Spór o poprawianie ludzkiej natury, 5. Uwagi o powiązaniach osobowości z techniką, 5. "Moralni święci" Czy istnieje obowiązek spełniania czynów supererogacyjnych?, 6. Czy łaska jest do doskonałości etycznej potrzebna?, 7. "Utopie klasyczne" i "planowanie dla wolności"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-141-0
1.Charakterystyka rynku kapitałowego, 2.Podstawowe za grozenia ekonomiczne rozwoju GWP w Warszawie, 3.Sytuac ja indywidualnych inwestorów na polskim rynku kapitało wym, 4.Polski rynek kapitałowy w świetle integracji i globalizacji, 5.Zagrozenia wynikajace z nowych technol ogii, 6.Wybrane zagrożenia ekonomiczno-strukturalne, 7 7.Prawno-społeczne bariery rozwoju rynku kapitałowego, 8.Tendencje dotyczące zagrozeń na polskim rynku kapita łowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 3)
ISBN: 83-7363-146-1
1.Najnowsze tendencje w zarządzaniu bankiem, 2.Innowacyjność produktowa na rynku ubezpieczeniowym, 3.Polski rynek kapitałowy w obliczu zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 1)
ISBN: 83-7363-066-X
1.Tendencje w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami w świetle ustrojowych zmian gospodarczych, 2.Procesy i ntergracyjne na europejskich rynkach kapitałowych, 3. Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce, 4.Organi zacja i funkcjonowanie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na rynku kapitałowym w Polsce, 5.Bankowe papiery wartościowe. Teoria a praktyka, 6.Zagrożenia funkcj onowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 5)
ISBN: 83-7363-172-0
Cz. I Zmiany we współczesnych przedsiębiorstwach: 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 2. Systemy produkcyjne, 3. Systemy informacyjne. Cz. II Zmiany systemu podatków i rynku kapitałowego: 4. Zmiany systemu podatków, 5. Zmiany na rynku kapitałowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-328-6
I. Grupy mniejszościowe i marginalne: Pojęcia, koncepcje, miejsce w społeczeństwie: Grupy mniejszościowe - aspekt etniczno-narodowy. Pojęcia, koncepcje, propozycje. Więzi w grupach mniejszościowych a ich kultura. Grupy marginalne. Grupy marginalne w społeczeństwie informacyjnym. Prawo do różnicy. Problemy ochrony mniejszości narodowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Ochrona kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Spory o symbole. Wielokulturowość Górnego Śląska. II. Mniejszościowe grupy etniczne, narodowe, religijne: Ukraińskie wspólnoty kulturowe w Polsce południowowschodniej. Wybrane aspekty przemian religijnych. Przyczyny marginalizacji ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w okresie PRL. Ormianie. Religijne ojczyzny polskiej diaspory w 20001 r. Piętno "gorszości" Polski i Polaków magazynie " Der Spiegel". Tożsamość kulturowa repatriantów z krajów byłego ZSRR. Młodzież w poszukiwaniu wspólnoty - między Przystankiem Woodstock a J.M.J.. Kultura grupy Hare Krysna. III. Kultura grup marginalnych: Marginalizacja kulturowa mieszkańców wsi. Strategie zapobiegania marginalizacji kultury wsi. Marginalizacja bezrobotnych i ich styl życia. Kultura ludzi bezdomnych. Wolontariat jako forma aktywizacji osób w wieku emerytalnym. Zróżnicowanie kulturowe "Tradycyjne społeczności terytorialne" na przykładzie badań ludzi starych w wybranych gminach województwa podlaskiego. Twórczość artystyczna więźniów. Zachowania religijne oraz postawy moralne więźniów na przykładzie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju - raport z badań. czy tylko zachowania patologiczne w podkulturze skinów?. Sposób życia a hierarchia wartości w grupach marginalnych na Górnym Śląsku. Przykład Rybnika i okolicy. Rozgłos i marginalizacja społeczności małego miasta w sytuacji zagrożenia. Analiza empiryczna młodzieży Jedwabnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-622-4
1. Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia, 2. Obyczajowość przedmałżeńska - tendencje zmian, 3. Aktualność małżeńskiej miłość i wierności, 4. dziecko upragnioną wartością, 5. Małżeństwo i rodzina jako środowisko i sytuacja wychowawcza, 6. Rodzina środowiskiem kształtowania postaw prospołecznych na przykładzie rodzin podopiecznych hospicjum, 7. Pomoc w realizacji funkcji rodziny, 8. Media jako czynnik kształtujący model małżeństwa i rodziny, 9. Wizerunek rodziny w reklamie prasowej tygodnika "Przyjaciółka" w latach 1989-2004, 10. Rola rodziny i państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego, 11. Obecna i przyszłościowa polityka rodzinna w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-791-7
1. Teoretyczne i prawne podstawy kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych, 2. Europejskie standardy prawne w zakresie kontroli przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz ich realizacja, 3. Kontrola indywidualna, 4. Kontrola funkcjonalna, 5. Kontrola instytucjonalna, 6. Kontrola uzupełniająca
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-667-5
Pojęcie informacji a zakres ochrony danych; Pojecie danych osobowych - uwagi wstępne; Zakres podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych - uwagi de lege lata i de lege farenda; Konstytucyjne podstawy ochrony danych osobowych; Lustracja a ochrona danych osobowych; Ustawa o ochronie danych osobowych a zagraniczne regulacje w tym, zakresie; Udostępnianie danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych; Zasady transferu danych osobowych z Polski na przestrzeni 10 lat obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych; Obowiązki związane z zabezpieczaniem danych osobowych; Komplementarność czy kolizja? Prawna ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznych oraz informacji o środowisku i jego ochronie; Zasada autonomii informacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego a stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych; Przetwarzanie danych osobowych przez parlamentarzystów na potrzeby kampanii wyborczej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-326-X
I. O metodach badań psychologicznych 1. Postępowanie badawcze w psychologii 2. Projektowanie eksperymentów II. Prawdopodobieństwo i zmienna losowa 3. Podstawowe pojęcia z rachunku prawdopodobieństwa 4. Wyniki eksperymentu jako zmienna losowa III. Wnioskowanie statystyczne 5. Podstawy wnioskowania statystycznego 6. Testowanie hipotez dotyczących średnich 7. Testy nieparametryczne 8. Analiza korelacji i regresji IV. Dodatek gratis 9. Jak napisać raport z badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 117)
ISBN: 978-83-7306-353-2
Cz. I. Rozumienie przekazu audiowizualnego: Znaczenie oceny realizmu przekazu dla zrozumienia oraz efektów kontaktów z przekazem audiowizualnym; Rozumienie treści komunikatów medialnych w zależności od ich formy, spójności i czasu odtwarzania; Rozumienie przekazu audiowizualnego zawierającego "tekst taśmowy" (TV-ticker) przez osoby zależne od pola; Rozwój zdolności myślenia metaforycznego u dzieci w okresie średniego dzieciństwa a rozumienie treści obrazowych z okolicy cięć montażowych; Fluktuacja uwagi wzrokowej na ekranie telewizora a rozumienie filmu niemego przez dzieci przedszkolne; Cz. II. Z pogranicza psychologii, teorii filmu i aksjologii: W pętli zapomnienia. Analiza narracyjna filmu Memento Christophera Nolana; Poznawcze i emocjonalne zaangażowanie widza w film fabularny w zależności od typu bohatera; Aksjologiczne uwarunkowania telewizji regionalnych; Cz. III. Perswazja w mediach audiowizualnych: Strach i lęk w reklamie politycznej; Formy i funkcje humoru w telewizji; Istotne znaczenie nieistotnych "ozdobników": wpływ informacji kontekstowej na postawę wobec treści wiadomości telewizyjnej; Cechy strukturalne przekazu reklamowego a zaangażowanie konsumenta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-305-7
1. Źródła i pojęcie decentralizacji administracji publicznej, 2. Podmioty autonomiczne, 3. Samorząd terytorialny, 4. Samorząd specjalny, 5. Inne podmioty zdecentralizowane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(U źródła / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Tekstologii i Edytorstwa ; red. Józef F. Fert, Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki ; 4)
ISBN: 978-83-7363-544-9
1. Przedmiot edycji: brulion. Z doświadczeń francuskiej szkoły krytyki genetycznej 2. W kręgu "zielonych zeszytów" Kazimierza Ratonia. Próba tekstologiczno-edytorkiej summy 3. Problemy edytorskie w tekstach szesnastowiecznych kancjonałów Jana Seklucjana 4. Od Dziękowania kościelnego do Gratiae Deo. Piotr Skarga jako tłumacz samego siebie 5. Jak dalece edytor może być "kreatywny" czyli warianty i marginalia w pierwodrukach i autografie Sielanek Jana Gawińskiego 6. Uwagi na marginesie wydania utworów Adama Jacka Pisarzowskiego. Wiersz Kordecki chromy 7. Piotruczek J. K. Kossakowskiego i królewska nań replika 8. Pierwszy kurs prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. Problemy krytycznego opracowania tekstu - potrzeba nowego wydania francuskiego 9. Jak powstało i jak wydawano Na Skalnym Podhalu Kazimierza Przerwy-Tetmajera 10. O potrzebie wydania krytycznego dramatów Z. Herberta na przykładzieJaskini filozofów 11. Arw Stanisława Czycza jako problem edytorski 12. Pasmo ikonograficzne Arwa Stanisława Czycza w aspekcie edytorskim 13. Słowa do napisu na zegarze słonecznym V Stanisława Czycza jako partytura 14. Problemy edytorskie z polskim wydaniem Crave (Łaknąć) Sarah Kane 15. Kilka słów o literaturze 16. Poczytaj mi mamo - o historii książki dla najmłodszych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-410-X
1. Treść programów telewizyjnych jako czynnik oddziaływania na widzów. Wprowadzenie i strategia badań, 2. Obrazy destruktywne w programach telewizyjnych, 3. Przekaz treści konstruktywnych i destruktywnych w programach telewizyjnych, 4. Analiza treści występujących w programach telewizyjnych, 5. Programy informacyjne w Telewizji Polskiej, 6. Programy dla dzieci w Telewizji Polskiej, 7. Reklamy i zwiastuny audycji w programach telewizyjnych, 8. Struktura czasu w programach telewizyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again