Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(30)
available
(13)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(30)
Author
Bednarczyk Henryk
(7)
Lewowicki Tadeusz
(3)
Aleksander Tadeusz
(2)
Koprowska Dorota
(2)
Kupidura Tomasz
(2)
Kwiatkowski Stefan M
(2)
Sałata Elżbieta
(2)
Szlosek Franciszek
(2)
Woźniak Ireneusz
(2)
Baraniak Barbara
(1)
Barwińska Dorota
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Figurski Janusz
(1)
Gawlik Tadeusz
(1)
Gronowicz Jan
(1)
Jastrzębska-Smolaga Halina
(1)
Jopkiewicz Andrzej
(1)
Kacak Iwona
(1)
Kopsztejn Maria
(1)
Kowalak Broinisława
(1)
Kowalik Tomasz
(1)
Kremień Wasyl G
(1)
Kukla Daniel
(1)
Liberadzki Bogusław
(1)
Matusiak Krzysztof
(1)
Mindur Leszek
(1)
Mindur Maciej
(1)
Ośko Stanisław
(1)
Plewka Czesław
(1)
Półturzycki Józef
(1)
Shklyar Arkady
(1)
Strutyńska Elżbieta
(1)
Suliga Edyta
(1)
Symela Krzysztof
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Wiatrowski Zygmunt
(1)
Witczak-Roszkowska Danuta
(1)
Wołk Zdzisław
(1)
Żurek Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Nauczyciele
(6)
Praca
(5)
Oświata dorosłych
(4)
Kształcenie
(3)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Oświata
(3)
Pedagogika
(3)
Pedagogika pracy
(3)
Gospodarka
(2)
Innowacje
(2)
Kadry
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Nauczanie
(2)
Szkolnictwo
(2)
Transport
(2)
Zawód
(2)
Nauczyciele
(1)
Biomasa
(1)
Deklaracja bolońska (1999)
(1)
Domy kultury
(1)
Doradcy personalni
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Energetyka jądrowa
(1)
Energetyka słoneczna
(1)
Energetyka wiatrowa
(1)
Energetyka wodna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Geoenergetyka
(1)
Kariera
(1)
Konkurencja
(1)
Kotły fluidalne
(1)
Kultura pracy
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Ogniwa paliwowe
(1)
Ontogeneza
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedeutologia
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Poszukiwanie pracy
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Programy nauczania
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Rodzice
(1)
Rynek pracy
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(1)
Transport kolejowy
(1)
Transport kombinowany
(1)
Transport morski
(1)
Transport powietrzny
(1)
Transport wodny śródlądowy
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wartość
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wzrost
(1)
Zatrudnienie
(1)
Świętokrzyskie, województwo
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(2)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
32 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.199)
ISBN: 978-83-7204-703-8
1. Ewolucja nazewnictwa oświaty dla dorosłych i trendy w tworzeniu jej teoretycznych podstaw. 2. Dzieje oświaty dorosłych w Polsce. 3. Tradycje domów kultury w Polsce. 4. Działalność edukacyjna instytutów rzemieślniczo-przemysłowych w latach międzywojennych. 5. Szkoły dla dorosłych. 6. Oświata pozaszkolna. 7. System kształcenia dorosłych z wykorzystaniem mediów masowych. 8. Edukacja kulturowa ludzi dorosłych - wybrane instytucje i niektóre formy jej realizacji. 9. Uniwersytet trzeciego wieku. 10. Cechy, trendy rozwojowe i funkcje społeczne edukacji dorosłych. 11. Globalizacyjne implikacje edukacji dorosłych w Polsce. 12. Oświata dorosłych w Polsce na początku XXI wieku. 13. Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.133)
ISBN: 83-7204-478-3
Europejskie wyzwania edukacyjne - wprowaeddzenie. I. Prawo do edukacji i kształcenia. II: Europejska strategia zatrudnienia - inwestowanie w ludzi (Proces Luksemburski). III: Strategia lizbońska - posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie, 23 i 24 marca 2000 r. Wnioski Prezydencji. IV: Deklaracja Bolońska (Proces Boloński) - szkolnictwo wyższe w Europie. V. Polskie plany i strategie edukacyjne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk)
ISBN: 978-83-7789-242-8
1.O projekcie, cel, zadania, rezultaty; 2. Relacje standardów kompetencji zawodowych z ramami kwalifikacji oraz kompetencjami kluczowymi poszukiwanymi przez pracodawców; 3. Model standardu i schemat opracowania opisów standardów kompetencji zawodowych; 4. Metodologia opracowania standardów kompetencji zawodowych; 5. Konferencja "Standardy kompetencji zawodowych instrumentem aktywizacji rynku pracy"; 6. Praktyczne wskazówki wykorzystania opisów standardów kompetencji zawodowych; 7. Jak posługiwać się bazą danych standardów kompetencji zawodowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy - red. nauk. Henryk Bednarczyk ; t. 181)
ISBN: 978-83-7204-705-2
Przedsiębiorczość w sieci - transfer wiedzy - historia sukcesu: 1. Mikroprzedsiębiorstwa w gospodarce; 2. Innowacyjny model transferu wiedzy z wykorzystaniem technologii informatycznych do mikroprzedsiębiorstw; 3. Literatura; 4. Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Problemów Eksploatacji / red. nauk. Adam Mazurkiewicz)
ISBN: 978-83-7204-671-0
1. Wprowadzenie: podstawowe źródła i rodzaje energii; energochłonność skumulowana; magazynowanie energii; wpływ konwersji energii konwencjonalnej na środowisko. 2. Podstawowe niekonwencjonalne źródła energii; 3. Wykorzystanie energii wód śródlądowych: omówienie ogólne; duże elektrownie wodne; małe elektrownie wodne; turbiny wodne. 4. Wykorzystanie energii wód morskich i oceanicznych: wykorzystanie energii pływów; wykorzystanie energii fal morskich; wykorzystanie energii prądów morskich; wykorzystanie energii termicznej mórz i oceanów; wykorzystanie energii dyfuzji. 5. Wykorzystanie energii wiatru: omówienie ogólne; energia wiatru; możliwości wykorzystania energii elektrycznej z układu energetycznego turbin wiatrowych; kierunki rozwoju energetyki wiatrowej na świecie i w kraju. 6. Wykorzystanie energii z biomasy: omówienie ogólne; wykorzystanie energii biomasy; wykorzystanie energii biopaliw; wykorzystanie energii biogazu. 7. Wykorzystanie energii geotermalnej: omówienia ogólne; kryteria wykorzystania energii geotermalnej; systemy pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej; wykorzystanie energii geotermalnej za pomocą sond ciepła; elektrownie wykorzystujące energię geotermalną. 8. Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego: omówienia ogólne; niskotemperaturowe wykorzystanie promieniowania słonecznego; kolektory słoneczne niskotemperaturowe; stawy słoneczne i rury cieplne; wysokotemperaturowe wykorzystanie promieniowania słonecznego; kolektory słoneczne wysokotemperaturowe; ogniwa fotowoltaiczne. 9. Energia jądrowa: omówienie ogólne; istota energii jądrowej; promieniotwórczość; reakcje jądrowe; reaktory jądrowe; elektrownie jądrowe; odpady z elektrowni jądrowych. 10. Technologie wodorowe: omówienie ogólne; technologie otrzymywania wodoru; magazynowanie wodoru; wykorzystanie wodoru jako paliwa. 11. Ogniwa paliwowe: omówienie ogólne; zasada działania i rodzaje ogniw paliwowych; zastosowanie ogniw paliwowych. 12. Kotły fluidalne: omówienie ogólne; istota kotłów fluidalnych; budowa i zastosowanie kotłów fluidalnych. 13. Pompy ciepła: omówienie ogólne; rodzaje pomp ciepła, wykorzystanie pomp ciepła. 14. Silnik Sterlinga: istota działania silnika Sterlinga, konstrukcja i zastosowania silników Sterlinga. 15. Generator Magnetohydrodynamiczny (MHD)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7204-435-X
1. Zagadnienia wstępne, 2. Czynniki rozowju osobniczego, 3. Rola żywnienia w rozowju, 4. Rozwój struktury i funkcji organizmu, 5. Okresy rozowju onotenetycznego, 6. Rozwój cech morfologicznych i proporacji ciała, 7. Pojęcie zdrowia i warunków zdrowotnych, 8. Zaburzenia w rozowju somatycznym i stanie zdrowia dzieci i młodzieży, 9. Ogólny kształt ciała - somatyp, postawa ciała, 10. Metody kontroli i normy oceny procesów wzrastania, 11. Kryteria oceny wieku rozwojowego, 12. Znaczenie aktywności ruchowej w rozowju fizycznym człowieka, 13. Metody oceny rozowju czynnościowego człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 93-7204-497-X
1.Stan badań nad innowacyjnością jako czynnikiem poprawy konkurencyjności gospodarki: Główne pojęcia konkurenycjności. Dostosowanie do zmian strukturalnych - trwała cecha konkurencyjności. Innowacje- czynnik wzrostu konkurencyjności. Instytucjonalna teoria polityki przemysłowej. Metody pomiaru oparta na klastrach. 2.Wzrost znaczenia innowacji w polityce zwiększania konkurencyjności. Parki przemysłowe, naukowo-technologiczne i klastry. 3.Polityka zwiększania konkurencyjności w Polsce: Założenia polityki przemysłowej. Polityka wobec małych i średnich przedsiebiortsw. Polityka proinnowacyjna. Programy restrukturyzacji przemysłu - przykłady. Ocena Komisjii Europejskiej i OECD. Sektorowy program operacyjny - wzrost konkurencyjności przedsiebiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP). 4.Innowacyjność jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki: Reformy strukturalne lat 90. POmoc publiczna jako czynnik zmian konkurencyjności polskiej gospodarki. Pozycja konkurencyjna Polski na przełomie XX i XXI w. Uwarunkowania wzrostu innowacyjności w pOlsce. Stan przygotowania Polski do rozwoju gospdarki opartej na wiedzy (GOW). Szanse zwiększenia konkurencyjności gospodarki w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.191)
ISBN: 978-83-7204-725-0
Filozofia homocentryzmu w edukacji narodowej- wprowadzenie; 1. Kształtowanie duchowości narodowej; 2. Idee edukacji narodowej w epoce Modern. Ukraina- Europa; 3. Edukacja w okresie stanowienia ukraińskiej tożsamości; 4. Narodowe i globalne: gospodarka, kultura, edukacja; 5. Dyskurs filozoficzny w edukacji; 6. Homocentryzm- strategia edukacji narodowej; 7. Prakseologia edukacji; 8. Posłowie; 9. We wspólnej europejskiej przestrzeni badań i edukacji- polskie refleksje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.173)
ISBN: 978-83-7204-682-6
1.Czynniki wpływające na jakość pracy doradcy zawodowego: Motywy wyboru zawodu doradcy zawodowego; Rozwój własny doradcy zawodowego - w poszukiwaniu profesjonalizmu; Psychologiczne korelaty efektywności doradcy zawodowego; Kompetencje doradcy zawodowego zatrudnionego w powiatowym urzędzie pracy; Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. 2. Wybrane aspekty komunikacji doradców zawodowych w relacji z odbiorcami: Mówić - rozmawiać - rozwijać się, czyli sztuka efektywnej komunikacji; Narzędzia komunikacyjne podnoszące efektywność porozumiewania się doradcy zawodowego z klientem; Efektywna komunikacja interpersonalna źródłem sukcesu w rozmowie doradczej z klientem - praktyczny poradnik; Autoprezentacja - między autentycznością a oczekiwaniami; Rozmowa kwalifikacyjna jako ważny etap procesu rekrutacji; Wpływ skutecznej komunikacji na przebieg rozmowy kwalifikacyjnej; Indywidualna rozmowa doradcza z osoba niepełnosprawną; Mów tylko wtedy, gry grupa tego potrzebuje - o roli komunikacji w poradnictwie grupowym; Rola aktywnego słuchanie w doradztwie zawodowym; Analiza i uwarunkowania zachowań negatywnych i konfliktowych osoby bezrobotnej na przykładzie komunikacji klient-doradca zawodowy; Analiza Transakcyjna jako skuteczne narzędzie p[racy w ręku doradcy zawodowego; Wykorzystywanie technik i strategii NLP w komunikacji; Komunikacja w doradztwie na odległość; O etyce i komunikacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T. 220)
ISBN: 978-83-7204-799-1
1. Wielokulturowość i edukacja- zagadnienia ogólne, ujęcia porównawcze: Wielokulturowość i edukacja; Oświata e środowisku polietnicznym- kształtowanie obywatelskiej tożsamości w Ukrainie; Integracyjna funkcja oświaty wielokulturowej; Kształcenie ogólne a edukacja do wielokulturowości- wzajemne relacje i inspiracje; Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej; Wielokulturowy kontekst poradnictwa zawodowego; Kształcenie dla wspólnej przyszłości; 2. Edukacja ustawiczna w warunkach wielokulturowych: doświadczenia i propozycje ukraińskie: Edukacja ustawiczna mniejszości narodowych w Ukrainie w warunkach społeczeństwa wielokulturowego; Narodowe ramy kwalifikacji- podstawowy sposób rozwiązania problemu edukacji ustawicznej; Edukacja przez całe życie- aspekt wielokulturowy; Kształcenie informatyczne w systemie edukacji ustawicznej- w warunkach polikulturowych; Rozwój kształcenia ustawicznego w warunkach wielokulturowego zglobalizowanego świata; Rozwój kulturowy człowieka w systemie edukacji ustawicznej Ukrainy; Miejsce i rola klasycznego uniwersytetu Ukrainy w organizacji edukacji dorosłych; Edukacja ustawiczna dorosłych: problematyka i perspektywy; 3. Edukacja ustawiczna na rzecz wielokulturowości- doświadczenia i propozycje polskie: Ku pograniczu i człowiekowi pogranicza w warunkach wielokulturowości- nowa idea edukacji ustawicznej; Kształcenie międzykulturowe w szkole z perspektywy pedagogiki religii; Edukacja ustawiczna dorosłych na pograniczu polsko-czeskim w kontekście wielokulturowości; Młodzież jako uczestnik kształcenia ustawicznego- aktualne doświadczenia edukacji międzykulturowej na pograniczu polsko-czeskim; Tożsamość Śląska a jego wielokulturowość; Edukacja do dialogu międzyreligijnego jako edukacja permanentna; Inteligencja lokalna na rzecz zbliżenia narodów; Pedagogika dialogu kultur w wychowaniu estetycznym w warunkach ponowoczesności; 4. Globalizacja- integracja europejska, wielokulturowość w edukacja zawodowa, pedagogika pracy i rozwój człowieka: Pedagogika pracy a globalizacja; Wolność duchowa człowieka jako determinanta jego stałego rozwoju; Kształcenie do wielokulturowości- wyzwanie w kontekście realizowania karier zawodowych; Kulturologiczne zasady kształcenia zawodowego we współczesnej szkole zawodowej; Wielokulturowy paradygmat oceny jakości działalności wykładowcy w szkole wyższej; Filozoficzne aspekty kształcenia inżynierów w środowisku wielokulturowym; Wpływ procesów eurointegracyjnych na rozwój oświaty zawodowej w Bułgarii i Polsce; 5. Współpraca polskich i ukraińskich pedagogów: Pedagogika Polski i Ukrainy w rozleglejszych wymiarach; Wychowanie a rozwiązywanie problemów z przeszłości Polski i Ukrainy; Wzbogacanie współpracy pedagogów Polski i Ukrainy; Współpraca międzynarodowa jako czynnik dialogu wielokulturowego w warunkach komunikacji interaktywnej: polski kierunek w działalności Narodowego Uniwersytetu im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim; Współpraca polskich i ukraińskich pedagogów: próba bilansu; 6. Kształcenie, dokształcanie i praca zawodowa nauczycieli w szerokim kontekście wielokulturowości: Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w warunkach wielokulturowości- studium z pogranicza polsko-czeskiego; Motywacja do pracy w zawodzie nauczyciela w warunkach wielokulturowości; Kształcenie u kandydatów na nauczycieli gotowości do edukacyjnej wymiany kulturowej; Refleksja w działalności pedagogicznej współczesnego nauczyciela-wychowawcy; Indywidualność nauczyciela a pedagogiczna technologia; Rola nauczyciela w świetle wyzwań integrującej się Europy- przemiany i dylematy; Rozwój kompetencji pedagogicznych nauczyciela zwodu w warunkach społeczeństwa wielokulturowego; Tworzenie polikulturowego światopoglądu w kształceniu podyplomowym nauczycieli; Aspekt kulturologiczny przygotowania językowego nauczyciela-filologa; 7. Problemy edukacji i kształcenia (się) oraz tożsamości w warunkach wielokulturowości: Wpływ kultur epokowych na rozwój systemu oświaty we Francji; Tożsamość kulturowa młodzieży studenckiej Ukrainy i Polski; E-pedagogika a współczesne systemy nauczania na odległości; Zapewnienie więzi kulturowych- zadaniem edukacji; Wybrane aspekty edukacji w wielokulturowym społeczeństwie; Problematyka zapewnienia ciągłości oświaty we współczesnych warunkach; Edukacja w zakresie powsz4echnej samoobrony- przymus czy powinność? Dylematy edukacji do wielokulturowości; Paradygmat nauki i sztuki. Metodologiczny punkt widzenia rozwoju oświaty w społeczeństwie wielokulturowym; Kształcenie w warunkach wielokulturowości wyzwaniem współczesnej szkoły; Koncepcyjne ujęcie kształcenia środowiska oświatowego w edukacji ustawicznej; Dialog z kulturowo Innym drogą do określenia własnej tożsamości; Motywy kształcenia osobistej odpowiedzialności; Miejsce i rozwój pedagogiki społecznej w przygotowaniu zawodowym studiujących w systemie szkolnictwa wyższego Ukrainy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-608-6
O tożsamości pedagogiki. Humanistyka i pedagogika; Filozofia i pedagogika - tradycja i współczesność związków inspirujących teorię i praktykę edukacyjną; Dylematy metodologii pedagogiki. O kondycji pedagogiki. O kondycji pedagogiki (uwagi adresowane do Wydziału I Nauk Społecznych PAN); O przemianach pedagogiki - ewolucja czy rewolucja? Rozwój pedagogiki i jej oddziaływanie na edukację; Pedagogika - dziesięć lat później (1994-2004) - szkic o kondycji dyscypliny naukowej oraz próbach sprostania potrzebom społecznym. O subdyscyplinach pedagogiki. Problemy pedagogiki szkolnej. Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji; O pedagogice społecznej (szkic okolicznościowy); Problemy życia społecznego a tradycje i nowe zadania pedagogiki społecznej; Miejsce pedagogiki specjalnej w nauce polskiej; Tradycje i współczesne przemiany dydaktyki; Polityka oświatowa - od demona przeszłości, przez chaos okresu przemian ustrojowych - ku nowej polityce edukacyjnej; O pedagogice, teoriach pedagogicznych i praktyce oświatowej - kilka niemodnych dziś uwag z myślą o pedagogice pracy i zagadnieniach pracy w oświacie; O "ogólności" pedagogiki ogólnej - kilka uwag pod rozwagę; Pedagogika pracy i andragogika wobec europejskiej integracji i globalizacji - uwagi prowokacyjne. O powinnościach pedagogiki. Pedagogika wobec (nie)moralności sfery publicznej; O ptrzebie pedagogiki konstruktywnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-607-9
Standardy kształcenia nauczycieli - pół wieku doświadczeń w Polsce; Standardy edukacji nauczycielskiej w kontekście reformy oświatowej; Przemiany doktryn kształcenia nauczycieli; Nauczyciel (wciąż, ale inaczej?) refleksyjny; Nauczyciele i ich edukacja na przełomie XX i XXI wieku - ewolucja czy rewolucja? Modele kształcenia nauczycieli a współczesne potrzeby edukacji i rynku pracy; Problemy teorii i praktyki zawodu nauczycieliskiego - pedeutologiczna "kwadratura koła"; Przemiany ustrojowe a etyka i powinności nauczycieli; Dylematy aksjologii i telogii społecznej (i edukacyjnej) a kompetencje zawodowe nauczycieli; Marzernia o wyzwolonym nauczycielu. O emancypacji i odpowiedzialności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-601-7
1. Europejska polityka transportowa, 2. Transport w gospodarce, 3. Źródła finansowania rozwoju transportu, 4. Prognoza zapotrzebowania na usługi transportowe w Polsce do 2020 r., 5. Transport kolejowy, 6. Infrastruktura drogowa i przewozy, 7. Transport wodny śródlądowy, 8. Transport morski, 9. Transport lotniczy, 10. Transport kombinowany/intermodalny, 11. Transport miejski, 12. Centra logistyczne jako element integracji regionów, 13. Bezpieczeństwo w transporcie - wybrane zagadnienia, 14. Polityka transportowa państwa - podstawowe założenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7204-538-0
I. Podstawy teorii przedsiębiorczości II. Rola przedsiębiorczości w narodzinach i rozwoju gospodarki rynkowej III. Przedsiębiorczość i podejmowanie działalności w gospodarce postindustrialnej IV. Budowa systemów wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych V. Podstawy europejskiego systemu wsparcia VI. Polska tradycja przedsiębiorczości i podstawy systemu wsparcia VII. Rozwój ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce; Wnioski i rekomendacje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Transport Europa - Azja / pod red. Maciej Mindur. - Warszawa, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2009. - 510 s., [1] k. złoż. : il. kolor. ; 25 cm. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-7204-800-4
1. Procesy zmian w lokalizacji centrów gospodarczych, kierunków wymiany towarowej i przewozów na świecie. 2. Gospodarka i transport w Unii Europejskiej. 3. Gospodarka i transport wybranych krajów Europy Wschodniej. 4. Gospodarka i transport w wybranych krajach regionu azjatyckiego. 5. Korytarze transportowe Europa - Azja. 6. Organizacja współpracy kolei (OSŻD). 7. Uwarunkowania przewozów towarów transportem kolejowym zachód-wschód-zachód. 8. Uwarunkowania przewozów transportem drogowym zachód-wschód-zachód. 9. Przewozy intermodalne w relacji zachód-wschód-zachód. 10. Punktowa infrastruktura logistyczna i jej wpływ na wykonywanie przewozów intermodalnych. 11. Centra logistyczne w lądowych przewozach Europa - Azja. 12. Regulacje prawne i taryfowe w międzynarodowych przewozach kolejowych i drogowych. 13. Mechanizmy finansowania międzynarodowych korytarzy transportowych w relacji Europa - Azja. 14. Model zintegrowanego systemu przewozów multimodalnych ładunów zjadnostkowanych. 15. Podstawowe uwarunkowania rozwoju przewozów między Europą a Azją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.170)
ISBN: 978-83-7204-651-2
1. Ku szkole uczącej, wychowującej, dobrze zorganizowanej - wprowadzenie, 2. Zarządzanie oświatą, 3. Jakość pracy w szkole, 4. Międzynarodowe programy edukacyjne i operacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7789-235-0
1.Powody niepokoju o dydaktykę; 2. Niepokojące opracowania dydaktyki ogólnej; 3. Współczesna edukacja akademicka a standardy opracowane przez Radę Główną Nauki; 4. Wskazania dla dydaktyki w Raporcie Komisji Delorsa: Learning- the treasure within; 5. Aksjologia podstawą rozwoju teorii kształcenia; 6. Potrzeba prawdy w dydaktyce i wychowaniu; 7. Kształcenie ustawiczne nową wartością dydaktyki; 8. Modernizacja kształcenia w dobie przemian edukacyjnych; 9. Wartościowe propozycje dydaktyczne; 10. Nowe ujęcie zasad kształcenia; 11. Lekcja i jej kontynuacja w edukacji pozaszkolnej; 12. Lekcja Grunwaldu; 13. Podręczniki i środki dydaktyczne w procesie kształcenia; 14. Komputery w edukacji; 15. Kontrola i ocena w procesie kształcenia; 16. Badanie wyników nauczania; 17. Samokształcenie w dobie przemian oświatowych; 18. Kształcenie otwarte- założenia i doświadczenia; 19. Odbudowa systemu kształcenia zaocznego w ujęciu Elżbiety Zawadzkiej; 10. Potrzeby i kierunki doskonalenia dydaktyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-649-9
Wprowadzenie, I. Edukacja nauczycielska a problemy rozwoju oświaty w Polsce wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku, Edukacja ustawiczna wobec teraźniejszości i przyszłości, Nauczyciel akademicki-poszukiwanie nowych perspektyw profesjonalizmu, Potrzeba nowej refleksji i decyzji w sprawie kierunku studiów edukacja techniczno-informacyjna, Kompetencje, kwalifikacje i profil nauczyciela w Unii Europejskiej, Edukacja wobec przemian cywilizacyjnych, II. Problemy osobowości i etyki nauczycielskiej, Być czy mieć-rozważania o naturze poczucia podmiotowości i jakości zycia nauczycieli, Nauczyciel-mentor czy facylitator?, Imperatyw zmiany w pracy nauczyciela, Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, Nauczyciel przedszkola w społeczeństwie informacyjnym, Etyka paradoksu.Rzecz o największym wyzwaniu staojącym przed nauczycielem, Współczesne problemy nauczyciela szkoły wiejskiej, Kilka uwag dotyczących zmieniającej się roli nauczyciela w dobie powstającego społeczeństwa informacyjnego, Kompetencje komunikacyjne nauczyciela informatyki, Kompetencje diagnostyczno-terapeutyczne nauczyciela wyzwaniem współczesnej edukacji, Funkcjonowanie etyki w szkołach, Etyka w zawodzie nauczyciela, Etyka zawodu nauczyciela-przestarzałe ideały czy realne wyzwanie?, Nauczyciele informatyki i TI jako autorytet etyczny i wzorzec osobowy młodzieży, Start zawodowy początkujących nauczycieli-analiza badań własnych, III. Uwagi i propozycje dotyczące optymalizacji kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, Zadaniowe kształcenie nauczycieli i uczniów (zarys problemu), Kompetencje pedagogiczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Przygotowanie do zawodu nauczyciela klas początkowych w opinii studentów kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych, Jak uczyć efektywnie matematyki na kierunkach nauczycielskich?Przygotowanie studentów matematyki do pracy w zawodzie nauczyciela, Znaczenie dydaktyki chemii w przygotowaniu do zawodu nauczyciela chemii, Fizyka w programie kształcenia studentów wychowania fizycznego, "Asystent osoby niepełnosprawnej"-kompetencje a profil kształcenia studentów, Wybrane problemy pedagogicznego kształcenia przyszłych nauczycieli, Kultura języka w programie kształcenia,dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, TIK narzędziem pracy nauczyciela XXI wieku-potrzeba doskonalenia, Kształcenie kompetencji podczas realizacji zajęć z dydaktyki biologii warunkiem prawidłowego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela, IV. Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Doskonalenie się nauczycieli-kluczem do indywidualnego sukcesu zawodowego (zarys tematu), Rola doskonalenia i dokształcania nauczycieli, Metody dokształcania i doskonalenia oraz samokształcenia nauczycieli, Kompetencje muzyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole podstawowej, Przygotowanie nauczyciela szkoły zawodowej do nauczania ergonomii i bezpieczeństwa pracy, Rewolucja w uczeniu się wyzwaniem dla procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli, Praktyczne aspekty wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu dzieci i przygotowaniu nauczycieli, Ocena kompetencji nauczycieli stazystów a potrzeby szkoły podstawowej, Rozwój zawodowy nauczyciela dyplomowanego, Inowacyjne modułowe programy do kształcenia zawodowego-a doskonalenie nauczycieli, Standardy kwalifikacji zawodowych w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych, V. Metody aktywizujące pracę dydaktyczną nauczycieli,innowacje pedagogiczne, Metaprogramowanie dydaktyczne-perspektywa zastosowania technologii informacyjnych w edukacji, Rola materiałów dydaktycznych w nauczaniu na odległość, Wybrane problemy stosowanie analizy statystycznej w badaniach pedagogicznych, Szkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia coachingu, Zastosowanie informatyki w edukacji, Struktura metodyczna multimedialnych programów dydaktycznych, Internet-nowy środek komunikacji, Zastosowanie metody projektów w edukacji techniczno-informatycznej, VI. Zagadnienia teorii i praktyki wychowania we współczesnej szkole oraz w środowisku społecznym ucznia, Uczeń-podmiot czy uczeń-przdmiot?Stosunek nauczyciela do obowiązków zawodowych na przykładzie relacji z uczniem, Autonomia nauczyciela nauczania początkowego w kontekście kształcenia ustawicznego, Wybrane kompetencje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela klasy integracyjnej, Kompetencje nauczycieli szkół specjalnych w świetle literatury zagadnienia, problemy edukacyjno-adaptacyjne młodziezy wiejskiej w szkole ponadgimnazjalnej i rola w nich nauczyciela, Pedagog ulicy-mentor z autorytetem, Instruktor harcerski jako wychowawca i nauczyciel, Janusz Korczak jako nauczyciel nauczycieli, VII. Rózne aspekty pracy pedagogiczno-oświatowej nauczycieli, Pierwsza praca we wspomnieniach studiujących, program przeciw ściąganiu-inicjatywy podejmowane w radomskiej oświacie, Polska kadra pedagogiczna w Wojewódzkiej Szkole Mechanicznej i Hutniczej w Królewskiej Hucie,pierwszej polskiej szkole technicznej na polskim Górnym Śląsku (1925-1930), Modelowanie symulacyjne jako narzędzie poznawania zjawisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7789-320-3
1.Ogólna charakterystyka mobbingu; 2. Mobbing z perspektywy; 3. Zakres i uwarunkowania lobbing; 4. Metodologia badań własnych; 5. Mobbing wśród nauczycieli. Wyniki badań własnych; 6. Rekomendacje antymobingowe dla środowiska nauczycielskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T. 201)
ISBN: 978-83-7204-762-5
1. Współczesny stan wiedzy o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka; 2. Działalność zawodowa człowieka jako dominujący przejaw jego aktywności i tożsamości; 3. Problem kariery w całożyciowym rozwoju zawodowym człowieka; 4. Dorastanie do dorosłości i ról zawodowych współczesnego człowieka; 5. Dorosłość w okresie aktywności zawodowej; 6. Starość człowieka z perspektywy czasu minionego i aktualnego ludzi trzeciego wieku; 7. Dorastanie, dorosłość i starość człowieka jako problem interdyscyplinarny- refleksja końcowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again