Źródło opisu
Książki
(121)
Forma i typ
Książki
(121)
Dostępność
tylko na miejscu
(118)
dostępne
(28)
wypożyczone
(2)
nieokreślona
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(119)
Autor
Kolarska-Bobińska Lena
(12)
Rymsza Marek
(8)
Grosse Tomasz G
(7)
Fałkowski Mateusz
(6)
Kucharczyk Jacek
(6)
Kaźmierczak Tomasz
(5)
Barcz Jan (1953- )
(3)
Giermanowska Ewa
(3)
Hrynkiewicz Józefina
(3)
Putkiewicz Elżbieta
(3)
Racław-Markowska Mariola
(3)
Wiłkomirska Anna
(3)
Zbieranek Jarosław
(3)
Bobiński Krzysztof
(2)
Domański Henryk
(2)
Grosse Tomasz Grzegorz
(2)
Gąciarz Barbara
(2)
Iglicka Krystyna
(2)
Kaźmierkiewicz Piotr
(2)
Konarzewski Krzysztof
(2)
Makowski Grzegorz
(2)
Olechowski Andrzej
(2)
Pankowski Krzysztof
(2)
Radło Mariusz-Jan
(2)
Sroka Jacek
(2)
Szukalski Piotr
(2)
Ćwiek-Karpowicz Jarosław
(2)
Antonowicz Dominik
(1)
Arczewska Magdalena
(1)
Arendt Łukasz
(1)
Balinov Ivo
(1)
Bator Joanna
(1)
Bieniecki Mirosław
(1)
Bogacz-Wojtanowska Ewa
(1)
Borkowski Janusz
(1)
Boruta Irena
(1)
Bulenda Teodor
(1)
Burges Sean W
(1)
Błaszczyk Mateusz
(1)
Chrabolowsky Laura
(1)
Cichocki Jacek
(1)
Cichocki Marek
(1)
Czapliński Władysław (1954- )
(1)
Czapska Janina
(1)
Dudkiewicz Magdalena
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Ellis Andrew
(1)
Fatyga Barbara
(1)
Frelak Justyna
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Gardawski Juliusz
(1)
Gratschew Maria
(1)
Grzelak Janusz (1941- )
(1)
Grzymski Jan
(1)
Halik Janusz
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Hernik Kamil
(1)
Hockman Juraj
(1)
Kamińska Krystyna
(1)
Klaus Witold
(1)
Klich Jacek
(1)
Kochanowicz Jacek
(1)
Korczyńska Joanna
(1)
Kostarczyk Andrzej
(1)
Koziarek Magłorzata
(1)
Krupiarz Witold
(1)
Kukulak-Dolata Iwona
(1)
Kurczewska Urszula
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Kwak Anna
(1)
Lemon Kristina
(1)
Leonard Mark
(1)
Maison Dominika (1966- )
(1)
Mandes Sławomir
(1)
Marody Mirosława
(1)
Mazurkiewicz Piotr
(1)
McGrane David
(1)
Michoński Arkadiusz
(1)
Molęda-Zdziech Małgorzata
(1)
Morawski Roman Z
(1)
Musidłowski Ryszard
(1)
Napiontek Olga
(1)
Nowak-Far Artur (1967- )
(1)
Ociepka Beata
(1)
Omelko Svitozar
(1)
Pammett Jon H
(1)
Pańków Włodzimierz
(1)
Podolski Antoni
(1)
Pope Jeremy
(1)
Popko Agnieszka
(1)
Pucyk Magdalena
(1)
Racław Mariola
(1)
Rogala-Obłękowska Jolanta
(1)
Rogulska Beata
(1)
Rosner Andrzej
(1)
Rostron Magdalena
(1)
Schimanek Tomasz
(1)
Siellawa-Kolbowska Krystyna E
(1)
Smoter Bartosz
(1)
Staniszkis Jadwiga
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(110)
1990 - 1999
(10)
Kraj wydania
Polska
(121)
Język
polski
(121)
Temat
Polska
(23)
Unia Europejska
(18)
Integracja europejska
(8)
Instytucje nonprofit
(6)
Regionalizacja gospodarcza
(6)
Bezrobocie
(5)
Korupcja
(5)
Polityka społeczna
(5)
Społeczeństwo
(5)
Społeczeństwo obywatelskie
(5)
Społeczności lokalne
(5)
Administracja
(4)
Dialog społeczny
(4)
Dziecko
(4)
Opieka społeczna
(4)
Rynek pracy
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Demografia
(3)
Demokracja
(3)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Ludzie starzy
(3)
Mniejszości narodowe
(3)
Młodzież
(3)
Niemcy
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Parlament Europejski
(3)
Pracodawcy
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Siła robocza
(3)
Starość
(3)
Szkolnictwo
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Wieś
(3)
Wybory
(3)
Zarządzanie
(3)
Decentralizacja (adm.)
(2)
Domy dziecka
(2)
Edukacja
(2)
Emigracja
(2)
Emigracja zarobkowa
(2)
Francja
(2)
Gospodarka
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Kobieta
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczyciele
(2)
Opinia publiczna
(2)
Oświata
(2)
Państwo
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Polityka
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Rodzina
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Start zawodowy
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Uchodźcy
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Wychowanie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Absencja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Choroby
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czasopisma
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejska Wspólnota Gospodarcza
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Gerontologia
(1)
Gimnazja
(1)
Globalizacja
(1)
Grupy nacisku
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Kapitalizm
(1)
Komputery
(1)
Komunizm (ideologia i ruch społ.)
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja
(1)
Konsultacje społeczne
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Korepetycje
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie za granicą
(1)
Kultura masowa
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Temat: czas
1989-
(9)
2001-0
(3)
1989-2000
(2)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Ukraina
(1)
Gatunek
Opracowanie
(2)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Nauka i badania
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
121 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89817-40-3
Wprowadzenie; R.1 Uniwersytet od korporacji do instytucji; R.2 "Wieża z kości słoniowej" - model idealny autonomii uniwersyteckiej; R.3 Od mecenatu do polityki wobec szkolnictwa wyższego; R.4 Legislacja i nadzór; R.5 Polityka finansowa; R.6 Formułowanie zasad polityki personalnej; R.7 Od biurokracji do przedsiębiorstwa - poszukiwanie nowego modelu uniwersytetu; R.8 Uniwersytet przyszłości - perspektywy polityki wobec uniwersytetów; Zakończenie. Rekomendacje dla polskiej polityki wobec uniwersytetów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nie tylko jedna ustawa : prawo o organizacjach pozarządowych / Magdalena Arczewska. - Wyd. 2 poszerz. i uaktual. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2009. - 117, [17] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7689-028-9
1. Systematyka prawa o organizacjach pozarządowych w Polsce; 2. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zawiązane z nią mechanizmy i instytucje: Trzeci sektor w Polsce przed wejściem w życie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Czym jest działalność pożytku publicznego; Obowiązki organizacji pożytku publicznego w zakresie sprawozdawczości; Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi; Finansowanie działalności pożytku publicznego ze środków publicznych; Rada Działalności Pożytku Publicznego; Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; wolontariat; Co zmienia ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?. 3. Inne regulacje prawne istotne dla funkcjonowania organizacji pozarządowych: Zbiórka publiczna; Podatek VAT; Księgowość w organizacjach pozarządowych. 4. Trendy i przewidywane zmiany w prawie o organizacjach pozarządowych: Przyszłość fundacji w Polsce; Prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-86-9
I. Ekspertyzy: Członkostwo Polski w UE a Konstytucja z 1997 r.; Czy konieczne sa zmiany w Konstytucji przed przystapieniem Polski do UE? II. Przystąpienie Polski do UE w świetle Konstytucji z 1997 r.: Konstytucja RP a procedura ratyfikacji traktatu akcesyjengo; Konstytucja RP a przystapienie Polski do UE; Ratyfikacja traktatu akcesyjnego w drodze referendum. III. Polska jako państwo członkowskie w UE: Polska jak państwo członkowskie w UE. IV Udział parlamentu i regionów w karjowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych: Konstytucja a mechanizm udziału Sejmu i Senatu w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach UE; Potrzeba stworzenia mechanimzu gwarantującego udział Sejmu, Senatu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracji. V. Czy zmieniać Konstytucję z 1997 r. w związku z przystąpieniem Polski do UE? (sprawozdanie z dyskusji); VI. Głosy w dyskusji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-88594-53-2
1. Kompromis z Nicei, agenda Konwentu i struktura projektu Traktatu Konstytucyjnego, 2. Podstawy Unii Europejskiej, 3. Zasady działania Unii Europejskiej, 4. Zmiany instytucjonalne, 5. Źródła prawa i ich tworzenie, 6. Prawo materialne i polityki Unii europejskiej, 7. Ocena
i rekomendacje
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-88594-98-2
Wprowadzenie; Przygotowanie Polski w sferze ustrojowej do członkostwa w Unii Europejskiej; Włączenie polskich regionów w proces decyzyjny w sprawach integracyjnych; Desygnowanie kandydatów na stanowiska w instytucjach Unii Europejskiej; Zagwarantowanie efektywności prawa Unii Europejskiej w sferze krajowej; Rola Sejmu i Senatu w procesie decyzyjnym w sprawach rpzstrzyganych w instytucjach Unii Europejskiej; Zarządzanie sprawami integracyjnymi w Polsce; Co zroniono, a co należy jeszcze zrobić w ramach przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej. Dyskusja panelowa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy)
ISBN: 83-86917-02-4
I. Reklama i płeć: 1. Specyfika reklamy telewizyjnej jako przekazu kulturowego (Przedmiot i strategia analizy; Istota reklamy telewizyjnej; Kulturowa rola reklamy); 2. Retoryka reklamy (Techniki perswazji; Zwierciadło stereotypów); 3. Kobiety, reklama, rzeczywistość (Miejsce reklamy w polskiej rzeczywistości; Reklama a różnica płci). II. Typologia wizerunków kobiet w reklamie telewizyjnej: 1. W objęciach Pana Propera- "kobieta tradycyjna" (Kobieta sama w domu; Ekspert przybywa z odsieczą; Między nami kobietami; Czego pragnie "kobieta tradycyjna"?); 2. Gładkie oblicze emancypacji - "kobieta nowoczesna" (Liposomy nas wyzwolą; Always na skrzydełkach; Sławne, bogate i miłe dodatki; Commodity feminism: jaki ciało dziś się nosi?); 3. Społeczno-historyczne źródła stereotypów płci w reklamie (Co nam zostawiła miniona epoka?; Podsumowanie: od supergospodyni do narcystycznej konsumentki).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 659 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 978-83-89817-22-8
1. Prawne uwarunkowania integracji cudzoziemców w Polsce na przykładzie uchodźców i osób z pobytem tolerowanym, 1.1. Cudzoziemcy w Polsce, 1.2. Ewolucja prawa polskiego wobec cudzoziemców, 1.3. Integracja w Polsce, 1.4. Aspekty integracji cudzoziemców, 1.5. Podsumowanie, 2. Integracja imigrantów w Polsce na przykładzie Ukraińców-zarys problemu, 2.1. Wstęp, 2.2. Zarys zjawiska imigracji w Polsce, 2.3. Imigranci w Polsce, 2.4. Definicja integracji, 2.5. Integracja imigrantów-przypadek Ukraińców w Polsce, 2.6. Wnioski, 3. Uwarunkowania integracji cudzoziemców w Polsce, 3.1. Otoczenie prawno-instytucjonalne integracji cudzoziemców w Polsce, 3.2. Trudności w ocenie wielkości populacji cudzoziemców w Polsce, 3.3. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy, 3.4. Imigranci w aglomeracji warszawskiej, 3.5. Mobilizacja nowych diaspor.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89817-11-X
1. Rozwój dialogu społecznego w Europie i w Polsce. 2. Problematyka badań - cele, metody, organizacja badań empirycznych. 3. Dolnośląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. 4. Lubelska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. 5. Łódzka Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. 6. Małopolska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. 7. Pomorska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. 8. Śląska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. 9. Świętokrzyska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. 10. Wielkopolska Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. 11. Funkcjonowanie wojewódzkich komisji dialogu społecznego. 12. Wnioski i rekomendacja.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-65-6
Jedność a dualizm administracji publicznej; Podziały terytorialne a administracja publiczna; Samorząd w koncepcji i strukturze administracji publicznej; Założenia reform administracji publicznej; Reformy administracji przywracającej jej dualizm; Czynniki kształtujące pozycję jednostki wobec samorządu terytorialnego; Status jednostki w jej stosunkach z administracją publiczną.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351/354 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy; Rekomendacje; Raporty z Badań)
ISBN: 83-88594-76-1
Strategia zatrudnienia Unii Europejskiej; Strategia zatrudnienia Międzynarodowej Organizacji Pracy; Strategia zatrudnienia Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju; Strategie zatrudnienia UE, MOP, OECD; Dotychczasowy wpływ dorobku światowego na polskie rozwiązania; Wnioski dla Polski.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-48-6
Filozofia probacji. Podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego karania; Kontekst kulturowy koncepcji penologicznych; Więziennictwo w okresie transformacji ustrojowej w Polsce: 1989-2003; Nowe unormowania w praktyce penitencjarnej; Prawa i obowiązki więźniów; Organizacja i zasady działania więziennictwa; Ch-ka populacji więziennej; Metodyczne aspekty oddziaływania na więźniów; Pomoc postpenitencjarna w systemie pomocy społecznej; Psychospołeczne aspekty pomocy dla więźniów; System probacji. Kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako propozycja sprawiedliwego karania; Zakończenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-95-8
Wprowadzenie;R.1 Zagadnienia wstępne; R.2 Źródła prawa międzynarodowego; R.3 Podmioty prawa międzynarodowego; R.4 Stosowanie prawa międzynarodowego w prawie polskim R.5 Odpowiedzialność międzynarodowa i rozstrzyganie sporów międzynarodowych; R.6 Egzekwowanie prawa między narodowego przy użyciu siły zbrojnej. Aneks - Teksty aktów prawnych istotnych dla prawa międzynarodowego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-86917-13-X
Cz. I Wybrane aspekty zapobiegania przestępczości w społecznościach lokalnych: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce przedrozbiorowej; Właściwość organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w strukturze lokalnych władz publicznych; Możliwości i ograniczenia współpracy różnych podmiotów w zapobieganiu przestępstwom na poziomie lokalnym; Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych - możliwości i granice; Cz. II Zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży: Zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży (refleksje na tle warsztatów samorządowych poświęconych zapobieganiu przestępczości); Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie doświadczeń Straży Miejskiej Wrocławia; Metody edukacji społeczeństwa na podstawie programu profilaktycznego "Przeciw przemocy" Straży Miejskiej Gminy Warszawa-Centrum; Akcja "Małolat" - program działań opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do osób małoletnich przebywających na ulicach Radomia w godz. 23.00-5.00; Wykorzystanie narządzi multimedialnych w edukacji bezpieczeństwa na przykładzie systemów: Wirtualny System Ochrony Ludności oraz Elektroniczna Encyklopedia Bezpieczeństwa; Aneks. Przykładowe programy prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży; Cz. III Programy prewencyjne we wspólnotach sąsiedzkich: O potrzebie lokalnej prewencji przestępczości z punktu widzenia kryminologii (refleksje na tle warsztatów samorządowych poświęconych zapobieganiu przestępczości); Miejski program profilaktyki patologii społecznej i rozwiązywaniu problemów społecznych; Program "Sąsiedzka czujność" jako forma aktywizacji społeczności lokalnej na rzecz bezpieczeństwa; Razem bezpieczniej, czyli rola mieszkańców w działaniach na rzecz lokalnego bezpieczeństwa (doświadczenia "Sąsiedzkiej czujności" - Kielce 1995-1998); "Pomoc sąsiedzka" na osiedlu Asnyka w Kaliszu; Community policing po polsku; Dzielnicowy służący społeczeństwu - program "Mój dzielnicowy" (z praktyki kaliskiej policji); Wybrane programy prewencji kryminalnej jako płaszczyzny współdziałania policji i straży miejskiej na przykładzie Kalisza; Cz. IV Prywatne firmy ochrony osób i mienia: Prywatyzacja ochrony osób i mienia. Refleksje na tle ogólnych ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia; Problemy związane z ukazaniem się ustawy o ochronie osób i mienia; Firmy ochrony osób i mienia a bezpieczeństwo społeczności lokalnych; Bezpieczna Wielkopolska - Program Aktywności Firm Ochrony Dla Pożytku Publicznego; Cz. V Zapobieganie przestępczości w wybranych krajach europejskich: Lokalna prewencja przestępczości - doświadczenia niemieckie; Zapobieganie przestępczości w Rumunii; Marketing a problemy zapobiegania przestępczości; Zapobieganie przestępczości na Ukrainie; Prewencja kryminalna w Holandii. Ujęcie całościowe; Komunalne zapobieganie przestępczości. Doświadczenia Danii i innych krajów skandynawskich.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89817--37-2
1. Poseł w Parlamencie Europejskim - doświadczenie, główne priorytety, pola aktywności, 2. Współpraca we frakcjach parlamentarnych, 3. Partia i debata krajowa
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-86917-49-Q
Dziedziczenie pozycji społecznej i ruchliwość międzypokoleniowa w latach 1987-1999; Pochodzenie społeczne a poziom wykształcenia; Związek pozycji zawodowej z wykształceniem; Co różnicuje dochody? Hierarchia dochodów i statusu materialnego; Elementy nowego stylu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-02-8
R.1 Ubóstwo w Bułgarii, Polsce, Rosji, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech; R.2 Ubóstwo w hierarchii społecznej R.3 Źródła ubóstwa; R.4 Zmiany; R.5 Trwałość ubóstwa; R.6 Kilka refleksji nad przyczynami ubóstwa. Zakończenie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-89817-43-3
1. wprowadzenie: Teorie demokracji; Z czego wynikają różnice we frekwencji; Czynniki wynikające z kontekstu i systemu wyborczego; Czynniki indywidualne i społeczne; Młodzi wyborcy; Praktyczne problemy stojące przed rządami państw; 2. Inicjatywy i działania: Kampanie informacyjne; Kampanie promocyjne; Akcje obywatelskie; Wybory szkolne, symulacje wyborów oraz inne specjalne programy edukacyjne; Rozrywka; Zachęty materialne; 3. Studia przypadku: Kampanie informacyjne; Kampanie promocyjne; Akcje obywatelskie; Wybory szkolne, symulacje wyborów oraz inne specjalne programy edukacyjne; Rozrywka; Zachęty materialne; 4. Wnioski
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 32 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-76-4
Część I: Dialog społeczny w Polsce: Komisja Trójstronna. 1. Dialog społeczny i Komisja Trójstronna w Polsce po 1989 roku. 2. Reforma kodeksu pracy 2002 i plan Hausnera jako przykłady prac Komisji. 3. Komisja Trójstronna a legitymizacja. 4. Komisja Trójstronna i efektywność rządzenia. 5. Komisja Trójstronna, zmiany systemowe, logika transformacji i patologie słabego państwa. 6. Komisja Trójstronna a pozycja partnerów społecznych. Część II: Dialog obywatelski w Polsce: konsultacje projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. 1. Podstawowe informacje dotyczące procesu konsultacji. 2. Przyczyny prowadzenia konsultacji. 3. Tryb konsultacji. 4. Rola partnerów społecznych. 5. Wpływ konsultacji NPR na legitymizację tego dokumentu. 6. Efektywność konsultacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-74-5
1.Ewolucja dyskursu politycznego na temat integracji Polski z UE, 2.Opinia publiczna, Polacy wobec integracji europejskiej, 3.Kampania rządowa, kampania społeczna. Organizacje pozarządowe w kampanii informacyjnej na temat integracji europejskiej, 4.Frekwencja w referendum europejskim-inicjatywa dwudniowego referndum, 5.Kampania referendalna w publicznej telewizji i w radio, 6.Doświadczenia organizacji pozarządowych zebrane w kampanii referendalnej, 6.Po referendum-nowa jakość polskiej debaty europejskiej?
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88594-79-6
1.Obraz Polski i jej polityki europejskiej w prasie krajów UE, 2.Wizerunek Polski i polskiej polityki europejskiej w prasie francuskiej, 3.Wizerunek Polski i polskiej polityki europejskiej w prasie niemieckiej, 4.Wizerunek Polski i polskiej polityki europejskiej w prasie hiszpańskiej, 5.Wizerunek Polski i polskiej polityki europejskiej w prasie brytyjskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej