Źródło opisu
Książki
(94)
Forma i typ
Książki
(94)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(82)
dostępne
(33)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(82)
Autor
Golinowska Stanisława
(10)
Borkowska Stanisława
(9)
Uścińska Gertruda (1958- )
(8)
Kryńska Elżbieta
(7)
Sadowska-Snarska Cecylia
(7)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(6)
Kołaczek Bożena
(5)
Wratny Jerzy (1943- )
(4)
Czajka Zdzisław
(3)
Frieske Kazimierz W
(3)
Horodeński Ryszard Cz
(3)
Jeruszka Urszula (1952- )
(3)
Kabaj Mieczysław
(3)
Machol-Zajda Lucyna
(3)
Sobocka-Szczapa Halina
(3)
Graniewska Danuta
(2)
Głogosz Dorota
(2)
Horodeński Ryszard Czesław
(2)
Kukulak-Dolata Iwona
(2)
Kurowski Piotr
(2)
Pichla Jarosław
(2)
Rączaszek Andrzej
(2)
Strzemińska Helena
(2)
Styrc Marta
(2)
Tarkowska Elżbieta
(2)
Topińska Irena
(2)
Urbaniak Bogusława
(2)
Arendt Łukasz
(1)
Baron-Wiaterek Małgorzata
(1)
Bednarski Marek
(1)
Bohdziewicz Piotr
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Broda-Wysocki Piotr
(1)
Cukrowska Ewa
(1)
Cukrowski Jacek
(1)
Czyżewski Adam B
(1)
Deniszczuk Lucyna
(1)
Elżbieta Kryńska
(1)
Florek Ludwik (1946- )
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Gandziarowska Jagoda
(1)
Gasińska Maria
(1)
Hebda-Czaplicka Izabela
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Juchnowicz Marta (1948- )
(1)
Kolny Beata
(1)
Kucharski Leszek
(1)
Kuklak-Dolata Iwona
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz
(1)
Kwiatkowski Stefan M
(1)
Lichniak Irena
(1)
Maciejewski Grzegorz
(1)
Markowska Hanna
(1)
Markowska-Wolert Renata
(1)
Morecka Zofia
(1)
Orczyk Józef
(1)
Orłowski Witold
(1)
Ostrowska Antonina
(1)
Pieliński Bartosz
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Pogonowski Marek
(1)
Poliwczak Iwona
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Ruzik Anna
(1)
Sanetra Walerian (1943- )
(1)
Sroka Jacek
(1)
Wilmowska-Pietruszyńska Anna
(1)
Wiśniewski Zenon
(1)
Wróbel Justyna
(1)
Wąsowska Marzena
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Zaniewska Hanka
(1)
Ćwirko Halina
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(69)
1990 - 1999
(3)
Kraj wydania
Polska
(94)
Język
polski
(94)
Temat
Rynek pracy
(21)
Bezrobocie
(14)
Polityka społeczna
(13)
Zatrudnienie
(13)
Kadry
(12)
Siła robocza
(11)
Praca
(10)
Ubóstwo
(9)
Płaca
(8)
Świadczenia społeczne
(7)
Przedsiębiorstwo
(6)
Wykluczenie społeczne
(6)
Czas pracy
(5)
Motywacja pracy
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Emerytura
(4)
Migracje
(4)
Niepełnosprawni
(4)
Rodzina
(4)
Unia Europejska
(4)
Integracja społeczna
(3)
Opieka społeczna
(3)
Podlaskie, województwo
(3)
Polska
(3)
Produktywność pracy
(3)
Równouprawnienie płci
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Administracja
(2)
Agencje zatrudnienia
(2)
Czas wolny od pracy
(2)
Demografia
(2)
Dialog społeczny
(2)
Edukacja
(2)
Flexicurity
(2)
Integracja europejska
(2)
Jakość życia
(2)
Kapitał ludzki
(2)
Kobieta
(2)
Ludzie starzy
(2)
Mieszkania
(2)
Młodzież
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Oświata
(2)
Pośrednictwo pracy
(2)
Prawo Unii Europejskiej
(2)
Prawo pracy
(2)
Rehabilitacja zawodowa
(2)
Renty
(2)
Ruchliwość społeczna
(2)
Szkolnictwo
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Urzędy pracy
(2)
Wybór zawodu
(2)
Zatrudnienie cudzoziemców
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Związki zawodowe
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Absolwenci szkół zawodowych
(1)
Agroturystyka
(1)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Bhp
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dywidenda
(1)
Dziecko
(1)
Emerytury
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Górnictwo
(1)
Górnicy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Katowice (woj. Śląskie; okrąg)
(1)
Kierowcy zawodowi
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Koszalin(woj. zachodniopomorskie; okręg)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Lublin (woj. Lubelskie; okrąg)
(1)
Ludność
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Minimum socjalne
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Odpowiedzialność społeczna*
(1)
Opole(woj. opolskie; okręg)
(1)
Temat: czas
1989-
(17)
2001-0
(5)
2001-
(3)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(9)
Kraje Unii Europejskiej
(7)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(2)
Maków Mazowiecki (woj. mazowieckie ; okręg)
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Warszawa
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(4)
Monografia
(3)
Opracowanie
(3)
Materiały pomocnicze
(2)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(8)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Zarządzanie i marketing
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
94 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-38-9
1. Wprowadzenie; 2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze powiatu makowskiego; 3. Analiza SWOT lokalnego rynku pracy; 4. Obszary priorytetowe prograu promocji zatrudniania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Opracowania PBZ - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
1. Polityka dochodowa a ubóstwo i wykluczenie społeczne: Polityka dochodowa, w tym transferów społecznych a ubóstwo; 2. Polityka rodzinna w Polsce wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego; Rola pieniężnych świadczeń rodzinnych jako instrumentu zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego rodzin; Usługi opiekuńczo-wychowawcze jako instrument ograniczania zagrożenia skutkami ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i ich rodzin; Ubóstwo i wykluczenie społeczne rodzin w Polsce. Ocena skuteczności polityki rodzinnej w ograniczeniu skali zjawiska; Polityka rodzin wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego rodzin i dzieci w krajach Unii Europejskiej; 3. Pomoc społeczna, ocena działania instytucji: System pomocy społecznej w Polsce; Pomoc społeczna w liczbach; Pomoc społeczna w Polskich badaniach; Ocena działania pomocy społecznej z punktu widzenia zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87890-47-2
Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state); Wzrost zatrudnienia warunkiem optymalizacji sfery socjalnej; Elastyczność polskiego rynku pracy; Zatrudnienie Polaków na zachodzie Europy i jego perspektywy po wstąpieniu Polski do UE; Uczenie (się0 - rozwijanie umiejętności - praca (w perspektywie rozwoju GOW i procesów integracyjnych); Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce; Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji i akcesji do Unii Europejskiej; Czas pracy w warunkach integracji; Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji; Wynagrodzenia w nowej gospodarce; Wykorzystanie doświadczeń UE w kształtowaniu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych w Polsce; Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi; Dostosowanie polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności do standardów UE; Trójstronna komisja: dialog społeczny i legitymizacja; Ustrój społeczny zakładu pracy w świetle dokumentów partycypacyjnych Unii Europejskiej; Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami unijnymi; Odpowiednie zabezpieczenia emerytalne - warunki i możliwości realizacji; Świadczenia społeczne zakładów pracy: zanik czy nowe formy? Regulacje i procesy; Stare i nowe funkcje pomocy społecznej; Polityka rodzinna w perspektywie integracji europejskiej; Bezrobocie a rodzina; Uwarunkowania realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Rodzina polska wobec nowych wyzwań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 304 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-33-2
Cz. I Rozwój sektora prywatnego a aktywność zawodowa kobiet: Zmiany własnościowe w polskiej gospodarce. Rozwój sektora prywatnego i jego wpływ na rynek pracy; Przekształcenia własnościowe a aktywność zawodowa kobiet. Zmiany i uwarunkowania. Cz. II Sektor prywatny jako środowisko pracy kobiet (w świetle badań): Charakterystyka badania; Sektor prywatny jako miejsce pracy respondentek; Pracownice sektora prywatnego. Charakterystyka badanej populacji; Formy zatrudnienia i warunki pracy kobiet w sektorze prywatnym; Zarządzanie zasobami pracy w badanych zakładach w kontekście zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn; Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; Praca zawodowa - rodzina w opiniach respondentek; Możliwość godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Cz. III Problemy pracy kobiet. Tendencje europejskie i światowe: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz ochrona pracy kobiet w ustawodawstwie wspólnotowym; problemy równości mężczyzn i kobiet w sferze pracy i w społeczeństwie. Cz. IV Podsumowanie: Wnioski i rekomendacje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87890-51-0
Cz.I Przemiany i zagrożenia rodziny na przełomie wieków : 1. Przemiany modelu i struktury demograficznej rodziny końca XX i początku XXI wieku, 2. Zmiana ról i pozycji członków rodziny, 3. Rola rodziny w tworzeniu kapitału ludzkiego, 4. Rola rodziny w tworzeniu kapitału społecznego, 5. Zagrożenia rodziny jako kwestie społeczne. Cz.II Polityka rodzinna - stan i kierunki rozwoju : 6. Polityka rodzinna - -podstawy teoretyczne i koncepcyjne, 7. Modele polityki rodzinnej, 8. Polityka rodzinna krajów Unii Europejskiej, 9. Polityka rodzinna w Polsce końca XX i początku XXI wieku. Kierunki zmian. Stosowane instrumenty, 10. Polityka rodzinna wobec przemian i zagrożeń rodziny, próba oceny
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-16-7
1. Ewolucja administracyjnego oddziaływania państwa na sferę zatrudnienia; 2. Założenia i tendencje zmian na polskim rynku pracy w latach 1990-2007; 3. Prawne podstawy promocji zatrudnienia i ochrony miejsc pracy; 4. Administracja pracy i instytucje rynku pracy; 5. Funkcjonowanie samorządowych instytucji rynku pracy; 6. Instrumenty wspierania i promocji zatrudnienia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-56-1
Cz. I Zmiany w motywowaniu: 1. Motywowanie dziś i jutro; główne problemy, 2. Jak nie demotywować pracowników, 3. Metoda trójaspektowej motywacji. Cz. II Motywowanie w Unii Europejskiej: 1. Główne aspekty motywowania do pracy, 2. Zróżnicowanie systemów motywacyjnych w krajach Unii Europejskiej 2. Prawne aspekty motywowanie. Rozwiązania polskie, a wymogi Unii Europejskiej, 3. Jedność w różnorodności motywowanie. Przypadek firmy Novartis. Cz. III motywowanie w zmieniającej się organizacji: 1. Fuzje i przejęcia a motywowanie, 2. Motywowanie w warunkach zmian technologicznych w organizacyjnych, 3. Czy polskie pracownicze programy emerytalne w formie ustawowej można uznać za narzędzia motywowania pracowników? Cz. IV Instrumenty motywowania: 1. Grupowe formy organizacji pracy i wynagradzania, 2. "Kompleks" jako forma grupowej organizacji wynagradzania w fabryce Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego S.A, 3. Bodźce długoterminowe - determinantami wzrostu wartości organizacji, 4. E=mc2, czyli motywowanie do wzrostu efektywności pracy a kultura organizacji, Cz. V: 1. System wynagrodzeń w małych i średnich firmach - realia oraz kierunki modernizacji, 2. Determinanty poziomu wzrostu wynagrodzeń w małych i średnich przedsiębiorstwach, 3. Struktura wewnętrzna wynagrodzeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, 4. Prorozwojowe instrumenty motywowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, 5. Symboliczno-rytualny sposób motywowania na przykładzie firmy marketingu sieciowego
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Raport IPiSS / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Zeszyt nr 24)
Cz. I Zatrudnienie i bezrobocie w okresie przedakcesyjnym: A. Szczebel ogólnokrajowy: Wskaźniki zatrudnienia Polska - Unia Europejska - kraje aspirujące; Elastyczność i stopień regulacji rynku pracy; Bezrobocie; Rynek pracy - wieś i rolnictwo. B. Zatrudnienie a zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych: Modele zarządzania zasobami ludzkimi; Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi; główne cechy; Zarządzanie zasobami ludzki mi w organizacjach gospodarczych w Polsce. Cz. II Polski rynek pracy a integracja: Wpływ swobody przepływu dóbr i usług na rynek pracy; Wpływ swobody przepływu kapitału na polski rynek pracy; Przekształcenia struktury gospodarczej; System edukacji wobec nowych wyzwań; Wyzwania akcesji - dialog społeczny w stosunkach pracy; Polityka rynku pracy w perspektywie integracji europejskiej. Cz. III Bilans szans i zagrożeń. Wnioski.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-45-6
Cz. I O potrzebie, korzyściach i słabościach programów praca - życie: O równowagę między pracą i życiem - UE -Polska; Czy istnieje życie poza firmą?; Programy praca-życie jako sposób budowania kapitału ludzkiego organizacji; E-learning, czyli elektroniczny system edukacji - szansą rozwoju kapitału ludzkiego; E-learning - pomaga czy przeszkadza w budowaniu równowagi między pracą a życiem. Cz. II Styl zarządzania a równowaga miedzy pracą i życiem: Gdy zaciera się granica między pracą zawodową a życiem prywatnym; Czas wolny jako obszar rozwoju współ czesnego menedżera; Równowaga między pracą i życiem w kulturze organizacyjnej nastawionej na efekty; Styl zarządzania i otwarta komunikacja - czyli jak przedostać się do katakumb, w których funkcjonują pracownicy; Odkryj swoje silne strony jak znaleźć, zrozumieć i efektywnie wykorzystać własne talenty w życiu zawodowym i osobistym?; Od kierownika do coacha - rozwój menedżerów sprzedaży w PTK Centertel. Cz. III Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu: Less work... more jobs; Reforma czasu pracy we Francji; Elastyczny czas pracy - ułatwia czy utrudnia godzenie pracy z życiem pozazawodowym?; Zarządzanie czasem pracy w handlu; Zarządzanie czasem - zarządza nie sobą w czasie. Umiejętności niezbędne współczesne mu menedżerowi; Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Cz. IV Firma przyjazna pracownikom i ich rodzinom: Firma przyjazna rodzinie; "Moderator" - program wspierania pracowników w polskiej telefonii cyfrowej; Równowaga pomiędzy życiem osobistym a pracą zawodową; Inwestycja w przyszłość; Zmiany a dialog w firmie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-34-1
1. Ile pracy, ile życia poza nią?; 2. Działania na rzecz równowagi między pracą a życiem pozazawodowym; z doświadczeń wybranych krajów; 3. Koncepcja badań; 4. Zakłócenia równowagi praca-życie i ich skutki w opinii pracodawców; 5. Ekonomiczna opłacalność działań wspierających WLB. Punkt widzenia pracodawców; 6. Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym w opiniach pracowników; 7. Studia przypadków: kształtowanie WLB; 8. Wnioski końcowe i rekomendacje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87890-57-X
Cz. I Jaka praca? : 1.Globalizacja i praca. Kontekstowa analiza świata pracy, 2.Praca i kultura, 3.Praca a życie pozazawodowe, 4.Postęp cywilizacyjny a praca, 5.Nowy świat pracy, 6.Człowiek a środowisko pracy. Cz. II Jaki pracownik? : 1.Zmiany demograficzne a przyszły rynek pracy, 2.Przemiany w jakościowej strukturze zatrudnienia, 3.Modernizacja stratyfikacji zawodowej, 4.Niepełnosprawność a praca, 5.Wiedza ukryta - istotny element kwalifikacji i komplementacji pracowników. Cz. III Jakie gospodarowanie pracą w organizacji? : 1.Przedsiębiorcza wyobraźnia zespolenia z pracą, 2.Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, 3.Rola kierowników w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie XXI wieku, 4.Organizacja ucząca się - koncepcja teoretyczna i praktyka działania przedsiębiorstw, 5.Wynagradzanie a satysfakcja pracowników - wyniki badań, 6.Ekonomiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, Cz. IV Jaki rynek pracy? : 1.The Future od Work : Has full employment a future in Europe, 2.Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy : Polska i Unia europejska - tendencje i oczekiwania na przyszłość, 3.Rynki pracy w przyszłości - deregulacja a zatrudnienie, 4.Wiejski rynek pracy w Polsce, co nas czeka?, 5.Dynamika i struktura migracji zarobkowych we współczesnej Polsce, 6.Jak utworzyć 2 miliony miejsc pracy do 2010 roku - próba teorii mnożnika miejsc pracy, 7.Szara strefa rynku pracy. Utrapienie gospodarcze czy ratunek społeczny?, 8.Dynamika zbiorowych stosunków pracy - o tym, że giambattista Vico miał rację, 9.Państwo jako regulator stosunków pracy -tendencje zmian
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-30-8
Cz. I Zatrudnienie i bezrobocie w drodze do Unii Europejskiej: 1.Perspektywa integracji europejskiej- kontekst rynku pracy; 2.Rynek pracy w okresie przedakcesyjnym - obraz przemian w Polsce; 3.Polska wieś - zatrudnienie i bezrobocie. Cz. II Determinanty zmian: 4.Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy; 5.Edukacja zawodowa a rynek pracy; 6.Koszty pracy w procesie integracji europejskiej; 7.Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską; 8.Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzeni miejsc pracy. Cz. III Instytucje rynku pracy. Państwo - pracodawcy - dialog społeczny: 9.Polityka rynku pracy. Cz. IV Wykorzystać proces integracji. Drogowskazy dla Polski.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-06-8
Cz. I Istota - problemy - determinanty: 1. Koncepcja high performance woek system. Źródła i rozwój , 2. Dwie koncepcje proefektywnościowego zarządzania zasobami ludzkimi, 3. HPWS z perspektywy ewolucji. Cz. II O konstrukcji filarów wysoce efektywnego ZZL: 1. Wynagrodzenie za efekty w wysoce efektywnych systemach zzl, 2. Dobór i rozwój pracowników w procesie budowy HPWS, 3. Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: zastosowanie w spółkach high-tech, 4. Rozwój wiedzy kluczowym elementem HPWS, 8. Partnerstwo społeczne a HPWS, 9. Praca zespołowa kluczowym elementem wysoko efektywnych systemów pracy, 10. Komunikacja a High performance work systems, 11. Kulturowe uwarunkowania wzrostu zaangażowania pracowników w wysoko efektywnych systemach pracy. Cz. III W perspektywie dalszych badań: 12. Perspektywa HPWS w pomiarze efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, 13. HPWS: doświadczenia zagraniczne, 14. Wysoko efektywne systemy pracy w przedsiębiorstwach, 15. Odporność psychiczna a wysoko efektywne systemy pracy. Cz. IV Głos praktyków: 16. Źródła wysokiej efektywności i metody jej osiągania, 17. Benchmarking a efektywność organizacji, 18. Bank premii jako narzędzie zwiększające efektywność systemów wynagrodzeń, 19. Komunikacja filarem HPWS, 20. Jak zwiększać efektywność projektów szkoleniowych, 21. Coaching grupowy skuteczną metodą rozwoju zawodowego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-66-9
Cz. I Podstawy zarządzania talentami: 1. Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, 2. Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia interpersonalne, 3. Globalizacja- Różnorodność - zarządzanie talentami. Cz. II Pozyskiwanie, identyfikacja, pomiar i rozwój talentów: 1. Identyfikacja i pomiar talentu organizacji, 2. Metody i techniki wyłaniania kadry o wysokim potencjale (wnioski z praktyki), 3. Zarządzanie talentami - rozważania praktyka, 4. Światem rządzi ruch - firma zarządza talentem czy talent zarządzania firmą?, 5. Jak utrzymać talenty, jak budować ich zaangażowanie i lojalność w długookresowej perspektywie?. Cz. III Motywowanie: 1. Motywowanie do rozwoju, 2. Motywowanie i rozwój pracowników o wysokim potencjale, 3. Motywy działania i typy zachowań menedżerów sprzedaży na drodze do sukcesu zawodowego. Cz. IV Zarządzanie talentami - podejścia specyficzne: 1. Tworzenie programów dla pracowników o wysokim potencjale, 2. Zarządzanie talentem na najwyższych szczeblach organizacji, 3. Zarządzanie talentami i pracownikami wiedzy w praktyce firm medialnych, 4. Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów - założycieli przedsiębiorstw - liderów, 5. Zarządzanie talentami w międzynarodowych korporacjach, 6. ING inwestuje w talenty
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-74-X
1. Ku doskonałości HR. 2. Integracja strategii HR ze strategią organizacji. 3. HR w organizacjach o elastycznych strukturach i zatrudnieniu. 4. Wynagrodzenia efektywne: oczekiwania a rzeczywistość. 5. Bezpośrednia i przedstawicielska partycypacja pracownicza. 6. Społeczna odpowiedzialność organizacji. 7. Współpraca między działem HR i związkami zawodowymi.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Personel XXI Wieku)
ISBN: 83-87890-14-6
Zawiera: Pracodawcy wobec wynagradzania pakietowego; Wynagrodzenia pakietowe - modą czy szansą na sukces?; Papiery wartościowe jako forma wynagradzania; Gratyfikacje pozapłacowe; Pracownicze programy emerytalne a regulacje w Unii Europejskiej; Wynagradzanie za pośrednictwem pracowniczych programów emerytalnych; Wynagrodzenia kafeteryjne; Zarządzanie pakietem wynagrodzeń; Projektowanie pakietów wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej; Dobry pakiet wynagrodzeń - mniejsze podatki dla pracowników i firmy; Praktyka rynkowa w zakresie wynagrodzeń pakietowych: Polska a Unia Europejska; Emerytalne i pozaemerytalne programy pracownicze składnikiem pakietu wynagrodzeń; Potrzeby i bariery stosowania wynagrodzeń pakietowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-40-5
Cz.I Proces kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego: Społeczeństwo obywatelskie a państwo; Społeczeństwo obywatelskie a naród; Kwestia definicji; Organizacje i dobrowolne stowarzyszenia; Funkcje społeczeństwa obywatelskiego; Społeczeństwo obywatelskie a transformacja ustrojowa w Polsce; Regionalne zróżnicowanie obywatelskości a problem rozwoju. Cz.II "Testowanie" tez w ujęciu regionalnym: Wybór regionów badawczych i metodologia badań; Identyfikacja modelu rozwoju; Zasoby kapitału ludzkiego; Zasoby kapitału społecznego; Podsumowanie badań - różnice między regionalne. Cz.III Bariery obywatelskości: Bezrobocie; Ubóstwo i marginalizacja; Bariery obywatelskości; Zakończenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-53-7
1. Wynagradzanie pracowników publicznej służby zdrowia w czasach gospodarki socjalistycznej, 2. Wynagradzanie pracowników publicznej służby zdrowia w okresie jej reformowania, 3. Wynagradzanie w publicznej służbie zdrowia w wybranych krajach, 4. Kierunki doskonalenia systemów wynagradzania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 61 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-41-3
R.1 Kształtowanie się płac zasadniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach; R.2 Wynagradzanie pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach; R.3 Kształtowanie wzrostu i relacji płac w sektorze publicznym i prywatnym; R.4 Zróżnicowanie wynagrodzeń w administracji centralnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 331 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-68-6
1. Rola kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce polskiej; 2. Zasady i procedury kadrowe w administracji publicznej; 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządach; 4. Kształtowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych; 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej