Form of Work
Książki
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Filipowicz Grzegorz
(1)
Jasiński Marcin
(1)
Nikodemska Sabina
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Kadry
(2)
Assessment center
(1)
Development center
(1)
Kariera
(1)
Menedżerowie
(1)
Oceny pracowników
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Przywództwo
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Personel & Zarządzanie / INFOR)
ISBN: 978-83-8137-371-5
Zawiera: Wprowadzenie. 1. Jakich liderów i menedżerów potrzebują organizacje?: Rola menedżera i lidera; Potencjał zawodowy menedżera i lidera; Możliwości rozwoju. 2. Profile kompetencji liderów i menedżerów: Wybierane kompetencje; Wskazanie poziomu pożądanego kompetencji; Jak widzą to inni? 3. Ocena/diagnoza (własnych) kompetencji: Na czym polega ocena kompetencji?; Źródła oceny; Metody oceny kompetencji. 4. Rozwój kompetencji menedżera i lidera – wyniki badań: Analiza uzyskanych wyników; Porównanie wyników menedżerów i liderów; Podstawowe wnioski. 5. Jak rozwijać własne kompetencje?: Nowe zadania; Informacje zwrotne od współpracowników; Szkolenia i inne formy edukacyjne; Coaching i mentoring; Uczenie innych – dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniami. 6. Kształtowanie własnej kariery: Jak warto myśleć o karierze?; Osobista mapa kariery. 7. Wskazówki rozwojowe dla określonych kompetencji: Planowanie i organizowanie; Delegowanie; Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; Zarządzanie sobą; Podejmowanie decyzji; Dążenie do rezultatów; Budowanie zespołów; Wywieranie wpływu; Innowacyjność i elastyczność. Polecana literatura.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Assessment Development Center : projektowanie procesu i narzędzi oceny / Sabina Nikodemska. - Warszawa : INFOR PL, 2018. - 247 s., [1] karta tablic złożona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8137-322-7 978-83-8137-322
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Assessment | Development Center jako metoda oceny kompetencji: 1. Krótka historia metody; 2. Assessment i Development Center - podobieństwa i różnice; 3. Elementy procesu; 4. Czynniki budujące obiektywizm metody; Wiele kryteriów; Wiele narzędzi oceny; Wielu oceniających; Wiele ocen. Rozdział 2. Kompetencje - czyli kryteria oceny: 1. Czym są kompetencje?; 2. Kompetencje - jak je zdefiniować?; Różne modele opisu; Model otwarty; Model addytywny; Model matrycowy; 3. Skale oceny kompetencji; Ile poziomów?; Skala parzysta czy nieparzysta?; Ilościowa czy jakościowa?; 4. Profil i model kompetencji - czy są tym samym?; Profil kompetencji; Model kompetencji; Katalog lub księga kompetencji; W jakim celu?; Struktura profilu kompetencji; Struktura modelu kompetencji; 5. W jaki sposób opracować profil kompetencji na użytek sesji AC| DC?. Rozdział 3. Narzędzia oceny wykorzystywane podczas sesji AC|DC: 1. Wywiad; Wywiad biograficzny; Wywiad kompetencyjny/behawioralny; 2. Różne typy testów; Testy wiedzy; Testy osobowości, testy psychologiczne; Testy kompetencyjne, zadaniowe, sytuacyjne; 3. Próbki pracy; 4. Wywiady i testy w procesach AC|DC - atuty i ograniczenia; 5. Zadania symulacyjne; Rodzaje zadań symulacyjnych; Zadania grupowe;; Zadania symulacyjne (rozmowy); Zadania indywidualne (pisemne]; 6. Jak przygotować matrycę/macierz oceny kompetencji?; Etapy tworzenia matrycy obserwacji i oceny; Jakość i efektywność oceny - tworzenie matrycy i harmonogramu sesji. Rozdział 4. Tworzenie zadań symulacyjnych: 1. Elementy składowe zadania; Instrukcja logistyczna (dla administratora sesji i asesora); Instrukcja dla uczestnika; Instrukcja dla asesora; Instrukcja dla aktora; Arkusz oceny - wskaźniki zadaniowe; 2. Zadania grupowe; Kiedy stosować grupowe zadania symulacyjne, a kiedy nie; Dyskusja grupowa z rolami i bez ról - podobieństwa i różnice; Kluczowe kompetencje oceniane w dyskusjach - jakie oceniać, a jakich nie; 3. Dyskusja bez ról; 4. Dyskusja z rolami; 5. Zadania indywidualne - symulacje rozmów; 6. Rozmowa z pracownikiem; 7. Rozmowa ze współpracownikiem; 8. Rozmowa z klientem; 9. Analiza danych i poszukiwanie faktów; 10. Dokumenty na biurku (koszyk zadań); Instrukcja i klucz otwarty; Instrukcja i klucz zamknięty; Tworzenie zadania. Rozdział 5. Pilotaż i weryfikacja zadań symulacyjnych: 1. Testowanie i pilotaż zadań; Weryfikacja teoretyczna; Weryfikacja empiryczna; 2. Kto bierze udział w pilotażu?; Dobór uczestników; Kontrakt z uczestnikiem pilotażu; Test roli aktora; Zespół obserwatorów; Informacje zwrotne od "testerów" zadania; 3. Jak zorganizować pilotaż?; Co weryfikujemy podczas pilotażu?; Kilka prób testowych; Ocena wartości diagnostycznej; Skalowanie czasu; Od pilotażu do... pilotażu. Rozdział 6. Opracowanie raportu po sesji AC|DC: Cele realizowane podczas sesji oceny, czyli o zawartości raportu; Odbiorcy raportu; Opis zachowań w zadaniu, wskaźników, kompetencji, czyli o formule raportu; Kilka zasad, które mogą być pomocne w tworzeniu raportów. Rozdział 7. Przygotowanie organizacyjne sesji: Harmonogram; Zespół pracujący podczas sesji; Podsumowanie (integracja wyników); Komunikacja procesu; Pomocnik koordynatora projektu AC|DC. Rozdział 8. Różne metody - różne wyniki: 1. Porównywalność wyników oceny kompetencji z wykorzystaniem zadań symulacyjnych i testów; Różny sposób definiowania kryteriów oceny; Różne skale i punkt odniesienia wyników; Różny sposób oceny; Porównywać, czy nie?; 2. Porównywalność wyników oceny w ramach sesji AC|DC i oceny 360 stopni; Jak różne mogą być wyniki?; Kontekst sytuacyjny i przedmiot diagnozy; Oceniający; Skale oceny; Efekt synergii. Rozdział 9. Metoda AC|DC - kontrowersje i dylematy: 1. Kontrowersje dotyczące AC|DC jako metody oceny kompetencji; 2. Kontrowersje dotyczące narzędzi wykorzystywanych podczas sesji AC|DC; 3. Kontrowersje dotyczące osób oceniających – asesorów; 4. Kontrowersje dotyczące wiarygodności wyników uzyskanych z zastosowaniem metody; 5. Kontrowersje dotyczące formalnych aspektów stosowania metody AC|DC. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.3
No cover
Book
In basket
Skuteczna rekrutacja : praca zbiorowa. - Warszawa : INFOR PL , 2019. - 279, [1] s. : tab., wykresy ; 21 cm.
(Personel & Zarządzanie / INFOR)
ISBN: 978-83-8137-452-1
Zawiera: Część I. Trendy, narzędzia, metody: Rozdział 1. Preferencje kandydatów i charakterystyka rynku pracy: 1. Niedobór talentów i wpływ cyfryzacji na rynek pracy; 2. Nowoczesne formy zatrudnienia jako odpowiedź na potrzeby kandydatów i biznesu; 3. Czas świadomego kandydata – jak zmienił się proces rekrutacji; 4. Budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Rozdział 2. Kompetencje rekrutera i head huntera: 1. Poszukiwana, poszukiwany… czyli jaki powinien być skuteczny rekruter; 2. Candidate experience, czyli jak poprzez właściwą komunikację z kandydatami wpływać na skuteczność procesów rekrutacji. Rozdział 3. Rekrutacja kandydatów: 1. Jak zweryfikować kompetencje wymagane od kandydata na danym stanowisku; 2. Oferta pracy od A do Z, czyli jak zainteresować kandydata; 3. Internet i urządzenia mobilne w służbie rekruterów; 4. Od rekrutacji 2.0 do rekrutacji 5.0, czyli nowoczesne formy pozyskiwania kandydatów; 5. Pozyskiwanie kandydatów metodą direct search; 6. Rekrutacja wewnętrzna czy rekrutacja zewnętrzna – kiedy zdecydować się na te rozwiązania; 7. Udane rekrutacje na stanowiska wysokospecjalistyczne kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej organizacji; 8. Rekrutacja pracowników na stanowiska produkcyjne; 9. Różnorodność w zespole. Rozdział 4. Selekcja kandydatów: 1. Jak się przygotować do pierwszej rozmowy z kandydatem; 2. Rozmowa rekrutacyjna i referencje; 3. Wybrane metody i narzędzia selekcji kandydatów do pracy. Rozdział 5. Onboarding, czyli jak zapewnić pracownikowi skuteczne wdrożenie. Część II. Rekrutacja oczami prawnika: Rozdział 1. Procesy rekrutacyjne oczami prawnika: Treść ogłoszenia rekrutacyjnego nie może dyskryminować; Rozmowa kwalifikacyjna; Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu; Dokumenty, jakich pracodawca może wymagać od pracownika; Programy referencyjne – świadczenie pieniężne za polecenie kandydata; Możliwość weryfikacji danych i informacji przekazanych przez kandydata. Kontakt z byłym pracodawcą; Zatrudnianie młodocianych; Elastyczne formy zatrudnienia – czyli co cenią pracownicy; Równie traktowanie w zakresie wynagradzania – czy kandydat może otrzymać lepsze warunki niż obecny pracownik?; Obietnica zatrudnienia – umowa, list intencyjny – czy zawsze jest wiążąca? Rozdział 2. Nieuczciwa konkurencja a proces rekrutacji: Działania niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Wiedza kandydata kontra interes poprzedniego pracodawcy; Działalność headhunterów a czyn nieuczciwej konkurencji; Weryfikacja wiedzy, doświadczenia i przestrzegania wartości etycznych przez kandydata na podstawie kazusu z zakresu czynu nieuczciwej konkurencji; Rozpowszechnianie przez kandydata nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości; Utrudnianie dostępu do rynku – ustalenie współdziałania kandydata; Na co należy zwrócić uwagę podczas rekrutacji kandydata, który pracował lub nadal pracuje w spółce, co do której z dostępnych źródeł powzięliśmy informacje o wystąpieniu działań korupcyjnych; Karalność pracownika; Znaczenie case study w pracy rekrutera w odniesieniu do wiedzy kandydata w zakresie nieuczciwej reklamy; Skutki kłamstwa kandydata; Gdy kandydat lub pracodawca zmieni zdanie. Rozdział 3. Rekrutacja w czasach Big Data – ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji w obliczu zmian RODO: Przed podpisaniem umowy o pracę – skonstruowanie oferty, kontakt z kandydatem, zbieranie danych osobowych i czas ich przetwarzania; Konsekwencje nieprzestrzegania RODO i kary.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8137-612-9
"Nie każda otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu VAT. Dotyczy to tylko dotacji które mają wpływ na cenę sprzedawanych towarów lub usług. W związku z tym podatnicy mają wątpliwości, w jakich przypadkach otrzymane dofinansowanie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, jaki moment wyznacza datę powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz czy przysługuje im prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków sfinansowanych dotacją. W publikacji zostały omówione szczególne przypadki dofinansowań z którymi mają problemy podatnicy w praktyce, takie jak: • refundacja z NFZ dla aptek • dotacja do zakupu środków trwałych • dopłata do ceny m3 wody dla zakładów budżetowych • dotacja dla gminy na usuwanie azbestu • dotacja do świadczonych usług. Czytelnik uzyska nie tylko informację czy dana dotacja podlega VAT, ale także jak ją rozliczyć gdy będzie zwiększać podstawę opodatkowania oraz czy może odliczyć VAT od zakupów finansowanych dotacją. " Spis treści Fragment
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again