Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(9)
Author
Sokołowska Ewa
(2)
Andrzejewska Anna
(1)
Baum Ewa
(1)
Biała Monika
(1)
Bojadżijewa-Wesołowska Karolina
(1)
Błońska Ewelina
(1)
Covan David
(1)
Dziedzic Agnieszka
(1)
Fronckiewicz Bożena
(1)
Frączak-Faure Olga
(1)
Gilchrist Mary
(1)
Gryz Przemysław
(1)
Głogowska Małgorzata
(1)
Janowska Zofia
(1)
Johnson Roger (ilustrator)
(1)
Klimek-Lewandowska Marta
(1)
Komorowska Hanna
(1)
Kołodziejska Jolanta
(1)
Lundine Vicki
(1)
Marczak Anna
(1)
MasłowskiMichał
(1)
Ostrowska Krystyna
(1)
Pajączkowska Joanna
(1)
Palomares Susanna
(1)
Rogers Bill
(1)
Schilling Dianne
(1)
Seip Jo-Anne
(1)
Smith Catherine
(1)
Szelest Alicja
(1)
Taborski Aureliusz
(1)
Wesołowska Karolina
(1)
Williams Donna
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Dziecko
(2)
Dziecko trudne
(2)
Nauczanie
(2)
Zachowanie
(2)
Agresywność
(1)
Autyzm
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Języki
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Konflikt
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież trudna
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przestępczość
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Religijność
(1)
Szkolnictwo
(1)
Telewizja
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Uczniowie
(1)
Wybór zawodu
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zespół ADHD
(1)
Genre/Form
Pamiętniki australijskie
(1)
Powieść angielska
(1)
14 results Filter
Book
In basket
(Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga)
ISBN: 978-83-88839-98-6
1. Istota telewizji i jej znaczenie, 2. Funkcje i możliwości telewizji, 3.Rodzaje i cechy programów telewizyjnych, 4. Preferencje dzieci w wyborze programów i filmów, 5. Negatywne oddziaływanie telewizji, 6. Uzależnienie od telewizji, 7. Reklama i jej ujemne skutki, 8. Działania profilaktyczne, 9. Co w zamian telewizji, 10. Analiza indywidualnych przypadków uzależnień
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik Nauczyciela, Wychowawcy, Pedagoga)
ISBN: 978-83-88839-14-6
Uwagi dla korzystających z tej książki; Wstęp i teoria; Przegląd tematów zawartych w książce; Strategie dydaktyczne; Szacunek dla podobieństw i różnic; Rozumienie i kontrolowanie emocji; Współdziałanie i budowanie zespołu; Strategie rozwiązywania konfliktów; Stosowanie narzędzi rozwiązywania konfliktów; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: 978-83-88839-24-5
1.Wstęp, 2. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego, 3. Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce oświatowej, 4. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej, 5. Materiały pomocnicze, 6. Informacja o realizacji rocznego planu nadzoru, 7. Program i harmonogram poprawy efektywności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61309-41-3
49 rozdziałów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88839-45-0
1. Planowanie kursu językowego: Koncepcja kursu językowego; Opracowanie programu nauczania; Wybór metody nauczania; Nauczanie w różnych grupach wiekowych; Wybór materiałów nauczania i pomocy naukowych; 2. Lekcja języka obcego: Planowanie lekcji; Lekcja jako nauka komunikacji; Utrzymanie dyscypliny na lekcji; Zachowanie lekcyjne nauczycieli a sukces w pracy pedagogicznej; Indywidualne cechy uczniów a sukces w nauce języków; 3. Technika nauczania: Nauczanie wymowy, rytmu i intonacji; Nauczanie pisowni; Nauczanie słownictwa; Nauczanie gramatyki; Nauczanie rozumienia ze słuchu; Nauczanie czytania ze zrozumieniem; Nauczanie mówienia; Nauczanie pisania; Techniki zapewnienia naturalności komunikacyjnej w nauczaniu; Wprowadzenie do autonomii ucznia w procesie uczenia się; 4. Ocena jakości pracy nad językiem i jej efektów: Reagowanie na wypowiedź ucznia poprawa błędów językowych; Testy językowe; Kontrola wyników nauczania. Wystawianie ocen; Ocena i samoocena nauczyciela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Dla Nauczyciela Przedszkola)
ISBN: 83-88839-18-7
1.Podłoże historyczne badań nadpobudliwości; 2. Skąd się biorą nadpobudliwe dzieci , czyli o przyczynach ADHD; 3. Różne dzieci, różne objawy nadpobudliwości; 4. "Oficjalne objawy" na postawie których lekarze rozpoznają ADHD; 5. Podtypy ADHD; 6. Jak zmienia się obraz dziecka nadpobudliwego; 7. Dieta dzieci nadpobudliwych, czy warto spróbować?; 8. Organizacja Sali dydaktycznej w przedszkolu - szkole; 9. Metodyka prowadzenia zajęć ; 10. Scenariusze zajęć i zabaw dla dzieci 3-4 letnich nadpobudliwych psychoruchowo; 11. Scenariusze prowadzenia zajęć i zabaw dla dzieci 5-6 letnich nadpobudliwych psychoruchowo; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61309-52-9
1. Psychologia resocjalizacyjna- nauka teoretyczna i stosowana; 2. Kryteria wyznaczania działań resocjalizacyjnych; 3. Teoretyczne koncepcje wykorzystywane do wyjaśniania zaburzonych stylów funkcjonowania społecznego; 4. Wybrane metody i narzędzia badawcze; 5. Rozwój moralny; 6. System wartości a zaburzone zachowania społeczne; 7. Rozwój religijny i religijność a resocjalizacja i profilaktyka społeczna; 8. Środowisko rodzinne w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych; 9. Znaczenie środowiska szkolnego w procesie socjalizacji, resocjalizacji i profilaktyce; 10. Środowisko rówieśnicze w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych; 11. Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji o orientacji psychologicznej; 12. Psychologiczne aspekty resocjalizacji nieletnich; 13. Resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej; 14. Mediacja i kuratela jako instytucje sprawiedliwości i resocjalizacji; 15. Wsparcie społeczne w teorii i praktyce resocjalizacyjnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga)
ISBN: 978-83-88839-44-3
1.O realistycznym myśleniu; 2. O emocjach - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych; 3. O skutecznym działaniu; 4. Przed czym się bronimy, zmieniając zachowanie i sposób myślenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga)
ISBN: 978-83-88839-04-7
1. Zmiana sposobu działania, 2. Zmiana sposobu myślenia, 3. Jak wypracować sobie dobre kontakty z innymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008. - 92 s. : fot.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-61309-32-1
1. Terapia zajęciowa: Miejsce terapii zajęciowej w rehabilitacji; Definicja terapii zajęciowej i niepełnosprawności; Proces terapeutyczny; Projekt realizacji procesu terapeutycznego; Zespół terapeutyczny; Etapy procesu terapeutycznego; Warsztaty terapii zajęciowej; Metody, formy, środki terapii zajęciowej; Tworzenie grupy, kontakt grupowy; Wybrane metody pedagogiki przydatne w realizacji terapii zajęciowej; 2. Rodzaje terapii zajęciowej: Arteterapia; Biblioterapia; Ludoterapia; Ergoterapia; Silvoterapia; Terapia ruchowa; Dogoterapia; Hipoteriapia; 3. Zastosowanie terapii zajęciowej: Mózgowe porażenia dziecięce; Szkoła z oddziałami integracyjnymi; Zespół Downa; Przykłady ćwiczeń- zabaw rewalidacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61309-84-0
1. Rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym; 2. Jak pomóc dziecku w prawidłowym rozwoju. Koncepcja E. Eriksona; 3. Zabawa; 4. Prawidłowy rozwój i sygnały niepokojące; 5. Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka: Dlaczego dziecko ma problemy z adaptacją do przedszkola? Jak mu pomóc; Jeśli dziecko nadal moczy się w łóżko; Problemy wychowawcze; Nadpobudliwość psychoruchowa; Lęki u dzieci; Depresja u dzieci; Ryzyko dysleksji rozwojowej; Ryzyko dyskalkulii rozwojowej; Zaburzenia mowy; Seksualność dziecięca; 6. Jak przygotować dziecko do pójścia do szkoły?; 7. Pomoc psychologiczna; 8. Dlaczego ważne jest, aby dziecko uczęszczało do przedszkola?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88839-77-2
1. Co sprawia, że klasa jest trudna?, 2. Spotkania klasowe, 3. Opracowanie grupowego (klasowego) planu zachowania, 4. Wprowadzanie klasowego planu zachoania metodą wzmocnień grupowych, 5. Ustalenie zasad wspólpracy z klasa, 6. Postępowanie z trudnymi uczniami, 7. Zachowania powtarzające się i zmiana zachowania, 8. Nauczyciele na zastępstwie a trudna klasa, 9. Wzajemne wspieranie się nauczycieli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88839-94-8
1. Zarys ogólny; 2. Samoświadomość; 3. Umiejętności życiowe; 4. Podejmowanie decyzji, określanie celów i rozwiązywanie problemów; 5. Świadomość zawodowa; 6. Przygotowanie do wejścia w środowisko pracy; 7. Portfolio zawodowe: prezentacja umiejętności, postaw i zalet; 8. Współpraca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again