Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(28)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(28)
Author
Krzychała Sławomir
(2)
Kurantowicz Ewa
(2)
Kwaśnica Robert
(2)
Męczkowska Astrid
(2)
Sekułowicz Małgorzata
(2)
Stasieńko Jan
(2)
Benton Ted
(1)
Craib Ian
(1)
Dehnel Piotr
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Dytman-Stasieńko Agnieszka
(1)
Dziemianowicz Mirosława
(1)
Fleischer Michael
(1)
Gołębniak Bogusława Dorota
(1)
Gutowski Piotr
(1)
Illeris Knud
(1)
Ilnicki Marek
(1)
Jurgiel Alicja
(1)
Kamińska Magdalena
(1)
Kargul Józef
(1)
Kociubiński Krzysztof
(1)
Koczanowicz Leszek
(1)
Kruk-Lasocka Joanna
(1)
Królak Sławomir
(1)
Kubiak Krzysztof
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Laclau Ernesto
(1)
Leppert Roman
(1)
Malewski Mieczysław
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Mendel Maria
(1)
Mickiewicz Piotr
(1)
Mikiewicz Piotr
(1)
Mouffe Chantal
(1)
Nizińska Adrianna
(1)
Nowak-Dziemianowicz Mirosława
(1)
Nowicka Agnieszka
(1)
Nussbaum Martha C
(1)
Ostrowski Andrzej
(1)
Pluciński Eugeniusz M
(1)
Rasiński Lotar
(1)
Sierakowski Sławomir
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Szacki Jerzy
(1)
Szynol Adam
(1)
Vattimo Gianni
(1)
Wojtasik Bożena
(1)
Zarębski Tomasz
(1)
Zych Adam A
(1)
Year
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Środki masowego przekazu
(6)
Pedagogika
(5)
Młodzież
(4)
Wychowanie
(4)
Dziecko
(3)
Rodzina
(3)
Aspiracje
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko upośledzone
(2)
Język
(2)
Kobieta
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kształcenie
(2)
Kultura
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Oświata
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Polityka
(2)
Szkolnictwo
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Absolwenci szkół średnich
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Autyzm
(1)
Biblioterapia
(1)
Ból przewlekły
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Cierpienie
(1)
Czas pracy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Demokracja
(1)
Diagnoza
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Emerytura
(1)
Empiryzm
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka społeczna
(1)
Filozofia
(1)
Fundamentalizm
(1)
Globalizacja
(1)
Gry komputerowe
(1)
Indywidualizm (filoz.)
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura masowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing polityczny
(1)
Małżeństwo
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Multimedia
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nafta
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osobowość
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Państwo
(1)
Podmiotowość
(1)
Postmodernizm
(1)
Pozytywizm
(1)
Praca
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prasa bezpłatna
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Przestrzeń
(1)
Public relations
(1)
Płaca
(1)
Płeć
(1)
Racjonalizm
(1)
Racjonalność
(1)
Realizm
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Socjaldemokratyzm
(1)
Socjalizm
(1)
Socjologia
(1)
Socrates (469-399 a.C.)
(1)
Solidarność (postawa)
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Surdopedagogika
(1)
Szkolnictwo dla dorosłych
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Szwajcaria
(1)
Telewizja
(1)
Telewizyjne programy sportowe
(1)
Terroryzm morski
(1)
Transport morski
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Austria
(1)
Genre/Form
Literatura
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej / pod red. Lotar Rasiński)
ISBN: 83-89518-04-X
1. Wprowadzenie, 2. Empiryzm i pozytywizm w nauce, 3. Niektóre problemy empiryzmu i pozytywizmu, 4. Nauka, przyroda i społeczeństwo: niektóre alternatywy wobec empiryzmu, 5. Podejścia interpretatywne: racjonalność instrumentalna, 6. Racjonalność jako postępowanie według reguł; kultury, tradycje i hermeneutyka, 7. Krytyczna racjonalność, 8. Realizm krytyczny i nauki społeczne, 8. Feminizm, wiedza i społeczeństwo, 10. Poststrukturalizm i postmodernizm, 11. Zakończenie: w obronie filozofii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-33-3
1. Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne, 2. A może by tak przestać zadawać pytania (o filozofię i pedagogikę), 3. Jaka filozofia, jaka pedagogika?, 4. Wolność i wychowanie, 5. Narracja, tożsamość, etyczność, 6. O "pedagogicznym" stylu późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina, 7. Osoba i jej czyn podstawą wychowania, 8. O potrzebie realizmu w wychowaniu, 9. Filozoficzne interpretacje dla pedagogicznych badań biograficznych (dwugłos badaczy), 10. Współczesne odnawianie znaczeń. Kategoria kształcenia, 11. Fundamentalizm. Perspektywa pedagogiczno-filozoficzna, 12. Antynomie poznawcze w surdopoedagogice i sposoby radzenia sobie z ich dolegliwością, 13. Natura ludzka a wychowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-05-8
Część I. Komunikowanie polityczne w ujęciu teoretycznym: 1. Miejsce i rola mediów masowych w systemach demokratycznych 2. System demokratyczny i mediatyzacja polityki 3. W kierunku systemowej teorii komunikowania politycznego 4. Imagistyka społeczna czyli marketing polityczny Część II. Praktyka komunikowania politycznego. Analiza przypadków: 1. Komunikowanie polityczne w Stanach Zjednoczonych perswazja na arenie publicznej 2. Jakość oraz przemiany jakościowe w dziedzinie public relations 3. Błędy komunikacyjne w kampanii Lionela Jospina 3. Silvio Berlusconi. Od kampanii typu prezydenckiego do prezydenckiego rządu 4. Partia polityczna jako instytucja komunikacyjna. Diagnoza sytuacji na hiszpańskiej scenie politycznej w kontekście odnowy PSOE 5. Informacje parlamentarne w prasie włoskiej Część III. Komunikowanie polityczne na poziomie lokalnym 1. Komunikowanie polityczne w ymiarze gminy: lokalne i nielokalne 2. Bitwa o twierdzę Wrocław - rzecz o wyborach samorządowych we Wrocławiu w 2002 roku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-31-7
Rozdział 1. Nowa tekstualność, nowe gatunki, nowy język. Język, tekst, hipertekst - analiza czatów w Rowerze Błażeja; Telefonia cyfrowa - nowe zachowania komunikacyjne; Bazy danych - nowy gatunek pisarstwa?; Cybertekst, Nowa perspektywa postrzegania tekstualności; Sylwiczny i intymistyczny charakter blogów; Kncepcja hipertektstowego autora, czytelnika i dzieła na podstawie powieści " Patchwork Girl"; Perswazja w multimediach. Język aukcji internetowych jako przedmiot analizy retorycznej; Opowieści o raju: język nowych mediów, podróże i turyści (o perswazji w mediach). Rozdział 2: Stare media w multimediach. Aksjologia dziennikarska i dyskurs cybernetyczny; Ich Will. Czy odbiorcy wideoklipów Rammstein są bezbronni wobec " potęgi obrazu"? Analiza wizualności przekazu audiowizualnego; MTV i cylindry. Wideoklip jako druga młodość kina; Narracje interaktywne w telewizji; Język w książce i język książki; Bezpłatne magazyny kulturalne a Internet. Od papierowego City Magazine po multimedialne Klimmaty; Radio studenckie w Internecie; Początek a stan obecny funkcjonowania Radia Olsztyn w Internecie. Rozdział III: Multimedia komunikacja społeczna. Rozważania nad komunikacyjnym wykluczeniem, czyli jak rozwiązać problem cyfrowego podziału; ( Nowe) media a wojna - aktualna dyskusja i tendencje w badaniach; Culture jamming - walka o prawo do komunikowania się; Język uwięziony - koncepcja zamknięcia uniwersum dyskursu w Herberta Marcusego; Przemoc języka jako przemoc sensu - o wojnie podmiotu i świata znaczeń w nowych mediach; "Nam nie jest wszystko jedno... od kogo bierzemy" - o dekodowaniu przeciwstawnym w Internecie. Studium przypadku. Rozdział IV: Metodologiczne i definicyjne aspekty multimediów. Słowo w kulturze multimediów; "Język na nielegalu", czyli wpływ multimediów na komunikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań; Formacja intelektualna pokolenia klawiatury, Internetu i SMS-ów; Komunikacja w świecie gier komputerowych; O nieistnieniu cyberprzestrzeni; Między samowiedzą a symulacją. Pytanie o podmiot przemian komunikacyjnych; Wizualizacja procesów przyrodniczych w portalach edukacyjnych a jej wpływ na wyobrażenia uczniów o mikroświecie; Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy "przedstawiania" przeszłości w epoce ekranów; Modelowanie perspektywy badawczej na planie eksperimance'u; Transgresyjne podróże po paraprzestrzeniach wizualnych efektów specjalnych. Rozdział 5: Językowe oblicza zjawisk multimedialnych. Językowe właściwości tekstu elektronicznego. Analiza porównawcza angielskich i rosyjskich witryn internetowych; O niektórych problemach komunikacji językowej w Internecie; Język wirtualncych wspólnot na przykładzie Jargon File; Elementy socjolektu graczy komputerowych; O trollach i plonkach, czyli niektórych aspektach netykiety językowej w grupach dyskusyjnych; Słownictwo czatów na podstawie listy frekwencyjnej; Netspeak - nową hybrydą językową; Porównanie użycia ekspresywnych aktów mowy w rozmowach za pośrednictwem IRC w języku angielskim i polskim; Mowa pisana? Próba analizy etykiety językowej prywatnych e-maili; Pogawędka internetowa - między językiem mówionym a pisanym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-32-5
I: Pytania o współczesną edukację. Przyszłość edukacji i pedagogiki w świecie bez przyszłości. Ratujmy naszą młodzież. Między opisem a normą. Poznanie a społeczny świat życia. Pedagogika - dziesięć lat później (1994-2004) - szkic o kondycji dyscypliny naukowej oraz próbach sprostania potrzebom społecznym. Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością (po roku 1989). Historyzm i antyhistoryzm w polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX w. Edukacja we współczesnej debacie publicznej. Wzrost znaczenia edukacji w życiu publicznym. Zjawiska żywiołowe w rozwoju polskiej edukacji/ Idea współodpowiedzialności a model racjonalności dyskursywnej. Przyczynek do projektu nowej paidei. II: Kulturowe konteksty edukacji. Normatywność tradycyjna i współczesna względność w wychowaniu. Problemy aksjologiczne. Młodzież i wielość rzeczywistości kultury współczesnej. "Porzucona generacja": młodzież polska wobec wyzwań "społeczeństwa ryzyka". Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym. Refleksyjny akcjonizm - ku posttradycyjnej konstrukcji tożsamości. Rodzaj i edukacja - feministyczne interpretacje fenomenu "zadomowienia" i "obcości" nauczycieli i uczniów w przestrzeni szkolnej liceum ogólnokształcącego. Ciało w obszarze wychowania (między intelektualizmem a somatyzmem). III: Rynkowe konteksty edukacji. Nadzieje i zagrożenia globalizacji. Urbanizacja versus globalizacja. Edukacja w obliczu marginalizacji społecznej. Wolny rynek edukacyjny a zagrożenia dla demokracji. Edukacja w coraz bardziej ciekawym świecie. Mit o zrównoważeniu edukacji rynkowej? Edukacja - biznes czy misja? Urynkowienie edukacji - szansa czy zagrożenie? "Koniec pracy" czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku. Niewolnik korporacji i outsider, czyli kim być w świecie (bez) zatrudnienia, albo o produkcji edukacji. Mechanizmy agresji i przemocy występujące u dzieci i młodzieży z rodzin pracujących oraz pozostających bez pracy. Standardy kwalifikacji zawodowych nauczycieli - między oczekiwaniami społecznymi a praktyką edukacyjną. Nauczyciel wobec wartości wychowawczych w perspektywie kultury neoliberalnej. Problem na pograniczu pedeutologii i ekonomii. IV: Szkoła jako miejsce praktyk i badań edukacyjnych. Dys(a)kredytacja pedagogiki w uczelniach akademickich szkołach zawodowych. Pragmatyka oglądu szkoły. Przeźroczysta pedagogika. Jak badać szkołę i uczniów? Poszukiwania własne poza stereotypem. Pedagogika wobec stereotypowej wiedzy o szkole. Studenci pedagogiki wobec dialogu - warunku rozumienia. Edukacja zintegrowana w okresie ponowoczesnej moderny. Świadomość obywatelska nauczycieli szkół drugiej szansy.. Nauczyciel w przestrzeni publicznej. Wypalenie zawodowe nauczycieli szkolnictwa specjalnego. Ocena zjawiska i wybrane społeczne jego uwarunkowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910486-9-2
1. Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii komunikacji, 2. Media w perspektywie konstruktywizmu, 3. Krótki zarys rozwoju desingu, 4. Corporate identity, 5. Public relations
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-45-7
1. Pojęcie uczenia się, procesy uczenia się i różne ich wymiary. 2. Poznawczy wymiar uczenia się. 3. Refleksja, metauczenie się i uczenie się transformatywne. 4. Uczenie się a emocje. 5. Rozwój osobowy i refleksyjność. 6. Kiedy intencjonalne uczenie się nie zachodzi? 7. Interakcja, społeczne uczenie się i socjalizacja. 8. Uczenie się przez doświadczenie. 9. Sekwencja uczenia się, przeskoki, stadia, modele. 10. Przestrzenie uczenia się. 11. Uczenie się, motywacja i wiek uczących się.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89518-43-0
I. Znaczenie transportu ropy naftowej i gazu drogą morską dla międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. II. Akty przemocy i główne rejony zagrożeń na morskich szlakach przewozowych ropy naftowej i gazu. III. Środki i metody stosowane w aktach przemocy wymierzonych w morski system transportu ropy i gazu. IV. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec aktów przemocy na morzu. V. Ochrona morskiego transportu ropy i gazu przed atakami przemocy. VI. Polska wobec zagrożeń atakami przemocy morskiego transportu ropy i gazu na Bałtyku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-28-7
1. Tło, tendencje rozwojowe, szanse i zagrożenia edukacji dorosłych. 2. O całożyciowym uczeniu się. 3. Cielesność człowieka jako obszar edukacji. 4. Edukacja w życiu rodzinnym. 5. Stosunki międzyludzkie z perspektywy edukacji dorosłych. 6. Czas wolny - czas edukacji. 7. Edukacja w procesie pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe / Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
ISBN: 83-89518-02-03
1. System polityczny Republiki Austrii, 2. System polityczny Republiki Federalnej Niemiec, 3. System polityczny konferencji szwajcarskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-18-X
1. Źródła solidarności, 2. Kultura i polityka, 3. Język, społeczeństwo, hegemonia, 4.Bachin i Foucault o estetyzacji życia, 5. Rozum, konflikt, harmonia. Wizje życia społecznego w filozofii współczesnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-06-6
I. Nowe teorie i modele w pedagogice specjalnej. Podstawy filozoficzne i metodologiczne oraz rozwiązania prawne: Programy resocjalizacji w ramach prewencji kryminalnej osób młodocianych w republice Czeskiej (możliwości i granice aktualnej praktyki więzienniczej). Poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne w szkolnictwie Republiki Czeskiej. Wczesna interwencja u niemowląt i małych dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Skuteczność działania i kierunki rozwoju. Metodologiczne dylematy badań problematyki niedostosowania społecznego i resocjalizacji. Ustawodawstwo i spory dotyczące osób niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych. Przyczyny bytu pedagogiki specjalnej. II. Proces diagnostyczny: możliwości i ograniczenia: Analiza treści i poziomu graficznego rysunków wykonywanych spontanicznie i według instrukcji przez dzieci autystyczne. Rola teamu w diagnozowaniu i terapii dziecka z wadą słuchu. Znaczenie Testu Świadomości Fonologicznej w diagnozie dysleksji. Problemy diagnozowania zachowań samouszkadzających osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Wczesna diagnoza i interwencja wobec dzieci z zaburzeniami zachowania. Współczesne metody relaksacyjno-medytacyjne jako forma przemocy nad dzieckiem. problemy w diagnozowaniu psychologicznym małych dzieci z objawami dysfunkcji mózgowych. Neuroobrazowanie i ograniczenia wynikające z zastosowania skali Dojrzałości Umysłowej Columbia do badania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. III. Wczesna i późna interwencja - propozycje terapeutyczne, wspomaganie rozwoju i wychowanie: Wspomaganie rozwoju dzieci z lekką niepełnosprawnością umysłową poprzez kształtowanie poczucia sukcesu. Diagnoza i terapia dziecka niepełnosprawnego wzrokowo poprzez zastosowanie sztuki muzycznej. Poziom agresji u chłopców trenujących kick-boxing. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych przez muzykę. Zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulującej według metody Castillo-Moralesa u dzieci z zespołem Downa. Rola muzykoterapii w usprawnieniu dzieci z niepełnosprawnościami wielozakresowymi. Improwizacje muzyczno-ruchowe w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci z cechami lękliwości społecznej. Teoretyczne podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo-Moralesa i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dziećmi z nieprawidłowym napięciem mięśniowym. Autyzm - najnowsze postępy w leczeniu farmakologicznym. Zastosowanie technik projekcyjnych w pracy z dzieckiem zahamowanym w kontaktach społecznych. IV. Rozwój dziecka. Problematyka oceny postępów i poziomu funkcjonowania: Wpływ procesu terapeutycznego na poziom i profil rozwoju psychoruchowego dzieci z autyzmem. Ocena poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci i młodzieży niedosłyszącej i głuchej. Rozwój społeczny dzieci rozpoczynających naukę szkolną w kontekście typów zachowań. Co Nauczyciel powinien wiedzieć o wrodzonej łagodnej hipotonii; (BCH - Bening Congenital Hypotomia), Teoria integracji sensorycznej a proces diagnozy i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju. Rozwój fizyczny a przystosowanie szkolne uczniów z przejawami zaburzeń emocjonalnych. Koncepcja oceny postępów w rozwoju psychometrycznym dzieci z uszkodzeniem układu nerwowo-mięśniowego. Zespół Williamsa, zespół Huntera i choroba Hirschsprunga: trzy rzadko występujące zaburzenia, będące w sferze zainteresowań pedagogów specjalnych. Problemy diagnozy i rewalidacji dziecka z równoczesnym ubytkiem słuchu i wzroku we wczesnym okresie rozwoju. V. Rodzina, system opieki i poradnictwo: zachowania prozdrowotne inwalidów aspekcie HIV/AIDS. Rodzice dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym, kształcących się w różnego typu placówkach oświatowych. Funkcjonalność instytucji resocjalizacyjnej. Centrum Doradztwa Rodzinom Dzieci Słabo Widzących. Przestępczość nieletnich upośledzonych umysłowo. Autorski program innowacyjny dotyczący zmian organizacji pracy w szkole dla dzieci autystycznych. VI. O nowe miejsce dla osoby niepełnosprawnej: Droga do dorosłości młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - problemy i możliwości ich rozwiązywania. Opiekun - Wychowawca - Asystent. Dlaczego późna interwencja? Terapia czy wychowanie. Człowiek niepełnosprawny ruchowo i umysłowo wobec problemów życia codziennego - doniesienie z badań. Rola i zadania szkoły w realizacji idei integracji osób z niepełnosprawnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-53-8
Cz. I "Obserwuj obserwatora" - o teorii i praktyce badań rekonstrukcyjnych; Cz. II Plany życiowe - komunikatywny projekt własnego życia; Cz. III Refleksyjność społeczno-biograficzna - koniunktywny projekt własnego życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-54-5
I. Późna nowoczesność 1. W cieniu projektu nowoczesności 2. Dyskurs społeczeństwa ryzyka 3. Reakcje na paradoks nowoczesności II. Indywidualizacja 4. Indywiduum i społeczeństwo 5. Usamodzielnienie i zdradliwe wolności 6. Własne i standaryzowane życie 7. Imperatyw przeżycia własnego życia 8. Indywidualne projekty i więzi społeczne III. Projekt własnego życia 9. Dorastanie w późnej nowoczesności 10. Tożsamość i dyfuzja tożsamości 11. Praca nad kolażem tożsamości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89518-56-9
I. Andragogiczny zwrot ku społecznościom uczącym się 1. Tradycje praktyki edukacyjnej ludzi dorosłych 2. W labiryncie kontekstów 3. Stawanie się społecznością edukacyjną II. Mała grupa jako społeczność ucząca się. Obywatelskie zaangażowanie jako praktyka edukacyjna 1. Strukturalna i jednostkowa przestrzeń małych grup społecznych 2. Edukacyjny potencjał małych grup społecznych 3. Grupy obywatelskie i ich świat uczenia się III. Społeczności uczące się w świecie instytucji edukacyjnych kształcenia wyższego 1. Uczeń dorosły w instytcuji kształcenia wyższego - perpsektywa projektu PRILHE 2. Refleksyjne i krytyczne uczenie się dorosłych w instytucjach kształcenia wyższego 3. Formy obecności społeczności uczących się w praktyce kształcenia wyższego IV. Lokalne społeczności i uczenie się 1. Pomiędzy polityczną zależnością a symbolami i praktykami życia codziennego. Krótka historia mikroterytoriów w Polsce. 2. Lokalne społeczności w perspektywie edukacyjnej - próby odzyskiwania przestrzeni 3. Pedagogiczne powinności wobec wspólnot lokalnych V. Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Plus / pod red. nauk. Zbigniew Kwieciński)
ISBN: 978-83-89518-60-6
Cz. I Racjonalność jako kategoria egzystencjalna: 1. Pojęcie racjonalności i perspektywa myślowa rozważań, 2. Kategorie opisu racjonalności. Cz.II Działanie instrumentalne i działanie komunikacyjne jako drogi kształtowania się racjonalności: 1. Pojęcie działania instrumentalnego i działania komunikacyjnego, 2. Geneza i funkcje działania instrumentalnego i komunikacyjnego, 3. Logika działania instrumentalnego i komunikacyjnego, 4. Perspektywa interpretacyjna działania instrumentalnego i komunikacyjnego. Cz.III Dwie racjonalności jako alternatywne koncepcje doświadczania świata: 1. Racjonalność adaptacyjna, 2. Racjonalność emancypacyjna, 3. Racjonalność adaptacyjna a racjonalność emancypacyjna (różnice i problem wzajemnych relacji). Cz.IV Dwie racjonalnośći a wiedza o wychowaniu: 1. Dwie interpretacje sporu o koncepcję wychowania, 2. Ponad sporem o koncepcję wychowania i poza paradygmatem pedagogiki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Plus / pod red. nauk. Zbigniew Kwieciński)
ISBN: 978-83-89518-55-2
Edukacja wobec koniecznej zmiany; Sto pytań o edukację w przejściu stuleci; Sprawiedliwa nierówność w przejściu stuleci; Sprawiedliwa nierówność czy niesprawiedliwa równość? Implikacje edukacyjne; Długotrwałe ślady szkolnego dzieciństwa; Epidemie społeczne w środowisku akademickim; Dryfować i łudzić. Polska "strategia" edukacyjna; Zewnętrzne egzaminy w szkolnictwie powszechnym w 2002 roku. Próba analizy z perspektywy krytycznej socjologii oświaty; Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych; Rosyjski projekt odnowy szkoły i oświaty w okresie "pierestrojki". Analiza dokumentów Zespołu "Szkoła"; Pedagogiczne zero. Zastosowanie problemowe, epistemiczne i magiczne; Pedagogika i wychowanie po 11 września; Przyszłość wychowania w świecie bez przyszłości; Globalonia - światowy rynek bredni; Czy możliwy jest pedagogiczny powrót do mądrości?; Sprawiedliwy. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Bandury; Somatyzacja problematyki socjologii edukacji; Edukacja - moralność - sfera publiczna. Zarys pola problemowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej / pod red. Lotar Rasiński)
ISBN: 978-83-89518-57-6
1. Hegemonia- genealogia pojęcia; 2. Hegemonia- trudne narodziny nowej logiki politycznej; 3. Poza pozytywnością tego, co społeczne: antagonizmy i hegemonia; 4. Hegemonia i radykalna demokracja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-30-9
I: Młodzież i paradoksy kultury współczesnej. Młodzież a przemiany kultury współczesnej; Kampanie społeczne w mediach - doświadczenia polskie; Poznawanie rzeczywistości w przenikających się światach - realnym i wirtualnym; Dyplom akademicki i społeczne kariery kobiet. De(kon)strukcje przestrzeni emancypacji; Temporalne wzory organizacji życia młodzieży w szkole, czyli o poczuciu niedogodności w czasie; (Re)socjalizacja a edukacja w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family); Młodzież, kapitał kulturowy i sukces życiowy, czyli o kilku paradoksach nierówności społecznej. II: (Re)konstrukcje tożsamości młodzieży współczesnej. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym; O niezaspokojonym głodzie miejsca; Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej; Zachowania ekshibicjonistyczno-narcystyczne młodzieży jako forma poszukiwania własnej podmiotowości; Blogowanie jako próba oswojenia niegościnnej przyszłości; Tożsamość jako obietnica. Zmaganie (coping) młodzieży z krytycznymi wydarzeniami życiowymi; Refleksywny akcjonizm - ku postradycyjnej konstrukcji tożsamości; Wschodnioniemiecka młodzież w czasach transformacji systemowej - doświadczenie "podwójnego rozczarowania". III: Edukacyjne wybory i perspektywy życiowe młodzieży. Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w "społeczeństwie ryzyka"; Młodzież wobec edukacyjno-zawodowej przyszłości - kontekst transformacji kulturowych; Planowanie kariery przez młodych dorosłych w niejednoznacznej rzeczywistości; Edukacyjne kredencjały i sukces życiowy młodzieży współczesnej; Drugoroczność w europejskich systemach szkolnych - szansa czy zagrożenie?; Różnicowanie perspektyw edukacyjnych, czyli "cztery stopnie budowania przewagi". Zakres praktyk dyskryminacyjnych stosowanych względem studentów zaocznych gdańskiej politologii; Młody pracownik na nowym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-40-6
1. Kategoria miejsca w pedagogice. Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa; Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej. 2. Badacz społeczny wobec doświadczenia miejsca. Góra Kalwaria/Ger: pejzaż asocjacyjny (studium pamięci kulturowej miejsca); Badacz i mała społeczność lokalna. Proces badania jako zmaganie się z granicami. 3. Miejsce i ciało. "Trzecia przestrzeń" dziecka dorastającego w warunkach przemocy; Ściana wspinaczkowa. Inscenizacja doświadczenia. 4. Dom. Umiejscowienie, zadomowienie. Kiedy miejsca już nie ma? Rodzinne praktyki wykluczenia; Dom jako własna przestrzeń dziecka; Miejsca prywatne w publicznej przestrzeni domu studenta. 5. Rytuały zmiany miejsca: dom-przedszkole, dom-szkoła. Rytuały przejścia ze sfery prywatnej w sferę publiczną u dzieci przedszkolnych; Przekraczanie progu szkoły jako rite de passage. 6. Przestrzeń i dystans: miejsca, które dzielą. Parcelacje. Topografie społeczeństwa wiedzy; Miasto jako społeczna reprodukcja przestrzeni i kontrprzestrzeni miejsc; Szkoła w przestrzeni miasta. O reprodukcji statusu społecznego i społecznych możliwości; Architektura szkoły i jej społeczne funkcje; Miejsca rodziców w przestrzeni szkoły; Ometkowane serce szkoły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again