Form of Work
E-booki
(71)
IBUK Libra
(71)
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
zbiorowa Praca
(42)
Gasparski Wojciech
(4)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(3)
Bąk Dariusz
(2)
Całkiewicz Monika
(2)
Cieślik Jerzy
(2)
Góralczyk Wojciech
(2)
Jemielniak Dariusz
(2)
Kieżun Witold
(2)
Kołodko Grzegorz W
(2)
Morawski Witold
(2)
Runiewicz-Wardyn Małgorzata
(2)
Rymaszewski Zygfryd
(2)
Tomkiewicz Jacek
(2)
Arnold Rainer
(1)
Augustyn Ewelina
(1)
Barcz Jan
(1)
Bielecki Witold T
(1)
Blikle Andrzej
(1)
Bonca Mateusz A
(1)
Damodaran Aswath
(1)
Dołęgowski Tadeusz
(1)
Filek Janina
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Gałązka-Seliga Patrycja
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Górowski Ireneusz
(1)
Hobe Stephan
(1)
Kalbarczyk Magdalena
(1)
Kielin Joanna
(1)
Kossecki Paweł
(1)
Kowalski Krzysztof
(1)
Kranz Jerzy
(1)
Kryszczuk Maciej D
(1)
Król Henryk
(1)
Lewicka-Strzałecka Anna
(1)
Maciejewski Adam
(1)
Maksimik Michał
(1)
Myszewski Jan M
(1)
Nowak Bartłomiej
(1)
Nowak Celina
(1)
Reichel Janusz
(1)
Rok Bolesław
(1)
Rudnicka Agata
(1)
Rzadkowolska Magdalena
(1)
Schweppe Reinhard
(1)
Sosnowska Agnieszka
(1)
Stanek Aleksandra
(1)
Stocki Ryszard
(1)
Sójka Jacek
(1)
Tkaczyk Jolanta
(1)
Truszczyński Jan
(1)
Wardaszko Marcin
(1)
Wardyn Łukasz
(1)
Wyczański Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(49)
Country
Poland
(80)
Language
Polish
(79)
English
(1)
Subject
Gospodarka
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Administracja
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Dane statystyczne
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Eksport
(1)
Etyka biznesu
(1)
Globalizacja
(1)
Grafologia
(1)
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał zagraniczny
(1)
Kryminalistyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Praca
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Raport
(1)
Technologia
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Własność
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
Polska
(1)
80 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89437-70-9
1. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w procesie transformacji ustrojowej; 2. Podmioty zaangażowane w działalność eksportową i ich zróżnicowanie; 3. Rola kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce; 4. Przedsiębiorstwa eksportujące - struktura i zróżnicowanie; 5. Eksport jako dźwignia rozwoju polskich przedsiębiorstw; 6. Zaangażowanie kapitałowe polskich przedsiębiorstw za granicą; Wnioski i rekomendacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1072-7
1. Wejście. Kontekst zewnętrzny. Wiedza teoretyczna: Teoria globalizacji: Fale globalizacji i globalne rządzenie; Prakseologia: Tadeusz Kotarbiński- filozof praktyczności i jego dzieło; Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania; Prakseologia a etyka: od filozofii praktycznej Tadeusza Kotarbińskiego do dylematów etyki życia gospodarczego; Wiedza o zarządzaniu: Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu; Tożsamość nauki o zarządzaniu; Zarządzanie jako dyscyplina naukowa; O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania; Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki; Innowacyjność: Idea społeczeństwa innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego; 2. Transformacja: Transformacja makrosystemu: Plusy i minusy transformacji; Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji; Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji; Benchmarking- świat nie na niby- obserwacja uczestnicząca; Menedżer- proces decyzyjny: Czy polscy menedżerowie są przygotowaniu do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?; Kapitał intelektualny- perspektywa menedżera; Menedżer XXI wieku- perspektywa organizacji; Dylematy Dilberta- o postrzeganiu menedżerów przez programistów; Informacyjny proces zarządzania; Modele informacyjne państwa; IT w zarządzaniu publicznym- w warunkach tworzenia społeczeństw informacyjnych; Zarządzanie w cywilizacji informatycznej; Nowoczesne techniki informatyczne jako instrument rozwoju obszarów wiejskich; 3. Aplikacja: Projektowanie, strategia gospodarcza- kraj i świat: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym; Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji polskiej gospodarki do wymogów UE; Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw; Przedsiębiorstwa dynamiczne; Zarządzanie w regionie poprzez sieci stosunków bezpośrednich; Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego; Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość; Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich; Teoretyczne i praktyczne aspekty motywacji płacowej w gospodarce polskiej; Audyt wewnętrzny- perspektywy rozwoju; Audyt wewnętrzny- korzyści i zagrożenia; Uwarunkowania zarządzania japońskimi przedsiębiorstwami; Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki pracy; Kapitalizm chiński.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze Akademii Leona Koźmińskiego / przewod. komitetu red. Jacek Matuszewski. Kryminalistyka)
ISBN: 978-83-61408-04-8
1. Kryminalistyczne badania pisma ręcznego: Metody ekspertyzy pisma ręcznego; Materiał badawczy w ekspertyzie pisma ręcznego wykonywanej metodą graficzno-porównawczą; Etap badań wstępnych; Etap badań szczegółowych; Dokumentacja badań; Wartość dowodowa opinii pismoznawczej w procesie karnym. Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy; 2. Neuropsychologiczne podstawy procesów czytania i pisania. Patologia pisma: Kształtowanie się umiejętności pisania i czytania; Badania mowy w psychologii i pedagogice; Przyczyny i rodzaje błędów powstających w procesie pisania- wybrane problemy; Patologia pisma ręcznego- problemy ogólny; 3. Badania pisma dysgraficznego: Pojecie dysgrafii i innych specyficznych dysfunkcji w nauce pisania i czytania; Rodzaje, charakter i przyczyny dysgrafii, dysortografii i dysleksjii; Diagnozowanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze rozwojowym; Możliwości terapii dysgrafików; Warunki eksperymentu; Cechy grafizmu dysgraficznego; Oznaki dysgrafii nabytej- zarys problemu; Badania podpisów dysgrafików; Wnioski; 4. Badania pisma osób upośledzonych umysłowo: Pojęcie upośledzenia umysłowego; Kryteria upośledzenia umysłowego; Stopnie upośledzenia umysłowego; Epidemiologia upośledzenia umysłowego; Etiologia upośledzenia umysłowego; Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo; Rewalidacja upośledzonych umysłowo; Cechy graficzne w piśmie upośledzonych umysłowo; 5. Badania pisma recznego osób chorych psychicznie: Syndromologia wybranych chorób psychicznych; Znamiona patologii w piśmie ręcznym osób chorych psychicznie; Badania rękopisów nakreślonych przez dorosle osoby chore psychicznie; Badania rękopisów dzieci dotkniętych psychozami afektywnymi; Badania rękopisów osób chorych psychicznie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Wharton School Piblishing)
ISBN: 978-83-60807-68-2
1. Poglądy ekonomistów na awersję do ryzyka oraz odpowiedź behawioralna: Czym jest ryzyko; Bardzo krótka historia ryzyka; Zdefiniowanie ryzyka; Postępowanie wobec ryzyka; Zarządzanie ryzykiem; Dlaczego interesuje nas ryzyko; Dwoista natura ryzyka; Użyteczność a bogactwo- jestem bogaty, ale czy jestem szczęśliwy?; Pomiar awersji do ryzyka; Konsekwencje poglądów na ryzyko; Nasze poglądy na temat ryzyka; Ogólne zasady; Dowody dotyczące awersji do ryzyka; Twierdzenia dotyczące awersji do ryzyka; W jaki sposób mierzymy ryzyko; Przeznaczenia i opatrzność boska; Szacowanie prawdopodobieństw: pierwszy krok do pomiaru ilościowego ryzyka; Dobór próby, rozkłady normalne oraz aktualizacja; Wykorzystanie danych: tabele życia oraz szacunki; Spojrzenie na ryzyko z perspektywy ubezpieczeń; Aktywa finansowe oraz pojawienie się statystycznych miar ryzyka; Rewolucja Markowicza; Wprowadzenie składnika aktywów wolnego od ryzyka- era modelu wyceny aktywów kapitałowych; Zakwestionowanie struktury opartej na średniej i wariancji; Siła danych: wycena arbitrażowa oraz modele wieloczynnikowe; Ewolucja miar ryzyka; 2. Szacowanie ryzyka: techniki i narzędzia: Wartość skorygowana o ryzyko; Metody oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych; Korekta o ryzyko po dokonaniu wyceny; Metody wyceny względnej; Praktyka w zakresie korekty o ryzyko; Metody probabilistyczne: analiza scenariuszy, drzewa decyzyjne oraz symulacje: Analiza scenariusza; Drzewa decyzyjne; Symulacje; Ocena ogólna probabilistycznych metod oceny ryzyka; Wartość zagrożona; Czym jest Var; Krótka historia Var; Pomiar Var; Ograniczenia Var; Rozszerzenie Var; Var jako narzędzie oceny ryzyka; Opcje realne: Istota opcji realnych; Opcje realne, wartość skorygowana o ryzyko oraz oceny probabilistyczne; Przykłady opcji realnych; Zastrzeżenia wobec opcji realnych; Opcje realne w zarządzaniu ryzykiem; 3. Zarządzanie ryzykiem- pełny obraz: Ryzyka oraz wartość: pogląd konwencjonalny; Zwiększenie zakresu analizy ryzyka; Końcowa ocena zarządzania ryzykiem; Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem; Zarządzanie ryzykiem- profilowanie i zabezpieczenie; Profil ryzyka; Zabezpieczać się czy nie?- oto jest pytanie; Alternatywne techniki zabezpieczania przed ryzykiem; Strategiczne zarządzanie ryzykiem; Dlaczego warto wykorzystywać ryzyko?; Budowanie organizacji podejmującej ryzyko; Zarządzanie ryzykiem- podstawowe zasady; Ryzyko istnieje wszędzie; Ryzyko jest jednocześnie zagrożeniem i szansą; O naszym ambiwalentnym stosunku do ryzyka oraz naszych nie zawsze racjonalnych sposobach oceny i radzenia sobie z nim; Nie każde ryzyko jest sobie równe; Ryzyko można zmierzyć; Dobry pomiar/ocena ryzyka powinny prowadzić do lepszych decyzji; Kluczem do dobrego zarządzania ryzykiem jest decydowanie, których rodzajów ryzyka unikać, które przekazać, a które wykorzystać; Zyskiem z lepszego zarządzania ryzykiem jest wyższa wartość firmy; Zarządzanie ryzykiem jest obowiązkiem wszystkich pracowników; Organizacje podejmujące ryzyko nie osiągnęły sukcesu przez przypadek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-27-7
Zagadnienia podstawowe: Biznes, prawo, etyka; Prawo i etyka w teorii i w opiniach polskich przedsiębiorców; Compliance-Management. Charakterystyka i warunki powodzenia; Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego; Od etyki w polityce do etyki w biznesie. Standardy a rzeczywistość; Konflikt w działalności gospodarczej - aspekt prawny i etyczny; Gospodarka jako czysta konstrukcja?; Zasada podwójnego skutku w etyce, prawie i biznesie; Etyka biznesu w świetle encyklik papieskich; Człowiek jako podmiot naturalnego prawa do pracy a kwestia społeczna w nauczaniu Jana Pawła II. Z doświadczeń biznesu: Problematyka integralności etycznej w zarządzaniu przedsiębiorstwami w kontekście globalnego kryzysu gospodarczego; Corporate governance - jak to robimy BRE Banku; Kodeks etyczny - pierwszy krok na krętej drodze ku stworzeniu etycznej kultury organizacji. Spilit & Lester - kodek etyczny korporacji GE. Z doświadczeń administracji publicznej: Obowiązywanie i słuszność. O roli etyki gospodarczej w zagospodarowaniu sfery publicznej; Kodeksy etyczne w jednostkach terenowej administracji publicznej - czy to konieczne?; Doskonalenie etyczne pracowników służby cywilnej w ramach służby przygotowawczej. Z doświadczeń innych krajów: Odpowiedzialność korporacji za łamanie praw człowieka w prawie amerykańskim na podstawie Alien Tort claims Act. Pro domo sua: Rola i znacznie ekonomicznej szkoły wyższej w propagowaniu wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (raport z badan)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem / red. nacz. Jolanta Jabłońska-Bonca ; Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego ; Tom 1)
ISBN: 978-83-61408-38-3
1. Z perspektywy teoretycznej i doktrynalnej: Własność - w labiryncie interdyscyplinarnych problemów. Kilka uwag wstępnych; Restytucja mienia prywatnego. Reprywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej; Teoretyczne podstawy przekształceń własnościowych; Niektóre filozoficzne uzasadnienia i krytyki instytucji własności; Władza a własność, czyli o wybranych problemach ewolucji stosunków między władzą polityczną a władzą ekonomiczną; Własność w doktrynie politycznej Johna Locke'a; Czy własność jest "święta"? Davida Hume'a quasi-kontraktualna geneza własności; Zagadnienia własności w nauczaniu Jana Pawła II; Własność a teoria społeczna i teoria prawa. O książce Michała Kaczmarczyka, Wstęp do socjologicznej teorii własności; Reprywatyzacja z perspektywy teoretyczno-prawnej. 2. Z perspektywy dogmatyczno-prawnej: Ograniczenia prawa własności (na tle Konstytucji RP z 1997 roku); Rola zasady proporcjonalności w wyznaczaniu granic prawa własności; W sprawie roszczeń majątkowych tzw. Niemców. O własności, cynizmie i polityce; Ochrona praw własności w drodze interwencji głównej; Prawnopodatkowe skutki własności rzeczy i praw majątkowych. Wybrane problemy; Konsekwencje przeniesienia prawa własności w podatkach obrotowych w Polsce; Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej; Nowelizacja art. 305 ust. 1 prawa własności przemysłowej i jej praktyczne skutki; Własność i użytkowanie nieruchomości gruntowych na Ukrainie; Umowa w trybie art. 9 ustawy o własności lokali a umowa deweloperska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-05-5
Wielka Transformacjal Uwarunkowania transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Alternatywny scenariusz posocjalistycznej transformacji w Rosji; Wielka Transformacja 1989-2029. Czy rzeczy mogły przebiegać inaczej?; Wielka Transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej, czy lepiej będzie?; Transformacja: pytania bez odpowiedzi; Przyszłość transformacji; 20 lat transformacji gospodarczej - sukcesy i porażki; Czy nadchodzi nowy Złoty Wiek Nowej Europy?; Dwadzieścia lat transformacji w krajach byłego Związku Radzieckiego i jej rezultaty; Transformacja ekonomiczna w Chinach przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; Transformacja w Rosji i Chinach. Analiza porównawcza w szerszej perspektywie; Mikroekonomia transformacji ustrojowej; Przedsiębiorczość w gospodarkach transformacji. Rola instytucji; Prośrodowiskowa ewolucja polskieg przemysłu w procesie transformacji systemu politycznego i prawnego; Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych; W stronę nowego Bretton Woods.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-34-5
Cz. I Modernizacja- procesem wielowymiarowym: 1. Modernizacja wyzwaniem? Rzut oka na historię Polski, 2. Transformacja, modernizacja czy po prostu normalizacja? Wybory modelu gospodarki polskiej po 1989 roku, 3. Prometeusz spętany? Próby analiz instytucjonalnych polskiej modernizacji, Cz. II Wymiar ekonomiczny: 1. Prywatna przedsiębiorczość III Rzeczpospolitej, 2. Polska w epoce nowoczesnego wzrostu gospodarczego, 3. Ekonomia polityczna klęski socjaldemokratycznej opcji, 4. Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie modernizacji zarządzania, 5. Liberalna koncepcja ładu polityczno-gospodarczego, 6. Modernizacja techniczna polskiej gospodarki- uwarunkowania, poglądy, polityki (próba ewaluacji), Cz. III Wymiar polityczny: 1. Europeizacja, 2. Stracony moment konstytucyjny w pokomunistycznej Polsce: skutki dla jakości rządzenia dwadzieścia lat później, 3. jednostka jako podmiot i przedmiot transformacji społecznej, 4. Aparat administracyjny państwa jako agend zmiany, 5. Polscy robotnicy a "polska sprawa", 6. System instytucjonalny komunizmu: jak działał, zmieniał się i upadł, CZ. IV Wymiar społeczny: 1. Ukryty wymiar transformacji. Dylematy opieki nad ludźmi starszymi, 2. Siły lokalne i regionalne, 3. Kościół, parafie i księża w Polsce po 1989 roku wobec późnej nowoczesności, 4. Struktura społeczeństwa polskiego: zmiany w latach 1978-2008, 5. Warunki bytu a zadowolenie i stan psychiczny w czasach modernizacji społecznej, Cz. V wymiar kulturowy: 1. Pokolenie 1944, 2. Polski inteligent i jego zmagania z modernizacją, 3. Ludzie Kościoła wobec wyzwań wczesnej modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-89437-78-5
Działalność administracji publicznej stanowi istotny kontekst działalności gospodarczej. To przecież od decyzji podejmowanych przez administracje zależy wiele - coraz powszechniej uważa się, że zbyt wiele - pozwoleń i zakazów związanych z funkcjonowaniem organizacji gospodarczych. Oddawana do rąk Czytelników książka stanowi zachętę do kontynuowania dyskursu oraz do wyciągania praktycznych wniosków zmierzających do wzbogacenia etycznej substancji organizacji administracyjnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-61408-21-5
The book that we recommend consists of two parts; the first part concentrates on the theoretical reflections on modern simulation games that are applied in education, and the second part consist of a collection of game descriptions. The authors hope that the book will be interesting and useful to academic employees as well as students - to all those people that find unique teaching and training methods fascinating. Witold T. Bielecki
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-61408-41-3
Książka jest pierwszą w literaturze polskiej systematyczną i pogłębioną autorską ekonomiczną analizą głównych islamskich instrumentów finansowych ukazującą religijno-filozoficzne tło ogólnych zasad ekonomii islamskiej i aktualną sytuację gospodarczą rynków świata muzułmańskiego. Stanowi też cenne źródło praktycznej wiedzy na temat zasad nawiązywania i prowadzenia współpracy z przedsiębiorcami i klientami z kręgu kulturowego islamu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-61408-04-8
Istotną wartością niniejszej książki jest bardzo rzetelne omówienie przebiegu i wyników badań przeprowadzonych przez Autorkę. Zostały one przedstawione bardzo przejrzyście, przy wykorzystaniu bardzo dobrze dobranych przykładów, zaczerpniętych z zebranego materiału. Istotną zaletą całego opracowania jest zarazem okoliczność, że przedstawione przez Autorkę konkluzje i wnioski badawcze są wyważone i ostrożne, a jednocześnie w pełni umotywowane. Wydaje się, że wnioski te, wzbogacając wiedzę ekspertów pisma, stanowią zarazem ważny krok w rozwoju teorii kryminalistycznych, jak również będą przydatne w działalności wymiaru sprawiedliwości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-61408-36-9
Rozpoczęty w 2008 roku kryzys finansowy wywołał wiele niekorzystnych zjawisk w gospodarce światowej. Zjawiska te w dużym stopniu wpływają na sytuację gospodarczą Polski, a w konsekwencji kreują liczne problemy dla uczestników rynku - producentów, pośredników handlowych, nabywców. Wszystkie te podmioty, modyfikując swoje działania, stają się interesującym przedmiotem obserwacji i badań. Niniejsza publikacja ma na celu identyfikację wyłaniających się w tym obszarze nowych procesów i zjawisk oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-61408-27-7
Monografia obejmuje tematykę uwzględniającą współdziałanie i współzależność etyki i prawa w kontekście działalności gospodarczej, przy założeniu, że firmami są nie tylko przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, ale także kancelarie prawnicze. Artykuły w niej zamieszczone dotyczą przestrzegania standardów etycznych oraz norm prawnych. Do harmonijnej współpracy prawników i menedżerów nie wystarczy wspólny język, potrzebna jest także wzajemne zrozumienie, zaufanie i zaaprobowanie różnic. Warto o tym rozmawiać i do tego ma się przyczynić ta książka.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-61408-12-3
Publikacja skierowana zarówno do menedżerów, jak i pracowników administracji państwowej, szkolnictwa czy organizacji pozarządowych. Autorzy, wśród których znaleźli się m.in. Jacek Sójka, Witold Kieżun, Andrzej Blikle, Janina Filek, podjęli temat jakości kształcenia współczesnych menedżerów i jej wpływu na funkcjonowanie kierowanych przez nich organizacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-89437-67-9
Książka w swym najnowszym, znacznie rozszerzonym i uzupełnionym kształcie, składa się z trzydziestu trzech rozdziałów, na które złożyły się wykłady (referaty) autora przedstawiane różnym gronom osób zainteresowanych etyką życia gospodarczego oraz jej uprawianiem w Polsce. Dlatego też, zgodnie ze starą rzymską zasadą repeticio est mater studiorum, tu i ówdzie mogą powtórzyć się te same lub podobne wątki prezentowane w innych kontekstach. Problematyka przedstawiona w tych rozdziałach pokazuje rozwój etyki biznesu w Polsce okresu transformacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-61408-37-6
Niniejsze opracowanie ma na celu wprowadzać w świat podstawowych pojęć prawniczych, ale jednocześnie – w ograniczonym zakresie – służyć informacją o prawie obowiązującym. Nieco szerzej niż w innych, podobnych opracowaniach, potraktowano tu zagadnienia dotyczące organów władzy publicznej i prawa administracyjnego. Szersze potraktowanie niektórych zagadnień wynika z faktu, że sprawiają one studentom szczególne trudności w trakcie egzaminów albo stanowią przedmiot pytań stawianych podczas wykładów. W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1 listopada 2008 roku.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-89437-63-1
Publikacja darmowa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-60807-94-1
Publikacja General Accounting Theory – Evolution and Design for Efficiency stanowi unikalną pozycję na polskim rynku wydawniczym. Powstała z inicjatywy pracowników Katedr Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Do współpracy zaproszono wybitnych naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Białorusi i Polski. Wśród współautorów można znaleźć takie nazwiska, jak: Richard Mattessich, Shyam Sunder, Mieczysław Dobija, Željko Šević, Czesław Mesjasz czy Dorota Dobija. W książce Czytelnik znajdzie wiele interesujących rozważań dotyczących między innymi: teorii dyskonta, pojęcia ryzyka, estymacji premii za ryzyko, rachunkowości kreatywnej czy rachunkowości instrumentów finansowych. Obszerne rozdziały poświęcono zagadnieniom z zakresu kapitału intelektualnego oraz standaryzacji rachunkowości. Publikacja może być znakomitym źródłem wiedzy i inspiracji dla studentów wyższych lat studiów ekonomicznych, studiów doktoranckich, pracowników naukowych oraz wszystkich czytelników zainteresowanych problemami rachunkowości w jej globalnym wymiarze.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again