Źródło opisu
Książki
(142)
Forma i typ
Książki
(142)
Publikacje fachowe
(6)
Dostępność
tylko na miejscu
(132)
dostępne
(77)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(78)
Czytelnia
(132)
Autor
Frąckiewicz Lucyna
(9)
Woźniak-Sobczak Barbara
(8)
Jędralska Krystyna
(7)
Bieniok Henryk (1940- )
(6)
Swadźba Stanisław
(5)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(4)
Pyka Irena
(4)
Rączaszek Andrzej
(4)
Sporek Tadeusz
(4)
Kieżel Ewa
(3)
Klasik Andrzej
(3)
Koczur Wiesław
(3)
Polok Grzegorz
(3)
Stanek Stanisław
(3)
Śliwińska Krystyna
(3)
Brandenburg Henryk
(2)
Burgiel Aleksandra
(2)
Czornik Małgorzata
(2)
Drobniak Adam
(2)
Famulska Teresa
(2)
Ingram Marian
(2)
Kapias Michał
(2)
Kieżel Małgorzata
(2)
Kisperska-Moroń Danuta
(2)
Kopańska-Bródka Donata
(2)
Lipka Anna
(2)
Lisiecka Krystyna
(2)
Maćkowska Renata
(2)
Małysa-Kaleta Agata
(2)
Ogrodnik Helena
(2)
Pańkowska Małgorzata
(2)
Smyczek Sławomir
(2)
Sroka Henryk
(2)
Szołtysek Jacek
(2)
Znaniecka Krystyna
(2)
Zrałek Jolanta
(2)
Łukasik Gabriela
(2)
Adamus-Matuszyńska Anna
(1)
Balcerowicz-Szkutnik Maria
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Barczak Andrzej Stanisław
(1)
Barczyk Sigmund
(1)
Bernais Jolanta
(1)
Biniecki Jerzy
(1)
Biolik Józef
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Celary Ireneusz
(1)
Cichorska Joanna
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Czempas Jan
(1)
Dudzińska-Baryła Renata
(1)
Gołuchowski Jerzy
(1)
Gradoń Witold
(1)
Grzega Urszula
(1)
Halama Henryk
(1)
Harasim Janina
(1)
Heffner Krystian
(1)
Henzel Halina
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Janiszewska Karolina
(1)
Jasłowski Janusz
(1)
Jonczyk Barbara
(1)
Kasperek Katarzyna
(1)
Kasperek Marek
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kosiń Paweł
(1)
Kostur Anna
(1)
Kotlorz Dorota
(1)
Kowalska Krystyna
(1)
Kończak Grzegorz
(1)
Król Małgorzata
(1)
Kubok Dariusz
(1)
Kuczowiec Jacek
(1)
Kuczowiec Karina
(1)
Lipińska-Słota Alina
(1)
Lorek Elżbieta
(1)
Marcinek Krzysztof
(1)
Messner Zbigniew
(1)
Mielecka-Kubień Zofia
(1)
Mitręga Maciej
(1)
Nizielska Aleksandra
(1)
Nowotarska-Romaniak Beata
(1)
Olszak Celina M
(1)
Owocorz-Cydzik Barbara
(1)
Palonka Joanna
(1)
Piniecki Ryszard
(1)
Pliszkiewicz Marek
(1)
Przybycin Zygmunt
(1)
Przybylski Henryk
(1)
Płaczek Ewa
(1)
Rokita Jerzy
(1)
Sobusik Dariusz
(1)
Sowa Izabela
(1)
Sołtysik Marian
(1)
Szczupak Bogumił
(1)
Szewieczek Daniel
(1)
Sztangret Izabela
(1)
Szulce Halina
(1)
Szymura-Tyc Maja
(1)
Tomanek Robert
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(122)
1990 - 1999
(16)
Kraj wydania
Polska
(142)
Język
polski
(142)
Temat
Przedsiębiorstwo
(34)
Zarządzanie
(12)
Polityka społeczna
(11)
Banki
(9)
Controlling
(8)
Konsumenci (ekon.)
(8)
Logistyka gospodarcza
(8)
Bezrobocie
(7)
Inwestycje
(7)
Miasta
(7)
Rynek pracy
(7)
Zarządzanie strategiczne
(7)
Globalizacja
(6)
Gospodarka
(6)
Demografia
(5)
Marketing
(5)
Organizacja
(5)
Polska
(5)
Public relations
(5)
Unia Europejska
(5)
Łańcuch dostaw
(5)
Badania operacyjne
(4)
Decyzje
(4)
Jakość życia
(4)
Kadry
(4)
Marketing strategiczny
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Sektor publiczny
(4)
Transport
(4)
Zarządzanie jakością
(4)
Zarządzanie projektami
(4)
Zatrudnienie
(4)
Akcje (ekon.)
(3)
Bankowe usługi detaliczne
(3)
Budżety terenowe
(3)
Gospodarstwo domowe
(3)
Informatyka
(3)
Integracja europejska
(3)
Komunikowanie marketingowe
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Opieka społeczna
(3)
Organizacja pracy
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Rodzina
(3)
Samorząd gminny
(3)
Spożycie
(3)
Systemy ekspertowe
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Urbanistyka
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Administracja
(2)
Demokracja
(2)
Ekonometria
(2)
Finanse
(2)
Finanse publiczne
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Handel
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Komputery
(2)
Komunikacja miejska
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Ludzie starzy
(2)
Marketing partnerski
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Obsługa klienta
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Polityka regionalna
(2)
Pomoc społeczna
(2)
Praca
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rachunek prawdopodobieństwa
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Systemy informacyjne
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Służba zdrowia
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Usługi
(2)
Wartość dodana
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zarządzanie procesami biznesowymi
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Administracja publiczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
BHP
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Baza danych
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Temat: czas
1989-
(7)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Azja Południowo-Wschodnia
(1)
Czechy
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Gatunek
Podręcznik
(6)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(6)
142 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-908847-4-7
1. Public relations- komunikowaniem w społecznej przestrzeni; 2. Środki komunikowania się w promocji- obraz i treść; 3. Współpraca z mediami jako element działań public relations; 4. Dziennikarstwo- public relations razem i osobno; 5. Rola kultury organizacji w działalności public relations; 6. Strategie działań public relations w sytuacjach kryzysowych; 7. Podstawowe zadania lobbysty; 8. Kultura języka w kontekście problemów komunikacji werbalnej; 9. Strategia perswazji w public relations; 10. Działania public relations na przykładzie PLL LOT S.A.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 659 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-351-4
1. Ryzyko ubezpieczeniowe jako przedmiot ubezpieczeń społecznych, 2. Struktura wieku ludności jako jedne z czynników warunkujących ryzyka w ubezpieczeniach społecznych, 3. Zmiany wzorca płodności i kierunki zmian zwiększające ryzyko ubezpieczeniowe, 4. Demograficzne modele płodności, 5. Modele ekonometryczne z losowymi parametrami jako narzędzie w modelowaniu procesów demograficznych, 6. Modele reprodukcji ludności, 7. Ryzyko ubezpieczeniowe widziane inaczej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 368/369 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Podręcznik Akademicki / Akademia Ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-87265-87-8
1.Model ekonometryczny: Przedmiot ekonometrii, Pojęcie modelu ekonometrycznego, Specyfika modelu, Etapy budowy modelu ekonometrycznego, Klasyfikacja modeli ekonometrycznych, Ogólna postać modelu ekonometrycznego, Jakościowe zmienne objaśniające, Wybór zamiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego, Wybór postaci analitycznego modelu ekonometrycznego. 2. Dane statystyczne w badaniach ekonometrycznych: Uwagi wstępne, Szeregi czasowe a dane przekrojowe, Agregacja danych, Zmienne syntetyczne, Uzupełnienia brakujących danych, Bazy danych. 3. Metoda najmniejszych kwadratów: Istota metody najmniejszych kwadratów, Własności estymatorów, Macierz wariacji i kowariancji składnika losowego a założenia klasyczne dotyczące składnika losowego. 4 Inne metody estymacji modeli jednorównaniowych: Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów, Metoda zmiennych instrumentalnych, Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych, Uwagi o estymacji modeli nieliniowych. 5. Modele wielorównaniowe: Uwagi wstępne, estymacja wielorównaniowych modeli prostych, Uwagi o estymacji modeli rekurencyjnych, Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych, Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów, Podwójna metoda najmniejszych kwadratów. 6. Wnioskowanie na podstawie modelu ekonometrycznego: Uwagi wstępne, Miary elastyczności, Analiza dynamicznych własności modelu, Postać końcowa modelu i analiza mnożnikowa, Elementy symulacji. 7. Elementy predykcji ekonometrycznej: Uwagi wstępne, zasady predykacji, Założenia teorii predykacji, Mierniki dokładności predykacji, metody budowy prognoz, Predykacja na podstawie modeli tendencji rozwojowe, predykacja na podstawie modeli adaptacyjnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-462-0
1. Interakcja: Samorządność lokalna- przedsiębiorczość w procesie rozwoju lokalnego: Istota samorządności lokalnej. Samorządność a państwo o władza publiczna; Gmina wobec wartości i wizji rozwoju; Przedsiębiorczość lokalna jako czynnik rozwoju; Rola samorządu lokalnego w rozwijaniu przedsiębiorczości w gminie; Atrakcyjność gminy jako rezultat gry o rozwój opartej na walorach przedsiębiorczości i konkurencyjności; 2. Instytucjonalny wymiar samorządności: Myśleć kategorią instytucji; Krajobraz instytucjonalny gminy; Governance jako wyraz instytucjonalnej ewolucji samorządności lokalnej; 3. Przedsiębiorcza kompetencja samorządu lokalnego w perspektywie instytucjonalnej ewolucji gminy: Kształtowanie przedsiębiorczego profilu governance; Wewnętrzne i zewnętrzne konteksty rozwijania przedsiębiorczej orientacji samorządu lokalnego; Kształtowanie zewnętrznych kontekstów przedsiębiorczości samorządu lokalnego; 12. Istota i znaczenie innowacji instytucjonalnych dla umacniania przedsiębiorczego profilu governance
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 83-7246-215-1
Cz. I Istota i formy organizacyjne controllingu personalnego; 1. Pojęcie i zadania controllingu personalnego, 2. Organizowanie controllingu personalnego. Cz. II Koszty i wyniki pracy jako przedmiot controllingu personalnego: 1. Koszt pracy jako instrument zarządzania, 2. Wyniki pracy, 3. Główne założenia koncepcji karty wyników zarządzania zasobami ludzkimi
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7246-208-9
1. Podstawy podejmowania decyzji, 2. Biznesplan jako sformalizowana postać decyzji menedżerskich
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach)
(Skrypty Uczelniane)
ISBN: 83-87265-50-0
Wstęp; Istota kierowania, zarządzania i organizacji; Ewolucja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem w świecie i w Polsce; Zasady organizacji i zarządzania; Przedsiębiorstwo jako obiekt zarządzania; Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; Istota i klasyfikacja funkcji zarządzania; Planowanie działalności przedsiębiorstwa; Organizowanie działalności przedsiębiorstwa; Motywowanie w przedsiębiorstwie; Kontrola w przedsiębiorstwie Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami rzeczowymi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
(Skrypty Uczelniane)
Wstęp; Istota kierowania, zarządzania i organizacji; Ewolucja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem w świecie i w Polsce; Zasady organizacji i zarządzania; Przedsiębiorstwo jako obiekt zarządzania; Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; Istota i klasyfikacja funkcji zarządzania; Planowanie działalności przedsiębiorstwa; Organizowanie działalności przedsiębiorstwa; Motywowanie w przedsiębiorstwie; Kontrola w przedsiębiorstwie Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami rzeczowymi.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach)
(Skrypty Uczelniane)
ISBN: 83-87265-50-0
Wstęp; Istota kierowania, zarządzania i organizacji; Ewolucja koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem w świecie i w Polsce; Zasady organizacji i zarządzania; Przedsiębiorstwo jako obiekt zarządzania; Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw; Istota i klasyfikacja funkcji zarządzania; Planowanie działalności przedsiębiorstwa; Organizowanie działalności przedsiębiorstwa; Motywowanie w przedsiębiorstwie; Kontrola w przedsiębiorstwie Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami rzeczowymi.
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
1. Metody planowania: Metody scenariuszowe; Metody symulacyjne Wykresy Gantta; Planowanie sieciowe; M. analizy portfelowej; Metodyka budowy biznes planu przedsiębiorstwa. 2. Metody i techniki organizowania pracy: Cykl organizacyjne jako uniwersalna dyrektywa organizowania działań; Ogólne metody (podejścia) organizatorskie; Techniki zbierania i rejestracji informacji dla potrzeb diagnozy organizatorskiej. 3. Techniki motywowania: Zarządzanie przez cele; Zarządzanie przez delegowanie uprawnień; Zarządzanie przez wyjątki (odchylenia); Zarządzanie przez zadania; Zarządzanie przez wyniki albo rezultaty; Zarządzanie przez innowacje; Zarządzanie przez partycypację; Zarządzanie przez komunikację; Zarządzanie przez konflikt; Zarządzanie przez motywację; Inne techniki motywacyjne. 4. Techniki kontroli menedżerskiej: Zarządzanie przez stosowanie zasad nadzoru i kontroli; Zarządzanie przez obchód; Zarządzanie przez inwigilację; Zarządzanie przez controlling.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
1. Istota i treść systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Ustalanie potrzeb kadrowych. 3. Rekrutacja - nabór pracowników. 4. Selekcja - dobór pracowników. 5. Adaptacja społeczno-zawodowa. 6. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy. 7. Rozwój zawodowy pracowników. 8. Rozwój kariery i sukcesja. 9. Kształtowanie postaw i zachowań pracowników. 10. Stosunki pracy. 11. Ocenianie pracowników. 12. Wynagrodzenia i świadczenia. 13. Zwalnianie i odejścia pracowników. 14. Metody badania i doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-213-5
1. Strategia rozwoju gminy: wychodzenie z chaosu pojęciowego, 2. Logika budowy strategii rozwoju; usystematyzowany dialog o przyszłości gminy, 3. Warunki sukcesu strategii rozwoju gminy; od czego zaczynać, na czym kończyć?, 4. Memento strategiczne
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-191-0
1. Wprowadzenie do rozwoju, programowania i zarządzania lokalnego, 2. Metody zarządzania projektami inwestycyjnymi, 3. Model organizacji procesu zarządzania projektami lokalnego rozwoju gospodarczego, 4. Procedury wdrażania lokalnych projektów rozwoju gospodarczego
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 332 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zarządzanie projektami / Henryk Brandenburg. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002. - 254 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7246-078-7
Inwestycje i ich podział, Definicja projektu i jego cele, Cykl rozwoju projektu inwestycyjnego, Organizacja prac projektowych, Planowanie zakresu i harmonogramu realizacji projektu, metody analizy projektu, Nadzór nad projektem w trakcie jego realizacji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-841-9
1. Rola wpływów interpersonalnych i naśladownictwa w kształtowaniu zachowań konsumentów, 2. Oddziaływania interpersonalne jako determinanta zachowań polskich konsumentów, 3. Praktyczne zastosowanie wiedzy o roli wpływów interpersonalnych w zachowaniach konsumentów
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-909-0
1. ryzyko jako integralny czynnik życia gospodarczego, 2. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, 3. Ryzyko w działalności banku, 4. Ryzyko w działalności zakładu ubezpieczeń
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-513-4
Rodzina w sieci apersonalnych relacji; Kościół Katolicki wobec współczesnych zagrożeń rodziny polskiej; Jak pomóc rodzinie? Przygotowanie do małżeństwa; Znaczenie rodziny chrześcijańskiej jako podstawowego środowiska wychowawczego; dziecko z niepełnosprawnością intelektualną - sytuacja kryzysowa rodziny; Antropologiczne aspekty wierności; Udział dziadków w życiu młodego pokolenia; Miłość i rodzina najważniejszymi wartościami studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach na podstawie prowadzonych badań; Rola rodziny w kształtowaniu śląskiego etosu pracy; Kryzys wychowania - kryzysem rodziny; Rodzinne gospodarstwa domowe w Polsce i województwie śląskim - stagnacja czy zmiana; Perspektywy zrównoważonego rozwoju w Polsce i wybranych kraja wobec procesu zastępowalności pokoleń; Statystyka małżeństw i rozwodów w Polsce; Polska rodzina a polityka prorodzinna państwa; Rola organizacji pozarządowych w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności; Czy rozwój standardów zabezpieczenia społecznego może zagrażać rodzinie? Przykład Szwecji; Gmina społecznie odpowiedzialna: formy pomocy społecznej realizowane w gminie wobec osób starszych; Spożywanie posiłków poza domem a potrzeby człowieka na tle relacji rodzinnych; Pedagogiczne znaczenie projektowania dialogu międzypokoleniowego w rodzinie świadomej współczesnych zagrożeń; Model pracy z rodziną doświadczającą przemocy; Korcz dumnie, nie biegnij - terapia dorosłych dzieci alkoholików.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-852-9
1. Współdziałanie przedsiębiorstw w zarządzaniu strategicznym, 2. Podstawy dynamiki więzi międzyorganizacyjnych, 3. Tworzenie więzi międzyorganizacyjnych, 4. Wyłanienia się więzi międzyorganizacyjnych, 5. Rozwój więzi miedzyorganizacyjnych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-812-5
1. Podatkowe źródła dochodów gmin - wymiar, pobór, egzekucja, wybrane problemy, 2. Decyzje finansowe samorządu terytorialnego w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych. Wybrane przypadki, 3. Podstawy tworzenia długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, 4. Ograniczenia zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, 5. Kontrola finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, 6. Raport o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jako instrument zarządzania i controllingu w jednostkach sektora finansów publicznych. Próba oceny regulacji prawnej, 7. Samorząd terytorialny w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 8. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w ustaleniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, 9. Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin województwa śląskiego w latach 1999-2004 na podstawie ilorazu potencjałów, 10. Wydatki budżetowe gmin a poziom życia mieszkańców (na podstawie gmin województwa śląskiego)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351.72 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-371-9
1. Miasto-przedmiot gospodarowania, 2. Miasto - podmiot gospodarujący, 3. Miasto-zbiór korzyści, 4. Miasto - obiekt stale (dynamicznie) zmieniający się
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej