Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Łęczek Ireneusz
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Programy UE
(1)
Siła robocza
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
3 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-924453-0-9
I. 1. Przez Zagłębie: Co to jest NUTS 3?; 2. Czym jest Zagłębie?; 3. Historia; 4. Co warto zobaczyć? 5. Gdzie wypocząć? 6. Dla ducha; 7. Dla wiedzy; 8. Gospodarka - różnorodność i nowoczesność; 9. Rozwój poprzez Agencję; 10. Biznes w Strefie; 11. Unia dla Zagłębia; 12. Gdzie inwestować? II. Zagłębiowskie wizytówki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 930,85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-80-5
1. Informacja o Agencji Rozwoju Lokalnego S.A w Sosnowcu. 2. Informacja o Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. 3. Formy wsparcia dla MŚP realizowane
przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A w Sosnowcu; 4.De partament Zarządzania Programami Rozwoju-"Fundusze strukturalne na lata 2004-2006"; 5.Kierunki działań Rządu wobec MŚP na lata 2003-2006.; 6.Wspieranie rozwo ju małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie Śląskim.; 7.Nowoczesne systemy zarządzania podstawą po prawy konkurencyjności małych i średnich firm. 8.Ob szar regulowany-grupy wyrobów objętych dyrektywami.; 9.Strategia edukacji UE a potrzeby lokalnego rynku pra cy; 10.Udział BGŻ S.A. w finansowaniu przedsięwzięć wspieranych za pomocą funduszy strukturalnych Unii Eu ropejskiej; 11.Słowackie małe i średnie przedsiębior stwa w drodze do Unii Europejskiej.Problemy,perspekty wy,porównania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Informacja o Agencji Rozwoju Lokalnego S.A w Sosnowcu, 2.Informacja o Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, 3.Prowadzenie działalności gospodarczej w świetle prawa wspólnotowego, 4.Rynek pracy dla obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej, 5. EURES - system informacji o rynku pracy w Unii Europejskiej, 6.Warunki prowadzenia działalności gospodarczej
w karajch Unii Europejskiej, 7.Elementy prawa pracy na poziomie wspólnotowym, 8.Organizacjie pozarządowe w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolon tariacie, 10.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again