Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(14)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(14)
Author
Król Marcin
(3)
Baszkiewicz Jan
(2)
Filipowicz Stanisław
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Błachut Janina
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Gaberle Andrzej
(1)
Herbut Ryszard
(1)
Hołda Zbigniew
(1)
Jedliński Adam
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Krajewski Krzysztof
(1)
Migdał Jerzy
(1)
Młynarczyk Jerzy
(1)
Nita Adam
(1)
Nita Barbara
(1)
Postulski Kazimierz
(1)
Zalewski Wojciech
(1)
Światłowski Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Państwo
(3)
Społeczeństwo
(3)
Ideologia
(2)
Nauki polityczne
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Polityka
(2)
Prawo
(2)
Prawo karne procesowe
(2)
Prawo cywilne
(1)
Czarter
(1)
Czas
(1)
Demokracja
(1)
Kryminologia
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mieszkania
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Partie polityczne
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Podatek
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne wykonawcze
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo parlamentarne -- historia -- Polska
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Spółki handlowe
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Transport morski
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Wiktymologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wybory
(1)
Władza państwowa
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-
(1)
19 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88445-31-6
1.Demokracja i autotratyzm we współczesnym świecie, 2. Pojecie i funkcje partii politycznych, 3.Typy partii politycznych, 4.system partyjny - problemy teoretyczne , 5.Systemy partyjne współczesnego świata, 6.Systemy wyborcze, 7.Władza ustawodawcza, 8.Władza wykonawcza, 9.Stosunki między legislatywą a egzekutywą˙
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Powszechna historia ustrojów państwowych / Jan Baszkiewicz. - Wyd. 2 rozszerz. [dodruk]. - Gdańsk : ARCHE, 2007. - 399, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-87570-10-9
Państwo despotyczne; Polis; Państwo hellenistyczne; Państwa " barbarzyńskie"; Imperia średniowieczne; Wczesna monarchia feudalna; Monarchia stanowa; Państwo renesansowe; Absolutyzm " klasyczny"; Państwo liberalne Reżimy autorytarne; Państwo demokratyczne; Państwo postabsolutne; Demokracja, autorytaryzm, totalizm (1918-1945).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Powszechna historia ustrojów państwowych / Jan Baszkiewicz. - Gdańsk : ARCHE, 1998. - 364,[1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-87570-10-9
Państwo despotyczne; Polis; Państwo hellenistyczne; Państwa " barbarzyńskie"; Imperia średniowieczne; Wczesna monarchia feudalna; Monarchia stanowa; Państwo renesansowe; Absolutyzm " klasyczny"; Państwo liberalne Reżimy autorytarne; Państwo demokratyczne; Państwo postabsolutne; Demokracja, autorytaryzm, totalizm (1918-1945).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski. - Gdańsk : ARCHE, 2004. - 516, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-21-X
1. Kryminologia jako dyscyplina nauki. 2. Jednostka i społeczeństwo. 3. Teorie kryminologiczne. 4. Charakterystyka zjawiska przestępczości w Polsce. 5. Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne. 6. Szczególne kategorie przestępstw i sprawców. 7. Przestępczość nieletnich. 8. Środki odurzające a przestępczość. 9. Środki masowego przekazu a przestępczość. 10. Problematyka ofiary przestępstwa w kryminologii. 11. Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-14-7
1. Ułomne (niepełne) osoby prawne, 2. Klauzula rebus sic statibus, 3. Umowa przedwstępna, 4. Świadczenia niezależne, 5. Błąd w sztuce medycznej a odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza, 6. Umowa leasingu według kodeksu cywilnego, 7. Zabezpieczenia rzeczowe wierzytelności bank owych ze szczególnym uwzględnieniem hipoteki oraz prze lew wierzytelności w celu zabezpieczenia kredytu bankowego, 8. Pojęcie i właściwość (natura) umowy agencyjnej 9. Istota i konstrukcja regresu ubezpieczeniowego, 10. Przekaz, 11. Nieważność testamentu, 12. Testament ustny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Historia myśli polityczno-prawnej / Stanisław Filipowicz. - Wyd.2 popr. - Gdańsk : Arche, 2002. - 402 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-17-1
Starożytna Grecja, Grecja w epoce hellenistycznej i Rzym, Średniowiecze, Wiek XVI, Wiek XVII, Oświecenie, Wiek XIX, Wiek XX.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Historia myśli polityczno-prawnej / Stanisław Filipowicz. - Wyd.3 zm. - Gdańsk : ARCHE, 2003. - 417,[2] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-17-1
Starożytna Grecja, Grecja w epoce hellenistycznej i Rzym, Średniowiecze, Wiek XVI, Wiek XVII, Oświecenie, Wiek XIX, Wiek XX.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks karny wykonawczy : komentarz / Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski. - Stan prawny na 15.11.2007 r. - Gdańsk : ARCHE, 2007. - 742 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-23-6
Część ogólna, Część szczególna, Część wojskowa, Część końcowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-24-4
1. Historia prawnych form zaspokajania potrzeb lokalnowych przez spółdzielnie mieszkaniowe, 2. Członkowstwo w spółdzielni mieszkaniowej, 3. Odrębna własność lokalu, 4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 5. Lokatorsie prawo do lokalu, 6. Inne formy korzystania z lokali spółdzielczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88445-29-4
Zawiera: R. 1 Istota prawa cywilnego o handlowego: Pojęcie prawa cywilnego; Prawo cywilne a prawo handlowe; Systematyka prawa cywilnego i handlowego; Źródła prawa cywilnego i handlowego; Zasady prawa cywilnego i handlowego; Ogólna informacją o prawie cywilnym i handlowym w Unii Europejskiej i w krajach członkowskich. R. 2 Podmioty prawa: Osoby fizyczne i osoby prawne, tzw. Ułomne osoby prawne; Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; Państwowe i komunalne osoby prawne. Prywatne osoby prawne. R. 3 Przedsiębiorca: Zagadnienia wstępne; Przedsiębiorca jednoosobowy. Wspólnicy spółki cywilnej; Przedsiębiorstwa państwowe i ich prywatyzacja; Spółdzielnie; Przedsiębiorca zagraniczny; Rejestr przedsiębiorców; Upadłość przedsiębiorcy; Układ. R. 4 Spółki handlowe: Osobowe spółki handlowe; Spółka jawna; Spółka partnerska; Spółka komandytowa; Spółka komandytowo-akcyjna; Spółki kapitałowe. Zagadnienia wspólne; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka akcyjna; Łączenie, podział i przekształcanie spółek. R. 5 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego: Mienie i majątek; Pojecie rzeczy i ich rodzaje; Części składowe rzeczy. Przynależności; Pożytki rzeczy i pożytki prawa; Szczególne rodzaje przedmiotów stosunku cywilnoprawnego. R. 6 Prawo podmiotowe: Istota klasyfikacji praw podmiotowych; Nabycie prawa podmiotowego; Realizacja prawa podmiotowego; Ochrona praw podmiotowych. R. 7 Czynności prawne: Istota i rodzaje czynności prawnych; Forma czynności prawnych; wadliwość czynności prawnych; Istota przedstawicielstwa i udzielenie pełnomocnictwa; Rodzaje pełnomocnictw i instytucje pokrewne; Wygaśnięcie pełnomocnictwa. R. 8 Zobowiązania: Zagadnienia ogólne; Zobowiązania solidarne; Wykonanie zobowiązania; Inne przypadki wygaśnięcia zobowiązania; Szkoda i odszkodowanie; Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych; Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; Zmiana stron w zobowiązaniu; Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika; Przedawnienie i terminy zawite. R. 9 Umowy - zagadnienia ogólne: Zasady swobody umów; Strony, przedmiot i składniki umowy; Sposoby zawarcia umowy; Standaryzacja umów; Wykonanie umowy i skutki jej niewykonania lub nienależytego wykonania. R.10 Wybrane umowy w obrocie gospodarczym: Sprzedaż i dostawa; Umowy o używanie rzeczy cudzej; Pośrednictwo handlowe; Przewóz osób i towarów; Umowa o dzieło. Umowy o przygotowanie i wykonanie inwestycji. Umowa o roboty budowlane; Umowy z bankiem; Umowy franchisingu (franszyzy) i factoringu; Umowa ubezpieczenia. R.11 Zabezpieczenia wykonania zobowiązania: Uwagi ogólne; Zabezpieczenie rzeczowe; Zabezpieczenie osobiste. R. 12 Wybrane zagadnienia prawa papierów wartościowych: Uwagi ogólne; Zasadnicze postacie papierów wartościowych; Zasadnicze cechy publicznego obrotu papierami wartościowymi. R. 13 Wybrane zagadnienia własności przemysłowej: Uwagi ogólne; Źródła prawa własności przemysłowej; Patent na wynalazek; Prawo ochronne na wzór użytkowy; Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; Prawo z rejestracji topografii układów scalonych; Prawo ochronne na znak towarowy; Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne; Oznaczenia przedsiębiorcy i oznaczenia przedsiębiorstwa; Ochrona przed nieuczciwą konkurencją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibliografia)
ISBN: 83-87570-15-X
Słowo wstępne. PIERWSZY KRYZYS NOWOŻYTNOŚCI (Machavelli. Utopie i reformacja. Jean Bodin. Althusius i Grocjusz. Tomasz Hobbes. John Locke. Monteskiusz. Oświecenie francuskie). DRUGI KRYZYS NOWOŻYTNOŚCI (Rewolucja Francuska. Edmunt Burke i początki konserwatyzmu. Joseph de Maistre i tradycjonalizm. Krytyka Oświecenia i wpływ Romantyzmu na myśl polityczną. Początki liberalizmu... Liberalizm a demokracja. Państwo narodowe. Początki myśli socjalistycznej... Narodziny nowoczesnego nacjonalizmu... Rasizm... Socjalizm II poł. XIX w.) TRZECI KRYZYS NOWOŻYTNOŚCI (...Elitaryzm - Pareto i Mosca...Myśl chrześcijańska XIX/XX w...Totalitaryzm. Narodziny Zachodu. Liberalizm. Konserwatyzm...)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87570-15-X
Zawiera: PIERWSZY KRYZYS NOWOŻYTNOŚCI: Machiavelli, John Locke, Monteskiusz, Jan Jakub Rousseau; DRUGI KRYZYS NOWOŻYTNOŚCI: Rewolucja Francuska, Immanuel Kant, Liberalizm a demokracja, Hegel, Początki myśli socjalistycznej, Karol Marks, Herbert Spencer, Fryde- ryk Nietzsche; TRZECI KRYZYS NOWOŻYTNOŚCI: Max Weber, Totalitaryzm, Liberalizm, Konserwatyzm, Hannah Arendt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87570-15-X
Zawiera: PIERWSZY KRYZYS NOWOŻYTNOŚCI: Machiavelli, John Locke, Monteskiusz, Jan Jakub Rousseau; DRUGI KRYZYS NOWOŻYTNOŚCI: Rewolucja Francuska, Immanuel Kant, Liberalizm a demokracja, Hegel, Początki myśli socjalistycznej, Karol Marks, Herbert Spencer, Fryde- ryk Nietzsche; TRZECI KRYZYS NOWOŻYTNOŚCI: Max Weber, Totalitaryzm, Liberalizm, Konserwatyzm, Hannah Arendt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-39-2
1. Podstawy doktrynalne i normatywne funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego po roku 1956; 2. Postępowanie z młodocianymi w latach 1956-2008; 3. Wykonywanie kary pozbawienie wolności wobec kobiet w latach 1956-2008; 4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec recydywistów w latach 1956-2008; 5. Klasyfikacja skazanych w latach 1956-2008; 6. Badania osobopoznawcze skazanych w latach 1956-2008; 7. Oddziaływanie przez zatrudnienie skazanych; 8. Oddziaływania na skazanych przez nauczanie i szkolenie zawodowe; 9. Oddziaływanie przy pomocy działalności kulturalno-oświatowej; 10. Oddziaływanie przez kulturę fizyczną; 11. Realizacja konstytucyjnego prawa skazanych do wolności sumienia i wyznania; 12. Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym; 13. Opieka zdrowotna nad skazanymi; 14. Oddziaływanie przy pomocy kar i nagród; 15. Stosowanie środków przymusu; 16. Samorządowe formy aktywności skazanych; 17. Przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego; 18. Warunkowe przedterminowe zwolnienie; 19. Pomoc w społecznej readaptacji skazanych; 20. Organizacja i zasady działania więziennictwa; 21. Nadzór penitencjarny w latach 1956-2008
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo morskie / Jerzy Młynarczyk. - Wyd.3. - Gdańsk : ARCHE, 2002. - 334 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88445-45-6
R.1 wprowadzenie do prawa morskiego; R.2 Wybrane wiadomości o państwowych organach morskich, obszarach morskich, portach, bezpieczeństwie morskim i polityce morskiej państwa; R.3 Statek morski; R.4 Armator, kapitan i załoga statku morskiego; R.5 Przewóz ładunku morzem; R.6 Przewóz pasażera morzem; R.7 Czarter na czas; R.8 Niektóre umowy o świadczenie usług w żegludze morskiej; R.9 Wypadki morskie; R.10 Ubezpieczenie morskie; R.11 Roszczenia morskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89356-35-X
1. Prawo i czas - założenia teoretyczne, 2. Element czasu w konstrukcji obowiązku i zobowiązania podatkowego - wybory podatkowe oraz planowanie podatkowe przez wzgląd na upływ czasu, 3. Kształtujace oddziaływanie czasu - czynnik czasu w hipotezei normy prawnopodatkowej, 4. Konkretuzujące znaczenie oraz jego konsekwencje -czas jako element dyspozycji normy prawnej, 5. Umarzające oddziaływanie czasu - wygaśnięcie uprawnień wierzyciela podatkowego oraz ustanie powinności podatkowej przez wzgląd na upływ czasu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89356-42-0
1. Uwagi wstępne; 2. Podmiot zbiorowy jako podmiot odpowiedzialności karnej; 3. Źródła gwarancji praw podmiotu zbiorowego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym; 4. Wykonywanie praw i obowiązków podmiotu zbiorowego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu; 5. Obrona formalna i materialna w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym; 6. Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku bycia świadkiem w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych; 7. Środki przymusu w postępowaniu przeciwko podmiotom zbiorowym; 8. Przesłanki warunkujące dopuszczalność wszczęcia oraz dalszego prowadzenia postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym; 9. Etapy postępowania przeciwko podmiotom zbiorowym; 10 Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-38-4
1. Podstawowe zagadienia wewnętrznego zróżnicowania (dyferencjacji) postępowania karnego, 2. Postępowania szczególne jako przejaw normatywnego zróżnicowania postępowania karnego rozpoznawczego, 3. Charkater prawny i przesłanki poszczególnych postępowań szczególnych, 4. Zbieg i zmiana postępowań szczególnych, 5. Odmienność postępowań szczególnych, 6. Funkcje zróznicowania, 7. Granice zróżnicowania, 8. Wybrane wyznaczniki zróżnicowania, 9. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-33-3
1.Historyczne przekształćenie idei kompensacji w ramach odpowiedzialności karnej, 2.Aksjologiczne przekształcenia odpowiedzialności karnej, 3.Restorative justice - nowy paradygmat w prawie karnym, 4.Prawne granice naprawienia krzywd wyrządzonych przestępstwem, 5.Kryzys skuteczności prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again